Page 1

YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

asına bakılmaksızın tüm umumi binalar(tüm işyeri, ticaret merkezi ve yapılar, resmi binalar) ile iskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 bodrum n edilemeyen binalarda 4(Zemin dahil)kat ve daha fazla olan binalarda iveni yapılması zorunludur.

k yapılar, toplantı yerleri, spor ve sergi salonları, sinema, tiyatro, konser ullar ve öğretim kurumları, kışlalar, yurtlar, oteller, düğün salonları lokaller, staneler, masa sayısı l0‟dan fazla olan lokantalar, huzur evleri, kreşler, de depoları, fabrikalar, l00m2 den büyük imalathaneler ve benzeri r kat en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine bağlantı olacaktır. i noktadan çıkarsa çıksın o kattaki bütün insanların çıkışlarının sağlanması ları ve yangın merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak şekilde ılacak yanyana yapılmayacak yangın merdiveni kovası ile merdiven aynı ve genel merdivenlerden geçilerek yangın merdivenine ulaşılmayacaktır. OKU:

gilendirme yazımızda “İstanbul Yangın Merdiveni” başlıklı yazımızda, f hizmetlerimize ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.

ERDĠVENĠ ĠLE AFETLERĠ ÖNLEMEDEKĠ ETKĠN ROLÜ

tsunami gibi maddi ve manevi birçok yıkıma yol açan doğal afetlerden birisi r. Kişilerin bir anlık dikkatsizliği doğal olaylar ya da ihmalkarlık yangına Bizlerin asıl amacı herhangi bir durumda ortaya çıkan yangının hasarlarını irmek ve yangını söndürüp mümkün olduğunca can ve mal kaybını Yangın esnasında kişiler panik içinde olduğu için yangından hayatını k için bilinç dışı hareket ederler. İşte bu gibi panik halinde yangın yangın esnasında hayat kurtarıcısı durumundadır. Kişiler bu merdiven ile anik bir ruh hali içinde de olsa kendisine ve çevresindeki kişilere zarar kkatli bir şekilde yangın alanından uzaklaşabilirler.

tanbul'un tüm ilçelerinde hizmet etmektedir. İstanbul'un hangi ilçesinde seniz edin firmamız bulunduğunuz yere işte bu yangın sırasında olan hayat an merdivenleri hizmetinize sunmaktadır. Bakırköy yangın merdiveni gibi firmamız bölümlere ayrılarak sizlerle daha kolay iletişime geçmiştir. Ve ikamet eden bütün insanlar için de hizmet etmektedir. artışı kişilerin yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir. İşte bu nüfus artışı ile ar yüksek katlı binalar yapmaya başlamıştır. Ev ve iş yerlerinde sıkça üksek binalar yangın esnasında birçok insanın ölümüne neden olmaktadır.


ızın vermiş olduğu hizmet ve yangın merdiveni sistemleri ile ortaya çıkan önüne geçilmiştir.

ının ortaya çıkmasını önlemek ya da maddi ve manevi hasarı en aza için artık birçok önlem almaya başlamışlardır. Her ne kadar yangın bir olsa bu felaketin önüne geçilmiştir. Üsküdar yangın merdiveni ile de i evlerde iş yerlerinde kafelerde ya da marketlerdeki yangın anında kurtarabilirsiniz. Firmamız İstanbul‟da yaşayan tüm özel ve tüzel kişilere yangındaki hasarı azaltmıştır. Yangın; çok büyük bir doğa olayı olmasına doğa olayını önlemek bizim elimizdedir. Yaşam için son derece önemli olan hayat kurtarıcı niteliklere sahip olmaktadır.

gilendirme yazımızda “Yangın Merdiveni Fiyatları” başlıklı yazımızda, f hizmetlerimize ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.

NLĠĞĠNĠZ ĠÇĠN GÜVENĠLĠR KĠġĠLERLE ÇALIġIN

erden ötürü her insanın hayatı gün boyunca çeşitli şekillerde tehdit altında ir. Kimi yol çalışmaları nedeni ile kimi farklı sebepler ile yani elinde epler nedeni ile farklı tehlikelerle yüz yüze gelebilmektedir. Yol çalışmaları r kaza olduğunda belediyeyi suçlarsınız peki yangın merdivenleri ile ilgili duğunda kimi suçlarsınız? Elbette kimden hizmet aldıysanız onu suçlarsınız bir durumla karşılaştığınızda sizler de en az hizmet aldığını kişi ya da firma sayılırsınız.

ı olduğu halde insan güvenliği için büyük önem taşıyan acil durum çıkış leri ile uğraşan kişilerden hizmet almayı tercih ederek kendi canınızı ve bu merdivenleri kullanan pek çok kişinin can güvenliğini riske atmış Bu da çalıştığınız kişi ya da firma kadar sizin de bu konudan sorumlu amına gelmektedir. Önlem alırken bu önlemleri doğru bir biçimde alıyor önemi büyük olacaktır.

diveni yönetmeliği ile ters düşen durumlarla karşılaşarak bedeli çok ağır rla karşılaşmak istemiyorsanız yapmanız gereken şey konu ile ilgili gerekli gi birikimi ve deneyime sahip olan uzman kişiler ile çalışmanız olacaktır. bi asıl işi bu konu olan ve merdivenlerin üretiminden kurulumuna ve rası hizmetlerine kadar size gerekli olan hizmeti sunacak olan bir firma ile hem yükümlülüklerinizi düzgün bir şekilde yerine getirmenize olanak r hem de gereken tüm hizmete en yüksek kalite ile sahip olmanızı r.


endi bünyesinde üretim yaptığından dolayı yangın merdiveni fiyatları piyasanın en uygun fiyatlarını sunmaktadır. Daha ucuza yapan bir yerin de aptığından şüphe etmenizde fayda olacaktır. Firmamızın sizlere sunmuş bu imkânlardan faydalanarak sahip olacağınız huzurun da para ile ölçülmesi Unutmamanız gereken bir husus da başka insanların da can güvenliğinden uğunuzun bilincinde olarak bu hizmetin en yüksek kalite ile temin lanak sağlayan bir firma ile çalışmak olacaktır.

gilendirme yazımızda “Yangın Merdiveni Firması” başlıklı yazımızda, f hizmetlerimize ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.

ERDĠVENĠ HĠZMETĠ

k yerler, konser, tiyatro-sinema salonları, toplantı binaları, otel, restoran, u, hastane, hapishane, ıslahevleri, okullar, dershaneler, kreşler, yurt spor la, huzur evleri, bakım evleri, doğumhaneler, tehlikeli madde depoları, niversiteler, bankalar, belediyeler, mahkeme salonları, kuaför salonları ve kezleri gibi halka açık her bina ve yüksek yapılı her türlü apartmanlarda ası gerekli olan yangın merdivenleri yangın deprem gibi doğal afet ya da dırı anında binadan dışarı çıkışı kolaylaştırır. İnsan hayatı açısından oldukça bu yangın merdivenleri herhangi bir kat sınırlamasına bakılmaksızın her anabilir. DEVAMINI OKU:

gilendirme yazımızda “Yangın Merdiveni İmalatı” başlıklı yazımızda, f hizmetlerimize ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.

ĠNĠZĠ ÖN PLANDA TUTUN

konusu güvenlik ve insan canı olduğu zaman bunun sağlanması için gerekli rin alınması da büyük bir önem taşımaktadır. İnsan canının kaybının geri dığından ötürü konu ile ilgili çalışmaların da büyük bir titizlikle yapılması taşımaktadır. Ancak pek çok kişi ya da firma yangın merdiveni fiyatları için er talep etmek sureti ile insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlike rumlara sebep olabilmektedir.


çok kişi demir merdivenlerin bir binanın dışına monte edilerek acil çıkış merdiveni olarak kullanıldığı gibi basit tanımlamalarla hem işin ne hem de insanların daha önemsiz bir konu gibi düşünmesini sağlayarak diyetini kaybettirmektedir. İnsan sağlığı ve can güvenliği her zaman ön ması gerekirken sırf para kazanabilmek için insanların can güvenliğini hiçe malarla ya da kişilerle çalışmak kendi canınıza da değer vermediğinizi r. DEVAMINI OKU:

gilendirme yazımızda “Yangın Merdiveni İstanbul” başlıklı yazımızda, f hizmetlerimize ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.

ERDĠVENĠ KONUSUNDA 44 YILLIK TECRÜBEMĠZ ĠLE YANINIZDAYIZ

diğiniz gibi artık pek çok iş yerinde yangın merdiveni bulundurma konusu rlikte zorunlu bir hale gelmiştir. Sizde işletmeniz için en gerekli ve doğru merdivenine sahip olmak istiyorsanız 44 yıllık tecrübeye sahip olan ve her nsuz profesyonel çözümler sunmak için çalışmalarına ara vermeden devam ızı tercih edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.

ylece sizde güvenilir bir şekilde hayati önem taşıyan bu konuda işlerinizi bileceksiniz. Tabi bunun için bir ön çalışma yapılması gerektiğini belirtmek pınızın durumu hangi yerlere bu merdivenlerin konulması gerektiği sarmal niş düz bir yangın merdiveni mi tercih edilmeli gibi analizlerin yapılması e belirtmek isteriz. İşte bu sebeple yangın merdiveni imalatı konusunda ü olan ve alanında uzman çalışanları ile hizmet sunan şirketimizi tercih DEVAMINI OKU:

gilendirme yazımızda “Z Tipi Yangın Merdiveni” başlıklı yazımızda, ücretsiz erimize ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.

ERDĠVENĠ

iveni belediyelerinin ve bakanlık yönetmelikleri ile zorunlu hale getirildiği muştur. Yangın merdivenleri Yangın afetlerinde yapılardaki çalışan


e mustakil binalarda bulunan insanların zarar görneyecek bir şekilde yesi esnasında önemli rol oynarlar. Geçmişte ve günümüzde yaşanan erine bakıldığında insanların emniyetli bölgeye tahliyesinde çok önemli ve nadığı da açıkça görmekteyiz. Profesyonel ekiplerimiz, yıllardan bu yana aki çalışmalarda gerekse kurslarda aldığı üstün başarı sertifikalarıyla ve dikleri bilgi ve birikimi ve tecrübemiz ile kusursuz yangın merdiveni hizmeti Yangın Merdiveni uygulaması esnasında sahada mutlaka teknik bir yetkili kyayız.

miz bir hata veya olumsuz durum oluşması durumunda müdahalede orunun giderilmesi ile görevlendirilmişlerdir. Yangın merdiveni projelerinin bire bir uygun şekilde inşa edilmesini sağlamak ta mühendislerizin sında yeralmaktadır. Yangın merdiveni alanında çalışanların her biri gili sertifika eğitimlerine tabi olmuş ve başarılı bir şekilde tamamlayıp ı almaya hak kazanmıştır. Buna rağmen ekip üyelerimize Periyodik olarak zmanlarımız tarafından bilgi güncelemesi eğitimleri vermekteyiz. Biz periyodik belek güncelemesi eğitimleri ile yangın merdiveni projelerimizde payını minimum seviyelere çekmeyi hedefliyoruz ve bu eğitimlerimizin ahada yaptığımız izlenimlerimiz neticesinde görmekteyiz. DEVAMINI

gilendirme yazımızda “Çekmeköy Yangın Merdiveni” başlıklı yazımızda, f hizmetlerimize ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.

RDA YANGIN MERDĠVENLERĠNĠN ÖNEMĠ

; yüzyıllardın insan hayatını olumsuz etkileyen maddi ve manevi hasar lenebilir maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan doğal n hayatını tehlikeye sokan ve maddi manevi zararlar veren bu afetten in geçmişten günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. İlk zamanlarda aya çıkmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar daha sonra yerini ortaya ra yapılması gerekenlerin neler olduğuna bırakmıştır.

ortaya çıkması kuvvetli muhtemel afetlerden biridir. Burada önemli olan çıktıktan sonra neler yapmamız gerektiği konusunda insanları ek konferanslar vermek ve düzenli olarak tatbikatlar yapmaktır. Aksi aya gerçekleştirilen hiç bir iyileştirmenin anlamı kalmayacaktır. Çünkü nda kullanımı bilinmeyen hiç bir kaçış yolu görevini yerine getiremeyecek iye edilemeyecek ve durum içinden çıkılmaz bir hal alarak büyük kayıplar Yangından korunmak için yapılan çalışmalar neticesinde insanların ahliyesi için geliştirilen yollardan biri de insanların minimum sürede ağlayan yangın merdivenleridir. Yangın merdivenler z tipi yangın


e dairesel yangın merdiveni olmak üzere ikiye ayrılır. DEVAMINI OKU:

gilendirme yazımızda “Ümraniye Yangın Merdiveni” başlıklı yazımızda, f hizmetlerimize ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.

enleri nasıl üretilmeli?

diveni, hergün kullanılan sıradan bir merdiven değildir. Normal koşullarda elbete kullanım maz. Ancak bir yangın durumunda yaşam kurtarıcı özelliği vardır. Böyle olunca da yangın yapımı ciddiye alınması gereken bir iştir. Baştan savma bir tasarım, kaleme kitaba gelmeyen arzı, yani işi ciddiye almama durumu, kullanım ihtiyacı duyulduğunda istenmeyen sonuçlara

n merdivenleri nasıl üretilmeli?

nda iki temel unusurdan vazgeçilmesi mümkün değildir. Birincisi bu işte çalışanların uzmanlık işte kazandıkları deneyim. İkincisi ise kullanılan malzeme seçimi.

mış, hiçbir deneyime sahip olmayan elemanların elinden çıkacak yangın merdivenleri, bir yaşanırken ikinci bir felakete davetiye çıkarmak anlamına gelir. Bu elemanların yetişmesi tte. Ancak para kazanmak uğruna bu şekilde çalışan firmalar yok değil. Firma seçiminde, nslarına bakılması bu açıdan çok önemli.

eni üretilirken en çok çelik kullanılıyor. Üretimde çelik iki nedenle tercih ediliyor. Öncelikle dayanabilen sağlam bir malzemedir. Sonrasında çelik birlikte kulanılan diğer malzemelerle layabiliyor. Ancak çeliğin işçiliği kolay değildir. İyi bir işçilik için bilgili ve deneyimli olmak

kadar binalarda belli bir standart yoktu. Özellikle son yıllarda yaşanan depremler sonunda artık klı binaların yapılması zorunlu hale geldi. Bununla birlikte yangın merdivenleri de belli vuştu. Artık daha kaliteli ve dayanıklı, daha fonksiyonel yangın merdivenleri üretiliyor. KU: gilendirme yazımızda “Ataşehir Yangın Merdiveni” başlıklı yazımızda, f hizmetlerimize ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.


diveni öncesinde bina güvenliği

divenleri,yangın merdiveni,kaçıĢ yolları

çok katlı, yüksek binalar yapılıyor. Bu binalarda, işyeri olsun ev olarak lsun, çok kalabalık bir nüfus barınıyor. Bu yüzden de yangın olasılığı her iye alınması gereken önemli bir konu. Bu binalarınyangın merdiveni i konuşulurken aslında daha öncesinde binanın yangına karşı nasıl bir hip olduğuna bakılmalıdır. Çünkü bir bina yapılırken, sıra yangın gelmeden önce düşünülmesi ve planlanması gereken birçok nokta vardır. dı edilmediği sürece olası bir yangın durumunda insanların tahliyesi daha angının yayılması daha kolay önlenir ve yangın en hafif zararla atlatılabilir.

ncelikle belediyelere çok iş düşüyor. Belediyeler tarafından imar planları n, itfaiyenin ulaşım yollarının ve binaya kolayca müdahele için giriş belirlenmiş olmasına ve yangını söndürme için gerekli su kaynaklarının olmasına dikkat edilmelidir.

binanın söndürme sistemlerinin projelendirilmiş olması, yangın anında kaçış belirlenmiş olması, su depolarının, asansör kovalarının ve tesisat odalarının ğru ve kullanıma elverişli şekilde yerleştirilmiş olması ve dumandan bölgelerin tasarlanmış olması çok önemlidir.

r yangına karşı alınacak pasif yagın önleme çalışmaları olarak bilir. Bütün bunlar sağlandıktan sonra iş yangın merdivenlerinin etkili ve bilir, bir tehlikeye neden olmadan insan tahliyesini kolaylaştıracak şekilde standartlara uygun olarak düşünülmüş ve yapılmış olması gelir. OKU:

gilendirme yazımızda “Yangın Merdiveni” başlıklı yazımızda, ücretsiz keşif ze ilişkin bilgiye yer verdik.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni.

rda yangın merdiveni zorunluğu vardır?

divenleri,Yangın merdiveni

ivenlerinin bulunması zorunlu binalar yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. binalarda zorunlu olarak yangın merdiveni bulunması gerektiği üzerinde m.


yük toplulukların bir araya geldiği, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, üğün salonları, camiler, sinemalar, tiyatrolar ve bu yerler gibi en az 50 aya geldiği binalarda yangın merdiveni bulunması bir zorunluktur.

sınıflandırma eğitim amaçlı kullanılan binalar için yapılabilir. Bütün kulları, ana okulları, özel dersaneler ve benzeri günde en az 4 saat ya da z 12 saat eğitim amaçlı kullanılan tüm binalarda yangın merdiveni .

lama sağlık hizmeti veren binalar içindir. Hastahaneler, doğum evleri, bakım evleri, kreşler ve yuvalar bu grupta yer alır.

ofis olarak kullanılan, muayenehaneler, mahkeme binaları, banka merkez belediye binaları ile ticarethane amacıyla kullanılan, berberler, kuaförler, tler ve benzeri binalarda da yangın merdiveni mutlaka bulunmalıdır.

zgürlükleri sınırlandırılmış veya güvenlik nedeniyle bir yerde tutulması nlar için kullanılan cezaevleri ve ıslahevlerinde yineyangın merdiveni orunludur. andırma da normal barınma gereksinimi ile kullanılan konaklama amaçlı apılabilir. Bu kapsamda apartman binaları, oteller, moteller, pansiyonlar ve abilir.

gilendirme yazımızda “Yangın Merdiveni” başlıklı yazımızda, ücretsiz keşif ze ilişkin bilgiye yer verdik.

gın merdiveni,yangın merdiveni çeĢitleri,bursa yangın merdiveni:

klaması: Yangın Merdiveni:

gın Merdiveni.

r biz yangın merdiveni adını kullanıyor olsak da aslında her türlü acil kullanabileceğimiz bu merdivenler sayesinde insanların sıklıkla bulunduğu çıkıĢ merdivenleri olarak kullanıldığını görmemiz mümkün olmaktadır. ık olan alışveriş merkezleri, hastane, dershane ve benzeri yerlerde ası zorunlu olan bu merdivenler çok katlı apartmanlar için de zorunluluk .

al afetler ve ihmal sonucu binada sıkışıp kalarak hayatını kaybedenlerin ukça fazla olması bu konu ile ilgili çalışmaların yapılmasına yol açmıştır. an güvenliğinin yeterince iyi bir şekilde sağlanabilmesi için de doğal olarak nda farklılıklar olduğu gibi yangın merdivenlerinin kapasitesinde de z konusu olmaktadır. Bunların her biri kanuni olarak belirlenmiş Bu yüzden de zorunlulukların daha uygun fiyatlarla atlatılmasını sağlamak nu ile ilgili gerekli bilgi ve deneyimi olmayan kişilere başvurmanız kendi can


de tehlikeye atmak olacaktır. Hem kendi can güvenliğiniz için hem de e binada bulunan kişilerin can güvenliğini sağlayabilmek için Bursa yangın arak alanında uzmanlaşmış olan firmamız ile çalışmanız sizin için olabilecek ek olacaktır. Şimdiye kadar her işinde kaliteli hizmet anlayışını belirlemiş elemanının gerekli eğitim ve seminerlere katılarak son yeniliklerin bilgisine olmasını sağlayan firmamız sayesinde hem en kaliteli hem de en ekonomik ivenlerine sahip olabilmeniz mümkün olacaktır.

on kadar yakın olan firmamız yangın merdiveni konusundaki ı sorunsuz bir şekilde giderebilmek ve müşteri memnuniyetini ek için ilk adım olarak uzmanımızı ücretsiz olarak bina yeri ve konumu ile nceleme yapmaya göndermektedir. Yapılacak uygulama ve fiyatlar e detaylı bilgi verecek olan uzmanımız sayesinde işlemleriniz bittikten k faturalarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

yangın merdiveni,yangın merdiveni çeĢitleri,Ġstanbul yangın

klaması: Yangın Merdiveni.

Yangın Merdiveni

uğunuz her yerde yangın merdiveni hizmetlerinin tamamını vermekte z sayesinde tüm acil durumlarda binayı en kısa sürede boşaltmanızı l durum merdivenlerine ulaşmanız oldukça kolay olmaktadır.

özellikle yangınla mücadele ve yangın sırasında insanların binayı daha hızlı şekilde boşaltabilmeleri amacı ile özellikle umuma açık binalar ve çok katlı angın merdivenlerinin bulunması zorunluluk taşımaktadır. Bu zorunlulukla n yangın merdiveni ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenilir kişilerle ağlamak amacıyla sektörde uzun yıllardır hizmet vermekte olan firmamızı iz yararınıza olacaktır. Firmamızın yangın merdiveni çeşitleri konusunda a yardımcı olabilmesinin yanı sıra uygulama yapılacak olan bina ile ilgili çin gerekli uzmanları gönderiyor olması da size tanıdığı ayrıcalıklardan Bu işin ehli olan firmamız sayesinde diğer pek çok firmanın yaptığı gibi nrası karşınıza ek masraflar adı altında kabarık faturalar çıkması söz yacaktır. Çünkü firmamız ihtiyaç duyacağınız tüm bilgilendirmeleri ve aları işlemlerin en başında uzman gönderdiğinde yapmaktadır. Binanızın e bina içerisinde bulunan ortalama kişi sayısına bağlı olarak yapılacak olan ivenlerinin özelliklerinin belirlenmesi de ancak bir uzman tarafından ebilecektir. Konu ile ilgili gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişilerin kında fikir yürütmesi mümkün olmamakla birlikte fikir yürütmesi halinde amalarla karşılaşmanız söz konusu olacaktır.

diveni kapısının yerinin de binayı hızlı bir şekilde boşaltmayı ak bir yerde olmak zorunda olduğundan dolayı bu konuyla ilgili önceden bir


apılması sadece uzmanlar tarafından mümkün olabilmektedir. Her binanın diveninin kendine has olması gerekmektedir. Nasıl ki her bina mimari ık gösterebiliyor ise yangın merdivenlerinin de farklılık göstermesi söz ktadır.

angın Merdiveni

eni konulu makale. e bağlı olarak insanların binayı anında terk edebilmelerini mümkün kılabilmek adına n merdiveni uygulanması halka açık binalarda ve çok katlı konutlarda zorunlu hale gelmiş Bu zorunluluğun giderilebilmesi için Z tipi ya da Dairesel yangın merdiveni çeşitlerinden dilmesi gerekmektedir.

n merdivenlerinin uygulanmasında da iki yöntem bulunmaktadır. Faaliyette bulunan ulamalar ve yeni yapılmış olan binalardaki uygulamalar farklılık gösterebilmektedir. Yeni na için ekonomik yangın merdivenleri hizmetleri sunmakta olan firmamız binaya gelerek eleri yapıp her bina için ayrı, binaya özel çözümler sunmaktadır. Ancak genel itibari ile airesel yangın merdiveni yapılabilmesi için binada bir katın kullanıcı sayısı 25 kişiden fazla n tipinin yapılması yanlış olacaktır ve yasaktır. Eğer kattaki kullanıcı sayıları 25 kişiden az ise tre yüksekliğinde yapılmaları mümkün olmaktadır. Yani 3 katlı binalarda uygulanması katlı binalarda uygulanması yasaktır. Bu şartların sağlandığı durumlarda merdivenlerin yeni az 100 cm genişlikte olmaları durumunda herhangi bir kattan -ki bu arakat ve balkon da u çıkış olarak kullanılabilmeleri mümkün olmaktadır. Bu merdivenlerin basamak az 25 cm ve en çok 50 cm olması gerekmektedir. Ayrıca basamak yüksekliklerinin de en çok gerekmektedir. Baş kurtarma yüksekliği denilen merdivenin zeminle arasındaki yüksekliğinin n fazla olmaması gerekmektedir.

a yangın merdivenlerinin her birinde olduğu gibi dairesel çeşidinde de yanmaz malzemeden m taşımaktadır. Ayrıca yataklı sağlık hizmeti vermesi söz konusu olan hastane ve huzurevi anaokulu ve ilköğretim okulları gibi binalarda da dairesel yangın merdiveni kullanılması e kadar ülkemizde pek çok hastanede uygulanmış olsa da yeni binalar için bu uygulamaya izin onusu olmamaktadır.

iveni konulu makale etiketi : Yangın Merdiveni, Yangın merdivenleri,yangın angın, Yangin Merdiveni,z tipi yangin merdiveni,Yangin Merdivenleri, Yangin esitleri,Z Tipi Yangin Merdivenleri,Acil Çikis Merdiveni,Yangin Merdiven Kollu Yangin Merdivenleri, Dairesel Yangin Merdivenleri, Yangın Merdiven gin Merdiveni, istanbul yangın merdiveni

gın merdiveni,yangın merdiveni çeĢitleri,dairesel yangın merdiveni

klaması: Yangın Merdiveni

erdiveni Standarları

pılacak olan binalarda hem de daha önce var olup faaliyet göstermekte da yangın merdiveni uygulamalarının zorunlu olduğu görülmektedir. Binalar


ngın merdiveni uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bunlar Z tipi ve dairesel yangın merdivenleri olarak adlandırılmaktadırlar.

alarda uygulanacak olan dairesel merdivenleri ile yeni yapılan binalar için dairesel yangın merdiveni özellikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. aaliyet göstermekte olan binalarda bu tip merdivenlerin kullanılması için ardan ilk bir katta en fazla 100 kişi olabilmesidir. Bununla birlikte bir kat 100 kişiden az olduğu herhangi bir kattan -ara kat ve balkon da olurhizmeti verilmesinin mümkün olduğu göze çarpmaktadır. Eğer bir katta sayısı 60 kişiyi aşmıyorsa merdiven genişliğinin en az 70 cm olabildiği de ir. Eğer 60 kişiden fazla ise merdiven genişliğinin en az 80 cm olması dir. Söz konusu bina konut olarak kullanılmakta ise toplam yükseklik en etre olabiliyorken diğer yapılar için bu yüksekliğin en fazla 30,5 metre ceği görülmektedir. Tüm bunların yanı sıra bina var olan binalar arasında anaokulu, ilkokul, sağlık hizmeti veren bina ve 50 kişiyi geçen eğlence yeri ılmakta ise dairesel yangın merdiveni kullanımına izin verilmesi söz konusu

nlar gibi pek çok özelliklere dikkat edilmesi gerektiğinden dolayı yangın tiyaçlarınızı bu konularla ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahip olmayan, yürütmeliklerden haberi olmayan kişilerle çalışmanız yanlış kararlar e yanlış uygulamalar yaptırmanıza yol açacaktır. Bu nedenlere bağlı olarak gili ihtiyaçlarınızda ilk önce İstanbul yangın merdiveni konusunda ş ve sürekli olarak kendini yenileyip geliştirmekte olan firmamızla irtibata in için doğru bir karar olacaktır.

gın merdiveni,yangın merdiveni çeĢitleri,dairesel yangın merdiveni

ması: Yangın Merdiveni

pılacak olan binalarda hem de daha önce var olup faaliyet göstermekte da yangın merdiveni uygulamalarının zorunlu olduğu görülmektedir. Binalar ngın merdiveni uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bunlar Z tipi ve dairesel yangın merdivenleri olarak adlandırılmaktadırlar.

alarda uygulanacak olan dairesel merdivenleri ile yeni yapılan binalar için dairesel yangın merdiveni özellikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. aaliyet göstermekte olan binalarda bu tip merdivenlerin kullanılması için ardan ilk bir katta en fazla 100 kişi olabilmesidir. Bununla birlikte bir kat 100 kişiden az olduğu herhangi bir kattan -ara kat ve balkon da olurhizmeti verilmesinin mümkün olduğu göze çarpmaktadır. Eğer bir katta sayısı 60 kişiyi aşmıyorsa merdiven genişliğinin en az 70 cm olabildiği de ir. Eğer 60 kişiden fazla ise merdiven genişliğinin en az 80 cm olması dir. Söz konusu bina konut olarak kullanılmakta ise toplam yükseklik en etre olabiliyorken diğer yapılar için bu yüksekliğin en fazla 30,5 metre ceği görülmektedir. Tüm bunların yanı sıra bina var olan binalar arasında anaokulu, ilkokul, sağlık hizmeti veren bina ve 50 kişiyi geçen eğlence yeri ılmakta ise dairesel yangın merdiveni kullanımına izin verilmesi söz konusu


nlar gibi pek çok özelliklere dikkat edilmesi gerektiğinden dolayı yangın tiyaçlarınızı bu konularla ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahip olmayan, yürütmeliklerden haberi olmayan kişilerle çalışmanız yanlış kararlar e yanlış uygulamalar yaptırmanıza yol açacaktır. Bu nedenlere bağlı olarak gili ihtiyaçlarınızda ilk önce İstanbul yangın merdiveni konusunda ş ve sürekli olarak kendini yenileyip geliştirmekte olan firmamızla irtibata in için doğru bir karar olacaktır.

Sevdiklerinizin Güvenliği Ġçin Yangın Merdiveninde Uzman Firmalar Ġle Çalışılmalıdır.

eni

ması:

Yangın Merdiveni konulu makale..

aman biz farketmeden evimizi sarar. Böyle durumlarda önceden bir planımız olmadığı için ne aşırıyoruz, paniğe kapılıyoruz. Paniğe kapılmak bizi çözümsüz kılıyor. Artık son çare cama, ir kaçış yolu aramakta kalıyor. Ancak binamızda bir yangın merdiveni olsa, kaçış yolumuzu da söndüremeyeceğimizi anladığımız anda aklımıza ilk gelecek olan şey yangın merdivenine ktır.

nı önceden planlama çok önemlidir. Ve yangın merdiveni, çok önemli bir tahliye aracıdır. dırması olmayan bina merdivenlerine yönelmek çoğu kişinin yaşamını kaybetmesine neden k dediğimiz gibi, önceden yangın durumu planlansaydı ve bir kaçış yolu olarak yangın ydı birçok kişi çaresiz kalmayıp hayatını kurtarabilirdi. Veya camdan balkondan atlamayıp, ninden planlı bir şekilde aşağıya inebilirdi.

ndan, bir kaçış yolu olarak yangın merdiveni kullanımının önemi bu verdiğimiz örneklerle de angın merdiveni demek önceden planlama demektir. Alternatif ve güvenli bir kaçış yolu ınlarda gerçekleşen yaşam kayıplarının büyük bir kısmı bir kaçış yolu olmadığından, itfaiye e kadar duman zehirlenmesi olduğunu unutmayalım. Afet durumlarını önceden planlayalım ve ni gibi kaçış yollarımızı mutlaka önceden ayarlayalım.

e Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdiveni kkındaki geniş bilgiye yer verdik.

ri Hiç Beklemediğiniz Bir Anda Etrafınızı Sarabilir

eni

ması:

Yangın Merdiveni konulu makale..

Yangın alevleri hiç beklemediğiniz bir anda etrafınızı sarabilir. Ve belki etrafınızda mek için yardımcı bir alet olmayabilir.


haber verme, trafik, yolların dar olması ve başka nedenlerle geç kalabilir. Belki oturduğunuz haberlerde gördüğümüz cengaver insanlardan da olmayabilir. Bu gibi durumlarda sizi bir şey var : Yangın Merdiveni.

nıza ve kaçmanıza yardım edecek birşey olmadığında kendinize kaçacak bir yol ararsınız. Ya venine gidersiniz ya da cama balkona çıkıp yardım beklersiniz. Eğer gerekli yardım gelmezse alkondan atlayıp hayati tehlike yaşayabilirsiniz. Eğer binanızda bir yangın merdiveni varsa i biliyorsunuzdur. Zor bir durumda ilk olarak kendinizi yangın merdivenine ulaştırmaya temiz havaya, sokağa en kolay bu şekilde ulaşabilirsiniz.

vlerde ve binalarda yaşanan hayat kayıplarının büyük bir çoğunluğu duman zehirlenmesinden it zehirlenmesi) kaynaklanmaktadır. Bunun başlıca sebebi insanların kaçabilecek bir yer ndır. Yangın esnasında insanlar panik yapıp bir sağa bir sola koşuştururlar. Kaçmak için yer kapalı olur. Merdivene giderler büyük bir duman bulutuyla karşılaşırlar. Çatıya çıkmak yine aynı. Oldukları yerde sıkışıp kalırlar. Çaresizce yardım beklerler ancak çoğu zaman şır. Eğer yangın merdiveni varsa insanlar ilk önce oraya giderler. Ve yangından uzak bir dan etkilenmeden aşağıya inerler.

gın merdiveninin olması ciddi yanmalara ve duman zehirlenmesine karşı çok önemlidir. eniyle kaçış sayesinde ciddi yaralanmaların ve hayat kayıplarının önüne geçilebilir. Bir ev ofis a daire satın alırken binanızda yangın merdiveni olmasına ve yangın merdiveni bakımlarının na dikkat edin. Yangın merdiveni hayat kurtarır, yangından kaçmayı mümkün kılar. Ailenizin, çalışma arkadaşlarınız sağlığı için binanıza yangın merdiveni taktırın.

e Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdiveni kkındaki geniş bilgiye yer verdik.

Merdivenleri Yangında En Önemli Kaçış Yöntemlerindendir.

eni

ması:

: r.

Yangın Merdiveni konulu makale.. Yangından kaçış yöntemlerinden birisi ve en önemlisi yangın kapısı, yangın

konumlandırılmamış ve gerekli bakımları yapılmamış yangın merdivenleri, en az yangın kadar pkı yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi. Bir yangından kaçış yolu ayarladığınızı ha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayın.

enlerinin ilk kurulumu ve düzenli bakımlarının yapılması çok önemlidir. Binaya göre yangın in doğru seçilmesi de çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Doğru seçilmeyen yangın de olabilecek bir yangında tahliye esnasında sıkıntılar doğurabilecektir. Aynı şekilde yangın inadaki konumu da tahliye için çok önemlidir. Çıkabilecek bir yangın esnasında dairelerden, yolları çok önemlidir. Eğer yangın merdiveni binada doğru konumlandırılmamışsa yangından niz. Veya ilk kurulumda yangın merdiveni tipi düzgün seçilmemişse, aşağıya inişlerde p merdivende yol tıkanıklığı sonucu geç tahliye, yolun kapanması gibi sıkıntılar oluşabilir. Bu merdiveni kurulumu yaparken seçeceğiniz firma çok önemlidir.


nları dolandıran, para için insan hayatıyla oynayan birçok firma mevcut. "Zaten yangın mi var çok büyük birşey olmaz" ya da "yangın merdiveni tam kapasite kullanılmaz" şeklinde ha fazla para kazanmak için uygun ve güvenilir yangın merdiveni kullanmayan firmalar birçok aktadır. Bu gibi firmalar, yangın merdivenlerinin bakımlarını da "zaten kullanılmıyor" diyerek maktalar. Bu yüzden yangın merdiveni satın almadan önce firmadan gerekli bilgileri ve iz, firmaya aklınıza gelen tüm soruları sorun. Aldığınız yanıta göre de firmayı değerlendirin.

diğiniz an istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Biz önce insan hayatına değer veriyoruz, paraya ız işin her an sorumluluğunu taşıyoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Yangın merdiveni ş için önemli bir yoldur, yolunuzu düzgün seçin.

Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdivenleri” eniş bilgiye yer verdik.

YANGIN MERDĠVENĠ KULLANIMINDA DĠKKAT EDĠLECEK

R

en temel haklarından olan ve doğduğu andan itibaren sahip olduğu en

yaşama hakkı" olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hakkın kasti olarak ya da

larla elinden alınması da suç olarak görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde

temel hakkının korunabilmesi için alınacak bazı tedbirlerin zorunlu hale

rebilmemiz mümkün olmaktadır. Bunlardan biri de yangın merdiveni

rak karşımıza çıkmaktadır.

Dairesel yangın merdiveni olarak iki türde uygulanması söz konusu

merdivenlerin uygulamasında doğru kararlar verilmesi ve kanunla belirlenen uygun olarak binalarda uygulanması kadar bakımları ve korunmaları da

aktadır. Özellikle dairesel merdivenler kolay yapıldığından dolayı zamanla

amaya ve dışarıda olduğundan dolayı yağmur suyu gibi nedenlere bağlı

anmaya

oldukça

elverişli

durumda

yer

almaktadır.

Bu

durum

da

n dayanım gücünün düşmesine neden olmaktadır. Bu gibi durumlardan

n korunmasını sağlayabilmek için sürekli ve düzenli bakımlarının yapılması

un yanı sıra kurulumları yapılırken hâkim rüzgâr yönünde merdivenlerin

ılması

.

dayanıklılığının

Özellikle

kış

uzun

aylarında

süre

sıklıkla

devam

etmesi

rastlanılan

kar

açısından ve

önem

buzlanma

gibi

dolayı aşınımın fazla olması nedeni ile de bu durumlarda merdivenlerin

k zarar verici etkenlerin uzak tutulmasında fayda bulunmaktadır.

mlerin alınmaması ve merdivenlerin korozyona yani aşınıma karşı ya da karşı korunmaması durumunda merdivenlerin kişi taşıma kapasitesinde

aşanması söz konusu olacaktır. Bu da acil çıkış yapılması gereken


kullandığınız

zaman

hayatınızı

tehlikeye

atmanıza

neden

olacaktır.

angın merdiveni konusunda uzman olan firmamız sayesinde kontrollerin

ak yapılması ve bakımının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili gerekli bilgilerin

i kişilere verilmesi nedeni ile bu durumlarla karşılaşmanız söz konusu

.

yangın merdiveni, yangın merdiveni imalatı, yangın merdiveni istanbul, ngın merdiveni, makaralı yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, gın merdiveni, yangın merdivenleri, z tipi yangın merdiveni

UM ÇIKIġLARI anlarında ve diğer pek çok doğal afet anında yaralanma ve ölüm risklerini amacı ile kullanılan merdivenlere yangın merdiveni denmektedir. Bu

n genellikle bina dışında olduğu gözlemlense de uygun binalarda binanın

rı bir bölme olarak ve balkondan çıkış olarak kullanılabilmeleri mümkün Bunun nasıl olabileceğine ise alanında uzman bir mühendisin karar

ekmektedir. anında hem de diğer pek çok hayati risk taşıyan durumlarda kullanılarak

ğinin daha hızlı bir şekilde sağlanabilmesine olanak sağlayan bu acil çıkış

nin kanuni olarak sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. bir bilgisine ihtiyaç duyulan yangın merdiveni projelerinde deneyim de büyük

aşımaktadır. Ayrıca her bina için farklı bir projelendirme yapılması

n dolayı yangın merdiveni uygulamalarında asıl önemli kısım binaya

if gezisi ve bu gezi esnasında yapılan incelemelerdir. Konut olarak

r yapının sahip olduğu merdivenler ile kreş olarak ya da yatılı hastane

nılan bir binanın sahip olduğu merdivenin aynı özelliklere sahip olması

konusu olamaz. Birçok kişinin sağlıklı olsa da kullanmakta güçlük çektiği

rdiveni modelinin yatılı hastaların kaldığı bir hastanede uygulanmasının

lamı da yoktur. Asıl amaç can güvenliğinin sağlanması olduğundan dolayı

nan kişilerin özelliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

ak projelendirildiğinde ve uygulaması doğru yapıldığında hayat kurtaran

lan yangın merdivenleri Z tipi ya da Dairesel yangın merdiveni hangisi olursa olsun amacına hizmet edebilmektedir. Ancak yapı ile

ayan ve binada bulunan kişilerin rahatlıkla kullanabileceği özelliklere sahip yangın merdivenin işlevlerini tam olarak yerine getirmesi söz konusu


. Bunun için tercihlerinizi işinin ehli olan uzmanlardan yana kullanmanız

tır.

„‟İstanbul Yangın Merdiveni‟‟ başlıklı makalemide yangın merdivenleri

eniş bilgilere yer verdik yangın merdiveni işlerinizi yaptırmadan önce

vsiye ederiz…

angın Merdiveni İmatatı, Yangın Merdiveni,Yangın Merdivenleri, İstanbul

iveni, Çekmeköy Yangın Merdiveni, Ümraniye Yangın Merdiveni, Diyarbakır

iveni, Bursa Yangın Merdiveni, Tekirdağ Yangın Merdiveni.

çış Yolarından Birisi Yangın Merdivenidir.

eni

ması:

Yangın Merdiveni konulu makale..

Bildiğiniz gibi yangından kaçış için en önemli yollardan birisi yangın merdivenidir.

ngzilicede yangın merdiveni, düz bir çeviriyle yangın kaçışı anlamına gelen "fire escape"dir. kaçışı bir felakete de dönüşebilir. Doğru seçilmeyen yangın merdiveni tipi, yaşanabilecek bir yangından kaçmaya çalışan insanlara zor anlat yaşatabilir. İşte bu yüzden yangın merdiveni kten uzman kişilere bırakılmalıdır.

k yangın merdiveni tipi bulunmakta. Bunlardan binanıza, binanızdaki insan sayısına ve iniş çok kritere bakılarak en uygunu seçilmelidir. Yangın merdivenleri temelde Z tipi (çift kollu) ngın merdiveni grupları olarak ikiye ayrılır. Dairesel yangın merdivenleri sarmal şeklinde Z tipi yangın merdivenleri ise klasik apartman merdivenleri gibidir. Yangın kapılarının üklüğüne göre; acil bir durumda kaç kişinin merdivenden ineceğine göre; binanın konumuna r çok kritere göre yangın merdiveni tipi seçilir. Tek bir kriter bile göz önüne alınmazsa ileride urumda sıkıntılar oluşabilir. Yangın merdiveni kurulumu için saha çalışması yapan ekiplerden i neden kuracaklarına dair tüm detayları içeren bir rapor alınmalıdır. Bu sizin güvenliğiniz için dir.

eni tip seçimlerinde bir çok firmanın unuttuğu bir şey vardır. Binanın tipi, kaç kişinin ineceği yanı sıra bir acil durumda hangi yaş grubunun ineceği de önemlidir. Örneğin bir eğitim kurumu m ortaöğretim dersanesi ile üniversite arasında çok büyük bir fark vardır. Acil bir durumda u da oldukça önemlidir. Firmamız bunun gibi daha birçok kriteri göz önünde bulundurur.

n daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmamak için yangın merdiveni tipi seçimini uzman .

e Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdiveni akkındaki geniş bilgiye yer verdik.


veni Aşağıdaki Binalarda Kurulması Mecburidir.

eni

ması: Yangın Merdiveni konulu makale.

:

Yangın merdivenleri aşağıdaki binalarda kurulması mecburidir. amaçlı binalar

nleri 50 kişinin bir araya geldiği düğün, tören, eğlence, ibadet, ulaşım, restoran, tiyatro gibi ludur.

maçlı binalar

la kişinin bir araya geldiği ve günde en az 4 saat kullanılan anaokulu, ilköğretim okulları, özel ersiteler gibi binalarda zorunludur.

meti veren binalar

davinin gerçekleştirildiği binalarda yangın merdiveni zorunludur.

i

yangın merdiveni olması zorunludur.

ma amaçlı binalar

siyon, yurtlar, apartmanlarda yangın merdiveni zorunludur.

Merkezleri

atı bulunan alışveriş merkezlerinde veya iş hanlarında yangın merdiveni kullanılması

ları

amacıyla büro hizmetlerinin yürütüldüğü veya benzer çalışmaların yapıldığı binalardır. Devlet kapsama girer.

merdiveni bulundurulması zorunlu binalar yönetmeliklerle sınırlı olsa da tüm çok katlı n merdiveni ve tek katlı yapılarda yangın kapısı bulundurulmalıdır. Çünkü yangının ya da n ne zaman geleceği belli olmaz. Belki 2 kişi yaşadığınız müstakil evinizde bir bayram gelen misafirlerinizle 15-20 kişi olacaksınız. Böylesi bir durumda çıkabilecek bir yangında z olan kapının kapalı olduğunu, pencerelerde de koruma korkulukları olduğunu düşünün. Eğer nız varsa hızlı bir biçimde evi tahliye edebilirsiniz.

nada yangın çıkarsa merdivenlerden hızlıca inerim diye düşünmeyin. Yangın sizin iniş abilir ya da merdivenler kullanılamaz durumda olabilir. Böylesi bir durumda yangın


hızlıca inebilirsiniz.

er doğal afetler ihmale gelmeyecek kadar ciddidir. Deprem öldürmez bina öldürür sözü 99 likte aklımıza kazındı. O zamana kadar yapılan ihmaller binlerce insanımızın hayatını ebep oldu. Buna benzer çıkabilecek afetlerde önlemimizi önceden almalıyız. Yönetmeliğe nalarımıza yangın merdiveni ya da yangın kapısı kurmalıyız.

e Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdiveni kındaki geniş bilgiye yer verdik.

ANGIN MERDĠVENĠ ĠHTĠYAÇLARINIZIN ÇÖZÜMÜ

angın merdiveni ihtiyaçlarınızı sorunsuz bir şekilde çözebilmeniz amacıyla

mi ve uzmanlığı ile hizmet vermekte olan Ankara yangın merdivenleri

ktörün en iyi ve en köklü firmalarından biri olarak karşınıza çıkmaktadır.

m hizmetler doğrultusunda müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefleyen

ayesinde

konu

ile

ilgili

tüm

ihtiyaçlarınızın

eksiksiz

bir

şekilde

ilmesi mümkün olacaktır.

nun ve yönetmelikler gereğince belli standartlara göre her bina için farklı

rlanması

ve

sonrasında

projelendirilmesi size

gereken

yönlendirdiğimiz

yangın

merdiveni

uzmanlarımız

modellerini sayesinde

mekteyiz. Doğal olarak bu durum işlemler yapılmadan evvel ne gibi işlemler

ve fiyatlandırmanın nasıl olacağını öğrenebilmenize olanak sağlamaktadır. işlemler sonucunda kötü sürpriz olarak kabarık faturalar ile ve sonradan

kstra masraf faturaları ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Sektörde hizmet boyunca pek çok farklı hizmet binasına yangın merdiveni uygulamaları

hizmet vermiş olan Ankara yangın merdivenleri firmamız hem Ankara il

sinde hem de çevre yerleşim merkezlerinde duyulan acil çıkış merdiveni karşılamaktadır. Her işlemin gerekli bilgi ve deneyime sahip uzmanlar

erçekleştirilmiş olduğu firmamız sayesinde sonradan karşınıza çıkabilecek

ndirme ve uygulama hataları ile uğraşmak zorunda kalmanız söz konusu

. Yapılacak olan teftişlerde de konu ile ilgili herhangi bir hatalı uygulama

ler yaşamanız da mümkün değildir.

bilgi için lütfen „‟Yangın Merdiveni‟‟ hakkında geniş bilgiler veren blog aret ediniz…

ettiğinizde hem yeni yapılmış ve faaliyete geçmemiş binalarınızın hem de

iyet göstermekte olan binalarınızın incelemelerini ve projelendirmelerini


e yapılacak işlemlerin bir listesini ve fiyatlandırılmasını sunmakta olan

gın merdivenleri firmamız, merdivenlerin korunması ve bakımı ile ilgili

detaylı olarak size gerekli bilgileri vermektedir. Bu sayede yapılan

n daha uzun süre dayanıklı halde kalması mümkün olacaktır.

Merdiveni

Yapımında

Yapılan

YanlıĢlar:

divenleri malumunuz metal profiller veya mecburi proje uygulamaları veya şırı yük nedeni ile tercih edilen taşıyıcı genel konstrüksiyon ürünleri olan eya NPI gibi metal ürünlerden imal edilir.

olan malzeme yapılacak çelik konstrüksiyon yangın merdiveninin ölçüleri gulanacak olan yapının genişliği veya yüksekliği ile doğru orantılıdır.

asyonunun veya fazla sayıda insan barındıran çok katlı yüksek veya geniş ngın merdiveni ebatları yapılarda panik durumu yaşandığı olayların yangın, a acil çıkış gerektiren durumların tahliyesi sırasında daha fazla insan in daha büyük ebatlarda ve daha dirayetli malzemeler kullanılarak imal zorundadır.

mlarda yangın merdiveni imal ederken bu konuda uzman olan kişi veya ön gördüğü yada mecburi kıldığı kurallara ve şartlara uyulmak zorundadır. diveni imalatında yapılan yanlışları özetlemek gerekirse maddeler halinde

örüşü olmadan karar verilen konstrüksiyon malzemeleri yani profiller vs. yapılan yangın merdivenleri;

çmak gerekirse her demir doğrama işi yapan kişi veya firma piyasa diliyle gın merdiveni yapabilir veya doğru malzemeyi bilir ve buna göre imal eder gelmez.

ın merdiveni yapmak her hangi bir kapı pencere yapmak gibi değildir. açlı yapıldığından ve yönetmelik gereği mecburi olduğundan belirli şartların şeklinin bilinmesi yerine getirilmesi gerekmektedir. Yani her kaynak angın merdiveni imalatından anlamaz ve yapamaz yangın merdiveni ayrı bir bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

erdiveni imalatı esnasında malzeme kullanırken müşteriye verilen ucuz fiyat ile iş ve malzeme kalitesini düşürmek;

yangın merdiveni yaptırılırken dikkat edilmesi gereken en önemli biridir. Hepimizin yaptığı gibi bir iş yaptırmadan önce doğal olarak fiyat yaparız. Araştırma yaparken sadece fiyat odaklı yaklaşmak büyük yanlıştır.

if veren firmaların tekliflerinde ne malzeme kullanacağı imalat aşamalarını yapacağını taahhüt eden beyanları olmalıdır.


gın merdiveninin basamak ve sahanlıklarında kullanılacak taban sacları mm baklavalı sac olmalıdır.

a

malzemeyi mutlaka

teklifte yazması yeterli malzeme kalınlıklarını

değildir teklif sonrası ve evsafını kontrol

imalat ediniz.

zenle uyarmamızın amacı son zamanlarda ithal edilen bazı taban saclarının mde ama standart dışı ½ mm kalınlığında kırılmaya ve baskıya dayanıksız gösteren kısa ömürlü malzemeler kullanıldığını biliyoruz.

tında fiyat veren firmalar maalesef bu tür malzemeler kullanarak iş onrasında tüketiciler ruhsat alma veya itfaiye raporu alırken en önemlisi bir ra yapılan işin kırılıp dökülmesi gibi büyük sorunlar yaşamakta dır.Bu size ekstra maliyet ve zaman kaybı demektir.

merdiveni yapılacak olan yapıda keşif işlemi yapılmadan imalat yapılacak tespit etmeden verilen fiyatlar;

mlarda fiyat aldığınız firma veya kişiler keşif işlemi yapmadan fiyat itibar etmeyiniz. Keşif aşaması maliyetli ve zahmetli bir iştir. Teklif an işin onaylanıp onaylanmayacağı henüz belli değildir ve sonucu belli iş için çoğu amatör firmalar maliyetli bir keşif işlemi yapmak istemezler. Bir şif işlemi demek en az 1 personelin yarım gününün gitmesi ve keşif yerinin göre değişen yol masrafıdır.

eşif maliyeti ortalama 100 TL. dir ve bu işi hakkıyla yapmayan ucuza ş almaya çalışan firmaların tercih etmediği bir durumdur. Firmamız keşif retsiz olarak yapmakta ve müşterimizden her hangi bir bedel tedir.

t alacağınız iş için, iş yapılacak yerde keşif işlemi yapılmasını talep ediniz aya gelen ustanın yönetmelik hakkında veya yapılacak işin detayları gi alınız ve bahsedilen konulara vakıf olup olmadığını kontrol ediniz. Keşif nrası fiyat tekliflerini değerlendiriniz.

z yangın merdiveni tekliflerinde mutlaka iĢ teslim süresinin sini isteyiniz.

da zamanında bitirilmeyen iş için bir yaptırım uygulayınız yahut talep esef yine değinmek zorunda kaldığımız değerinin altında fiyat vererek sırf n hem sektörümüze hem müşterilerimize zarar veren firmalar genelde 3 güne hatta 1 ay gibi uzun bir süreye yayarak teslim etmektedir. Bu durum a rahatsız edebileceğini tahmin edersiniz. Ucuz fiyat politikasıyla fazla iş ümden kazanma yoluyla yola çıkan kişi yada kurumlar alınan normalinde 3 ayda tamamlayarak eş zamanlı kapasitesinin üzerinde iş alarak bir çok m zamandan hem mali olarak mağdur etmektedir.


bir çok müşterimiz firmamıza müracaat ederek yarım kalmış işi veya haricinde yapıldığı için belediye ve itfaiye onayı alamadıkları işleri mızı talep etmektedir.

n bu binalar, insanların sayıca fazla olduğu ve genelde çok katlı binalardır. yangın gibi bir acil durumda insanların zarar görmeden binadan DEVAMINI OKUYUN :

YANGIN MERDĠVENĠ UYGULAMALARI

er zaman büyük önem taşıyan bir konudur ve bu nedenle de insan hayatının güvenliğini

amacıyla alınan tedbirlerin artırılması düşüncesiyle yangın merdiveni kullanımının ve

rdivenlerin konulması zorunlu hale getirilmiştir. Yıllardır bu sektörde hizmet vermekte olan

merdiveni firmamız konuyla ilgili tüm yükümlülüklerinizden en doğru ve kaliteli şekilde

e olanak sağlamaktadır.

nı tehlikeye atmak pahasına konuyla ilgili olmayan daha önce hiç bu konu ile ilgili bir iş ve firmaların sırf zorunluluk doğduğundan dolayı bu alana yönelmeleri ve ucuz işçilik ve

arla insanları kandırdıkları görülmektedir. Elbette söz konusu firmalar çalıştığınız için

t hissetmeniz söz konusu olacaktır. Ancak herhangi bir tehlike anında yaşanabilecek

yine size sorumluluk yükleyecektir. Bu nedenle de konuyla ilgili çalışmalarınızı gerçek

ne bırakmanız daha doğru olacaktır. Söz konusu firmaların yaptığı projelerde bile ilk

k hata göze çarpmaktadır. Hâlbuki bu yapıların hayat kurtarabilmeleri için amacına uygun

ndirilmesi önem taşımaktadır ve konu ile ilgili yönergeler de yürütmeliklerle sabitlenmiş

onu ile ilgili mevzuatı titizlikle takip edip inceleyen ve her yeniliği yapılacak işlemlerde son

eri kullanılarak gerçekleştiren firmamız sayesinde bütün yangın merdiveni işlemleriniz

siksiz olarak gerçekleştirilebilmektedir.

ndeki ilçelere ve çevre ilçelere yangın merdiveni hizmet vermekte olan Bursa yangın

rmamız

sayesinde

olası

tehlike

durumlarında

acil

çıkış

merdivenlerinizi

güvenle

z söz konusu olacaktır. Bu şekilde hiç sorun yaşamadan çıkışa yönelebilmeniz ve binayı acil

şaltmanız gereken durumlarda panik yapmadan tahliye işlemlerini sonlandırabilmeniz

aktır. Firmamız size merdivenlerin düzenli bakımı ve korunma şekli ile ilgili ihtiyaç

m bilgileri de vererek yangın merdivenlerinizin uzun süre dayanıklı kalabilmesini

ktadır.

lgi İçin „‟Yangın Merdiveni Fiyatları‟‟ Adresini Ziyaret Edebilir Yangın Merdiveni

Edinebilirsiniz…


MERDĠVENLERĠNĠN AMACINI UNUTMAYIN

yangın olduğunda az ya da çok bir hayati tehlike söz konusu olmaktadır.

n en az seviyede olabilmesini sağlamak ve yangın nedeni ile olan can

ngelleyebilmek adına insanların yoğun olarak bulundukları pek çok binada

divenlerinin bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak her ne kadar

ivenleri zorunlu olarak pek çok binada uygulanıyor olsa da pek çok binada

lerin kapılarının kilitli olduğu göze çarpmaktadır.

ndan korunup mümkün olduğunca çabuk bir şekilde dışarı çıkmanızı

olan merdivenlere ulaşmanız gerektiği sözlenip hem de binada sıkışıp

ine yangın merdivenlerinde sıkışıp kalmamak için bu merdivenlerin

ilitli olmaması gerekmektedir. Ancak olası hırsızlık gibi durumlara karşı

çlı olarak bunların kilitli oldukları görülmektedir. Bunun nasıl çözüme

ası gerektiğine karar verirken en doğru yardım alanında uzman yangın

rması ile çalışmanız olacaktır. Onlar bu merdivenlerin nasıl kurulması ve gerektiği ile ilgili olarak size gereken bilgiyi vereceğinden dolayı olası

umlarda nasıl davranmanız gerektiğini bilebilmeniz mümkün olacaktır.

iveni modellerine genel olarak baktığımızda her katta bir merdivene geçiş

erdivenlerden sokağa çıkabilmek için bir çıkış kapısı olduğunu görebilmeniz

acaktır. Ayrıca bu merdivenlerin yerden bir miktar yüksek olduğunu mümkün olacaktır. Her gün insanların giriş yaptığı saatlerde açık olması ve

ları

saatlerde

kapatılması

bina

boş

olduğu

durumlarda

güvenliğin

esine olanak tanıyacaktır. için sormamız gereken soru can güvenliğinizin mi yoksa mal güvenliğinizin

mli olduğudur. Eğer cevabınız can güvenliğiniz ise merdivenleri kilitleyerek

na içerisinde ya da merdivenler içerisinde sıkışıp kalmasını engellemeniz en

et olacaktır. Bu merdivenlerin asıl amacı insan hayatını korumaktır ve buna ile merdiveni yaptırmamak arasında hiçbir fark yoktur.

angın merdiveni, yangın merdiveni firması, yangın merdivenleri, istanbul

iveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdivenci, yangın kapısı, yangın

n kapıları .

N MERDĠVENĠ RLER

ca

çeşitli

sebeplere

bağlı

FĠYATLARINI

olarak

girip

çıktığımız

ETKĠLEYEN

binalarda

yangın


nin

zorunlu

olarak

bulunduğunu

görebilmemiz

mümkün

olmaktadır.

k çok binaya uygulanması zorunlu olan bu acil durum çıkış merdivenleri

lanırken farklı fiyatların uygulanması söz konusu olmaktadır.

divenlerinin kalitesinden ödün vererek fiyatının düşürülmesi söz konusu

ır. Çünkü standart olarak bu merdivenlerin kullanacak kişi sayısına bağlı

standart ölçülere sahip olmaları gerekmektedir. Peki, bu fiyatlandırmalarda

nsurlar nelerdir? İlk önce elbette kaç katlı bir binaya uygulanacağı bu

lirlenmesinde önem taşımaktadır. 3 katlı bir binaya uygulanacak aynı

enişlik özelliklerine sahip yangın merdivenleri ile 6 katlı binaya uygulanacak

alzeme kalınlığı ve genişliğine sahip olan merdivenin kullanımında fiyat

doğması söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte merdivenlerin bir genişliği, iki basamak arasındaki boşluğun azlığı gibi ölçü ayrıntıları nedeni düşme ya da yükselme söz konusu olabilmektedir. Elbette bu durumun

duğunca daha uygun fiyata gelebilmesi için Bursa yangın merdivenleri

mekte olan firmamız kanunlar ile belirtilen standart ölçülerin ışığında

mesi mümkün olan merdiven modelini çıkararak size doğru hizmet İki basamak arası mesafenin 50 cm'den fazla olmaması gereken

5 cm yaprak fiyatı azaltma gibi insan hayatını tehlikeye atacak durumların

irmamızda söz konusu olmamaktadır. Doğal olarak alacağınız hizmetten

manız mümkün olacaktır.

olan uzmanlarla çalışan ve personelini yeni çıkan teknolojilere uyum

eleri için gereken eğitim ve sertifika programlarına dâhil eden firmamız

em en ekonomik yangın merdivenleri ile bütçenizi zorlamamanız hem de dışına çıkmamanız ve yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz

acaktır. Üstelik firmamız işlemler öncesi inceleme için bir uzmanını size

nden dolayı uygulama sonrası karşınıza çıkarılan kabarık faturalarla

z söz konusu olmayacaktır.

N MERDĠVENLERĠ NEDEN ZORUNLUDUR?

sitelerde, hastanelerde, okullarda ve aklınıza gelebilecek pek çok binada

iveni bulunduğunu görmeniz mümkün olmaktadır. Pek çok bina zorunluluk

aptırmış ya da yaptırıyor olsa da insan hayatının korunabilmesi için yangın büyük bir önem taşımaktadır. Bu çıkışlar sayesinde insanlar binadayken


ın ve diğer pek çok doğal afet durumlarında bu merdivenlere yönelerek

abilmeniz daha kolay olduğundan dolayı insanların yoğun olarak bulunduğu

ngın merdivenleri bulunma zorunluluğu vardır.

ları kullanabilmek için size engel olabilecek olan pek çok ayrıntının yer

rda, her bir kattan inerken çeşitli sebeplere bağlı olarak -takılma, düşme, şey düşmesi gibi- binadan çıkmak ile ilgili olarak sorun yaşamanız söz

bilmektedir. Üstelik aynı anda yüzlerce kişinin aynı kapıya yönelmesi

arken de insanların izdiham yaratmasına neden olabilmektedir. Oluşan

nda kendinize bilmeden de olsa zarar verebilmeniz söz konusu olacağından

rumların önüne geçebilmek ve mümkün olduğunca çabuk bir şekilde binayı mümkün

kılabilmek

için

yangın

merdivenlerinin

bulunması

önem

. Binanın yüksekliğine ve katta bulunan kullanıcı sayısına göre binalarda Z Dairesel

yangın

merdiveni

çeşitleri

uygulanabilmesi

söz

konusu

ir. Hangisinin kullanılması gerektiğine ise yapılacak ön inceleme sonucu olan

mühendisler

karar

verebilmektedir.

Bununla

birlikte

insanların

den rahat inebilmeleri için basamak yüksekliklerinin de nasıl olması

mühendisler karar vermektedir.

nan insanların genel profilleri göz önünde bulundurularak uzmanların

enişliği, basamak genişliği, basamaklar arası uzaklık ve merdivenler ile

daki yükseklik gibi konulara karar vermesi gerekmektedir. Her bina için bu

ılık gösterebildiğinden dolayı standart ölçülerde bir yangın merdiveni söz konusu değildir.

: yangın merdiveni imalati, istanbul yangın merdiveni, bursa yangın

ankara yangın merdiveni, adana yangın merdiveni, adıyaman yangın

ntalya yangın merdiveni, yangın merdiveni, yangın merdivenciler, yangın

yangın merdivenleri.

merdiveniimalati.com

merdiveni.biz

www.yanginmerdiveni.biz www.istanbulyanginmerdiveni.net

merdivenci.com

www.yanginmerdiveni.name

merdiveni.web.tr

www.makaraliyanginmerdiveni.com

anginmerdiveni.com

kapisi.biz

kapisi.name

-kapilari.com

www.ztipyanginmerdiveni.com

www.yanginkapisi.gen.tr www.yanginkapisifiyatlari.net

www.yanginkapilari.org www.yanginkapisifiyatlari.org

www.istanbulcelikcati.net

www.celikcati.biz


tici.com

www.demircati.com

www.ferforjeci.gen.tr

amaci.gen.tr www.yangin-merdiveni.com www.yanginsprinksistemi.com

aboga.com.tr

www.velikaraboga.com

sprinksistemleri.com

www.yanginmerdiveni.info

merdivenifiyatlari.com

tupu.biz

www.yangincikiskapisi.com www.istanbulyanginkapisi.com

www.celikcati.gen.tr

www.yanginmerdivenifirmasi.com

merdiveniistanbul.com

merdivenleri.org

nginkapilari.com

www.yangindolabi.gen.tr www.yanginsprinkleri.gen.tr

www.camliyanginkapilari.com

www.aluminyum-

m www.ahsapyanginkapisi.org

apısı Önlem

da önlem almak için ilk önce yangın kapısının dışında veya yangın merdivenin olduğu bir

söndürücü tüp eklemeleri zorunludur.Çünkü yangın tüpü yangın kapısının biraz daha önlem

n konulmuştur.Okullada ise hizmetçiler genellikle yangın kapısının yanında 1 veya 2 kere tur

ünkü yangın kapısının yanında veya içerisinde bir yabancı madde veya yangını oluşturabilecek

ise onu söndürür veya alıp imha eder.Çünkü öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için orada

rın can ve mal varlıklarını korumak için bunu yapmaları zorunludur ve zaten bunu yapmaları bağlanılabiliyor.Yangın kapısında önlem alınacak 2. yerler ise iş binaları.İş binalarında güvenlik memruları ) her katı günde en az 20 kere dolaşmaktadırlar.Bu katların 20 kere

sebebi ise yangın kapılarıdır.Yangın kapılarının bozuk,kırık,yabancı madde,çıkık gibi bir hasar

men müdehale edilir ve tamir edilir.Eğer tamir olmuyor ise servise götürülür.Eğer servisinde

y yok ise satın alındığı firmadan garanti belgesi ile takas işlemi gerçekleştirilir.Yangın

mi alınacak 3.yer ise Banka Binaları'dır.Banka binalarında bodrum katlarda kasalar

Kasalara acil ( yangın merdivenleri ) ile inilmekte ve çıkılmaktadır.Çünkü eğer bankada yangın

nın içinde bulunan bir miktar bütçede yanmış olur o yüzdende yangın merdivenleri ile ulaşım

Eğer yangın kapısı eskimiş veya sağlam değil ise hemen satın alınan işyerini

ğer aramazlar ise büyüyen yangın, yangın kapısınıda geçip kasalara ulaşarak hem can hemde

yük miktarda yol açar.Banka binalarında önlem almak için en az yanında 2 tane yangın tüpü ve

nel dikilmelidir.Eğer personel ve 2 tane yangın tüpü konulmuyor ise o işte bir baştan salma

usudur.

rdivenileri.com.tr

merdiveni.gen.tr

rdiveni.

www.yanginmerdiveni.biz

www.yanginmerdiveni.name

www.yanginmerdiveniimalati.com

www.velikaraboğa.com.tr


eni Arnavutköy

Yangın Merdiveni Sultanbeyli

Yangın Merdiveni Beylikdüzü

eni Ataşehir

Yangın Merdiveni Çatalca

Yangın Merdiveni Eminönü

eni Avcılar

Yangın Merdiveni Gaziosmanpaşa

Yangın Merdiveni Esenler

eni Bağcılar

Yangın Merdiveni Tuzla

Yangın Merdiveni Eyüp

eni Bakırköy

Yangın Merdiveni Küçükçekmece

Yangın Merdiveni Güngören

eni Başakşehir

Yangın Merdiveni Pendik

Yangın Merdiveni Fatih

eni Bayrampaşa

Yangın Merdiveni Sancaktepe

Yangın Merdiveni Kağıthane

eni Beşiktaş

Yangın Merdiveni Çekmeköy

Yangın Merdiveni Kurtköy

eni Beykoz

Yangın Merdiveni Büyükçekmece

Yangın Merdiveni Kartal

eni Beylerbeyi

Yangın Merdiveni Ümraniye

Yangın Merdiveni Maltepe

ARABOĞA ginmerdivenleri.com.tr

®Yangın Merdiveni, Yangin Merdiveni, yangin merdiveni, z tipi yangin merdiveni, Yangin Merdivenleri, Yangin Merdiven Çesitleri, Z Tipi il Çikis Merdiveni, Yangin Merdiven Çesitleri, Yangin Merdiveni İmalatı, Dairesel Yangin Merdiveni, Yangın Merdiveni Modelleri, İstanbul yangın venci, makaralı yangın merdiveni, spiral yangın merdiveni, dairesel yangın merdiveni, döner yangın merdiveni, portatif yangın merdiveni, paslanmaz yangın merdiveni, çekmeköy, yangın merdiveni, ümraniye yangın merdiveni, sancaktepe yangın merdiveni, Yangın Merdiveni, Yangin Merdiveni, yangin merdiveni, Yangin Merdivenleri, Yangin Merdiven Çesitleri, Z Tipi Yangin Merdivenleri, Acil Çikis Merdiveni, Yangin Merdiven Çesitleri, ı, Dairesel Yangin Merdiveni, Yangın Merdiveni Modelleri, İstanbul yangın merdiveni, yangın merdivenci, makaralı yangın merdiveni, spiral yangın n merdiveni, döner yangın merdiveni, portatif yangın merdiveni, paslanmaz yangın merdiveni, izmir yangın merdiveni, çekmeköy yangın merdiveni, ni, sancaktepe yangın merdiveni, Yangın Merdiveni, Yangin Merdiveni, yangin merdiveni, z tipi yangin merdiveni, Yangin Merdivenleri, Yangin i Yangin Merdivenleri, Acil Çikis Merdiveni, Yangin Merdiven Çesitleri, Yangin Merdiveni İmalatı, Dairesel Yangin Merdiveni, Yangın Merdiveni n merdiveni, yangın merdivenci, makaralı yangın merdiveni, spiral yangın merdiveni, dairesel yangın merdiveni, döner yangın merdiveni, portatif maz yangın merdiveni, izmir yangın merdiveni, çekmeköy yangın merdiveni, ümraniye yangın merdiveni, sancaktepe yangın merdiveni, yangın kapısı, yangın kapısı, ucuz yangın kapısı, yangın kapısı fiyatı, yangın kapısı fiyatları, camlı yangın kapısı, camlı yangın kapıları, çekmeköy yangın kapısı, yangın kapısı, yangın kapıları, istanbul yangın kapısı, ucuz yangın kapısı, yangın kapısı fiyatı, yangın kapısı fiyatları, camlı yangın kapısı, camlı yangın n kapısı, ümraniye yangın kapısı, acil çıkış merdiveni, acil kaçış merdiveni, acil çıkış kapısı, acil kaçış kapısı, www.yanginmerdiveni.gen.tr z www.yanginmerdiveniimalati.com www.yanginkapisi.gen.tr www.yanginkapilari.org en.tr www.yanginmerdiveni.biz www.yanginmerdiveniimalati.com www.yanginkapisi.gen.tr www.yanginkapilari.org

veniimalati.com www.yanginmerdiveni.biz www.yanginmerdiveni.gen.tr www.istanbulyanginmerdiveni.net venci.com www.yanginmerdiveni.name www.yanginmerdiveni.web.tr www.makaraliyanginmerdiveni.com merdiveni.com www.ztipyanginmerdiveni.com www.yanginkapisi.biz www.yanginkapisi.gen.tr ri.org www.yanginkapisi.name www.yanginkapisifiyatlari.net www.yanginkapisifiyatlari.org www.yanginistanbulcelikcati.net www.celikcati.biz www.celikcatici.com www.demircati.com www.ferforjeci.gen.tr .gen.tr www.yangin-merdiveni.com www.yanginsprinksistemi.com www.velikaraboga.com.tr .com www.yangincikiskapisi.com www.yanginsprinksistemleri.com www.yanginmerdiveni.info venifiyatlari.com www.istanbulyanginkapisi.com www.yangintupu.biz www.celikcati.gen.tr venifirmasi.com www.yanginmerdiveniistanbul.com www.yangindolabi.gen.tr www.yanginmerdivenleri.org leri.gen.tr www.ucuzyanginkapilari.com www.camliyanginkapilari.com www.aluminyum-korkuluk.com kapisi.org www.yanginmerdivenleri.com.tr www.yangin-merdivenleri.com www.seocu.name om.tr www.velikaraboga.com.tr www.yanginmerdiveni.name www.fayansustasi.gen.tr akliyati.com www.dekoratiftasfiyatlari.com www.cekmekoyarackiralama.com www.cekmekoyanaokulu.gen.tr .com www.ferforjekapi.net www.ferforjeci.biz

İbb imar yönetmeliği taslaği  

Yangın Merdiveni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you