Page 1

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МЕТОДИСТА Р(М)МК У СЕРЕДОВИЩІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МЕТОДИСТИ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ) БЕЗ ВИДІЛЕННЯ ПРОФІЛЮ


Час

№ ауд.

11.30-12.50

4.3

3.2. Методологічні аспекти організації самостійної роботи методиста Р(М)МК в середовищі дистанційного навчання

13.10-14.30

4.3

2.3. Автокреатика професійного розвитку педагога в умовах відкритої освіти

14.40-16.00

4.3

3.1. Масові відкриті он-лайн курси

Тема занять

1.2. Організація підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, і науковозал 11.30-12.50 педагогічних кадрів освіти в умовах реалізації Закону України «Про освіту» та засідань концепції «Нова українська школа»

лекція

семінарське заняття лекція

Викладачі доц. Я.Л. Швень

доц. М.В. Ілляхова проф. Л.Ф. Панченко

тематична дискусія

проф. Т.М. Сорочан доц. Л.М. Оліфіра

4.3

5.1. Основи практичної роботи у віртуальному навчальному середовищі

семінарське заняття

ст. викл. О.О. Самойленко

14.03.2018 р.. Середа

13.10-14.30

Вид занять

10.00-11.20

4.3

2.1. Педагогічний маркетинг у професійній діяльноcті методиста

семінарське заняття

ст.викл. М.Ш. Фарухщина

11.30-12.50

4.3

2.2. Технології тайм-менеджменту в професійній діяльності методиста

семінарське заняття

доц. Н.В. Любченко

15.03.2018р. Четвер

13.03.2018р. Вівторок

12.03.2018р. Понеділок

Дата

10.00-11.20

4.3

1.1. Правове забезпечення освітніх змін в Україні

семінарське заняття

доц. С.С. Кретович

11.30-12.50

4.3

3.3. Освіта впродовж життя: сучасні тенденції і перспективи

семінарське заняття

доц. В.В. Левченко

4.3

4.1. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації

спецкурс

доц. І. В. Євтушенко

4.3

6. Спецкурс за вибором

16.03.2018 р. П’ятниця

14.40-16.00

13.10-14.30 14.40-16.00 10.00-11.20 11.30-12.50 13.10-14.30


ВИСТАВКА (СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТА 2018) – 15-17 БЕРЕЗНЯ


ДИСТАНЦІЙНИЙ ЕТАП ДАТА

ТЕМА

02.04

Модуль №2 Менеджмент і лідерство 2.1. Методична діяльність в умовах Нової української школи

30.04

Модуль №3 Посадовофункціональний 3.1. Професійна мобільність педагогічного працівника в умовах змін Модуль №4. СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИЙ 4.1 Попередження професійного стресу та «професійного вигорання» педагогічних працівників

25.06

ФОРМА Лекція (дистанційно)

ПІП викладача ФОД доц. Я.Л.Швень

К-ть годин 3

Спецкурс (дистанційно)

ФОД доц. В.В.Левченко

4

Спецкурс (дистанційно)

ПУ доц. О.О.Нежинська, ст. викл. О.А.Прокопенко

4


ДИСТАНЦІЙНИЙ ЕТАП ВІРТУАЛЬНА КАФЕДРА АНДРАГОГІКИ  РЕСУРС: https://ppo.mk.ua  ЛОГІН, ПАРОЛЬ

 Практичне завдання:

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/elektr_zbirn/ Golovna/Golovna.htm За цим посиланням - науково-методична розробка колективу кафедри філософії і освіти дорослих "Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник". Потрібно ознайомитись зі змістом видання, обрати будь-який розділ для опрацювання і виконати практичні завдання, які представлені наприкінці кожного розділу – відповідь у ФОРУМ (практичне завдання).


HTTPS://PPO.MK.UA/ ПРЕЗЕНТАЦІЯ В YOUTUBE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FLHMUSHGDDG


ПІДГОТОВКА ДО ІІІ ЕТАПУ: ВИПУСКНА РОБОТА  1. Випускна робота

 2. Проект  3. Творча випускна робота

(інноваційна авторська розробка)  Збірник конкурсних робіт 2015-

2016 рр.: http://umo.edu.ua/images/content/i nstitutes/cipo/Konkurs_UMO_201 7.pdf


ТЕМАТИКА

ПРОБЛЕМИ:  Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів

 Сучасні технології освіти дорослих  Сучасні освітні тренди


КОНФЕРЕНЦІЯ З ОБМІНУ ДОСВІДОМ РОБОТИ

 Конференція з обміну

досвідом роботи «Сучасні моделі науково-методичної роботи»»  Презентація, доповідь


ВИДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ  Prezi  Відеодоповідь (відеоролик) у youtube  PowToon (https://www.powtoon.com). Приклад: https://www.powtoon.com/online-

presentation/dnQLyqPHMSK/?mode=movie#/  Традиційна презентація переформатована у формат PDF і завантажена в ресурс ISSU. Наприклад:

https://issuu.com/yaroslavaschven/docs/____________________________________2d3b6925167f16 

Усі презентації, розміщені в інформаційному просторі – зробити qr-код за допомогою онлайн-додатку: https://www.qrcode-monkey.com/


https://youtu.be/8BTdqulb2ic


https://www.youtube.com/watch?v=Ycw9_mEHFNw


ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ  КВІТЕНЬ 2018 РОКУ  ДЕТАЛІ – В ОГОЛОШЕННЯХ (ВІРТУАЛЬНА КАФЕДРА АНДРАГОГІКИ, ФЕЙСБУК)  ЗАЯВКА ПРО УЧАСТЬ, ТЕЗИ (ДО 3 СТОР.)


ІІІ ЕТАП - ЗАЛІКОВИЙ

 Конференція з обміну досвідом  Виїзне заняття  Спецкурс  Навчальні заняття  Захист випускних робіт


БІБЛІОТЕКА НАПН УКРАЇНИ


Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у системі освіті дорослих: збірник методик і тестових діагностичних завдань ⁄ Укладачі: М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. – К.: ЦІППО, 2017. – 105с.


Сидоренко В.В. Швень Я.Л. Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою : методичні рекомендації / Вікторія Вікторівна Сидоренко, Ярослава Леонідівна Швень. К.: ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2017. 160 с.

Електронна бібліотека НАПНУ Ресурс кафедри філософії і освіти дорослих РЕЖИМ ДОСТУПУ: http://lib.iitta.gov.ua/708198 /


КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра ФОД тел.: 044 481 38 41 Куратор – Швень Ярослава Леонідівна, тел.: 099 328 54 43, zolotaslava@ukr.net https://www.facebook.com/zolotaslava https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/

Вступна лекція (рмк без профілю, березень)  
Вступна лекція (рмк без профілю, березень)  
Advertisement