Page 1

Totalleverantรถr av gas


Yara Praxair Vår nya luftgasfabrik i Perstorp

Luftgasfabriken i Perstorp

Yara Praxair är en ledande skandinavisk gasleverantör som med vår huvudägare Praxair ingår som del i en världsomfattande organisation med stora resurser och kompetens. Vi producerar, levererar och marknadsför alla typer av industrigaser, livsmedelsgaser, specialgaser, medicinska gaser samt torris. Hela den skandinaviska organisationen är miljö och kvalitetscertifierade enligt ISO. Under 2012 investerade Yara Praxair i en helt ny luftgasfabrik i sydsvenska Perstorp. Denna, i kombination med vår topmoderna fyllningsstation för komprimerade gaser i Köping, gör att vi är väl rustade att fortsätta befästa vår position på den svenska marknaden. Distribution sker via direkta leveranser eller via ett väl utbyggt återförsäljarnät. I Skandinavien har vi mer än 1000 aktiva kundtankar för flytande gaser. Vi levererar gas till i princip alla förekommande branscher!

Fyllningsstationen i Köping

2 I © Yara Praxair


Våra Ägare Praxair inc. Praxair Inc äger 2/3 av Yara Praxair och är med sina med sina 26000 anställda i mer än 50 länder, ett av de största gasföretagen i världen. Praxair är av många analysföretag prisade för sitt samhälls- och sociala ansvar. Läs mer på www.praxair.com

Yara International Yara International, med en 1/3 av ägandet i Yara Praxair, är en världsledande mineralgödselleverantör. De finns representerade med över 7000 anställda i mer än 50 länder. Yara är Europas största producent av återvunnen, förädlad och kommersiell koldioxid. Yara Praxair är sälj- och distributionskanal för koldioxid i Skandinavien. Läs mer på www.yara.com

3 I © Yara Praxair


Gas och applikationsutveckling

Gas till livsmedelsindustri Livsmedelsindustri, bryggerier, mejerier, bagerier, växthus, restauranger/caféer

Gas till mekanisk industri Verkstads- och mekanisk industri

Gas till sjukvård och laboratorier Sjukvård, laboratorier, universitet & högskolor, forskning, farmaceutisk industri

Gas till process och kemi Processindustri som kemi, massa & papper, stål, metaller, elektronik, vattenvård

4 I © Yara Praxair


Applikationsteknologi

Yara Praxair besitter stor kompetens, att oavsett bransch hjälpa kunder med deras olika gasapplikationer. Kunskapen hämtar vi från vårt teknologicentrum i norska Porsgrunn, via Praxair’s globala R&D-organisation eller vår omfattande erfarenhetsbank. En stor del av vår utveckling sker också i samarbete med kunder världen över. Gasapplikationer och gasanvändning sker i ett brett temperaturintervall. -269°C

• På den kalla sidan hjälper vi främst livsmedelskunder att frysa och kyla med flytande koldioxid eller nitrogen. Helium kan användas vid extremt låga temperaturer. • Vid normala temperaturer konserverar, bevarar och skyddar vi olika produkter mot förruttnelse, oxidation eller explosion. Vi kan också öka kapaciteten i växthus och reningsverk. Människans behov för andningsoxygen i akuta situationer är del i vår vardag. • För att värma, smälta, skära och oxidera används våra bränn- eller skärgaser samt oxygen/syre. Vid svetsning skyddar vi metallen med argon, helium eller en blandning av olika gaser. Förutom gaser arbetar vi även med en rad standardblandningar och receptblandade gaser. Oavsett applikation är kvalitet, miljö, produktivitet eller energibesparingar oftast ett gemensamt mål.

+3000°C

Vad kan vi göra för dig och ditt företag?

5 I © Yara Praxair


Teknisk support och gasinstallationer

Förutom att leverera gas har vi en rad möjligheter att bistå våra kunder med support: • Nyinstallationer av gasanläggningar • Gas- och applikationsutrustning • Service- och underhållsavtal • Besiktning, kontroll och dokumentation • Riskanalyser • Säkerhetskurser, bl.a. interaktiva via web

Vilket för kunden sammantaget innebär: • Hög tillförlitlighet • Hög säkerhetsnivå • Dokumentation av anläggningens tillstånd

6 I © Yara Praxair


Säkerhet

I gasbranschen är Praxair ledande inom säkerhet. Vi har en för alla branscher extremt låg olycksfallsfrekvens. Den positionen når vi genom vår NOLL-vision om olyckor för både människa och materiell samt genom ett mycket omfattande preventivt säkerhetsarbete. Som exempel; i Skandinavien har vi, sedan sex år tillbaka och fram till dags dato (jan. 2014), inte drabbats av några sjukskrivningar i samband med olycksfall i arbetet! Detta resultat är vi mycket stolta över.

Vårt Mål = Noll olyckor + Noll skadade

7 I © Yara Praxair


Produktions- och distributionsresurser: Förutom de gemensamma Skandinaviska resurserna har svenska Yara Praxair en luftgasfabrik i Perstorp samt en gasfyllningsstation i Köping, båda invigda 2012. Lokal distribution av komprimerade gaser sker genom fler än 50 lokala återförsäljare.

Försäljningskontor Produktionsanläggning Återförsäljare

Kontor Sverige: Yara Praxair AB Box 51 Besöksadress: Volvogatan 14 731 22 KÖPING Yara Praxair AB Box 86 - Perstorp Industripark 284 22 PERSTORP Yara Praxair AB Box 4062 Besöksadress: Traktorvägen 6B 227 21 LUND

Yara Praxair AB Besöksadress: Lilla Bommen 6 411 04 GÖTEBORG Kontakt: Tel: 0775 - 20 65 00 Kundsupport: 0221-650 400 Logistik: 0221-650 410 Mail: sverige_ypx@praxair.com Fax: 0221-285 32

www.yarapraxair.se

Totalleverantör av gas  

Profilbrosjyre: Totalleverantör av gas - Yara Praxair AB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you