Page 1


Invitasjon  

Demonstrasjon av vannredningsscooter i elv og fjord.

Invitasjon  

Demonstrasjon av vannredningsscooter i elv og fjord.