Page 1

AllĂ baix Yasmina Curto

1


Allà baix


AllĂ baix Yasmina Curto


Delta de l’Ebre El delta de l’Ebre, amb els seus 320 km2 de superfície, constitueix l’hàbitat aquàtic més extens de Catalunya i presenta una rica diversitat d’ambients. Riu, mar, badies, platges, dunes, salobrars, bosc de ribera, llacunes costaneres, illes fluvials i ullals conformen el seu paisatge natural, i, juntament amb els arrossars, acullen una gran diversitat d’organismes (ocells, peixos, rèptils, amfibis, invertebrats...) adaptats als diferents hàbitats. Aquesta riquesa biològica contrasta amb la profunda presència humana. A fi de fer possible l’harmonia entre els valors naturals i la seva explotació per part de la població, i a instàncies dels seus habitants, la Generalitat de Catalunya va constituir l’any 1983 el Parc Natural del Delta de l’Ebre.


Parlo d’un riu mític i remorós Tot sovint penso que la meva infància té una dolça i secreta remor d’aigua. Parlo de la verdor d’un delta immens; parlo dels vols dels ibis (milers d’ibis com volves vives de la neu més blanca) i del flamenc rosat (de l’íntim rosa d’un pit de noia gairebé entrevist). I parlo del coll-verd brunzint per l’aire com la pedra llançada per la fona, de l’anguila subtil com la serpent, la tenca platejada de les basses. Parlo del llarg silenci on es fonien l’aigua dolça del riu, la mar amarga. Parlo d’un riu entre canyars, domèstic; parlo –Virgili amic– de l’horta ufana, dels tarongers florits i l’api tendre, de l’aixada i la falç, del gos a l’era. (Lluny, pel cel clar, va un vol daurat de garses). Parlo d’un riu antic, solcat encara pels vells llaguts: els últims, llegendaris llaguts, tan afuats com una espasa, i carregats de vi, de llana, d’ordi, i amb mariners cantant sobre la popa. Parlo d’un lent crepuscle que posava or tremolós a l’aigua amorosida, punts de llum a les ales dels insectes, solars reflectiments als ponts llunyans. Dolça remor de l’aigua en el record. Gerard Vergés


14


Segant


Pluja sobre l’àrròs

16


Libèlula

17


Posta de sol, des del MontsiĂ


19


20


Gra d’arròs


22


23


Arrossar segat


25


Tractant per al mosquit

26


Tractant l’arròs

27


28


Riumar


Camp d’arròs, els LLigallos


31


Pagès segant

32


Cranc de riu

33


34


Hora de caรงar polles, Deltebre


37


La Cava

38


Camarles

39


Sant Carles de la RĂ pita, El MontsiĂ 


Pagès de Deltebre


43


44


Pescadors al port de Deltebre


Port de Deltebre

46


Les muscleres

47


48


49


Sant Jaume d’Enveja


51


52


Arrossar destruit pel caragol poma


Barraca, els Muntells


55


Desembocadura del Riu Ebre

56


El Goler贸

57


Ri u Ebre


59


60


Remolent la Terra


64


65


DELTA DE L’EBRE, 2012-2014 LLocs Camarles Els Lligallos Deltebre Port de Deltebre Els Muntells Sant Jaume d’Enveja Poble Nou Sant Carles de la Ràpita L’Encanyissada La Tancada El Goleró L’Ampolla Desembocadura del Riu Ebre Riu Ebre Riumar


EDITA Zonart Fotografia Carrer vint-i-set, 4 43894 Camarles, Tarragona Catalunya, Europa FOTOGRAFIA Yasmina Curto ® 2014 EDICIÓ GRÀFICA Yasmina Curto DISSENY GRÀFIC I MAQUETACIÓ Yasmina Curto ASSESSOR D’EXPOSICÓ Marta Brosa CORRECCIÓ LECTORA Nekane Pons POEMES Gerard Vergés COBERTA I CONTRACOBERTA Riu Ebre


72

Llibre yasmina curto  
Llibre yasmina curto  
Advertisement