Page 1

Κατέφθασε καί ἡ δευτέρα προδοσία ! sxolianews.blogspot.com/2018/10/blog-post_10.html

Ἰδού,ὁ χείριστος ΕΦΙΑΛΤΗΣ στήν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους !

Μετά τήν προδοσία τῆς Μακεδονίας μας,ὁ εἷς ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς ἐπαισχύντου συμφωνίας τῶνΠρεσπῶν,Κοτζιᾶς,εἶχε πῇ πώς σειρά εἶχε τό θέμα τῆς Ἀλβανίας καί οἱ μεταξύ μας διαφορές. Ποιές διαφορές,δῆλα δή,αὐτά πού διεκδικοῦν οἱ κατσαπλιάδες ἀλβανοί εἰς βάρος τῆς Πατρίδος μας,διότι ἀπό τήν δική μας πλευρά ὄχι μόνον δέν ἔχουμε οὐδεμία ἀπαίτησιν ἀλλά καί ἐκεῖ ἀκόμη πού δικαίως θά ἔπρεπε νά διεκδικήσουμε (ἑλληνική μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου) παριστάνουμε πώς δέν ὑφίσταται κανένα ἀπολύτως θέμα ! Στήν γραμμή αὐτῆς τῆς ἐπερχομένης προδοσίας,ὁ Καμμένος,ὁ ἀποδεδειγμένως πατριδοκάπηλος,δήλωσε τό ἀπίθανο : ἀναβάθμισι καί ἐνίσχυση τῶν σχέσεων μέ τήν Ἀλβανία καί 1/3


μάλιστα δημιουργία τόξου ἀναχαιτήσεως τῆς Ῥωσσίας στά Βαλκάνια ! ! ! «Να αναχαιτίσουμε την Ρωσία από τα Βαλκάνια» – Απίστευτη πρόταση Καμμένου – «Δημιουργία τόξου σταθερότητας και με τους Αλβανούς»! Τί ἐννοεῖ ὁ Καμένωφ ; Τά ἁπλῶς ἐννοούμενα,γιά ἔναν κοινό νοῦ : Ἀλβανία - Σκόπια - Ἑλλάδα κατά τῆς Ῥωσσίας. Ἤ ἀλλιῶς : Ἰσλάμ (Ἀλβανία) - Ἰσλάμ ( γυφτοσκόπια - 40% εἶναι τό μουσουλμανικό στοιχεῖο ἐκεῖ καί μέ τά λαθρό προφανῶς αὐξάνει ) - Ἰσλάμ ( Ἑλλάδα). Μήν ἀπορεῖται γιά τό τελευταῖο,ἀφοῦ μέ τά ἑκατομμύρια μουσλίμ καί λαθρό τῶν τελευταίων χρόνων ἐάν γίνῃ κάποια μέτρησι φοβοῦμαι πώς τά ποσοστά θά μᾶς ἀφήσουν ἐνεούς ! !! Καί ὅλο αὐτό τό ἰσλαμικό τόξο,ἐνισχυμένο ἀπό τήν πατρῶνα τουρκιά (ἔτσι ὀνειρεύεται νά πραγματώσῃ τήν νέα ὀθωμανική αὐτοκρατορία της), κατά τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ῥωσσίας ! Καί ξέρετε,τό ζητούμενο τῶν παγκοσμιοποιητῶν- σιώνων, δέν εἶναι τό εἶδος τῆς θρησκείας πού θα ἐπιβληθῇ,ἀλλά μέσῳ αὐτῆς, ἡ ἐπιτυχής δική τους κυριαρχία. Καί ἡ μόνη θρησκεία πού μπορεῖ νά γίνῃ τό ὅπλο τους εἶναι τό ἰσλάμ. ( Τό γιατί δέν εἶναι τοῦ παρόντος ν' ἀναλυθῇ ἀλλά κυττάξτε ποιοί λαοί τό ἀντιπροσωπεύουν καί θά καταλάβετε...). Καί οἱ ἀνωτέρω χῶρες γνωρίζουμε πολύ καλῶς πώς δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά πιόνια τῶν παγκοσμιοποιητῶν - σιώνων. Αὐτός ὁ ἀνεκδιήγητος,πατριδοκάπηλος,ἐφιάλτης Καμμένος ( Καμένωφ),λοιπόν, ἔδωσε τό ἐναρκτήριο λάκτισμα γιά τήν νέα μεγάλη προδοσία. Ἐπεί δή,τό αἷμα νερό δέν γίνεται :

Οἱ κομμουνιστικές ῥίζες τοῦ Καμμένου...

Προδοσία πού θά φέρῃ καί τήν πρώτη δόσι ἀπωλείας ἐδαφῶν ἀπό τήν Πατρίδα μας. Ἡ συνέχεια θά εἶναι πολύ τραγικώτερη ἀφοῦ ἡ παράδοσις τῆς Θράκης μας εἶναι τετελεσμένο γεγονός ὅπως καί τοῦ Αἰγαίου,ἀλλά καί τῆς Μακεδονίας μας πού θά ἔρθῃ ὡς φυσική συνέχεια τῆς ἐπαισχύντου συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν !

2/3


Τό θέμα εἶναι : εἴμαστε ἀκόμη ζωντανοί ; Ἄν ναί,τότε ἡ ἀντίδρασις δέν πρέπει νά ἔχει χαρακτῆρα διαδηλώσεων,πλέον,ἀλλά πραγματικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἐδῶ καί τώρα,ΣΗΜΕΡΑ ! Υ.Γ. Τό θέμα Βαλκάνια καί Ἑλλάς ἔχει νά κάνῃ μέ τό ὑπέδαφος καί τόν πλοῦτο πού κρύβει μέσα του. Συμπεριλαμβανομένου καί του πετρελαίου,βεβαίως -βεβαίως. Τούς ...ὑδατάνθρακες πού ἔλεγε ὁ Καμμένος,ἔχοντας στό μυαλό του τίς μακαρονάδες,τό βόδι...Τά ἔχουμε,ἐπανειλημμένως γράψῃ. Ὁ ἀποσιωπώμενος ὀρυκτός πλοῦτος τῆς Μακεδονίας ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟ (U235 – U234 – U238) Ἡ Πελασγική

3/3

Κατέφθασε καί ἡ δευτέρα προδοσία !  
Κατέφθασε καί ἡ δευτέρα προδοσία !  
Advertisement