Page 1

BİR BİLİM DALI OLARAK “PEDAGOJİ” VE “MEDYA PEDAGOJİSİNİN” İŞLEVSELLİĞİNİN TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Adem GÜNEŞ∗ Bildiri Özeti Özet Bu çalışma “medya pedagojisi”nin gerekliliğini ve Türkiye Üniversitelerinden pedagoji bölümlerinin kaldırılmasının tarihçesine ait bildiridir. Abstract This includes information on “media pedagogy” and the history of pedagogy education in Turkey. Giriş “Pedagoji Bilimi” bir ülkenin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önemli veriler barındıran bir bilim dalıdır. Pedagoji, çocuğa dair elde ettiği bilgileri, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, ekonomi gibi birçok bilim dalı ile paylaşarak sağlıklı bireyler yetişmesine önemli katkılar sağlar. 1982 yılında ülkemiz üniversitelerinde pedagoji bölümlerinin kaldırılması, sadece bir bilim dalının faydalarından değil, aynı zamanda o bilim dalının alt branşlarının kazanımlarından da ülkemizi mahrum bırakmıştır. Bunlardan biri de “medya pedagojisi” dir. “Medya pedagojisi kavramı nedir?” sorusuna cevap arayacak olursak, Türkiye'de bir bilim dalı olarak medya pedagojisi kavramının olmadığını da görüyoruz. (Hesapçıoğlu M. Prof.Dr.) 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak “Medya Okur Yazarlığı” dersini başlatması, henüz kavramı olmayan bir bilim dalının üzerine eğitim inşa edilmesi gibi bir çelişkili durumu da beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan on binlerce yüksek lisans ve doktora düzeyindeki çalışma içerisinde “medya pedagojisi” sahasında hiçbir çalışmanın olmaması da ayrıca düşünülecek bir konudur. Halbuki, bir çizgi film karakterinin hızlı veya yavaş hareket etmesi hangi değişkenleri harekete geçirdiği üzerinde pedagojik çalışmalar yapılmıyorsa veya gazete manşetlerinin büyüklüğünün pedagojik olarak çocuğu nasıl etkilediği üzerinde araştırma yapılmıyorsa yada reklam filminde kullanılan renklerin ne anlama gelebileceğinin araştırılmaması, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Türkiye’de pedagojik bir eksikliktir. Gelişmiş ülkeler medya pedagojisinin bile alt ilgi alanları oluşmaktadır; “Dijital Medya Pedagojisi” 

Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi

1


bunlardan biridir. Dijital Medya Pedagojisi “siber zorbalık” veya “dijital bağımlılık” gibi araştırma konularının dışında “yeni öğrenme tarzları” üzerinde çalışmalar yapılmasına kapı aralayan merkezi bir bilgi kaynağıdır. Ülkemizde yaklaşık 25 milyon kişinin 18 yaşının altında olduğu düşünülürse medya pedagojisinin önemi daha net ortaya çıkar. Metod Bu çalışma, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde hazırlanmış olan bilimsel çalışmaların, araştırmaların, kaynak kitap, dergi ve makalelerin taranması ile oluşmaktadır. Anahtar Kelimeler: Pedagoji, medya pedagojisi, dijital pedagoji, öğrenme yöntemleri, siber zorbalık, dijital bağımlılık.

2

Bir bilim dali olarak “pedagoji” ve “medya pedagojisinin” işlevselliğinin türkiye ve avrupa ülkeleri  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you