Page 1

КАЛЕНДАР ІІІ-ОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ» 19 квітня 2018 рік


І-а ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 27 квітня 2016 року


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

ІІ-А ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ» ІІ-га Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 28 квітня 2017 року, м. Київ


КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД УЧАСНИКІВ Учасників – 256 Заявок –150 Тез – 140

 Зареєстровано на платформі – 90


ВИСВІТЛЕННЯ Е-КОНФЕРЕНЦІЇ В ПРЕСІ, СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


ІІІ-а ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА Заголовок ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ» 19 квітня 2018 р.

підзаголовок


ТЕМАТИЧНІ ПАРТНЕРИ: КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ КАФЕДРА ПІБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ВІРТУАЛЬНА КАФЕДРА АНДРАГОГІКИ


224 заявки


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ Е-КОНФЕРЕНЦІЇ: 1. Освіта дорослих як соціокультурний феномен: вітчизняний і зарубіжний досвід (10 осіб – 4,5%). 2. Професійний розвиток педагога Нової української школи (66 -29,6%). 3. Науково-методичні засади професійного розвитку фахівців в умовах формальної і неформальної освіти (25 осіб -11,2%). 4. Розвиток цифрової компетентності фахівців як ключової в системі підвищення кваліфікації (16 осіб - 7,2%). 5. Психологічний супровід професійного розвитку фахівців (14 осіб– 6,3%). 6. Розвиток кадрового потенціалу системи освіти в умовах суспільних трансформацій (23 особи – 10,3%). 7. Професійний розвиток керівних кадрів в умовах реформування професійної (професійно-технічної) освіти (19 осіб – 8,5%). 8. Формування менеджерів інноваційних освітніх проектів в умовах сучасних фінансово-економічних відносин (20 осіб – 9%). 9. Упровадження інклюзивної освіти в умовах освітньої системи області /району /міста: кадровий аспект (15 осіб – 6,7 %). 10.Управління системою професійного розвитку менеджерів освіти ОТГ в умовах децентралізації влади (13 осіб – 5,8 %).


140 тез 82 виступи відеодоповіді відео-скрайбінги

Календар інтернет конференції  
Календар інтернет конференції  
Advertisement