Page 1

Juli 2012

@ ## ##R

Groots voor klein! HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One PC De eerste professionele All-in-One Touch PC van HP! Deze voldoet aan de hoogste stijleisen en biedt hoge prestaties, uitbreidingsmogelijkheden, snelheid en kracht. Hij bevat alles wat uw bedrijf nodig heeft in een minimalistisch, modern design.

      

   

  " #$%&'( )+,,5689  !"

;&%<;=(>,?9@,## B 98 #$%#& ' (")*+- /

0001 2 341)1 !5!678+ 40+9@ B 9 FI KLMN;@# Q+6R9  : # 2; <00*<=0>

#  # " / 0 0"+2"/ werkuren en onderdelen 5"RU@<V>W

â&#x201A;Ź VX

?8% '

*Ga naar pagina 4.

Grote voordelen voor kleine bedrijven:

www.hp.be/Great4Small/nl

@6Y## ; 8# # 9 I  Z#;#I ,Z R %5"RUQ&V>([+B\R @6Y## ;I Z# '8 9I#"# I; alleen voor Desktop PC. %5"RUQ?6&>([V+B\R @<Y## #

#F; 8# # 9 I Z#; alleen voor Desktop PC. %5"RUQV&>([6+B\R


Grote kwaliteit ^>Q HP Probook 4340s +9^ ' Z

^>Q @ ' Z +9^ ' Z

^>Q HP Probook 4740s +9^ ' Z 6;X#/A@ HD+

6X;&#/:@ HD+ 66;V#A/A@ HD

   

  L 

  " #$%&'( )+,,5689 B !"

AA/& #A/AC "0EF!- 2 ! 0 "#A::%:& !1--" 41)1 !5!678 G 0 &'##-I"I8 J #%#100 B'K F!7 0-0 # " 00- / # " 0 

1

5"RUB6M37EA

â&#x201A;Ź &&&

   

  66L 

  " #$%&'( )+,,5689 A !"

A$': #':  "0EF!- 2 ! 0 "#A::%:& !1--" 41)1 !5!678 G 0 &'##-I"I8 J #%#100 B'K F!7 0-0 # " 00- / # " 0 

1

    

5"RU+x>W

?8% '

â&#x201A;Ź XX

5"RU+x>W

â&#x201A;Ź &X

?8% '

5  ; notebookLFGhierboven9

6Y## ;Z9y 9 %99 ' Z(R %5"RUQK>([XX+B\R 6Y## ;8 I Z# %99 ' Z(R %5"RUQK6>yQK6W([<6+B\R

  

  66L 

  " #$%&'( )+,,5689 A WL,L 'F5# @,&L #8 # 0" 1" BA/$ #/AC "0EF!- 2 !K 0 "#:%$ !1--" 41)1 !5!678 G 0 &'##-I"I8 J #%#100 B'K F!7 0-0 # " 00- / # " 0 

1

  L 

  " #$%&'( &)+,,5689 @# 8Y"I#)+% ( W L,L 'F5# @,&L #8 0" 1" 5"RU+x&V>W

â&#x201A;Ź X

?8% '

Y## ;8 I  Z#%99 ' Z(R %5"RUQK<V>([+B\R

?8% '

5  ; notebookLFGhierboven9  

  L 

  " #$%&'( @# 8Y"I#)+% ( WL,L 'F5# @,&L #8 0" 1" BA/$ #/ACEF!- 2 !K " #:%$ '/)*8-  !1--" 41)1 1M7>)!5!678 8EGN&'##-I"I/100 0; technologie 5"RU+xV>W

â&#x201A;Ź XX

?8% '

5"RU_V<&WW

HP acculader voor notebooks

â&#x201A;Ź X ?8% ' 5"RU+BX&WW

5"RU`&WW

@X##

HP 9\ Z "" met 4 wielen

â&#x201A;Ź ?8% '

%6;Xq<;6=(

â&#x201A;Ź V ?8% ' 5"RUW<VWB

5"RUW`&VWW

HP Elite slim top load tas

5"RUW&&<WW

%6X;&q<;&=(

HP notebookstandaard met twee scharnieren

â&#x201A;Ź X ?8% '

â&#x201A;Ź VX ?8% '

@ #z6<<V;%6=( Notebook Docking Monitor Desktopervaring met het gebruiksgemak van een notebook. Eenvoudige notebookconnectie.

â&#x201A;Ź 300 ?8% '


@ ## ##R

aan kleine prijs ^>Q @5M6Microtower +9,Z 

^>Q @>L  +9,Z 

,MÂ&#x20AC;< Product Key Card ;I 9I Â&#x201A;

   

 9  )&  " #$%&'( !!7A" 1"  41)1 !5!678+ <00*<=0>

#  # " / 0 0" werkdag, werkuren en onderdelen

5"RU_+X&>W

â&#x201A;Ź 6&X

    

   

  " #$%&'( )+,,5689 @# 8Y"I#<B+% ( WL,5# @, #8 0" 1" 41)1 !5!678+ # # 2; <00*<=0>

#  # " / 0 0" werkdag, werkuren en onderdelen

, 9KF # %K (M""< licentie en staat gelijk aan ĂŠĂŠn licentie. De Product Key Card garandeert een snelle I 9##R# 9 pc aanschaft waarop Office 2010 vooraf is geĂŻnstalleerd kan u een Product Key Card ##8#""%'8Z'## 6I U M""@ y9<;M""@ y +9<M"" " #<( en de gewenste versie activeren zonder enige installatie! De Product Key Card bevat geen media.

5"RU+)6<>W

?8% '

â&#x201A;Ź &&&

?8% '

5  ; ! 20 O$:FG -09   6<    " #$%&'( )+,,5689 5"RU_+X>W

â&#x201A;Ź X

?8% '

6Y## ; I I  Z#;<ste jaar interventie on-site de I Z#;de en 3de jaar uitsluitend onderdelen %5"RUQ <>([6+B\R

      " #$%&'( )+,,5689

6Y## ; I I werkdag %8# # 9 ;99,Z ( %5"RUQ&V>([+B\R

5"RUQB288EA

â&#x201A;Ź 

?8% '

6Y## ;8 I Z# ,"IL#5 %99,Z ( %5"RUQ?6&>([V+B\R

5"RU_KWW

5"RU^<WB

5"RU+BV&<WB

@+98#

HPQ+grafische adapter

HP single monitor arm

â&#x201A;Ź <V ?8% '

â&#x201A;Ź 40 ?8% '

â&#x201A;Ź < ?8% ' 5"RUXWB

5"RU&6WB

5"RU&XWB

@>\ >, 

@>\ "9@,>, 

â&#x201A;Ź < ?8% '

â&#x201A;Ź 140 ?8% '

;&%<;=(

@W&\ "9@, , 

)} '#;9 Z ; microfoon en Displayport!

â&#x201A;Ź X ?8% '

;&%<;=(


@ ## ##R

Value for money

6X;&#/:@ HD

@&6 +9^ ' Z

^>Q

    +V<

 9  +X&

  66<L 

  @ 9$%&'(

  @ 9$%&'(

  @ 9$%&'(

 !!7A" 1"

 )+,,5689

 )+,,5689

 AB

 AB

 B

 !"

 !"

 !"

 A $/: #/:CEF!- 2 ! " 5 + #A::%:& '

 A $/: #/:CEF!- 2 ! " 5 + #A::%:& '

 A $/: #/:CEF!- 2 ! " 5 + #A::%:& '

 !1--" 41)1 !5!678+ 

 !1--" 41)1 !5!678+ 

 !1--" 41)1 !5!678+ 

 8EGN&'##-I"I/100 0; 00"  8EGN&'##-I"I/100 0; 00"  8EGN&'##-I"I/100 0; 00"  # " /

21P1 5"RUW&>&>W

â&#x201A;Ź 333

 # " /

21P1 5"RUW&>&>W

?8% '

â&#x201A;Ź 6XX

 # " /

21P1 5"RU <L<>W

?8% '

 1 - "001+*:A / 

21P11 1 0-0022 aan deze prijs indien aangekocht in bundel met G:F:FG/G:F:FG0G:F:AFG' 7'3<G5MLM[6+B\R

â&#x201A;Ź 444

?8% '

<0018 0+ *=2 " 8 0+ &*000[<RXX Q #6I 9#U <R K I### 

 1 - "001+*:AA /

21P1 1 1 0-002' 7'3<F[XX+B\R 1 - "001+*:AA /  "0 0"+2"1 1 0-002' 7'3<AFP3<AG[<6+B\R

2. Ga naar windowsupgradeoffer.com 3. Voltooi uw upgrade G-0" " 1 #0A# 1 #A/"00  http://windowsupgradeoffer.com

Grote voordelen voor kleine bedrijven:

www.hp.be/Great4Small/nl $L YZ 'Y Z q " #"Â&#x2026; YZ Z 8 8# # q " I# I I  ## I#   "#  #\## ' 9Z Z9 #Z I#   functionaliteit. Ga naar www.microsoft.com/windows/windows-7/ voor meer informatie. Â&#x2020; F 8 < @#Z# ,I #F; RR W 8 I '8 9R +##  Â&#x2021;# 98# I #I# " 'YZ 8# # R  Â&#x2021;# Q # WI Z# 9 8  '# Z 8# I#  Â&#x2021;# Â&#x2026;9 "9  9 9 R M    #; Z9 9 8 R I#R q9 ##I R Â&#x2021; # ' " FI I  Â&#x2021;# Z9 9 8 R I#R qF z9 R L "; ;  L '  Â&#x2021;# Â&#x2026;Y   Z# " 8# Z I# L " #  Â&#x2021; # q " # #R ;  ;  ;  ; ; ; 8  ; W ; W ; ; ; 8   ; Â&#x2021;I; I ; #9; #9 ; 9; 9 ; Â&#x2021;I ; I ; `  `  Â&#x2026;Y 8# Z "   8# Z I#  #  8##  8  Â&#x2021; # # #R W # #  " #I I Z9 8# Z Â&#x2026;Y I# 89 IYZ 8 9 R W#'  6< Y9 < " Â&#x2026; # I

## ZR YÂ&#x2026; I YÂ&#x2026; Z ## Â&#x2C6; catiebeschrijvingen. Geciteerde prijzen zijn courante verkoopprijzen. Prijzen zijn correct op het moment van druk. Prijzen veranderen regelmatig en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. > Z9\ #Z 'YZ I I ##Z Z## R)"  #" 9#8#Y'Y'8 YIR Â&#x2021;RQRU@#Z# +9'I'#q ;W 9 ;@ ##<#;<V6<,R

/Great4SmallJuly2012-NL20120709090614  

Juli 2012 Grote voordelen voor kleine bedrijven: De eerste professionele All-in-One Touch PC van HP! Deze voldoet aan de hoogste stijleisen...