Page 1

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.03.09 13:38:24 EET Reason: Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΟΚΓ465ΧΠΙ-ΕΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αθήνα, 9 .3. 2018

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αριθ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σ78/10/348217

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 Αθήνα Τηλ.: 210/3729785, 210/3666320 FAX: 210/3633666 e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα 2. ΕΤΕΑΕΠ Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα 3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα 4. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα 5. Γραφείο Διοικητή Αγίου Κωνσταντίνου 8, Τ.Κ. 10241 Αθήνα Θ Ε Μ Α : «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που κατέχουν πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα.» Σχετ.: Η εγκύκλιος 33/2017 Σε συνέχεια της εγκυκλίου 33/2017, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.10568/222/16.2.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι Σελίδα 1 από 2


ΑΔΑ: ΨΟΚΓ465ΧΠΙ-ΕΓΑ

αποκτούν έσοδα από πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 και δεν μειώνεται το ποσό της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής. Συν.:

Το

με

αρ.

πρωτ.

Φ.80000/οικ.10568/222/16.2.2018

έγγραφο

του

ΥΠΕΚΑΑ

(ΑΔΑ:75Υ1465Θ1Ω-Μ91) Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο ΓΔΑΣ 2. Γραφείο Δ/ντριας Απονομής Συντάξεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Σελίδα 2 από 2


INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ A΄ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Βρέκου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791 E-MAIL: asfmis@ypakp.gr

Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.02.21 12:33:39 EET Reason: Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΟΚΓ465ΧΠΙ-ΕΓΑ 75Υ1465Θ1Ω-Μ91

Αθήνα, 16/2/2018 Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.10568/222

ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ Α. Γραφείο Διοικητή Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Β. Γενική Δ/νση Απονομών Συντάξεων Ακαδημίας 22 106 71 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων»

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που κατέχουν πνευματικά δικαιωματα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με το ν.2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Επίσης, το άρθρο 29 του ίδιου ως άνω νόμου προβλέπει ότι, η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και εβδομήντα (70) χρόνια μετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του δημιουργού. 2. Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 20 παρ.1 του ν.4387/2016 προβλέπεται ότι, στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και


ΑΔΑ: ΨΟΚΓ465ΧΠΙ-ΕΓΑ 75Υ1465Θ1Ω-Μ91

επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο διατηρούν τη δραστηριότητα. 3. Οι πνευματικοί δημιουργοί αποκτούν το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου τους με τη δημιουργία αυτού και το δικαίωμα αυτό διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με αποτελέσμα να έχουν τη δυνατότητα να αποκομίζουν έσοδα από την εκμετάλλευση του έργου τους για πολλά έτη μετά τη δημιουργία του. H λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση που αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4387/2016. Συνεπώς στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι κατέχουν είτε πνευματικά δικαιώματα είτε συγγενικά δικαιώματα, από τα οποία αποκομίζουν έσοδα, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν.4387/2016 και ως εκ τούτου δεν προκαλούνται μειώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 1. 2. 3. 4. 5.

Γραφ. Υπουργού Γραφ. Υφυπουργού Κ.Α. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α. Όλες οι Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης (Δ17) Τμήματα Α, Β, Γ & Δ΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ...

Advertisement