Page 1


Amerikan Jerseyler dünyadaki en  karlı,  en  uyumlu  ve  en verimli süt   üreten  sığır  ırkıdır. Karlı  bir  Ürün   "Jerseyler daha  az  doğal  kaynak  kullanan  ve  doğaya  daha az karbon salana daha ufak yapılı  hayvanladır. Sığırlarımız talep  ettiği  şekilde  besleyici  madde  açısından  daha  zengin   süt  üretir ve daha uzun süre  süt  verimlerini devam ettirirler " (James Ah/em, National AllJersey Inc. Şirketi  Eski Başkanı) Her  yıl  125,000’den  fazla Jersey ineği  AJCA performans programlarında   değerlendirilmektedir. Aşağıdaki   tabloda   her bir  ineğin  üretimi  verilmiştir  (2009):

Süt endüstrisi  yeni  bir  çağa  girmiştir.  Günümüzde  müşteriler daha iyi bir  bardak  süt   arayışındalar ve  kaliteli  peynirler  için  daha  fazla  seçeneğin  var. Süt  ürünleri  üreticilerini de verimliliği  arttırmak  için  her  türlü  ihtimali  araştırmakta  ve herkes doğal  çevre ve  sağlık   konularında  daha hassas ve kalitenin  öneminin  son derece arttığı  bir  dönemdeyiz.

7,455 kg süt

Jersey inekleri günümüzde  eşi  benzeri  bulunmaz  bir  konumdadır.

347 kg yağ

Jersey inekleri insan tüketimli için  en üst  kalitede  sütü  doğal  olarak  üretir.  Ortalama  

268 kg protein

sütle karşılaştırıldığında;;  Jersey  sütünün  besin  değeri  çok  daha  fazladır:  bir bardakta

905 kg Yumuşak beyaz peynir üretimi

%15 ila %20 daha fazla protein, %15% ila %18 daha fazla kalsiyum ve %10% ila %12 daha fazla fosfor bulunur ayrıca  kayda  değer  miktarda  daha  yüksek  miktarlarda  В12  

Süt Bileşen  Karşılaştırması Irk

Yağ                      Protein (yüzde) 4.64 3.61 4.09 3.39

Jersey Kahverengi İsviçre 3.64 3.06 Holstein Kaynak: Ulusal Süt   Sığırı   Geliştirme   Birliği   Yıllık  Raporu,  Ocak  2010

vitamini içerir. Yoğun  besin  içeren  Jersey  sütünün  tadı  da  çok  daha  güzeldir.  Jersey®  markalı   sütlerin  Güney  Carolina  distribütörü  olan  Harvey  Peeler  "İnsanlar  bizim  sütümüzün  hatta   kaymağı  alınmış  sütümüzün  dahi  diğer  sütlere  göre  daha  lezzetli olduğunu  söylüyorlar,"   diyor, Bunun nedeni Jersey inekleri ve bu ineklerin sütünün diğer ırklara göre  çok  daha fazla  katı  yağ  olmayan  protein, kalsiyum ve laktoz içermesidir." Ortalama  sütle  karşılaştırıldığında,  Jersey  ineğinden  elde  edilen  süt üretimi ve  üretim   tesisinin verimliliğini  arttırır.  Jersey  sütü  ile  peynir  üreticileri  %25  daha  fazla ürün  elde

Kapak 2009 yılında, Amerikan Jersey Sığır Birliği   95,557 hayvanın  kaydını  yapmış  olup  bu  141 yıllık   tarihi   boyunca   görülmemiş   bir   rekordur.   Tescil   başvurularının   %70’i   elektronik   ortamda   yapılmış   ve   işlenmiş   olup   2009   yılında   kaydedilen   buzağıların   %39’u   geçici   olarak   bu   düvelere   ait   kulak   etiketleri ile kaydedilmişlerdir.

ederken tereyağı  üreticileri  de %30  daha  fazla  ürün  alırlar—bu  sayede  her  iki  ürünün  de   kilogram  maliyeti  düşer. Tüm  bu  avantajlar  Jersey  ırkından  olan  sığırlardan  kaynaklanmaktadır.  2010  yılında   yapılmış  olan  Jersey  ve  Holstein  ırklarının  yaşam döngüsü  değerlendirme  çalışması   sonuçlarına  göre  aynı  miktarlarda  protein,  süt  ve  diğer  maddelerin  üretilmesi  için  Jersey   ırkından olan ineklerin %32  daha  az  suya  %11  oranında  daha  az  alana  ihtiyaç   duyduğunu  ve  daha  az  atık  üreterek  önemli  ölçüde  daha  az  fosil  yakıt  kullandığını  ve   karbon  çıktısında  %20  azalma  sağladığını  göstermiştir.  500,000  metrik  ton  peynir   üretmek  için  Jersey  sütü  kullanıldığında  doğaya  salınan  karbon miktarındaki  azalma  yılda   443,900  arabanın  ürettiği  miktara  eşittir. Doğal  konsantre Jersey  sütü  günümüzün  kalite ve üretim  gereksinimlerini  karşılar ve üretim  verimliliğinin  yanı  sıra  çevre  dostu  olma  özelliğine  de  süttür.    

Sunset Canyon Hallmark Belle 1-ET, E-93% 3-3 365d* 28,290 (12,836kg) 4.8% 1,369 3.7% 1,037 DHIR 4-6 365d 31,104 (14,112kg) 4.9% 1,531 3.7% 1,142 DHIR 66 365d 35,832 (16,258kg) 5.0% 1,809 3.2% 1,298 DHIR Esas Performans İneği, Tüm   Amerika   Jersey Şovu, 2004 Lifetime Dergisi Ekim 2010:194:243M (88,132kg) 9,653F 7,025P Bu sayfadaki resimler: Frank Robinson

* 3x


—bunlar Jersey sığırlarının süt  sektöründeki iş  sahiplerinin dikkatini  çeken   özelliklerinden  sadece  bir  kaçıdır.     Ancak buradaki asıl  neden Jersey ırkının  her ay siparişlerini  arttırarak  geleceğimizde olumlu  değişiklikler  yapacak  ırk  olmasıdır.  Sütün  en  değerli  bileşenlerinden olan protein ve yağ Jersey  sütünde  daha  fazla  bulunmaktadır  ve  bu  nedenle  Jersey  sütü daha  pahallıya   satılmaktadır. Üreticilerin  karını  arttırır '  Genel  olarak  konuşmak  gerekirse,  Jersey  ineğinin  tek  görevi  belirli  bir  miktar   yemden  olabilecek  en  fazla  miktarda  zengin  ve  renkli  krem  üretmektir"( Jersey Herd Dergisi,  Sayı  1871) Jersey   ırkından süt   ürünleri   üretenler   Jersey   ırkının   "beslenecek   inek   sayısını   azaltmak   ve   süt   verecek   inek   sayısını   arttırmak   için"   geliştirilmiş   bir   ırk olduğunu   söylemektedirler. Amerikan Jersey inekleri her   bir   süt   verme döneminde   ortalama olarak  kendi  vücut  ağırlıklarının  16  katı süt  üretmektedirler.

Jersey sığırları   sahiplerine   büyük   kar imkanı   sunar.   Diğer   ırklarla   karşılaştırıldığında  bir  kilo  yağ  yada  protein   üretim  maliyeti  daha  düşüktür.  Mandıracılar   açısından   ise   Jersey   sütünden   bir   kilo   peynir,   yağ   yada   yağsız   katı süt   üretmek   daha  ucuza  mal  olmaktadır.    

Elde Edilen  Ürünlerin   Karşılaştırılması Irk

California Pine  Creek  Nutrition  Service,  Inc.  Şirketinde  görevli  Doktor  James  Tully   "Jersey inekleri yedikleri  yemdeki  enerjiyi  kendi  vücut  ağırlıklarının  çok  daha  üzerinde   kapabilme ve  bunu  süte  dönüştürebilme özelliğine  sahiptirler," diyor. Jerseylerin verimliliğinin  sırrı  Jersey’lerin  vücut  ağırlığı  Holsteinlarınkine göre  %75   daha az  olması  ve  ayrıca  Holsteinlarla  karşılaştırıldığında  yedikleri  yem  oranının %80 civarında olmasıdır.

Jersey Kahverengi İsviçre Holstein

Yumuşak beyaz Peynir (ons) 12.43 11.24 10.03

Kaynak: Ulusal Süt   Sığırı   Geliştirme   Birliği   Yıllık   Rapor, 2010 National All-Jersey Inc.tarafından  yapılan  hesaplamalar

"Bu da Holsteinslara göre her  bir  kilogram  kuru  madde  için  bizim  daha  fazla  enerji   düzeltilmiş  süt  (ECM)  elde  edebileceğimiz  anlamına  gelmektedir.  Bizim  gördüğümüz   kadarıyla  bu  değerler  Jersey  için  her  bir  birim  girdi  için  0.73 kg ECM iken bu Holstein inekleri  için  0.65-0.68 kg düzeyindedir." Güneybatı  Virginia’daki  Huffard  Süt  Çiftliklerini  de  işletmekte  olan  beslenme  danışmanı   Jim Huffard "Ben henüz  küçük  bir  öğrenciyken  babam  en  çok  para  kazandıran  süt   ineklerini  beslediğimizi  söylerdi,"  diyor ve devam ediyor: "Sütünü  sağmak  istediğimiz  şeyin   renginin  pembe,  yeşil  yada  başka  bir  şey  olması  önemli  değildi.  Babam  şu  yemleri  alıp  her   iki inekte de deneyelim ve bize hangisinin daha  fazla  para  kazandıracağına  bir  bakalım”   derdi. Sabit  miktarda  yem  kullanıldığında  ulusal  DHI  üretim  verileri  ve  ürün  fiyatları  ile  Huffard   Holstein  sütünden  elde  edilen  brüt  gelirin  Holstein  için  %3.6  yağ  ve  %3.1  protein  düzeyi  ile   33 kg iken  Jersey  için bu  değerler  sırasıyla  %4.6  yağ  ve  %3.6  protein  ve 23.6 kg. düzeyindedir. " 907.5 kg yem   kullanılarak   Holstein ırkı   ile 133.4 kg. peynir   üretebilirken   Jersey   inekleri ile 152.9 kg. peynir  elde  etmek  mümkündür.

Michael Centurion Darla, E-93% 2-0 305d* 19,550 (8,870kg) 4.4% 869 3.3% 646 75DCR 3-0 305d* 30,530 (13,852kg) 5.0% 1,523 3.4% 1,052 92DCR 4-11 305d* 35,130 (15,939kg) 4.9% 1,732 3.3% 1,158 96DCR Asıl Performans   İneği, Tüm   Amerika   Buzağı   Şovu, 2007 Galibi, Ulusal Jersey Buzağı  Üretim  Yarışması, 2009 * 3x

Foto: Cybil Fisher

Jersey sütünden daha   verimli   ve   daha   kaliteli   ürünler   elde   edilebilir. Peynirdeki protein   miktarı   daha   fazladır   ve   katı   kısım   daha serttir.


All-Time U.S. Üretim Liderleri Süt  ve  Protein Mainstream Barkly Jubilee, VG-37% 4-8 365d2x 55,590 4.6% 2,550 3.2% 1,796 25,222 kg. süt1,157F 815P Yağ Norse Star Hallmark Bootie, E-90% 3-0 365d3x 39,239 7.2% 2,827 3.8% 1,500 17,804 kg. süt 1.283F  681Ρ Ömür  boyu  üretim Family Hill’den  Duncan  Melez, E-93% 343,620M, 16,070F, 12,601 Ρ  5,706  gün 155,907 kg. süt 7,291 F 5J17P

Cari çiftlik  fiyatları  ile  aynı  miktarda yemden elde edilen gelir Holsteinlarda 456 dolarken Jersey ineklerinde bu rakam 522  dolardır.  Bu  nedenle  bu  yemi   bir Jersey ineğine  yedirirseniz,  gelir  açısından  66  dolar  yaklaşık  %15  daha   avantajlı  bir  konumda  olursunuz. Aynı  miktarlarda  alınan  yem  maliyeti  Holstein  yada  Jersey  için  aynıdır  ve bu nedenle  yaptığımız  karşılaştırma  gayet  açık  ve  nettir. Huffard da "Ben  şimdi   bu  miktar  yemle  ne  besleyeceğime  karar  verdim”  diyor. Oregon Willamette  Valley’deki  1,600 inekten  oluşan  Forest  Glen  süt  ürünleri   çiftliğinin  işletmecisi olan Dan Bansen “Jersey ineklerinin maliyet  açısından   son derece avantajlı"  olduğunu  söylüyor  ve  devam  ediyor. "Biz  her  zaman  sadece  Jersey  inekleri  yetiştirmedik.  Forest  Glen Oaks Çiftliğini  aldığımızda  elimizde 200  Holstein  ve  yaklaşık  200  Jersey  ineği  vardı.   Oturup  her  şeyin  hesabını  yaptık.  200  Holstein  ile  çiftliği  nasıl  idare   edeceğimizi  düşündük  ve  bu  kadar  çok  yem  ile  ne  kadar  az  süt  elde   edebileceğimizi  gördük.  Bizi en  çok  şaşırtan  şey  yem  miktarıydı. "Mali açıdan  ödemeniz  gereken  tutar  Jersey  inekleri  için  son  derece  farklı  ve   daha  azdı  diyor" ve devam ediyor. "Jersey  sığırları  ile  ilgili  üreme açısından   herhangi bir sorunumuz  yoktu.  Jersey’lerin  avantajları  dezavantajlarından  çok   daha fazlaydı.

Jersey yetiştiriciliğinde başarılı  olmak  için  uygulanan   bir yöntem  de Jersey Performans  İndeksinde™  yer alan  en  iyi  boğaları  kullanmak  ve  ilerleyen   eşleştirmelerde  AJCA inek performans bilgilerinden yararlanmaktır.  Buna  örnek  olarak  Pearlmont Impuls Daffy (sağda) verebiliriz. Tüm  Amerika  Jersey   Satışlarında  üçüncü  nesil  mükemmel  olarak   satılmıştır, A.I. (2008),Bunun  ardından  genetik  olarak   test  edilmiştir.  "Daffy" 10  farklı  boğa  ile  11 kez çiftleşmiştir.  Doğurduğu  ilk  üç  dişi  buzağı  en  iyi  10 Jersey ineği  arasında  olup  genetik  değerlendirilmesi   yapılmış  düvelerdir.  İneğin  kendisi  24.sıradadır.   Doğan  7  erkek  şu  anda  A.I. programlarına  dahil   olmuştur; üçünün  genetik  PTA’ları  Peynir Değeri  için   600  dolardan  fazladır. Foto: Frank Robinson.

Bansen diyor ki "Jersey’leri sevmememize rağmen  eğer  en  verimli  ırk   olmasalardı  onlarla  bu  işe  devam  etmezdik." Genel Avantajları Amerikan  Jersey  Sığır  Birliği  Başkanı  David  Chamberlain  "Jersey ırkı   ineklerin süt  üretiminin ticari zorluklarına  karşı  koyabilir. Jersey  ineği  erken buzağılar ve  bunu  kendi  kendine  gerçekleştirir.  Yüksek  miktarda süt  verir  ve   bunu tekrarlar. " diyor Jersey  inekleri  süt  işinde  başarılı  olmak için  gerekli  olan  tüm  özelliklere sahiptir. Jersey inekleri  süt  üretimi  için  tasarlanmış  tüm  uygulama ortamlarına  uyum   sağlar.  Bu  ırk  doğum  sonrası  ayrı  tutuldukları  ahırlara, kuru yerlere,  büyük   yada  küçük  sürülere  uyum  sağlamıştır. Jersey sığırları  ayrıca  komple  yemTMR  programlarından  gütme  yoğun otlamaya kadar  farklı  besleme   sistemlerine  de  uyum  sağlar:  Ayrıca  Jerseyler  için  iklimsel  yada  coğrafi   sınırlamalar  da  söz  konusu  değildir.  Ülkenin  en  güney  ucunda  bunan  alt tropik alanlardan en kuru iklim  bölgelerine  kadar  farklı  alanlara  uyum   sağlarlar.  Jersey  sığır  yetiştiricileri  sıcaklık  40 derecenin üzerine  çıkmış  olsa   bile Jersey ineklerinin ağırlarında  yada  otlakta  beslenmeye  devam  ettiğini   söylemektedirler.

Dutch Hollow Jace MeUnda-ET, E-92% 1-10 305d* 21,360 (9,691kg) 4.5% 956 3.4% 716 100DCR 3-0 305d* 19,890 (9,025kg) 5.1% 1,013 3.7% 745 100DCR 4-2 305d* 24,090 (10,930kg) 4.3% 1,047 3.5% 832 102DCR yavrusu 51.  Ulusal  Düve   Satış  Festivalinde  12,600  dolara  satıldı Foto: Cybil Fisher

* 3x


Jerseyler çok  çabuk  olgunlaşırlar.  Bir  süt  düvesi  daha  erken  olgunlaştığında  daha   genç  yaşta  (ve  küçük  boyutta)  buzağılayabilir.  Bu  durumda  süt  sürüsüne  daha  erken   girmiş  olur.  Sonuç  olarak Jersey inekleri süt  üreticileri  için  gelir  üretmeye daha erken başlarlar. Virginia  Tech  üniversitesindeki  araştırmalara  göre  safkan Jersey  düvelerin  ortalama   olarak  39.9  haftalıkken (10 aylık) erişkin olduğunu  ve  bunun  Holstein  düvelerinden  8  hafta   daha erken gerçekleştiğini  göstermiştir.  Erişkinlikteki Jersey  düvelerinin  ortalama  vücut   ağırlığı  193 kg iken Holsteinlar 301 kg’dır. Jersey inekleri buzağılamaya  hazır  olma konusunda  da  son  derece  avantajlıdırlar.  Jersey  düvelerinin  kösnüme dönemleri  Holstein   düvelerinden daha uzundur (12.7  saate  karşı  10.7  saat)  ve  ısı  ortamlarına  karşı  daha   dayanıklıdırlar. USDA-ARS  Hayvan  Geliştirme  Program  Laboratuarlarındaki  (AIPL)   araştırmacılar  geçmişte  ve  günümüzde  Jerseylerin  tüm  ırklar  içersinde  ilk  buzağılama   konusunda  en  düşük  yaşa  sahip  olduğunu  göstermiştir.   Jerseyler  çok  kolay  buzağılama  özellikleri  ile  ünlenmişlerdir.  Azalan  buzağılama   sorunları  sayesinden riskler azaltırken  işçilik  ve  veterinerlik  masraflarının  da  düşer. Jersey düvelerinin  %1’den  daha azı  ilk  buzağılamada  sorun  yaşarken Holstein ineklerinde bu oran  %8’dir. AIPL araştırmacılarına göre  zor  gerçekleşen  buzağılamalar  için  yardım   gerekmektedir. Florida’da Süt  üretimi  ile  ilgili  olarak  yapılan  araştırmalar  Jersey   düvelerinin  Holstein  düvelerine  göre  daha  az  ölü  doğum  yaptığını  (%9.11’e  karşı  %15.65)   dolayısıyla  da  daha  az  rahim  enfeksiyonu  oranlarına  (%4.22’ye  karşı  %14.17)  sahip   olduğunu  göstermektedir. Wisconsin  süt  işletmesine  Holstein  ile  başlayıp  daha  sonra   Jersey’lerle  devam  eden  David  Endres  "Buzağılamanın  kolay  olması  bizim  için  en  önemli   avantaj. Buna  bayılıyorum"  diyor. Buzağılama  sonrasında  Jerseyler  normal ısı  döngülerine  daha  kısa  süre  içersinde  geri   döner  ve  düvelerdeki gibi daha fazla olarak kösnüme gösterir  ve  ısıda  daha  uzun  süre   kalırlar.  Virginia  Tech  üniversitesindeki  araştırmada   Jersey  sığırları  için  kösnüme süresi   ortalama 8.9 saatken bu süre  Holstein  inekleri  için  7.4  saattir.  Jersey  inekleri  herhangi  bir   kösnüme esnasında  9.5  kez  çiftleşmiş olup  bu  Holstein  için  6.9’dur.   Sürü  Yaşam  İstatistiklerinin  Karşılaştırması Jersey Holstein

Kahverengi İsveç İlk buzağılama  yaşı  (ay) 25.8 26.8 28.1 5  yaşında  tamamlanmış  süt  verme  dönemi 2.3 2.1 2.0 5  yaşında  süt  sürüsünde  geçen  aylar 24.4 22.7 21.5 5  yaşa  kadar  süt  sağılan  günler   41% 39% 37% 5  yaşında  canlı buzağılar 45% 38% 42% Kaynak: Garcia-Peniche,   Cassell   &   Miztal,   Süt   Bilimi   Dergisi,   89   (9):   3672.   (2006)

Sunny Day Bold Belinda-ET, E-94% 2-2 365d 30,962 (14,074kg) 5.8% 1,763 3.5% 1,090 DHIR Ulusal Sınıf  Lideri:5.  Şişman,  Genç.  2  yaş 4-1 365d 31,984 (14,538kg) 5.3% 1,707 3.7% 1,183 DHIR 6-1 305d 33,870 (15,395kg) 4.6% 1,574 3.5% 1,198 100DCR Foto: Craig Johnson

Nesiller boyu Jersey dişileri mükemmel   özelliklerini   yavrularına   aktarmışlardır.. RogAI-ET’ten   PM   Becky   (Mükemmel-90%, 26,360 ons süt, 11,960 kg,  yukarıda) ve JVB Red Hot Mor Belinda-ET(Mükemmel-93%, 26,050 ons süt, 11,819 kg., aşağıda) "Bold Belinda"nın (en altta) ırkından  gelmekte  olup   bu   sığırın   soyundan   gelmiş   olduğu   Sunny Day Yankee Becky, E-90%, dünyada   art   arda  dört  kez  süt  veren  ilk   Jersey ineği  olup   bu 30,000 onstan (13,612 kg) fazla   süte   tekabül   eder. Buna   benzer   önde   gelen   ırk   üyelerinden  elde  edilen  kazançlar  da  çok  üst   düzeydedir. "Bold Belinda " 2001 yılında   Sunny Day Yaz   Müzayedesinde   13,500   dolara   satılmıştır.   2008’den   2010’a   kadar   Amerikan Jersey Sığır  Birliğince  desteklenen   dört  satışta  aynı  sığırın  soyundan  gelen  yedi   sığır  toplam  45,700 dolara  satılmıştır. Fotoğraflar: Craig Johnson (üstteki); Frank Robinson (alttaki)


Jerseyler  daha  erken  sürede  tekrar  buzağılarlar  ve  her  bir  gebe  kalma  için  daha  az  çiftleşme   ihtiyacı  duyarlar.  Bu  özellikler inekler  ısı  stresine  maruz  kaldıkları  zamanlarda  son  derece   önemlidir.  Florida  üniversitesi  araştırmacıları  tarafından  gerçekleştirilen  uzun  süreli bir araştırmaya  göre  Jersey  inekleri  Holsteinlara  göre  daha az  çiftleşme  günü,  ilk  çiftleşmeden   gebe kalmaya kadar  daha  az  gün  ve  daha  kısa  buzağılama  aralıklarına  sahiptirler.  Benzer   şekilde  Kuzey  Carolina  Devlet  Üniversitesinde  gerçekleştirilen  buzağılama  araştırmalarına   göre  aynı  sürüde  bakılan  Jersey  ineklerinin  Holsteinlara  göre  gebe  kalma  oranlarının  daha   fazla  olduğunu  göstermiştir.       AI  PL  araştırmalarına  göre  ömürleri  boyunca  Jerseylerin  en  kısa  buzağılama  aralığına  (390   gün  bu  süre  Holsteinlar  için  404  gündür)  sahip  olduğunu  göstermiştir.  Ayrıca  ömürleri   boyunca  Jerseyler  ortalama  3.2  kez  buzağılarken  bu  oran  Holsteinlar  için  2.8’dir.   Sperm  satışları  yerli  ve  uluslar  arası   pazarlarda Jersey büyüme  potansiyelinin  en   önemli  göstergesidir.  ABD’deki  1,809,960 birimlik  satış  2008 yılında  rekor  düzeye   ulaşmış  olup  12  yıllık  dönemde  %183 artış   görülmüştür.  ABD Jersey spermlerinin uluslar arası  pazarlardaki  satışı  da  2008 yılında   NAAB  üyesi  şirketlere  1,032,221 dozla rekor seviyede  gerçekleşmiştir.  2009 yılında  gen   değerlendirmeleri  için  resmi  yayınlarda üstün   Jersey gen  plazmalarının  belirlenip   geliştirilmesi  açısından  devrim  niteliğinde   gelişmeler  olmuştur.  Bunun  ardından 2010 yılında  maliyeti  düşük  3K çipi  ile  binlerce  dişi   Jersey test  edilmiştir. Aşağıda  Jersey boğa  ile  döllenmiş  iki  dişi   üçüncü  süt  verme devrelerinde 2005 yılında   fotoğraflanmıştır.  Tanımlama  ve  performans   değerlendirmesi  Amerikan  Jersey Sığır  Birliği   tarafından  yapılmıştır. Her  ikisi  de  on  yaşında   süt  vermeye  devam  ediyorlardı. Solda:  Л   Kilgus Lucky Chocolate, VG-88%, bugüne   kadar  6  buzağı  sonrasında  ömür  boyu  üretim   138,514 ons süt (62,847 kg.), ortalama 4.1% yağ  ve  3.2% protein. Sağla: J1 Kilgus Lucky Rita, E-91%, bugüne  kadar  7  buzağı   sonrasında  ömür  boyu  üretim  156,119 ons süt (70,834 kg.) ortalama 4.6% yağ  ve  3.5% protein.

Jersey ineklerinin üreme avantajlarını  ifade  etmek  zor  olmakla  birlikte  Jim  Tully’e  göre     "üreme  oranları  sayesinde  satmak  yada  büyütmek  için  daha  fazla  buzağıya  sahip  olurlar ve gönüllü  ayıklama yapılabilir”  diyor. Ancak her  şeyden  önemlisi  de "Sütün üremenin  bir  yan   ürünü olması.  Daha  fazla  genç  ineğin olması  çoğu  zaman  daha  fazla  süt  demek." Hayatta  Kalabilme  ve  Üretken  Sürü  Ömrü Hoard's  Dairyman,  yazarı  Bennet  Cassell,  25  Ekim    2006  tarihli  yazısında  "İnekler süt   üretmek için  daha  erken  buzağılayabilirler  ve  çoğu  zaman  da  bunu yaparlar ancak  yaşamaya   devam  etmeleri  gerekir.Yaşamaları  için  sahiplerinin  beklentilerini  karşılamaları  gerekir....  " diyor Jerseyler yapılan  yatırımın  hızla  geri dönmesinin  yanı  sıra  kazancın daha uzun sürmesini   sağlıyorlar. Süt  sığırlarının  uzun ömrü  ilgili  en  son  araştırmasına  göre  Holsteinlarla  karşılaştırıldığında   Jersey  ineğinin  ikinci  bir  buzağı  (%74.6’  karşı  73.3%), üçüncü  bir  buzağı  (%55.5’e  karşı  %   50.3)  ve  beşinci  bir  buzağı  (%25.7’ye  karşı  %18.4)  yapma  oranları  daha  yüksektir. 1998’den  2002’ye kadar  geçen  beş  yıllık  süre  içersinde  doğan  süt  inekleri  arasında  Jerseyler   33.6 ay yada 1,026  gün  ile  en  uzun  ortalama  verimli  ömre  sahiptirler.  Aynı  dönem  içersinde   doğan  diğer  beş  ırkın ortalaması  ise  27.7  ay  yada  843  gündür. Bu nedenle Jerseyler  süt  sürüsü içersinde  süt  verme  konusundaki  yüksek  beklentileri   karşılamanın  yanı  sıra  günlük  stres  ve  gerilime  karşı  da  dayanıklıdırlar. Bu kesinlikle Jersey ırkının üstün  üreme  performansından  kaynaklanmaktadır  ve  bu  sayede  ineklerde  daha  düşük   klinik  rahim  iltihabı  vakaları,  daha  az  hastalık  ve yaralanma ile daha  az  sayıda  bacak  ve  ayak   sorununu  görülür—bunların  tamamı  araştırmalar  ve  üretici  tecrübeleri  ile  belgelenmiştir.

Diğer ırklara  uygulandığında  Jersey  genleri   sürekli  olarak  yağ  ve  protein  üretimi  ve   oranlarının yanı  sıra üreme  ve  verimli   ömürlerini  de  arttırmaktadır.  Üst  kalite  A.I.   onaylı  boğaların  kullanılması  ortalama  doğal   çiftleşmeye  göre  daha  yoğun  seçildiğinden   bu etkiyi en  üst  düzeye  çıkarmaktadır.    


Verimli ömür  süresi  toplamı  daha  fazla  olan  Jersey inekleri sayesinde daha  uzun  süreli   karlar elde  edilir  ayrıca  fazladan  buzağı  elde  etme  imkanı  sunar. Sürü  Geliştirme "Farklı  ırkların  karşılaştırılırken  doğumdan  ölüme  yada  kesime  kadar  ekonomik  değeri  olan   tüm  etkenler  hesaba  katılmalıdır. Ölü  doğum  oranı,  sütten  kesme  öncesi  monolite,   yetiştirme  dönemindeki  yıpranma,  buzağılama  komplikasyonlarından  kaynaklanan  kayıplar,   doğumdan  sonraki  ilk  dönemde  ölüm  yada  kesim  ve  gebe  kalmayan  hayvanların  elden   çıkarılması  gibi  küçük  farklardan  ötürü  envanterdeki  toplam  değişimlere  özel  olarak  dikkat   edilmelidir" (Doktor  Kent  A.  Weigel,  2007  Batı  Süt  Ürünleri  Yönetim  Konferansı) Farm  Credit  tarafından  yapılan  anlaşmalar  en  karlı  mandıracılık  işi  için  yıllar  geçtikçe   sürü  gelişim  oranlarının  (IHG)  arttığını  göstermektedir. Bunun nedeni IHG sayesinde sürü   sahiplerinin kendi  süt  ürünlerini  en iyi düzeye  getirme,  üretim  maliyetini  kontrol  etme,  buzağı satışları  ile  ek  kar  elde  etme  ve  net değeri  arttırma  imkanı  sunmasıdır. Sürü  geliştirme  ile  ilgili  faktörleri  analiz  ederken  Ohio  Devlet  Üniversitesinden  Normand   St-Pierre  IHG’nin  esasen kesim  oranı,  buzağılama  aralığı  ve  ilk  buzağılama  yaşı  ile  ilgili   olduğunu  görmüştür—bu faktörlerin  tamamında  Jerseyler  daha  avantajlı  bir   konumumdadırlar. Pine  Creek's  süt  sürüsü  kesim  istatistikleri  ile  PAS  beslenme  uzmanı  Todd  Stroup   "Sürünüzün  %40’ını  değiştirmeye  yetecek  kadar  düveniz  varsa  ve  %35  ayıklama  oranı  olan   Holstein  sürüleri  ile  bunu  yapmaya  kalkarsanız,  yılda  sadece  %5  oranında  büyüyebilirsiniz.     Sürünüzdeki  toplam  sığır  sayısını  ikiye  katlamak  için  14  yıl  beklemeniz  gerekir. "Jerseylerde %27 ayıklama oranı  ile  yılda  %13  büyüyebilirsiniz.  Bu  mükemmel bir rakamdır.  Jerseyler  sürüdeki  toplam  sığır  sayısını  altı  yıldan  kısa  bir  süre  içersinde   ikiye katlayabilirler." Ticari  Sürülerde  Jersey  Genlerine  Geçiş "Bizim  için  gerekli  olan  tek  şey  buzağılayan,  temizlenen  ve  çok  miktarda  süt  üreten   sorunsuz  bir  inek  ırkıdır.  " Her  gün  gidererek  artan  sayıda ticari  üretici  daha  rahat  buzağılaması,  daha  sağlıklı   olması,  daha  erken  üremeye  başlaması  ve  daha  değerli  süt  üretmesinden  ötürü  Jersey ineklerini tercih  etmektedir.  Bu  sonuçları  elde  etmek ve  değişimde  kullanılacak düvelerini   yetiştirmek  için  yapılan  muazzam  yatırımı  korumak amacıyla  birçok  kişi  Tescilli  Jersey™   Boğalarından  yüksek  gen  değerine  sahip  inek  ve  düveleri  tercih  etmektedir.  Wisconsin   Üniversitesince  gerçekleştirilen  araştırmaya  göre,  genel  olarak  Jerseyler  tarafından   döllenen  inekler  ve  

U.S. Registered  Jerseys™ Yüksek, geniş  arka  memeler, iyi ayak ve bacaklar, Sert siyah toynaklarve  gün  ortası  sıcakta  çalışmaya   devam Fotoğraflar: Kathy DeBruin (karşıda); Julia DeLavergne

ABD Aktif A.I. Jersey Dölleme ortalamaları* Özellik PTA süt PTA Yağ PTA Protein Peynir Değer  (Dolar) Net Değer  (Dolar) PTA Verimli  Ömür PTA Somatik  Hücre   Değeri PTA Nihai  Değer Fonksiyonel Meme İndeksi

Ortalama 233 kg 14 kg 9 kg 245 $ 228 $ 1.91 2.99 0.80 1,70

* 119 AJCA-tescilli boğalar  aktif  A.I., 8/10 olarak kodlanır. Genetik   taban   güncellenmiştir, 1/10. Kaynak: Hayvan  Geliştirme  Program  Laboratuarı

JPI Nedir? Jersey Performans İndeksi™ ile   işe   başlamanız   halinde   üretim   ve   fonksiyonel   tür   açısından   hangi   Jersey   inek   ve   boğalarının   genetik   değerleri   açısından   eşleştirilmesi gerektiğini   belirlemek daha kolay olmaktadır. JPI iki   şekilde   ticari   karlılığa   vurgu   yapar. Birincisi indeksin %57’si   PTA proteini ve PTA yağ  ağırlıklıdır.  Kalan   %43’lük   kısım   sürü   ömrü   (19%), meme  sağlığı  (14%), ve  üreme  (10%) ile ilgilidir. Nisan 2010 itibarıyla   JPI hesaplanmasında   6   faktör   yer   almakta   olup   bunların   formüldeki   ağırlıkları  aşağıda  verilmiştir: • PTA protein, 42%; • PTA yağ, 15%; • Fonksiyonel  Özellik  İndeksi, 15%; • PTA Verimli  Ömür, 12%; • PTA Dişi  Gebelik  Oranı, 10%; ve • PTA Somatik Hücre  Değeri, 6%. Jersey   Performans   İndeksi™   ve   Fonksiyonel   Özellik   İndeksinde   kullanılan  araştırma  değerlendirme  tür   ağırlıkları   hakkında   daha   fazla   bilgi   için  ABD  Jersey web sitene ve Jersey Genetik   Özete   (http://greenbook.usjersey.com) başvurunuz.


Jerseyler tüm  ABD’de  süt  sığırlarının     rengini  değiştiriyor. Şu  anda  Jersey inekleri  için  talep  tüm  zamanların  en  üst   düzeyinde. Bunun nedeni son derece basit:Jersey günümüzde  süt   endüstrisinde  en  karlı  ırk: • Bu  ırk  bir  kilo  süt  bileşenini  diğer   ırklara  göre  daha  ucuza  üretmekte. • Buzağılama  ile  ilgili  çok  az  yada  hiç   sorunu  yok,  daha  doğurgan  ve   buzağılama  aralığı  daha  kısa  ve  daha   erken  olgunlaşıyor. • Jerseys diğer  ırklara  göre sürüde  daha   fazla kalıyor. • Jersey sütünün  beslenme  değeri  daha   fazla  ve  peynir  ve  diğer  katma  değerli   ürünlerin  üretimi  için  işlem  gördüğünde   daha  fazla  ürün  vermekte. • Jersey sütü  birçok pazarda  en  yüksek   fiyattan  satılmakta. Amerikan Jersey Sığır Birliği  ve  National All-Jersey Inc. Şirketinin görevi  kendi   tüzüklerinde  de  belirtildiği  gibi: • Jersey sığırını  geliştirmek  ve   tanıtmak; • Jersey  sığır  sahiplerinin    menfaatlerini   en  iyi  şekilde  korumak  için  kayıtlar   tutmak  ve  etkinlikler  düzenlemek; • Jersey süt ve süt ürünlerinin   satışlarının  tanıtımını  yapmak  ve   arttırmak ve • Jersey  genlerinin  satış  ve  tanıtımını   yapmak. Sizi Jerseylerin  avantajlarını  ve  süt   işindeki  karlılığınızı  nasıl   arttırabileceklerini   araştırmaya  davet   ediyoruz.

Düvelerin buzağılama, döllenme,  uzun  ömür konularında  daha  iyi  oldukları  ve  daha  yüksek   miktarlarda  süt  yağı  ve  protein  ürettikleri  ortaya  çıkmıştır.  Yeni  araştırmalar  da  bu   gözlemleri  desteklemektedir. Minnesota  Üniversitesinden  araştırmacılar  Holstein  boğaları   yerine  Jersey  boğaları  tarafından  döllenen  Holstein  ineklerinin  doğumda  %20  daha  hafif   buzağılar  doğurduğu  bunların  daha  az  distosi  ile  doğduğu  ve  %50’’nin  üzerinde  bir  oranda   plazentaya yakalandıkları  görülmüştür.  İlk  süt  verme  sonrasında  iki  grup  arasındaki  fark   enerji  düzeltilmiş  süt  ürünü  açısından  305  kg. olup safkan Holsteinlarda  daha  fazladır.   Jersey  ile  döllenmiş   melez  ırklar  ilk  çiftleşme  oranı  ortalama  78  gün  olup  bu  süre Holsteinlar  için  88  gündür  ve  ayrıca  Jerseyler  için  139  açık  güne  karşılık  Holsteinlar  için   155  gündür. AIPL  araştırması  Jersey ile  döllenmiş melezlerin  ömür  boyu net  karının  safkan Holsteinlara göre  22  dolar Net Değer ve 123 dolar Peynir Değeri  açısından  karlı  olduğunu  göstermiştir.   Şunu  çok  rahat  söyleyebiliriz ki bir inek ırkı  Jersey ırkına  ne  kadar  yakınsa,  karlılık  oranı  da   o  kadar  artmaktadır. Amerikan Jersey Genleri Amerikan Jersey  genleri  dünyanın  her  yerinde  bulunabildiği için  en  iyi  seçimdir.  Dünyanın   değişik  yerlerinde  ulusal  üretimi  arttırmak  için  Amerikan Jersey dölü kullanan üreticiler   önemli  fuarlarda  üretim  bakımından  dereceler elde  eden  sürü  ve  ineklere  sahip   olmuşlardır. Amerikan Jersey dölü birçok ülkede  gen değerlendirmeleri  esnasında  üst  sıralarda  yer   almış  olup  Avustralya, Kanada, Danimarka, Yeni Zelanda ve  Güney  Amerika’da  birçok önemli  "dölden  döle" geçiş  Jersey  popülasyonları  bulunmaktadır.  Amerikan Jersey besleyicisinden satın  alınan  Jersey  dişileri  ve  embriyoları birçok  ülkede  eşdeğer   performans  göstermişlerdir.     Amerikan Jersey Organizasyonları Amerikan  Jersey  Sığır  Birliği  (AJCA  )  tanımlama  hizmetleri  ile  ırkın  geliştirilmesi,  üretim   kayıtlarını  tutma,  fonksiyonel  tür  özellik  değerlendirmesi  ve  gelişmiş  araştırma  ve  genetik   değerlendirme  uygulamaları  sunarak Jersey  ırkının  geliştirilmesini  teşvik  eder.   National All-Jersey  Inc.  AJCA’nın  sağ  kolu  olup  Jersey  sütü  ve  Jersey  sığırının  değerini  ve   talebi  arttırmak  ve  süt  fiyatlandırmada  eşitliği  teşvik  etmektir.  Jersey  sütü,  çoklu bileşen   fiyatlandırma  ve  sıvı  süt  standartları  konusunda  kapsamlı  bir  kaynak  kütüphaneye  sahiptir. Amerikan Jersey sığırlarının  sunduğu  bu  avantajlardan faydalanmak isterseniz bizimle irtibata  geçiniz:

USJersey

Amerikan Jersey  Sığır  Birliği National All-Jersey Inc. 6486 East Main Street Reynoldsburg Ohio ABD 43068-2362 (614) 861-3636 tel (614) 861-8040 faks info@USJersey.com bilgi talebi

www.USJersey.com

ABD. Jerseyleri hakkında  bilgi  için   internet  sitemize  başvurabilirsiniz.

Program ve hizmetler, performans  ve  pazar  istatistikleri,  Jersey  araştırma  raporları  ve  haberler  hakkında  bilgi www.infoJersey.com Tescil ve nakillerin online kaydı,  Jersey Etiket  sipariş, mevcut USDA-AJCA  gen  değerlendirmeleri  ile  komple Resmi Performans  Soyağaçları, üretim  özetleri  ve  tür  bilgileri  ve  JerseyMate™ hakkında  her  türlü  bilgi www.JerseyDirectory.com Jersey Sahipleri  için  online  rehber http://JerseyJournal.USJersey.com Jersey Dergisi, Amerikan Jersey Sığır  Birliği  ve  National All-Jersey Inc., şirketinin  resmi  dergisi  olup  dünyada  Jersey   Irkı  hakkında  bilgi  ve  haber  veren  tek  aylık  dergidir.    

Jersey Nedir? Jersey Sütü Özellikleri  

Amerikan Jerseyler dünyadaki en karlı, en uyumlu ve en verimli süt üreten sığır ırkıdır. https://www.yayikagasi.com.tr

Jersey Nedir? Jersey Sütü Özellikleri  

Amerikan Jerseyler dünyadaki en karlı, en uyumlu ve en verimli süt üreten sığır ırkıdır. https://www.yayikagasi.com.tr

Advertisement