Page 1


SLOGAN SATU MALAYSIA Tahun

Tema

2009

Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

2010

Menjana Transformasi

2011

Transformasi Berjaya Rakyat Sejahtera

2012

Janji Ditepati

2013

Malaysiaku Berdaulat: Tanah Tumpahnya Darahku


LOGO • melambangkan visi negara • iaitu untuk mewujudkan satu masyarakat yang berpadu dan mempunyai semangat cintakan negara berpandukan Perlembagaan Negara dan Rukun Negara.


• 1Malaysia adalah satu gagasan peribadi • diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia keenam, Datuk Seri Najib Tun Razak . • Pada 2 April 2009.


• Masyarakat majmuk di Malaysia perlu disatukan. • Idea satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik, sub-etnik dan kebudayaan. • Tiada perbezaan antara bandar, luar bandar dan kumpulan etnik sekiranya mereka mempunyai potensi berhak mendapat bantuan kerajaan


TUJUAN 1 MALAYSIA • Demi mencapai status negara maju. • Memupuk dan mengukuhkan perpaduan antara kaum. • Aspek pendidikan dititikberatkan. • Aspek agama dan kepercayaaan setiap bangsa di Malaysia turut diambil kira. • Penubuhan Yayasan 1 Malaysia dan Klinik 1 Malaysia.

1 malaysia kenegaraan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you