Page 14

เมษายน

2555

A2 p0 1r2i l

งานประเพณีสงกรานต์ หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

Songkran Festival 2012 13 เมษายน 2555 SEASIDE COURT ด้านหน้าศูนย์การค้า หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้า หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ โทร. 032-618888 กด 0

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

งานประเพณีสงกรานต์ 13 - 14 เมษายน 2555 สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร เทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 032-511047 ต่อ 403

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

เทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน 2555 เพลินวาน เพลินวาน โทร. 032-520311 ต่อ 101

ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 11 เมษายน 2555 วัดปากคลองปราณ ต.ปากน้ำ�ปราณ อ.ปราณบุรี เทศบาลตำ�บลปากน้ำ�ปราณ โทร. 032-631660

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

การแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก รำ�ลึกโผน กิ่งเพชร 11 เมษายน 2555 สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ชมการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก เทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 032-532433 ต่อ 100

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

งานประเพณีสงกรานต์บ้านกรูด 13 - 17 เมษายน 2555 ชาดหาดบ้านกรูด เทศบาลตำ�บลบ้านกรูด โทร. 032-695337

Events Calendar 2012 @ Prachuap  

ปฏิทินท่องเที่ยว เดือน มกราคม - มิถุนายน 2555 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Events Calendar 2012 @ Prachuap  

ปฏิทินท่องเที่ยว เดือน มกราคม - มิถุนายน 2555 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Advertisement