Page 1


İÇİNDEKİLERCONTENTS Önsöz / Prefance Giriş / Entry Jüri Üyeleri / Jury Jüri Başkanı’ndan / President Of The Jury Katılım / Participation Düşçizgisi’ne Emek Verenler / Strivers Of Dreamline Anadolu’nun Hazine Sandığı Ankara / Ankara, The Treasure Chest Of Anatolia Doğanın Kucağında Gölbaşı / Gölbaşı In The Arms Of Nature Başkent’e Renk Kattılar / They Coloured The Capital Sponsorlar İçin Dünyalar Kadar Teşekkür / A Worlds Of Thanks To The Sponsors En İyi İlköğretim Okulu / Best Primary School Tasarım Küresel Rekabette Belirleyici Bir Aktördür / Design Is A Decisive Actor In The Global Competition Tasarım Ödülleri Sahiplerini Buldu / Design Awards Found Their Owners Zerafetin Sükunetle Eşsiz Randevusu / Unique Meeting Of Grace And Quietude En İyi Lise / Best High School Dikkat, Bu Yolda Bize Işık Tuttu / Attention, Shed Light On Our Way Yarışmacılar Jüri Üyelerini Çok Sevdi / The Competitors Liked The Jury Members Very Much Adım Adım Düş Çizgisi’ne Hazırlanalım / Dream Line, Step by Step Çalışmayı ve Beklemeyi Öğrenelim / Learn To Work And Wait Dünyayı Değiştirmek Ya Da Yeniden Tasarlamak / To Change The World Or Redesign It İnandık, Çalıştık ve Başardık / We Believed, Worked And Achieved Üniversite Öğrencilerine Birkaç Öneri / A Few Suggestions For University Students Romanyalı Öğrenciler Bunu Hep Yapıyor / Romanian Students Are Doing This, Always Tasarımın Aykırı Yüzü / Design’s Intimidating Face Mimar Sinan’ın Ay İle Güneşe Emanet Ettiği Sır / The Secret That Mimar Sinan Commended To The Sun And The Moon Bir Yüzyıl Projesi: İpek Üniversitesi / Project of a Century: İpek University Heybeli Ada’dan İstanbul Bir Başka Güzel / The Distinct Beauty Of Istanbul From Heybeli Kitaplar / Books Tasarımcılar / Designers Mimar Sinan’ı Aşmak Mümkün Değil! / It Is Not Possible To Exceed Architect Sinan! Projeler / Projects Ödüller / Awards

İÇİNDEKİLERCONTENTS

02 04 06 08 10 12 14 16 20 28 32 34 38 50 58 60 64 68 76 78 82 86 88 90 94 98 104 110 116 120 130 188

8. ULUSLARARASI TASARIM OLİMPİYATI 8th INTERNATIONAL DESIGN OLYMPIAD Sahibi / Owner : Teknoloji ve Tasarım Merkezi Derneği İmtiyaz Sahibi / Respective : TTM adına Dernek Başkanı İlhan Yerli Organizasyon Yöneticisi / Organization Executive : Taner Gökalp Editör / Editor : Engin Çoban Yazı İşleri / Editing : Judith Aksu (İngilizce / English) S. Emre Topal (Türkçe / Turkish) Sanat Yönetmeni / Art Director : Yakup Akdemir Tasarım ve Baskı / Design and Print : Model Ajans / www.modelajans.com

İletişim / Contact : Teknoloji ve Tasarım Merkezi Derneği, Hoşdere Caddesi No:154 06540 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE Tel : +90 312 441 99 69 Fax : +90 312 439 16 57 e-mail : info@duscizgisi.com

Organizasyon Organization

Destekleyenler Supporters

www.duscizgisi.com

0

0

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

ugün yeryüzündeki tüm sistemlerde yaşanan karmaşık sorunların temelindeki ortak nedenleri sorguladığımızda, sınırları zorlayan “ahlaki iflas”, karşımıza çıkan sonuçların başını çekmektedir. Topraktan elde edilen kaynakların tamamına yakınını üç ay gibi kısa bir süre içerisinde atık haline dönüştürüyor, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz.

B

İlhan YERLİ TTM Dernek Başkanı TTM Chairman

ÖNSÖZPREFANCE

Tüketen Toplum Consuming Society Belki de insanın bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile sahip olma isteği, gerçekte kendi varlığına karşı bir direnişidir.

Gelişmiş ülkelerde gün geçtikçe artan yeni ürünler, farklı yaşam tarzları, pazara doğrudan etki eden beceri düzeyi geniş aktif formlar ve bunların etkisinde anlamını kaybeden para-zaman ikilisinin, içine girdiği derin girdabın pençesinde yaşamını anlamlandırmaya çalışan bilinçsiz kalabalıkların içine düştüğü kaos. Pek de yabancı olmadığımız, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu, her gün milyonlarca insanın aç uyuduğu gerçeği yanı başımızda dururken, üretimi sistematik olarak teşvik eden tasarım gerçeğine yüklenen anlamı yeni baştan ele almanın zorunluluğu ve sınırlandırmanın mecburiyetine inandığımızı ifade etmek istiyorum. Tutkulu bir bireyselliğin gün yüzüne çıkıp, insana ve insanlığa yabancılaşma olarak sosyal düzene nüfuz eden bencillik gerçeği, tüketime doğrudan etki etmekte, insanlık için bir değer olan birlikte yaşayabilme farkındalığı önemini yitirmektedir. İnsanoğlu var olduğundan beri, elde etme hırsı hız kesmemiş, günümüzde daha da artarak “kazanma, elde etme, tüketme” çılgınlığı haline gelmiştir. Tüketim bağımlılığının aşırı boyutlara varması üzerine, bugün dünyanın pek çok yerinde sade yaşama yönelik sivil çalışmalar çoğalmış, bir yandan rekabete yönelik üretim artarken buna alternatif olarak tüketim çılgınlığını eleştiren, doğal yaşamın uzun soluklu olabilmesi için sürdürülebilir tüketim olarak isimlendirilen bir kavram dillendirilmeye başlanmıştır. Sadelik ve yaşamda beklentilerin sınırlandırılması yeni bir kavram olmamakla birlikte, giderek artan tüketim çılgınlığı ve insan yaşamının yok olan ortamları ile birlikte yepyeni boyutlar kazanmış, küresel ısın-

0

0

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

ma, sağlıklı yaşam ve yok olan kaynaklar beklentileri farklı bir boyuta taşımıştır. Gelinen noktada, tüketici kültüründen etkilenmeden kendi varlığı içinde bireyin insanlık için taşıdığı anlamı kavramaya çalışması, bunu elde etmek için de insanların yaşamlarını başıboşluğun verdiği manasız koşuşturmacalardan çıkararak asgari ihtiyaçlara göre düzenlemelerinin kaçınılmaz olduğu gerçeği ve zorunluluğu ile açıklayabiliriz.

close examination of the major causes that underlay the complex problems encountered in all systems, we find “moral fall” at the top of the list - a fall that knows no boundaries. In as little as three months, man can convert organic related resources into waste, while facing the devastating consequences of climate change.

A

sumption madness coupled with the loss of sustainable habitat, has given these concepts a whole new dimension. Expectations have completely changed due to global warming, health concerns and disappearing resources. The current situation requires the individual to have a deeper self-awareness, aside from the consumption culture. By developing an awareness of how their individual actions affect humankind, people can adjust their lifestyles keeping their needs to a minimum. In this way the insatiable rush that arises from excessive consumption is avoided, eliminating feelings of a meaninglessness life.

www.duscizgisi.com

In developed countries, unconscious crowds fall into an unavoidable chaos. While trying desperately to Sadelik, yaşam içerisinde insanın geçmişine dair sa- give their lives a sense of purpose, they fail, simply behip olması gereken bir hafıza olarak da tanımlanabilir. cause time and money have lost the value they once Belki de insanın bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji had. In addition, new products are introduced on the ile sahip olma isteği gerçekte kendi varlığına karşı market in increasingly large numbers. The emergence Simplicity can be described as past memories held by bir direnişidir. Yaşam, kendi istek ve arzuları kadar of different life styles as well as variables in levels of a person as their life goes on. Perhaps in man’s vigorous and endless desire to possess, resides a resistance çevresindekilerinin beklentilerine karşı duyulması competency, all directly impact the market. against his own existence. If life means having the gereken saygıyı ifade ediyorsa, tüketme konusunda aceleci davranan birey, kendi ile birlikte çevresinde- It’s a bitter fact that nearly a billion people, most of same respect for the expectations of others as one whom are women and children, go to sleep with emp- does for his own desires and passions; then those who kilerin de tüketme azmi içinde kaybolup gidecektir. ty stomachs every night. This reality stands before act in the rush to consume will be lost in not only their Sadelik ve beklentilere sınır koyma çağrısı, insanın our very eyes. I would like to say that we believe it is a own greed, but that of others. kendi yaşamını daraltması olarak anlaşılmamalı, et- necessity to reassess and draw borders in such a way The call to simplicity and the limiting of expectations rafında gelişen olay ve hadiselere duyarsız, ilgisiz ve as to systematically encourage better production. should not be interpreted as a narrowing of life, rehareketsiz kalmak olarak yorumlanmamalıdır. İnsan, beklentilerini sadeleştirerek yetinebilme er- A passionate selfishness has seeped into the social quiring one to disengage from all the joys an active demi kazanmalı, günümüzün modern dünyasında order disguised as individualism, thus creating an life has to offer. baş döndürücü bir hızla gelişen bir koşuşturmacanın estrangement between the individual and humanity döngüsüne kapılarak yaşamdan alması gereken lez- as a whole. This attitude has directly affected an in- Man should be able to enjoy the benefits of simplified crease in consumption. It has completely undermined expectations and not lose the joy of living by falling zeti heba etmemelidir. the awareness and importance of value; an asset that into the violent whirl of the modern day world as it Elde edemediklerinin verdiği üzüntü yerine, sahip enables people to live harmoniously together. The relentlessly spins. oldukları ile yetinen insan ümit edilir ki içsel değer- greed and hunger of wanting more has not deceased lerinin farkına varacak ve dünyayı bambaşka bir pen- since the beginning of time. Today it has spun out of Hopefully, the one who manages to cherish what he cereden izlemenin keyfi ile yaşamdan tarif edilemez control, becoming a kind of madness of “achieving, possesses, instead of grieving over what he cannot have, will come to realize his inner assets while lookacquiring and consuming more.” bir haz alacaktır. ing at the world through a completely different lens, As the addiction of consuming reaches the extreme, feeling a joy for living that is beyond words. the endless increase of production continues as a result of competition. For the sake of a simpler life, the number of civic and social programs has increased worldwide. Meanwhile, the new concept of sustainable consumption has made its appearance, criticizing the madness of consumption and aiming for a more natural life. Although living simply and having realistic expectations from life are not new ideas, con-

Perhaps in man’s vigorous and endless desire to possess, resides a resistance against his own existence.

0

0

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Taner GÖKALP Düş Çizgisi Genel Koordinatörü Dream Line General Coordinator

GİRİŞENTRY

Bizler, yarınları hayal ederken ve geleceğin temellerini atarken, gençlerimiz yarınları şekillendirecek, geleceğin tasarımcıları onlar olacak.

Daha Yüksek Ufukları Hedeflemenin Zamanı A Higher Target er şey bir hayalle başladı. Biz Düş Çizgisi’ni dünyanın en önemli organizasyonlarından biri haline getirmeyi vizyon olarak benimsedik. Tüm enerjimizle, kaynaklarımızla bu yolda yürüdük. İnancımızı, sevgimizi kattık yaptığımız her işe. Çünkü biliyorduk ki sevgi ile yapılan, inanılarak çaba gösterilen her işte başarı kaçınılmazdır. Bu yolda önemli bir mesafe aldık. Tasarımdan eğitime önemli çıktılar elde ettik. Bir organizasyondan beklenenin çok üstünde farkındalıklara etki ettik. Bunların hepsi siz değerli yarışmacılarımızın teveccühü ve çalışma arkadaşlarımızın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile gerçekleşti. Bir kez daha sizlere ve tüm Düş Çizgisi ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.

H

Şimdi vizyonumuzu daha da üst seviyelere taşımanın, daha yüksek ufukları hedeflemenin zamanı. Düş Çizgisi nin farklı coğrafyalara taşınması bu hedefimizin ana çerçevesini oluşturuyor. Yetmişten fazla ülkeden yarışmacıya ulaşan, dünyanın pek çok noktasına dokunan ve tasarım denince ilk akla gelen organizasyon olan bir Düş Çizgisi oluşturmak için yola çıktık. Bunu başaracak enerjimiz, kaynağımız ve gücümüz var. Şimdi artık bunu hayata geçirmenin zamanı. 2012 yılında 35 ülkeden, 459 okuldan, 9224 yarışmacının 5112 proje ile katıldığı Düş Çizgisi Ta-

0

0

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

sarım Olimpiyatı’nda, 30 ülkeden 104 proje finale davet edilerek ödüllendirildi. Bizim için finale davet etmek, aslında ödül alan yarışmacılar için açık bir davettir. Finalde yapılan sadece “iyinin en iyisinin” ayrıca seçilmesinden ibarettir. Ancak bu finale katılan diğer tasarımların o yılın en iyileri oldukları gerçeğine gölge düşürmemeli, aksine finale davet edilmek yarışmacılar tarafından başlı başına bir ödül olarak algılanmalıdır. Bizler Düş Çizgisi olarak büyük hedefleri olan bir organizasyonuz.Bu vizyonu gerçekleştirme sürecinde en büyük güvencemiz gençlerimiz. Onlar bizim değerlerimiz, vazgeçilmezlerimizdir. Bizler, yarınları hayal ederken ve geleceğin temellerini atarken, gençlerimiz o yarınları şekillendirecek, geleceğin tasarımcıları onlar olacak. Biz gençliğin bu enerjisinden en üst seviyede faydalanmayı amaçlıyoruz. Onlara kendilerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturmak, yarınlarını güvence altına almak için nitelikli yönlendirmelerde bulunmaya çalışıyoruz. Bu çabalarımız sonuç veriyor, her geçen gün daha fazla genç tasarımı tercih ediyor. Bu yönde gelişmeler sürdükçe ve tasarım alanında yetenekli gençlerin ilgisini bu alana daha fazla çektikçe sektöre katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Düş Çizgisi olarak bu gelişmenin ana dinamiğini oluşturmak bizleri gururlandırıyor.

t all began with a dream. It was our vision making it to the finals should be perceived as an to make ‘Dream Line’ one of the most im- award itself. portant global events. We have devoted all our energy and available resources to Dream Line is an organization with big ambitions. The biggest assurance on the road to achieving our vision achieve it. is the youth. They are the critical asset that we truly On this path, all that we’ve worked for has been per- value as essential. While we dream and lay the founformed through faith and love, as we knew that suc- dations for the future, it is the youth who will shape it cess was inevitable for any undertaking performed in as the Designers of Tomorrow. this spirit. Working to create platforms that enable young people We have made significant progress with many im- to express themselves, while offering quality guidance portant projects, ranging from design to education, to secure their tomorrows, we strive to make the most which have influenced and evoked a level of aware- of their youthful energy. These efforts are realized ness much higher than expected from a single event. every day, as more and more young people choose With our deepest gratitude, we owe this success to the design as their career. By providing a platform for dekindness of you precious contestants and the endless velopment that is attractive to young people skilled energy of our colleagues. I would like to take this op- in design, we are fostering tomorrow’s industry leadportunity to express my gratitude once again to all of ers today. As Dream Line, we take pride in being a dynamic influence in their development. I would like you and the family of Dream Line. to take this occasion to congratulate the children and Now it is time to carry our vision even further, time youth of the world, the designers of tomorrow and to target higher horizons. Introducing Dream Line to thank you for walking with us on this long path. new regions is the main framework of this goal. We have set out to create a Dream Line that invites contestants from more than 70 countries, touches many places around the world, to make an organization whose name first comes to mind when the subject is design. We have the energy, resources and power to make it happen. Now it’s time to make it a reality.

I

While we dream and lay the foundations for the future, it is the youth who will shape it as the designers of tomorrow.

www.duscizgisi.com

Bu vesileyle yarının tasarımcısı olan tüm dünya gençlerini ve onlara destek olan öğretmenlerini kutluyorum, çıktığımız bu uzun yolda bizimle beraber In 2012, Dream Line Design Olympics received 5112 yürüdüğünüz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. projects from 9224 contestants in 459 schools from 35 countries. Of the contestants invited, 104 projects from 30 countries received awards. In past Dream Line Design Olympics, all contestants were invited to attend the finals as an acknowledgement of their achievement. Unfortunately, this gave a wrong impression, since the finals are, in fact, a selection of the best projects chosen from among the best entries. However, shortlisted designs should not be viewed as less than those projects that won best of the year, to the contrary,

0

0

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Jüri Üyeleri

JÜRİJURY

Jury Members

0

0

6

Prof. George Burden

Prof. Joyce Palmer

Prof. Eric Anderson

Industrial Design Department HFG University / Emeritus GERMANY

School of Design The Arts University College Bournemouth ENGLAND

Carnegie Mellon University School of Design USA

Prof. Keoun Nah

Ken Koo

Jungwoon Suh

Industrial Design Department Hongik University SOUTH KOREA

Red Dot Asia President

President of NCD

SINGAPORE

SOUTH KOREA


Prof. Jae Myung Kim

Engin Çiftçi

Design Center Busan President

Kaynak Holding Head of Design Department

SOUTH KOREA

TURKEY

www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Dr. Ali Karatay Dokuz Eylül Üniversity Faculty of Fine Arts TURKEY

0

0

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Jüri Başkanı’ndan President Of The Jury JÜRİJURY

2012 Düşçizgisi Ödül Töreninde Jüri Başkanı’nın Konuşması: ürk Parlamentosunun sayın üyeleri, sayın büyükelçiler, kıymetli yabancı misyon temsilcileri, sayın okul ve üniversite yöneticileri, değerli sponsorlar, sevgili öğrenciler ve eğitimciler.

T

8. Düş Çizgisi Olimpiyatlarında tekrar Ankara’da bir araya gelip çalışmalarınızı, fikirlerinizi ve dostluğunuzu bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Organizasyonun açılış programındaki heyecanımızı olduğu gibi korumaya devam ediyoruz. İlk günkü kadar heyecanlıyız. Ancak bir organizasyonun ardından sizlerin düşüncelerinizin gerçeğe dönüştüğünü

0

0

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

mayıp, ısrarla üstesinden gelmeye çalışınız.

Eminim ki her organizasyonun ardından sizlerde bizler gibi yeni tecrübeler ediniyorsunuz. Yarışmaya katılan siz değerli yarışmacılarda gördüğümüz inanç ve kararlılık ayrı ayrı ödüllendirilmeye, takdir edilmeye değer davranışlardır. Biz jüri heyeti olarak önerdiğiniz projeleri belli bir pencereden izledik. Önceden belirlediğimiz bazı kriterleri ve tasarımlarınızın bu kriterlere ne kadar yaklaşabildiğini öğrenmeye çalıştık. Fikirleriniz genele mi yoksa özele mi hitap etmektedir. Özel bir hedef kitle belirlenmiş midir gibi pek çok soru sorduk.

Lütfen burda edindiğiniz bu tecrübelerinizi hep taze tutun. Hayallerinizde, çalışmalarınızda bu tecrübelerden yararlanın. Unutmayınız ki kendinize ve etrafınızdakilere yardım edebilir, hatta elde edeceğiniz sonuçlarla şaşırtabilirsiniz.

Tasarımınızı ilerletirken sorduğunuz sorulara cevap alıp alamadığınızı, teorik ve pratik bir deneyim geçirip geçirmediğinizi, odağınızdaki probleme önerdiğiniz çözümün güçlü olup olmadığını, işlevselliklerini ve kaynakların kullanımınındaki duyarlılıklarınızı değerlendirdik. Değerli genç tasarımcılar unutmayınız ki tasarım sadece bir objeden ibaret değildir. Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmakta, farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır. Tasarım süreç içerisinde bireyselliğinizi ve farkındalığınızı anlamanıza yardımcı olur. Teknolojinin değerin anlaşılmasına, neyin uygun olduğunu keşfetme ve sunulan avantajların kıyaslamasına imkan verir. Bunu başardığınızda düşüncelerinizin anlam kazandığını hissetmeye başlayacaksınız. İnsanlığı ilgilendiren konularda kendi sesinizi duymaya ve bu sesi anlamlandırmaya gayret edecek, ufkunuzun ötesine bakmayı öğreneceksiniz. Bir kere bu yola girdiğinizmi korkamadan ilerleyecek, bu zorlu yolda cesurca varlığınızın, düşüncelerinizin peşinden koşacaksınız. Asla bundan vazgeçmeyiniz. Zorluklar karşısında yıl-

Dreamline 2012: Chairman’s address at the Awards Ceremony ear Members of the Turkish Parliament, Ambassadors and members of the Diplomatic Corps, Directors of Universities and Schools, Sponsors, fellow students and educators, thank you for coming together in Ankara once again at this 8th Dreamline Olympiad to share your work, ideas, and friendship with us all.

D

Two days ago at the opening ceremony I spoke of our common excitement about the coming events. We are still excited but now also feel enjoyment and satisfaction at what we have all achieved. Now we are all a little wiser and more experienced. Many of you who have participated have been extremely creative and have shown great dedication and determination. As we approach the prize giving remember that participation in the final round represents recognition of this and is in itself a prize worth celebrating.

in education the jury has thought a lot about appropriateness. We have considered the appropriateness of the questions posed: do they relate to humanity in general, to special interest groups, or to individuals. Are the processes used appropriate to both the questions and the answers: have they a good theoretical and practical foundation? Are they powerful enough? Are the design suggestions appropriate to the utility and functionality of the product and to the use of resources? Design is not merely about objects; it is about nurturing humanity. It is about the development of curiosity, the pursuit of different interests, and the application of determination in the interests of creativity and human development. It is about the exploration of relationships; between human beings, between humans and their time, and between humans and the space that surrounds them. Engaging in the design process helps you to appreciate your position and your opportunities. It helps you to understand the value of technology, to explore and discover what is available, and to evaluate and compare the relative advantages of human and technical resources. If you can do this successfully you will begin to feel a sense of ownership of your ideas. You will start to gain and test your own voice on matters that concern us all. You will learn to look beyond the local horizons. www.duscizgisi.com

görmek bizlere neşe ve memnuniyet vermektedir.

Once you have taken ownership of your ideas you will begin to think ‘outside the box’. You must be daring and brave because there will be challenges. But unless you are you will change nothing. Please take these thoughts home with you and reflect on them. You might surprise yourself – and others!

In looking at your experiences of the design process

0

0

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Online Üye Sayıları

Başvuru Sayıları

Online Members

Online Applications 2005 2006

4100

4500

4750

4898

7500

2009

4025

2008

4017

7454

3180

6214

2007

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5112

5221

2012

8000

2010

8576

2011

9105

2012

9224

Okul Sayıları

Schools

402 436 375 350

451 459

KATILIMPARTICIPATION

214 214

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ülke Sayıları

Countries

19 2005

0

1

0

24 2006

26

2007

27

2008

30

2009

33

2010

34

2011

35

2012


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

2005-2012 Katılan Ülkeler 2005-2012 Participating Countries

AFGANİSTAN j ALMANYA j AMERİKA j ANDORA j ARNAVUTLUK j AVUSTURYA j AZERBAYCAN j BANGLADEŞ BELARUS j BELÇİKA j BOSNA HERSEK j BREZİLYA j BULGARİSTAN j BURKİNA FASO j ÇEK CUMHURİYETİ DANİMARKA j ENDONEZYA j FRANSA j GANA j GABON j GÜNEY KORE j GÜRCİSTAN j HİNDİSTAN j IRAK İNGİLTERE j İSVİÇRE j İTALYA j JAPONYA j KAMERUN j KANADA j KAZAKİSTAN j KENYA j KIRGİZİSTAN j KKTC KOSOVA j LAOS j MAKEDONYA j MOLDOVA j MOZAMBİK j LİTVANYA j NAHCİVAN j NİJER j NİJERYA PAPUA YENİ GİNE j PAKİSTAN j POLONYA j PORTEKİZ j ROMANYA j RUSYA j SENEGAL j SUDAN j TACİKİSTAN TANZANYA j TAYLAND j TÜRKİYE j TÜRKMENİSTAN j UKRAYNA j YEMEN j VİETNAM

0

1

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Düşçizgisi’ne Emek Verenler Strivers Of Dreamline

HAKKI KOCA

ÜNAL AKGÜL YUNUS ÖZMEN

MUHAMMED YILDIZ İRFAN ALPER GAZEL

METİN HABOĞLU

DURSUN YILDIRIM

YASİN ARSLAN İBRAHİM DENİZ

ŞEVKİ KARGI M. İMRAN MADNİ ÖZER KARAGÜLLE

RECEP BİLİCAN TURGAY ANDI

EMEK VERENLERSTRIVERS

MEHMET ORMAN MEHMET ERGÜN AVCI

MUHARREM BALOĞLU

HÜSEYİN BURAK DEMİRTAŞ HAKAN KOŞAR YASİN SERİK

İBRAHİM MAYLIBA NECMETTİN ÖZKAN

HATİCE POLAT

YILMAZ GÜRSAKAL

SELAHATTİN ARSLAN

ÖMER ERTÜRK ABDULLAH ÇİFCİ

TOPRAK NAZ İBRAHİM UÇAK

HASAN SADRİ BERBER

EROL ÇALIKOĞLU 0

1

2

AHMET KANCA

MİYASE BOSTANCI

RECEP ŞENEL MEHMET KARATAŞ

AYLİN DAĞCI AYŞE YALÇINKAYA


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

YÜCEL AKGÜN MUSTAFA AKINCI

CAFER TOPCAN

CEVDET ÇELİK

OĞUZ BÜLENT KIRIŞ İSMAİL DİKBAŞ

YILMAZ ERDEM ÖMER BECERİK

DİLAVER DEDE SAMİ YALDIZBAŞ

RESUL BAŞ

HAYRİ AVAR

MEVLUT İŞLEYEN EROL ÇALIKOĞLU

ŞEVKET CEYLAN HASAN DEMİR

MURAT KÖKSAL FİLİZ AKBAŞ

FATİH ALTIKAT HASAN CAN

SEYFETTİN ARSLAN ABDULLAH YAZGAN TANER TURAN RABİA DEMİRTURAN MEHMET BATUR MUSTAFA GÜLEBAŞ

ZÜLEYHA SAKARYA EMEL ERDEM

NAİL YILDIRIM

ZAFER ÖZTEN

MEHMET BULUT ERDOĞAN BEKTAŞ www.duscizgisi.com

REMZİ YILDIRIM

OLCAY YILMAZ

MEHMET AYDIN ÖMER YAKAY

GÜLAY TUĞRUL ALİ ÇELİK

FUAT BAŞLI YASEMİN ÇETE

MEHMET ERDOĞAN

0

1

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Anadolu’nun Hazine Sandığı Ankara

KARŞILAMAWELCOMING

Ankara, The Treasure Chest Of Anatolia

İlkbaharın ılık nefesini Ankara’da soluyan yarışmacılar, Başkent’in önemli tarihi ve turistik mekânlarını görme fırsatı buldu.

0

1

4

üş Çizgisi’nde finale kalan 30 ülkeden 105 proje ile 265 katılımcı büyük finale katılmak için koordinasyon merkezinin belirlediği tarihte başkente geldi. Yurt içi ve yurt dışı karşılama koordinasyon merkezi tarafından karşılanan katılımcılar rehberler eşliğinde Ankara’nın tarihi, kültürel ve turistik merkezlerini gezdiler. Günümüzde özgün ve son derece nitelikli mekânlarıyla dünyanın önde gelen başkentleri arasındaki şehri, rehberler eşliğinde inceleyen yarışmacılar, Anadolu’nun yakın tarihinin mirasını günümüze kadar kronolojik bir sırayla görme imkânı buldu.

D

Katılımın yoğun olduğu gezi organizasyonunda her ülke, kendine tahsis edilen ülke sorumluları ile beraber oldu. Sabahın erken saatlerinde konaklama merkezlerinden servislerle alınan katılımcılar açık büfe kahvaltının ardından başkent gezisine başladılar. Ankara Kalesi’ne düzenlenen gezi sırasında rehberler kalenin, tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluştuğunu, 20 kulesi olan dış kalenin eski Ankara şehrini çevirdiğini, iç kalenin iki büyük kapısından birinin dış kapı, diğeri ise hisar kapısı adını taşıdığını söyledi. Kapı üzerindeki İlhanlılar ‘a ait kitabeyi gören katılımcılardan bazıları hayranlıklarını gizleyemedi. Ankara kalesinin yanında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki dünyanın sayılı koleksiyonlarını gören yarışmacılar, şehrin modern yüzünü de görme fırsatı yakaladı.


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Welcoming the warm breeze of the spring in Ankara, contestants had the opportunity to see the major historical and touristic sights of the Capital. 65 finalists from 30 countries with 105 projects arrived in Ankara on the date set by the coordination center to take part in the grand finale of the Dream Line 2012. Welcomed by domestic and international welcoming coordination center teams, participants toured the historical and touristic places of Ankara accompanied by tourist guides. Exploring the city which is one of the major capitals around the world with its unique and fine quality places with tour guides, the contestants had the chance to track the heritage of the recent past of Anatolia, chronologically to the present day.

2

In the tour made with a huge participation, each country followed the representatives designated for that particular country. Picked up from their hotels with shuttles early in the morning, started touring the capital after having their buffet breakfast. During the trip to the Ankara Citadel, guides told that the citadel consists of two parts as interior citadel with two big gates, namely the exterior gate and the fortress gate encompassing the high section of the hill and the exterior citadel surrounding the old Ankara city it with 20 towers. Some participants could not hide their wonder upon seeing the Ilkhanid inscription on the gate.

0

www.duscizgisi.com

Having also seen the rare collections of the world in Anatolian Civilizations Museum located next to the Citadel had the meet the modern face of the city as well.

1

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Doğanın Kucağında Gölbaşı Gölbaşı In The Arms Of Nature

KONAKLAMAACCOMMODATION

Ankara’nın hemen yanı başında göle nazır bir tesiste konaklayan yarışmacılar güne kuş sesleri arasında merhaba dedi.

arışma süresince koordinasyon merkezi, katılımcıların isteklerine büyük ölçüde yanıt verdi. Mevcut şartlarda en iyi hizmetin verilmeye çalışıldığı üç gün boyunca 29 kişilik yurt dışı,15 kişilik yurt içi karşılama, 7 kişilik konaklama,6 kişilik mobil,12 kişilik sergi koordinasyon,4 kişilik teknik, 14 kişilik sahne, 6 kişilik kriz olmak üzere toplam 93 kişilik bir ekip konuklara hizmet vermek için çalıştı.

Y

Zaman zaman yoğunluktan kaynaklanan aksilikler olsa da kriz merkezinin anlık müdahalesi ile problemler kolayca çözüldü. Şehrin hemen yanı başında sırtını yamaçlara vermiş göl kenarında bulunan sosyal tesislerde konaklayan yarışmacıların rahat edebilmesi için her şey düşünüldü. Tesis içerisindeki halı sahada eğlenme imkânı bulan yarışmacılar ay ışıkları ile aydınlanan patika yollarda yürüyüş yaptılar. Konaklama koordinasyon ekibinin eşlik ettiği yarışmacılar ikişer kişilik odalarda konakladılar. Sabah kahvaltılarını tesis içerisinde yapan yarışmacılara akşamları self servis içecek ve ikramlarda bulunuldu. Göl manzaralı sosyal tesisin yanı sıra Atlantik Eğitim Kurumları misafirhanelerinde konaklayan öğrencilerin sunum ve sergi alanlarına transferleri hazır bekletilen servis araçları ile sağlandı. Misafirlerini olabildiğince sıcak ve samimi yaklaşan Düş Çizgisi çalışanlarının yarışmacılarla olan sıcak diyalogları dikkatlerden kaçmadı. Konaklama ile ilgili olarak yarışmaya Kosova’dan katılan Emira Koshi yarışma süresince yaşadıklarını anlatırken” Ankara’nın

0

1

6

uzun süre akıllardan çıkmayacak bir iz bıraktığını söylemek, çok yanlış olamasa gerek. Dikkatleri çeken, yüzlerden hiç eksik olmayan gülümsemeydi. Daha ilk karşılaşmada biz katılımcıları etkileyen, çok iyi imaj bırakan organizasyon, ilerleyen zamanlarda bu imajını asla bozmadı. Her bir katılımcısına ve onların danışman öğretmenlerine birinci sınıf konaklama imkânı tanıyan Düş Çizgisi yine lüks servislerle konaklama yerlerine varmamızı sağladı. Beş yıldızlı otelleri aratmayacak kalite ve rahatlıkta konaklama imkânı bulduğumuz bu merkezlerde hemen yanı başımızdaki konaklama koordinasyon görevlileri tüm istek ve arzularımıza çözüm bulmak için olağanüstü bir gayret gösterdi. Gece boyu açık tutulan sıcak servis imkânı katılımcıların uzun soluklu sohbetlerine aralıksız hizmet etti.” diyerek düşüncelerini ifade etti.


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

1

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Staying just minutes away from Ankara, in a facility on the lake side, contestants welcomed the day among bird chirpings. oordination center did their best to meet the needs of the participants throughout the exhibition. For three days the best possible service was provided under the available conditions by international welcoming team that consisted of 29 persons, domestic welcoming team of 15, accommodation team 7, mobile team of 6, and 93 persons in total.

paths illuminated by moonlight. Accompanied by the coordination team, the contestants shared the rooms in two’s. Breakfast was served within the facility in the morning and self-service food and drink were offered to the participants on complimentary basis in the evenings.

Every detail was thought to make the contestants accommodating in social facilities on the lake side leaning on the hillside comfortable. Enjoying the football pitch within the facilities, participants hiked on the

Intimate dialogs between the participants and Dream Line team who took a warm and sincere care of them did not go unnoticed. Talking about the accommodation and what he had been through, Emira Koshi from

C

KONAKLAMAACCOMMODATION

Transfers to the presentation and exhibition locations of the contestants accommodating in social facilities Despite occasional setbacks that arouse from influx of with the lake view and Ahmet Ulusoy Guesthouses to visitors, thanks to immediate intervention of the crisis the exhibition and presentation areas were made with shuttles kept ready at all times. management team problems solved much easily.

0

1

8

Kosovo said: “It is not exaggeration to say that Ankara has left an unforgettable impression on me. The most striking thing was the ever-smiling faces. Organization impressed us from the very first instant, created such a good image of itself and never done anything to harm this image later on. Dream Line offered first class accommodation service to each student and their counselor teachers and transported us to our accommodation places by luxury vehicles. Accommodation coordination staff who was present by our side in these arranged facilities that were no different from five star hotels’ comfort and quality exerted every effort to meet our needs and desires. Warm snack service kept open all night long was the constant accompany to the long chats of the contestants.”


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Başkent’e Renk Kattılar They Coloured The Capital

30 ülkeden finale davet edilen 265 yarışmacı rengârenk yöresel kıyafetleri ile tasarımlarını tanıtma fırsatı yakaladı. asarımı bir düşünce biçimi olarak, ilköğretim düzeyinden üniversite seviyesine eğitim gören öğrencilere kazandırma hedefi ile yola çıkan, Teknoloji ve Tasarım Merkezi 8.yılındada yüzlerce katılımcıyı Başkent’e topladı.

SERGİEXHIBITION

T

Afganistan’dan Brezilya’ya, Nijerya’dan Polonya’ya yarışmaya katılan binlerce proje arasından dereceye giren 105 projenin final sergisi Ankara’nın gözde mekânlarından, Ankamall AVM’ de gerçekleştirildi. Düş Çizgisi Tasarım Olimpiyatı için özel olarak Türkiye’nin ilk ve tek eğitim ajansı Model Ajans & Organizasyon tarafından tasarlanan sergi alanı gelin gibi süslendi. Katılımcıların tasarımlarını sergileyebilmeleri için sergileme alanının yapısına uygun olarak tasarlanan stantlar günler öncesinden planlandı. Farklı ülkelerden organizasyona katılan yarışmacıların bir arada tasarımlarını sergilerken kaynaşmaları, bunun da uzun süreli bir dostluğa dönüşmesi için sergi koordinasyon ekibi yoğun mesai harcadı. Yarışmacıların ve danışman öğretmenlerin alan içerisinde ihtiyaç duyabileceği tüm teknik altyapı sergi öncesinde planlandı. 14 Nisan Cumartesi günü açılışı yapılan serginin açılış konuşmasında Organizasyon Koordinatörü Taner

0

2

0

Gökalp “Düş Çizgisi Uluslararası Tasarım Olimpiyatı dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin, fikirleri ve önerileri ile insanlığa faydalı olmaya çalıştığı, kültürel bir buluşmanın adıdır. Her biri ışıl ışıl bu gençleri bir araya getirebilmek, farkındalıklarını artırmaya çalışmak insani bir eylemdir. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkısı olan tüm taraflara teşekkür ediyorum” diyerek organizasyonun insani yönüne dikkat çekti. Organizasyonun kurumsal destekçilerinden Türk Patent Enstitüsünün de bir tanıtım standı ile eşlik ettiği sergi sırasında katılımcılara inovasyon ve fikri mülkiyetin reel sektöre aktarılması, marka ve patent konularında rehberlikte bulundu. Yarışmacılarla özel olarak ilgilenen Türk Patent Enstitüsü görevlileri, Düş Çizgisi ’ne özel olarak hazırlanan tanıtım ve bilgilendirme kitapçıkları dağıttı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği organizasyonun sergisinde bakanlığı temsilen bulunan KOSGEB Başkanı Sayın Mustafa Kaplan’ın yarışmacı öğrencilerle olan samimi diyaloğu gözden kaçmadı. Tek tek bütün stantları gezen KOSGEB Başkanı Sayın Kaplan yetkililerden bilgi aldı. Zaman zaman soruları ile katılımcıları terleten Mustafa Kap-


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

2

1


SERGİEXHIBITION

DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

0

2

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

265 short-listed contestants from 30 countries had the opportunity to introduce their designs in their native costumes.

I

One hundred and five projects short-listed from thousands of entries around the world, from Afghanistan to Brazil and Nigeria to Poland, were exhibited in the Ankamall Shopping Centre, one of the most popular malls in the city. The exhibition area was meticulously designed and decorated by Model Agency & Organization; the only educational design agency in the country. The student’s designs were displayed in specially built exhibits complementing the exhibition area. The exhibition team worked long hours to help coordinate contestants from different countries display their designs, laying the foundation for strong friendships. All technical infrastructures required for meeting the needs of consultant teachers and contestants was provided for. In his inaugural speech on Saturday, April 14th, Dream Line Organization Coordinator Mr. Taner Gökalp highlighted the humanitarian aspect of the event by saying, “Dream Line is a cultural gathering for young people around the world to work and contribute their ideas and suggestions to humanity. It is a humanitarian act to bring such bright people together and try to raise their awareness. I would like to thank all those who contributed to this organization.”

The Turkish Patent Institute, one of the institutional supporters of the event, set up a promotion stand at the exhibition to provide guidance to the participants on topics such as innovation, transfer of intellectual property into the real sector, branding and patenting. Taking special care of the contestants, Turkish Patent Institute officials distributed promotion and information booklets prepared especially for Dream Line. Representing the Ministry of Science, Industry and Technology, another supporter of the organization, KOSGEB Chairman Mustafa Kaplan’s intimate dialog with the contestant students at the exhibition did not go unnoticed. Visiting all the stands one by one, Chairman Kaplan took information from the officials, while his questions sometimes made the contestants sweat! After a photo session with KOSGEB representatives, Chairman Kaplan mentioned KOSGEB’s contributions to innovation and technology and thanked the organization staff. www.duscizgisi.com

n its 8th year, Technology and Design Center gathered hundreds of contestants in the capital, with the aim of instilling design as a philosophy to a wide range of students from primary schools to universities.

During the 2 day event, the 8th Dream Line International Design Olympics drew almost 100 thousand visitors. According to the data obtained from Ankamall officials, the exhibition drew the attention of people from many different areas. Promotional advertising throughout the shopping centre and the participants making presentations in their ethnic dresses were colourful sights to see. Visitors who made their way to Ankamall to see the designs, each more interesting than the other, hur-

0

2

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

lan, KOSGEB tanıtım standında çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. KOSGEB’in yenilik ve teknolojiye olan katkısından söz eden Mustafa Kaplan organizasyon görevlilerine teşekkür etti. İki gün süren 8. Düş Çizgisi Uluslararası Tasarım Olimpiyatı sergisini yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. ANKAMALL AVM yetkililerinin verilerine göre iki gün süreyle devam eden sergi her kesimden pek çok kişinin ilgisini çekti. AVM’nin çeşitli alanlarında tanıtım çalışmaları yapıldı. Yöresel ve etnik kıyafetleri ile sunum yapan katılımcıların birlikteliğinden meydana gelen rengârenk görüntüler dikkat çekti. Birbirinden ilginç tasarımları görmeye gelen ziyaretçiler yarışmacılarla fotoğraf çektirebilmek için yarıştı. Bir yanına kara kıtanın beyaz kalpli çocuğu Amadou Niane diğer yanına soğuk Rusya’nın sıcak kalpli çocuğu Andrey Romanuk’u alıp fotoğraf çektiren aileler duygulu anlar yaşadı.

SERGİEXHIBITION

Farklı dil, din ve kültürlerin etkisi ile yetişen çocukların bir araya geldiği sergi sırasında yarışmaya Irak’tan katılan Ahmed Abdusselam ve Irahim Salim’in Amerikalı finalist Brandon Thandi ile uzun sohbetleri ilgi çekti, zıtlıkların oluşturduğu uyumu yaried to take photographs with the designers. Families had touching moments while taking pictures Amadou Niane from Africa and Andrey Romanuk from Russia. During the exhibition, children raised in different cultures, languages and religions met. Long conversation between Iraqi, Ahmed Abdusselam, and American finalist, Brandon Thandi, caught the attention of photographers. The spark in the eyes of these two contestants was a scene of harmony that was worth photographing. An information and help desk set in the exhibition area did its best to meet all the needs and desires of the participants. The desk team, working non-stop for long hours said they were not tired from the occasional hectic moments; instead they worked gladly knowing they were of help to the contestants. A security team responsible for the safety of both the contestants and designs was also provided by the support staff. Organization staff guided contestants, assessed and maintained coordination during the exhibition. Dream Line stood out with its presentations as well. There was fierce competition among the contestants while introducing and representing their countries. In

0

2

4


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

2

5


SERGİEXHIBITION

DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

kalama çabası ile pek çok fotoğrafçıyı peşine takan yarışmacıların gözlerindeki ışık görülmeye değerdi.

rizm merkezlerini, yöresel yemeklerini, kıyafetlerini, tarihi ve kültürel mekânlarını görme fırsatını yakaladı.

Sergi alanına kurulan danışma ve teknik yardım masası katılımcıların tüm istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştı. Kesintisiz hizmet veren destek ekibi zaman zaman oluşan yoğunluğun kendilerini yormadığını aksine yarışmacılara faydalı olabilme düşüncesi ile hizmet verdiklerini ifade ettiler. Destek personelinin yanında yarışmacıların ve ürünlerin güvenliğini temin etmekle görevli kalabalık bir güvenlik ekibi hazır bulundu. Yarışmacılara sergi sırasında rehberlik eden organizasyon çalışanları, sergi ve değerlendirme sırasında koordinasyonu sağladı.

“Kokoshnik” giyinmiş Rus Nadia’nın sunduğu “Matruşka”larla süslenmiş stantdan geçerken kendilerini Rusya’da hisseden izleyiciler, Rafet Kahraman Fen Lisesi öğrencilerinden Sena Şebnem Boz’un sunduğu stantta kendilerini Bursa’da hissettiler.

Düş Çizgisi sunumuyla da farkını hissettirdi. Yarışmaya katılan katılımcılar ülkelerini temsil edebilmek için kıyasıya rekabet içerisine girdi. Sunum alanı içerisinde kendileri için ayrılan bölümlerde ülke temsilcileri kendi kültürel, sosyal ve tarihsel niteliklerini en iyi biçimde yansıtmaya çalıştılar. Yarışma formatındaki en “iyi stantlar” içerisinde olmak, proje tasarlamak kadar onu sunmanın da önemini bir kez daha vurguladı. İzleyiciler Ülke bayrakları ile süslenen stantları gezerken, o ülkenin önemli tu-

0

2

6

İki gün süren sergi boyunca katılımcılar, Teknoloji ve Tasarım Merkezi tarafından misafir edilip tüm istek ve ihtiyaçları karşılandı. reserved sections within the presentation area, country representatives did their best to reflect their cultural, social and historical characteristics in the best possible way. Contestants in their effort to have their design recognized as one of the best in the exhibition displayed their understanding of how presentation was just as important as the design of their project. While touring the stands decorated with national flags, visitors also had the chance to learn the local dishes, costumes, touristic and historical places of the various countries. Guests took a break from the exhibits by visiting the different international stands set up in the exhibition

area. The Russian stand was gaily decorated with ‘matryoshkas’ or nesting dolls and presented by Nadia, who was dressed in ‘kokoshnik.’ Guests found themselves in Bursa at the stand presented by Sena Şebnem Boz from Rafet Kahraman Science High-School. All the contestants were hosted by Technology and Design Center for the duration of the exhibition. The contestants were hosted by Technology and Design Center for the duration of the exhibition and fully catered.


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

2

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Sponsorlar İçin Dünyalar Kadar Teşekkür A Worlds Of Thanks To The Sponsors

SPONSORLARSPONSORS

Organizasyona maddi ve manevi desteklerini esirgemeyerek katkıda bulunan sponsor kuruluş temsilcileri teşekkür plaketlerini Sayın Nihat Ergün’ün elinden aldı. Sponsor Institution Represantatives that have contributed to the organisation, sparing no material and spiritual support have received their certificate of appreciation from Mr. Nihat Ergün.

0

2

8

eknoloji ve Tasarım Merkezi Derneği Başkanı Sayın İlhan Yerli’nin ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Özel kuruluşların üstlendiği uzun süreli ve kapsamlı sponsorluklar, kar amacı gütmeyen STK’lar ve organizasyonlar için hayati önem taşıyor. Öncü ve resmi sponsorlarımıza, hem uluslararası ölçekte tasarım olimpiyatını başarıyla gerçekleştirmemize katkıda bulundukları hem de birçok farklı kuruma örnek oluşturarak ülkemizde sponsorluk kavramının yerleşmesine ön ayak oldukları için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

T

İlhan Yerli konuşmasında: “Düş Çizgisi sadece Türkiye’de değil dünya genelinde sayısız kurum ve kuruluş tarafından takip edilen nitelikli bir markadır. Öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin öncülüğünde bir araya geldiği bu organizasyona desteklerini esirgemeyen Turkcell, Bankasya, STD, Türk Hava Yolları ve Ankamall gibi kuruluşlara teşekkürü bir borç biliyorum.” dedi. Bu tür organizasyonlara ihtiyaç var. Türkiye’nin gelmiş olduğu düzeyin Düş Çizgisi ölçütünde başka yapılanmalara da ihtiyaç olduğu duygusunu kendisine hissettirdiğini belirten İlhan Yerli: “Dünyanın beklide farklı coğrafyalarında benzer organizasyonlar vardır. Ama itiraf etmek gerekir ki Ankara’daki etkinlik, alanında çok özel bir yere sahiptir. Bu organizasyon yolu ile Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin çok güzel bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum. Organizasyona desteklerini esirgemeyen başta Turkcell olmak üzere diğer sponsorlara ve bu alanda çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

2

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Öncü ve resmi sponsorlara plaket

on of Design Olympiad on the international scale and took the initiative of the concept of sponsorship in Konuşmasının ardından İlhan Yerli, destekleri için our country by serving as a model for many different Platin Sponsor Turkcell yetkililerine bir teşekkür pla- institutions.” keti sundu. Ödül töreni devam ederken diğer sponsorlar Bankasya ve STD yetkilileri plaketlerini Bilim, İlhan Yerli, in his speech, stated that “Dream Line Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Nihat Ergün’ün is a qualified brand followed by numerous agencies elinden aldı. İzleyicilerin alkışları arasında plaket tö- and organizations not only in Turkey but all over the reni devam ederken İletişim Sponsoru TRT, Ulaşım world” by saying that “Seriously, I have had the honoSponsoru Türk Hava Yolları, Organizasyon sponsoru ur and responsibility of watching it closely in recent Ankamall AVM yetkililerine plaketleri takdim edil- years. I owe a debt of gratitude to the institutions di. Ayrıca tören sırasında KOSGEB başkanı Mustafa such as Turkcell, Ttnet, Bankasya, STD and Turkish Kaplan, TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Airlines and Ankamall who spared no support to this Sayın Vedat Özsoy, Türk Patent Enstitüsü, Teknoloji organisation which brought together many good ve Tasarım Dersi Öğretmenleri Derneği Başkan Yar- designs and students led by Technology and Design dımcısı Burkay Özgören ve Atlantik Eğitim Kurumları Centre.” yönetim kurulu başkanına Düş Çizgisi anısına teşekkür plaketi verildi. There is need for these organisations TM Chairman Mr. İlhan Yerli in his address in the award ceremony, said that: “Longterm and comprehensive sponsorship undertaken by private organizations is vital for NGOs and non-profit organizations. We extend our sincere thanks to the leading and official sponsors as they both contributed to the successful realisati-

SPONSORLARSPONSORS

T

0

3

0

İlhan Yerli, who stated that the level of Turkey evoked in himself the feeling that there was need for other organizations at par with the Dream Line, said that: “There are similar organizations in different parts of the world, perhaps. But It has to be admitted that the event in Ankara has a special place in the field. I think that Technology and Design Centre has set a

very good example through this organization. I thank to the sponsors, especially to Turkcell, that did not withhold their support and the friends that work in this field.” Plaque to the Leading and Official Sponsors After his speech,İlhan Yerli presented a plaque to Platinum Sponsor Turkcell officials for their support. During the award ceremony, the officials of the Gold Sponsor Ttnet, Silver Sponsor Bankasya and Bronze Sponsor STD received their plaques from Minister of Science, Industry and Technology Mr.Nihat Ergün while the plaque ceremony went on with the applause of the audience, the authorities of Communication Sponsor TRT, Transportation Sponsor Turkish Airlines, sponsor of the organization Ankamall Shopping Centre were presented with their plaques. Moreover, during the ceremony, president of KOSGEB Mustafa Kaplan, dean of the Faculty of Fine Arts, TOBB ETU, Mr. Vedat Özsoy, the Turkish Patent Institute, Vice President of Technology and Design Courses Teachers Association and chairman of the board of directors of the Atlantic Educational Institutions Burkay Özgören were given plaques in memory of the Dream Line.


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

En İyi İlköğretim Okulu Best Primary School

2012 Yılının Düş Çizgisi ‘ne en fazla proje ile katılan ve katıldığı projeler arasında finale en fazla projesi davet edilen Özel Doğuş İlköğretim Okulu. MAGAZİNMAGAZINE

8

.Uluslararası Tasarımı Olimpiyatı’na bu yıl 35 ülkeden 459 okuldan 5112 öğrenci başvurmuş ön eleme sonucunda 92 okuldan 104 proje finalist olmuştur.

Finalist olan 92 okuldan en fazla finalist İstanbul’da eğitim faaliyetlerini sürdüren Özel Doğuş İlköğretim Okulu olmuştur. Özel Doğuş İlköğretim Okulu kolejinden 6 öğrenci 2 grup halinde 2 proje ile finalist olan okullar arasında en fazla finalist çıkaran okul olmuştur. Özel Doğuş İlköğretim Okulu Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenlerinden ve yöneticilerinden Sayın İsmet Kaptıkaçtı yaptığı açıklamada okullarının düşünmeye, üretmeye, yeni fikirler geliştirmeye çok önem verdiğini ifade etti. Çok yönlü bir eğitim sistemi uygulayan okul yarışmanın Ankara finaline 6 öğrenci ve 1 öğretmenle katıldı. Danışman öğretmen İsmet Kaptıkaçtı’nın öğrencilerle olan sıcak ve samimi diyalogları dikkat çekiciydi. Ayrıca Özel Doğuş İlköğretim Okulu öğrencilerinden Barış Yardımcı, Yunus Emre Olcay ve Barış Kaan Basdil, Limoncu projesi ile jüri tarafından Bronz Madalya ile ödüllendirildi. Okul öğrencilerinden Saliha Fem Olur, Menekşe İris Canbaz ve Ceyda Öztop’un tasarladığı Sihirli Çerezlik adlı proje izleyicilerden takdir topladı.

0

3

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

The school which participated in Dream Line 2012 with the most projects and whose projects were invited to the final most was Private Doğuş Primary School.

A

mong 5112 students from 459 schools in 35 countries that applied to 8th International Design Olympiad this year, 104 projects from 92 schools were short-listed. Out of t92 finalist schools, Doğuş Primary School, which carries out its educational activities in Istanbul, has become the school that has the most finalists. Private Doğuş Primary School has become the school which has the most finalists among the finalist schools with 2 projects by 6 students as 2 groups. Mr. İsmet Kaptıkaçtı, one of the teachers and school managers of the Technology and Design Courses in Private Doğuş Primary School said that their school attaches great importance to think, to produce, to develop new ideas. Practicing a multi-faceted education system, the school participated in the competition final in Ankara with six students and one teacher.

0

www.duscizgisi.com

Mentor Ismet Kaptıkaçtı’s warm and friendly dialogues with students were remarkable. Furthermore, Barış Yardımcı, Yunus Emre Olcay and Barış Kaan Basdil, the students of Private Doğuş Primary School, were awarded with the bronze medal by the jury for their “Limoncu (Lemoner)” Project. The project titled “Sihirli Çerezlik(Magic Snackholder) designed by Saliha Fem Olur, Menekşe İris Canbaz ve Ceyda Öztop, the students of the school, won approval of the spectators.

3

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Tasarım Küresel Rekabette Belirleyici Bir Aktördür

Design Is A Decisive Actor In The Global Competition

MAKALEARTICLE

Burkay Özgören Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri Derneği Association of Teachers of Technology and Design Course

Üretimi esas alan günümüz dünyasında tasarım ve teknoloji politikaları belirlenirken, bu iki etken arasında giderek artan kaynaşma ve bütünleşme göz önünde bulundurulmalıdır. odern dünya tasarım ve teknoloji çağıdır. Tasarımın üretici bir güç haline dönüştüğü, sanayinin teknoloji ile ilintili parametrelerinin giderek arttığı gözle görülür biçimde saptanmaktadır. Bugünün dünyasında tasarım ve teknolojiyi bir birinden ayrı iki farklı olgu olarak algılamak mümkün değildir.

M

Tasarım ve teknoloji arasındaki ayrıştırıcı çizgi, bugün içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğine göre çok daha az belirgindir. Teknolojinin vazgeçilmezi olan tasarım bugün yüksek teknolojinin en temel parçası olarak nitelendirilmektedir. Üretimi esas alan günümüz dünyasında tasarım ve teknoloji politikaları belirlenirken, bu iki etken arasında giderek artan kaynaşma ve bütünleşme göz önünde bulundurulmalıdır. Tasarım yalnızca sanayiyi etkisi altına almamıştır. Ekonominin başka aktörleri ve günlük yaşamın hemen tüm alanları da aynı etki nedeniyle hızlı bir değişim sürecine girmiştir.

0

3

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Bütün bunlar, tasarım ve teknolojinin modern dünyada tek başına bir güç olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak yaşanan gelişmeler bu iki kavramı küresel ölçekte etkin aktörler haline getirmiştir. Bu etkinlik, doğrudan ekonominin gereklerinden, özellikle de sanayi kesiminden gelen güçlü taleplerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, tasarım ve teknolojiye olan talebin ve bu talebi karşılama sürecinin de toplumsal-siyasi bir çerçevesi vardır ve bu çerçeve içinde biçimlenmektedir. Ülkelerin tasarım ve teknolojideki gelişmişlikleri, küresel rekabette belirleyici bir aktördür. Teknolojik gelişmeyi sağlayan araştırma ve geliştirmenin sayısal olarak değerlendirilmesi, gelişimini tamamlamış ülkelerde, ürün planında ekonomiye etkisi ile kendini gösterir. Ekonomik parametrelerde tasarımın etkisi, insan gücü, finansman, fiziksel altyapı ve ölçülebilir bilgiden oluşmaktadır. Bu parametreler yeni ürünler, sistemler, teknolojik gelişmişlik ve patentler olarak küresel rekabette yer bulur. Bu sürece doğrudan etken olan araştırma geliştirme kabiliyetinin yeterliliği üretime ve dolayısı ile ekonomiye sağlanan katma değere paralellik gösterir. Ancak doğrudan etken olan araştırma geliştirme çalışmalarında büyük çabaların harcanması, teknolojik olarak kararlı bir gelişmeye neden olurken, bu sürecin modern tanıtım unsurları ile desteklenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Gelişmekte olan ülkelerde ise gelişmiş ülkelerin aksine genellikle endüstriyel ve hizmet üretim faaliyetleri ile bilgi üretim faaliyetleri arasında ilişki yok denecek kadar azdır. Kendi iç dinamikleri ile gelişen bir teknolojik yapıya sahip sanayileşmiş ülkeler arasında, günümüzde bu rekabete tasarım kavramı da eklenmiştir. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri, nitelikli işgücünü, araştırma ve geliştirme altyapısını ve modern bir haberleşme ağı-

nı içerirken, özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip işgücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir. Nitekim, geçmişte dünya pazarlarındaki faktörleri, başlıca ucuz tasarım olan ülkeler, gelişmiş ülkelerde yeni tasarım trendlerinin gelişiminden şimdiden olumsuz yönde etkilenmeye başlamışlardır. Bunu aşmanın yolu ise ileri ve özellikli üretim faktörlerinin ülkede tam anlamı ile sağlanmasına önem verilmesi, eğitim sistemi ile bilimsel ve teknolojik araştırmageliştirme sisteminin, ülke kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak geliştirilmesidir.

While setting policies for design and technology, increasing cohesion and integration of these two must be considered in a world rising on the basis of production.

www.duscizgisi.com

Eğitimden savunma sanayiine kadar pek çok alanın tasarım ve teknolojiden yararlanılarak güncellenmesinin gerçekçi bir hedef olduğu söylenebilir. Üretimin bütün alanları içinde, en açık ve doğanın etkisine en belirgin hissedildiği tarım bile, tasarım kavramından nasibini almış, bu sayede tam bir sanayi kimliği kazanmıştır.

t is the age of the design and technology. It is clearly observed that design has turned into a Today, in the world of design and technology, one is not able to perceive these two as separate phenomenons. The line between design and technology is much less pronounced today compared to the first quarter of the century. Today

I

0

3

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

design is described as the most basic part of technology. is indispensable for the design today is characterized by high technology. Establishing policies that are based on the production of design and technology in today’s world, an increasing cohesion and the integration of these two factors must be considered. While setting policies for design and technology, increasing cohesion and integration of these two must be considered in a world rising on the basis of production. Design has not only influenced the industry. Other actors in the economy, and almost all areas of daily life have gone through a process of rapid change due to the same effect. It can be said that updating many areas ranging from education to design and technology is a realistic goal. In all areas of production, even in agriculture where the effect of nature is felt most obviously had their share of the concept of design, thus gained a complete industrial identity.

MAKALEARTICLE

However, this does not mean that design and technology make up the sole powers in the modern world. But developments in these two concepts have rendered them active actors on a global scale. This activity stems directly from the requirements of the economy, especially due to the strong demand from the industrial sector. In addition, the process of demand and

0

3

6

supply of design and technology has a socio-political framework and it is shaped within this framework. to meet the demand and this demand is and is shaped in the frame. Development levels of the countries in terms of design and technological developments are decisive factors in the global competition. Quantitative assessment of research and development which makes technological improvement possible is characterized by their effects on the economy in developed countries. Impact of design parameters on economic parameters consists of human resource, finance, physical infrastructure, and measurable knowledge. These parameters find their places in the global competition as new products, systems, technological development level and patents. The adequacy of research and development ability which has a direct impact on this process, is in parallel with the added value provided to the production therefore to economy. However, while exerting great efforts on research and development which is a direct factor, results in a stable technological development it is an essential requirement that it is supported by elements of the modern promotion. Unlike developed countries, there is often little or no correlation between industrial and service production

activities and knowledge production activities in developing countries. In industrialized countries having a technological structure developing with its internal dynamics, the concept of design has been added to the competition. In the classic sense, among the factors that determine the competitiveness, abundance of natural resources, raw materials, cheap labor are counted while advanced and qualified production factors have become decisive. Advanced production factors include skilled labor, research and development infrastructure, and a modern communications network while qualified factors of production entails a labor which has knowledge and skills concentrated in specific areas of include knowledge . In fact, the countries whose major factor in world markets was cheap design in the past, have already begun to suffer from the development of new design trends in the developed countries. The key to get around this lies in introducing qualified and advanced production techniques and developing the education, research and development systems by using the resources of the country in the most efficient way.


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Tasarım Ödülleri Sahiplerini Buldu ÖDÜL TÖRENİAWARD CEREMONY

Design Awards Found Their Owners

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün katılımıyla gerçekleşen törende 2012 yılının en iyi tasarımcıları ödüllendirildi.

İ

ki gün süren sergi, sunum ve değerlendirmenin ardından, 15 Nisan Pazartesi günü Düş Çizgisi ödül töreni planlandığı gibi gerçekleşti.

Uluslararası bir organizasyonun gereklerine cevap verecek özelliklere sahip olan 1250 kişilik Şura salonunda gerçekleşen ödül törenine Milletvekilleri, Bürokratlar, Akademisyenler, Yarışmacılar, Veliler ve davetliler katıldı. Ödül töreninin gerçekleşeceği salon Basın Yayın Ekibi ve Model Ajans Organizasyonun gayretleri ile profesyonelce dekore edildi. Model Ajans Organizasyon Müdürü Kahraman Karacaoğlu’nun Düş Çizgisi için özel olarak hazırlandığını ifade ettiği tasarım harikaları sahne ve salonun tüm detaylarında kendini hissettirdi. Kalabalık bir muhabir topluluğunun takip ettiği törene büyükelçilik çalışanları, siyasi parti yetkilileri ve tasarım dünyasının önde gelen isimleri büyük ilgi gösterdi. Organizasyona özel olarak hazırlanan animasyonlar eşliğinde başlayan törende ilk konuşmayı Teknoloji ve Tasarım Merkezi Derneği adına dernek başkanı İlhan Yerli yaptı. Konuşmasında “Her şeyin kaotik bir görünüm sergilediği, geleneksel tüm yapıların masaya yatırılıp irdelendiği, bireylerin kişisel, toplumsal ve de sosyal olarak kendini tanımladığı değer ölçülerinin alt üst olduğu günümüz dünyasında, değişmeyen ve değişeceğe de benzemeyen belki de tek temel düşünce tasarımdır.” diyen dernek başkanı İlhan Yerli “Biz kurum olarak organizasyona başladığımız ilk günden sekizincisini gerçekleştirdiğimiz bugüne dek tüm katılımcılara ve onların kültürlerine katkı sağlamayı amaçladık. Tek düze düşünceden sıyrılıp sorgulayan, irdeleyen ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmeleri gerekliliğine inanmaları yolunda onlara bir ışık tuttuk. Bilim ve teknoloji asrının yaşandığı günümüz dünyasında her bir bireyi kendi içinde var olan her şeyin bir numunesi olarak görüyor ve mevcutta ne varsa olabildiğince insanın ve insanlığın hizmetine sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda tasarımların, teknoloji ışığında doğru bir biçimde insanlığın hizmetinde kullanılması gerektiğini bir kez daha yineliyor ve uluslararası tasarım dünyasında etkin bir yeri olan bu denli büyük bir organizasyonun bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz.” diyerek organizasyon için çaba gösteren tüm takım arkadaşlarına, finansal anlamda desteklerini esirgemeyen sponsor kuruluşlara, mesailerini hiçbir beklenti içinde olmadan bu organizasyona ayıran çok değerli Değerlendirme Kurulu üyelerine, katılımları ile bizleri onurlandıran

0

3

8


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

3

9


ÖDÜL TÖRENİAWARD CEREMONY

DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

0

4

0


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

4

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

The best designers of 2012 were awarded in the ceremony that the Minister of Science, Industry and Technology Mr. Nihat Ergün attended.

A

fter the exhibition and assessment that lasted two days, Dream Line 8th Award ceremony took place on 15 April Monday as planned.

MP’s, Bureaucrats, Academicians, Contestants, Parents and Guests attended the ceremony, organized in the Council Hall with a capacity of 1600 persons, catering all kinds of requirements for an international event. The hall was decorated professionally by Press Team and Model Agency. The General Manager of the Model Agency said that the design for Dream Line 2012 was prepared specially and it was seen in all the details of the hall. Watched by a crowded reporter team, the ceremony received a great interest from officials from foreign embassies, political parties and prominent names in design world.

ÖDÜL TÖRENİAWARD CEREMONY

The inaugural speech of the ceremony was made by the Chairman İlhan Yerli on behalf of the Technology and Design Center Association. Saying, “In today’s world where everything seems somehow chaotic, all traditional structures discussed and scrutinized in detail, all the criteria that the individual uses to define himself both socially and societally took a completely different turn, maybe the only thought which has not changed and does not seem to change is design,” Chairman İlhan Yerli thanked all his colleagues for not sparing any effort for the organization, sponsor firms for their generous financial support, esteemed Assessment Board Members for devoting long working hours without expecting anything in return, to the school administrators for their participation, to the counselor teachers for guiding the students and to the beloved students and parents for trying their best to take part in this organization and whose excitement and efforts deserve best appreciation in following words: “Our Association has been aiming to contribute to all the participants and their cultures since the very first day we started this organization to this day when we accomplished the eighth Dream Line. We have cast a light on the way to make the people believe in the necessity to grow up as individuals who question, scrutinize and

0

4

2

produce solutions, who are free from monotone way of thinking. In this science and technology age, we regard each individual as an indicator of everything that exists within himself and we believe in the necessity to put everything that is available to the service of as many people as possible. In this context, I would like to emphasize that design should be used in a correct way for the service of people in the light of technology once more and express the great pride we take for being a part of such a grand organization which has an active place in the world of design.” Excitement never ceased throughout the award ceremony presented in two languages as English and Turkish. Semah (Whirl) performance of the Mevlevis and folkloric dances of local dance teams added vibrant colours to the ceremony. Excitement grew much higher as time went by. Finalists in primary and high schools category, bronze and silver medal winners were invited to the podium first. The speech of Prof. George Burden, Head of the Assessment on behalf of the Jury, in which he encouraged the participants and the organization team alike and thanked the jury members was


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

kıymetli okul yöneticilerine, katılımcılara rehberlik eden rehber öğretmenlerine ve bu organizasyonun içerisinde var olabilme çabası gösteren, heyecan ve gayretleri ile takdirleri üzerlerinde toplayan çok sevgili öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

0

www.duscizgisi.com

İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde sunum yapılan ödül töreninde heyecan hiç dinmedi. Mevlevilerin semahlarıyla renk kattığı törende, halk oyunları ekiplerinin sunduğu folklor gösterisi büyük beğeni topladı. Zaman ilerledikçe heyecan giderek arttı. Konuşmalar ve animasyon gösterileri ile devam eden törende sahneye, ilk olarak ilköğretim ve lise kategorisinde dereceye giren gümüş ve bronz madalya kazanan yarışmacılar davet edildi. Jüri adına bir konuşma yapan Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof.George Burden ’in katılımcıları cesaretlendiren, organizasyon ekibini yüreklendiren ve jüri üyelerine teşekkür eden konuşması ayakta alkışlandı. Konuşmasında her olay veya hareketin, geçmişteki olay veya hareketlerin kaçınılmaz bir sonucu olduğu yönündeki inanış doğrultusunda ilke olarak ileriye veya geriye dönük tam, doğru ve öngörülebilir sonuçlar çıkarılabileceği fikri ile bir kez daha insanlığın geçmişte olduğu gibi tekrar sevgi, barış ve hoşgörü üçgeninde bir araya gelebileceğini umut ediyorum diyerek organizasyonun teknik ve teknolojik misyonunun yanında taşıdığı insani değerlere de vurgu yaptı.

4

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Düş Çizgisi ‘nin nostaljik tanıtım klibinden sonra yarışmanın Platin Sponsoru TURKCELL, Altın Sponsoru BANKASYA, Gümüş Sponsoru STD , THY ve Ankamall‘ün temsilcileri plaketlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün elinden aldı. Daha sonra Mansiyon ve Jüri Özel Ödülleri sahne yönetmeni Metin Haboğlu’nun organize ettiği muhteşem ses ve görüntü efektleri altında sahiplerini buldu. Tüm gösteriler, sunumlar, konuşmalar süratle devam ederken sahnedeki heyecan bir an olsun dinmedi. Ödül alırken sevinçten ağlayan katılımcılara arkadaşları salon içerisinden alkışları ile destek verdi. Düş Çizgisi tasarım olimpiyatına sponsor kuruluşların yanında diğer kamu ve özel kuruluşların temsilcileri plaketlerini almaları için sahneye davet edildi. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, TOBB Üniversitesi, Teknoloji Tasarım Dersi Öğretmenleri Derneği, Atlantik Eğitim Kurumları yetkililerine verilen teşekkür plaketlerinin ardından salonda heyecan zirveye ulaştı.

ÖDÜL TÖRENİAWARD CEREMONY

Ve beklenen an yaklaştı, açıklanan derecelerin ardından sıra birinciliğe geldi. Nefeslerin kesilip solukların durduğu anda sahneye yarışmaya İstanbul’dan katılan Başakşehir Burç İlköğretim Okulu öğrencile-

applauded loudly. In his touching speech, Prof. George Burden highlighted the humanitarian aspect of the organization in addition to its technical and technological mission by saying “I hope that the mankind can come together once again around the triangle of love, peace and tolerance by taking strength from the notion that full, accurate and predictable, prospective or retrospective lessons can be learned if the belief that every act or phenomenon is the inevitable consequence

0

4

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

rinden Ömer Tokyay ve Hüseyin Ergün davet edildi. Heyecanı ile salondakilerin duygulu anlar yaşamasına neden olan Maçka Akif Tuncel Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden Ömer Kaya ve Hasan Sağbır’a sahnede bulunan diğer ödül sahipleri ellerindeki bayraklar ile eşlik etti. Ödül töreninde konuşan Sayın Nihat Ergün, proje yarışmasının geleneksel hale gelmesinin ve 34 ülkenin bu yarışmaya katılmasının önemine değindi.

breath, Başakşehir Burç Primary School Students Ömer and Hüseyin Ergün participating from İstanbul were invited to the podium. Ömer Kaya and Hasan Sağbır from Maçka Akif Tunç Industrial Vocational High School who moved the audience with their excitement were cheered by other award winners on the podium waving the flags on their hands. Making a speech in the award ceremony, Mr. Ergün

Bu tür organizasyonlarla genç zihinlerin insan hayatının önemini ve insan ihtiyaçlarının değerini kavradığını ifade eden Bakan Ergün, “Ayrıca, gelecekte teknolojinin daha sağlam bir zeminde ilerlemesine de kapı aralıyor. Zira teknoloji yapıcı özelliklerinin yanında yıkıcı özellikleriyle de hayatımızı etkiliyor. Günümüzde yaşamın geçmişle kıyaslanmayacak oranda değişti. İcat ve buluşlar, insan hayatını her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Ancak icat ve buluşlar, sorunları çözdüğü gibi insanın karşısına yeni sorun ve ihtiyaçlar çıkarıyor. Sürekli değişen ihtiyaçlara cevap of a previous act or phenomenon is embraced. Honorable mention and special awards were presented to their owners accompanied with spectacular audio and visual effects organized by stage director Metin Haboğlu. While the performances, presentations and speeches went on without a break, excitement was always at its height on the podium. Participants, crying happiness tears while awarded were supported by their friends’ applaud coming from the hall.

www.duscizgisi.com

Apart from sponsors, other public and private sector organizations supporting the Dream Line Design Olympics were also invited to the podium. After gratitude plaques were awarded to the representatives from the Ministry of Science, Industry and Technology, Ministry of Internal Affairs, Ministry of National Education, KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development Organization), TOBB (Turkish Union of Chambers and Commodity of Exchanges), Technological Design Teachers Association, Turkish Airlines, Atlantik Educational Institutions, TRT (Turkish Radio and Television Corporation) and Ankamall excitement levels hit the peak. Finally the much expected moment drew close and it was the turn of the winners. When everyone held their

0

4

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

üretemeyen ülke ve firmaların yarışında geri kalıyor. Türkiye’nin yenilik, farklılık, teknoloji ve tasarım gibi alanlarda önemli avantajları var. Bunu açığa çıkartmanın en kestirme olmasa da en kesin yolu eğitimdir.” dedi. 2012 yılının en iyi tasarımlarının ödüllendirildiği tören sahnede gerçekleşen muhteşem bir finalle sonuçlandı. mentioned the importance of the project contest’s becoming a tradition and attracting contestants from 34 countries.

ÖDÜL TÖRENİAWARD CEREMONY

Stating that, thanks to such organizations young minds comprehend the importance of the human life and the value of the needs of the human beings Mr. Ergün said: “Moreover, they pave the way for the future and technology to rise on a stronger base as technology affects our lives with its destructive factors while helping us constructively. Life today has evolved to the extent that it can no longer be compared to how it was in the past. Inventions and discoveries facilitate the life more and more. However as much as they solve some problems, they raise new problems and needs to be dealt with. Countries and firms that fail to address constantly changing needs leg behind in the race. Turkey has major advantages in certain fields such as innovation, authenticity, technology and design. And the way, maybe not the shortest one but definitely the most certain way to reveal these advantages is education. “ As the glorious night concluded with the spectacular final in the podium, reporters and contestants competed to take pictures with each other.

0

4

6


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

4

7


ÖDÜL TÖRENİAWARD CEREMONY

DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

0

4

8


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

4

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Zerafetin Sükûnetle Eşsiz Randevusu Unique Meeting Of Grace And Quietude

SANATART

Türk Mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına da kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır. Turkish cuisine includes samples for healthy and balanced nutrition and vegetarian cuisine with many types of food and meal as well as variety and convenience to taste.

0

5

0

O

smanlı İmparatorluğu’nda Kuruluş ve Yükseliş Döneminde Gündelik Hayatta Yemek ve İçmek Üzerine

Türklerin Anadolu’ya gelişleri ile İslamiyet’i kabulleri hemen aynı döneme rastlamakta. Bunun doğal bir sonucu olarak, İslami gelenek Türk geleneği ile birleşerek ortaya bir sentez çıktığı söylenebilir. Buradaki Türkik öğeler üzerine yukarıda geniş sayılabilecek açıklamalarda bulunulmuştu. İslamiyet’in bu senteze katkıları hakkında en iyi bilgiler ise genellikle İslam düşünürlerinin ve tabiblerinin eserlerinde ortaya çıkar. Bunlardan çok önemli birisi olan Muhiddin Arabi’nin “El Tedbirat-ül İlahiyye İslahü Memleket-i İnsaniye” eserinin “Elekl ü veş Şurp” yani “Yemek ve İçmek” başlıklı bölümünden bazı bölümleri aktaralım. “Ancak ihtiyacına göre ye ve doyma... Tesannunen ve taazzuzen yeme. Fakat taama ihtiyacın kadar ye ve açlığına kimseyi vakit etme. Acele etmeden ve teenni ile lokmayı ortalama olarak al. Ağzına koyduğun vakit iyi çiğne ve Besmele çek. Anı çiğnediğin vakit yut. Badehu sana anları ihsan eden Allahu Taala’ya hamd et ve bu esnada diğer lokmaya elini uzatırsan keza Besmele çek. Yutuncaya kadar evvelki gibi yap, ba’dehu Allah’a hamdet ve hacetini alıncaya kadar diğerlerine elini uzatırsan ve yalnız olsan bile su’i edebi i’tiyad etmemek için önünden ye ve şehvetten hazer et ve seninle beraber yiyen kimsenin yüzüne ve eline bakma ve bunda yediren ve yedirilmeyen kimsenin tenzibine kalbin ile nazar et ki sana noksan mütebeyyin olsun. Böyle olunca eklinde ibadette olursun ve sana ‘az yiyorsun’ diyen kimsenin sözüne iltifat ve isga etme ki bu senin anı terkine müeddi olur. Varsın, ‘sen az yiyorsun’ denilsin.


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Ve taam sofrasına hazır olduğun vakit sen el kaldıran kimsenin ahiri ol ve sofra kalkıncaya kadar kıyam etme. Davet olunduğun bir cemiyette cemaate karşı nezaket eseri gibi gösteriş yapmak kasdıyle gayet az yemek yemek ve naz ve istiğna göstermek için iptida kendi hanende yemek yeme ve oraya karnı tok olarak gitme ve sana iltifat kasdiyle ‘aman ne kadar az yemek yiyor’ denilmesine meydan verme ve eğer öyle derlerse sen onlara kulak asma ve kendi haklarını bozma. Muhakkak bu münafıkların ahlakındandır ve yemen bir vakitten bir vakite olsun...”

www.duscizgisi.com

Bunları nakleden Prof. Ünver, Muhiddin Arabi’nin öğütlerini: “ XV’ inci asırda Türk yemekleri sonuna zaruri bir mülahaza olarak ilave ettiğimiz bu kısım, bize Türklerdeki yemek ve içmek adabı esaslarının İslam terbiyesinden ne suretle istifa geçirerek geldiğini göstermektedir.” der. İhtiyaca göre yemek, tam doymamak, çiğnenmeden yutmamak, yemekte acele etmemek, yemeği iyi çiğnemek, yemekte yalnız bile olunsa daima önünden almak, yemekte başkasının yüzüne ve eline bakmamak, yedirenlere kalben müteşekkir olmak, “az yiyorsun” denmesine bakarak çok yememek, yemeğe daima en son başlamak, zamanlı yemek yemek, her yemekte daima bu rızkı veren Allah’a şükretmek gerçekten bugün bize çarpıcı gelebilecek hususlar. Ancak hemen belirtelim ki, o döneme ait Avrupa görgü kitaplarında da buna çok benzer satırlar hemen her zaman yer almaktaydı. Mesela yemekte daima önünden yemek, acele etmemek ve başkasının eline ve yüzüne bakmamak gibi kurallar aslında yemeğin ortadan yenmesinden ileri gelen kurallardır. Böylece herkesin kendi payına düşene razı olması, başkasının hakkına tecavüz etmemesi ortada aynı kaptan birlikte yemek yediği başkalarını utandırmaması esaslı görgü kurallarındandı. Ayrıntılar, görgü kurallarının esası olan, önce kendini değil, karşındakini düşün, esasına göre düzenlenmiş bulunmakta. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde ise saray sofraları da bu yalın havayı yansıtır durumda olduğu kaydedilir. Bu hususta Adnan Giz’ in, Ahmet Refik’in “Bizans Karşısında Türkler” adlı kitabından yaptığı bir aktarma oldukça çarpıcı. Burada İkinci Murad’ın sarayında verilen bir davetten bahsedilmekte. Üstelik, ziyafet, Milan Elçisi’nin huzura kabulü

0

5

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

dolayısıyla tertiplenmiş. Van Mour Okulu “Avrupalı Bir Elçinin Kabulü: Divan Salonunda Veziriazam Tarafından Verilen ziyafet”, 1757 İkinci Murad’ın sofrasının yiyecek ve içecek açısından bu sadeliğine karşın bir şaha yakışır anlamında şahane yanı müziğin eksik olmayışı. Bunu gözlemcimiz şu satırlarda dile getiriyor: “Büfenin yanında bir muzıka takımı vardı. Padişah dairesinden çıkınca (muzıka takımı) çalmaya; eski padişahların kahramanlıklarına dair türküler çağırmaya başladılar. Bir çokları da hoşlarına giden parçaları, kendilerine has gür bir sesle bağırıyorlardı. Evvela bu bana garip geldi. Fakat içeri girince gördüm ki, ellerinde büyük telli sazlar vardı. Bunların türküleri yemek başlayıncaya kadar sürdü...” * * Ahmet Refik’in “Bizans Karşısında Türkler” adlı kitabından

SANATART

Sofradaki müzik, gerçekten aristokrat bir tavır olarak öne çıkmakta. Fatih döneminde günde iki öğün yenmektedir. Bu âdet İstanbul’un alınışından yirminci yüzyılın başına kadar hemen hiç değişmedin süregitmiş görünüyor. Hemen belirtelim ki o zamanki sabah yemeği bugünkü kahvaltıdan çok farklıdır. Bu kahvaltıdan çok daha doyurucu ve tok tutucu bir sabah öğününe benzer. Sabah yemeği, insanı akşama kadar tok tutmalıdır. Zira ikinci öğün olan akşam yemeği, ancak ikindi namazından sonra yenmektedir. Bildiğimiz bir ayrıntı ise, sabah yemeklerinde genellikle bir çorba bulunduğu yolunda. Arada ise ufak tefek şeyler yendiğine şüphe yok. Prof. Ünver, yemek dışında konuklara şerbet ikramının bizde o dönemden beri süregelen bir âdet olduğunu söylemekte. Bir de zamansız misafire özellikle imaretlerde bal ve ekmek sunulması âdetinin bulunduğunu biliyoruz. İmaretlerden söz etmişken, bu dönemde benzer toplumsal işlevi olan toplu yemek yerlerini de analım. Bunların başında medreseleri de içeren külliyeler gelir. Fatih Külliyesi’nde aşhanede pişen bazı yemekleri kayıtlardan bilmekteyiz. Bunlar arasında maydanozlu pirinç çorbası, buğday aşı, mevsiminde koruk ile pişirilmiş kabak, pazı, pilav, zerde dikkat çekmekte. Ayrıca yoğurt satın alma listesinde yer alan bir başka yiyecek. Baharat olarak ise kimyon göze çarpıyor. Hatırlı konuklara zerde ikram edildiğini ve bazen sofrada turşu da bulundurulduğunu biliyoruz. Hatırlı konuklara ikram edilen yiyecekler arasında ayrıca bal ile yapılmış tarçınlı ve karanfilli kabak reçeli de mevcut. Bizzat sultanın tercihleri ise nispeten daha az bilinmekte. Bunları ‘berayı hassa’ adı altında mutfak

0

5

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Coming of Turks to Anatolia and the accepting Islam are almost in the same period. As the natural result of it, it can be said that it causes a synthesis combining Islamic tradition and Turkish tradition. There are wide explanations above about Turkish elements here. Most detailed information about the contribution of Islam to this synthesis can be seen generally in the books of Islam philosopher and physician. We shall narrate some parts of the chapter titles as “Eating and Drinking” of the book of “El Tedbirat-ül İlahiyye İslahü Memleket-i İnsaniye” of Muhiddin Arabi, one of the most important of them. “Eat what you need and do not be full… Do not eat again and again. Eat as much as you need. Take the meal without hurrying up and with deliberateness. When you put it into your mouth, chew well and say “In the name of Allah”. Thank to Allah, who gives all of them to you. At that time, if you take the other food, say “In the name of Allah” again. Do as before until you swallow it. Thank to Allah again. If you reach out the other foods, even if you are alone, eat from front of you as not to do bad manners. Avoid from the lust. Do not look at the hands and the face of the person eating with you. If you do like this, you will be in worship. Do not mind the person saying you “you are eating little”. Even if they say so, do not pay attention. When you participate in the eating table, you, be the secondary one after the person putting his hands up and do not stand up until the eating table is removed. For the kindness manner in front of the community that you are invited, do not show off. Do not eat at home and do not go there with a full stomach to eat less food and feign reluctance there. Do not cause to be said to you such as “wow, he is eating so little food”. If they say so, do not mind them. This is exactly a moral of factious people. Your eating must be from a determined time to a determined time…” Narrating it, Professor Unver says “this part, that we added as a necessary concept at the end of the Turkish meals in the century of XV, indicates us that how the manners of eating and drinking was originated from Islamic civility”. Some of these striking respects are: to eat according to the need, not to be full, not to swallow without chewing, not to be hurry while eating, to chew

the food well, take from front even if alone, not to look at hands and face of another person, thank to the food giver, not to eat mush considering the word of “you are eating so little”, to start to eat as the latest one, eat in a time period, to thank to Allah giving all the food. However, we must state that there are similar phrases in Europe manner books belonging to that era. For example, the rules such as “eating from front”, “not hurrying” and “not looking at hands and face of another” are originated from the eating food together. So, these are base manner rules: to assent to your share, not to encroach, to eat in the same plate together, not to abash the others. Details are regulated as per the principal of “firstly, think of another instead of yourself”, the main principal of manner rules. In the foundation period of Ottoman Empire, it is recorded that palace eating tables reflect this simple ambiance. The quotation taken by Adnan Giz from the book “Bizans Karsısında Turkler” of Ahmet Refik is quite striking. It is about an invitation in the palace of Murad the Second. And that banquet was thrown due to the audience of Milano ambassador. Van Mour School “Audience of a European Ambassador”: The banquet thrown by Grand Vizier in Council Salon, 1757 Despite this simplicity from the point of food and drink of the eating table of Murad the Second, the music does not lack. Our observer states this with these words: “There was a music group near to buffet. When the Sultan go out from his chamber, this music group started to sing songs belonging to the prowess of the previous Sultans. Many of them were singing the favorite songs loudly. Firstly, this seemed strange to me. But, when I got in the salon, they had got big instruments in their hands. They performed music until the eating started...”* * From the book “Bizans Karşısında Türkler (Turks Against Byzantine)” by Ahmet Refik

The music of the dinner stands out as an aristocratic manner. In the period of the Conqueror Mehmet, there were 2 meal times in a day. It seems that this tradition continued from the conquest of Istanbul to the beginning of the 20th century without any change. We must state that the morning meal of that time was so different from today’s breakfasts. It was a more satisfying and filling meal rather than a breakfast. The morning meal

must be filling until the evening. People had dinner, which was the second meal in the day, after the afternoon prayer. We know that there was generally soup in morning meals.There is no doubt about eating some stuff in between. Professor Unver says that offering sherbet to the guests apart from meals is a tradition dating back to those times. And we also know that honey and bread were offered to the uninvited quests especially in public soup-kitchen as a tradition. Speaking of the public soup-kitchens, we must talk about the community eating places with their similar public function in that period. The most important one is the social complexes including Muslim theological schools. We can learn some meals cooked in Fatih social complex from the records. They are: rice soup with parsley, wheat meal, pumpkin, rice meal, chard and saffron and rice dessert. Furthermore, yoghurt was in the shopping list. The cumin catches the eye as a spice. We know that saffron and rice dessert were offered to important quests and there was pickle on the eating table. There was pumpkin jam with cinnamon and carnation made of honey among the meals offered to the quests. The preferences of the Sultan are less known. We learn them from the records in the kitchen books under the name of “berayi hassa”. Professor Unver narrated these meals: Chicken fry, pulp, pita with cheese, egg, pita with spinach, meat pastry, soup, pastry, honey, pudding, saffron and rice dessert, cream, sweet, baklava, milky dessert. For drink, molasses, boza, syrup, grape syrup with mint and ayran. As dried and fresh fruit, there were pear, pomegranate, and almond. In the period of Suleyman the Magnificent was notable as the period in which the borders of Ottoman Empire reached the farthest point. This was the period of richness and prosperity at the same time. Back then the Empire achieved the status a World Empire in all its senses. We can find the most simple and real details about the foods and drinks in this period in the memories of a Spanish captive.

www.duscizgisi.com

A

bout Daily Eating and drinking in the terms of Foundation and Development of Ottoman Empire.

The slave was forced to work in the building of the house of Captain Sinan Pasha for a time. With the name in the book, Pedro, the Spanish captive, became the room servant of Sinan Pasha. He ordered cooks to prepare

0

5

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

defterlerindeki kayıtlardan öğrenmekteyiz. Prof. Ünver’in bunlardan naklettiği bazıları şöyle: Tavuk kızartması, lapa, peynirli pide, yumurta, ıspanaklı pide, mantı, borani, çorba, börek, bal, muhallebi, zerde, kaymak, baklava, helva, me’mune helvası, sütlü kadayıf. İçeceklerden ise pekmez, boza, nardenk, şerbet, naneli üzüm şerbeti ve ayran. Kuru ve yaş meyvalardan ise armut, nar, badem tercih edilenler arasında. Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak açısından en geniş sınırlara ulaştığı dönem olarak dikkati çeker. Bu aynı zamanda zenginliğin ve refahın da zirveyi çıktığı dönemdir. Bu yıllarda imparatorluk kelimenin gerçek anlamıyla bir cihan imparatorluğuna dönüşmüştü.

SANATART

Bu döneme ait yiyecek içecek konusunda en yalın ve gerçekçi bilgileri ile bir İspanyol esirin anılarında bulmaktayız. Adını vermeyen tutsak, bir süre Kaptanı Derya Sinan Paşa’nın evinin yapımında çalıştırılır. Kitaptaki adıyla Pedro, yani İspanyol esir Sinan Paşa’nın yine oda uşağı olacak kadar yükselir, Paşa’nın yemeğini ısmarlar, yemek vakitlerini tayin eder ve metrdotelliği yapar.’Pedro’ bunları şöyle dile getirir: (Kaptanı Derya Sinan Paşa’nın sarayından örnekler verir. ) “Size Sinan Paşa’nın nasıl yemek yediğini anlatayım. Yüksek tabakanın ne türlü yediğini bundan çıkarabilirsiniz.” Bu girişten sonra hemen yemeklere geçmez ve dönemin sofra adabına ilişkin önemli ipuçları içeren satırları yazar. “Yere oturmaları âdet olduğu gibi, yemeklerini de yerde yerler. Halılar kirlenmesin diye sofra örtüsü olarak yere at derisinden veya at derisine benzer kalın ve renkli bir sahtiyan sererler. Peçete ödevini görmek için de, dört kenarından dizlerin üstüne çekebilecek kadar geniş bir bezi derinin üzerine yayarlar. Komüyonlarda kilisede yapıldığı gibi. Yere serilen deriye ‘sofra’ derler. O memlekette, bir senyörün sofrasına dahi meyve, bıçak, tuzluk, tabak konmaz.” Ancak sofrada tuzluğun bulunmaması, yazarın Türkler lehine bir iddiasına temel oluşturması açısından önemlidir. Bunu “Tuza lüzum yoktur. Çünkü aşçıları o kadar ustadır ki, yemeklere gereken bütün çeşniyi verirler.” diye açıklar. Debdebeden çok, zarif bir ayrıntı da sofrada hizmet eden görevlilerin giyim kuşamı ile ilgili. Pedro bundan çok etkilenmiş olmalı ki, bunları uzun uzun anlatır. “Sinan Paşa’nın konağında, ‘çaşnigir’ denilen kırk kadar içoğlanı vardı. Başlarına ‘çaşnigirbaşı’ derler.

0

5

4

Bizde karşılığı metrdoteldir. Gündelikleri bir buçuk riyaldir. Bütün işleri Paşa’nın sofrasına yemekleri taşımaktır. Sırf bu iş için hususi bir şekilde giyinirler. Her yıl Paşa, kendilerine iki kat elbise verir; biri ipekli, biri de ince dokuma. Başlarına geçirdikleri, yeniçerilerin uçları yatırtmalı üsküflerine benzer; bir farkla, renkleri aldır.” Daha sonra açıklamalardan bu hizmetkarların bu süslü elbiselerini Paşa ile arasıra dışarı çıktıklarında da giydiklerini öğreniyoruz. Bu konudaki bir başka ayrıntı da, bellerine “kuşak” olarak bir karış eninde, gümüş telden örülü ve zırh gibi kemer sardıkları. Yemek kaplarına gelince, bunların sadeliği İspanyollar için gerçekten şaşırtıcıdır. Birinin “sahanlar gümüş müdür?” sorusuna Pedro, gümüş kullanmadıkları şeklinde cevap verir. Bir hükümdarın gümüş takımları olmaması dinleyenleri şaşırtmıştır. Böyle birisinin değerli sofra takımları olup olmadığını tekrar sorduklarında cevap açıktır: “Vardır. Her türlüsü ve en fevkaledesi vardır. Ama kendi yaptırmamıştır. Kocaman şamdanları da vardır. Ama kendi yaptırmamıştır. Bunlar Venedik’ten, Fransa’dan, Macaristan’dan, Hırvatistan’dan gelmiş hediyelerdir. Hazinesinde saklı tutar, kullanmaz. Sinan Paşa’nın da şuradan buradan hediye edilmiş bir çok gümüş takımları vardı, ama o da kullanmazdı.” Öyleyse nasıl kaplarda yemek yenirdi? Sahanları nedendir? İspanyol gözlemcimiz bunu,bakırdan diye cevaplar. Sonra ayrıntılara girer. “Bakırı İngiltere’de işlenen ‘peltre’ den daha güzel işlerler. Biz nasıl şimşiri veya bir başka ağacı tornada işleyip türlü türlü şeyler yaparsak, onlar da bakırı işleyerek yaparlar. Diledikleri biçimi verdirdikleri bakır kaplar kalaylatılınca gümüşü andırır. İşte Ulu Türk’ün de, ileri gelenlerin de kullandıkları, bu çeşit kapaklı sahanlardır. Bunları eskidikçe yeniden kalaylatırlar. Ucuza çıkar ve yepyeni gözükürler.” Nedense bardak konusu da İspanyolların ilgisi çeker. Sinan Paşa’nın ne tür bardak kullandığı sorusuna verilen cevap, “Senyörlerin en çok kullandıkları porselen bardaklardır.” yolundadır. Ayrıca kalaylanmış bakırdan kulpsuz ve ayaklı bir çeşit kap daha bulunduğu belirtilir. Cam ise bilinmekle birlikte pek yaygın gibi görünmez. Biraz da servis konusuna girelim. İspanyol esirin notlarında bununla ilgili şu gözlemler var: “Çaşnigirlik eden içoğlanları, ellerinde kapaklı sahanlar, iki sıra olarak mutfağa gidip yemekleri alırlar ve aynı düzen-

le sofraya getirirler. Çaşnigirbaşı sofraya önce kendi sahanını koyduktan sonra, yanındakinin sahanını alıp koyar. Yanındaki, kendi yanındakinin ve o da öbürünün sahanını alıp geçirir. Ve bu tertip üzere, bütün sahanlar çaşnigirbaşının eline geçip Paşa’nın sofrasını bulurdu. Yenen yemekler, gene aynı tertiple geri götürülürdü.” Yazar şu gözlemini aktarmadan geçemez: “Yemek yönünden aralarında ayrılık yoktur. Kimseyi tanımadığı halde gelen biri, ayakkabılarını çıkartıp sofraya oturabilir ve eline bir kaşık alıp yiyenlere katılır. Yemeğini bitirince Allah’a şükrederek, “Sofrayı kaldırın.” derdi!” Tekrar sofraya dönelim. Yemek bitince sahanların sofradan nasıl kaldırıldığını yukarıda görmüştük. Anlatılanlara bakılırsa bunlar mutfağa değil, Hazinedar’ın sofrasına götürülmekte. Burada oda hizmetini gören içoğlanlarla haremağaları kalanları yiyorlarmış. Yaklaşık elli kişilik grup ki içinde İspanyol gözlemcimiz de var, yedikten sonra sıra bu kez artık the meal for Pasha and determined the eating time. Pedro stated so: (he gave some instances from the palace of Captain Sinan Pasha) “Let me talk how Sinan Pasha eats. You can understand the style of the prominent people.” Not skipping directly to the contents of the meals after this introduction, He continues by giving some important tips about the eating manners of that period. “They sit on the ground and eat their meals there. They lay a cover, which is made of horse skin or something to protect the ground from meal residuals. For the purpose of napkin, they use a cloth covering their knees. The cover to be laid to the ground is called as “sofra”. There is no fruit, salt cellar, knife, plate on the table even if it is for a senior.” However, considering that there was no salt cellar, it is very important from the point of a support for the claim of the writer in favor of Turks. He explained so: “There is no necessity for salt. Their chefs are so talented that they add all required spices to the meal.” Another detail, not of a splendor but an elegance is about the clothes of the crew serving around the table. Pedro who must have been very moved with the situation that he frequently mentions it. In the residence of Sinan Pasha there were pages(içoğlanı) whose number


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

To the question of someone enquiring if the plates were silver or not Pedro answers negatively. An emperor’s not having silver plates also surprised the audiences. To one question intended to make sure if this emperor really had such precious goods or not a very clear answer is given. They surely had the most precious goods but none of them was bought. they are presented to emperors by the guests coming from Venice, France, Crotia. They keep them in their hidden treasures and not use. Sinan Pasha also had a lot of goods like this but he didn’t use them, either. Then in what kind of plates did they eat their meal? What is their bowl? Our Spanish spectator responses this question by “copper”. Then he gives the details. They can process the copper better than the peltre that is processed in England. Like us doing wooden works by processing they process the copper and do whatever good they want. The copper cups that are designed according to their desire looks like silver when it is polished. the bowl with cover that The Great Turk and the other leaders use are these. They are polished again when their color gets dark. They ,after this process, look like new ones . somehow the glasses takes the attention of the Spanish. the answer that was given to the question which glass that Sinan Pasha uses most is that he uses the one used by seniors most frequently. In addition it is noted that there is a bowl made of a polished copper with no handle but legs. Glass is known but not as much as the china. Let’s talk a little about services. In the notes of the Spanish prisoner there are observations as follows: “the pages who are chasnigirs(çaşnigir) go to the kitchen and take the meal in covered plates

in two rows and bring them to the table in the same order. ‘Çaşnigirbaşı’ first puts his own plate to the table then take the plate handed over by the one behind him and put them to the table one by one. The next takes the cover of the one beside him and he takes the others’ in this order all meal plates would go to the chesnigirbashı and were served to the pasha. After the meal the empty plates were collected in the same order. The writer also adds this: “There is no inequality between them around the table. Anybody can come and join the meal and after the meal he thanks to the God and go.” Lets’ talk about the table again. We did see how the empty plates are collected. According to what we are told, the rest of the meal was not brought to the kitchen, it was brought to the treasury employee’s room and here the it was eaten by the pages and the eunuches. After around 50 people including the Spanish guest ate some of it and the rest of the meal was eaten by the workers like shoe makers, smiths, and the others. In this loop the one who was the last was maybe couldn’t find anything to eat. In the notes of the Spanish observer we can easily trace this. He also says let alone the people that serves for the emperor even the dogs, cats, and birds were also fed lest an evil thing would take place for being mean. We should talk about the cooking utensils. Pedro faces the question “are the pots that the meal was cooked in big” and he makes a brief definition of the cooking utensils that the Turks use because of this enquiry. The pots that are used in that era were very big to cook enough meal for everybody. They look like boilers. But they don’t have handles and the mouths of them are smaller in size . they are also called as ‘Tencere’ and made of thick copper. They also use a tray that is called ‘Tepsi’ made of copper. When it comes to meals... they eat rice nearly everyday and they call this meal “Pilav”. The most delicious meal in the table of Sinan Pasha was lamb stew with drill and chickpea. The spinach they eat very frequently was really delicious. Let me count more: lentil dish with meat, noodle and wheat that is peeled and with squeezed lemon, stuffed grape leaves; when its time comes stuffed aubergines; and very thin petties.

www.duscizgisi.com

was about 40 and who were called chasnigir(çaşnigir) Chasnigirbashi is the head of the pages. They are what we call maitre d’hotel. Their daily wage is one point five riyal. Their only duty is to carry the meal of the pasha. For this work they wear special clothes. Every year the pasha gives them two types of new clothes. One of them is made of silk and the other is of thin fabric. The hat they wear looks like the janniserries’ hat but with one difference. Theirs are read. Later we learn that these servers wear these special clothes when they go out with the pasha. Another detail is that they also wear a belt made of silver and which looks like armour. The purity of meal plates are really surprising for the Spanish.

The fruits are abundant in Istanbul even they come from the countryside The abundance of nuts are even more remarkable. Between the nuts figs, grapes, almonds, walnuts, hazelnuts,are counted. The grapes are

0

5

5


SANATART

DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

0

5

6


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

yarı miktarına inmiş yemekler diğer içoğlanlarına götürülmekte imiş. Onlar da yiyebileceklerini yedikten sonra sofraya konağın terzileri, kunduracıları, demircileri, silahçıları, kuyumcuları ve diğerleri otururmuş. Bu döngü içinde sona kalan acaba aç mı kalıyordu? Bunu İspanyol esirin notlarında kolayca bulmak mümkün. “Bu münasebetle şunu da bilin ki” diyor, “Bütün ev halkını tek bir kişi kalmadan doyuracak kadar pişirecek yemeklerden köpeklere, kedilere ve havada uçan kuşlara da bir şeyler kalmalıdır. Bunlara da artmaması, hem büyük günah, hem de uğursuzluk sayılır.” Bir de mutfak alet ve edevatı üzerine birkaç küçük ayrıntıdan söz edildiğini belirtelim. “Yemek pişirilen kaplar büyük müdür?” sorusunu fırsat bilen ‘Pedro’ bundan yararlanarak Türklerin o dönemde kullandıkları mutfak aletlerinden bazılarını kısaca tanımlar: “Yemek pişirilen kaplar, konak halkına gereken yemekleri pişirebilecek kadar kocamandır. Kazana benzerler. Yalnız kulpsuz ve ağızları biraz daha dardır. Tencere denir ve tornada işlenmiş kalın bakırdan yapılır. Tepsi dedikleri, gene bakırdan, altları düz ve kenarları yüksek bir kapları da vardır.”

Deryası ve Sadaret Kaymakamı Sinan Paşa’nın hekimi, bir yerde çok önemli bir yargıyı dile getirir. Yazar, Osmanlı İmparatorluğu’nun en şaşaalı, debdebeli, tantanalı, zengin ve müreffeh günlerinde bile, üstelik kedisi bu zenginliğin içinde yaşamış olduğu halde, Türklerin yemeğe ve sofra keyfine ilişkin görüşlerini biraz da Batılı âdetlerle bağlı birinin şaşkınlığı ile şöyle anlatır: “(Türkler) Yemeğe pek düşkün değillerdir. Bana kalırsa yaşamak için yerler, yoksa yemekten zevk duyduklarından ötürü değil. .... İyi bir huyları vardır, yemekte hiç laf etmezler ve fazla eğlenmezler. Karnını doyuran ‘Allah’a çok şükür’ deyip derhal kalkar ve yerini hemen başkası alır.” very abundant and it is noted that every kind of it can be found. Also the cherry is very abundant and can be found easily. Pear, apple, melon are abundant as much and cheaper than ours. Lots of presents were brought to the mansion. Once they brought eight melons they were the type of melons that presented to the Sultan. I can’t even tell how they tasted and asked the man who

brought them how did they produce these. He said “we farm these in Iraq near a stream whose name I can’t remember now. they dig the sand a little and drop two or three seeds to this hole and they grow on their own.” The writer talkes about the addiction of Turks to yoghurt. The Spanish captivate called Pedro express an important view about Suleyman the Magnificent and the Captain Sinan Pasha. The writer expresses his opinions related to the tablel and eating manners of Turks with a Western astonishment although he experienced great richness and prosperity in the most splendid, gorgeous, grandiose days of the Ottoman Empire. “Turks are not addicted to the meal. I think they eat just to survive, not for the sake eating itself…They have good manners. They do not speak while eating their and do not enjoy so much. By the time they finish eating, they stand up at once and another person replaces.”

Yemeklere gelince... “Her gün yedikleri ‘pilav’ denilen pirinç yemeğidir. Sinan Paşa’nın sofrasında en lezzetli yemek dereotlu, nohutlu ve soğanlı kuzu yahnisiydi. Sık yedikleri ıspanak da lezzetliydi. Daha sayayım: Etli, kabukları soyulmuş buğday veya şehriye; üzerine limon sıkılan mercimek yemeği; asma zamanı, biberli ve baharlı yaprak dolması; mevsimi olunca, patlıcan ve kabak dolmaları; mevsim geçince, kağıt gibi ince yufkalara sarılı börekler.

www.duscizgisi.com

İstanbul’da yenen meyveler ile ilgili büyük kısmı yine de taşradan-yani İstanbul dışından-getirildiği halde çok boldur. Hele kuruyemişin bolluğu daha dikkat çekicidir. Kuruyemişler arasında incir, üzüm, badem, ceviz, fındık, kestane sayılır. Üzümün pek bol, hatta her çeşidinin bulunduğu özenle kaydedilir. “Kiraz pek boldur; armut, elma, kavun pek boldur ve bizdekinden çok ucuzdur. Konağa hediye çok yemiş gelirdi. Bir kez, Büyük Senyör’e (Padişaha) getirilen çeşitten sekiz kavun getirdiler. Tatlarını anlatamam, nasıl yetiştirildiğini getirenden sordum. ‘Irak’ta, -şimdi adını hatırlamadığım- bir suyun kenarında dedi. Kumu biraz deşerler ve su çıkınca iki üç çekirdek atıp örttükten sonra, kendi kendine yetişirmiş.” Yazar, Türklerin yoğurda düşkünlüklerini de anlatmadan geçemiyor. Kendisini ‘Pedro’ olarak tanıtan İspanyol esir, Kanuni Sultan Süleyman’ın Kaptanı

0

5

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

En İyi Lise Best High School

2012 yılında en iyi tasarım eğitimi veren lise High School Specialized In English, Chemistry And Biology ve en iyi danışman öğretmeni Kuanysh Pirnepesov seçildi. istematik bir eğitim programı ile öğrencilerine Temel Tasarım eğitimi veren okul yetkililerinin tasarıma verdiği önem bu alandaki gayretlerinin boşa çıkmadığının bir işareti olarak algılandı.

MAGAZİNMAGAZINE

S

Yarışmaya katılan öğrencilerin danışman öğretmenlerinden Kuanysh Pirnepesov “Teorik bir eğitimden ziyade ayakları yere basan tasarıma ve tasarıma dair unsurları belli bir disiplin içerisinde ele alan, dünyada bu alanda devam eden gelişmeleri takip eden bir kurumuz. Türkmenistan içinde ve dışında pek çok yarışma ve olimpiyatta derecelerimiz, dünya birinciliklerimiz var. Bu çalışma sürecinde kurum içerisinde bir bütün olarak hareket ediyoruz. Bu başarı bir ekip ruhunun en belirgin sonucudur.” diyerek yarışma sürecindeki çalışma arkadaşlarının özverili yaklaşımın bu başarıya çok büyük katkısı olduğunu ifade etti. Yarışma başvurdukları az sayıda projeden “Bisiklet” ve “Hatırlatan Saat” adlı iki proje ile finale davet edilen High School Specialized In English Lisesi öğrencilerinden Saparmurat Esenov, Abdylla Jelilov ise Gümüş Madalya alarak okullarını gururlandırdılar. Yarışmada finale davet edilen bir diğer proje Bisiklet ile jüri üyelerinin takdirini toplayan Yakup Orazsahedov ve Guycmirat Saparov ise arkadaşlarının elde ettiği bu büyük başarıdan duyduğu mutluluğu sahneye çıkan arkadaşlarını alkışlayarak gösterdiler.

0

5

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

In 2012 High School Specialized In English, Chemistry And Biology was elected as the lyceum that provides the best design education and Kuanysh Pirnepesov the best advisor. he importance attached to the design by the school authorities that provide students with the basic design education through a systematic training program was seen as a sign of the fact that efforts in this area were not wasted.

T

Kuanysh Pirnepesov, one of the advisors of the students who joined in the competition, stated that the dedicated approach of his colleagues to the process of competition contributed significantly to this success by saying that “We are an institution that is down to earth, rather than a theoretical design education, that deals with design and the elements connected to design within a specific discipline, and that follows developments in this area of the organization in the world. In Turkmenistan and abroad we have ranks, world championships in many competitions and Olympics. This success is the most obvious result of a team spirit.”

0

www.duscizgisi.com

Saparmyrat Esenov and Abdylla Jelilov, the students of High School Specialized In English who were invited to the final with the two projects titled “Bisiklet” and “Hatırlanan Saat” out of the few projects they applied to the competition with, exalted their school with silver medal.Yakup Orazsahedov ve Guycmirat Saparov, who were invited to the final and won the approval of the jury members with another project titled Bisiklet, showed their happiness due to their friends’ great success by applauding for their friends on the stage.

5

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Dikkat, Bu Yolda Bize Işık Tuttu Attention, Shed Light On Our Way

RÖPORTAJINTERVIEW

Bir yarışmanın ardından ipi göğüsleyerek birincilik ödülü kazanan genç tasarımcılar Ömer Tokyay, Hüseyin Ergün ve bu süreci birlikte geliştirdikleri danışman öğretmen N. Melih Kutlu düşüncelerini Düş Çizgisi okurları için paylaştılar.

ekizincisi düzenlenen Uluslararası Tasarım Olimpiyatı Düş Çizgisi finalinden birincilik unvanı ile döndünüz, yarışma sürecini biraz anlatır mısınız?

zün desteğini hep yanımızda hissettik. Bunun yanında yarışma süresince Düş Çizgisi Yönetim Merkezi ile sürekli temas halindeydik. Bizi her aşamada yönlendirdiler.

Düş Çizgisi Tasarım Olimpiyatı, ilköğretim ve lise öğrencileri arasında popüler bir yarışmadır. Bu yarışma her yıl kasım veya aralık aylarında bizim gündemimize girer ve uzun süre bu gündemle hazırlıklar yaparız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmanın afişlerinin okulumuza asılması ile birlikte öğretmenlerimiz bizi yarışmaya hazırlanma konusunda motive ettiler.

İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencileri arasında düzenlenen yarışmayı nereden duydunuz?

S

Yarışmaya bireysel olarak hazırlananlar olduğu gibi bizim gibi grup halinde katılmakta mümkündü. Bilindiği gibi dünya genelinde bu tür büyük organizasyonlara katılım ücretlidir. Düş Çizgisi, bir yarışmanın yanında, bizleri bu sürecin içine çekerken, daha en başında eğitmeyi amaçlayan düşünebilme becerimizin gelişmesi için çok ciddi fedakarlıklar gösteren, başvuru sırasında para ödemediğimiz gibi katılımcılarını bir şekilde hediye veya para ile ödüllendiren büyük bir organizasyondur. Biz yarışamaya grup halinde katılmaya karar verip tasarımımız üzerine çalışmaya başladığımız ilk günden süreç içerisinde öğretmenimizin desteği ile final aşamasına ve oradan birincilik kürsüsüne, pek çok kişinin yardım ve desteğini gördük. Danışman öğretmenimizin büyük gayretlerinin yanında Başakşehir Burç İlköğretim Okulu müdürümü-

0

6

0

Az önce de bahsettiğim gibi, zaten bildiğimiz bir yarışma olan Düş Çizgisi’nin her yıl Kasım veya Aralık aylarında afişleri veya şartnameleri okullara ulaşır. Biz yarışmayı duymaktan çok bu yıl ki afişin tasarımını merak ediyorduk. Zaten sonrasında sürekli web sitesi üzerinden işlemlerimizi gerçekleştirdik. Bize biraz tasarımınızdan bahseder misiniz? Easy Guitar’ı Nasıl tasarlamaya başladınız? Sürecin sonunda beklediğiniz tasarım ortaya çıktı mı? Easy Guitar bizim ilk tasarımımız değildi. Bu noktaya biraz özel önem vermek istiyorum. Bizler ilköğretimde Teknoloji ve Tasarım dersi görüyoruz. Bu derste tasarım ve teknolojiye dair pek çok çalışma yapıyor, yeni fikirler üretiyoruz. Ancak düşüncelerimizi bir disiplin içerisinde ele almadığımız ve üretim aşamasında ve sonrasında aksaklıkları, eksiklikleri göremediğimiz için elde ettiğimiz sonuç pek de başarılı olmuyor. Düş Çizgisi bizim ayaklarımızın yere sağlam basmasını sağlıyor. Önümüzde bir konu ve bu konuya nasıl hazırlanmamız gerektiğini gösteren bir


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

rehberimiz var. Bizler Easy Guitar’ı hazırlayana kadar pek çok öneri geliştirdik. Bu öneriler danışman öğretmenimiz tarafından yarışmanın şartnamesinde belirtilen öneriler doğrultusunda değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda Easy Guitar’ın yarışmaya gönderilmesine karar verildikten sonra tasarımı tüm yönleri ile ele aldık. Projenin kullanıcıya sağladığı faydadan tutun, üretilebilirliğine ve oradan alanına getirmesi muhtemel yeniliklere kadar pek çok etkeni tartıştık. Sonuçta da emeğimizin karşılığını aldık. Bu bizim için çok mutluluk verici bir şey. Sizi yarışma sürecinde en çok ne etkiledi? En çok nelere dikkat ettiniz? Aslında yarışmanın tüm detayları şartnamesinde saklı. Değerlendirme aşamasında nelere dikkat edileceği, prototip üretim aşamasında neyin önemli olduğu, konusu, hemen hemen pek çok şey şartnamede açıkça yazılmış. Sanıyoruz “dikkat” bu süreçte bize ışık tuttu. Şartnameyi çok dikkatle inceledik. Ayrıca web sitesinde bulunan başvuru rehberi bölümünde ilköğretim, lise, üniversite ve hatta sektör için organizasyon için ne anlam ifade ettiği, neler amaçlandığı açıkça yazılmış. Tasarım sürecinde eskiz değerlendirmesi olarak anlatılan “Düşsel Süreç” açıkça anlatılmış. Proje formatını doğrulamak ve tasarlama sürecinin nasıl olması gerektiği ve sunum tekniklerine dair örnekler verilmiş. Bir yarışmacı olarak öğretmenimizin de desteği ile tüm detayları dikkatlice inceledik. Zaman zaman tasarımımızı bu düşünceler doğrultusunda değiştirdik. Ve ortaya çıkan sonuç açıkçası bizi çok şaşırtmadı. Yarışma sırasında katıldığınız sergide neler hissettiniz? İlgiden memnun oldunuz mu? www.duscizgisi.com

Çok heyecan verici iki gün yaşadık. Serginin olduğu yer Ankara’nın en bilinen ve en kalabalık alışveriş merkezlerinden biri Ankamall’de özel bir alanda kurulmuştu. Sabah erken Ankara’ya gelmiş ve organizasyon yetkilileri tarafından karşılanmıştık. Zaten günler öncesinden bizimle irtibata geçmişlerdi. Ne zaman geleceğimiz, kaç kişi geleceğimiz veya nerede kalacağımızı önceden biliyorduk. Sabah Sergi alanına vardığımızda herkes oradaydı.

0

6

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

RÖPORTAJINTERVIEW

Dünyanın pek çok ülkesinden katılan yarışmacılar vardı. Bu yarışmacılarla zaman zaman eğlenceli anlar yaşadık. Sergi açılışı yapıldıktan sonra büyük bir kalabalık bizim yanımıza hareket etti. Her kes heyecanla tasarımlarımızı inceliyor, merakla anlattıklarımızı dinliyordu. Basın mensupları, fotoğrafçılar herkes bizimle ilgileniyordu. Çok güzel iki gün geçirdik. Jüri Üyeleri Değerlendirme Sürecinde size neler sordu? Çok heyecanlandınız mı?

Siz 2012 yılında dünya birincisi olan yarışmacıların danışman öğretmeni olarak neler söylemek istersiniz? Yarışmacılara önerileriniz neler olacak?

Heyecanlanmamak mümkün değildi. Düşünsenize alanında dünyanın en önemli insanlarının olduğu dekanlar, üniversite hocaları, tasarımcılardan oluşan geniş bir değerlendirme kurulu karşısına çıkmak oldukça heyecan vericiydi. Her yarışmacıya belli bir süre ayırdılar sanıyorum beş veya on dakika boyunca dikkatlice bizi dinlediler. Zaten yarışma şartnamesinde belirtilen üç soru üzerinde sunumumuzu yaptık. Tasarımımızı şu üç soruya cevap verecek şekilde hazırlamamız istenmişti:

Bir öğretmen için en özel şey yetiştirdiği öğrencilerinin başarılı olduğunu görmektir. Bunu gördüğüm öğrencilerimin uzun bir maratonun sonunda dünya birinciliğine ulaşmasına şahit olduğum için kendimi bahtiyar hissediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen okul müdürümüz, müdür yardımcılarımız, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Düş Çizgisi ’ne de bize bu imkanı sağladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir son oldu sanırım.

1. Tasarımınız ne yapıyor? 2. Tasarımınız bunu nasıl yapıyor? 3. Tasarımınızın öncekilerden farkı ne?

Açıkçası sergi ve final sürecinde özellikle de ödüllerin açıklanacağı anda herkesten çok ben heyecanlandım. Öğrencilerim bu süreçte çok iyi hazırlandılar, tam bir takım ruhu içinde çakıştılar. Hep daha iyiyi yakalamak için çaba gösterdiler. Yarışmaya hazırlanırken çok iyi bir araştırma yapmaları gereğinin üzerinde durdular hep.

Bu sorular üzerine kurguladığımız sunum sırasında gelen soruları yanıtladık. Zaten jüri bizim rahat olabilmemiz için oldukça esnek davranmış, rahatlamamız için ellerinden geleni yapmışlardı. Hatta bizimle şakalaşmışları. Jüri ile beraber kalabalık bir basın mensubu bizi izledi. Heyecan verici bakışlar altında bize ayrılan sunum süresini de biraz aşarak alnımızın akı ile çıkmıştık değerlendirmeden. Ödül töreninde isminiz birinci olarak açıklandıktan sonra neler hissettiniz.? Bunu tarif etmek çok kolay değil. Unutulmaz bir andı. Düşünsenize bütün kategoriler birer birer açıklanıyor ve siz isminizi göremiyor hep bir sonraki ödül kategorisine umudunuzu saklıyorsunuz. Sonunda tek bir açıklanmayan ödül kategorisi kalmıştı. Sizin gibi ödülü bekleyen yüzlerce insan vardı. Ama herkesin meraklı bakışları altında sizin adınız anons ediliyor.

0

6

Sanki bir anda bir çığlık kopuyor ve siz ne yaptığınızı fark edemiyorsunuz. Ne zaman sahneye gittik, orda neler konuşuldu, ödül çekini alırken salonda neler oluyordu, hiçbirini anımsamıyoruz. Rüya gibi derler ya işte tam öyle.

2

Öncelikle geniş bir araştırma yaptılar, kimler ne yapmış nasıl tasarımlar geliştirmiş, iyi tasarımın özellikleri gibi pek çok araştırma yaptılar. Bir de biz şartnameyi çok iyi inceledik. Orada her şey çok açık anlatılmıştı. Yarışmacılara önerim çok iyi bir etüt safhasından geçmeleri gerektiği. Yarışma şartnamesini çok iyi incelemeleri ve organizasyon merkezi ile sürekli irtibat halinde olmaları. Ben inanıyorum ki yarışmaya uzun bir süre hazırlanıp gerekli çalışmaları yapan herkes sonuçta özel bir derece elde edecektir. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Yarışmada finale davet edilmek zaten başlı başına bir derece. Binlerce proje arasından finale davet edilip o atmosferi solumak önemli bir tecrübe. Herkese bu heyecanı yaşamalarını tavsiye ediyorum.

Ömer Tokyay and Hüseyin Ergün, awarded grand prize and their coach N. Melih Kutlu shared their thoughts with the readers of the Dream Line.

Y

ou have won first prize in the Eighth Dream Line International Design Olympics. Can you tell us about the course of competition?

The Dream Line Design Olympics is a popular competition among primary and high schools students. It appears on our agenda in November or December each year and we prepare for it for a long time period. As usual, with posting of the banners of the Olympics in our school, our teachers began to motivate us for the competition. It was possible to apply as individuals and as a group like we did. It’s a fact that, participation in such major international organizations is subject to a fee worldwide. However the Dream Line is beyond a competition, its foremost aim is to develop our ability to think and interpret and rather than charging any fees it awards us with money or various gifts. We have seen the support of many people from the day we decided to apply to the competition as a group and started to work on our design to the final stage and to the podium. We have felt the support of our coach as well as the principal of Başakşehir Burç Primary School all along. Besides, we were constantly in touch with the Dream Line administration center; they provided guidance at each step. Can you tell us a little bit about Easy Guitar? How did you begin to design it? Were you expecting to get this result?


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

These ideas were assessed by our teachers according to the terms and conditions of the competition. After the project was assessed we entered the competition. Then we started to discuss our design in great detailfrom its benefits to the user to its manufacturability and possible innovations it may provide in its field. We managed to achieve our aims and this makes us very happy. What was the most important thing for you during the preparation stages? Well, all the details of the Olympics can be found in its terms and conditions. It clearly expresses what the requirements are. We believe our attention to detail shed much light during the course of the project. We carefully went through the terms and conditions of the competition. The application section on the website clearly stated the aims for each category of the competition (primary schools, high schools, universities and even the sector). Sketch evaluation, as is known in the design world, is thoroughly explained with examples of presentation techniques. Instructions were clear and so (with the support of the teacher) we had a clear idea of the format of the project. From time to time we made alterations in our design in accordance with the requirements. And to be honest, the result did not surprise us greatly. How did you feel during the exhibition? Did the interest of the visitors please you? Those two days were very exciting for us. The exhibition was held at Ankamall, one of the most well known

and crowded shopping centers in Ankara. We arrived in Ankara early in the morning and were welcomed by the organization team. They knew when we would arrive, how many of us there would be and where we would stay during the Olympics as we were regularly in touch with each other. Everyone was there when we arrived to the exhibition centre. There were participants from all around the world and we had many great moments with them. After the inauguration of the exhibition a huge crowd moved towards us and examined our designs while listening attentively to us. We were the centre of everyone’s attention, even reporters, and photographers- it was great! What did the members of the judging committee ask you during the assessment process? Were you very excited? It was impossible not to get excited. Just think about it, you’re standing before a crowded board of judges that consists of world famous professors, academics and designers and they allocate about five to ten minutes for each participant. Our presentations were designed to answer the following questions: “What does your design do?” “How does your design do it?” “What makes it different from others?” The judging committee made us feel very comfortablethey even joked with us! A crowded team of reporters were watching us as well.

As the coach of the winners what would you like to say? What advise would you give to other students? To witness the achievement of your students is a great moment for any teacher. I’m very proud that my students have won after a very hard and long marathon.I would like to take this opportunity to thank the principal, vice principals, teachers and parents of our schools who supported us every step of the way. I would also like to thank Dream Line for giving us this opportunity. I’m very happy with the results, as you will expect. I don’t think there was anyone more excited in the exhibition or during the announcement of the winners in the finals than me.There was a lot of team spirit among my students during the preparation for these Olympics.Preparation is the key to success so they were well aware of the importance of research during the preparation stages. Consequently, I would advice all future contestants to prepare well (in accordance with the terms and conditions of the competition), and for them to be in touch with the team of coordinators. This also means finding out what others have done in the past. Good preparation is bound to bring good results. I would also like to add that having your project picked among thousands of entrants is also a very big achievement in itself. To be part of this atmosphere is something everyone should experience!

How did you feel when you were announced as winners? It was unbelievable. Just try to imagine this; winners of every category are announced one by one and you keep your hopes for the next one. In the end there is only one unannounced category and hundreds of people are waiting to hear their names.

www.duscizgisi.com

Easy Guitar was not our first design. We take Technology and Design classes at school where we produce many design related works and ideas. However, if we do not deal with our thoughts in a disciplined way and cannot see the faults at or after the production stage, we might not get the result we expect to get. Dream Line keeps our feet firmly on the ground. We have a theme and a coach to guide us through it. We produced many ideas along with Easy Guitar.

But it’s actually your name that’s announced. There was a scream and next thing you know we’re on the podium. I don’t remember how we got there- it was just like a dream!

0

6

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Yarışmacılar Jüri Üyelerini Çok Sevdi MAGAZİNMAGAZINE

The Competitors Liked The Jury Members Very Much Gelenekselleşen Uluslararası Endüstri Ürünleri Tasarım yarışması büyük bir özlemin ardından 104 finalist projeyi ve tasarımcılarını büyük bir heyecanla Ankara’da izleyenlerle buluşturdu. Annual International Industrial Products Design Competition brought together the 104 finalist project and their designers with the spectators excitedly in Ankara after a long longing.

0

6

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

ürütme Kurulu, dünyanın dört bir tarafında tanınmış tasarımcı ve akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen bu çalışma sürecinde birçok üniversite ve tasarım kuruluşu mercek altına alındı. Düş Çizgisi 12 jüri üyelerinden Sn. Geroge Burden‘in da önerilerinin dikkate alındığı bu süreç sonucunda değerlendirme kurulu oluşturuldu. Düş Çizgisi 12 Değerlendirme Kurulu üyelerinden Sn. Abir Mullick ve Haig Khachatorian’ın yoğun programı doğrultusunda iştirak edemediği değerlendirme kurulu üyeleri hiçbir beklenti içerisinde olmadan çok uzun mesafeleri aşarak organizasyon merkezine geldiler. Organizasyonun ilk gününde birbirleri ile kaynaşan değerlendirme kurulu üyeleri başkentin tarihi turistik ve kültürel mekânlarından Beypazarı ilçesini organizasyonun sağladığı rehberler eşliğinde gezdi. Jüri üyeleri günün sonunda konaklama yaptıkları Rixos otelde değerlendirme öncesi son hazırlıkları gözden geçirmek için kısa süreli bir toplantı yaptı.

Y

Değerlendirme öncesi jüri üyeleri program ve izlenecek yöntem ile ilgili fikir birliğine varmaya çalıştı. Saatlerce süren ilk birliktelikte değerlendirme sırasında uygulanacak en ideal yöntem belirlendi. Katılımcılar sunum sırasında tasarımları hakkında 3 soruya yanıt vermeleri istendi. Değerlendirme öncesi yanıt verilmesi gereken sorular katılımcılara dağıtılarak sorular üzerinde ön hazırlık yapmaları istendi. Değerlendirmenin ilk gününde George Burden oy birliği ile Jüri başkanlığına getirildi.

www.duscizgisi.com

İlköğretim, lise ve üniversite olarak üç ayrı kategoride yapılan değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk olarak inceleme aşamasında jüri üyeleri tüm projeleri tek tek inceledi. İnceleme sırasında katılımcılara tasarımları hakkında sorular yöneltildi. Değerlendirme sırasında heyecanlanan katılımcılar jüri üyelerinin sıcak ve samimi yaklaşımları ile rahatladı. İlk günde projelerin büyük bir çoğunluğunu inceleyen jüri üyeleri kalan projeleri ikinci güne bıraktı. Yoğun kalabalığın olduğu sergi alanında jüri üyeleri ve katılımcıların gösterdiği performans izleyenlerin ve koordinasyon ekibinin takdirini topladı.

0

6

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

tions. Socializing in the first day of the organization, the board members took a trip to Beypazarı Province which is one of the touristic and cultural sites of the Capital together with the guides of the organization. The jury members had a short meeting at the end Değerlendirme sonrasında yarışma hakkında düşün- of the day in order to look through the last preparacelerini belirten Singapur’lu tasarımcı Ken Koo orga- tions before the assessment in Rixos Hotel where they nizasyon hakkındaki düşüncelerini beyan etti. İlk kez stayed. Düş Çizgisi değerlendirme kurulu içerisinde yer alan Ken Koo ile Güney Koreli Akademisyen Ken Nah ara- The jury members tried to reach a consensus on the program and the method to follow before the assesssındaki dostluk dikkatlerden kaçmadı. ment. In the first meeting that took several hours, the he Executive Committee had an exchange ideal method to be followed in the assessment was deof ideas with worldwide known design- termined. The participants were asked to answer three ers and academicians meticulously. In this questions about their designs during the presentaworking process, many universities and tion. Before the assessment, they were asked to make design organizations were examined. The Assessment preliminary preparation for the questions that were Board was formed after this examination process, tak- handed out. On the first day of the assessment, George ing the suggestions of Mr. George Burden, one of the Burden became the chairman of the judging commitjury members into consideration,. Assessment Mr. Abir tee unanimously. Mullick and Haig Khachatorian, , could not attend the organization as Assessment Board Members due to The assessment which was categorised into three as their heavy schedule while other Members came such a Primary Education, High School and University was long way to organization centre without any expecta- carried out in two stages. Firstly, in the stage of exami-

MAGAZİNMAGAZINE

Heyecan ikinci gün de dinmedi. İncelemelerin ardından son değerlendirme için toplantıya geçildi. Zaman zaman fikir ayrılıklarının yaşandığı toplantı oy çokluğu ile karara bağlandı.

T

0

6

6

nation, the jury members examined all the projects one by one. During the examination, the participants were asked questions about their designs. The participants who were very excited during the assessment were relaxed with the warm and friendly approach of the jury members. Having examined the majority of the projects, the jury members left the remaining projects to be examined on the second day. In the exhibition area which was densely crowded, the performance of the jury members and participants attracted the admiration of the audience and co-ordination team. The excitement did not cease on the second day. After the examinations, the meeting started for final assessment. The meeting, which saw occasional differences of opinions,was resolved by the majority vote. Following the assessment, Singaporean designer Ken Koo, , expressed his thoughts about the organization. The friendship between Ken Koo, who took place in the assessment board of Dream Line for the first time and South Korean scholar Ken Nah did not go unnoticed.


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Adım Adım Düş Çizgisi’ne Hazırlanalım Dream Line, Step by Step BİLGİINFORMATION

Düş Çizgisi, Uluslararası Tasarım Yarışması sürecinde yarışmacılara rehberlik edebilmek için hazırlanan başvuru rehberini sizler için yayınladık. We are publishing the application guide prepared to instruct the participants in the course of the Dream Line International Design Olympiad for you.

0

6

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

kadar geriye doğru incelemeler yapılmıştır. Ve bu araştırmalara dayanarak, belirli kalıplar ve öncelikler dizisi ile tasarımın kolaylaşacağı öne sürülmüştür. Tasarlama sürecini ayrıştırmaya ve bilimselleştirmeye çalışan yaklaşımların yanı sıra, bilinmez, büyülü bir olay olarak gören yaklaşımlar da vardır. Tasarımcı ile ürün arasındaki bağı, kişisel görmüşler veya ürünle ya da düşünsel süreci besleyen eğitimle, kişisel birikimlerle ya da duygulanımlarla kazanılan bilgiyi ve çıkarımlarını incelemişlerdir. Tasarlama sürecini ve Bu Çerçevede Düş Çizgisin Amacı ; Genel Olarak Endüstri Ürünü Tasarım alanını tüm tasarımı açıklamak için bir çok yöntem denenebilir. Her tasarımcının kendine özgü bir yöntemi vardır dedünyaya tanıtmak, nilebilir. Ancak gözden kaçmaması gereken, tasarım Ortaokul Öğrencileri İçin; Düşünebilme, tasarlayabilme, çevresinde gelişen ha- yöntemlerinin çokluğuna ve çeşitliğine rağmen, duygu ile düşü birleştirmeye çalışması ve ürüne dönüşdiselere duyarlı olabilme türmesidir. Lise Öğrencileri için; Farkındalık duygularının geliştirebilme, tasarım alanı Tasarımcıyı çalışırken incelemek, ürün ile düşünsel ile ilgili fikir sahibi olabilme, sürecin birbiri ile ilişkisi incelenene kadar popüler bir Üniversite Öğrencileri için; Profesyonellerle bir arada olabilme, farklı coğrafya- teknik değildi. Düşünsel süreç ile ürünü bağlayan eslardan tasarımcılarla bir araya gelebilme, farklı kül- kiz sürecinde, tasarımcının kendine ait olanı kağıda türlerin tasarım üzerindeki etkilerini sezebilme ve yansıtması dikkatle incelendiğinde ilginç çıkarımlar yapılabilir. Yaşam tarzı, aldığı eğitim, ruhsal durumu uluslararası kariyer şansı yakalayabilme, düşüncelerini aktaracağı kağıt üzerinde kalemi nasıl Üniversiteler için; Etkinliği ve tanıtımı tüm dünyada yapılan prestijli bir kullanacağını belirler. Daha önceki deneyimleri, başorganizasyon aracılığı ile tasarım alanında değer ifa- langıç anında birçok düşünceyi elemesine sebep olade eden öğrencilere ulaşabilme ayrıca bu yolla kum- bilir. Kimi zaman doğru olan bu davranış, kimi zaman tasarımcıyı ön yargılı kılar ve kısır döngüye sokabilir. sal tanıtım yapabilme, Partner kuruluşlar için; Dünya genelinde tanıtım yapabilme, mevcut kurum- Eskiz, kalıplar altına alınamayan, kişiye özgü bir süların bir adım önünde olabilme, tasarım alanında et- reçtir. Kişinin düşünsel yapısı, düşleri, hayalleri bir bütün halinde, ön yargıları yıkmaya, kalıp dışı kalkin kurum, kuruluş ve bireylere ulaşabilme maya çalışan soyut, bilimsel olarak tanımlanmaya Sektör İçin; Uluslar arası iletişim gücü, prestijli bir işbirliği süreci, çalışılan ama hala belirsizliğini koruyan öğelerdir. tasarım sektörünün önde gelen kurum, kuruluş ve bi- Yeni, farklı bir çıkarım yapmaya çalıştığımız anlarda, alt ve üst beyin çatışma halindedir. Binlerce düşünce reyleri ile nitelikli bir çalışma süreci uçuşurken, bazılarının ya da birinin baskın olmasının ve eskize dönüşmesi, fantezi ve düşlerimizin, benliğiTasarım Sürecinde Eskiz Değerlendirmesi mizle dansı sonucunda oluşur. Tasarım, sanatsal bir uğraştır, ancak sanatla karıştırılması tehlikeli ve yanlıştır. Bütün sanatsal uğraşlar Kapalı bir kutu olarak görülen ve hala bilinmezliğini gibi, tasarım da yeni bir şeyler üretmenin yanı sıra, fi- koruyan bu süreci daha iyi kavrayabilmek için, farklı kir ve duyguları anlaşılabilir kılmak için çalışır. Tasar- tasarımcıların, aynı konu üzerinde yaptığı eskizleri ve lama süreci hakkında bugüne kadar birçok şey söy- süreci incelemek gerekir. Her birey, tek ve kesin kalenmiştir. Ortaya çıkan üründen, düşünsel süreçlere bul edilmiş bütünlüklerden faklı sonuçlara ulaşacaküş Çizgisi Uluslararası Tasarım Olimpiyatı içerik olarak sürekli gelişeme açık bir organizasyondur. Katılım oranları ve kurgusu dikkate alınarak dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Düş Çizgisi içerisinde bulanan her bireye özel bir önem vermekte, onların gelişimine pozitif katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

www.duscizgisi.com

D

0

6

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

BİLGİINFORMATION

tır. Kimi zaman, anlam veremediğimiz öneriler, konu- Yarışma Şartnamesini Kavramak nun hakimiyetini ele geçirecek ve ürüne ulaşacaktır. Yarışma kural ve kısıtlamalarını içinde barındıran ve web sitemizden ulaşabileceğiniz şartnameyi kavraEskiz sürecinde, öznel değerlerin yanı sıra, tasarım- yabilmek, yarışmacılara pozitif kazanımlar sağlayacıya ait olmayan ve kesin kabul edilmiş bazı değerler caktır. de vardır. Tasarımcı, düşüncelerini ürüne dönüştürürken bu kalıplara uymak zorundadır. Aslında, bu Proje Formatını Doğrulamak zorlamalar düşünceleri dizginlemekte ve sonuca a-Düş Çizgisi Uluslararası Tasarım yarışması bir taulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Ortaya çıkacak ürünün, sarım yarışması olması sebebiyle katılımcılarından kullanılabilirliği önemli bir faktördür. Kullanıcının, projelerinin istenilen format doğrultusunda düzenistekleri, değer yargıları, yaşam tarzı, düşüncelerin lenmesini talep eder. Bu doğrultuda ön eleme ve şekillenmesinde önemli rol oynarlar. Tasarımcının, final değerlendirmesi sırasında arzu edilen sonuca her zaman kendi gibi düşünen insanlarla çalışması ulaşabilmek için aşağıdaki önerilere dikkat edilmesi söz konusu değildir. Farklı yaşam tarzlarından gelen sürece etki edecektir. insan ve insan grupları ile yapılan çalışmalar, düşün- b-Tasarımınızın “Korunma - Değişim - Eğitim” alanlasel sürecimizi zorlar. Tasarımı bir metaforun üzerine rından her hangi biri ile doğrudan ilgili olması ve bu kurma eğilimi oluşturur. Kullanıcının, yaşamından alanda kullanıcıların problemlerine çözüm önerebilaldığımız bir nesneye, bir çok anlam yükleriz. Bey- mesine dikkat ediniz. nimizin, kabul etmese bile bir yerlerde sakladığı ya c-Önerdiğiniz tasarımın önerildiği alanda “Tasarımın da görsel deneyimlerimize bağlı olarak ortaya attığı Genellik ve Derinlik ” ilkelerine referans göstermesibir çıkarımdır. Tasarımı kısıtlayan bir başka sınırlama ne dikkat ediniz. da, ortaya çıkarmaya çalışılan ürüne ait uygulama d-Önerdiğiniz tasarımın aynı amaç doğrultusunda sorunlarıdır. Tasarımcı, düşünsel olarak kendine sınır önerilen benzer ürünlerle büyük oranda benzerlik göstermemesine dikkat ediniz. Tasarlayacağınız koymaya çalışır. ürüne dair web tabanlı araştırma yaprak ürününüzün Uygulama deneyimi az olan ya da bu süreçte yeni daha önce tasarlanmamış olduğuna dair fikir sahibi olan tasarımcılar için, uygulama bilgisinin sınırlayıcı olmaya çalışınız. bir öğe olacağını söylemek doğru olmaz. Deneyim- e-Tasarımınızı benzer tasarımlardan özel yapabilelere bağlı olarak gelişen ve otokontrol mekanizma- cek nedenleri vurgulamaya çalışınız. Bu doğrultuda sı şeklinde işleyen bu sınırlama, eskiz sürecinde en benzer tasarımları incelemek size katkı sağlayacakdikkat edilmesi gereken etkendir. Uygulama bilgisi, tır, yeterli araştırmayı yapmadan tasarımınızı sonlantasarımı ürüne çevirirken, önemli olmasına rağmen, dırmayınız. gerektiği yerde kullanılmazsa, aşırı sınırlayıcı ve hat- f-Tasarımınızı ifade edebilecek çizimler yapabilmek için çaba sarf ediniz. ta tasarımı öldürücü olabilir. g-Prototip aşamasında tasarımınızın görsel ve işlevsel olarak anlaşılmasını sağlayacak model yapımına Önemli Ayrıntılar önem veriniz. h-Final değerlendirmesi sürecinde değerlendirme Yarışmanın Amacının Farkına Varmak Düş Çizgisi Uluslararası Tasarım Olimpiyatı’nın temel kurulunun dikkate alacağı sunum paftasının tasarımıamacı yarışmacılara içerisinde bulundukları yaş se- na önem veriniz. viyelerine göre katkı sağlamak, düşsel gelişimlerine i-Değerlendirme kriterlerini inceleyerek tasarımınıkatkı sağlamaktır. Bunu yaparken bir taraftan En- zın bir ön değerlendirmesini yapınız. düstri Ürünleri Tasarımı alanının gerçekleri onları tanıştırmak, tasarım ilke ve prensipleri doğrultusunda Tasarımınıza Dair Araştırmalar Yapmak Tasarımınızı benzer tasarımlardan özel yapabilecek onları bu alana yönlendirmektir.

0

7

0


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Tasarımınızı Görselleştirmek Önereceğiniz tasarımın işlevsel değeri kadar görsel yönü de alanına bir yenilik kazandırmalıdır. Bu düşünceyle eskiz aşamasından sunum sürecine gelene kadar ürüne ait tüm görsel çizimler tasarımınıza artı bir değer katacaktır. Her ne kadar değerlendirme sırasında ürüne ait çizimlerdeki küçük ipuçlarından işlevlerine dair sonuçlara varılabilirse de, önerdiğiniz tasarımın görsel değerini artırmak, işlevi ile ilgili geliştirilebilir öngörüye sahip olmak için bu süreçte hazırlayacağınız görseller büyük önem taşımaktadır.

ream Line International Design Olympiad is an organization open for constant growth in terms of its content. Counted among the most prestigious world event based on its participation rates and structure; Dream Line attaches special importance to each individual within and aims to contribute in their development.

D

The goal of Dream Line within this framework is as follows ; Generally introduce the field of Design as a product of industry to the world. For primary schools; To enable students think, design and make sensitive towards their surroundings For High Schools; To raise the awareness levels of the students, to give them an idea about the concept of design. For Universities; To bring the students together with the professionals and designers from different parts of the world, to make them realize the effects of different cultures on design and offer them an international carrier chance. For universities; To reach out the students who have an inclination and skill to design through a world famous active organization and make institutional advertisement. For Partner Institutions; To make a world-wide advertisement, step ahead of other organizations, to reach out to the influential organizations, institutions or individuals in the design field. For the sector, International communication, a prestigious cooperation, opportunity to work with major organizations, institutions or the individuals in design sector. Sketch assessment in Design Process

www.duscizgisi.com

nedenleri vurgulamaya çalışınız. Bu doğrultuda benzer tasarımları incelemek size katkı sağlayacaktır, yeterli araştırmayı yapmadan tasarımınızı sonlandırmayınız. Bu doğrultuda geliştirmeye çalıştığınız önerinin “Görsel ve İşlevsel “yönlerini ayrı ayrı araştırınız. a-Hedef kitlenizin tasarımınız ile ilgili düşüncelerini öğreniniz. b-Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan tasarım yarışmalarının sonuçlarını Internet üzerinden inceleyiniz. c-Ürün tasarımı yapan tasarımcıların web sitelerini inceleyiniz. d-Ürün tasarımı yapan firmaların web sitelerini inceleyiniz. e-Tasarım eğitimi veren kurumların web sitelerini inceleyiniz. f-Tasarım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının web sitelerini inceleyiniz. g-Tasarım alanı ilgili yayın yapan, forum, portal, tanıtım ve haber sitelerini inceleyiniz.

Design is an artistic occupation, however to confuse it with art is dangerous and wrong. As all artistic activities, design works for producing something new as well as making ideas and feelings comprehensible. Much has been said about the design process so far. Studies beginning from the output and going back to

0

7

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

a-Tasarımınızı tüm yönleri ile çizmeye çalışınız.(ön, arka, alt, üst, yan yüzeyler) b-Tasarımınızda kullanacağınız malzemeyi renklendirerek ifade etmeye çalışınız. c-Tasarımınızı Dijital ortamda modelleyiniz. 3 Boyutlu Çizim Yapmak Ürün tasarımı sırasında tasarımınızı el yoluyla modellemek mümkün olabileceği gibi bu süreçte 3 boyutlu tasarım programları ve program kullanıcılarından destek alabilirsiniz. Bir ürünün modellemesi sırasında kullanılan bir çok program vardır. Bunlardan bazıları 3d Max, Rhino Ceros, Maya, Cinema 4D gibi programlardır.

BİLGİINFORMATION

On Dakikalık Sunuma Hazırlanmak Değerlendirme kurulunun önerisi ile planlanan değerlendirme sürecinde her finaliste en fazla on dakikalık sunum süresi verilebileceği önceden finalistlere bildirilmektedir. Verilen sürenin aşılması durumunda bunun zaman planlamasını olumsuz etkileyeceği gerçeğinden hareketle katılımcıların bu süreye uymaları gerekmektedir. Üç Soruya Cevap Vermek Değerlendirme sürecinde finalistlerden tasarımları ile ilgili olarak aşağıdaki üç soruya yanıt vermeleri istenecektir. Yarışmacıların sunum öncesinde bu üç soruya cevap verebilecek hazırlıklar içerisinde olması ve tasarımlarını bu doğrultuda geliştirmesi değerlendirme sırasında faydalı olacaktır. 1-Tasarımınız ne yapıyor? 2-Tasarımınız bunu nasıl yapıyor? 3-Tasarımınızın bu işlevi yapan benzer tasarımlardan farkı ne? Değerlendirme Biçimini Anlamak Her yıl yarışmanın değerlendirme kurulunda görev alması için dünyanın dört bir yanından belirli kriterler doğrultusunda jüri üyeleri davet edilmektedir. Tasarım alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerini ispat etmiş, geçmiş yıllarda bir çok yarışma organizasyonunda değerlendirme kurulu üyeliği görevini hakkıyla ifa etmiş olan kurul üyeleri değerlendirme sürecinde tarafsızlığa büyük önem vermekte bu süreci Yürütme

0

7

2

Kurulu adına jüri başkanı kontrol edip sonuçlandırmaktadır. İki aşamalı olarak yapılan değerlendirmenin birinci aşaması oy çokluğu ikinci aşaması ise oy birliği ile karara bağlanmaktadır.

scientifically. When we try to make a new inference, upper and lower brains are in a state of conflict. Among thousands of ideas fly through our mind, one or some become dominant and reflected in the sketch with the dance of our fantasies, dreams and self. To get a more grasp of this process, different designers’ sketches and process on the same theme should be studied. Each individual will get different results. Sometimes, the suggestions that we cannot make sense of will dominate the theme and lead to the product.

Sunum Yapabilmek İyi sunulmuş bir tasarım değerlendirme sırasında artı bir değer kazanır. Hazırlık sürecinden gelişim aşamalarına, sonuç bölümünden ambalaj tasarımına, pazarlama stratejilerinden dezavantajlarına kadar interaktif olarak tanıtılmış bir ürün kurul üyelerinin dikkatini çekecek daha özel bir tasarım olarak değer- There are also some impersonal values apart from the lendirilecektir. designer’s personal ones. Designer has to take these values into consideration while turning his ideas into products. In fact, this limitation acts as positive inhibithe intellectual processes behind have been done. And tors for the ideas and facilitates getting results. The usit is suggested that design process can be facilitated ability of the end product is important. The end user’s with a set of certain patterns and priorities based on desires, mindset, life style are important factors shapthese studies. As well as approaches that regard de- ing the ideas. It is not always possible for the designer sign as a scientific and degradable process, there are to work with like minded people. Working with people others that see it as a magical phenomenon, impos- who think differently coming from different background sible to be known. So many methods can be used to strains our minds. It leads to the inclination to build the explain design and design process. Each designer has design on a metaphor. We attribute many meanings to his own method. However, what should not be ignored an object we obtain from the life of the user. This is is that even though there are various design methods, an inference that has been kept somewhere in the back it is basically the act of joining the emotions and ideas of minds and come out as a result of visual triggers even though our brain may deny it. Another limitation together and turning them into a product. before the design is the application related problems of Studying the designer at work was not a popular tech- the end product. Designer tries to limit himself intellecnique until the relation between product and intellec- tually. This limitation is the factor to consider most in tual process has become a study subject. Interesting the sketch process which develops based on experience deductions could be derived if the designer’s scribbles and operates as an auto control mechanism. However, on the paper made during the sketch process which to say that application knowledge will be a limiting facbinds the intellectual process and the product together tor for inexperienced or novice designers wouldn’t be are examined carefully. His life style, education, state true. Even though application knowledge is important of mind determines his pen’s moves on the paper. His to turn the design into product, if not used only when previous experiences may lead him to disregard many required can be too limiting even deadly for design. ideas at the beginning. While this may work sometimes, leading to prejudices it may put designer in a vicious Important Details circle as well. To understand the aim of the competition Sketching is a personal process which cannot be put The aim of the Dream Line International Design Olyminto patterns. Intellectual structure, mindset and piad is to contribute to the imagination development dreams of the individual are abstract elements still of the students in varying methods based on their age uncertain regardless of the attempt to explain them and to introduce the facts of design to them and guide


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

them into the field in line with the principles of design while doing so. To comprehend the terms and conditions To comprehend the terms and conditions which contain rules and limitations of the Olympiad, available on our website will contribute to the participants.

www.duscizgisi.com

To confirm the suitability of the Project a- As it is an international design competition, the Dream Line International Design Olympiad requires the participants to present their projects in the desired format. Accordingly, to get the desired result in prescreening and final assessment to pay attention the following will make difference in the process. b-Make sure that your design is directly related one of these fields: “Precaution – Change – Education” and offer solutions to the problems of the users. c-Make sure that your design is in line with the “Universality and Depth” principle of design in the particular field it is suggested. d-Make sure that your design does not resemble the similar products in the field too much. Make online research and learn if your product has already been designed or not. e-Try to emphasize the aspects of your product that make it different from other designs. Studying similar designs will help you on this matter, do not finish your design without making substantial research. f-Try to make drawings which will illustrate your design. g-At prototype stage attach importance to creating a model which will illustrate your design visually and functionally. h-Attach special importance to the design of the presentation plate which the assessment board will take into consideration during the final assessment. i-Make a preliminary self-assessment of your design by going through the assessment criteria. Making Research on your design Try to emphasize the aspects of your product which render it different from other designs. Studying similar designs will help you on this matter; do not finish your design without making substantial research. Study

0

7

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

both Visual and Functional aspects of the idea you are developing. a-Learn what your target group thinks about your design. b-Search for the results of design competitions in different countries over the internet. c-Check out the websites of designers d-Check out the websites of the firms designing products. e-Check out the websites of the institutions which offer design education. f-Check out the websites of the nongovernmental organizations working in design field. g-Check out the Forums, Portals and News channels making design related broadcast Visualizing your design The visual aspect of your design should offer as much innovation to the field as its functionality. Therefore all visual illustrations you have made beginning from the sketch process to the presentation stage will add a bonus value to your design. While it may be possible to make inferences related to the functionality of the product from the tiny tips that illustrations give away, the visual materials you will prepare are very important in order to increase the visual value of your design and have an improvable foresight regarding its function..

Preparing for 10 minutes presentation The participants are informed beforehand that the assessment board will give each finalist maximum ten minutes to make their presentations. All participants should pay attention to not to exceed this limit as this would affect time schedule of the organization negatively. To answer three questions During the assessment the participants will be asked to answer the three questions below. The participants should be ready to answer these questions and develop their designs around them. 1- What does your design do? 2-How does your design do it? 3-What makes it different from others?”

BİLGİINFORMATION

To understand how the assessment is made Each year invitations for jury membership are sent to important figures from all around the world who have proved their experience and knowledge in design and served honorably as members of the judging committee in various organizations before. They attach great importance to objectivity when assessing and the process is controlled and concluded by the Head of judging committee in the name of executive board. First stage of two-stage assessment process requires maa-Try to draw each part of your design (Back, front, jority of the votes while the second stage is concluded by unanimity of votes. sides, top and bottom) b-Try to express the materials that you will use in your To be able to make presentation design by using the colours. A well presented design has the advantage over othc-Make a digital model of your design. ers during assessment. A product that is promoted by explaining every detail from the preparation to the deMaking 3-D drawings You may manually model your design as well as make velopment and final stages including its packing design use of 3-D design programs and users of such pro- and marketing strategies and its disadvantages will atgrams. There a lot of modeling programs such as 3d tract the attention of the members of the judging committee and considered as an exclusive design. Max, Rhino Ceros, Maya, Cinema 4D.

0

7

4


Yetkililer tarafından tavsiye edilen tek program.

Dernek yönetmek

bilgi, birikim, tecrübe, öngörü ve zaman ister. “siz yorulmayın diye biz sizin için kolaylaştırdık”

İletişim: 1324. Cadde No:24 Aşağı Öveçler Çankaya / ANKARA Tel.+90 (312) 472 37 91 • Faks.+90 (312) 472 64 75 Web. www.e-dernekyoneticisi.net


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Çalışmayı ve Beklemeyi Öğrenelim Learn To Work And Wait

Cem YAZICIOĞLU İş Adamı / Business Man

D

erinlerinde düşüncenin sınırlarını zorlayan, anlamlandırılabilir sonuçlar üzerine kurgusu yapılmış, temelinde farklıkları nitelikli bir zenginliğe dönüştürme heyecanı ile planlanmış özel bir organizasyon olan Düş Çizgisi Tasarım Olimpiyatı’nın sonuçları teknik, endüstriyel ve insani olarak oldukça etkileyicidir.

MAKALEARTICLE

İnsanoğlu hayal edebiliyor ve bu hayale doğru ilerleyebiliyorsa vardır. Varlık hayal ile mümkün, hayal ise düş kurmak ile başlıyorsa; bunu gerçekleştirenler, bu çaba için emek harcayanlar elbette varlığını insanoğlunun varlığı ile aynı çizgide görenlerdir. İnsanoğlunun geçmişinde olduğu gibi geleceğinde de büyük dönüşümlere ışık tutacak insanlar, hayal dünyaları ile etrafındakilerden farklı, düşünce yapısı ile sınırları zorlayan ve daha ileriye, daha yeniye doğru adım atanlar olacaktır. Sınırların zorlandığı, imkânsızların mümkün hale geldiği modern dünyada bir düşün, peşine takılıp giden ve dur durak bilmeden yeni arayışlara yönelen hiçbir bireyin önüne anlamsız sınırlar konulmamalıdır. Her birey sahip olduğu ve sahip olmayı hayal ettikleri ile kendi evrenini oluşturur. Kendilerine ait bir ideali olmayan insanlar başkalarının sesini duyamaz, onların hayallerine dokunamazlar. Bu anlamlı bir çaba ve nitelikli bir planlama ile ancak mümkün olur. Hayal etmekle başlanan bu yolda hedefe doğru yürüyenler önündeki engellere anlam verebilen, karşısına çıkan zorlulukları fırsata dönüştüren deneyimlerini bilgi ile süsleyip sonuç alabilenlerdir. Bilginin güç olduğu, teknolojinin akıl almaz bir hızda ilerlediği günümüzde öğrenmenin devamlılığı ve sürdürülebildiği insana dair farklar doğurur. Bu fark ancak evrenin varoluşuna paralel olarak öğrenen, pozitif yönde ilerleyen çevresindekilerle birlikte genişleyebilen, kendini ve sahip olduğu değerleri

0

7

6

daha öteye taşıma gayreti ile farklılıklar ortaya koymaya çalışanların gayretleri ile mümkün olacaktır. Modern dünyanın değişim ve gelişimlerine yön veren, insanlığın ihtiyaç ve gereksinimlerine cevap bulan endüstri ve sanayinin tüm alanları bilim ve sonucu olan buluşla ilerlemeyi amaçlar. Bilinen evrendeki en etkin varlık olan insanın, düşünebilme yeteneği ve tutkusunu, çalışma disiplini ile birleştirdiği noktada başarmayacağı şey yoktur. Gelişmenin en büyük düşmanı olan alışkanlıklar ve o alışkanlıklardan kurtulmanın yegâne anahtarı yaratıcı düşüncenin temelinde hayal kurmak ve o hayali gerçekleştirmenin sıralı programını tarif eden çalışma planıdır. Gelinen noktada zaman zaman rekabetin akıl almaz sonuçları ile yüzleştiğimiz, gücün acımasız ve bir o kadar dayanılmaz sessizliği içinde insanlık için çırpındığımız, teknoloji ve tasarımın amacından sapıp zararlı sonuçlarını izlemeye mecbur kaldığımız günümüz dünyasında kendi varlığını, varlığındaki farklılıkları fark ederek ortak bir paydada buluşabilme sevdası ile “Birlikten Kuvvet Doğar” düsturunu doğrularcasına buluşan gençlerin heyecanını paylaşmamak mümkün değil. Farklılardan soyutlanıp sadece insanı odak göstererek yüzlerce gence bu imkânı tanıyan onların hayallerine, hedeflerine ilerlemelerine imkân tanıyan Düş Çizgisi ve benzeri organizasyonlar bu hayale ulaşmada insanlık adına önemli bir misyona ortak olmuşlardır. Bu süreçle birlikte geleceğimizin aydınlık yüzü bu gençler ve onların elinde şekil alacak her düşünce yaşamımıza olumlu anlamda renk verecek, insanlığa yaşama sevinci katacak ve bu çabanın bir ürünü olan hayal ve tasarlama heyecanı uygulama alanında endüstri ve sanayiye yön verip ilerleyebilmesine imkân tanıyacaktır. Bu gün endüstride teknolojik ilerlemelere paralel olarak tasarım unsurunu kavrayamamış, tasarımı bir

Unutmayınız ki peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalar gerçek olabilir. gereklilik ve olmazsa olmazlar arasında görememiş kurum ve kuruluşlar yerinde saymaktan öteye gidememekte rekabetin keskin ve acımasız gücü altında ezilmektedir. Sektör olarak meşgul olduğumuz “Elektro- Optik Sistemler” de de durum pek farklı değildir. Temel teknolojik imkânlar kadar önemli olan o teknolojinin sağladığı olguları insan ergonomisine uygun hale getirecek olan tasarım unsurları kendi sahamızda da önemli bir parametredir. Öncesinde nitelikli bir eskiz süreci olmayan, derinlemesine bir araştırma süzgeci geçirmeyen, nihai kullanıcın istek ve gereksinimlerinin dikkate alınmadığı, sonuç kadar sürecinde başlı başına bir tasarım eylemi kadar önemsenmediği hiçbir üretim, diğer sektörlerde olduğu kadar, kendi iştigal sahamızda da anlamlı sonuçlar vermez. İnsanın bilgiyi görsel olarak algılayıp işlediği ve anlam yüklediği sonuçlarına göre eylem veya sıralı eylemleri davranışa dönüştürdüğü “Göz- Beyin” arasındaki kanal(Human Visual Pathway) üzerine yoğunlaştığımız medikalden güvenliğe, otomotivden madenciliğe pek çok sahada sonuç veren birden farklı endüstri sahasında aynı sonuçları elde edebileceğimiz temel teknoloji ve ergonomik tasarımlar üzerine nitelikli ve ayrıcalıklı ürünler geliştiriyoruz. Teknoloji ile hızlı bir yarış içine girdiğimiz düşünce safhasından tasarlama sürecine yeniliklerin peşinde koştuğumuz bu günlerde “Düş Çizgisi” yoluyla düşüncelerini, hayallerini sergileme şansı yakalayan gençlerin yaklaşımları karşısında hayranlığımı gizleyemediğimi ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu mutluluk gelecek adına bana büyük umut vermekte sektörel


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Bu heyecana ortak olan herkesi tüm samimiyetimle tebrik ediyorum. Bu süreçte gençlerin yolunu açan Teknoloji ve Tasarım Merkezi’ne teşekkür ediyorum. Unutmayınız ki peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa; bütün rüyalar gerçek olabilir.

If you have the courage to pursue them, all dreams can come true. he outputs of the Dream Line, a special organization pushing the boundaries of thought, based on meaningful results and planned with an enthusiasm to turn the differences into quality richness are so impressive technically, industrially and humanely.

T

One exists if only he is able to dream and move towards this dream. If existence is possible with dreaming, then the ones who are capable of dreaming are the ones who consider themselves on the same line as humanity. As in the past of humanity, there will be the ones who will lead great transformations, push the boundaries by their different ways of thinking and immense imagination, who will take steps into the newer and further in the future. In modern world where the limits are pushed, the impossible turns into possible, there should be no meaningless boundaries before the individual who pursues a dream and venture into endless quests. Every individual creates his own universe with what he has and what he deserves to have. People without ideals cannot hear the voice of others or touch their dreams. This requires a meaningful effort and a qualified planning. Those who walk on this path that begins with dreaming are the ones who are able to make sense of the obstacles and turn them into opportunities and get results by blending experience with knowledge. In a time when technology moves at such a rapid pace and knowledge is the ultimate power, humanity will become different with the continuum and sustainability of learning. And this difference will be created by the efforts of those who learn in parallel with the universe, progress in a positive way and try to make differences by striving to further themselves and their values. All the fields of industry that shape the development and change of the modern world that meet the needs of the humanity aim to move forward by making use of the science and inventions which are its end results. At the point where the passion and ability to think of the human being, the most active being in the known universe is joined with the discipline to work, there is nothing he cannot achieve. Habits are the worst enemy of development and the key to get rid of them lies in dreaming with the help of creative thinking and the work plan which maps out the road to realize dreams. It is impossible not to be moved by the excitement of the young people who are aware of the uniqueness of their existence and met as if justifying the principle “Union makes strength” to rise on a common ground in today’s world where we are forced to see the destruction caused by technology and science.

in the name of humanity. The youth will be the bright side of our future and each thought shaped by them will colour life and give joy to humanity to live their dreams and enthusiasm for design will contribute in the industry and move them forward. Today, the institutions and organizations that fail to understand the concept of design in parallel with technological developments and to regard it as among essential requirements can do nothing more than come to a deadlock and grind under the sharp and brutal load of competition. It’s not different with “Electro-optical systems” that we are dealing with. Design elements which will make the outputs of the technology suitable for human ergonomy are as important as the basic technological means in our sector too. No production process without a prior sketch period, that has not been through an in-depth research and that does not take the needs of the end user into consideration and not give the process as much importance as the result does not yield meaningful results in our business as well as others. We develop qualified and exclusive products with ergonomical designs which find use in a wide-range of fields from medical to security, automotive and mining by focusing on the human visual pathway by which the humans perceive and process knowledge visually and turn it into act or a set of acts according to their results. I would like to admit that I could barely hide my admiration for the young people who were presented the chance to show their ideas and dreams through the “Dream Line” in such times when we chase after the innovation and we furiously compete with technology. This gives me hope for the future and a sectoral excitement.

www.duscizgisi.com

olarak heyecanlandırmaktadır.

I would like to extend my heartfelt congratulations to all those who share this excitement and gratitude to the Technology and Design Center for paving the way for the youth. Don’t forget that all dreams can come true if you have the courage to pursue them.

Dream Line and such other organizations, the sole focus of which is the people and which enables hundreds of young people to follow and achieve their dreams have undertaken an important mission

0

7

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Dünyayı Değiştirmek Ya Da Yeniden Tasarlamak SANATART

To Change The World Or Redesign It Tasarım dünyasının prensi olarak söz ediyor herkes ondan. Bu alanda verilen en büyük ödülleri alan da yine o. Karim Rashid, en başarılı, adından en çok söz edilen ve gerek tasarımları gerekse yeniden yarattığı mekanlarla “iç dünyamızı” fetheden isim. Bu yazıyı okuduktan sonra ürettiği formlar kadar beyninin kıvrımlarına da hayran kalacaksınız.

0

7

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Ü

“Herkesin yaşamında şık, kullanışlı, üstünde düşünülmüş ve eğilimleri belirleyen objelerle nefes alıp verme hakkı var.” diyen genç tasarımcı, Alessi’den Georg Jensen’e, Umbra’dan Prada’ya, Miyake ve Method’da değişik ünlü markalar için tüketiciye kolay ulaşabilecek muhteşem ürünlere imza atıyor. Philadelphia’daki Morimoto Restaurant, Brighton’daki MyHotel ve Atina’daki Semiramis Hotel gibi örnekler, hem şıklığın doruğunda hem de ulaşılabilir bir şekilde Rashid’in dünyasını paylaşmak için tasarladığı ve ödüller kazandığı iki örnek. Dünyanın birçok üniversitesinden kendisine verilen fahri doktoraları, fahri olmayanlarla yarışır nitelikte. En önemli 14 müze, onun tasarımlarını 21. yüzyılın başyapıtları arasında sergiliyor. Üniversitelerin Endüstri Tasarımı bölümlerinde gençlerin bu konuda çok daha geniş perspektiflerden bakmalarını sağlamak için hocalık yapıyor. Kesinlikle Karim Rashid’in yapmak için uğraştığı bu. Dünyayı değiştirmek. Doğu kanı ve kültürünün derinliğini, Batı’nın disipliniyle karıştırıp mükemmel bir imza yaratan genç tasarımcı, İstanbul’da da Gaia and Gino markası için İstanbul’u tema edinen bir servis seti yarattı. Yedi tepesi, camileri ve kıyılarıyla İstanbul’u en sevdiği renk olan beyazla birleştiren Rashid için yaşamda dokunulan her şey bir tasarım. Rashid Türkiye’de ayrıca Step halı ve Şölen Çikolata için de sihirli değneğini kullanıyor. 43 yaşındaki tasarımcı sadece ürettikleriyle değil, fiziksel görünümüyle de adeta bir tasarım ürünü gibi. Uzun boyu, çok ama çok hızlı konuşması, daima beyazla flört eden takım elbiseleri ve tabi ki artık imzası

gibi olan büyük Ali G gözlükleri… “Her an her şeyi yapabilirim. Her şeyi tasarlayabilirim. Bu bir ev aleti de olabilir, parfüm şişesi de, kıyafet de… Önemli olan insanlara tasarım ürünü bir şeyler verebilmek ve bunu yaşamın her anına sokabilmek. İşte bugünün tasarımcısının aklını kurcalaması gereken gerçek soru.” Tasarımcıların sayısal olarak oldukça fazla ve hadi itiraf edelim burunlarının oldukça havada olduğu bu süreçte, Rashid daha büyük kalabalıklara daha şık ve fonksiyonel bir alan tasarlamak için uğraşıyor.

Everyone refers to him as the new prince in the world of design. He has also received countless prestigious awards for his work in pioneering design. Karim Rashid is both highly successful and one of the most prolific designers of his generation, penetrating our “inner world” with his own particular perspective. Having read more about im, you will admire not only the supple curves of his work but also those of his mind.

www.duscizgisi.com

rünler iç mekan tasarımı, moda, mobilya, ışıklandırma ve sanat… Tüm bunları bir arada kucaklayan Rashid, İngiliz ve Mısır karışımı bir ailenin Kahire doğumlu çocuğu. Çocukluğu Kanada’da geçen ünlü tasarımcı şimdilerde New York’ta yaşıyor ve bu kentin tüm enerjisini yansıtıyor eserlerine. Eser?.. Kesinlikle… Karim Rashid için tüm dünyanın birleştiği ortak fikir o ki, bir sanat eseri yaratıyor. Hem de hepsini müthiş bir felsefe şemsiyesi altında toplayarak. “Demokratik bir şekilde tasarım ürünlerini halka taşımak!”

is work includes an eclectic mix of interior design, fashion, furniture, lighting and art... Rashid was born in Cairo, to English and Egyptian parents. The famous designer, whose childhood was spent in Canada, now resides in New York and brings a sense of the city’s energy to his

H

0

7

9


SANATART

DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

works of art. Yes indeed, they are works of art . Karim Rashid is renowned worldwide for creating breathtaking works of art. And what’s more, he has popularised design by making it more accessible to the masses. His philosophy is that of ‘Designocracy’- “Getting the design products to the public in a democratic manner!” According to the young designer “Everyone has a right to live with the objects that are chic, practical and cutting edge”. His products are readily available to the public as he has designed for many famous brands such as Alessi, Georg Jensen, Umbra, Prada , Issey Miyake and Method. His futuristic design can be seen in the Morimoto Restaurant in Philadelphia, MyHotel in Brighton and the

0

8

0

Semiramis Hotel in Athens. Just a few examples of Rashid’s chic and accessible award-winning designs. He holds honorary PhDs from many of the world’s most prestigious universities but those cannot compete with the honour that has been bestowed upon by other institutions; the top fourteen museums in the world exhibit his designs among the masterpieces of the 21st century. He also teaches in the department of Industrial Design giving the youth of today the opportunity for a wider perspectives on tomorrow’s designs. Karim Rashid’s mission is to use design for one thing to change the world. The young designer’s signature is a fusion of cultures where East meets West. In fact he has designed Istanbul themed tableware for Gaia and Gino. For Rashid, who brings Istanbul to

life in the form of a dinner service, with its seven hills, mosques and shores, using pure white ( the colour he likes most), everything that can be touched in life, is a design. Yet again, Rashid can be seen waving his magic wand in Turkey for Step Halı carpets and Şölen chocolate. The designer, who is 43, is the very embodiment of his designs. His appearance says it all-his sheer height, his fast–paced speech, his immaculate white suits and of course his enormous Ali G eyeglasses,... “I can do anything any time. I can design everything. It may be a household appliance, perfume bottle, or clothes... the important thing is to take a design and to make it relevant to every moment of our lives. This is the real question that designers today should be addressing.”


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

İnandık, Çalıştık ve Başardık

We Believed, Worked And Achieved

RÖPORTAJINTERVIEW

Düş Çizgisi 2012 Lise Kategorisi Dünya Birincileri Ömer Kaya, Hasan Sağbır’ın danışman öğretmeni Sayın Hafize Ümit ile okurlarımız için konuştuk. Sayın Hafize Ümit ‘İnandık, Çalıştık ve Başardık’ diyerek genç yarışmacılara önerilerde bulundu.

üş Çizgisi Tasarım Olimpiyatı’nda danışmanlığını yaptığınız öğrenciler lise kategorisinde dünya birincisi oldular. Yarışma hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

D

Farklı kültürlerden, farklı milliyetler birçok öğrencinin bir arada bulunduğu organizasyona katılanları cesaretlerinden ötürü takdir etmek gerekir. Kaybedenin olmadığı bir yarışma. Bu tür organizasyona katılım cesareti bile ciddi bir başarıdır. Bugün olmazsa bir başka sefere başarı katılımcılar adına kaçınılmazdır. Tecrübenin önemini kavrıyorsak, uluslararası bir organizasyonun bir parçası olmak sonucu her ne olursa olsun bir kazanımdır. Katılımcılar ülkelerini en iyi şekilde temsil etme çabası içerisinde olmuş, farklı duygu ve düşüncelere sahip katılımcılar ile bir arada bulunmuştur. Teknik olarak tasarım kavramına olan ilginin, bu kavramın önemine işaret ettiği kanısındayım. Düşünen, araştıran ve bunu ifade edebilen bireylerin uzun vadede profesyonel bir eğitimin ardından üretime ve dolaylı olarak ülke ekonomilerine olan katkıları mutlaka artacaktır. Organizasyona katılan tüm katılımcıları kutluyorum. Bu süreç lise hatta ilköğretim düzeyinde öğrencileri arayışa sevk etmiştir. Bu sürecin sonunda finale katılma hakkını elde eden katılımcıların uzun vadede ciddi başarılara imza atacaklarından eminim. Yarışmaya katılan öğrencilerinize danışmanlık

0

8

2

ederken nelere dikkat ettiniz? Nasıl bir yönlendirme yaptınız? Öncelikle ifade etmeliyim ki Düş Çizgisi ile bir kez daha tasarımın, toplum yaşamındaki etkileri vurgulanmış, kişisel bir fenomen olmadığı ifade edilmiştir. Bu organizasyonun örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Böyle bir olgu içerisinde var olmaya çalışmak ayrıca takdir edilmelidir. Yarışmaya başvuru aşamasından başlayarak ödül törenine kadar özellikle dikkat ettiğimiz şey kolektif çalışma ruhudur. Eğer bir arada bir proje üzerinde çalışıyorsanız uyum çok önemlidir. Biz hep birlikte aynı hedefe doğru ilerlemek için öncelikle inandık. Ben bir öğretmen olarak yarışma boyunca öğrencilerimi motive etmeye çaba gösterdim. Bu motivasyon haliyle sürekli bir takip gerektiriyor. Sürekli olarak projenin gelişimini sorguladım. Öğrencilerimin bu süreçte ihtiyacı olabilecek teknik destekleri sağlamaya çalıştım. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, biz hep bir olduk ve bu birliktelikten de hedeflediğimiz sonucu elde ettik. Eklemek istediğim bir diğer nokta, çalıştığımız kurumun müdürü bizi hep destekledi. Onların desteği olmasaydı bu sonucu elde edemezdik. Biz bir anlamda da kurumumuzu temsil ettik. Buradan okul müdürümüze, öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ödül töreninden sonra nasıl tepkiler aldınız?


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

8

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Ödül törenin hemen bitiminde hatta belki de hemen o anda zaten pek çok arkadaşıma sonucu haber verdim. Çok güzel bir törendi. O an unutulmaz desem abartmış olmam sanırım. Düşünsenize yüzlerce nefes tutulmuş ve sunucunun elindeki kağıttan çıkacak sonucu bekliyor. Ümitle ümitsizlik arasında bir şey. Tıkanıp kalıyorsunuz o anda. Bir yanınızda derin bir sessizlik diğer yanınızda bir çığlık. Hayal meyal öğrencilerimin sahneye koştuğunu anımsıyorum. Belki kısa süreli bir şok hali de denebilir buna. Tabi sonrasında kameralar, fotoğraflar, Bakan Bey’i hatırlıyorum yanlarında öğrencilerimle birlikte basın mensuplarına poz verirken. Olağan üstü bir duygu. Gurur duydum o an öğrencilerimle. Tabi sonrasında yoğun bir telefon trafiği. Tüm öğretmen arkadaşlarım, idarecilerimiz ayrı ayrı tebrik ettiler bizi okula döndüğümüzde. Uzun bir süre bu heyecan devam etti. Pek çok öğrencim gelecek yıllarda katılmak istediklerini şöyledir. Olumlu etkileri çok oldu. Bunun için çok mutluyum. Genel olarak Düş Çizgisi’ ne, özel olarak da tasarım kavramına yaklaşımınız nedir ?

RÖPORTAJINTERVIEW

Günlük yaşamın her anında insanını işini kolaylaştıracak, ihtiyaçlarını cevap verecek nitelikte, gerek özgün, gerek o alana uygun yeni materyaller üretmek için düşünceyi ve hayali bir araya getiren buluş yapabilme düşüncesindeki genç mucitlerin bir araya getiren uluslararası geçerliliğe sahip prestijli bir tasarım organizasyonu olan Düş Çizgisi, tasarım kavramının önemini belirgin bir biçimde ortaya çıkartmaktadır. Önerildiği alanı geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik yapılan icatlar, mucit genç beyinlerin düşleriyle insanının ve insanlığın hizmetine sunulan bir kaynak olarak organizasyon dikkatleri üzerine çekmiş ve çekmeye devam edecektir. Beş on yıllık geçmişimizde adını sıkça duymadığımız “Tasarım” kavramı bugün herkes tarafından gündeme getirilmekte ve bu kavramın önemi üzerinde konuşulmaktadır. Aslında tasarım kavramından öte ortaöğretim kurumalarında düşünebilme, yorumlayabilme, çözüm üretebilme çabası biraz daha belirgin olarak hissedilmektedir. Bu çaba tasarımla birlikte somutlaşabilirse bir sonuca dönüşüp, karşılık

0

8

4

görürse daha olumlu çıkarımlar elde edebiliriz diye düşünüyorum.

sible. They met with people of different feelings and attitudes.

Son olarak Düş Çizgisi katılımcılarına neler önerirsiniz?

I believe the competition technically points out the concept of design and its importance. These students, who are able think, question and express themselves, will contribute to the economies of their countries in the long term. I congratulate all the participants. This process has led high school and even primary school students on a quest. I am sure the finalists will achieve great success in the long term.

Öncelikle bu fırsatı vermiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Düş çizgisi katılımcılarına özel olarak önerim yarışma süreci ister ödül alsın ister almasın başlı başına bir eğitim ve tecrübe. Yarışmanın başvuru aşamasındaki sistematik ciddiyet, sergi aşamasında ki sunum faaliyetleri ve uluslararası bir iletişim ağına sahip olma fırsatı kolay kolay elde edilemeyecek şeyler. Bence orada bulunabilmek yarışmacılara çok özel bir deneyim kazandıracaktır. Tüm katılanlara aracılığınız ile teşekkür etmek istiyorum.

We interviewed Hafize Ümit, the mentor of Ömer Kaya and Hasan Sağbır, the winners of Dream Line 2012. “We believed, worked and achieved,” was his analysis of their success.

What were your priorities when mentoring your students? How did you guide them? First, I would like to thank Dream Line, for once again for emphasizing the social effects of this project. I believe this organization will set an example in this sense. We appreciate being part of such an organization. The journey on this path not only requires believing in yourself but also requires working in harmony as a team. As a teacher I constantly motivated my students and tried to provide them with technical support. We also owe our achievement to the support of our principal. For this reason, I would like to take this opportunity to extend my gratitude to him and all the teachers of our school. What kinds of reactions did you get after the award ceremony?

I immediately called all my friends to let them know the result. I was stuck somewhere between hope and despair as hundreds of people were waiting breathlessly he students you mentored are the win- for the host to announce the winner. I can vaguely reners in the High School Category in the member my students rushing to the podium. Dream Line Design Olympics. Can we I also remember the Minister posing for the cameras find out your thoughts on this? with my students. I felt very proud of them at that moParticipants should be credited for their courage in tak- ment. It’s such a great feeling! Then of course I got so ing part in an organization that brings students from so many calls. When we were back, teachers, colleagues, many different cultures and countries together. There administrators… Everyone congratulated us. are no losers in this competition. Our excitement lasted for a long time. Many of my stuEven the experience of participating in such an impor- dents told me that they also were planning to take part tant event is a serious achievement in itself. Students in the event in the coming years. It had so many positried to represent their countries in the best way pos- tive effects…and I’m very happy about that.

T


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

What are your thoughts about “design” as Dream Line puts it? Dream Line is an international, prestigious event which brings together the youth of the world. The aim of the competition is for the contestants to come up with innovative and unique designs that will facilitate all aspects of daily life. “Design” is now the big buzz word and is now on everyone’s agenda. I think the skills of thinking, interpreting and problem solving are felt more in the secondary education category. I believe if the concept of design is added to these skills we will get more positive and concrete products. Finally, what advisewould you give to the participants? I would like to thank you for giving us this opportunity. What I advise students to be aware of is that participating in the Olympics is an award in itself (whether they get an award or not).

www.duscizgisi.com

Working systematically during the application period, presentation activities at the exhibition stage and being a part of an international network are great experiences for students. I would like to express my gratitude to all the participants.

0

8

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Üniversite Öğrencilerine Birkaç Öneri A Few Suggestions For University Students

Düş Çizgisi Tasarım Olimpiyatında Üniversite kategorisindeki yarışmacıların önerdikleri projelerde jüri üyelerinin tespit ettiği belli başlı eksikliklere dair öneriler: Düşünebilme yeteneği, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulayabilmektir. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek, daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek veya zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. İhtiyaçları ele alırken önerinizi bireysel yaklaşım çemberinden uzaklaştırıp tasarımın genellik ilkesi ile bütünleştirmeye, probleme temas edebilecek herkes için ortak çözümler önermeye dikkat edin.

Amaca Yönelik Kritik Düşünce Kabiliyetinizi üzerinde gerçekleştireceği deneyim fikrini gözden kaçırmayın. Estetik etkinin artırılması için işlevsellikKaybetmeyin ten uzaklaşamayacağınız gibi işlevsellik kazandırırAmaca yönelik kritik düşünce gücünden uzaklaşma- ken estetik algının kaybolmaması gerektiği fikrinden dan, yeterince genişleyerek fikirlerinizi olgunlaştırın. vazgeçmeyin. Tasarımlarınızın birincil, ikincil ve varsa daha fazla faydalarını keskin bir biçimde belirleyerek ilerleyin. Zira zaman zaman tasarım öğrencisi tasarım sürecinde amacından uzaklaşarak ürüne farklı anlamlar yüklediğinin farkında olmaz. Etrafınızda çözüme odaklandığınız problemin paydaşları ile yapacağınız görüşmeler, anketler ve anlamlı çalışmalar sizin fikrinizin değişmeden gelişmesine faydalı olacaktır.

Yeterli Araştırma Bilincinizi Canlı Tutun

Daralarak Genişleyin

Tasarım sürecinde öneri geliştireceğiniz alanı derinlemesine tahlil etmek önemlidir. Belirli bir aşamadan sonra aynı probleme önerilmiş farklı çözümleri bu çözümlerde geliştirilen stratejiler, öncelikler bir tasarımcı olarak sizlere ışık tutacaktır. Bu araştırma sürecindeki yerinde tespitleriniz size tekrardan uzaklaştıracaktır. Ancak tüm bu araştırma sürecinde belli bir fikre bağlanıp kalma riskini asla gözden kaçırmayın, araştırmanın amacından uzaklaşıp özgün yaklaşımınızı asla kaybetmemelisiniz.

Tasarlama sürecinde kendinizi referans gösteren ürünlerden kaçının. Beğenilerinizi ve isteklerinizi tasarımınızdan uzak tutun. Hep daha iyiyi yakalama heyecanınızı kaybetmeden geniş sosyal ve ekonomik bakış aşıları ile iletişim kurmaya gayret edin.

BİLGİINFORMATION

İ

0

8

6

novasyon Gücünüzü Yitirmeyin

Suggestions regarding the major faults in the projects submitted by the university students detected by the members of the judging committee.

D

o not lose your Innovation Strength

The ability to think entails developing new and different ideas and knowing how to put Dengede Kalın them to use. These new ideas may aim to solve problems and meet existing needs. It may require existing Tasarımınızın estetik yönü ile işlevselliği arasındaki products to be more aesthetic in design, or may simkeskin dengeyi bozmayın. Tasarımlarınızın kullanıcı ply make existing products and services more user-


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

friendly and convenient for people to use. The “needs” approach must apply the “universality” principle and steer away from the “individual” approach in order to deal with problems encountered everywhere.

diverse social and economical views without losing the enthusiasm of producing the best.

Research well

Do not upset the fragile balance between the aesthetical aspect and functionality of your design. Do not forget to remember what the end user will experience when using your product. You cannot sacrifice functionality for the sake of aesthetical beauty while you cannot think aesthetic perception should be ignored for the sake of functionality either.

Participants must have an in-depth knowledge of their chosen field in order to come up with unique solutions and strategies in the design process. Flexibility, keeping to the objectives of the competition, and taking a unique approach are all key points to keep in mind.

Keep the balance

Think critically and be goal oriented Thinking critically and being goal oriented involves assessing the primary, secondary and, if any other, benefits of your design. To do so may involve conducting interviews and surveys with the people who are shareholders in the product you aim to improve of your design. Conducting interviews and surveys with people sharing similar problems you intend to solve will be useful in developing your idea without changing your mind. Expand by narrowing

www.duscizgisi.com

Avoid the products which reflect you as an individual in the design process. Keep your own desires and fancies away from your design. Try to adhere to broad and

0

8

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Romanyalı Öğrenciler Bunu Hep Yapıyor

Romanian Students Are Doing This, Always MAGAZİNMAGAZINE

Liceul International De Informatica Constanta Düş Çizgisi 2012’de Lise kategorisinde 6517 proje arasından Induction Heating Kettel adlı projesiyle bu yıl da kendini gösterdi. Liceul International De Informatica Constanta stood out this year, too, with the project titled Induction Heating Kettel among 6517 projects in the high school category in Dream Line 2012.

0

8

8

azırladıkları iki projenin de finale kalmasının ardından büyük final için organizasyon merkezine gelen okul yöneticileri, danışman öğretmenleri ve yarışmacıların sunumları görülmeye değerdi. Kendilerine tahsis edilen stantlarını Romanya kültürü ile donatan ve projelerini en iyi şekilde sunmak için çaba sarf eden yarışmacılar oldukça iddialı görülüyorlardı.

H

Bir önceki yılda kazandıkları tecrübeler ve dört aylık hazırlık sürecinin ardından yarışmaya katılan Liceul International De Informatica Constanta School öğrencilerinden İsmail Ergean üç gün süre ile nitelikli sunumu ile herkesin ilgi odağı oldu. Zaman zaman bu yoğun ilgiden bunalan yarışmacı kendini danışman öğretmeninin yanına attı. Eğlenceli diş fırçası tasarımı ile yarışmaya katılan İsmail Ergean’nın projesi jürinin de dikkatinden kaçmadı. Değerlendirme sonucunda Lise kategorisinde Bronz Madalya ile ödüllendirilen yarışmacı mutluluğunu danışman öğretmeni ile paylaştı. Geçen yılki başarılarının tesadüf olmadığını ifade eden danışman öğretmen “okul olarak düşünebilme, sorgulama ve problemler çözebilme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Zaten mevcutta Romanya eğitim sistemi bu ana fikir ile ön plana çıkmaktadır. Biz Liceul International De Informatica Constanta School olarak Romanya eğitim anlayışının yanında geliştirdiğimiz kendimize has bir eğitim modeli uyguluyoruz. Bu yarışmadan aldığımız dereceler ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize tekrar gösterdi” diyerek düşüncelerini aktardı. Tüm izleyicilerin, jüri üyelerinin ve organizasyon ekibinin takdirini kazanan ekip, İzmir’den değerlendirme kuruluna katılan Ali Karatay’ın da iltifatlarına mazhar oldu. Ali Karatay juri üyesi olduğu bu denli büyük bir organizasyonda ülke olarak çok beğendiği bir okul öğrencisinin Bronz Madalya olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

t was worth seeing the presentation of the competitors, Advisors, and school managers who came to organization centre for the grand final after the two projects they had prepared were chosen for the final. The competitors who adorned the stand reserved for them with the Romanian culture and who tried to present their project in the best way seemed very assertive.

I

İsmail Ergean, one of the students of Liceul International De Informatica Constanta School who took part in the competition after the experiences he had last year and four-month preparation process, was the center of interest with his qualified presentation for three days. From time to time, the competitor who got bored with this intense interest took shelter by his Advisor. The project of İsmail Ergean who joined the competition with his amusing toothbrush design was noticed by the jury, too. The competitor who was awarded bronze medal in the high school category after the assessment was very pleased as was his Advisor. Stating their success in the previous year was not a coincidence, the Advisor expressed his thoughts by saying: “We, as the school, try hard to raise students who have the skills of thinking, questioning and solving problems. Indeed, the present Existing Romaninan education system stands out with this main objective. We, as Liceul International De Informatica Constanta School, practice a specific education model along with the Romanian education understanding. The ranks we had in this competition showed us, once again, what a true path we are leading.”

0

www.duscizgisi.com

The team that won the approval of all the spectators, jury members and organization team was honoured by Ali Karatay who joined into the assessment board from İzmir. Ali Karatay expressed his happiness owing to the fact that a student whose country he liked very much won a bronze medal in such a grand organization in which he was a jury member.

8

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Tasarımın Aykırı Yüzü

Design’s Intimidating Face

The Guardian, geçtiğimiz günlerde mimar Zaha Hadid ile 2012 Olimpiyatları için hazırladığı müthiş su sporları merkezi, çalışmalarının neden tartışma yarattığı ve Bağdat’ın yeniden inşası üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

2

012 Olimpiyatları Su Sporları Merkezi’ni siz tasarladınız. Binanın ardındaki konsepti açıklayabilir misiniz?

RÖPORTAJINTERVIEW

Genel olarak bir ya da iki dalgaydı konsept aslında ama biz organik morfoloji, su altı yaşamı gibi konular üzerinde de çalışıyoruz. Çatının dalgalı olmasının sebebi belirli bir miktar ışığı yakalamak istememizden kaynaklanıyor. İddialara göre bütçeyi üç kat aşmış. Bu doğru mu? Orijinal proje tüm ihtimalleri ve tüm vergileri içermiyordu. Belki şimdi bazıları düşecek. Bu gibi konular hep maliyet getiriyordu, çok yarışmacı bir küresel pazar içinde beton, çimento ve çeliğin fiyatı çok yüksekti. Ve ayrıca yapım için farklı bir fiyat, diğer her şey için ise farklı bir fiyat söz konusu. Bunları karıştıramaz ya da eşleştiremezsiniz. Sizce insanlar neden binanın örneğin fiyatından bu kadar etkileniyorlar? Çünkü İngiltere’de tüm kamu yapıları çok araştırılıyor. Olimpiyatların, sonrasında bölgeyi nasıl yenile-

0

9

0


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Henüz yapmadık. Yapının maliyeti ile ilgili çıkan yaygara ve ekonomik durgunluk gibi nedenlerle “keşke daha mütevazı bir tasarım yapsaydım” dediğiniz oluyor mu? Hayır. Durgunluk dönemlerinde cesareti arttırmak çok daha önemlidir ve daha önceden aceleyle yapıp bitirdiğimiz işlere dönüp bakarak onlardan ders almalıyız. Bu yapıları değiştiremezsiniz, havuzu küçültemezsiniz çünkü bu Olimpik bir havuz; soyunma odalarını ya da cam kaplamasını değiştiremezsiniz. Çalışmalarınız çok tartışılıyor. Tartışmalara özellikle mi yer açıyorsunuz? Hayır, sadece farklı olduğu için insanlar önyargılı davranıyorlar. Bir dönem bir çok ödül aldınız ancak işlerinizi hep diğer ülkelerde yapabildiniz, İngiltere’de hiçbir şey inşa etmediniz. Artık bu durum değişti mi sizce?

nasıl olmanız gerektiğini söyleyen bir dikte gibi. Ben bu tür kurallara pek uymuyorum. İngiliz olmamanızdan mı kaynaklanıyor sizce bu? Bunun ırksal bir şey olduğundan pek emin değilim. Öyle olduğunu düşündüğüm zamanlar da oldu gerçi. Ama aslında bunun normları takip etmememden ve bu şekilde insanları rahatsız etmemden kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa onlara karşı tehlikeli ya da tehditkar olmak gibi bir niyetim yok. Bu kötü şöhretinizden memnun musunuz? Zaman zaman eğlenceli buluyorum. Yakın zamanda bir ayakkabı ve bir musluk tasarladınız, eserlerinizin daha erişilebilir olmasını mı istiyorsunuz. Hayır, sadece eğlence olsun diye yaptım. Daha fonksiyonel şekilde düşünmek gerekiyor çünkü küçük bir nesnenin her çizgisinin düzgün olması gerekiyor. Biçimsiz bir şey yapamazsınız, gerçekten bir heykel gibi üzerinde çalışmalısınız ama bu aynı zamanda bir musluk, o nedenle işlevsel de olması gerekiyor. Bağdat mimarisinden etkilendiğinizi söylemiştiniz.

Sanmıyorum.

Bağdat çok güzel banliyöleri olan çok harika bir kentti. Orta Doğu’da hayat diğer yerlerden büyük ölçüde farklıdır.

Burada dışlandığınızı mı hissediyorsunuz?

En son ne zaman gitmiştiniz?

Hayır. Sadece çok yazık çünkü işlerim burada aldığım eğitimin sonucunda ortaya çıkıyor ve bu tarz bir kente bir cevap aslında. Bu tarihi bir kentle ilgilenmenin bir yolu…

1979’da.

Tehditkar bir yönünüz olduğu söyleniyor. Bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Bence bu role soyunan kadınlara pek alışık değiller sadece. Bu

Yeniden inşasına katılmayı ister miydiniz? İlginç olabilirdi ama oranın binadan fazlasına ihtiyacı var, yeniden inşa çok büyük bir emel. Çok fazla yıkım oldu ve bir toplumun, bir ulusun nasıl yeniden inşa edilebileceği üzerinde tekrar düşünülmesi gerekiyor. Bu iş birkaç kültürel yapının inşa edilmesinin çok ötesinde.

Bağdat’ı özlüyor musunuz? Arap dünyasında olmakla ilgili şeyleri özlüyorum, dili özlüyorum, içinden büyük nehirler geçen kentlerin belli bir sakinliği vardır. Kahire ya da Bağdat, fark etmez, oturur ve bu nehrin bin yıllardır buradan aktığını düşünürsünüz. Buraların çok sihirli anları vardır.

The Guardian recently conducted an interview with Architect Zaha Hadid on her ambitious Aquatic centre for the 2012 Olympics; why her work creates controversy; and Rebuilding Baghdad.

Y

ou have designed the aquatics centre for the 2012 Olympics. Can you explain the concept behind the building?

It was about a wave - or two waves - but we’ve also been working with organic morphology, underwater life, all that sort of stuff. The roof is a wavy roof because we wanted to achieve a level of lightness. It has allegedly gone three times over budget. Is that correct? The original project did not include all the contingencies, all the fees.

www.duscizgisi.com

neceği konusuna çok ciddi biçimde odaklanılıyor. Bu yapı bir pavyon ve bir parktan meydana geliyor ve tüm çevreye hizmet ediyor; insanların bunu yalıtılmış bir proje olarak değil stratejik biçimde diğer yönleriyle de düşünmeleri gerekir. Boris Johnson ile herhangi bir anlaşma yaptınız mı?

Maybe now things will drop down. At the time these things were priced, it was a very competitive global market - the price of concrete and cement, of steel, was high. There are different pricings - one is for construction, the other includes everything. You can’t mix and match them.

0

9

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

RÖPORTAJINTERVIEW

Why do you think people get so passionate UK but you couldn’t get anything built here. Has No, it’s just fun. You have to think about it in a functional way, and because it’s a small object, every line has that changed? about how much a building like that costs? to be right. It can’t be clunky - you have to really work on it like a sculpture - but it’s a tap, so it has to work. Because all public buildings here are under scrutiny. I don’t think so. You have said that you were inspired by the architecThere is a tremendous focus on legacy after the Olymture of Baghdad. pics, how this regenerates an area. It becomes a pavil- Do you feel sidelined here? ion and a park, it services the whole neighbourhood; one has to think about these things in a strategic way, No. I just think it’s a pity because my work stems from Baghdad was a very nice city, there were beautiful subbeing educated here, and it’s a response to this kind of urbs. Life in the Middle East is quite different from other not just as an isolated project. city. It was a response to how to deal with a historic places. Have you had any involvement with Boris John- city. When did you last go back? son? You have a reputation for being intimidating. In 1979. No, not yet. There is nothing I can do about that. I don’t think they Because of the fuss about the cost, and the re- are used to many women being in this role. There is a Would you like to be involved in the redevelopcession, do you wish you had designed a more fixated view about how you should be. I don’t necessar- ment? ily abide by these rules. modest building? It would be interesting, but it needs to be more than No. In these moments of recession, uplifting the spirit is By intimidating, do you think they mean not just a building - the redevelopment is a very big ambition. There’s a lot of destruction and someone has to even more important and we should learn from things British? rethink how to build up a society, how to rebuild a nathat were done in the past that were done in a hurry. You can’t compromise with any of these buildings: you I’m not sure it’s a race thing. There are moments when tion. It’s beyond doing a few cultural buildings. can’t shrink the pool, because it’s an Olympic pool; you I think that was the case. I think it’s because you don’t follow the norm and people are uncomfortable. It’s not Do you miss Baghdad? can’t compromise on changing rooms, on glazing. that I’m trying to be nasty to them or intimidate them. I miss aspects of being in the Arab world - the language Your work is quite divisive. Do you set out to - and there is tranquility in these cities with great rivers. Do you enjoy the notoriety? cause controversy? Whether it’s Cairo or Baghdad, you sit there and you think this river has flown here for thousands of years. No. But because it’s not familiar at the beginning, peo- Sometimes it’s fun. There are magical moments in these places. ple shy away from it. You recently designed a pair of shoes, and now There was a period when you were winning a tap - are you trying to make your work more awards and getting commissions outside the accessible?

0

9

2


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Mimar Sinan’ın Ay ile Güneşe Emanet Ettiği Sır

The Secret That Mimar Sinan Commended To The Sun And The Moon Mimar Sinan’ın imzasını taşıyan Üsküdar ve Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan Külliyeleri, hiç açığa çıkmayan bir aşkın izlerini mi taşıyor? smanlı’nın büyük cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın ve büyük aşkı Hürrem Sultan’ın bir kız çocuğu gelir dünyaya. Efsane bir aşkın meyvesidir, bu çocuk ve bu yüzden belki efsane aşkların en temeline en masalsı olanına ithafen ismi Mihrimah konulur Mihr ü Mah Farsça’da Güneş ve Ay demektir.

SANATART

O

Zaman hızla geçmiş Mihrimah Sultan büyümüş 17 yaşına gelmiştir ki o zamanlar için evlendirilmesi uygun olan bir yaştadır. İki talibi olur: Biri Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa’dır diğeri ise sarayın Başmimarı Mimar Sinan… Padişah biricik kızını Rüstem Paşa ile evlendirir. Sinan evlidir ve 50 yaşındadır ama bilinen odur ki Mihrimah Sultan’a deliler gibi aşıktır… Mimar Sinan o derece derin bir tutku ile aşık olduğu Mihrimah Sultan’a kavuşamamıştır fakat ona olan aşkını olanca güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır. İstanbul’un en güzel yerlerinden birine Üsküdar’a Mihrimah Sultan adına bir cami yapması istenir kendisinden.1540 yılında inşa etmeye başladığı camiyi 1548 yılında tamamlar. Cami inşa edilirken bir yandan kendi aşkını anlatır hiç şüphesiz ve eserine sanki “eteklerini giymiş bir kadın” siluetini verir. Ayrıca

0

9

4

cami için mimari olarak esinlendiği örnek aldığı yer ise bir başka aşka -kutsal bir aşka- adanmış bir şaheserdir: Ayasofya! Bahsi geçen bu cami iki minareli olup padişah fermanı ile yaptırılan bir eserdir ama Sinan’ın söyleyecekleri bununla bitmemiş olacak ki bu eserden 14 yıl sonra o güne kadar ilk defa padişah fermanı olmaksızın Edirnekapı’da, surların yakınına pek kimsenin ilgilenmediği ıssız yalnız ama İstanbul’ un en yüksek tepesi olan bir yere, sanki aşkının gizli ıssız ve yalnızlığını ama bir o kadar büyüklüğünü haykırmak istermişçesine ikinci bir eser yapmaya koyulur… Mihrimah Sultan’a ithafen… Derler ki: cami Mihrimah Sultan’ın o duru gösterişsiz ve bir o kadar asil güzelliğine istinaden küçücüktür ve sadece 38 mt bir minareye sahiptir. Bir adet incecik kubbesinin üzerindeki 161 pencere ise iç güzelliğinin ne kadar aydınlık ve berrak olduğunu temsil eder, bu sayede gün ışığının her köşede adeta dans ettiği kadınsı edalı. Cami içindeki pandatiflerde ve minare kenarlarındaki upuzun işlemelerde de Mihrimah Sultan’ın o çok güzel ayak topuklarını döven upuzun

saçları tasvir edilmiştir. Ve yine denir ki: Mihrimah Sultan’ın statüsü iki minareli cami yaptırmaya yetmesine rağmen yalnızlığını simgelemesi anlamında tek minareli yapılmıştır bu cami. Ama Sinan aşkını öyle sihirli bir tılsımla mühürlemiştir ki bu sırra şaşırmamak o sevdaların naifliğine imrenmemek elde değil. Sinan Usta’nın aşkının vesikasıdır sanki. İki caminin de yeri özenle seçilmiştir. Güneşin doğum ve batım yerleri tespit edilerek yapılmış camilerdir. Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan Camii’ni aynı anda görebileceğiniz bir yer tespit edin. Günbatımında (elbette yılın sadece bir gününde ki o gün 21 Mart gece ile günün birbirine eşit olarak kavuştuğu gündür. Daha enteresanı o gün Mihrimah Sultan’ın doğum günüdür) göreceğiniz muhteşem manzara şudur: Edirnekapı Camii’nin tek minaresinin arkasından güneş batarken Üsküdar’daki caminin minareleri arasından ay doğmaktadır! “Bu nasıl bir hesaplama bu nasıl bir estetik anlayışıdır!”


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

9

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Does the Islamic-Ottoman social complex of Mihrimah Sultan in Uskudar and Edirnekapi built by Mimar Sinan keep the traces of a secret love? baby, whose father is Suleyman the Magnificent, the great Sultan of Ottoman Empire and whose mother is the great love of him, Hurrem Sultan, was born. This baby is the fruit of a legendary love. In memory of the actors of an even more legendary love, she was named as Mihrimah. Mihr u mah means Sun and moon in Persian language.

A

SANATART

Time went by soon and Mihriman Sultan grew up and she turned 17. Back then, she deemed old enough to marry. There were two suitors: One of them was Rustem Pasha, the governor of Diyarbakir and the other one is Mimar Sinan, the chief architect of the Palace… The Sultan marries his daughter with Rustem Pasha. At that time, Sinan was married and 50 years old. But, he was passionately in love with Mihrimah Sultan… Sinan’s great love did not bestow him Mihrimah Sultan. Nevertheless, he reflected this great love in his art. He was requested to build a mosque in Uskudar, one of the most beautiful places in the name of Mihrimah Sultan. He started to build the mosque in 1540 and completed it in the year of 1548. While the mosque was being built, he was instilling his love in it. He gave a silhouette of a woman wearing a skirt. Furthermore, the source of the inspiration from the point of architecture for the mosque is Hagia Sophia, master work dedicated to another love. The said mosque has two minarets and it was built with the Rescript of Sultan. It was not the last word for Mimar Sinan. After 14 years later from the building of this mosque, without the Rescript of Sultan for the

0

9

6

first time, he began to build a work in the highest and most desolated hill of Istanbul as if screaming out the greatness of his love and his loneliness… In the memory of Mihrimah Sultan… It is said so: “The mosque is small and as simple, pure loyal as the beauty of Mihrimah Sultan. It has got just one 38 meter-high-minaret. The 161 pieces of windows reflect that her beauty inside, so bright and clear. So, the sun light dances in every point of the mosque just like a dancing woman. The long hair of Mihrimah Sultan is reflected in the embroidery on the sides of the minaret and embellishing within the mosque. And it is said also: “This mosque has just one minaret to represent the loneliness although the status of Mihrimah Sultan is enough to build a two-minaret-mosque. But, Sinan sealed his love with such a magical, secret cantrip that it is impossible not to wonder at and admire the greatness of his love..It is like the testimonial of a heart full of love. The places of two mosques are so special. The sunrise and the sunset directions were calculated and the mosques were built accordinly. Stand on a place where you can see Mihrimah Sultan Mosque in Edirnekapi. In sunset, (when it is in the day of equinox. Furthermore, it is birthday of Mihrimah Sultan) what you see is that: While the sun goes down behind the minaret of Edirnekapi, the Moon rises between the minarets of mosque in Uskudar. This is a formidable calculating and a concept of esthetic!


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

9

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Bir Yüzyıl Projesi: İpek Üniversitesi Project of a Century: İpek University

HABERNEWS

Sadece Türk eğitim sistemine değil, dünya arenasında Sosyal Bilimler alanına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan İpek Üniversitesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde kapılarını öğrencilere açıyor. İpek University that prepares to bring a breath of fresh air to the field of social sciences not only in Turkish education system but in the world arena as well, opens its doors to students in 2014 academic year.

0

9

8

İ

pek Üniversitesi’nin Kuruluş Amacı

“Sadece yaşadığı dönemi değil, kendisinden sonraki nesilleri de kalıcı eserleriyle aydınlatacak gençler yetiştirmektir.” Dünyada oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, üniversite tercihi ve ardından getireceği meslek seçimi en önemli kararlardan biridir. Yaşadığı döneme ve sonraki nesillere kalıcı eserler bırakacak, geleceği aydınlatacak olan gençlerin geleceğini şekillendirecek olan üniversite tercihindeki ilk adım oldukça önem taşımaktadır. Bu noktadaki seçenekler arasına eklenecek olan ve yüzyılın projesi olarak görülen, uluslararası rekabete açık, marka değeri olmaya aday olan, Koza İpek Vakfı’na bağlı Ankara’da kurulan İpek Üniversitesi ülkemizdeki pek çok alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik başarılarını sürdürülebilir hale getirmek, ancak nitelikli eğitim ortamları oluşturmakla mümkündür. Yükseköğrenimde dünyayla rekabet edebilecek insan gücünün yetiştirilmesi, aynı zamanda elde edilen başarıların da devamlı olmasını mümkün kılacaktır.


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

0

9

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

İpek Üniversitesi, modern kampüs imkanları, seçkin akademik kadrosu ve farklı içerikte hazırlanan programlarının yanı sıra sosyal bilimler alanında açacağı çığır ile tüm dünyada adından söz ettirecektir. Özellikle sosyal bilimler alanında yoğunlaşacak olan İpek Üniversitesi, toplumu ve insanı yönlendiren, yöneten İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası Ticaret, Hukuk, Sinema, Televizyon, Halkla İlişkiler, Sahne Sanatları, Müzik, Animasyon, Gazetecilik, Tarih, Edebiyat, Psikoloji, Felsefe gibi alanlarda iddialı bir şekilde donatılacak ve nitelikli bir eğitimden geçmiş, başarılı sosyal bilimcilerin sağlayacağı bakış açısı ile siyasi, ekonomik ve kültürel olay ve olguların değerlendirilmesi ve yönlendirilmesinde önemli modeller oluşturacaktır.

HABERNEWS

Sadece bir eğitim öğretim alanı değil, günün her saatinde yaşanabilir bir sosyal, sanatsal ve kültürel alan olma özelliğine sahip olacak olan İpek Üniversitesi’nin kampüsünün mimarisinde ve sosyal alanlarında, çalışma alanının ve yaşam kalitesinin başarı seviyesini etkileyeceği düşüncesi ile dünyanın farklı şehirlerinden esintiler kullanılmıştır. Aynı zamanda bir film platosu olarak da dizayn edilen kampüs; eğitim hayatının; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle eklemlenmiş bir yaşam sunmaktadır. İpek Üniversitesi’nde bir üniversite kampüsünden çok, bir şehirde yaşıyor olma hissi ile tüm öğrenciler ayrıcalıklar dünyasına adım atma şansı yakalayacaktır. Seçkin öğretim kadrosu ve başarılı gençleri ile dünyaya önemli değerler katacak olan İpek Üniversitesi’nin Kurucusu Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek, üniversitenin kuruluş amacını “Sadece yaşadığı dönemi değil, kendisinden sonraki nesilleri de kalıcı eserleriyle aydınlatacak gençler yetiştirmektir.” ifadesi ile özetlemiştir.

T

he purpose of the foundation of İpek University;

“To raise young people who will enlighten not only the period in which they live in but also the generations after them with their permanent productions.” University preference and the consequent profession choice are important decisions in the world in the period of important developments. The first step in the university preference that will change the future of the young people who will enlighten the future and pro-

1

0

0


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

1

0

1


HABERNEWS

DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

1

0

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

duce permanent works for the period they live in and the next generations bears much importance. İpek University that will be added to the preferences at this point, that is seen as the project of the century, open to international contest and ready to become a brand value, which will be founded as connected to Koza İpek Foundation will contribute to the qualified labour force needed in many fields. In order to sustain the social, cultural, political and economic success that Turkey has achieved in recent years, it is essential to form qualified educational settings. Creating a labour force that can compete with the world in higher education will enable the success to sustain, too. Ipek University will make a name of itself through its great success in social sciences, along with its modern campus facilities, notable academicians and programs wirh wide ranging contents. Focusing especially on social sciences, Ipek University will be reinforced in the fields such as Economics, Management, International Relations, Political Science, International Trade, Law, Cinema, Television, Public Relations, Performing Arts, Music, Entertainment, Journalism, History, Literature, Psychology, Philosophy that guide the people and society, and will form important models for the assessment of the political, economic and cultural norms and events through the viewpoint it will provide by the successful social scientists with a qualified education.

www.duscizgisi.com

In the architecture of the social facilities and the campus that will have the characteristics of a socially, artistically and culturally liveable place all the time, not just an educational place, inspirations from different cities of the world have been employed with the thought that the living standards will influence the level of success. The campus, which is also designed as a movie plateau, offers an educational life strengthened with social, cultural and sports activities. In Ipek University, all of the students will have the chance of entering into a world of priviledges with the feeling of living in a city, not in university campus. The Chairman of the Board of Directors of Koza Ipek Holding Hamdi Akın İpek, the founder of Ipek University which will bring important values to the world with its notable academicians and successful youth summarised the purpose of the foundation of the university as “(Our aim) is to raise young people who will enlighten not only the period in which they live in but also the generations after them with their permanent productions.”

1

0

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Heybeli Ada’dan İstanbul Bir Başka Güzel The Distinct Beauty Of Istanbul From Heybeli

MAGAZİNMAGAZINE

Yarışmanın bitimi ile Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan şehir İstanbul, Düş Çizgisi jüri üyelerine ev sahipliği yaptı.

1

0

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

D

Yarışmanın ardından Ankara programını bitirip İstanbul’a hareket eden değerlendirme kurulu üyeleri kendilerini bekleyen özel yat ile Heybeli adaya hareket etti. Hareket eden deniz aracı kısa bir süre sonra büyük bir fırtınanın ortasında kaldı. Beşik gibi sallanan deniz taxi ile bir süre mücadele eden jüri üyeleri yağan yağmur ile birleşen dalgaların oluşturduğu o

eşsiz anı kameraları ile kaydetti. Yaklaşık 30 dakika süren yolculuktan sonra İstanbul’un Büyükada’dan sonra en büyük adası olan Heybeli Adaya ulaşan misafirlerimiz ilk andan itibaren gördükleri güzellikler karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Adada misafirlerimize rehberlik eden adanın önde gelen isimlerinden Heybeli Ada Latif Kültür Derneği Başkanı Koray Kanbur, adaya Heybeliada denilmesinin sebebinin, uzaktan bakıldığında adanın yere bırakılmış bir heybeye benzemesi olduğunu belirtti. İstanbul’un en çok rağbet gören sayfiye yerlerinden biri olan adada denize nazır tarihi Heybeliada Halki Palace Otelde konaklayan misafirlerimiz motorlu taşıt trafiğine kapalı adada atlı faytonlarla gezinti yaptılar. Tarihi Heybeli Ada Ruhban Okulu’nda incelemelerde bulunan jüri üyelerimiz ormanlar içindeki bu eşsiz güzellik karşısında hayranlığını gizleyemediler. Ada gezisinin ardından İstanbul’a geçen jüri üyelerimiz, tarihi yarımada içerisinde ki Legacy Ottoman Hotel de konakladı. İstanbul’daki ilk günlerinde Ayasofya Müzesi, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, Yere Batan Sarnıcı ve Avrupa yakasını gezme fırsatı bulan misafirlerimiz Topkapı Sarayı’nda uzun bir süre Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi dokusunu inceledi. Misafirler imparatorluğun ihtişamı karşısında büyülendiler. Ayasofya’nın içerisinde geçmiş medeniyetlerin görkemini, duvarlardaki freskleri hayranlıkla izlediler. Bir yanda Ayasofya diğer yanda Sultan Ahmet Camii

adeta bir birlerine selam duruyordu. Bu iki mimari yapı arasında olmak tasarımın önemini anlayanlar için çok ayrı bir mana içeriyordu. Günün yorgunluğunu sahilde denize düşen yakamozlar altında yemek yiyerek atan misafirler dinlenmek üzere otellerine döndüler. İkinci gün kahvaltıyla başlayan gün kapalı çarşı gezisi ile devam etti. Gönüllerince alışveriş yapan jüri üyeleri Singapurlu jüri üyesi Ken Koo’nun esprileriyle moral buldu. Kapalı çarşı içerisinde en fazla halı kilim ve kültürel ürünler dikkat çekti. Değerlendirme kurulunun bayan üyesi Joyce Palmer sevecen tavırlarıyla İstanbul esnafının ilgi odağı oldu. Galata Kulesi karşısında fotoğraf çektiren misafirlerin arasında kısa sürede oluşan dostluk bağı görülmeye değerdi. Zor anların yaşandığı vedalaşmanın ardından İstanbul’dan ayrılan Güney Koreli misafirimiz Ms. Kim bu birliktelik örnek alınması gereken bir dostluk köprüsünün kurulmasının ilk işaretleridir diyerek duygularını ifade etti. Oldukça sıcak geçen İstanbul gezisi Mısır Çarşısı gezisi ve müze gezileri ile son buldu. Bir süre şehrin ayrı noktalarını ayrı ayrı gezme fırsatı yakalayan jüri üyelerimiz akşam yemeğini boğaza karşı birlikte yeme imkanı buldu. Dönüş yolunda tekrar bir araya gelmek için randevulaşan misafirler bir birlerini tanımaktan ve Düş Çizgisi’ ne katılmaktan dolayı büyük heyecan duyduklarını ifade ettiler.

www.duscizgisi.com

üş Çizgisi finalinin bitiminde Ankara’nın tanınmış işadamlarından Yusuf Sarıcı’nın Jüri Üyeleri ve Yürütme Kurulu onuruna verdiği yemeğin ardından otellerine dönen değerlendirme kurulu üyeleri ertesi günün ilk ışıkları ile kahvaltıda organizasyon yöneticileri ile bir araya geldi. Kahvaltıda organizasyon yöneticilerinden İlhan Yerli ve Taner Gökalp jüri üyelerine değerlendirme kuruluna katıldıkları için teşekkür etti. Duygulu anların yaşandığı yemekte İlhan Yerli’ nin jürilere hitabında “Hiçbir beklenti içinde olmadan binlerce kilometreyi hiçe sayarak aramıza katılmanızdan ötürü büyük onur duyduk, bu, kurumum ve şahsım adına bedeli ölçebilecek bir değer değildir.” dedi. Taner Gökalp Düş Çizgisi anısına hediyelerini takdim ederken jüri üyelerine “Sizleri sadece değerlendirme kurulumuz içerisinde bulunan bir jüri üyesi olarak değil dostluğundan keyif aldığımız ve bu dostluğu uzun yılar devam ettireceğimiz Düş Çizgisi’nin uzaklardaki birer üyesi olarak anımsayacağız.” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

1

0

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

At the end of the competition, Istanbul, the city that connects Europe and Asia hosted the Dream Line Judging Committee members. ssessment board members, going back to their hotels following the end of the dinner given by Yusuf Sarıcı, a prominent figure of Ankara in honour of the Members of the judging committee and executive board at the end of the finale of the Dream Line, met the executives of the organization next day at the breakfast.

A

MAGAZİNMAGAZINE

Organization administrators, İlhan Yerli and Taner Gökalp, thanked the members of the jury for their participation in the board of assessment. İlhan Yerli expressed his gratitude in his address to the jurors: “It is a great honour for us that you defied of thousands of kilometers to come here without any expectation; the worth of this is not measurable for me and my institution.” While presenting gifts to the judging committee, Taner Gökalp said: “We will remember you not as the members of a jury in Board of Assessment but far away members of Dream Line whose friendship we enjoy and this friendship will last for long years.” Having Completed Ankara programme after the Olympiad, Board Members travelled to Istanbul where a private yacht was waiting for transporting them to the Heybeli Island. Shortly the watercraft moved, it found itself in the midst of a big storm. Struggling for a while, with the sea taxi rocking like a cradle recorded that unique moment that the waves combined with rain. Arriving at Heybeli Island, the second biggest island of Istanbul after Büyükada, after a journey of about 30 minutes, our guests could not hide their admiration in the face of the beauty that welcomed them from the very first moment. Guiding guests on the island, Koray Kanbur, President of Latif Cultural Association, a leading figure in Heybeli island, told that the reason why the island is called “Heybeli” is because it resembles a saddlebag left on the ground when looked from a distance. Staying at historical Heybeliada Halki Palace Hotel on the island,

1

0

6


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

1

0

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

MAGAZİNMAGAZINE

one of the most sought-after resort destinations in Istanbul, our guests toured the island which is closed to motor vehicle traffic by horse-drawn carriages. Visiting historical Halki Seminary History, our jury members could not hide their admiration in the face of this unique beauty in the forests. Going back to Istanbul following the island tour stayed in Istanbul Legacy Hotel located on the historical peninsula. Finding the chance to visit Hagia Sophia museum, the Blue Mosque, Topkapi Palace, Basilica Cistern and Topkapi Palace our guests viewed the historical fabric of the Ottoman Empire in the Blue Mosque for a long time, captivated by the magnificence of the empire. They watched the glory of past civilizations in the Hagia Sophia, admiring the frescoes on the walls . Hagia Sophia on one side and the Blue Mosque on the other stood as if greeting each other. For those who

1

0

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

understand the importance of design, standing between these two architectural structures was so special. Chilling out with a dinner on the beach while the phosphorescence falling onto the sea after a long day, our guests returned to their hotels. Second day began with breakfast and went on with a trip to the Grand Bazaar. Shopping as they liked, the jury members cheered up with the humor of Singaporean jury member Ken Koo. Carpets, rugs and cultural products drew most attention in the bazaar Joyce Palmer became the focus of attention among Istanbul craftsmen with her caring attitude. The friendship ties formed in such a short time among the jury members was worth seeing while they were taking picture against Galata Tower. Leaving Istanbul after a hard time saying goodbye, South Korean Guest Ms. Kim expressed her as “This is the first sign of a bridge to be built of friendship that should be taken as example.� Istanbul trip ended with tours to the Spice Bazaar and various museums. Having the chance to visit different points in the city for a while, members of the jury had the opportunity to eat dinner together against the Bosphorus.

www.duscizgisi.com

Promising to meet again on the way back, expressed that they feel very happy to meet each other and it was great excitement to take part in the Dream Line.

1

0

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

01

Kitaplar

Ürün tasarım sürecinde yeni fikirler veren, süreç içerisinde karşılaşacağınız sorun ve hataları en aza indirgeme sürecinde elinizden düşüremeyeceğiniz bir kitap. Ürün fikrinin oluşması, tasarım süreci, ihtiyaç analizleri, pazar araştırmaları, işlevsellik, form ve renk , deneyim sonuçları, ergonomi, yenilikçi çözümler gibi bep çok konu hakkında sistematik yaklaşımlardan faydalanabileceğiniz bir yayın.

Books

Product Design provides insight into the design process and offers a manual for product design with a minimum of errors. The book covers formulation of the product idea, systematic approach of the design process, requirement definition, market research, functionality and meaning, form and color, usage research, ergonomics, techniques for finding innovative solutions, intellectual property, presentation, and reporting.

02

KİTAPLARBOOKS

Product Design

Prototyping and Modelmaking for Product Design Detaylı ve modern bir prototipin geliştirilmesinde yaklaşım yöntemleri, bilinçli tasarım önerilerinin okuyucalarla paylaşıldığı bir tasarımcının süreç içinde ihtiyaç duyabileceği stratejilerden örneklerin yer aldığı eğlenceli bir kitap. A comprehensive modern prototyping approach is crucial to making informed design decisions, and forms a strategic part of a successful designer’s toolkit.

1

1

0


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

03

Masterclass: Product Design Dünyanın önde gelen 30 ürün geliştirme merkezi ve bu merkezlerin profesyonel ürün geliştirme prensipleri hakkında nitelikli veriler içeren bir kitap. Masterclass includes detailed information about 30 leading graduate schools from around the world that offer a master’s course in product design.

Product Design and Development Karl Ulrich ve Steven Eppinger’in ile ürün tasarımı ve ürün geliştirme yöntemlerine dair değerlendirmelerinin bulunduğu basit ve ön görülebilir pazarlama yöntemleri, tasarım ve işletmenin üretim fonksiyonları ve bu parçaları bir araya getiren tekniklerin anlatıldığı bir kitap.

www.duscizgisi.com

04

Product Design and Development by Karl Ulrich and Steven Eppinger presents in a clear and detailed way a set of product development techniques aimed at bringing together the marketing, design, and manufacturing functions of the enterprise. The integrative methods in the book facilitate problem solving and decision making among people with different disciplinary perspectives, reflecting the current industry toward designing and developing products in crossfunctional teams.

1

1

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

05

Product Design Sketches Ürün tasarımı eskizleri, yenilikçi ürün tasarımcılarının çalışmalarından derlenen kitap, küçük bir ağaçtan, ev ve araçlara, el çizimlerinden, yüzlerce üç boyutlu muhteşem ürün renderini içinde barından bir baş ucu kaynağı özelliği taşımaktadır. Product Design Sketches is an outstanding compilation of the work of some of the world’s most innovative product designers. The book showcases hundreds of hand-drawings and 3D renderings of amazing products, ranging from the smallest one to tree-houses and vehicles.

KİTAPLARBOOKS

06

Making It Ürün tasarım teknikleri ve imalatın ayrıntılı olarak anlatıldığı yüzden fazla üretim yöntemini ele alan bir kitap. Yalnızca ürün tsarımcılarının değil, iç mimar, mobilyacı ve öğrencilerinde başvurabileceği bir kaynak. Making It: Manufacturing Techniques for Product Design discusses more than a hundred production methods in detail. The book appeals not only to product designers but also to interior, furniture, and graphic designers who need access to a range of production methods, as well as to all students of design.

1

1

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

07

Made in Japan: 100 New Products Aralarında, mobilya, mutfak eşyaları, araçlar, giyim, ofis ekipmanlarınında bulunduğu ülkenin yakın tasarım tarihine ışık tutan bir kaynak. Ağırlıklı olarak seri üretim ürünlerinin tanıtıldığı kitapta son derece popüler olan prototiplerede yer verilmektedir. Made in Japan surveys 100 of the country’s recent design triumphs, among them furnishings, utensils, gadgets, clothing, office equipment and even a silent guitar. While the book features mainly mass-produced objects, it also includes oneoff prototypes and limited-edition items that are immensely popular in.

Drawing for Product Designers Ürün tasarımcıları için serbest çizim, dijital tasarım, bilgi grafik ve sunum becerileri gibi temel bilgileri içeren, çağdaş ürün tasarımcıları tarafından kullanılan görselleştirme tekniklerine dair pratik ve teorik önerileri içinde barındıran öğretici bir kaynak. Drawing for Product Designers is both a practical and theoretical guide to the visualization techniques used by contemporary product designers, including freehand sketching, digital rendering, information graphics, and presentation skills. Hundreds of hand-drawn sketches and computer models have been specially created to demonstrate critical geometry and show how to develop sketches into finished illustrations.

www.duscizgisi.com

08

1

1

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

09

The Soul of Design Dikkat çekici ürünlerin tasarlanmasına, bu ürünlerin barındırması gerektiği temel niteliklere ve bireysel zevklerin kavramsal bir ürün üzerinde nasıl yansıtılabileceğine dair öneriler sunan bir kitap . The Soul of Design: Harnessing the Power of Plot to Create Extraordinary Products explores the uncanny power of some products to grab and hold attention-to create desire. To understand what sets a product apart in this way, authors Lee Devin and Robert Austin push past personal taste and individual response to adopt a more conceptual approach.

KİTAPLARBOOKS

10

Canadian Women in Industrial Design Helen Kerr, Patty Johnson, Diane Bisson, Dianne Croteau, Rachel Dacks, Michelle Ivankovic ve Cynthia Hathaway gibi kanadalı kadın tasarımcıların başarı öykülerinin anlatıldığı bir kitap. Helen Kerr, Patty Johnson, Diane Bisson, Dianne Croteau, Rachel Dacks, Michelle Ivankovic and Cynthia Hathaway are not household names, but chances are that you have a product they have designed in your home, or office. This publication recognizes and celebrates the achievements of seven very talented Canadian women industrial designers, who against the odds, have built thriving and successful international careers.

1

1

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

11

Design for Kids Kız ve erkek çocukların endüstriyel tasarımın önemli klasikleri hakkında fikir edinebilecekleri, en son trendleri ve ürün tasarımında kullanılan malzemeleri tanıtan bir kitap. Kitap içerisinde çocuklar için tasarlanmış geniş bir ürün arşivi ve bu ürünlerin işlevselliğine dair pek çok değerlendirme bulunmaktadır. This book presents a wide range of objects designed specifically for children, showing the most recent trends in kids design, from the latest innovations in terms of industrialisation and use of materials, to the use of great classics of industrial design adapted to boys and girls. The functionality of these works, as well as the practical applications they were created have become crucial selection criteria for this book, which contains more than 300 objects.

Apple Design Geçtiğimiz on yıla damgasını vuran Apple ürün özelliklerinin ve etkileyici hikayelerinin anlatıldığı, tasarım kavramının ürün üzerindeki deneyimleri ile birlikte gösterildiği bir kitap. Over the past decade, Ive and his team of designers save created elegant and user-friendly designs that have significantly advanced the brand’s cult status as it enters the new millennium. Examining each of these in detail, and with full color throughout, Apple Design compares various approaches to industrial design alongside Apple’s, and casts light on numerous aspects of its history, deepening our understanding of contemporary industrial design. Following an analysis of the forms and functions of the featured Apple products, the book provides an explanation of the innovative production methods and materials applied.

www.duscizgisi.com

12

1

1

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Tasarımcılar TASARIMCILARDESIGNERS

Designers

01 Olga Kalugina Moskova / Rusya www.olkadesign.com

1

1

6


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

02 Joel Escalona

Mexico Distrito Federal / Meksika

www.duscizgisi.com

www.joelescalona.com

03 Mehmet Gözetlik Londra / İngiltere www.mehmetgozetlik.com

1

1

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

04 Tommaso Bistacchi Milan / İtalya

TASARIMCILARDESIGNERS

www.tommasobistacchi.com

05 Alexandre Boucher Paris / Fransa

www.alexandreboucherdesign.com

1

1

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

06 Alberto Vasquez BudapeĹ&#x;te / Macaristan

www.duscizgisi.com

www.alberto.hu

07 Tom Allen

Barselona / Ä°spanya www.tomallendesign.com

1

1

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Mimar Sinan’ı Aşmak Mümkün Değil!

It Is Not Possible To Exceed Architect Sinan!

RÖPORTAJINTERVIEW

Çok yakın bir zamanda vefat eden dünyanın en önemli sanat tarihçilerinden kabul edilen Prof. Oktay Aslanapa geleneği devam ettirecek mimar, sanatkarlar yetişmediği için kendimize has bir mimari oluşturamadığımızı söyledi. Bugün dünyada hakim olan kübizm mimarisinin kurucusu Corbusier’in Mimar Sinan’dan ilham aldığını anlatan Aslanapa, Mimar Sinan’ı aşmamızın mümkün olmadığını ifade etti. rof. Oktay Aslanapa henüz Türkiye’de sanat tarihinin adı bilinmezken yurtdışında Türk İslam Sanatı üzerine doktora yapmış ve Türkiye’de sanat tarihi bölümünü Alman meslektaşı ile kurmuş bir isim. Bugün dünyanın en önemli sanat tarihçilerinden sayılan, mimari ve halı konusunda uzman Aslanapa’nın adının herhangi bir sanat tarihi kitabının kaynakçasında geçmemesi mümkün değil. Geçmiyorsa da o kitap makbul sayılmıyor. Anadolu’yu adım adım gezerek kazılar yapan ve böylece sanat tarihimizi yeniden yazan Aslanapa, İznik kazıları ile de çinicilik geleneğimiz hakkında doğru bilgilere ulaşmamızı sağladı. Vefat etmeden önce hocamızla İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi’nde konuştuk.

P

Sizin Türklerin ayak bastığı her yere gidip oradaki eserleri gördüğünüz söyleniyor. Nerelere gittiniz? Afganistan’da görev aldım üniversitede, ders veriyordum. Orada Hubel Leşkeribazar’da saray kalıntı-

1

2

0

ları, camiler, hepsini inceleme fırsatı buldum. Epey bir müddet araştırmalar yaptım. Leşkeribazar çok mühim. Oralara gidip resimler çektim, sonra bir araştırma için tekrar Orta Asya’ya gittim. Semerkand, Buhara… oraların incelemelerini yaptım. Mısır’a Kahire’ye gittim. Anadolu’nun her yerinde çalışmalarımız, kazılarımız oldu. Hala zaman zaman tarihi eserleri gidip görüyor musunuz? Gidiyorum tabi. Bir camide hasar olduğunu duyduğumda gidip bakıyorum. Yanlış restorasyon olduğunu duyduğumda gidip bakıyorum. Ama o kadar. O zaman iş işten geçmiş oluyor tabi. Restorasyonlarda size danışmıyorlar mı hocam? Yok, hiç danışmıyorlar.

Mimari, Sinan’la Şahikasını Buldu Bir mimari esere baktığımızda “bu Türk İslam

eseridir” diyebilmek için ne gerekir? Şunu belirtmek lazım. Türk sanatı mimarisi Osmanlılarla başlamış bir mimari değildir. Orta Asya’da kubbe mimarisi, Doğu Türkistan’da büyük kubbe mimarisi vardır. Sonra Selçuklular zamanında İran’da büyük kubbeli camiler var. Böyle eski bir gelenek. Mimari, Osmanlılarla Anadolu’da gelişmeye devam etmiştir ve Mimar Sinan’la şahikasını bulmuştur. Bu nedenle Türk mimarisini bir bütün olarak görmek lazım. Çünkü şimdi birçok Prof. ben Osmanlı sanatına bakarım diyor, öbürkü Selçuklu sanatına bakarım diyor, bölük pörçük. Ben bütün Türk sanatını incelemeye aldım ve bütün çalışmalarım böyledir. Türk İslam eserlerinde mimari hatlar, Kübizm akımının kurucusu Corbusier’in ilham aldığı kübik organlar vardır. Kubbelerin kuleleri etrafındaki elemanlar. İran’da Safevi mimarisi süse boğulmuştur. Osmanlılarda gayet ölçülü bir süsleme vardır. Mimari hatlar esastır. Türkler göçebe bir toplum olduğu için fazla eser bırakmamıştır, diye bir söylem vardı.


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

1

2

1


RÖPORTAJINTERVIEW

DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

1

2

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Son dönem mimarimizi nasıl buluyorsunuz? Kübik mimari hakim olmuştur bütün dünyada. Osmanlılarda da kübik mimari hakim olmuştur. Orijinal bir mimari geliştirilmemiştir. Şimdi dünyada kübizm akımının hakimiyeti devam ediyor mu? Kübizm devam ediyor. Ama ondan gelişmiş çeşitli üsluplar var mesela İtalyanlar başka Amerikalılar başka, Ruslar başka. Her biri bunları kendine göre yorumlayarak gelişiyor.

We pay tribute to Prof. Oktay Aslanapa who we sadly lost at the beginning of April this year. Prof. Oktay Aslanapa who was considered one of the most eminent historians today said that we cannot form a specific architecture as architects and artists are not brought up to carry on the tradition. Aslanapa,went on to say that Corbusier, the founder of cubism architecture which domintes the world today, had been greatly inspired by Architect Sinan and that it is impossible for us to surpass him.

Kentlerimizde Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak derecede çarpık bir şehirleşme var. Bunun sorumlusu kim? Atatürk, Cumhuriyet sanatının başlangıcını gelişmesini üzerine almış ve hayatının sonuna kadar bu konuda emek vermiş, görev yapmış birisidir. İlk defa bize Türklüğü, Türk sanatını benimseten Atatürk olmuştur. Onun ölümünden sonra bunu devam ettirecek kuvvetli şahsiyet kalmamış. Sonra zayıflaya zayıflaya tamamen eski gelenek kaybolmuş o gelişme durmuştur.

rof. Oktay Aslanapa having doctorate degree on Turkish Islamic Art and founded the department of history of art with his German colleague in Turkey. It is not possible for his name not to be included in the bibliography of any art history book. If it is not, that book is not acceptable. Aslanapa, who travelled step by step and excavated in Anatolia and thus rewrote our art history, made us reach the true information about the art of tile-making with İznik excavations. We talked to Aslanapa, who is 95 years old, in İstanbul Fine Arts Faculty.

Eski evlere, çeşmelere baktığımızda her biri birer sanat şaheseri. O dönemin günlük elemanlarıydı bunlar. Günümüzün estetik anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Günümüzün estetik anlayışı biraz beynelminel. Tüm dünyada hakim olan mimari akımlar bizde de hakim olmuştur.

You are said to go to every place that the Turks stepped on to see the works there. Where did you go? I took office in Afghanistan in university, I was giving lectures. There, I had the chance of examining the remnants of palaces, mosques in Leşkeribazar. I made researches for a long time. I took photos there, then I went to Central Asia again for a research. Semerkand, Buhara... I examined these. I went to Cairo in Egypt. There were excavations in every part of Anatolia.

Yeni Üslup Yok Hepsi Taklit Modern camiler yapılıyor. Kocatepe, Şakirin gibi. Bunlar mimarimiz açısından nerede duruyorlar? Yepyeni bir üslup yepyeni bir görüş diyebileceğimiz bir şey yok. Hepsi eskinin yarım yamalak taklitleri. Çok kocaman, çok uzun minareleri olan camiler yapıyoruz bugün.Bunlar iyi bir mimari olmadığını gösterir. Eski camilerin nispetleri kubbe minare hepsi dengelidir. Birbirine uygun nispetlerle yapılmıştır. Bunu başaramayınca acayip şeyler yapılıyor. Minareyi uza-

P

Do you still go and see the historical monuments? Of course I do. I go and see when there is damage in a mosque and when I heard about an improper restoration. But that is all. It is too late then. Don’t they consult you for the restorations, sir? No, they never do.

Architecture has reached its peak with Sinan When we look at an architectural work, what is needed to say that “it is Turkish Islamic work”? I need to specify. Turkish art architecture did not begin with the Ottomans. There was dome architecture in Central Asia and Eastern Turkestan. Then, there were mosques with big domes in Iran during the reign of Seljukians. An old tradition. Architecture continued to develop in Anatolia with the Ottomans and reached its peak with Architect Sinan. As a result, it is necessary to see the Turkish architecture as a whole. I examined the whole Turkish art. In Turkish Islamic works, there are architectural calligraphies, cubic elements that inspired Corbusier, the founder of cubism architecture. In the Ottomans, there is a very moderate adornment. Architectural calligraphies are essential. There was a saying that Turks did not leave many works as they were nomadic. This was taught at schools... This is the mind of the illiterate that do not know Turkish history. Then, how were the architectural works in Central Asian constructed?

www.duscizgisi.com

Okullarda bu öğretilirdi… Türk tarihini bilmeyen cahillerin kafasıdır bu. O zaman Orta Asya’daki o kadar mimari eserler nasıl yapılmış?

How do you find the last period architecture? Cubic architecture has dominated all over the world. Also in the Ottomans, cubic architecture was dominant. The original architecture has not been developed.

1

2

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

tıyor, kubbeleri değiştiriyor. Bunlar iyi şeyler değil. Mimari geleneğimiz neden oturmadı? Devam ettirecek kadar iyi mimar sanatkar yetişmemiş. Bizim Mimar Sinan’ı aşmamız mümkün mü? Ya da aşmalı mıyız? Hayır. O dönem geçmiştir. Mimar Sinan’ın çağdaşı olan Rönesans mimarlarının da aşılması söz konusu olmaz. Mimar Sinan ustalık eseri olarak Selimiye’yi söyler ama sizce Mimar Sinan’ın en iyi eseri hangisi? Corbusier vardır kübik mimarinin kurucusu İsviçreli mimar. O İstanbul’a gelip incelemeler yapmıştır. “Bana ilham veren Mimar Sinan olmuştur. Onun kübik hatlar içeren mimari organlarından ilham alarak kübik mimariyi buldum,” diyor. Bir de dünya çapında bir Japon mimar var hala hayatta. “Ben Roma mimarisiyle, Mimar Sinan’a bakarak bütün çalışmalarımı yaptım.” diyor. Bu ikisi Mimar Sinan’ın durumunu biraz aydınlatır. Mimar Sinan’ın en iyi eseri şudur demek doğru değil. Kendisi çıraklık kalfalık ustalık eseri diye sıralar ama o onun tevazusundan.

İran Halıda Bizi Taklit Bile Edemedi RÖPORTAJINTERVIEW

Minyatürle ilgili olarak hep bir İran Türkiye çekişmesi var. Bu halıda da aynı şekilde bu çekişme var. Bu rekabet kültürlerimizin yakın olmasından mı kaynaklanıyor? Gayet tabi. İran’da uzun zaman Türkler, Selçuklular hakim olmuştur. İsfahan’da Mescid-i Cuma gibi eserler Selçukluların yaptığı eserlerdir. İran ancak Safevilerle kendine has bir şeyler yapmaya başlamıştır gayet mübalağalı görüntüler halinde. Mesela İran camileri süse boğulmuştur, mimari süsün altında ikinci planda kalmıştır. Bütün sanatlarda da böyledir. Halıyı ele alalım mesela. İran’da 16. yüzyıldan evvel halı yoktur. Safeviler zamanında İran halıları çıkmıştır. Ama dünyada bütün halılar hep İran halıları olarak bilinir. Aslında Türk halılarının ihtişamı hiçbir zaman İran tarafından taklit bile edilememiştir. Cidde’de dünyanın en yüksek binası yapılıyor. Yüksek daha yüksek… İnsanların bu yükseklik tutkusu nereden kaynaklanıyor? İstanbul’da binlerce gökdelen yapılıyor, yepyeni şehirler kuruluyor. Bu tabi bir rekabet doğuruyor. Herkes yüksek bina yapmak istiyor. Tabi bir de ekonomik bakımdan sınırlı arsalar üzerinde ne kadar yüksek bina yaparsak o kadar avantajlı oluyor. Sanatımızda heykel pek yok. Bu gelenekle,

1

2

4

Now, in the world, does the dominance of the cubism trend continue? Cubism continues. But it has developed various styles. For instance, Italians are different, Americans are different, Russians are different. They develop with their relative interpretation. There is an unplanned urbanisation in our cities. Who is responsible for this? Atatürk took on the duty of initiation and development of Republican art and tried hard for this issue until the end of his life. After his death, there remained no strong person to continue this. Then, it is weakened, the old tradition lost, and the development stopped. When we look at the old houses, fountains, they are all works of art. They were the daily elements of that period. How do you assess today’s aesthetics? Today’s aesthetics is a little international. We also have been dominated by the prevailing architectural styles as in all over the world.

No New Style, All Imitation Modern mosques are constructed. Like Kocatepe, Şakirin. Where do they stand in terms of our architecture? There is nothing we can call a new style, a new vision. They are all the imperfect imitations of the old ones. We too construct big mosques with too long minarets today. These show that architecture is not good. The old mosques have balanced domes and minarets. When this is not achieved, bizarre things occur like minarets lengthening and domes changing. This is not good. Why was not our architectural design established? No artist good enough to continue was not raised. Is it possible that we exceed Architect Sinan? Or should we? No. That period passed. The Renaissance architects, the contemporaries of Architect Sinan cannot be exceeded, either. Architect Sinan names his masterpiece as Selimiye but which one is his best work for you? Corbusier is the Swiss architect, the founder of cubic architecture. He has come to Istanbul and made examinations. “Architect Sinan is the one that inspired me. I found the inspiration for cubic architecture by looking at his architectural elements including cubic calligraphies” says he. And there is a Japanese architecture known worldwide and he is still alive. He says “I worked


www.duscizgisi.com

DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

1

2

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

inançla ilişkilendiriliyor? Bu yanlış bir bilgiden kaynaklanıyor; tasvir yasağı. Aslında tasvire tapmak yasaktır, tasvir yasağı diye bir şey yoktur. İslam’ın ilk dönemlerinde Mekke’nin fethi zamanında, Mekke heykel doluydu. Araplar hepsini kırıp dökmeye başladı. Hz. Muhammed (sas) geldiğinde bakıyor durum kötü bir Hz. Meryem, Çocuk İsa freski var duvarda. Hemen önünde duruyor, “buna dokunmayacaksınız” diyor. O dokuzuncu yüzyıla kadar orada durmuş. Ondan sonra taassup almış yürümüş tasvir yasağı diye diye. İslam’da öyle bir yasak yoktur. Göktürklerle başlayan bir heykel sanatımız var. Birçok heykel var Orta Asya’da. Onlardan başlayarak bütün Türk devletlerinde heykeller, balballar var. Fakat taassup nedeniyle gelişmemiş.

Avrupa müzeleri bizim eserlerle dolu

RÖPORTAJINTERVIEW

Yurt dışındaki müzelerde çok sayıda bize ait tarihi eser var. Bunlardan içinizi cız ettiren var mı? Bütün Avrupa, Amerika, Rus müzeleri hepsi Türkiye’den gitme eserlerle doludur. Çünkü Osmanlı döneminde kazı yapma izni verildiğinde bu kazılarda çıkan eserlerin belli bir bölümünü alıp götürmek müsaadesi vardı fakat bunlar hepsini alıp götürmüşlerdir. British Museum’da, bir kilometre boyunca antik şehirler sırayla sergilenmiştir. Çıkan eserler bizde hiç örneği olmayan eserlerdir. Mesela Samerra’da Almanlar kazılar yapmış, çıkan eserlerin hepsini götürmüşler bize hiçbir şey kalmamış. Çünkü o zaman Osmanlı’da sanat eserini saklamak gibi bir şey yok. Bu eserler ait oldukları yere geri getirilmeli mi? İmkan yok, koyacak yer bulamazsın. Bütün şehri doldurur. Bu sayede de korunmuştur bu eserler. Türkiye’ye baktığınız zaman dünyanın yedi harikası arasına girer dediğiniz eser hangisi? Mimar Sinan’ın eserleri başta gelir gene. Bazıları götürüldü ama birçok tarihi eserimiz de yok oldu. Bunlardan en çok hayıflandığınız, yok olmamalıydı dediğiniz? Edirne’de Mimar Sinan’ın eserleri yok olmuştur. Anadolu’da birçok kazı yerlerinde eserler yok olmuştur. Çok büyük zarar verilmiştir. Atatürk zamanında Atatürk’ün telkiniyle korunması zaptu rapt altına alınmıştır.

1

2

6


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Iran could not even imitate us in carpeting There is always a conflict between Iran and Turkey in relation to miniature. This is the same for carpeting. Does this rivalry result from the fact that the two cultures are close? Of course. In Iran, Turks, Seljukians dominated for a long time. The works like Mescid-i Cuma in İsfahan were the works of Seljukians. Iran began constructing things, though much exaggerated, with the Safavids. Let’s examine carpet. There was no carpet before the 16th century in Iran. During the Safavid period, Iranian carpets came out. Although the carpets in the world are known as Iran carpets, the magnificence of Turkish carpents has never ever been imitated by Iran. The longest building is being constructed in Cidde. What is the source of this passion of height in humans? Thousands of skyscrapers are built in Istanbul leading to a natural rivalry. And in terms of economics, the longer whe construct buildings the more advantageous it will be in the restricted lands. There is not sculpture in our art. Is this related to tradition, faith? This stems from misinformation; prohibition of depiction. In the early period of Islam, during the conquest of Mecca, the city was full of sculptures. The Arabs began to destruct all of them. Prophet Muhammad forbade them to touch a fresco of Virgin Mary and Jesus Christ. That stayed there until the ninth century. Later, bigotry about prohibition of depiction came out. There is not such a prohibition in Islam. We have the art of sculpture beginning with Gokturks. There are many sculptures and in Central Asia. But it was not developed because of bigotry.

European museums are full of our works of arts There are a large number of historical monu-

ments in the museums abroad that belong to us. Is there one that makes you upset? All of the European, American and Russian museums are full of the works of arts that were taken from Turkey. Because, in the Ottomon period, when excavation permission was given, taking some of the monuments was permitted too, but they took away all of them. In British Museum, then ancient cities were exhibited within a kilometer. We do not have any similar monuments as these.

ware furnace. Then we began and continued the Iznik excavations systematically. Today, my assistants still continue.

For instance, in Samerra, the German made excavations and took away all the monuments. Because, then, there is nothing as preserving the work of art in the Ottomans.

The Founder of History of Art in Turkey

Should these monuments be brought back to where they belong? No way, you cannot find a place to put them. They will crowd the whole city. By this means, these monuments have been preserved. When you look at Turkey, which work is the one that would become one of the Seven Wonders of the World? Architect Sinan’s works come at first. Some of them were taken away, but many of our historical monuments disappeared. Which work is the one that you lament most for? The works of Architect Sinan in Edirne disappeared. Monuments in many excavation sites disappeared or were damaged. In the Atatürk period, the protection of the monuments was compulsory.

Which one of these excavations is the most important for you? Iznik excavations are significant. Because, the misinformation was verified after these excavations. The art of tile-making began again as a result of the excavations. A branch of art was reborn.

You are one of the prominent figures of the world in the field of history of art. At that time, there was not department of history of art in Turkey. How did you become an art historian? Yes, there was not even the name of history of art. Faculty of Arts had four sections: history, literature, philosophy, geography. I studied there. Most of the professors were German who fled from Hitler in the university reform. We graduated in this way. In 1938, I passed the exam of the ministry through which I studied history of arts in Europe. Were you concious of the characteristics of the field when choosing? I could make ourt roughly what Turkish Islamic History of Art meant. When I passed the exam, I became an art historian. The exam was very imortant,without it, I would not have any relation with history of art.

They did not show the excavation I The war Obstacle to his Education had by claiming that it was forbidden You have told that you had excavations when you became the head of the department in the university. What did these excavation contribute to our history of art? Our first excavation was Diyarbakır Artuklu Palace excavation. It was a good excavation together with a little restoration. But later on I could not be engaged with that any more as they declared it as forbidden ground. However, according to the latest news, I learned that it was taken under protection. Then we excavate in Kayseri Keykubadiye Palace. And then we had the excavation of Yozgat Kalehisar when we found stone-

In those years, studying in Europe must have been hard... We went to Berlin. Hitler was the ruler then. I rented a house which was reserved for the Jews who lived with a yellow star on their doors. I was learning German language with a German lady. While continuing my studies, I realised that there were many Turkish students in Berlin and we talked in Turkish. So, I went to Marburg where I attended the university and studied German. In 1940 the war broke out. All of the students in Europe were sent back.

www.duscizgisi.com

taking into account the Roman architecture and Architect Sinan”. These two enlighten the case a little. It is not proper to say that one is his best work. He, himself, names his works, but this is out of his modesty.

So you could not complete your education.? Yes, I could not, for that time. As soon as I came, I at-

1

2

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

tended the military school and after the graduation, I took an office as third-lieutenant in Mardin, Midyat. Towards the end of the term, I received a letter from the ministry stating that I had to return to Europe to complete my education. But the senior official rejected this due to ongoing war.

History of Art in Vienna But they asked for you? I talked about the letter from the ministry. And when they found out the truth, they gave permission and quickly completed the formal process. This time, I made my research and the best place for the Turkish Islamic Art was Vienna University. It was the most important institute of history of art in the world. Sir, there is nothing about Turkish Islamic Art in Turkey while Vienna has an institute. What kind of a contradiction is this? This is the case. There is not even the name of History of Art let alone Turkish Islamic Institute. (He shows his own book). But later on, this book was studied in schools, it is still being read.

RÖPORTAJINTERVIEW

The Second Military Adventure Well, when you came back to Turkey, could you do something as aperson trained in Turkish İslamic Art? After all, there is not the department of history of art. In 1943, when completed my PhD and turned back, the department of history of arts had just been founded in Istanbul University. As a result of a nice coincidence, my instructor in Vienna, Prof. Ensdith was invited to be the head of the institute. Prof. Ensdith took me as his assistant immediately and we began offering education of art history. We started the education of art history in Turkey in the building next to the Acedemy of Fine Arts in Fındıklı. Now, there is a plate on the door of that building that reads: “The History of Art courses were initiated in this building by Prof. Ensdith ve Aslanapa in Turkey.” In 1945, the war got complicated and we went into war symbolically.

1

2

8

All of the German professors were interned. Prof. Ensdith was sent to Kırşehir. I was taken for the military service twice. What about the faculty? Everything was upside down for a while. In 1946, when the peace was restored, the professors turned back to their duties. I was discharged. We started the education again. Some people who wanted to come to the faculty started a campaign to the detriment of Prof. Ensdith. In 1949, his contract could not be prolonged. After he had gone, the course of art history halted a little of course. Then another German professor came. We managed somehow until 1960. In 1960, I became professor and had the whole authority of the institute. And we began the excavations.

Yaptığım kazıyı yasak diyerek göstermediler. Üniversitede sanat tarihi bölümü başına geçince kazılar yaptığınızı söylemiştiniz. Bu kazılar sanat tarihimize ne kattı? İlk kazımız Diyarbakır Artuklu Sarayı kazısıydı. Çok muhteşem bir saray kazısı yaptık. Biraz restorasyonunu yaptık. Çok güzel bir şey oldu sonra bir daha ilgilenemedim çünkü yasak bölge yaptılar. Saray İçkale’ de orada askeri birlik var. Katiyen gidip göremedim. Bir sürü hikayeler anlattılar, kazı tahrip oldu, yakıldı, yıkıldı diye… Fakat en son haber aldığıma göre korunma altına alınmış. Sonra Kayseri Keykubadiye kazısı yaptık. Alaaddin Keykubat’ın zehirlenerek öldüğü saray. Kendi eşi ve oğlu zehirliyorlar Alaaddin Keykubad’ı. Bir av eti sunuyorlar sıcak sıcak. Keykubat zehirlendiğini anlıyor fakat karısı ve oğlu tarafından zehirlendiğine o kadar üzülüyor ki orada tonozlu bir yer var, gidip orada ölüme terk ediyor kendini. Sonra Yozgat Kalehisar kazısı yaptık. Orada Osmanlı öncesi keramik fırınlar bulduk. Sonra İznik kazılarına başladık. Sistemli olarak İznik kazılarına devam ettik bugün de hala yardımcılarım devam

ettiriyorlar. Bu kazılardan hangisinin sizin için ayrı bir yeri var? İznik kazıları çok mühim. Çünkü o zamana kadar yalan yanlış bilinen bilgiler kazılar sonunda doğrulandı ve hepsinin ne olduğu açıklandı esaslı olarak. Bu kazılar sonucu İznik’te çinicilik tekrar başlamış. Biraz da öyle oldu. Bir sanat dalı yeniden doğdu.

Türkiye’de sanat tarihinin kurucusu Sanat tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerindensiniz. O dönemde Türkiye’de sanat tarihi bölümü yoktu. Nasıl oldu da sanat tarihçisi oldunuz? Evet, sanat tarihinin adı bile yoktu burada. Edebiyat Fakültesi’nde dört bölüm vardı: tarih, edebiyat, felsefe, coğrafya. Ben orada okudum. Üniversite reformunda hocaların çoğu Hitler’den kaçan Almanlar. O şekilde mezun olduk. 1938’de bakanlık bir Avrupa imtihanı açtı. Türk İslam Sanatı ihtisası yapmak üzere Avrupa’ya bir öğrenci gönderilecekti. Bu imtihanı kazandım. Sanat tarihine bu şekilde girdim. O zamana kadar sanat tarihi bilinmezdi. Nasıl bir alan olduğunu bilerek mi seçtiniz? Türk İslam Sanatı deyince tahmin ediyordum az çok. İmtihanı kazanınca sanat tarihçisi oldum. İmtihan önemli, kazanmasaydım sanat tarihiyle alakam olmayacaktı.

Eğitimine Savaş Engeli O yıllarda Avrupa’da okumak zor olsa gerek… O zaman Avrupa’ya Köstence üzerinden gidiliyordu. Berlin’e gittik. Talebe müfettişi Reşat Şemsettin Sirer bizi karşıladı. O zaman Hitler hakimdi. Yahudiler kapılarında sarı yıldız olan damgalı evlerde oturuyorlardı. Öyle bir evde kiracı olarak oturmaya başladım. Her gün bir Alman hanımdan ders alıyordum. Çalışmalara devam ederken baktım ki Berlin’de çok Türk talebe var. Biz hep Türkçe konuşuyoruz. Reşat Şemsettin Sirer’e “Hiç Türkçe konuşulmayan bir yere gidersem orada daha rahat Almanca öğrenirim.” dedim. Bunun üzerine beni Marburg’a gönderdi. Orada üniversiteye


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

devam ediyorum fazla anlamadığım halde. Bir taraftan da Almanca çalışıyorum. 1940 senesinin başında savaş patlak verdi. Bütün Avrupa’daki talebeler hepsi Münih’te toplandı ve geri geldik. Yarım mı kaldı tahsiliniz? O zaman için evet. Ben gelir gelmez yedek subay okuluna müracaat ettim. 6 ayda mezun oldum. Kurayla kıtalara gönderiliyoruz, bana Mardin’in kazası Midyat çıktı. Orada yedek subaylığa başladım asteğmen olarak. Dönemin sonuna doğru bakanlıktan benim ev adresime bir mektup geliyor. “Tahsilinizi tamamlamak üzere tekrar Avrupa’ya gitmeniz kararlaştırılmıştır. Bakanlığa müracaat ederek harcırahınızı, pasaportunuzu alıp görevinizin başına gitmeniz gerekiyor.” O zaman Reşat Şemsettin Sirer Yüksek Tedrisat Müdürü. Doğru oraya gittim. Bir asker selamı çakarak “Yarım kalan tahsilimi tamamlamak üzere tekrar Almanya’ya gitmek için size geldim.” dedim. “Olur mu savaş var.” dedi.

Viyana’da Sanat Tarihi Ama sizi çağırmışlardı. Ben de “Bakanlıktan mektup geldi.” dedim. Görevlileri çağırdı böyle bir mektup var mı diye. Bulup getirdiler o zaman tamam dedi. Ben yüksek öğretmen okulunda okurken müdürümüz olan Hamit Olgunsu, Edebiyat Fakültesi’nin Dekanı olmuştu. Yakından ilgilendi. Reşat Şemsettin Sirer’le acele muamelemi tamamladılar. Ben bu defa araştırma yaptım. Türk İslam Sanatı ihtisası için en iyi yer Viyana Üniversitesi çıktı. O zaman Almanya Viyana beraberdi. Dünyanın en esaslı sanat tarihi enstitüsüydü.

sası yapmış biri olarak bir şey yapabildiniz mi? Ne de olsa sanat tarihi bölümü yok. 1943’te doktoramı tamamlayıp döndüğümde İstanbul Üniversitesi’nde sanat tarihi bölümü yeni kurulmuş. Güzel bir şans eseri Viyana’daki hocam Prof. Ensdith davet edilmiş bu enstitünün başına. Tabi Prof. Ensdith beni hemen yanına asistan aldı, biz sanat tarihi öğretimine başladık. Fındıklı’da Güzel Sanatlar Akademisi’nin yanındaki binada Türkiye’de sanat tarihi öğretimine başladık. Şimdi o binanın kapısında bir plaket var. “Türkiye’de sanat tarihi dersleri ilk defa bu binada Prof. Ensdith ve Aslanapa tarafından başlatılmıştır.” diye. 1945’te savaş durumu karıştı biz sembolik olarak savaşa katıldık. Bütün Alman hocalar enterne edildi. Prof. Ensdith de Kırşehir’e gönderildi. Beni de 2. defa askere aldılar. Ya fakülte? Her şey yüzüstü kaldı bir müddet. 1946’da barış imzalanınca hocalar görevlerine döndüler. Ben de terhis oldum. Tekrar öğretime başladık. Fakülteye gelmek isteyen bazıları Prof. Ensdith aleyhine kampanya başlattılar. 1949’da mukavelesi uzatılmadı. O gittikten sonra sanat tarihi dersleri biraz aksadı tabi. Başka bir Alman Prof. geldi. 1960’a kadar böyle idare ettik. 60’da ben profesör oldum. Bütün enstitü idareme geçti ve kazılara başladık.

www.duscizgisi.com

Hocam Türkiye’de Türk İslam Sanatı konusunda hiçbir şey yok. Viyana’da kürsü var. Bu nasıl bir çelişki? E durum bu. Sanat tarihinin adı yok ki nerede kaldı, Türk İslam Enstitüsü olsun. (kendi yazdığı kitabı gösteriyor) Ama sonra liselerde ve imam hatiplerde bu kitap okundu, bugün bile hala okunuyor.

İkinci Askerlik Macerası Peki Türkiye’de dönünce Türk İslam sanatı ihti-

1

2

9


1

3

0


PROJELER İLKÖĞRETİM KATEGORİSİ PRIMARY CATEGORY

1

3

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

01

Cezvem Bölmeli Keyfimi Görmeli

DANIŞMAN CONSULTANT AYSUN KÖSEÇAVUŞ

Partitioned Coffee Pot

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÇUBUK İLKÖĞRETİM OKULU ANKARA/TÜRKİYE

AYŞE SEVRA PEHLİVAN

AÇIKLAMA COMMENT Kullanımı ve pişirdikten sonra temizlemesi kolay bir cezve Aynı anda üç kahve pişirilebileceğiz gibi isterseniz büyük cezveyi tek kullanma imkânı da tanımaktadır. Cezvenin içindeki üç farklı küçük cezvenin, kahveleri rahat dökebilmek için ayrı ayrı sapları bulunmaktadır. Pratik kullanımı düşük maliyeti ve enerjiden tasarrufu ile dikkat çeken bir tasarım.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

A coffee pot whose easy to use and clean. You can make three sevings of Turkish coffees at the same time or use the big pot alone. Every three small pots placed in the bigger one has its own handle and this speciality lets you pour your coffee comfortably. With its practical use, low cost and energy saving it calls everybodies’ attention.

02

Sehpa&Koltuk

DANIŞMAN CONSULTANT DEMET ÜNVER

EMRE ERTUNÇ

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY TED ALANYA KOLEJİ ANTALYA/TÜRKİYE

Coffee Table&Sofa

AÇIKLAMA COMMENT TranSeat’in tasarımı, kullanıcının sandalyeyi tek el kullanarak, sadece üç adımda sehpaya dönüşebilmesini sağlamaktadır. Önce oturma yeri ile yaslanma yerini birbirine sabitleyerek öne ve arkaya devrilmesini önleyen sırt sabitleme kilidi, sandalyenin her iki tarafında da dışa doğru çekilerek sırtın hareket edebilecek şekilde boşta kalması sağlayabilmektedir. The design of Transeat enables the user to turn the chair into a coffee table in just three steps using one arm only. The sitting and the leaning parts are stabilised by bending together and it is assured that it overturns backward by stabilising lock. Also chair’s both sides can be pulled outward and the it becomes backless in a way to allow free movement.

1

3

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

03

Süper Anahtar

DANIŞMAN CONSULTANT AHMET ARITÜRK

CEMRE DURU KAÇAR

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ANTALYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ ANTALYA/TÜRKİYE

Super Key

AÇIKLAMA COMMENT Emek, zaman, tasarrufu hedef alarak herkes için tasarlanmış Süper Anahtarda Braille Alfabesi kullanılmış böylece görme engellilerinde hayatını kolaylaştırılmıştır. Tüm insanların kullanabileceği bu anahtarlıkta hangi kilit, hangi anahtarla açılacağı anlaşılması için farklı renkler kullanılmıştır bunun yanında bu fosforlu renkler sayesinde aydınlatma gerekmeden kapı açılabilmesi sağlanmıştır. The Super Key on which the Braille Alphabet is used to make the life of visually impaired people easier and for others also to save effort and time. These key rings that can be used by everybody have different colors and by this colors you can recognize what key is used for which door and by its speciality of phosporic color you don’t need any extra light.

Minik Alo Little Hello

GURBAN CUMAMURADOW NUMAN ÇELİKTAŞ NİHAT TOSUN

DANIŞMAN CONSULTANT BEGDURDY SEYİDOW OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY TURGUT ÖZAL TÜRKMEN-TÜRK MEKTEBİ AŞKABAT/TÜRKMENİSTAN

PROJELERPROJECTS

04

AÇIKLAMA COMMENT Okuryazarlığı olmayan çocuklar için ev telefonlarında aile bireylerini kolayca aramalarını sağlayacak tuşlar üzerine yerleştirilebilecek fotoğraflı kısa yol tuşları bulunan faydalı bir tasarım. A useful design that is designed to help children who cannot read to call their parents in case of emergency or something else by photos which have short cut buttons to the family members’ cell phones.

www.duscizgisi.com

1

3

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

05

İkili Mendil

Double Handkerchief RÖWŞEN NURSEHETOW ALI ERCAN ŞEVİK YUNUS EMRE ÇİTİL

DANIŞMAN CONSULTANT BEGDURDY SEYİDOW OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY TURGUT ÖZAL TÜRKMEN-TÜRK MEKTEBİ AŞKABAT/TÜRKMENİSTAN AÇIKLAMA COMMENT Hastaneler, kreşler, lokantalar gibi çoklu kullanımın olduğu mekanlarda ıslak ve kuru mendili aynı tasarım üzerinde kullanıcının hizmetine sunan pratik bir tasarım.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

A practical design that serves its users giving wet napkin and handkerchief on the same device at the same time in the places like hospitals, kindergartens and restaurants.

06

Flute Flute

AHMED ABDUSSELAM IRAHIM SALIM TAHA MUNAF

DANIŞMAN CONSULTANT SABRI YAVCIN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY OZEL BAGDAT İSİK KOLEJİ BAGHDAD/IRAK AÇIKLAMA COMMENT Notaların üzerinde durduğu müzik sehpasını her zaman yanımızda bulunduramayacağımız için küçültülerek ve hafifleştirilerek flüte monte edilir. Nereye gidersek gidelim ister bahçede ister parkta her yerde flüt çalmamıza yardımcı olur. As we can’t carry the music stand eveywhere with us, with the help of this design you will be able to miniaturize and lighten it to make its attachment to the flute possible. Where ever we go it is now possible for us to play our flute.

1

3

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

07

SP Towel

DANIŞMAN CONSULTANT ISA ARSLAN

ANONGPORN CHAEYCHAROEN

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY SIRIWAT WITTAYA BILINGUAL SCHOOL BANGKOK/TAYLAN

SP Towel

AÇIKLAMA COMMENT El yüz ve ayak kurulamada kullanılan üç farklı havluyu tek bir havlu üzerinde birleştirerek kullanım kolaylığı sunan ürün üzerinde hangi işlev için kullanılacaksa o ürünün resmi bulunmaktadır. Elinizi kurulamak isteyince el figürünün bulunduğu bölüme, yüzünüzü kurulamak isterseniz yüz görselin bulunduğu diğer bölümü ve ayağınızı kurulamak isterseniz ayak resminin bulunduğu bölgeyi ayrı ayrı kulanabilmektesiniz. This product brings together the three different towels that are used to dry hands, face and legs. When you dry your face for example you use the towel on which picture of the part of the particular organ is found. When you want to dry your hand you use the part on which a picture of hand is found.

Çatılarda Buzlanmayı Engelleyen Sistem Anti Freezing System For Roofs

PROJELERPROJECTS

08

ADILBEK MOMUNALIYEV ENVER BENGST UULU AMANTUR TEKEBAYEV DANIŞMAN CONSULTANT HUSEYİN GUL OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY CENGİZ AYTMATOV ERKEK LİSESİ BİŞKEK/KIRGIZİSTAN AÇIKLAMA COMMENT Buz tutan çatılardan sarkan sivri parçaların oluşturduğu tehlikeyi engellemek amacı ile tasarlanan özel bir ısıtma sistemi sayesinde çatıdaki buzları eriten faydalı bir öneri. A helpful suggestion that is designed to prevent the danger of sharp pieces of ice hanging from the roofs by a special heating system that melts the ice. www.duscizgisi.com

1

3

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

09

Otoalt

Otoalt (Underground Car Park System) PELİN İREM EREN DANIŞMAN CONSULTANT ELİF IŞIK OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY PORSUK İLKÖĞRETİM OKULU ESKİŞEHİR/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Otopark yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde kolay ve güvenilir park işlemi sağlamak amacı ile ev önünde yer altına saklanan asansör sistemli park sistemi tasarımı.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

In the places having car parking problem and facing an intensity of traffic this parking system allows the vehicles to be parked underground of the houses by a lift’s aid safely and easily.

10

Şekil Değiştirebilen Süt Kutusu

DANIŞMAN CONSULTANT KENAN TORUN

Deformable Milk Box

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL SAMANYOLU GÜLBAHAR İLKÖĞRETİM OKULU ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

ALİ BERA KOCA

AÇIKLAMA COMMENT Süt kutularının açılıp kullanıldıktan sonra, kullanılan miktar kadar içine dolan hava dolmasını engelleyip mikroorganizmaların üreyip sütün bozulmasına mani olmaktadır. After opening the milk box and using it, air fills in the box as much as the used milk. This box prevents microorganisms reproduction and by this way milk is saved of deterioration.

1

3

6


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

11

İğne-İplikli Düğme Needle-Thread Button RAMAZAN F. ÖZDEMİR BERKEY F. DOĞAN

DANIŞMAN CONSULTANT ETHEM TEMEL OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL SAMANYOLU ÜMİT İLKÖĞRETİM OKULU ESKİŞEHİR/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT İğne ve iplik bulunamayacak yerlerde düğmelerin kopmasına karşın, düğme içerisine yerleştirilen plastik iğne ve bir düğmeyi dikebilecek uzunlukta ipliğin bir arada önerildiği fonksiyonel bir tasarım. This project propose a combination of a functional design and can be used where a needle and thread can not be found in case of the the breaking of the buttons by providing a plastic needle and a piece of thread that is long enough to sew a button which is placed in the button.

Tek Kol Tepsi One-Arm Tray

MUSTAFA TOPALOĞLU

DANIŞMAN CONSULTANT E.ÖZLEM OĞUZKAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU GAZİANTEP/TÜRKİYE

PROJELERPROJECTS

12

AÇIKLAMA COMMENT Tekkol tepsi, tasarımıyla denge kaybı yaşamadan, tel kolla tepsi taşımaya yardımcı oluyor. Kullanıcı kolunu tepsinin ortasındaki boşluktan geçirerek taşıyor. Ürüne bardak, fincan konulurken, iki ön, iki de yanlarda bulunan bölmelere çatal, bıçak, peçete ve şekerlik gibi malzemeler konulabiliyor. The design of one-arm tray, helps to carry a tray with one arm without a loss of balance. The user carries the tray by putting his hand into the hole in the middle of the tray. While putting glass or cups onto the tray you can also use the divisons that are placed in front and rear sides of the tray which is useful for carriage of forks, spoons or anything like these.

www.duscizgisi.com

1

3

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

13

Tartılı Spor Ayakkabı

DANIŞMAN CONSULTANT ZATİHE SELÇUK

SİNAN YAŞBEK

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY GAZİYURT İLKÖĞRETİM OKULU GAZİANTEP/TÜRKİYE

Trainers With Scale

AÇIKLAMA COMMENT Kilo vermek isteyenler diyet ve spor yaparken, biryandan da sürekli tartılarak verdikleri kiloları görüp motive olmak isterler. Tartılı spor ayakkabı sayesinde istenilen zaman, istenilen her yerde tartılırlar. Tartı ayakkabının içine yerleştirilmiş olup göstergesi ön, üst bölgeden rahatlıkla görülebilmesi için konulmuştur. Pili ayakkabının tabanında yer almaktadır, tartılma işlemi düğmesine basıp tek ayaküstünde durularak gerçekleşir daha sonra 5-8 saniye aralığında tartı kendiliğinden kapanır.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

While those who want to lose weight, they go on a diet and practice a fitness regimen as much as weighing themselves constantly and see how much they are losing and get motivated.. By this shoes they will learn their weight any time any where. The scale is inside the shoes and the monitor is on the front of the footwear and it can be seen very comfortably. The battery is located in the sole of the footwear. When you want to learn how much you weigh you have to press the button, stand on one foot and here is the information. After this process the scale closes itself in 5-8 seconds.

14

Rüzgar Bisiklet Wind Bike

HASAN ÖZER AHMET TUNA SAYIL

DANIŞMAN CONSULTANT HÜLYA ŞENER OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL HATİCE AVCI İLKÖĞRETİM OKULU HAKKÂRİ/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Az enerji ile daha fazla mesafe gidebilmek için önerilmiş bisiklet üzerinde birbirine bağlı farklı çaplardaki dişliler sayesinde bisiklet kullanımını yeni bir bakış açısı ile ele alan alternatif bir tasarım. This bike is offered to make more distance with less energy thanks to the shafts of different diameters which are interdependent on the bike and is trying to bring a new perspective to the bike riding activity.

1

3

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

15

Boş Mu Dolu Mu? Is It Full Or Not? JASEM AZAMUDDIN KHALIL AHMAD NAJIBULLAH AMINI DANIŞMAN CONSULTANT SULEYMAN DASDEMİR OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY HERAT AFGAN-TURK LISESI HERAT/AFGANİSTAN AÇIKLAMA COMMENT Toplu kullanım alanlarında ayakkabı raflarında kullanımdan kaynaklı kokunun engellenmesi için tasarlanmış kapaklı ayakkabı dolabı üzerindeki led ışıklar sayesinde boş raflar kapaklar açılmadan belirlenebilecek, böylelikle ortamın kötü kokması engellenebilecek. In order to prevent the foul smell of the public place shoe shelves a shoe cabinet with led lights on its doors is designed. This cabinet functions using led lights that are on the doors of the cabinet and without opening the door you can figure out whether it is empty or full..

Damlatmayan Dondurma Külahı Drip-Free Icecream Cone ESRA POYRAZ CEREN SARIYAR

DANIŞMAN CONSULTANT ENGİN TAŞDEMİR OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY İMKB ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU ISPARTA/TÜRKİYE

PROJELERPROJECTS

16

AÇIKLAMA COMMENT Sıcakta dondurma yerken akan dondurmaların ellere bulaşmasını önlemek için yapılmış bu tasarım üst üste iki külahtan oluşuyor. Üst kısımda bulunan dondurmanın erimiş bölümü alt külaha akıyor böylece ellerin kirlenmesi engellenmiş oluyor. This design is formed of two cones one on top of the other and aimes to prevent the smear of hands by the melting ice cream because of the hot weather. The melted portion of the ice cream that is on the top flows to the nether cone and thus the smudge is prevented.

www.duscizgisi.com

1

3

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

17

Easy Guitar Easy Guitar

ÖMER TOKYAY HÜSEYİN ERGÜN

DANIŞMAN CONSULTANT N. MELİH KUTLU OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ İLKÖĞRETİM OKULU İSTANBUL/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Klasik her gitara monte edilebilen bu ince ürün sayesinde gitar çalmayı öğrenmek oldukça kolay olacak. Kullanıcı çalan müziğe paralel olarak yanan ışıklar üzerinde parmaklarını takip ettirerek pratik çalma imkânı bulabilecekler.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

By this ergonomic product that can be placed on every classical guitar you will easily get used to playing a guitar. Learners will easily play the guitar with the help of the lights showing you the place of the right note.

18

Düşmeyen Ütü Non Falling Iron ABDÜLLATİF ÇAĞIN

DANIŞMAN CONSULTANT FATİH ÇAKAR OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL BOĞAZHİSAR İLKÖĞRETİM OKULU İSTANBUL/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Kullanım sırasında masanın devrilmesi, çarpma gibi pek çok kaza yaşanan ütü kullanımında ütüye gelebilecek zararları engellemek için önerilmiş, ütülerin elektrik kablosunun kilitli kemer görevi gördüğü ve masa üzerinde bulunan fişe bağlı bir makara sistemi tasarımı. This design is offered for the prevention of the accidents like falling of the ironing board and the other occasions that can damage the iron. A design in which the iron’s cable acts as a locked safe belt and which is tied to the plug on the ironing board.

1

4

0


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

19

Limoncu

Lemon Squeezer BARIŞ YARDIMCI YUNUS EMRE OLCAY BARIŞ KAAN BASDİL

DANIŞMAN CONSULTANT İSMET KAPTIKAÇTI OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL DOĞUŞ İLKÖĞRETİM OKULU İSTANBUL/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Taze limon, portakal veya greyfurt suyu ihtiyacımızı kolay, hızlı ve zahmetsizce karşılayabilmemiz kullanım kolaylığı sağlayan alternatif bir limon sıkacağı tasarımı. An alternative lemon squeezer design that provides a fast and efforthless supply of fresh lemon, orange and grapefruit juice.

Sihirli Çerezlik Magic Appetizer SALİHA FEM OLUR MENEKŞE İRİS CANBAZ CEYDA ÖZTOP

DANIŞMAN CONSULTANT İSMET KAPTIKAÇTI OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL DOĞUŞ İLKÖĞRETİM OKULU İSTANBUL/TÜRKİYE

PROJELERPROJECTS

20

AÇIKLAMA COMMENT 360 derece dönebilen jireskobik özelliği nedeni ile devrilmeyen, yatakta, koltukta veya kanepede kullanım seçenekleri sunan, üst kapama kapağının çöp kapağı olarak kullanılabileceği çerez yeme ve saklama kabı. This desing of magic appetizer is 360 degree rotable and thanks to its gyroscopic speciality it doesn’t capsize and what is more it can be used on bed and sofa comfortably. In addition to these specialities you can also use its upper closing cover as a bin.

www.duscizgisi.com

1

4

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

21

Kendini Isıtmayan Petek Non Self Heating Heater FIRAT YEDİBELA SERDAR ARSLANTAŞ

DANIŞMAN CONSULTANT MEHMET ALİ BAKIR OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KÜÇÜKÇEKMECE DR. HULUSİ BEHÇET İLKÖĞRETİM OKULU İSTANBUL/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Kendini ısıtmadan az enerjiyle çok sıcaklık sağlayabilmek için evlerde bulunan peteklere ısıyı iletmesi için alt kısmına bir fan yerleştirilir bu sayede odaya sıcak hava akışı sağlanır. Bu ürünün enerji tasarrufunun yanında pencerelerin altında olan peteklerin, perdeleri karartması da engellenmiş olur.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

In this design of heater core a fan is attached to the sole of the heater to make the house more hot with a little energy. The fan works and the circulation of the heat becomes more easy and in addition to this your curtains will not get black anymore because of the hot weather that used to rise upwards before.

22

Süzgeçli Konserve Filtered Can

CEMRENUR KARACA

DANIŞMAN CONSULTANT EMRAH MIZRAK OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL BURÇ GÜLTEN NAKİPOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU İSTANBUL/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Konserve yiyeceklerinin içindeki suyu süzerken içindeki malzeme lavaboya düşmemesi için kapaklı ve süzgeçli bir ürün geliştirilmiştir. Takılıp çıkarılabilen bu plastik kapak konservenin ağzına yerleştirilerek su süzgeç yardımıyla süzülür ve böylece hiçbir malzeme düşmemiş olur arta kalan yiyecek için konserveye süzgeçli kapak takarak buzdolabında muhafaza edebiliriz. Aynı zamanda kapağın üzerinde bulunan çıkıntı sayesinde marketlerde üst üste dizilerek güvenli bir alışveriş ortamı sağlanmış olur. In order to avoid the canned food’s drop to the sink during the process of filtering its’ water a can with a filter is developed. This plastic cover is removable and when you want to filter a can’s content you put the filtering cover and avoid the loss of contents. After use you can save the can in the fridge. In addition through the bulge placed anto the cover it can be stocked up for a safer shopping.

1

4

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

23

Elektriksiz Matkap

DANIŞMAN CONSULTANT SEVİM KÜÇÜK

EMRE KAYA

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY 50.YIL AHMET MERTER İLKÖĞRETİM OKULU İSTANBUL/TÜRKİYE

Non Electrical Drill

AÇIKLAMA COMMENT Elektrik kullanımının mümkün olmadığı veya sessizliğin gerekli olduğu yerlerde düşük maliyeti ile alternatif bir delici problemine çözüm öneren bir matkap tasarımı. A drill design proposing an alternative solution to the problem of drilling in the places where there is no electricity or where silence is required with its low cost.

Bavul Koruma Kılıfı Luggage Protection Cover ERENCAN ALKAN

DANIŞMAN CONSULTANT ŞENGÜL ALKAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL YAMANLAR İLKÖĞRETİM OKULU İZMİR/TÜRKİYE

PROJELERPROJECTS

24

AÇIKLAMA COMMENT Taşıma ve saklama problemini çözüm getiren bavulların sık kullanımdan dolayı kirlenmesi ve yüzeylerin temizlenememesinden hareketle değiştirilebilir bavul kılıfı tasarımı. A solution to the problem of suitcases’getting dirty duty frequent usage and their non cleanable surfaces. Here is the design of changeable luggage cover.

www.duscizgisi.com

1

4

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

25

Pratik Sulu Boya Practical Watermark ALİ İHSAN GÜLLÜHAN TUĞRUL DURU

DANIŞMAN CONSULTANT GÜLCAN TOĞAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY HÜYÜK MEVLANA İLKÖĞRETİM OKULU KONYA/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Suluboya kullanımını kolaylaştıran tasarımda boyanın altında bulunan su tüpüne boya içerisindeki delikten aşağıda doğru daldırılarak fırçanın temizlenmesi sağlanmaktadır. Böylece kullanımdan sonra suyun etrafı kirletmesi engellendiği gibi her boyaya özel suyun boyamayı kolaylaştırması tasarımı farklı kılan özellikler arasınadır.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

The design that facilitates the watermark usage by a hole that is under the water tube and that is used to clean your brush by immersing into it. By this you prevent the dirty water from massing around. In aaddition as you don’t need to use clean water for every color it saves your time and effort.

26

Ölçekli Şişe Sized Bottle

BARZUI FARIDUN SAMIEV ZAFAR

DANIŞMAN CONSULTANT ÇAGLAR KAYA OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MEVLANA TAJİK TURKISH HIGH SCHOOL KURGANTUBE/TACİKİSTAN

AÇIKLAMA COMMENT Sprey ilaç ile ölçekli kaşığı aynı formda birleştirerek öneren ilaç şişesi pompalama sistemi sayesinde 2 hamlede ölçekli kaşığı doldurmakta taşma dökülme gibi sorunları engellemektedir. A design which offers combining the spray liquor in the same form with the sized spoon thanks to the medicine bottle with pumping system. By this system in two steps sized spoon can be fulled and problems such as overflow or spilling is prevented.

1

4

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

27

İki Başlıklı Tüp

DANIŞMAN CONSULTANT GÖKHAN TAŞ

AYŞE ÇALIŞIR

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KÜTAHYA YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU KÜTAHYA/TÜRKİYE

Two Head Tube

AÇIKLAMA COMMENT Piknik tüplerinin kullanımını kolaylaştıran, çoklu kullanımı kolaylaştıran çift başlığa sahip tip ocağı tasarımı. Taşınabilir bir parça olan ürünün iki başlığı aynı anda kullanıldığı gibi tek tarafı da yalnız kullanılabilmektedir. A design that makes the usage of mobile picnic cooker easier. Besides being available for single use you can also use both sides by its multiuse facility.

Proje Amadou Niane Proje Amadou Niane PACCELI ADZE

DANIŞMAN CONSULTANT FADLI SOFTA OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY GABON TURKISH INTERNATIONAL SCHOOL LİBREVİLLE/GABON

PROJELERPROJECTS

28

AÇIKLAMA COMMENT Pratik salata kesici klasik bıçak ve makasın fonksiyonlarını kullanarak daha hızlı kullanılabilmesini hedeflemiştir. Bıçak ve makas formları bulunmaktadır, bıçak formunda tek sap ve üç kesiciden oluşur makas formunda ise 5 kesici bıçak bulunur. Bıçakla salata, havuç; makasla maydanoz gibi yeşillikler için uygundur. Bu tasarımla zamandan tasarruf ön plandadır. Practical cucumber cutter uses function of normal knife and scissor. There are different kinds of knife and scissors. It consists of one handle and three cutters in the form of knife. It has 5 cutters in the form of scissor. Knife is suitable for cucumber, carrot etc. and the scissor is suitable for parsley. This provides time save.

www.duscizgisi.com

1

4

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

29

Arabam Daha Güvenli

DANIŞMAN CONSULTANT İDRİS KINAY

YAGIZ DİNÇ

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MANİSA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MANİSA/TÜRKİYE

Safer Car

AÇIKLAMA COMMENT Tüplü araçlarda yangın riskine karşı kısa sürede müdahale etmek için arabada şoför bölümüne bir yangın söndürücü monte edilmesi öngörülmüştür. Yangın söndürücü, tampona bağlı bir anahtarla çalıştırılıyor. Yangın söndürücü, ışıklı ve sesli uyarı sistemi olan aynı anahtarla her yerden çalıştırılabiliyor.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

To respond to a fire in the vehicles working with lpg tubes in a short time, an extinguisher is mounted in the driver part of the vehicle. The extinguisher is operated with a key in the bumper. The extinguisher can be operated with the same key having a sound and light warning system.

30

Üç Soruna Bir Çözüm One Solution To Three Problems MERT TURHAN ALVER BERK TUNÇ

DANIŞMAN CONSULTANT BEKİR BAYRAK OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MANİSA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MANİSA/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT İnce ve cam olan çay bardakları kullanım sırsında eli yakmaktadır. Önerilen tasarımda bardağın tutma bölümüne yerleştirilen esnek yanmaz silikon sayesinde kullanıcının eli ısı ile temas etmez. Ayrıca bardak tabanına yerleştirilen silikon altık ürünün yüzey üzerinde kaymasına engel olmaktadır. The tea cups made of thin glass burn users’ hand during the usage. In the design thanks to he flexible, non-flammable silicone fixed to the handle of the glass users’hand don’t get even warm let alone burning. What is more the silicone base that is placed to the bottom prevents the item not slip over the surface.

1

4

6


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

31

Mozambi Mozambi

DYLAN BIZARRO KEVIN CHITSUNGO DANIŞMAN CONSULTANT ABDULNASIR AYDOGDU OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY WILLOW INTERNATIONAL SCHOOL MATOLA/MOZAMBİK AÇIKLAMA COMMENT Bardak zeminine yerleştirilen saklama haznesi kullanıcıya taşıma ve kullanım kolaylığı sunuyor. Bardak zeminindeki saklama haznesinde kullanıcı çay, şeker veya kahve bulundurabiliyor. The storing container in the cup base provides the user to carry and use easily. You can keep tea, sugar or coffee in the container in the cup base.

Transforming Furniture A Unique Table Transforming Furniture A Unique Table ALI NAJASH MAHMOUD NASIR ALI

DANIŞMAN CONSULTANT YILDIRIM OZDEK OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY LIGHT ACADEMY PRIMARY MOMBASA/KENYA

PROJELERPROJECTS

32

AÇIKLAMA COMMENT Yüksekliği değiştirilebilir bir masa tasarımı. Ayaklarındaki hidrolik sistemi sayesinde boyu ayarlanabilen masa kullanıcıya aynı ürün üzerinde birden çok yükseklik seçeneği sunmaktadır. It is a table whose height can be adjusted. It provides wide range of height alternatives through its hydraulic system in its feet for the user.

www.duscizgisi.com

1

4

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

33

Zoom Glasses

DANIŞMAN CONSULTANT ALİ DOUBA

ANDREY ROMANUK

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ATLANTIC INTERNATIONAL SCHOOL MOSCOW/RUSYA

Zoom Glasses

AÇIKLAMA COMMENT Aynı anda hem gözlük hem de kullanılabilir bir dürbün önerisi sunan tasarım pek çok özel alanda kullanılabilir. Ayarlanabilir dürbün ayrıca askeri amaçla da önerilmiştir.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

It is a design that serves both as a glass and a binocular. It can be used in many places. The adjustable binocular is for also military purposes.

34

USB Heater/Cooler USB Heater/Cooler MUHAMMED UMAR NAWAZ

DANIŞMAN CONSULTANT İBRAHİM CİGA OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY PAKTURK INTERNATIONAL SCHOOLS & COLLEGES MULTAN/PAKİSTAN AÇIKLAMA COMMENT Askeri amaçlı kullanım için önerilen mayın tarama boyu önünde bulunan alıcı sensörler aracılığı ile zemin altındaki mayınların tespiti amaçlanmaktadır. It is designed to determine the mines underground through the sensors in front of the mine determination device for the military purposes.

1

4

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

35

Sınavmatik Exammatic

BAXTIYAR MEMMEDLI TEBRIZ MEMMEDLI

DANIŞMAN CONSULTANT ŞERİF ÇOBANOĞLU OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY NAHÇIVAN TÜRK LİSESİ NAHÇIVAN/AZERBAYCAN AÇIKLAMA COMMENT Çoktan seçmeli sınavlarda yapılan dolduramama, kaydırma gibi yanlışlıkların önüne geçmek için tasarlanan kullanıcıya güvenli işaretleme imkanı sunan saydam optik forma şablonu. To prevent the wrong filling and mismatching in the multiple-choice exams, it is designed as transparent optical form enabling the user to mark in safely.

Phone Belt Phone Belt

FADHILLA ADZANI WAFAA BASHIR BACHANI

PROJELERPROJECTS

36

DANIŞMAN CONSULTANT DİLBER GULCAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY LIGHT ACADEMY GIRLS SCHOOL NAİROBİ/KENYA AÇIKLAMA COMMENT Akıllı telefon kullanıcıları için önerilen taşıma ve kullanma kılıfı. Taşırken belde, kullanırken masa üstünde birden fazla fonksiyonu kullanıcıya sunan fonksiyonel kemer tasarımı. It is a carrying and using cover for the users of smart phone. It is a functional belt providing some functions on table to the user.

www.duscizgisi.com

1

4

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

37

Temiz Yatak

DANIŞMAN CONSULTANT FATMA ÇEVİK

TUBA UĞUR

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU NİĞDE/TÜRKİYE

Clean Bed

AÇIKLAMA COMMENT Hastane, sağlık ocağı gibi hasta sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde zamandan tasarruf etmek için yatak üzerindeki kılıfı bir kol yardımı ile yenisi ile değiştirebilen bir rulo çarşaf sistemi.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

It is a roller-bed cloth system which can be changed via an arm on the bed to save time in the places in which there are hospital, health centers etc.

38

Linear Equation Solving Ruler

Linear Equation Solving Ruler ABDUL-BASIT ORILOYE OLASUPO TOCHUKWU ENYINNAYA OKENGWU

DANIŞMAN CONSULTANT OCHILBEK RAKHMANOV OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY NIGERIAN TURKISH INTERNATIONAL COLLEGES OGUN STATE/NİJERYA AÇIKLAMA COMMENT Bir eğitim aracı olarak önerilen matematik derslerinde rasyonel katsayı denkleri gibi konularda öğrenciye eğitici materyal olarak destek veren bir cetvel tasarımı. It is a ruler as an education material for the student in the subjects such as rational parameter equations in math.

1

5

0


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

39

Kosovo Kosovo

ENDRIT THAÇİ BLEDAR KUKA ERKAN MUNISHI

DANIŞMAN CONSULTANT ERDEM DENİZLİ OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY INTERNATIONAL SCHOOL OF PRISHTINA PRISHTINA/KOSOVA AÇIKLAMA COMMENT Günlük yaşamın bir parçası olan özellikle kadınların en önemli problemlerin başında gelen kepek sorununun giderilmesi için önerilen üfleme yerine çekle kuvveti ile taşınan arkasında depolama haznesi bulunan fön makinesi. To remove the dandruff problem, one of the most important problems of women in daily life, it is designed a blow-dryer, having a storage container, working by sucking instead of blowing.

Katlanabilir Mangal Twisty Barbecue EFLAL KOPUZ

DANIŞMAN CONSULTANT FATMANUR SAKA OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL ŞAHİKA SALİH KALKAVAN İLKÖĞRETİM OKULU RİZE/TÜRKİYE

PROJELERPROJECTS

40

AÇIKLAMA COMMENT Hızlı kurulumu, estetik görünüşü, kolay taşınabilirliği ile kullanıcıya farklı bir kullanım önerisi sunan bir mangal tasarımı. A barbecue design that offers the user a different with its fast setup, aestetic appearence, and mobility.

www.duscizgisi.com

1

5

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

41

Görme Engelli Para Cetveli

DANIŞMAN CONSULTANT ZELİYHA ÇELİK

Money Ruler For Blind People

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY SAKARYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ SAKARYA/TÜRKİYE

ELİF RANA DEMİRER

AÇIKLAMA COMMENT Görme engellilerin bozuk parayı rahatlıkla tanıyarak alışveriş yapmaları kolaylaşacak, Çantada ve cepte taşımaya uygun iki farklı seçenekle taşınmasını kolaylaştıracak bir bozuk para cetveli.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

It is a coin ruler to provide an easy shopping with coins for the blind people and to carry with two alternatives of bag and pocket carrying.

42

Hijyenik Kapak Hygenic Cover ŞEVVAL AKKAYA

DANIŞMAN CONSULTANT İLKAY BABA OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ROTARY KULÜBÜ BİLİM SANAT MERKEZİ SAMSUN/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız ve zaman zaman kullanmak zorunda kaldığımız metal kutulu içeceklerin kirlenen içme kapaklarının yerine dışa doğru açılabilen körüklü bir kapak tasarımı. It is a hooded cover having an ability to open to outside instead of the dirty covers of the metal canned drinks in daily life.

1

5

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

43

Pet Çay Bardak

DANIŞMAN CONSULTANT HALİL BAYRAM

AHMET DEMİR

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KUMÇATI ŞEHİT MEHMET İNAL İÖO ŞIRNAK/TÜRKİYE

Pet Tea Cup

AÇIKLAMA COMMENT Plastik bardak kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçmek için önerilen, çöp kutusunda çok yer kaplamayan körüklü açılır kapanır bir bardak tasarımı. To prevent the pollution arising from plastic cup usage, a hooded cup is designed. It does not take up too much place.

Air Mouse Air Mouse

ELIOR FURERAJ AMIR SEJFULLAHI AD SHEHI

DANIŞMAN CONSULTANT SERDAL ARSLAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY TURGUT ÖZAL KOLEJİ TİRAN TİRANA/ARNAVUTLUK

PROJELERPROJECTS

44

AÇIKLAMA COMMENT Klavye üzerindeki lazerler aracılığı ile eli hareketini algılayıp parmakları mouse gibi kullanmaya imkan veren yenilikçi bir fikir. It is an innovative opinion enabling the use of finger as a mouse by sensing the movement through the lasers on the key board.

www.duscizgisi.com

1

5

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

45

Oya Bilekliği Pinking Brace AYNİL KAYA İREM GÜNDOĞDU

DANIŞMAN CONSULTANT

DERYA GÜDER

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY FATİH İLKÖĞRETİM OKULU UŞAK/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Kadınların oya işlemeciliği yaparken ip makarasının kaybolmaması için önerilen bileğe takılabilir bir kemer üzerinde kullanıcıya fayda saylayana oya makara bilekliği.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

This device is a very useful pinking reel brace fitted to the wrist on a belt and women can use this when they make pinkingor neddlepoint in order to prevent the rope reel from getting lost.

46

Bright Bags Bright Bags

NINA SNIGUROWİCZ KINGA GABRYSZEWSKA

DANIŞMAN CONSULTANT HAMZA SAGIROĞLU OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL WARSAW/POLONYA AÇIKLAMA COMMENT Kadınların günlük kullanımda yanından ayırmadığı çantalarına eklenen açıldığında kullanıcının çantanın içini görmesini sağlayan aydınlatma sistemi. It is a lightning system to see the inside of the bag of the user. It gets activated when the bag is opened. It is mounted to the bag used by women in their daily life.

1

5

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

47

Eğlenerek Eşyaları Öğrenme Larning Objects By Entertaining HAMADOU GARGA AHMADOU

DANIŞMAN CONSULTANT ALİ ÖGEN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY AMITY INTERNATIONAL COLLEGE YAOUNDE/KAMERUN AÇIKLAMA COMMENT Sallama çaylardan esinlenilerek tasarlanmış aynı konsept üzerine kurgulanmış bir sallama kahve önerisi. Inspiring from the tea-bag, it is a coffee-bag constituted as per the same concept.

Kanepe Altı Temizlik Aparatı

Cleaning Apparatus For Under-Sofa ELİF ZEYNEP DEMİREL MUSTAFA KORKMAZYİĞİT

DANIŞMAN CONSULTANT RAMAZAN GÜNEŞER OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY FATMA TEMEL TURHAN BİLİM SANAT MERKEZİ YOZGAT/TÜRKİYE

PROJELERPROJECTS

48

AÇIKLAMA COMMENT Kanepe altlarının temizliğinin zorluğu düşünülerek, süpürge uçlarına takılabilecek bir aparat öngörülmüştür. Kanepeyi kaldırmadan ya da itmeden aparat kolaylıkla kanepenin altına girip tozları toplayıp daha sonra deliklere iletiyor bu sayede temizlenemeyen yerlerdeki bakteri oluşumunun önüne geçilmektedir. A mountable apparatus design for fighting the problem of cleaning under sofas Without lifting or pushing the sofa or, the apparatus can reach to the bottom of the sofa. Then, it conveys to the holes. So, it prevents the bacteria constitution in the unclean places.

www.duscizgisi.com

1

5

5


1

5

6


PROJELER LİSE KATEGORİSİ

HIGH SCHOOL CATEGORY

1

5

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

01

Toplu Anahtarlık Block Key Holder GÜLNUR GÜNDOĞAN SUDENUR GÖKDEMİR

DANIŞMAN CONSULTANT HASGÜL YEŞİLYURT OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL SAMANYOLU CEMAL ŞAŞMAZ KOLEJİ ANKARA/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Anahtarları kolay bulmak için öngörülmüş anahtarlık, ses alıcısıyla kullanıcıyı tanıyarak söylenilen anahtar ismini hemen açmaktadır. İstenildiği zaman manuel hale getirilebilir. Bu anahtarlık sayesinde yabancıların anahtarlarınızı kullanmasına izin verilmemiş olur.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

The key holder, which is designed for finding key easily, identifies the user with sound sensor and opens the mentioned key. It can be switched to manual mode if desired. You can prevent strangers from using your keys with this key holder.

02

Bisiklet

DANIŞMAN CONSULTANT KUANYSH PIRNEPESOV

YAKUP ORAZSAHEDOV GUYCMIRAT SAPAROV

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY HIGH SCHOOL SPECIALIZED IN ENGLISH, CHEMISTRY AND BIOLOGY ASHGABAT/TÜRKMENİSTAN

Bicycle

AÇIKLAMA COMMENT Bisikletlere ekstra bir yedek teker konulur bu sayede bisikletin ön tekeri patladığında kolaylıkla devreye girer. İnsanlar tekerleri patladığında bisikletten inip yürümek zorunda kalmaması için bu ürün öngörülmüştür. A spare wheel is mounted to bicycles. When the wheel is blown out, it gets activated easily. So, you do not have to walk when a wheel is blown out.

1

5

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

03

Hatırlatan Saat

DANIŞMAN CONSULTANT KUANYSH PIRNEPESOV

SAPARMYRAT ESENOV ABDYLLA JELİLOV

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY HIGH SCHOOL SPECIALIZED IN ENGLISH, CHEMISTRY AND BIOLOGY ASHGABAT/TÜRKMENİSTAN

Reminder Clock

AÇIKLAMA COMMENT Günlük işleri unutmamak için tasarlanmış, üzerine not yazılabilen bir saattir. İşler yapıldıktan sonra silinebilir daha sonra yine hatırlamak istenilen işler yazılabilir. Üzerine yazı yazılan saat dijital algılayıcı sayesinde algılanıp ses ve ışık vererek kullanıcıyı uyarmaktadır.

04

Tahliye Hidroelektrik

DANIŞMAN CONSULTANT RAMAZAN BAYAR

MAGZHAN TUYAKBAYEV ZHIYEMBET ZHUMAGULOV

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY NURORDA ULUSLARARASI KAZAK - TURK LİSESİ ASTANA/KAZAKİSTAN

Discharge Hydroelectric

PROJELERPROJECTS

It is a clock that you can write on and designed as not to forget daily works. After doing the works, you can erase and write any work to remember later. The clock, that is writable on, warns the user with light and sound.

AÇIKLAMA COMMENT Elektrik sıkıntısı çeken az gelişmiş ülkelerde sudan elektrik elde edilmesi için önerilmiş suyun akış hızından istifade ederek elektrik üreten bir sistem tasarımı. It is designed to produce electricity by using water in undeveloped countries. It produces electricity by making use of the flow speed of water.

www.duscizgisi.com

1

5

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

05

Special Pen For Animals Special Pen For Animals NATCHA AEMJINDA CHATWARINT KUEAKIT

DANIŞMAN CONSULTANT İSA ARSLAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY SIRIWAT WITTAYA BILINGUAL SCHOOL BANGKOK/TAYLAN AÇIKLAMA COMMENT Evde kuş besleyenler için tasarlanan kuş kafesinin zemininde oluşan kirliliğin kolayca temizlenmesi için önerilen makaralı zemin kaplaması tasarımı.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

It is designed for bird feeders in houses. It is a roller-floor cover enabling to clean up the dirt on the floor of the cage.

06

Akıllı Baharatlık

DANIŞMAN CONSULTANT HABİP ÇAP

SENA ŞEBNEM BOZ

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL RAFET KAHRAMAN FEN LİSESİ BURSA/TÜRKİYE

Smart Cruet

AÇIKLAMA COMMENT Kalem formundaki baharatlığın üzerindeki 5 farklı tüp içerisinde bulunan farklı baharatlar için farklı farklı açma tuşları sayesinde istenildiğinde istenilen baharat kolayca serpilebiliyor. You can pour any spices from different kinds of spices In the 5 tubes on the pen-formed-cruet by using different open buttons.

1

6

0


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

07

Sun Sun

NURSULTAN SABIRBAEV ABDURASIT SADIKOV BEKULAN MUNDUZOV

DANIŞMAN CONSULTANT ERAY ALTINTOP OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY CALALABAD KIRGIZ TÜRK ERKEK LİSESİ CALALABAD/KIRGIZİSTAN AÇIKLAMA COMMENT Sık sık tükenen telefon pili için önerilen, güneş enerjisinden yararlanarak telefonları şarj etmeyi sağlayan bir tasarım. Designed to charge the mobile phones by using solar energy for the batteries that run out too soon.

Induction Heating Kettle Induction Heating Kettle İSMAİL ERGEAN

PROJELERPROJECTS

08

DANIŞMAN CONSULTANT TURGAY UZUNCAKMAK OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA CONSTANTA/ROMANYA AÇIKLAMA COMMENT Ev, işyeri gibi zamandan tasarrufun ihtiyaç olarak belirdiği yerlerde su ısıtma işlemini pratik hale getiren, manyetik dalgalar ile indüksiyon prensibine çok kısa bir süre içinde su ısıtmaya olanak tanıyan bir ısıtıcı tasarımı. A heating kettle which boils water practically.. Designed for homes, work places. It enables to boil water with magnetic waves as per the principle of induction.

www.duscizgisi.com

1

6

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

09

Removable Net Removable Net

LULU KHALFAN KİKWETE KAREN GABRIEL SILAYO

DANIŞMAN CONSULTANT MERAL ER OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY FEZA KIZ LİSESİ DAR-ES-SALAM/TANZANYA AÇIKLAMA COMMENT Çerçevelerin resimlere büyük veya küçük gelmesinden hareketle, aynı çerçeve üzerinde farklı boyutlardaki resimlerin sergilenmesi için birbiri içine geçen uzayabilen kısalabilen çerçeve kenarlarına sahip bir tasarım.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

This design addressed the size issues of the frames, either too big or too small for the pictures by integrated frame borders that you can elongate or shorten to suit your photos.

10

Yeni Bebek Konsolu New Baby Console SUNATOLLO IBRAGIMOV CAMSHED VATANOV BEJAN RAJABOV

DANIŞMAN CONSULTANT ARIF KOMIS OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY HACIKEMAL HIGH SCHOOL DUSHANBE/TACİKİSTAN AÇIKLAMA COMMENT Uzun otobüs yolculuklarında, bebekli aileler için tasarlanmış bebek konsolu sayesinde rahat yolculuk yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bebek konsolunu ister önünüze ister yukarıdaki haznede uyutabilirsiniz. Eğer yukarıdaki haznede uyutmak istenirse bebeğin güvenliği için ısı, ses, hava ve kamera sistemi de düşünülmüştür. A comfortable travel is aimed for the families having baby in long bus travels by means of baby console. You can make your baby sleep in the chamber above, too. If you make the baby sleep in chamber above, a heat, sound, air and camera system is mounted for safety.

1

6

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

11

Sound

DANIŞMAN CONSULTANT MUSTAFA DEMİRDAĞ

RAMIYAR JASSIM

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ISHIK PRIVATE COLLEGE ERBİL/IRAK

Sound

AÇIKLAMA COMMENT Ev ve bahçe gibi alanlarda kullanılmak için önerilen USB girişi ile istenilen veya hafızasındaki seslerin kullanılabileceği dijital kuş yuvası tasarımı.

12

Bal Süzme Kabı

DANIŞMAN CONSULTANT AYŞE YALÇIN ODABAŞ

MUHAMMET E. AYDOĞAN

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL MAVİGÜN ANADOLU LİSESİ İSTANBUL/TÜRKİYE

Honey Extract Container

PROJELERPROJECTS

A digital bird nest playing out the sounds in its memory or the ones to be loaded through usb sticks. To be used in or outdoors.

AÇIKLAMA COMMENT Evde doğal bal tüketimini sağlamak için petek bal üzerindeki sıvı balın süzme işlevini yerine getiren bir ürün tasarımı. For the purpose of natural honey consumption at home, it is designed to extract the honey in honey comb.

www.duscizgisi.com

1

6

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

13

Ölçülü Süt Measured Milk TUĞÇE BABA HANDE ALPKİRİŞÇİ

DANIŞMAN CONSULTANT ÖZLEM BOZKURT OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL MALTEPE COŞKUN FEN LİSESİ İSTANBUL/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Tüm süt kullanıcıları için düşünülmüş farklı formuyla bir süt kutusu oluşturulmuştur. Süt kutusunun yüzeyinden 5mm genişliğinde kesit alıp içerden 1cm genişliğinde cam yerleştirilir. Böylece kullanılacak süt miktarını farklı bir ölçüm yapmadan, pratik bir ölçüm yapılmasını sağlar. Maddi açıdan değerlendirildiğinde normal bir süt kutusu 25 kuruşken bu ürünün maliyeti 27,2 kuruştur bu fiyat hedef kitleyi ölçekli süt alımına kolaylıkla yöneltebilir.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

It is a milk box with a different form intended for all the milk drinkers. After cutting out a part of 5 mm from the surface of milk box, a glass of 1 cm is replaced to inside. So, it provides a practical measurement. In financial terms, a normal box milk is 25 Kr, while this one costs 27,2 Kr. This price can direct intended population to measured milk purchase easily.

14

Acısız Konsept

DANIŞMAN CONSULTANT HAFİZE ÜMİT

ÖMER KAYA HASAN SAĞBIR

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MAÇKA AKİF TUNCEL E.M.L İÇMEKAN DEKORASYON İSTANBUL/TÜRKİYE

Painless Concept

AÇIKLAMA COMMENT Sağlık sektöründe kullanılmak için önerilen bir hasta yatağı. Hastane yatağından sedyeye taşınmak istenen hastanın bu taşınması sırasında çekeceği acıyı en aza indirgemek için tasarlanmış bir ürün. It is a patient bed for the purpose of health sector. A product designed to minimize the pain of the patient while carrying the patient to the stretcher.

1

6

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

15

Sağlıklı Vitamin Tenceresi

DANIŞMAN CONSULTANT ŞENGÜL ALKAN

ELİF BAHAR ALKAN

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL YAMANLAR KEMALPAŞA LİSESİ İZMİR/TÜRKİYE

Healthy Vitamin Pot

AÇIKLAMA COMMENT Su kullanmadan, sağlıklı yemekler pişirilebilmesi için tencerelere özel aparat tasarlanmıştır. Bu aparatın içine konulan su ile tencerenin nemli kalması, yemeklerin yanmadan pişmesi ve vitamin kaybı olmaması sağlanmaktadır. An apparatus was designed for the pots to cook healthy meals without water. The pot keeps Its moisture through the water put Into this apparatus and the meal cooks without burning and there Is no vitamin loss.

Kitap Koruyucu Book Protecter ZEYNEP MAŞALACI BETÜL ERİM

DANIŞMAN CONSULTANT AYŞE BİLMEZ OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY İZMİR KIZ LİSESİ İZMİR/TÜRKİYE

PROJELERPROJECTS

16

AÇIKLAMA COMMENT Kitap koruyucu sayesinde istenilen her yerde bütün hava koşullarında kitap okunması hedeflenmiş olup, şeffaf ve renkli özellikleri sayesinde kişiselleştirilebiliyor ve kitapların deforme olmasını önlemiş oluyoruz. Bunun yanında iç kısmında bulunan cep kısmına not, otobüs bileti, adres kağıtları konulabiliyor. Ayrıca eski kitaplar zarar görmeden taşınmış olup, ödünç kitapları da koruma kaygısına düşmemiş oluruz. By means of book protector, you can read book in anywhere in all weather conditions. We can personalize with the function of transparent and color and protect books from deformation. Furthermore, we can put small notebook, bus ticket, address papers etc. into the pocket inside. Also, we can carry old book without any damage and we have no worry on protecting borrowed books.

www.duscizgisi.com

1

6

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

17

Portatif Kitaplık Portable Bookshelf SAYGIN KOÇ KUBİLAY ARDIÇ

DANIŞMAN CONSULTANT YAKUP DİNÇALTIN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL KILIÇASLAN ANADOLU LİSESİ KAYSERİ/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Ayarlanabilir kitaplık sayesinde yüksekteki kitaplara ulaşamama sıkıntısını ortadan kaldırmak için üstte ve altta bulunan silindirler yardımıyla raflar kolaylıkla hareket ettirilir. Aynı zamanda kitap konulan yerler poşet ve folyodan meydana geldiği için ürün yenilenebilir ve farklı ebatlardaki kitaplar içinde kullanılabilir.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

Shelves can be moved through rollers top and bottom to solve the problem while trying to reach the books above. At the same time, the product can be renewed due to the fact that it consist of nylon and foil. It can also be used for different sizes of books.

18

Dalgalı Bant Wavy Tape

FATMA HİLAL TEKELLİ BEYZA NUR YILMAZ

DANIŞMAN CONSULTANT SEFER DOĞAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU FEN LİSESİ KAYSERİ/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Klasik bandın temelini oluşturan yuvarlak plastik yerine daha fonksiyonel dalgalı bir yapıda tasarlanan bantta kesik uç tümseğe yapıştırılarak kolayca bulunması sağlanmaktadır. Instead of the round plastic part in middle of the tape, it includes in more functional wavy part. So, you can find the edge of the tape by sticking it to bulge part.

1

6

6


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

19

Head Massager Head Massager

EREN AHMET MUHAMMED FAHREDDIN

DANIŞMAN CONSULTANT MUSTAFA KIRSAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KERKÜK ÇAĞ BOYS COLLEGE KERKUK/IRAK AÇIKLAMA COMMENT Baş masajı için önerilmiş pratik bir ürün. Enerjisini USB girişi ile bilgisayardan veya içerisindeki şarj edilebilir enerji kaynağından alan iç yüzeyinde oynar başlıkları bulunan masaj şapkası. It is a practical product for head massage. It works with the power coming from the computer via USB port or the chargeable source within. It is a massage hat including movable fish inside surface of it.

Olumsuz Hava Şartlarından Sürücü Korumalı Bebek Arabası Stroller With Driver Strover Against Nad Weatherconditions MUBERRA KURT SELİN İRKİT

DANIŞMAN CONSULTANT DERYA TEKE OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL ERKUL KOLEJİ KOCAELİ/TÜRKİYE

PROJELERPROJECTS

20

AÇIKLAMA COMMENT Bebek arabalarına takılacak bir aparatla ebeveynleri doğal hava şartlarından zarar görmemesi amaçlanmıştır. Yağmurlu, karlı ya da aşırı güneşli havalarda bebek aracını kullananın baş bölgesinin korunması sağlanmıştır. The aim is to protect parents against bad weather by mounting a part on strollers. It covers the head of the stroller driver and protects from snow or extremely hot weather.

www.duscizgisi.com

1

6

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

21

Soğutma Sürahisi Cooling Carafe BÜŞRA KORU ELİFE ESRA BAYIK

DANIŞMAN CONSULTANT TUBA KARAGÖL OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL GÜVENTAŞ LİSESİ KONYA/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Sıvı içeceklerin soğutulması sırasında kullanılan buz için önerilen farklı bir sürahi tasarımı. Sürahinin merkezine doğru inen buz haznesi çevresindeki sıvıya temas ederek mevcut sürahilerde bulanlardan daha hızlı soğutabilmektedir.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

It is a carafe design using ice to cool the drinks. The ice container comes down to the center of the carafe and cools the water faster by contacting the water around.

22

Baby Bell Baby Bell

IRIS ZEQO DENISA NASUFI BESMIRA BYLYKBASHI

DANIŞMAN CONSULTANT SULTAN ALTINTAŞ OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MEDRESEJA E KORCES KORCE/ARNAVUTLUK AÇIKLAMA COMMENT Küçük bebekli aileler için tasarlanmış kapı zilinde evde bebeğin uyuduğunu belirten kullanıldığında bebeği rahatsız etmeyecek düzeydeki zil sesinin yanında normal tonda kullanıma uygun zil melodisi bulunmaktadır. Designed for the families with little babies. It indicates that the baby is sleeping. It includes two types of bell. One is a bell that is in level as not to disturb the baby and the other one is a bell with normal ton.

1

6

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

23

Evlerin Toz ve Sıcaklıktan Korunması

Protecting Houses Against Dust And Heat IDRISI ASLAMSHOH FIRUZCON NAZAROV ŞAVKAT KOMILCONOV DANIŞMAN CONSULTANT ADEM OKUMUŞ OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KULAB TAJIK TURKISH HIGHSCHOOL KULAB/TACİKİSTAN AÇIKLAMA COMMENT

24

For protecting houses against dust and heat, water holds the dust in air by using aquarium motor and also, it provides a cool ambiance for the house by cooling hot air coming from outside.

Organik Gübre Üretici Organic Fertilizer Producer MİNE AKGÜN SEDEF VURGUN

DANIŞMAN CONSULTANT AYÇA IŞIMAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY LEFKE GAZİ LİSESİ LEFKE/KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ

PROJELERPROJECTS

Evlerin tozdan ve aşırı sıcaktan korunması için bir akvaryum motoruyla su yukarı çekilerek, havadaki tozları tutması sağlanır aynı zamanda dışarıdan gelen sıcak havayı soğutarak evin serin olmasına da yardımcı oluyor.

AÇIKLAMA COMMENT Doğayı korumak adına düşünülmüş bu projede çöp bidonunu 6 farklı grup atıkların düzenlenmesi için yapılmıştır. Organik, cam, plastik, sıvı, konserve ve kağıt atıkları kendi bölmelerinde biriktirilerek gerekli yerlerde tekrar kullanılması amaçlanmıştır. Evlerde, işyerlerinde, restoranlarda aynı zamanda dışarıda da kullanılabilecek şekilde çeşitli boylarda olabilir. Favouring the nature, this project was designed to put the 6 types of wastes in order in a waste bin. Organic, glass, plastic, liquid, conservation and paper wastes are accumulated in their own containers and used in required places after recycling. It may be produced in various sizes to use in houses, work places, restaurants and also outside.

www.duscizgisi.com

1

6

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

25

Cankurtaran

DANIŞMAN CONSULTANT MUHAMMED AKİF HORASANLI

FATİH EREN BAŞIBÜYÜK

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ATLANTIC INTERNATIONAL SCHOOL MOSCOW/RUSYA

Lifeguard

AÇIKLAMA COMMENT Yüzme bilmeyen kullanıcılar için önerilmiş, kol altından vücuda bağlanarak boyun arakasında şişebilen bir can kurtaran balon tasarımı.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

It is for the users who cannot swim. It is a lifeguard balloon which is attached to body under the arms and can be inflated from the back of the neck.

26

Tuzu Dengeli Kullanalım

Let’s Keep The Balance Of Salt Consumption TOGRUL MEMMEDOV NADIR HASANOV

DANIŞMAN CONSULTANT ŞERİF ÇOBANOĞLU OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY NAHÇIVAN TÜRK LİSESİ NAHÇIVAN/AZERBAYCAN AÇIKLAMA COMMENT İki bölümden oluşan tuzluk tasarımı günlük tuz limitini aşmamak için önerilmiş bir tasarım. Birinci bölüm genel tuz deposu, ikinci bölümse ayarlanabilir ölçekli günlük tuz deposu olarak tasarlanmıştır. The design consists of two parts. It is used as not to exceed the daily salt limit. First part is designed as general salt container and the second part is designed as daily salt container with adjustable measure.

1

7

0


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

27

Healthy And Clean Comb

DANIŞMAN CONSULTANT NAZAN TOSUN

ZHAZGUL TURDAKHULOVA AZIZA AITKULOVA

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY OSH SEBAT KYRGYZ-TURKISH GIRLS HIGH SCHOOL OSH/KIRGIZİSTAN

Healthy And Clean Comb

AÇIKLAMA COMMENT Çevre temizliğinin ele alındığı tasarımda kadınların taraklarında biriken saç tellerinin çevreye dağılıp kirletmemesinin önüne geçmek hedeflenmiş. Sapından çevrilerek ikiye ayrılabilen tarağın sapı içerinde saklı kılıf tarandıktan sonra tarak telleri üzerine geçirilerek etrafa saç tellerinin dağılmaması engellenmeye çalışılmıştır. Taking the environment into consideration, this design is aimed to prevent the hair strands falling off the comb to contaminate the environment. The comb is separated into two parts by pulling the handle. The cover in the handle of the comb covers the toot of the comb. So it prevents the strands to spread.

Happier Babies Happier Babies

MIKOLAS MARTIN SLÁMA ALEXANDRU ANDRONIC

DANIŞMAN CONSULTANT KASIM GÜL OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL PRAHA/ÇEK CUMHURİYETİ

PROJELERPROJECTS

28

AÇIKLAMA COMMENT Otomobillerde kırılan camların yerine geçici olarak kullanılabilecek bir tasarım. Kapı içerisine saklanmış plastik cam tasarımı. It is a design to replace broken glass of the cars temporarily. It is a plastic glass that can be hidden inside of the door.

www.duscizgisi.com

1

7

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

29

Çelik Bilek Steel Wrist

MUSTAFA GUNAKAN HAMZA AL-ASHAL

DANIŞMAN CONSULTANT FATİH AKTAS OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MEHMET AKIF COLLEGE PRISHTINE/KOSOVA AÇIKLAMA COMMENT Mutfaklarda kullanım için önerilen zamandan tasarrufu amaçlayan bir tencere karıştırıcısı. Vakum tabanı ile ıslak yüzeylere yapışabilen karıştırıcı 360 derece yatayda 90 derece dikeyde hareket edebilme kabiliyetine sahiptir.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

It is a pot mixer which aims to save time in kitchens. The pot mixer can stick to the wet surfaces with its vacuum base. It has ability to move about 360 degree horizontally, and 90 degree vertically.

30

Case Of Radiation Case Of Radiation EMIRA KOSHI LORIKA ZHUBI

DANIŞMAN CONSULTANT ZEKERİYA OZAY OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MEHMET AKIF COLLEGE PRIZREN/KOSOVA AÇIKLAMA COMMENT Cep telefonlarından yayılan radyasyonun önüne geçebilmek için tasarlanan alüminyum alaşımlı kılıf önerisi. It is an aluminum-alloyed-cover designed to prevent the radiation of mobile phones.

1

7

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

31

Kitap Toplama Merkezi

DANIŞMAN CONSULTANT MEHMET ÇİFTÇİ

ATAKAN KURTÇA ÖZNUR KÜTÜKÇÜ

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KARASU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SAKARYA/TÜRKİYE

Book Collect Center

AÇIKLAMA COMMENT Okul ve iş yerleri için önerilen insanların kitap toplamasına yardımcı olabilecek kitap kumbarası tasarımı. It Is designed as book box to help people to collect books in schools and at home.

Giyilebilen Termofor Wearable Thermophore FEYZA DİRİ DİLARA ALİM

DANIŞMAN CONSULTANT SEMRA AKALAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL FEZA BERK KOLEJİ SAMSUN/TÜRKİYE

PROJELERPROJECTS

32

AÇIKLAMA COMMENT Omuz, sırt ve bel olmak üzere üç bölmeden oluşur ve kişi kullanmak istemediği termoforu rahatlıkla çıkarabilir. İçerisindeki ısıtıcı sistemle prizi takılarak 10 dakika da ısıtılabilir, sıcaklık 3-4 saat muhafaza edilir. Sırt çantasına benzer tasarımıyla giyilebilmektedir ve bu termoforu giyen kişi günlük hayatına devam edebilmektedir. It consists of 3 parts as shoulder, back and waist. One can take off it whenever he wants. It can be heated by plugging intothe heating system in 10 minutes. It keeps the heat about 3 – 4 hours. It has a design like a backpack. The person, wearing this thermophore, can continue his daily works.

www.duscizgisi.com

1

7

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

33

Koku Engelleyen Çöp Kutusu Odor Preventing Waste Bin HIETHAM MOHAMED ZEMAM MAZEN TAHLAWY AHMED YAHYA MOHAMMED ZAHER

DANIŞMAN CONSULTANT BİLAL ALCİ OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY TURKISH INTERNATIONAL SCHOOL SANAA/YEMEN AÇIKLAMA COMMENT Kötü kokuların önüne geçebilmek için tasarlanmış bir çöp kutusu tasarımı. Kapağı açıldığında içindeki poşetin ağzındaki büzgüyü açan kapağı kapandığı büzgüyü kapatan çöp kutusu tasarımı.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

It is a waste bin design to prevent foul smells. When you open the cover, the shir of the bag opens and when you close the cover, the shir of the bag closes.

34

Sensor Stairs Sensor Stairs RECEP PEHLİVAN AKSEL YOSIFOV

DANIŞMAN CONSULTANT HAKAN AYDIN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY UCHILISHTA DRUJBA PLOVDIV / BULGARİSTAN AÇIKLAMA COMMENT Gece karanlıkta kullanıcıyı koruyabilen sensörlü merdiven aydınlatma tasarımı. Tasarım sayesinde kullanıcı düşme sonucu karşılaşacağı tehlikelerden kurtulabilecek. It is a sensor ladder lightning design to protect the user against falling in dark. With this design, the user can avoid the dangers arising from a falling.

1

7

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

35

Stick

DANIŞMAN CONSULTANT YUSUF TANRIVERDİ

VICHI SICHA AGUNG NUGROHO

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY SMA N SRAGEN BILINGUAL BOARDING SCHOOL SRAGEN/ENDONEZYA

Stick

AÇIKLAMA COMMENT Yürümeden kaynaklanan problemler için kullanılan bastonlar için önerilen yerdeki tümseklerden etkilenmeyen estetik görünümü ile etkileyici hidrolik esneyebilme özelliği olan baston tasarımı. It is a walking stick design used for making walking easier. It does not catch in the humps on the road and has an esthetic appearance. Also it has a hydraulic flexion function.

Kolay Temizlenebilir Battaniye Easy Clean Blanket ABDULKADIR GELDINAZAR M. ARİF AZİZULLAH

DANIŞMAN CONSULTANT ZEYNEL BOZYEL OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ŞİBİRGAN AFGAN-TÜRK DOSTLUK LİSESİ ŞİBİRGAN/AFGANİSTAN

PROJELERPROJECTS

36

AÇIKLAMA COMMENT Yıkama sırasında kullanıcılara kolaylık sağlayabilmesi için önerilen farklı ebatların fermuar yardımı ile birleştirilip ayrılabildiği battaniye tasarımı. It is a blanket design that can be separated through the zips to enable the users to wash easily.

www.duscizgisi.com

1

7

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

37

FMBattery FMBattery

SETTAR RIZVANCE ELİF RUSIT HAJRIJE SHEHABI

DANIŞMAN CONSULTANT İLHAN CENGİZ OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY YAHYA KEMAL COLLEGE TETOVA/MAKEDONYA AÇIKLAMA COMMENT Kapıya monte edilmiş olan snapshot kamera hareket sensörlü olup gelen kişilerin fotoğrafını çeker ve ev veya iş yeri sahiplerinin telefonlarına gönderir aynı zamanda kendi hafızasına da kaydeder. Kilidin zorlanması durumunda ev sahibine uyarı mesajı gönderilmesini sağlar. Yüz tanıma sistemi sayesinde ev sahibi geldiğinde kapı otomatik açılır.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

This snapshot camera mounted to door has a sensor. It takes the pictures of the coming people and sends these photos to the mobile phones of the land owners. At the same time, it records them in its own memory. In case the lock is forced, it warns the land owner. The door opens automatically through the face identify system when the land owner comes.

38

The Unknown Threat Of Atm And Pos Machines The Unknown Threat Of Atm And Pos Machines BEKZHAN EGINALIEV DANIIAR BEGALIEV DANIŞMAN CONSULTANT ŞENOL BÜBER OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY TOKMOK SEBAT LİSESİ TOKMOK/KIRGIZİSTAN AÇIKLAMA COMMENT Post makinesi, ATM para çekme veya yatırma makinelerindeki çoklu kullanımdan kaynaklanan mikropların önüne geçmek için cihaz üzerine eklenmiş ultraviyole temizleyici el temizleme ekranı. It is an ultraviolet cleaner put on the devices to prevent the micro organisms arising from the multi usage of the ATM or Pos machines.

1

7

6


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

39

Poşet Beslemeli Çöp Kutusu Waste Bin With Bag Feeder TUĞÇE NİLAY BOSTAN BURCU KARACA

DANIŞMAN CONSULTANT ÖMER GÜNAYDIN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY BEŞİKDÜZÜ TİCARET MESLEK LİSESİ TRABZON/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Çöp poşeti beslemesi makaralar yardımıyla, çöpümüz dolduktan sonra poşeti atmak için çektiğimizde altta bulunan yeni, temiz çöp poşeti eskisinin yerine geçer. Böylece poşet arama derdi kalmaz aynı zamanda zamandan tasarruf da edilmiş olur. Through the bag feeder pulleys, when we pull the full bag after the bag gets full, the new and clean one replaces. So, there is no necessity to look for a bag. It provides also time save.

Melon Slicer And Peeler

DANIŞMAN CONSULTANT MUSTAFA CALİK

BRANDON THANDI

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY SONORAN SCIENCE ACADEMY TUCSON /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Melon Slicer And Peeler

PROJELERPROJECTS

40

AÇIKLAMA COMMENT Devrilmeyen sıra dışı formuyla görsel yönü ile ön plana çıkan dijital saat çaldığında kullanıcı tarafından itilerek sallandırılmakta, salınım bittikten sonra saat tekrar çalmaya devam etmektedir. With the non-overset form, when the digital clock rings, the user pushes and shakes it. After this shaking, it continues to ring again.

www.duscizgisi.com

1

7

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

41

Potato Couch

DANIŞMAN CONSULTANT MUSTAFA CALİK

JESSICA JEWELL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY SONORAN SCIENCE ACADEMY TUCSON /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Potato Couch

AÇIKLAMA COMMENT Daire şeklindeki terazi üzerine kullanıcı çıktığı zaman, dairesel olarak renk değiştirerek kullanıcının kilosunu farklı bir görsellikle öğrenebilmesine imkan tanımaktadır.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

When the user steps up on the round-shape scales, it indicates the weight of the user in a round way and by changing color.

42

Radar Cane Radar Cane

MALAPHONE SOMMIXAY SOULY PHANLANA

DANIŞMAN CONSULTANT RUEL BALAHIM OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY EASTERN STAR BILINGUAL SCHOOL VIENTIANE/LAOS AÇIKLAMA COMMENT Zaman zaman kaybolan çorapların kolayca bulunabilmesine imkan taşıyan pratik bir öneri. Sıradan bir çorap üzerine eklenecek farklı yüklerde metal mıknatıslar kullanımdan sonra çorapların birbirine iliştirmesine imkan tanımaktadır. It is a design to enable to find the lost socks. The magnets added on the socks hold each other after taking off the socks.

1

7

8


ORGANİZASYON ORGANIZATION

DESTEKLEYENLER SUPPORTERS

SPONSORLAR SPONSORS Platin Platinum

Altın Gold

Gümüş Silver

Ulaşım Transportation

İletişim Communication

Sergi Exhibition


1

8

0


PROJELER ÜNİVERSİTE KATEGORİSİ UNIVERSITY CATEGORY

1

8

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

01

Kıvrılan Gözlük Twisty Eye Glasses HİKMET ENDER YAVUZ

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GAZİ MAĞUSA/KKTC AÇIKLAMA COMMENT Her yüze göre ayarlanabilen, farklı malzemesiyle köşe noktalarından kıvrılabilen bir özelliğe sahiptir. Bunun yanında gözlük kabına gerek duymadan kıvırıp küçültülür ve cepte kolayca taşınabilir hale getirilir. 2 farklı renk seçeneğiyle birlikte plastik yapısı sayesinde düşük maliyette ve her renkte üretilebilir.

ÜNİVERSİTE KATEGORİSİUNIVERSITY CATEGORY

This eye glasses can fit to all kind of face types and thanks to its corner points flexibility it has the speciality of twisting. On the other hand you can carry your glasses everywhere without a case by its specialities. This product can be produced with little cost due to its being plastic-made and in addition two types of colors are avaliable.

02

Bardaklı Şişe Bottle Withglass MEYLIS GOLLİYEV

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KNEU, V.GETMANA KİEV/UKRAYNA AÇIKLAMA COMMENT Şişelerin tabanına yerleştirilen ve hacim kaplamayan özel haznesinde bulunan bardaklar aracılığı ile kullanıcı veya kullanıcılar bardak ihtiyacını kolayca karşılayabilecekler. By the glass that is perfectly positioned to the bottoms of the bottles which takes no extra place and stays in its special place you can reach your glass anytime you want.

1

8

2


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

03

Çevre Dostu Duş Environment Friendly Shower AHMET EMİN SELVİ

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Duş alma sırasında suyun ısınma süresinde akan soğuk suyu depolayıp farklı kullanım alanlarında kullanıcıya sunan duş tasarımı. During the shower, this system functions until the time the water gets hot and stores the cold water in a tank and saves it for your next usage in whatever field you like.

Yardımcı Kapı Kolu Assistant Doorhandle SEFER KURTOĞLU

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT

PROJELERPROJECTS

04

Sıradan kapı kollarının üzerine, ergonomik olarak yerleştirilebilecek bir buton düşünülmüştür. Bu buton sayesinde odaya girerken ışığı yakabiliyoruz ayrıca butonun yanında iki ışık yer almaktadır. Biri yeşil diğeri kırmızı renkte olup odanın ışığının yanık olup olmadığını anlamamızı sağlar. Bu ürünün amacı odaların duvarlarındaki anahtar cihazların kötü görüntüsünden kurtulmaktır. A button that can be ergonomically placed onto the ordinary doorhandles. By means of this button the while you enter the room you can turn on the light. Besides, there are two lights on the side of the button. One is green and the other is red, these help us to understand whether the lights of the room is opened or not. The aim of this product is to get rid of the unfavourable view of the switches on the walls of the rooms

www.duscizgisi.com

1

8

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

05

Tak&Otur Affix And Sit ERHAN ATABEK

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ANADOLU UNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Oturma ünitelerinin bulunmadığı yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış kullanıcının kuvvetinden yararlanarak denge sağlayan taşınabilir oturma aparatı tasarımı.

ÜNİVERSİTE KATEGORİSİUNIVERSITY CATEGORY

This sitting apparatus was designed in order to be used in the places where there is no sofa or a sitting group. This product balances itself using the power of the users.

06

Fotranç Satranç Takımı Fotochess Chess Kit MEHMET SADIK ÜNAL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Fotranç Takımı, Satranç’ın değişmez kuralları içine yepyeni bir eğlence ve rekabet ortamı getirmek için üretilmiş bir üründür.Satranç oyunun içinde yer alabilme imkanı sağlayan ürün, kişinin oyunu kendi kendine yönetibilme isteğine yeni bir bakış açısı getirmiştir.Bu bakış açısını elde edebilmek için ürünün içine fotoğraf yerleştirme imkanı getirilerek taşlar kişiselleştirilmeye çalışılmıştır. Fotochess Kit is a newly designed game that is produced with the aim of creating an amusing and a competing atmosphere without changing the rules of chess. The game provides you a chess game and what is more it brings a new perspective to the desire of managing the game by yourself. In order to make this perspective come true you have the chance of putting photos into the chess pieces and thus the pieces will be more personalized.

1

8

4


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

07

Sowin Sowin

İBRAHİM ŞENYUVA YASSIR. S.Y EL BUSAIDY

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ZİRVE ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Enerji ihtiyacını karşılamak adına yapılan bu üründe rüzgar ve güneş enerjisi yardımıyla en verimli şekilde kullanılması sağlanmıştır. Tasarlanan bu ürün apartman çatıları ve caddeler gibi alanlarda enerji ihtiyacını karşılamaktadır Bununla birlikte gerekli oranlarda küçülterek portatif bir ürün haline de getirilebilir. The main goal of this product is to meet the energy need from wind and sun power ideally. The product can be placed to the rooftops and streets and will be available to meet the energy need of particular places. Moreover this product can be miniaturized for portable and mobile usage.

Her Boya Tek Dolap A Wardrop For All Heights SELVER KALKAN CEM OZAN

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İZMİR/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT

PROJELERPROJECTS

08

Proje bir çember ray üzerinde dönen raflardan oluşmaktadır. Ağırlık farkı olan bu dolaplara fren sistemi uygulanmış olup aynı zamanda her dolabın kendi etrafında dönmemesi de arka kısımdaki millerle sağlanmıştır. Bu sayede her boyda insan dolaptan zorlanmadan istediğine ulaşabilmektedir. The project consists of shelves that rotates around a circle on a rail. To this wardrop shelves that have different weights a brake system is applied and their rotating on their own axis is prevented by the shafts on the rear side . In this way, everybody regardless of their heights will be able to reach whatever they want from the shelves without difficulty.

www.duscizgisi.com

1

8

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

09

Walker Walker

SENA DEVİREN KARDELEN TÜRKOĞLU

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İZMİR/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT “Hayatını Adımlarınla Renklendir” sloganıyla yola çıkan bu projede, yaşlı ve engelli insanların hayatını kolaylaştıracak ve psikolojik destek sağlayacak bir ürün amaçlanmıştır. İnsanlar bu ürünü kullanmaktan çekinmeyecek ve bir yandan da kişiselleştirebilecekleri bir yürüteç tasarlanmıştır.

ÜNİVERSİTE KATEGORİSİUNIVERSITY CATEGORY

In this project that set off with the slogan of “color your life with your steps” our main aim is to provide the old and the paralysed people with psychological asist and make their life easier. These people will not be shy about this walker and on the other hand by personalizing this device it will perfectly fit to their life.

10

Crib Crib

OLGUN ŞENEL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Uzun süreli kullanılabilmesi için bir beşik tasarımı yapılmıştır. 0-3 yaş arası bebekler için beşik, yatak görevindedir aynı zamanda hem sallanabilir hem de sabit durması sağlanmaktır. Bunun yanında 3-6 yaş arası çocuklar için aynı ürün masa, oturma birimi, kitaplık ve depolama görevini üstlenmektedir. A cradle offering a long use term. This cradle is for 0-3 years old babies and it is muitifunctional. You can either stabilise or rock it. This product can also be used as a table, a sofa group or bookself and a storage unit.

1

8

6


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Stingy Stingy

MEHMET MURAT SEVİNDİK

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Yaşam alanlarının daralmasıyla birlikte banyo ihtiyaçlarını minimal olarak karşılamak için düşünülmüş bu ürün engelliler ve oturarak duş alma gereksinimi olanlar için tasarlanmıştır. Engelli duşu, duş, tuvalet ve lavabo işlemlerini tek bir birimde kullanıcıya sunmaktadır. Suyu tasarruflu kullanmak adına bir göstergeyle hatırlatma yapılır ve lavaboda kullanılan sular klozete dökülerek su israfının önüne geçebilmek amaçlanmıştır. This product which is designed for fulfilling the need for shower minimally because of the disadvantages which are the results of shrinking habitats. This device is usable for sitting or can be very practical for paralysed people. Paralysed peoples’ shower can also be used as a toilet and a washbasin at the same time. In order to use the water economically a monitor reminds you not to waste the water and by making dirty water’s way into the savage system you can save both clean and use the dirty one ideally.

PROJELERPROJECTS

11

www.duscizgisi.com

1

8

7


1

8

8


ÖDÜLLER İLKÖĞRETİM KATEGORİSİ PRIMARY CATEGORY

1

8

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Easy Guitar Easy Guitar ÖMER TOKYAY HÜSEYİN ERGÜN DANIŞMAN CONSULTANT N. MELİH KUTLU OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ İLKÖĞRETİM OKULU İSTANBUL/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Klasik her gitara monte edilebilen bu ince ürün sayesinde gitar çalmayı öğrenmek oldukça kolay olacak. Kullanıcı çalan müziğe paralel olarak yanan ışıklar üzerinde parmaklarını takip ettirerek pratik çalma imkânı bulabilecekler.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

By this ergonomic product that can be placed on every classical guitar you will easily get used to playing a guitar. Learners will easily play the guitar with the help of the lights showing you the place of the right note.

1

9

0

A ALTIN MADALYA

GOLD MEDAL


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Otoalt

Otoalt (Underground Car Park System) PELİN İREM EREN DANIŞMAN CONSULTANT ELİF IŞIK

G GÜMÜŞ MADALYA

SILVER MEDAL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY PORSUK İLKÖĞRETİM OKULU ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Otopark yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde kolay ve güvenilir park işlemi sağlamak amacı ile ev önünde yer altına saklanan asansör sistemli park sistemi tasarımı.

PROJELERPROJECTS

In the places having car parking problem and facing an intensity of traffic this parking system allows the vehicles to be parked underground of the houses by a lift’s aid safely and easily.

www.duscizgisi.com

1

9

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Tek Kol Tepsi One-Arm Tray

MUSTAFA TOPALOĞLU DANIŞMAN CONSULTANT E.ÖZLEM OĞUZKAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU GAZİANTEP/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Tekkol tepsi, tasarımıyla denge kaybı yaşamadan, tel kolla tepsi taşımaya yardımcı oluyor. Kullanıcı kolunu tepsinin ortasındaki boşluktan geçirerek taşıyor. Ürüne bardak, fincan konulurken, iki ön, iki de yanlarda bulunan bölmelere çatal, bıçak, peçete ve şekerlik gibi malzemeler konulabiliyor.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

The design of one-arm tray, helps to carry a tray with one arm without a loss of balance. The user carries the tray by putting his hand into the hole in the middle of the tray. While putting glass or cups onto the tray you can also use the divisons that are placed in front and rear sides of the tray which is useful for carriage of forks, spoons or anything like these.

1

9

2

G GÜMÜŞ MADALYA

SILVER MEDAL


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Minik Alo Little Hello

GURBAN CUMAMURADOW NUMAN ÇELİKTAŞ NİHAT TOSUN DANIŞMAN CONSULTANT BEGDURDY SEYİDOW

G GÜMÜŞ MADALYA

SILVER MEDAL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY TURGUT ÖZAL TÜRKMEN-TÜRK MEKTEBİ AŞKABAT/TÜRKMENİSTAN

AÇIKLAMA COMMENT Okuryazarlığı olmayan çocuklar için ev telefonlarında aile bireylerini kolayca aramalarını sağlayacak tuşlar üzerine yerleştirilebilecek fotoğraflı kısa yol tuşları bulunan faydalı bir tasarım.

PROJELERPROJECTS

A useful design that is designed to help children who cannot read to call their parents in case of emergency or something else by photos which have short cut buttons to the family members’ cell phones.

www.duscizgisi.com

1

9

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Oya Bilekliği Pinking Brace AYNİL KAYA İREM GÜNDOĞDU DANIŞMAN CONSULTANT

DERYA GÜDER

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY FATİH İLKÖĞRETİM OKULU UŞAK/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Görme engellilerin bozuk parayı rahatlıkla tanıyarak alışveriş yapmaları kolaylaşacak, Çantada ve cepte taşımaya uygun iki farklı seçenekle taşınmasını kolaylaştıracak bir bozuk para cetveli.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

This device is a very useful pinking reel brace fitted to the wrist on a belt and women can use this when they make pinkingor neddlepoint in order to prevent the rope reel from getting lost.

1

9

4

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Üç Soruna Bir Çözüm One Solution To Three Problems MERT TURHAN ALVER BERK TUNÇ DANIŞMAN CONSULTANT BEKİR BAYRAK

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MANİSA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MANİSA/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT İnce ve cam olan çay bardakları kullanım sırsında eli yakmaktadır. Önerilen tasarımda bardağın tutma bölümüne yerleştirilen esnek yanmaz silikon sayesinde kullanıcının eli ısı ile temas etmez. Ayrıca bardak tabanına yerleştirilen silikon altık ürünün yüzey üzerinde kaymasına engel olmaktadır.

PROJELERPROJECTS

The tea cups made of thin glass burn users’ hand during the usage. In the design thanks to he flexible, non-flammable silicone fixed to the handle of the glass users’hand don’t get even warm let alone burning. What is more the silicone base that is placed to the bottom prevents the item not slip over the surface.

www.duscizgisi.com

1

9

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Katlanabilir Mangal Twisty Barbecue EFLAL KOPUZ DANIŞMAN CONSULTANT FATMANUR SAKA OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL ŞAHİKA SALİH KALKAVAN İLKÖĞRETİM OKULU RİZE/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Hızlı kurulumu, estetik görünüşü, kolay taşınabilirliği ile kullanıcıya farklı bir kullanım önerisi sunan bir mangal tasarımı.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

A barbecue design that offers the user a different with its fast setup, aestetic appearence, and mobility.

1

9

6

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Limoncu

Lemon Squeezer BARIŞ YARDIMCI YUNUS EMRE OLCAY BARIŞ KAAN BASDİL DANIŞMAN CONSULTANT İSMET KAPTIKAÇTI

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL DOĞUŞ İLKÖĞRETİM OKULU İSTANBUL/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Taze limon, portakal veya greyfurt suyu ihtiyacımızı kolay, hızlı ve zahmetsizce karşılayabilmemiz kullanım kolaylığı sağlayan alternatif bir limon sıkacağı tasarımı.

PROJELERPROJECTS

An alternative lemon squeezer design that provides a fast and efforthless supply of fresh lemon, orange and grapefruit juice.

www.duscizgisi.com

1

9

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Cezvem Bölmeli Keyfimi Görmeli Partitioned Coffee Pot AYŞE SEVRA PEHLİVAN

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL

DANIŞMAN CONSULTANT AYSUN KÖSEÇAVUŞ OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÇUBUK İLKÖĞRETİM OKULU ANKARA/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Kullanımı ve pişirdikten sonra temizlemesi kolay bir cezve Aynı anda üç kahve pişirilebileceğiz gibi isterseniz büyük cezveyi tek kullanma imkânı da tanımaktadır. Cezvenin içindeki üç farklı küçük cezvenin, kahveleri rahat dökebilmek için ayrı ayrı sapları bulunmaktadır. Pratik kullanımı düşük maliyeti ve enerjiden tasarrufu ile dikkat çeken bir tasarım.

İLKÖĞRETİM KATEGORİSİPRIMARY CATEGORY

A coffee pot whose easy to use and clean. You can make three sevings of Turkish coffees at the same time or use the big pot alone. Every three small pots placed in the bigger one has its own handle and this speciality lets you pour your coffee comfortably. With its practical use, low cost and energy saving it calls everybodies’ attention.

1

9

8


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Pratik Sulu Boya Practical Watermark ALİ İHSAN GÜLLÜHAN TUĞRUL DURU DANIŞMAN CONSULTANT GÜLCAN TOĞAN

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY HÜYÜK MEVLANA İLKÖĞRETİM OKULU KONYA/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Suluboya kullanımını kolaylaştıran tasarımda boyanın altında bulunan su tüpüne boya içerisindeki delikten aşağıda doğru daldırılarak fırçanın temizlenmesi sağlanmaktadır. Böylece kullanımdan sonra suyun etrafı kirletmesi engellendiği gibi her boyaya özel suyun boyamayı kolaylaştırması tasarımı farklı kılan özellikler arasınadır.

PROJELERPROJECTS

The design that facilitates the watermark usage by a hole that is under the water tube and that is used to clean your brush by immersing into it. By this you prevent the dirty water from massing around. In aaddition as you don’t need to use clean water for every color it saves your time and effort.

www.duscizgisi.com

1

9

9


2

0

0


ÖDÜLLER LİSE KATEGORİSİ

HIGH SCHOOL CATEGORY

2

0

1


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Acısız Konsept Painless Concept ÖMER KAYA HASAN SAĞBIR DANIŞMAN CONSULTANT HAFİZE ÜMİT OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY MAÇKA AKİF TUNCEL E.M.L İÇMEKAN DEKORASYON İSTANBUL/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Sağlık sektöründe kullanılmak için önerilen bir hasta yatağı. Hastane yatağından sedyeye taşınmak istenen hastanın bu taşınması sırasında çekeceği acıyı en aza indirgemek için tasarlanmış bir ürün.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

It is a patient bed for the purpose of health sector. A product designed to minimize the pain of the patient while carrying the patient to the stretcher.

2

0

2

A ALTIN MADALYA

GOLD MEDAL


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Olumsuz Hava Şartlarından Sürücü Korumalı Bebek Arabası

Stroller With Driver Strover Against Nad Weatherconditions

G GÜMÜŞ MADALYA

SILVER MEDAL

MUBERRA KURT SELİN İRKİT DANIŞMAN CONSULTANT DERYA TEKE OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL ERKUL KOLEJİ KOCAELİ/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Bebek arabalarına takılacak bir aparatla ebeveynleri doğal hava şartlarından zarar görmemesi amaçlanmıştır. Yağmurlu, karlı ya da aşırı güneşli havalarda bebek aracını kullananın baş bölgesinin korunması sağlanmıştır.

PROJELERPROJECTS

The aim is to protect parents against bad weather by mounting a part on strollers. It covers the head of the stroller driver and protects from snow or extremely hot weather.

www.duscizgisi.com

2

0

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Sağlıklı Vitamin Tenceresi Healthy Vitamin Pot ELİF BAHAR ALKAN DANIŞMAN CONSULTANT ŞENGÜL ALKAN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL YAMANLAR KEMALPAŞA LİSESİ İZMİR/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Su kullanmadan, sağlıklı yemekler pişirilebilmesi için tencerelere özel aparat tasarlanmıştır. Bu aparatın içine konulan su ile tencerenin nemli kalması, yemeklerin yanmadan pişmesi ve vitamin kaybı olmaması sağlanmaktadır.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

An apparatus was designed for the pots to cook healthy meals without water. The pot keeps Its moisture through the water put Into this apparatus and the meal cooks without burning and there Is no vitamin loss.

2

0

4

G GÜMÜŞ MADALYA

SILVER MEDAL


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Hatırlatan Saat Reminder Clock

SAPARMYRAT ESENOV ABDYLLA JELİLOV

DANIŞMAN CONSULTANT KUANYSH PIRNEPESOV

G GÜMÜŞ MADALYA

SILVER MEDAL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY HIGH SCHOOL SPECIALIZED IN ENGLISH, CHEMISTRY AND BIOLOGY ASHGABAT/TÜRKMENİSTAN AÇIKLAMA COMMENT Günlük işleri unutmamak için tasarlanmış, üzerine not yazılabilen bir saattir. İşler yapıldıktan sonra silinebilir daha sonra yine hatırlamak istenilen işler yazılabilir. Üzerine yazı yazılan saat dijital algılayıcı sayesinde algılanıp ses ve ışık vererek kullanıcıyı uyarmaktadır.

PROJELERPROJECTS

It is a clock that you can write on and designed as not to forget daily works. After doing the works, you can erase and write any work to remember later. The clock, that is writable on, warns the user with light and sound.

www.duscizgisi.com

2

0

5


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Kitap Toplama Merkezi Book Collect Center ATAKAN KURTÇA ÖZNUR KÜTÜKÇÜ DANIŞMAN CONSULTANT MEHMET ÇİFTÇİ OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KARASU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SAKARYA/TÜRKİYE AÇIKLAMA COMMENT Okul ve iş yerleri için önerilen insanların kitap toplamasına yardımcı olabilecek kitap kumbarası tasarımı.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

It Is designed as book box to help people to collect books in schools and at home.

2

0

6

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Poşet Beslemeli Çöp Kutusu Waste Bin With Bag Feeder TUĞÇE NİLAY BOSTAN BURCU KARACA

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL

DANIŞMAN CONSULTANT ÖMER GÜNAYDIN OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY BEŞİKDÜZÜ TİCARET MESLEK LİSESİ TRABZON/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Çöp poşeti beslemesi makaralar yardımıyla, çöpümüz dolduktan sonra poşeti atmak için çektiğimizde altta bulunan yeni, temiz çöp poşeti eskisinin yerine geçer. Böylece poşet arama derdi kalmaz aynı zamanda zamandan tasarruf da edilmiş olur.

PROJELERPROJECTS

Through the bag feeder pulleys, when we pull the full bag after the bag gets full, the new and clean one replaces. So, there is no necessity to look for a bag. It provides also time save.

www.duscizgisi.com

2

0

7


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Akıllı Baharatlık Smart Cruet

SENA ŞEBNEM BOZ DANIŞMAN CONSULTANT HABİP ÇAP OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY ÖZEL RAFET KAHRAMAN FEN LİSESİ BURSA/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Kalem formundaki baharatlığın üzerindeki 5 farklı tüp içerisinde bulunan farklı baharatlar için farklı farklı açma tuşları sayesinde istenildiğinde istenilen baharat kolayca serpilebiliyor.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

You can pour any spices from different kinds of spices In the 5 tubes on the pen-formed-cruet by using different open buttons.

2

0

8

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Induction Heating Kettle Induction Heating Kettle İSMAİL ERGEAN DANIŞMAN CONSULTANT TURGAY UZUNCAKMAK

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL

OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA CONSTANTA/ROMANYA

AÇIKLAMA COMMENT Ev, işyeri gibi zamandan tasarrufun ihtiyaç olarak belirdiği yerlerde su ısıtma işlemini pratik hale getiren, manyetik dalgalar ile indüksiyon prensibine çok kısa bir süre içinde su ısıtmaya olanak tanıyan bir ısıtıcı tasarımı.

PROJELERPROJECTS

A heating kettle which boils water practically.. Designed for homes, work places. It enables to boil water with magnetic waves as per the principle of induction.

www.duscizgisi.com

2

0

9


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Yeni Bebek Konsolu New Baby Console SUNATOLLO IBRAGIMOV CAMSHED VATANOV BEJAN RAJABOV DANIŞMAN CONSULTANT ARIF KOMIS OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY HACIKEMAL HIGH SCHOOL DUSHANBE/TACİKİSTAN

AÇIKLAMA COMMENT Uzun otobüs yolculuklarında, bebekli aileler için tasarlanmış bebek konsolu sayesinde rahat yolculuk yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bebek konsolunu ister önünüze ister yukarıdaki haznede uyutabilirsiniz. Eğer yukarıdaki haznede uyutmak istenirse bebeğin güvenliği için ısı, ses, hava ve kamera sistemi de düşünülmüştür.

LİSE KATEGORİSİHIGH SCHOOL CATEGORY

A comfortable travel is aimed for the families having baby in long bus travels by means of baby console. You can make your baby sleep in the chamber above, too. If you make the baby sleep in chamber above, a heat, sound, air and camera system is mounted for safety.

2

1

0

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL


DREAMLINE 2012 / 8th International Design Olympiad

Evlerin Toz ve Sıcaklıktan Korunması

Protecting Houses Against Dust And Heat

B BRONZ MADALYA

BRONZE MEDAL

IDRISI ASLAMSHOH FIRUZCON NAZAROV ŞAVKAT KOMILCONOV DANIŞMAN CONSULTANT ADEM OKUMUŞ OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KULAB TAJIK TURKISH HIGHSCHOOL KULAB/TACİKİSTAN

AÇIKLAMA COMMENT Evlerin tozdan ve aşırı sıcaktan korunması için bir akvaryum motoruyla su yukarı çekilerek, havadaki tozları tutması sağlanır aynı zamanda dışarıdan gelen sıcak havayı soğutarak evin serin olmasına da yardımcı oluyor.

PROJELERPROJECTS

For protecting houses against dust and heat, water holds the dust in air by using aquarium motor and also, it provides a cool ambiance for the house by cooling hot air coming from outside.

www.duscizgisi.com

2

1

1


2

1

2


ÖDÜLLER ÜNİVERSİTE KATEGORİSİ UNIVERSITY CATEGORY

2

1

3


DÜŞÇİZGİSİ 2012 / 8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Crib Crib

OLGUN ŞENEL OKUL,ÜLKE SCHOOL,COUNTRY KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ/TÜRKİYE

AÇIKLAMA COMMENT Uzun süreli kullanılabilmesi için bir beşik tasarımı yapılmıştır. 0-3 yaş arası bebekler için beşik, yatak görevindedir aynı zamanda hem sallanabilir hem de sabit durması sağlanmaktır. Bunun yanında 3-6 yaş arası çocuklar için aynı ürün masa, oturma birimi, kitaplık ve depolama görevini üstlenmektedir.

ÜNİVERSİTE KATEGORİSİUNIVERSITY CATEGORY

A cradle offering a long use term. This cradle is for 0-3 years old babies and it is muitifunctional. You can either stabilise or rock it. This product can also be used as a table, a sofa group or bookself and a storage unit.

2

1

4

B BRONZ MADALYA BRONZE MEDAL


TASARLANACAK ÇOK ŞEY VAR S O M A N Y T H I N G S T O D E S I G N


8. ULUSLARARASI TASARIM OLİMPİYATI 8th INTERNATIONAL DESIGN OLYMPIAD İletişim / Contact : Teknoloji ve Tasarım Merkezi Derneği, Hoşdere Caddesi No:154 06540 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE Tel : +90 312 441 99 69 Fax : +90 312 439 16 57 e-mail : info@duscizgisi.com

8th Dreamline International Design Olympiad Bulletin  

Participation | Exhibition | Juries | They Coloured The Capital | Art | Mimar Sinan | Award Ceremony | Projects