Page 1

PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

FILTEREN KAN OOK EENVOUDIG

HET ENIGE SYSTEEM DAT VERVUILING ECHT VERMIJDT

Skimmerfilter S 100

Watervalfilter WF 100

De optimale combinatie:

De optimale combinatie:

> skimmen

> mechanisch filteren (via Matala filtermatten)

> mechanisch filteren (via Matala filtermat)

> biologisch zuiveren (dankzij nuttige bacteriën die zich op de

> biologisch zuiveren (dankzij nuttige bacteriën die zich graag op

Matala filtermatten en het Clinopti Plus® filtermineraal vestigen)

> effectieve en snelle verwijdering van oppervlaktevuil

> filtert progressief, van grof naar fijn

> uitermate stevig en compact, probleemloos in te graven

> filtert mechanisch: door zeven en bezinken

> de verlengde en hoog ingeplaatste skimmerbuis biedt drie belangrijke

> zuivert biologisch: afvalstoffen worden omgezet tot bouwstoffen

voordelen die een mooie afwerking garanderen:

> optimale combinatie van twee complementaire filtermaterialen:

- de boordsteen kan er probleemloos bovenop geplaatst worden

Matala Soft filtermatten en Clinopti Plus® filtermineraal

- de skimmermond blijft onder de vijverrand en dus aan het oog

> optimale benutting van het volume

onttrokken

> zowel waterval- als buisuitloop mogelijk

- een hoog waterniveau is mogelijk

(filter kan op een grotere afstand geplaatst worden)

> biedt plaats voor de vijverpomp, die zich bijgevolg buiten de vijver

> eenvoudig en betrouwbaar

bevindt: pluspunt in onderhoud!

> uitermate stevig en compact, gedeeltelijk in te graven

> groot vuilopvangnet: minder vaak leegmaken, voorkomt dat andere filtermaterialen dichtslibben > minimum aan onderhoud afmetingen filterkamer (LxBxHxL extensie)

585 x 400 x 475 x 380 mm

voor pompdebieten

4500 - 10000 l/u

afmetingen inlaat

145 x 103 mm

diameter uitlaat

49 mm

inhoud

koppelstuk voor dikwandige slang 40 mm, Matala Soft groen, vuilopvangnet

afmetingen filterkamer (LxBxHxL extensie)

585 x 400 x 475 x 120 mm

voor pompdebieten

3000-4500 l/u

diameter inlaat

49 mm

afmeting uitlaat waterval

250 mm

inhoud

koppelstuk voor dikwandige slang 40 mm, buisuitloop 110 mm, Matala Soft groen & blauw, Clinopti Plus®

Voor meer info: www.pondtechnics.com of uw verdeler.

2011 © Gehele of gedeeltelijke overname van tekst of afbeeldingen zonder de schriftelijke toelating van de auteur en de verantwoordelijke uitgever zijn verboden. Distri Pond NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. Foto’s: Distri Pond. V.U. Koen Verhaert, 2480 Dessel. Ontwerp & realisatie: www.psg.be

deze Matala filtermat vestigen)

HELDER WATER Skimmen, filteren en zuiveren


HELDER WATER Helder water met minimaal onderhoud: Combinatie Pond Technics Skimmerfilter S100(1) en Watervalfilter WF100(2)

1. skimmen

2. Mechanisch filteren: vuil tegenhouden

2. mechanisch filteren

Mechanisch filteren betekent dat we de resterende vuildeeltjes als het

3. biologisch zuiveren

ware uit het water “zeven”, zonder de waterstroom te belemmeren. De meest optimale mechanische filtering bekomt men door de combinatie van Matala filtermatten en Clinopti Plus® filtermineraal. Matala filtermatten filteren van grof naar fijn en zijn bovendien drager

2

van nuttige bacteriën. Clinopti Plus® filtermineraal zet de filtering voort

3 1

door schadelijke deeltjes te adsorberen.

3. BIOLOGISCH ZUIVEREN

Ammonium

Nitriet

Nitraat

Aangezien de allerkleinste vuildeeltjes ontsnappen aan de mechanische filtering, is biologisch zuiveren de volgende stap. Dit houdt in dat levende bacteriën - aanwezig op de Matala filtermatten en het Clinopti

1. Skimmen: vuil vermijden

Plus® filtermineraal - het water volledig helder maken. Deze bacteriën zetten afvalstoffen om tot bouwstoffen die door de vijverplanten opgenomen worden.

80% van de vervuiling die in een vijver terechtkomt komt van buitenaf.

De verontreiniging afkomstig van uitwerpselen van vissen, resten van

Bladeren, stuifmeel, zaadjes, dode insecten,... vallen in de vijver en gaan

voeder, dode organismen etc. bevatten onder andere fosfaatverbin-

eerst drijven om na verloop van tijd te zinken.

dingen en ammonium. Het giftige ammonium wordt door de werking

Het resultaat is gekend: troebel en groen water. In de winter kan het rot-

van de bacteriën omgezet in minder giftig nitriet en vervolgens in het

tende materiaal zelfs giftig methaangas onder de ijslaag vormen. Dit is een

niet giftige nitraat. Als restproduct vormt nitraat, samen met fosfaat, een

gevaarlijke toestand voor het biologisch leven in de vijver.

belangrijke molecule voor de groei van planten.

Om dit probleem te voorkomen is het aangeraden zoveel mogelijk van het drijvend vuil te verwijderen, en dit dus zo snel mogelijk. Dit kan met een schepnet,... maar het installeren van een continu werkende skimmer is veel efficiënter en praktischer. Met skimmers kan men tot 85% van het oppervlaktevuil verwijderen vooraleer het naar de bodem zinkt. Dit betekent dat veel verontreiniging weggehaald wordt alvorens het gaat ontbinden. Skimmen betekent dus vervuiling vermijden.

PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

/Helder%20water%202011%20nl20111117112513  
/Helder%20water%202011%20nl20111117112513  

diameter uitlaat 49 mm DE opTimALE combinATiE: > mechanisch filteren (via matala filtermatten) > biologisch zuiveren (dankzij nuttige...