Page 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014 BULAN

MINGGU

WAKTU

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

PBS

1

1/1 – 3/1

CUTI TAHUN BARU 2014 PENGURUSAN KELAS / PROGRAM SUAI KENAL / PROGRAM MAJU DIRI / GOTONG ROYONG KELAS

2 6/1 – 10/1

2

K K K K

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Daya tahan Kardiovaskular o Senamrobik (20 minit)

P

A

K

1

PK1 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Kesihatan Diri • Malnutrisi o Penyakit akibat malnutrisi o Punca malnutrisi

P

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Daya tahan Kardiovaskular o Skipping (20 minit)

P

P K A

A

Melakukan aktiviti pergerakan senamrobik dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular Menerangkan prosedur latihan senamrobik Kerjasama semasa aktiviti

1) 2) 3)

1. 2.

Membincangkan aspek-aspek keselamatan Melakukan aktiviti senamrobik Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti senamrobik/skipping

TKP

Membincangkan aspek-aspek keselamatan Melakukan aktiviti berlari dan berjalan pantas. Menamakan otot-otot yang terlibat.

TKP

Perbincangan dalam kumpulan tentang tajuk yang berkaitan dan membentangkan hasil perbincangan Kuiz.

KB

PM KB KB ICT Penilaian

P K A

Melakukan aktiviti skipping dengan teknik 1. lakuan yang betul dan selamat. Mengambil dan mengira kadar nadi. 2. Menyatakan maksud daya tahan k/1ascular 3. Kerjasama semasa aktiviti

1 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

KB KMD

Melakukan aktiviti berlari dan berjalan 1) pantas dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. 2) Mengambil dan mengira kadar nadi. Menyatakan maksud daya tahan k/vaskular 3) Kerjasama semasa aktiviti Menyatakan maklumat malnutrisi dan menyenaraikan penyakit-penyakit yang berkaitan malnutrisi. Meningkatkan kesedaran Keprihatinan

Kontekstual

Membincangkan aspek-aspek keselamatan Melakukan aktiviti skipping Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti skipping

TKP PM KB

B2 DJ1 E1 B3 DJ1 E1 B5 DJ1 E1 B6 DJ1 E1

4 20/1 – 24/1

1

P

Perbincangan definisi. Sumbangsaran – Jenis-jenis penyakit malnutrisi. 3) Menyenaraikan penyakit malnutrisi.

B2 DK1 E1

2

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Daya tahan Kardiovaskular o Berlari dan berjalan pantas

1) 2)

B2 DJ1 E1 B3 DJ1 E1 B5 DJ1 E1 B6 DJ1 E1

3 13/1 – 17/1

CUTI UMUM – MAULIDUR RASUL / THAIPUSAM

JANUARI

K A

Menjelaskan maksud malnutrisi Menyatakan kesan akibat malnutrisi Menerangkan cara mengatasi malnutrisi Menjelaskan faktor-faktor penyebab berlakunya malnutrisi di sesebuah negara. Menghargai kesihatan diri.

B1 DJ1 E1 B2 DJ1 E1 B3 DJ1 E1 B4 DJ1 E1 B5 DJ1 E1 B6 DJ1 E1

PK1 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Kesihatan Diri • Malnutrisi o Definisi o Jenis-jenis penyakit malnutrisi

B1 DK1 E1

1


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN

MINGGU

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan bola sepak • Kemahiran dalam permainan bola sepak o Menendang o Menyerkap o Mengelecek

P Melakukan teknik-teknik menendang,

PK1 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Kesihatan Diri • Malnutrisi o Kesan malnutrisi o Cara mengatasi malnutrisi o Aktiviti pengukuhan

K

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan bola sepak • Kemahiran dalam permainan bola sepak o Melakukan hantaran o Menanduk o menjaga gol

P Melakukan teknik-teknik melakukan

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan bola sepak • Keselamatan semasa bermain • Undang-undang & peraturan

P K

5 27/1 – 31/1

CUTI PERISTIWA 1 – TAHUN BARU CINA

JANUARI

2

1

menyerkap dan mengelecek dengan betul dan selamat. K Menyatakan teknik-teknik menendang, menyerkap dan mengelecek. A Kenyakinan diri, kerjasama dan kegembiraan.

A A

Menyatakan maklumat malnutrisi dan menyenaraikan penyakit-penyakit yang berkaitan malnutrisi. Meningkatkan kesedaran Keprihatinan.

hantaran, menanduk dan menjaga gol dengan betul K Menyatakan teknik-teknik membuat hantaran, menanduk dan menjaga gol. A Kenyakinan diri, kerjasama dan kegembiraan.

6 3/2 – 7/2

FEB

K K A

Melakukan kemahiran asas bola sepak. Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan oleh kemahiran tersebut. Menyatakan undang-undang permainan Menyatakan kemahiran asas dalam permainan Keyakinan diri/ Kegembiraan. Kerjasama.

2 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

CADANGAN AKTIVITI 1) 2) 3)

1. 2. 3. 4.

Aktiviti berstesen mengikut kemahiran yang ditetapkan Tukar stesen Permainan kecil. Penyerang lawan pertahanan (3-6) sepasukan

Perbincangan: definisi. Sumbangsaran Jenis-jenis penyakit malnutrisi. Peta minda dan pembentangan

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

PBS

PM TKP KB

KB ICT Penilaian

1) 2) 3)

1) 2) 3)

Aktiviti berstesen mengikut kemahiran yang ditetapkan Tukar stesen Permainan kecil. Penyerang lawan pertahanan (3-6) sepasukan

Mengadakan perlawanan secara berpasukan menggunakan kemahiran asas. Perbincangan dan soal jawab mengenai penggunaan otot utama dan undangundang permainan. Menyediakan folio secara individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak

PM TKP KB

KB TKP ICT Folio

B1 DJ2 E1 B3 DJ2 E1

2

1

OBJEKTIF

B2 DJ2 E1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

4 20/1 – 24/1

WAKTU


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

WAKTU

2

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN K K K A A

1

A

P

PK1 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Kekeluargaan • Kekeluargaan • Menghormati warga tua, warga istimewa dan mereka yang sakit • Aktiviti pengukuhan

K

K A

K

A

Melakukan kemahiran asas bola sepak. Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan oleh kemahiran tersebut. Keyakinan diri Kegembiraan. Kerjasama.

1)

Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

KB TKP KMD

2) 3)

Melakukan teknik lakukan permulaan dekam dan berlepas untuk lari pecut dengan betul. Menyatakan teknik asas permulaan dekam dan fasa berlepas dalam lari pecut. Keyakinan diri.

1)

Menyatakan cara menghormati orang tua, ahli keluarga yang sakit dan orangberkeperluan khas. Menerangkan cara penjagaan warga tua, ahli keluarga yang sakit dan orang berkeperluan khas. Kasih sayang/ hormat

1) 2) 3)

3

Main peranan. Perbincangan dalam kumpulan kecil – sembang saran.

2)

Mengadakan perlawanan secara berpasukan menggunakan kemahiran asas. Perbincangan dan soal jawab mengenai penggunaan otot utama. Menyediakan folio secara individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak Melakukan teknik permulaan lari pecut secara individu. Melakukan aktiviti latih tubi teknik asas permulaan dekam dan berlepas dalam kumpulan.

Lakonan/ main peranan/ simulasi. Meneroka isu sumbang mahram. Menyediakan folio tentang kekeluargaan.

KB TKP ICT Folio PM KB TKP

KB TKP KMD

B2 DK1 E2

8 17/2 – 21/2

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Olahraga- Balapan • Acara lari pecut o Kemahiran dalam lari pecut  Fasa permulaan  Fasa berlepas  Fasa pecutan  Fasa penamat

1) 2)

PBS

B1 DJ2 E2 B2 DJ2 E2

1

P K

Menyatakan makna perkahwinan dankerukunan rumah tangga Menyatakan isu-isu semasa kekeluargaan. Membincangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai ciri-ciri keluarga bahagia. Menghormati dan mematuhi arahan. Sayang menyayangi dan bekerjasama

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

B5 DJ2 E1

7 10/2 – 14/2

FEB

2

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan bola sepak • Keselamatan semasa bermain • Undang-undang & peraturan • Pengukuhan

CADANGAN AKTIVITI

B1 DK1 E2

6 3/2 – 7/2

PK1 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Kekeluargaan • Institusi kekeluargaan.

OBJEKTIF


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

P

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Olahraga- Balapan • Acara lari pecut o Kemahiran dalam lari pecut o Keselamatan semasa melakukan larian o Undang-undang dan peraturan

P

PK1 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA Kekeluargaan • Aktiviti pengukuhan

K

FEB 9 24/2 – 28/2

2

P K A

K K A

K

A

1+1

MINGGU UJIAN PRA SEGAK

10 3/3 – 7/3

MAC

i. ii. iii. iv.

Tekan tubi Bangkit tubi separa Duduk dan jangkau Naik turun bangku

Melakukan pecutan dengan sepenuh tenaga. Melentikkan badan ke hadapan (torso) sewaktu fasa penamat. Menyatakan otot utama terlibat dalam aktiviti lari pecut. Keyakinan diri.

1)

Melakukan larian pecut berdasarkan fasafasa yang telah diajar dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan fasa-fasa larian pecut mengikut urutan yang betul. Menyatakan undang-undang larian. Keyakinan diri.

1)

Menyatakan cara menghormati orang tua, ahli keluarga yang sakit dan orang berkeperluan khas. Menerangkan cara penjagaan warga tua, ahli keluarga yang sakit dan orang berkeperluan khas. Kasih sayang/ hormat

1) 2) 3)

Dapat melakukan aktiviti SEGAK dengan teknik lakuan yang betul K Menyenaraikan aktiviti-aktiviti dalam SEGAK A Bekerjasama P

4 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

2)

2)

4)

1)

Melakukan teknik permulaan lari pecut secara individu. Melakukan aktiviti latih tubi teknik asas permulaan dekam dan berlepas dalam kumpulan.

Melakukan teknik permulaan lari pecut secara individu. Melakukan aktiviti latih tubi teknik asas permulaan dekam dan berlepas dalam kumpulan.

Lakonan/ main peranan/ simulasi. Meneroka isu sumbang mahram. Mengumpul maklumat mengenai isu kekeluargaan. Menyediakan folio tentang kekeluargaan.

Aktiviti SEGAK secara berpasangan a. Tekan tubi b. Bangkit tubi separa c. Duduk dan jangkau d. Naik turun bangku 2) Mencatatkan skor

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

PBS

PM KB TKP

PM KB TKP

KB TKP KMD

B4 DK1 E1 B5 DK1 E1

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Olahraga- Balapan • Acara lari pecut o Kemahiran dalam lari pecut  Fasa permulaan  Fasa berlepas  Fasa pecutan  Fasa penamat

CADANGAN AKTIVITI

B5 DJ2 E1

2

1

OBJEKTIF

B2 DJ2 E3 B4 DJ2 E1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

8 17/2 – 21/2

WAKTU


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

WAKTU

MAC

PJ3 KESUKANAN Pengurusan sukan o Susun Atur Alatan Sukan o Langkah Keselamatan Semasa Menyimpan Alatan Sukan

P

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Daya tahan Otot (DTO)  Aktiviti membina Daya Tahan Otot  Angkat tumit  Bangkit tubi  Tekan tubi  Dekam lunjur

P

K A

K K A

CADANGAN AKTIVITI

Menyusun alatan sukan mengikut saiz dan bentuk Menyatakan cara pengurusan alatan sukan dengan baik dan selamat. Menghargai dan mematuhi disiplin dalam susun atur alatan sukan.

1)

Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot Menyatakan faedah-fadah latihan Daya Tahan Otot Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat. Keyakinan diri, dan bekerjasama

1)

2) 3)

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. 2) Membincangkan faedah-faedah latihan Daya Tahan Otot. 3) Melukis dan menandakan otot yang terlibat dalam aktiviti Daya Tahan Otot.

12

UJIAN BULANAN 1 PERALIHAN – TING.6 17 – 21 MAC 2014

13

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 22 – 30 MAC 2014

1

PK2 GAYA HIDUP SIHAT Pemakanan • Piramid Makanan

K K

2

PJ3 KESUKANAN Pengurusan sukan o Langkah Keselamatan Semasa Menyimpan Alatan Sukan o Aktiviti pengukuhan

P Menyusun alatan sukan mengikut saiz

bentuk dan berat/ ringan alatan. K Menyataka cara penyusunan alatan Sukan dengan baik dan selamat. A Menghargai dan mematuhi disiplin dalam susun atur alatan.

5 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

1) 2) 3) 1) 2) 3)

Merujuk piramid makanan Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang piramid makanan. Kuiz / buku skrap (kumpulan) Melukis pelan susun atur alatan dalam stor Sukan Merancang susun atur alatan sukan dan melabel alatan Lawatan ke bilik sukan

TKP KB

PBS

TKP KB

KB ICT TKP KB Konstruk

B6 DJ2 E1

APRIL

14 31/3 – 4/4

A

Menyatakan kumpulan makanan dalam setiap aras piramid makanan. Menjelaskan peranan kumpulan pada setiap aras piramid makanan Sayangi diri.

Menunjuk cara penyusunan alatan sukan di dalam bilik sukan sekolah Melukis pelan susun atur alatan dalam bilik sukan Merancang susun atur alatan sukan di dalam bilik sukan sekolah.

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

B1 DJ1 E1

11 10/3 – 14/3

2

OBJEKTIF

B2 DJ5 E1

1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

WAKTU

1

PJ2 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Daya tahan Otot (DTO)  Aktiviti membina Daya Tahan Otot  Angkat tumit  Bangkit tubi  Tekan tubi  Dekam lunjur

P

PK2 GAYA HIDUP SIHAT Pemakanan • Kepentingan Pemakanan Seimbang

K Mengenalpasti/menyenaraikan makanan –

K A

1. makan yang disetiap aras makanan. K Menjelaskan peranan kumpulan makanan pada setiap aras piramid makanan. 2. K Merancang hidangan makanan seimbang skrap(kumpulan) pada sarapan pagi, makan tengahari, malam A Sayang diri, Menghargai Mensyukuri 3. (tugasan individu) P K K A

2

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan - Bola Jaring • Kemahiran dalam permainan bola jaring o Melakukan Hantaran o Menerima bola

P

K A

Melakukan sekurang-kurangnya 5 aktiviti daya tahan otot Menyatakan aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyatakan prosedur dan faedah latihan daya tahan otot. Keyakinan diri, Bekerjasama

1)

Menghantar dan menerima pada aras dada, aras bahu dan sisi dengan teknik yang betul. Menyatakan teknik hantaran dada, bahu dan sisi yang betul Keyakinan diri, kerjasama, dan keseronokan

1)

6 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

1) Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. 2) Membincangkan aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan ototkumpulan 3) Membincangkan prosedur dan faedah latihan daya tahan otot-berkumpulan.

2) 3)

2) 3)

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

PBS

TKP KB

Merujuk piramid KB Kuiz/ buku

ICT

Menyediakan folio

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. Membincangkan aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot- kumpulan Membincangkan prosedur dan faedah latihan daya tahan otot-berkumpulan. Menghantar dan menerima bola dalam kumpulan 4-6 orang. Ansur maju dari segi kelajuan hantaran. Permainan Kecil – Bola Monyet 6-8 orang.

TKP KB

PM KB TKP Kontekstua l

B3 DJ1 E1 B4 DJ1 E1 B5 DJ1 E1 B6 DJ1 E1

16 14/4 – 18/4

PJ2 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Daya tahan Otot (DTO)  Faedah latihan  Aspek keselamatan  Aktiviti pengukuhan

K

Melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti daya tahan otot Menyatakan aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyatakan prosedur dan faedah latihan daya tahan otot. Keyakinan diri, Bekerjasama

CADANGAN AKTIVITI

B2 DK2 E1

APRIL

1

OBJEKTIF

B2 DJ1 E2

15 7/4 – 11/4

2

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

1

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan - Bola Jaring • Kemahiran dalam permainan bola jaring o Mengelak o Menghadang

P Mengelak dan menghadang dengan teknik

2

PK2 GAYA HIDUP SIHAT Pemakanan • Aktiviti Pengukuhan

K K A

Merangka menu harian. Menjelaskan kepentingan makan mengikut piramid makanan Kesedaran/ menghargai kesihatan

permainan menggunakan kemahiran yang telah dipelajari. P Menjaring bolang daripada 5 percubaan K Mengenalpasti kesalahan undang-undang yang dilakukan oleh pemain P Kenyakinan diri, kerjasama dan kegembiraan.

PK2 GAYA HIDUP SIHAT Konflik Dan Stres  Pengurusan konflik dan stres  Aktiviti pengukuhan

K Menjelaskan kesan konflik dan stress K Menceritakan pengalaman menghadapi

menggunakan kemahiran yang telah dipelajari. K Mengenalpasti kesalahan undang-undang yang dilakukan oleh pemain P Kenyakinan diri , kerjasama dan kegembiraan.

konflik dan stress dan cara mengatasi.

1) Berpasangan – mengelak dan menghadang bergilir-gilir (tanpa bola). 2) Bertiga-tiga – elak dan hadang (dengan bola) 3) Permainan Kecil – Galah Panjang

PM KB TKP

1) 2)

ICT

3) 4) 1) 2)

1) 2)

1) 2)

A Keyakinan diri, dan menghargai diri sendiri.

3)

7 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

Merujuk piramid makanan. Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang piramid makanan. Kuiz/ buku skrap(kumpulan) Analisis makanan harian murid. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan dan permainan.

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan dan permainan.

Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang pengurusan konflik dan stress. Membentangkan dalam kelas mengenai cara mengatasi konflik dan stress. Simulasi/ lakonan.

KB Penilaian

PBS

PM TKP KB

PM TKP KB

Kontekstua l KB

B3 DK1 E1

19 5/5 – 9/5

P Melakukan demonstrasi permainan

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

B3 DJ2 E1 B5 DJ2 E1

MEI

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan - Bola Jaring o Keselamatan semasa bermain bola jaring o Undang-undang dan peraturan o Aktiviti pengukuhan

CADANGAN AKTIVITI

B1 DJ2 E1

18 28/4 – 2/5

CUTI UMUM – HARI PEKERJA

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan - Bola Jaring • Kemahiran dalam permainan bola jaring o Gerak kaki & Menjaring

1

perlakuan yang betul. K Menyatakan cara mengelak dan menghadang. A Keyakinan diri, Bekerjasama Kegembiraan

P Melakukan gerak kaki tanpa bola dlm

1

2

OBJEKTIF

B6 DK1 E1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

B2 DJ2 E1

17 21/4 – 25/4

APRIL

WAKTU


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

2

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Olahraga - Padang • Acara lontar peluru  Kemahiran melakukan lontaran o Fasa persediaan o Fasa gelongsor o Fasa lontaran o Fasa ikut lajak • Aspek-aspek Keselamatan

OBJEKTIF P Menunjukkan cara/ fasa-fasa persediaan,

Gelongsor, lontaran dan ikut lajak dengan teknik lakuan yang betul. K Menyatakan teknik fasa-fasa lontar peluru. K Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan. A Keyakinan diri , Kesedaran, dan Kegembiraan

CADANGAN AKTIVITI 1) 2) 3)

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga (lontar peluru). Melakukan aktiviti acara lontar peluru dalam kumpulan.

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

PBS

ICT KB Penilaiaan

B2 DJ2 E3 B4 DJ2 E1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

19 5/5 – 9/5

MEI

WAKTU

20 – 24

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN MENENGAH RENDAH 14 – 23 MEI 2014 CUTI UMUM – HARI WESAK & SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014 28 MEI – 15 JUN 2014

1

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Gimnastik artistik • Pola pergerakan dalam gimnastik artistik o Pola 1 – pendaratan o Pola 2 – statik

P

K A

K K A

Menyatakan teknik fasa-fasa lontar peluru. 1) Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan. 2) Menyatakan undang-undang peraturan Keyakinan diri , Kesedaran, dan Kegembiraan 3)

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga (lontar peluru). Melakukan aktiviti acara lontar peluru dalam kumpulan.

Melakukan kemahiran gimnastik dengan teknik yang betul dan selamat. Kenal pasti tahap ansur maju setelah aktiviti. Menyatakan aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Keyakinan diri

Melakukan kemahiran gimnastik artistik secara kumpulan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik Menjelaskan masalah yang dilakukan oleh akan semasa latihan.

8 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

1) 2) 3)

ICT KB Penilaiaan

TKP KB PM

B2 DJ3 E1 B3 DJ3 E1

K K

B5 DJ2 E1

25 16/6 – 20/6

JUN

2

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Olahraga - Padang • Acara lontar peluru o Aspek-aspek Keselamatan o Undang-undang dan peraturan o Aktiviti pengukuhan


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

WAKTU

PK2 GAYA HIDUP SIHAT Penyalahgunaan Bahan • Pengelasan dadah dan ubat • Cara pengambilan dadah dan ubat

OBJEKTIF K K K

2

1

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Kekuatan otot o Aktiviti membina kekuatan otot – mendagu, tekan tubi, naik turun bangku, bangkit tubi. • Aspek keselamatan

P

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Kekuatan otot o Aktiviti membina kekuatan otot – mendagu, tekan tubi, naik turun bangku, bangkit tubi. • Aspek keselamatan • Faedah latihan

P

K K A

Melakukan kemahiran gimnastik dengan teknik yang betul dan selamat. Kenal pasti tahap ansur maju setelah aktiviti. Menyatakan aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Keyakinan diri

1)

3)

2) 3)

Boleh melakukan 2 daripada 4 aktiviti kekuatan otot dengan teknik yang betul dan selamat. K Menyatakan maksud kekuatan otot dengan betul. A Kesabaran/ bekerjasama

1) 2)

Boleh melakukan semua aktiviti kekuatan otot dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan maksud kekuatan otot dengan betul. Menyatakan prosedur latihan dan faedah latihan. Kesabaran/ bekerjasama

1) 2)

K K A

9 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

2)

3) 4)

3) 4)

Mencari maklumat mengenai penyalahgunaan dadah. Membuat buku skrap mengenai penyalahgunaan dadah. Perbincangan kumpulan. Melakukan kemahiran gimnastik artistik secara kumpulan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik Menjelaskan masalah yang dilakukan oleh akan semasa latihan. Aktiviti berstesen dan berkumpulan. Mengenalpasti bahagian otot yang bekerja semasa aktiviti dijalankan. Perbincangan berkumpulan Melabel bahagian tubuh badan.

Aktiviti berstesen dan berkumpulan. Mengenalpasti bahagian otot yang bekerja semasa aktiviti dijalankan. Perbincangan berkumpulan Melabel bahagian tubuh badan.

Kontekstua l KB

TKP KB PM

B2 DJ1 E2 B3 DJ1 E1 B4 DJ1 E1 B5 DJ1 E1 B6 DJ1 E1

P

1)

PBS

B1 DJ1 E1

27 30/6 – 4/7

JULAI

2

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Gimnastik artistik • Pola pergerakan dalam gimnastik artistik o Pola 1 – pendaratan o Pola 2 – statik • Keselamatan dalam gimnastik artistik.

Membezakan dadah dan ubat. Menjelaskan maksud penyalahgunaan bahan. Menyenaraikan cara bagaimana penyalahgunaan dadah dilakukan. Sayangi diri

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

B4 DJ3 E1

JUN

26 23/6 – 27/6

A

CADANGAN AKTIVITI

B1 DK2 E2 B4 DK2 E1

1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

WAKTU

1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN K K K A

28 7/7 – 11/7

2

PK3 KESELAMATAN PENGGUNA DAN PERTOLONGAN CEMAS Hak Pengguna • Akta dan undang-undang

K

K K A A

K K A

Mendirikan khemah dengan betul dan selamat. Memilih ciri-ciri tapak perkhemahan yang selamat. Menganjurkan sebuah program perkhemahan Sayangi alam sekitar Kerjasama / hormat menghormati

Menyenaraikan hak dan tanggungjawab pengguna. Menjelaskan kepentingan mengetahui hakhak pengguna. Meramal kesan jika hak dan tanggungjawab pengguna diabaikan. Patuhi peraturan, Kesedaran

10 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

1) 2) 3) 4)

1) 2)

Perbincangan tentang penyalahgunaan dadah dan ubat serta kesan dan bahayanya. Perbahasan tentang bahaya dadah. Membuat poster tentang penyalahgunaan dadah dan ubat.

KB Kontekstua l Konstruktiv isme PAK

Demonstrasi mendirikan khemah. Mendirikan khemah secara berkumpulan. Pembentangan pelajar mengenai perkhemahan dan ciri-ciri kawasan. Perbincangan aspek keselamatan dan faedah perkhemahan.

KB ICT Penilaian Folio

Merujuk pelbagai media berkaitan dengan hak pengguna. Lakonan/ iklan.

PBS

Konstruktiv isme PAK TKP

B1 DK3 E1

29 14/7 – 18/7

P

Menjelaskan punca-punca penyalahgunaan 1) bahan. Menyatakan kesan dan bahaya dadah kepada individu dan negara. 2) Menyatakan kesan dan bahaya 3) penyalahgunaan ubat kepada individu. Sayangi diri, dan mematuhi arahan.

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

B2 DJ4 E1 B4 DJ4 E1

JULAI 1

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Rekreasi  Perkhemahan o Jenis khemah o Pengurusan tempat o Ciri-ciri tapak perkhemahan o Cara mendirikan khemah o Aspek keselamatan perkhemahan o Faedah aktiviti perkhemahan

CADANGAN AKTIVITI

B5 DK2 E1

PK2 GAYA HIDUP SIHAT Penyalahgunaan Bahan • Punca penyalahgunaan bahan • Kesan penyalahgunaan dadah terhadap individu dan negara

OBJEKTIF


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014 2 CUTI UMUM NUZUL QURAN

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Gimnastik Irama • Pergerakan dalam gimnastik irama o Imbangan o Melentik • Keselamatan dalam gimnastik irama

P K A

Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik lakuan yang betul. Menyatakan kemahiran asas pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Keyakinan diri, Bekerjasama.

2) 3)

11 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

1)

Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Melukis dan melabel otot-otot yang terlibat dalam pergerakan gimnastik irama.

TKP KB Penilaian


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

30 21/7 – 25/7

JULAI

WAKTU

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

1

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Gimnastik Irama • Pergerakan dalam gimnastik irama o Imbangan o Melentik

P

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Gimnastik Pendidikan • Tema pergerakan dalam gimnastik pendidikan o Tema 1 – kesedaran tubuh badan o Tema 2 – kesedaran ruang

P

2

OBJEKTIF

K A

Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik lakuan yang betul. Menyatakan kemahiran asas pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Keyakinan diri, Bekerjasama.

CADANGAN AKTIVITI 1) 2) 3)

Melakukan pergerakan yang terdapat dalam tema kesedaran tubuh badan dengan teknik yang betul dan selamat. P Melakukan pergerakan menggunakan ruang am. K Mengenalpasti komponen kecergasan fizikal yang terlibat. A Keseronokan

1) 2) 3) 4)

31

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 28 JUL – 1 OGOS 2014

32

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PBSMR MENENGAH RENDAH 4/8 – 8/8

33 11/8 – 15/8

OGOS

1+1

MINGGU UJIAN POST SEGAK I. II. III. IV.

Tekan tubi Bangkit tubi separa Duduk dan jangkau Naik turun bangku

Dapat melakukan aktiviti SEGAK dengan teknik lakuan yang betul K Menyenaraikan aktiviti-aktiviti dalam SEGAK A Bekerjasama P

12 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

3)

Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Melukis dan melabel otot-otot yang terlibat dalam pergerakan gimnastik irama. Penerangan guru Tunjuk cara aktiviti Aktiviti berkumpulan Persembahan kumpulan

Aktiviti SEGAK secara berpasangan a. Tekan tubi b. Bangkit tubi separa c. Duduk dan jangkau d. Naik turun bangku 4) Mencatatkan skor

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

TKP KB Penilaian

PBS


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

1

PK3 KESELAMATAN PENGGUNA DAN PERTOLONGAN CEMAS Hak Pengguna • Agensi yang berkaitan dengan pengguna o Kem. Perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna o Gabungan persatuan pengguna Malaysia (Fomca) o Tribunal tuntutan pengguna • Aktiviti pengukuhan

K

2

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Gimnastik Pendidikan • Tema pergerakan dalam gimnastik pendidikan o Tema 1 – kesedaran tubuh badan o Tema 2 – kesedaran ruang • Keselamatan dalam gimnastik pendidikan

P

1

PK3 KESELAMATAN PENGGUNA DAN PERTOLONGAN CEMAS Pertolongan Cemas • Tatacara DRABC o Danger – bahaya o Response – gerak balas o Airways – saluran pernafasan o Breathing – bernafas o Circulation – peredaran darah

K K

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan Ping Pong • Kemahiran dalam permainan pingpong o Grip o Servis

P

A A A

Menjelaskan peranan agensi yang terlibat dalam hal ehwal pengguna Bertanggungjawab Bekerjasama Kesedaran

1) Merujuk pelbagai media berkaitan hak pengguna/ agensi yang terlibat. 2) Kuiz 3) Mengumpul maklumat mengenai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. 4) Menyediakan folio berkaitan dengan akta dan undang-undang pengguna.

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

Melakukan pergerakan yang terdapat dalam tema kesedaran tubuh badan dengan teknik yang betul dan selamat. P Melakukan pergerakan menggunakan ruang am. K Menyatakan aspek keselamatan A Keseronokan

A

Menerangkan cara melakukan D.R.A.B.C Menunjukcara prosedur pertolongan cemas D.R.A.B.C dengan berkesan. Keyakinan diri, Bekerjasama dan tolong menolong

35 25/8 – 29/8

Memegang/grip bet pingpong dengan teknik yang betul dan selamat. P Melakukan servis dengan teknik yang betul dan selamat. K Menyatakan kelebihan beberapa jenis grip. A Keseronokan/ berdisiplin

1) 2) 3) 4)

1. 2. 3.

KB Konstruktiv isme Penilaian

1) 2) 3)

Penerangan guru Tunjuk cara aktiviti Aktiviti berkumpulan Persembahan kumpulan

Tunjuk cara Menonton video Menyediakan folio berkaitan dengan kecederaan dan bantu mula.

Pengenalan kepada permainan dan alatan. Semua pelajar diberi peluang untuk mencuba kemahiran servis. Tunjuk cara oleh individu yang mahir.

PBS

PAK

Folio

13 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

CADANGAN AKTIVITI

B3 DJ3 E2 B4 DJ3 E1

OGOS

2

OBJEKTIF

B2 DK3 E1 B5 DK3 E1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

34 18/8 – 22/8

WAKTU

KB ICT Penilaian Folio


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

P

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan Ping Pong • Kemahiran dalam permainan pingpong • Keselamatan semasa bermain pingpong • Undang-undang dan peraturan

P

PK3 KESELAMATAN PENGGUNA DAN PERTOLONGAN CEMAS Pertolongan cemas • Tatacara DRABC o Danger – bahaya o Response – gerak balas o Airways – saluran pernafasan o Breathing – bernafas o Circulation – peredaran drh

K K

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan Ping Pong • Kemahiran dalam permainan pingpong • Keselamatan semasa bermain pingpong • Undang-undang dan peraturan • Aktiviti pengukuhan

P

1 37 8/9 – 12/9

2

Melakukan pukulan dengan teknik yang betul dan selamat. P Melakukan smesy dengan teknik yang betul dan selamat. K Menyatakan bahagian otot yang terlibat A Keseronokan/ berdisiplin

1)

Bermain menggunakan kemahiran asas yang telah dipelajari dengan teknik yang betul dan selamat. K Mneyatakan 4 undang-undang permainan A Keyakinan/ berdisiplin

1) 2)

A

3)

3) 4)

Menerangkan cara melakukan D.R.A.B.C 1) Menunjukcara prosedur pertolongan cemas D.R.A.B.C dengan berkesan. Keyakinan diri, Bekerjasama dan tolong 2) menolong 3)

37 8/9 – 12/9

SEPT EMBE

Bermain menggunakan kemahiran asas yang telah dipelajari dengan teknik yang betul dan selamat. K Mneyatakan 4 undang-undang permainan A Keyakinan/ berdisiplin

14 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

2)

1) 2) 3)

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

Pengenalan kepada permainan dan alatan. Semua pelajar diberi peluang untuk mencuba kemahiran memukul dan smesy yang betul dan selamat.. Tunjuk cara oleh individu yang mahir. Pertandingan kecil. Kumpulan bermain dan kumpulan pengadil. Menganalisis kesalahan Menyatakan kesalahan dan penerangan undang-undang permainan. Tugasan berkumpulan mempersembahkan prosedur bantu mula mengikut situasi dan kecederaan. Menonton video Menyediakan folio berkaitan dengan kecederaan dan bantu mula.

Bermain dalam permainan sebenar. Pertandingan antara kelas. Buku skrap mengenai permainan pingpong

PBS

KB ICT Penilaian Folio

B3 DJ2 E1 B5 DJ2 E1

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Permainan Ping Pong • Kemahiran dalam permainan pingpong o Pukulan o Smesy

CADANGAN AKTIVITI

B5 DK4 E1

1

2

OBJEKTIF

B1 DJ2 E1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

B2 DJ2 E1

36 1/9 – 5/9

SEPTEMBER

WAKTU


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

WAKTU

1

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Kelenturan o Aktiviti membina kelenturan  Kilas pinggang  Bengkok sisi  Meniarap, angkat tangan dan kaki secara bersilang  Duduk melunjur dan jangkau

P

PJ 3: KESUKANANN Isu dalam sukan • Rasuah • Penggunnaan bahan terlarang • Amalan yang tidak jujur

K K

Etika dalam sukan  Pengelolaan sukan o Melanggar Undang- undang dan peraturan sukan o Mengubah peraturan had Umur • Menimbulkan masalah Komunikasi

K

K A

2) 3)

Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dalam berkumpulan. Melukis dan menandakan otot- otot yang terlibat. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur dan faedah latihan.

PBS

TKP KB PAK Folio

A

Menyenaraikan isu-isu dalam sukan. Mennyatakan ttanggungjawab sebagai atlit dan pegawai sukan. Patuhi peraturan dan Kesedaran

1) Sumbangsaran isu dalam sukan. 2) Perbincangan berkaitan isu dalam sukan. 3) Buku skrap (kumpulan) 1)

K K A

P K K A

Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Menyatakan cara mengatasi perlanggaran peraturan Memahami dan mematuhi peraturan. Bertimbang rasa dan toleransi.

Melakukan sekurang- kurangnya 4 aktiviti kelenturan. Menyatakan prosedur latihan dan faedah latihan kelenturan. Menyatakan aspek-aspek keselamatan. Bekerjasama

2)

3)

1) 2) 3)

Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Membahaskan cara mengatasi atau mengurangkan perlanggaran peraturan dalam sukan dan permainan dalam kumpulan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlet dalam sukan secara kumpulan. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dalam berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan- Kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur dan faedah latihan.

TKP KB Kontekstua l Konstruktiv isme

TKP KB PAK Folio

15 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

1)

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

B3 DJ1 E1 B4 DJ1 E1 B5 DJ1 E1 B6 DJ1 E1

39 22/9 – 26/9

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Kelenturan o Aktiviti untuk membina kelenturan o Faedah latihan o Aspek keselamatan semasa aktiviti

K

Melakukan sekurang- kurangnya 2 aktiviti kelenturan. Menyatakan prosedur latihan dan faedah latihan kelenturan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat. Bekerjasama

CADANGAN AKTIVITI

B2 DJ5 E2

1

OBJEKTIF

B1 DJ1 E1 B2 DJ1 E2

38 15/9 – 19/9

SEPTEMBER

CUTI HARI MALAYSIA

2

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014

BULAN MINGGU

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal  Kuasa o Aktiviti untuk membina kuasa o Faedah latihan o Aspek keselamatan semasa aktiviti o Aktiviti pengukuhan

P

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal  Kelajuan o Aktiviti untuk membina kelajuan  Lari pecut 30m  Lari pecut 60m

P

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal  Prinsip latihan o Ansur maju o Tambah beban o Kekerapan o Tempoh masa

P

41 6/10 – 10/10

CUTI AM – RAYA HAJI

1

K

A

K

K A

K A

Melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Keyakinan diri, Bekerjasama.

1)

Melakukan sekurang-kurangnya 4 aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Menyatakan faedah latihan kuasa Keyakinan diri, Bekerjasama.

3) 4)

Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti 1) kelajuan dengan betul dan selamat. Menyatakan prosedur latihan bagi kelajuan. 2) Keyakinan diri, Kerjasama 3)

Melakukan program latihan kecergasan fizikal untuk seminggu. K Menyatakan 4 prinsip latihan kecergasan fizikal. K Menganalisis mengapa prinsip latihan ini penting untuk latihan kecergasan. A Kesungguhan

16 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

2)

1)

2)

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

Melakukan aktiviti kuasa secara berkumpulan dan individu. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dan melakukan aktiviti kuasa secara berkumpulan.

TKP

Melakukan aktiviti kuasa secara berkumpulan dan individu. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dan melakukan aktiviti kuasa secara berkumpulan.

TKP

Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan prosedur latihan kelajuan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan.

TKP

Secara berkumpulan rancang satu program latihan selama seminggu dengan mengambil kira prinsip latihan yang telah dipelajari. Perbincangan.

KB

KB

KB

PBS

B1 DJ1 E1

P

CADANGAN AKTIVITI

B1 DJ1 E1 B2 DJ1 E2

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal • Kuasa o Aktiviti untuk membina kuasa  Lontar bola segar sambil duduk  Lompat jauh berdiri  Hop melepasi halangan  Lompat pelbagai aras

2

OBJEKTIF

B3 DJ1 E1 B4 DJ1 E1 B5 DJ1 E1 B6 DJ1 E1

2

1

40 29/9 – 3/10

OKTOBER

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

39 22/9 – 26/9

SEPTEMBER

WAKTU


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014 BULAN MINGGU

WAKTU

2

P

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Pergerakan kreatif  Tema dalam pergerakan kreatif o Tema 1 – kesedaran tubuh badan o Tema 2 – kesedaran rintangan kepada beban dan masa o Tema 3 – kesedaran ruang o Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa

P

PJ2 KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI Pergerakan kreatif  Tema dalam pergerakan kreatif  Keselamatan dalam pergerakan kreatif  Aktiviti pengukuhan

P

K K A

Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti 1) kelajuan dengan betul dan selamat. Menyatakan prosedur latihan bagi kelajuan. 2) Menyatakan faedah latihan Keyakinan diri, Kerjasama 3)

Melakukan pergerakan-pergerakan yang melibatkan keseluruhan tubuh badan. P Melakukan pergerakan berdasarkan ransangan seperti gambar, alat perkusi, suara, peta pegerakan dan muzik. K Mencipta pergerakan yang menarik dan kreatif. A Keseronokan, kerjasama kumpulan

1)

Melakukan pergerakan-pergerakan yang melibatkan keseluruhan tubuh badan. P Melakukan pergerakan berdasarkan ransangan seperti gambar, alat perkusi, suara, peta pegerakan dan muzik. K Mencipta pergerakan yang menarik dan kreatif. A Keseronokan, kerjasama kumpulan

1)

2) 3)

2) 3) 4)

43

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MENENGAH RENDAH 13 – 17 OKT 2014 CUTI UMUM - DEEPAVALI

44

PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN 27/10 – 31/10

17 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan prosedur latihan kelajuan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan.

Secara berkumpulan mencipta satu pergerakan kreatif menggunakan ransangan2 yang telah disediakan. Persembahan kumpulan. Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu.

Secara berkumpulan mencipta satu pergerakan kreatif menggunakan ransangan2 yang telah disediakan. Persembahan kumpulan. Membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu. Bincangkan aspek keselamatan,

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

PBS

TKP KB

B4 DJ3 E1

42 13/10 – 17/10

OKTOBER

PJ1 KECERGASAN Kecergasan Fizikal  Kelajuan o Aktiviti untuk membina kelajuan  Lari pecut 30m  Lari pecut 60m o Faedah latihan o Aspek keselamatan semasa aktiviti o Aktiviti pengukuhan

CADANGAN AKTIVITI

B3 DJ3 E2

42 13/10 – 17/10

2

OBJEKTIF

B3 DJ1 E1 B4 DJ1 E1 B5 DJ1 E1 B6 DJ1 E1

41 6/10 – 10/10

CUTI AM – RAYA HAJI

OKTOBER

1

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU TAHUN 2014 BULAN MINGGU

WAKTU

TUNJANG DAN TAJUK / KEMAHIRAN

OBJEKTIF

45 46

PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN 10/11 – 14/11

47

PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN 17/11 – 21/11

48

NOVEMBER

PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN 3/11 – 7/11

CUTI AKHIR TAHUN 2014 24/11/14 – 1/1/2015

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN PENILAIAN / STRATEGI

DISEDIAKAN OLEH; …………………………….. (NOORHASLIZA AZHARI) KETUA PANITIA PJPK 2014 DISAHKAN OLEH; ……………………………..

18 Jurulatih Utama PJPK, Negeri Selangor

PBS

Rpt 2014 t1pbs  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you