Page 1

Human Body Organs- Skeletons & Sense Organs The Five Sense Organ – Urhuegbe ẹmwaen n'ọre egbe

Aro (eyes) Ehor (ears) Ihue (nose) Arramwen (tongue) Ukpunu (lips) [ukpẹ unu]

N'ah ya ghere (dẹghere) N'ah ya danmwehor N'ah ya hionron N'ah ya danmwemwin N'ah ya guan kevbe rri'evbare

Use in view Use in listening Use to breath Use to taste Use to speak and eat

External organs of the body – Urhuegbe n'orre egbe

akon (teeth) aro (eyes) arramwen (tongue) avavaro (eye ball) ẹho-(troat ) ehor (ears) ẹrrerre ( brain) eto ihere (handpit) eto ihue (nose hair) eto uhun / etuhun (head hair ) ẹýaen ( neck ) ifuanro (eye lashes) ihue (nose) Toes - Ikpian’owẹ Fingers - Ikpian’bọ Teeth Akọn Knee Igbọn uhun (head) ukpunu (lips) [ukpẹ unu] / akhuarrunu uvun ihue (nose hole)

akhuarrunu (lips) akobọ akowẹ atatobọ (hand pam) atatowẹ (leg pam) ekia (penis) ihien obọ (hand finger neils) ihien owẹ (leg finger neils) ikpianbọ (hand fingers) ikpianwẹ (legs fingers) izabọ (showder) Mouth Unu, Foot Atata - owẹ Forehead - Uh’aro Face - Ugb’aro obọ errọmwan (right hand) obọ iyọmwan / agobọ (left hand) ovbukhon uhe (vargina) ukpekia (penis pik) urhuabọ ()

urhuawẹ () ẹko (stomach) ibuẹ ẹko (intestine) iyeke (back) ewen (breast) ẹwẹ (chest) Igbon (elbow) ekuabọ ekuawẹ Ihere (armpit) Forearm - Ekuaobọ Elbow - Ukoko’abọ Arm-pit - Ihere Breast Ewęn Palm Atata - obọ Anus - On’isan Buttocks - Ikebe Thigh – Ekuaowẹ Tongue - Aranmwẹn Hair - Eto Belly - Eko Back - Iyeke

Ukhuegbe - Human Body in Edo  
Ukhuegbe - Human Body in Edo  

Human body parts in Edo language - Nigeria