Page 1

SAYI: 981 KURULUŞ 1988 - YIL: 30 FİYATI 1

12 MART 2018 PAZARTESİ

Eski Başkanlar Gazetemizi Unutmadı İki dönem Bozkır Belediye Başkanlığı görevini yapan Ramazan Sarı ile bir dönem Bozkır Belediye Başkanlığı görevini yapan Mustafa Uyar, gazetemiz Bozkır Postasına nezaket ziyaretinde bulundular. Gazetemizi unutmayan ve Bozkır’ın önemli bir eksikliğini giderdiğimizi söyleyen eski Başkanlar, gazetemizin 30. Yılını kutladılar.

Bozkır’ın sorunlarını istişare ettiler Ak Parti Konya Milletvekili hemşehrimiz Ziya Altunyaldız'ın Danışmanı Mehmet Altunyaldız Gazetemiz Bozkır Postasını ziyaret etti. Danışman Altunyaldız, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Yunus Yılmaz ile yaptığı karşılıklı sohbetlerinde Bozkır’ın sorunları istişare edildi. G eç tiğ im iz h afta ilçemize gelen ve bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Ak parti Konya Milletvekili Bozkırlı Ziya Altunyaldız!ın danışmanı Mehmet Altunyaldız’ın son durağı gazetemiz Bozkır Postası oldu. Altunyaldız, ilçemize gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, edindiği bazı önemli bilgileri gazetemizde k ı s ac a d e ğ e rl e n d i r d i . Milletvekilimizin danışmanı Altunyaldız ile Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Yunus Yılmaz yaklaşık olarak 45 dakika Bozkır meseleleri hakkında

karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlarken, istişare yaptılar. Olumlu bir havada geçen görüşmelerin sonunda, danışman A l t un ya l d ı z, B o zk ı r ’ ı n sorunları hakkı nda da gazetemizle sık sık istişare içerisinde olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra Altunyaldız, Genel Yayın Yönetmenimiz Yunus Yılmaz’a, inşallah bazı konular hakkında sık sık görüşmelerinin olması di leğinde bulunarak, gazetemizden vedalaşarak ilçemizden ayrıldı. (Haber: Özgür Yılmaz)

1984-1989 ile 19941999 yıllarında iki dönem Bozkır Belediye Ba ş ka n lığ ı g ö re vin i yürüten Ramazan Sarı ve yine 2009 - 2014 yıllarında Bozkır Beled iye Başkanlığı yapan Mustafa Uyar ile birlikte Gazetemiz Bozkır P o st a s ı' n a n e za k e t ziyaretinde bulundular. Eski Başkanlarımızı G a z e t e miz in G e n e l Yayın Yönetmeni Yunus Yılmaz karşıladı. Her iki Başkanla, Bozkır Belediyesinde Başkanlık yaptıkları yıllarda Bozkır'a yapılan hizmetler konuşuldu ve değerlendirildi. Yaklaşık olarak Başkanlarımızın ziyareti 1 saati aşkın sürerken, karşılıklı hoş ve samimi bir havada geçen sohbet olurken, eski günler yad edildi. D. Sayfa 3’de

Milli Birlik ve Beraberlik Konulu Konferansa Halktan Yoğun İlgi S i v i l To p l u m Kuruluşlarından BİMDER Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği tarafından Abdullah Uçar’ın Milli Birlik ve Beraberlik Konulu Konferansına ilçe halkından yoğun katılım oldu. Haberi Sayfa 4’de

Bozkır Kütüphanesinin Altunyaldız'dan Başkan Misafiri Oldular Köse'ye Ziyaret Bozkır Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfının minik öğrencileri Bozkır Halk Kütüphanesini ziyaret edip, misafir oldular. Minikleri Kütüphane Müdürü Murat Akman ağırladı.

Bozkır eğitimöğretim kurumlarından Bo zkı r Cu mh ur iye t Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Tuğba Göksu Bozkı r Halk Kütüphanesini ziyaret D. Sayfa 4’de ettiler.

Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın danışmanı Mehmet Altunyaldız, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse'yi makamında ziyaret ederken, odaya ait alınan binanın da tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Geçtiğimiz hafta içerisinde ilçemizde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Ak Parti Konya Milletvekili hemşehrimiz Ziya Al t u n ya l d ı z’ ı n da n ı ş ma n ı Mehmet Altunyaldız, D. Sayfa 5’de


SAYFA 2

12 MART 2018

Konyalı iş adamlarından Seydişehir’e Çorap Fabrikası KONSİAD’ın İlçelere yatırım hamlesi sürüyor. “İlçeler KONSİAD’la kalkınıyor” projesi çerçevesinde Türkiye genelindeki Konyalı işadamları Seydişehir’de bir araya geldi. KONSİAD Konya Şubesi’nin öncülüğünde ve Seydişehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi’ne katılım yoğun oldu. Seydişehir’de kalkınma ve istihdamın masaya yatırıldığı programda, ilçeye yapılacak Çorap Fabrikasını resmiyete kavuşturan protokol, taraflarca imzalandı.

DİN TÜCCARLARI

Seydişehir Şaban Cengiz Kültür M e r k e z i n d e gerçekleştirilen programa Orman ve Şu İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, KONSİAD Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, Seydişeh ir Tica ret Odası Başkanı Cemal Küçük , KONSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul, İ z m i r, K o n y a v e Seydişehir ’den çok sayıda iş adamı katıldı. S eydişehir Belediyesi’nin hizmetlerini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından kürsüye gelen İlçe Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük, memleketin kalkınması

12 MART 2018 PAZARTESİ

adına ellerini taşın altına koymaya her daim hazır olduklarını söyledi. İlçenin ek on omik, so sya l, kültürel, tarihi ve turistlik yerlerinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından kürsüye gelen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, görev geldiklerinde işe ilçenin tanıtımı ile başladıklarını belirterek; “2 yıl önce İstanbul’da KONSİAD Genel Merkezini ziyaret etmiştik. Elhamdülillah bu görüşmelerimizi genişletmek suretiyle Seydişehir’e taşıdık. Bu çalışmalar sonrasında inşallah önümüzdeki günlerde ilçemizde daha güzel şeyler olacak” dedi. İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan da konuşmasında; “Söz konusu Seydişehir’in kalkınması olunca, farklılıklarımızı bir kenara koyarak, bir araya gelebilme iradesine sahibiz. Bizler ilçede istihdamı artıracak her türlü

SAYI: 981

İMTİYAZ SAHİBİ Bozkır Postası Gazetesi ve Matbaası Adına Şerife YILMAZ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Filiz KILINÇEL DURU

HUSUSİ İLANLAR SÜTUN CM.: 3.00 ABONE ŞARTLARI POSTA ÜCRETİ DAHİL YILLIK YURT İÇİ 50

HUKUK SORUMLUSU Avukat Mustafa AKGÜL

ABONE ÜCRETLERİNİ YATIRABİLECEĞİNİZ HESAP NUMARASI BOZKIR PTT HES. NO.: 1108715

GENEL YAYIN YÖNETMENİ Yunus YILMAZ

İDARE YERİ - DİZGİ VE BASKI Bozkır Postası Gazetesi ve Matbaası Yukarı Mahalle Çarşı İçi Kızılay Binası Yanı No: 2 - BOZKIR/KONYA

Tel. (0332) 426 1026 - Gsm: 0530 458 1232 web: www.bozkirpostasi.com.tr email: haber@bozkirpostasi.com.tr

BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR YAZILARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU YAZARINA AİTTİR.

müspet yatırımı desteklemeye hazırız” ifadelerini kullandı. KONSİAD’ı anlatın sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye gelen KONSİAD Konya Şube Başkanı Hasan Hüse yin Aydı n’d a; “İlçeler KONSİAD’la kalkınıyor’ projemizin ilk resmi yatırımını Seydişehir’de g e rçe kle şt iriyo ru z. Burada Belediye Başkanımızın projeye sahiplenmesi, elbette il çeye yapılacak yatırımın önünü açmıştır. Burada şunun altını özellikle çizmek isterim ki, bugün tüm dünyanın sorunu olan kırsaldan şehre göçü önlemenin tek yolu, ilçelere yapılan ve yapılacak yatırımlarla mümkündür. Devletimiz üzerine düşeni yapıyor. KONSİAD olarak bizde so ru mlu luğ umuzu n b ilin cin de h are ke t etmeye çalışıyoruz. Umarım çalışmalarımız hayırlara vesile olur” diye konuştu. İstanb ul’da ki iş adamlarını bir araya getirmek için kurdukları KONSİAD’ın hedef büyüterek önce Türkiye şimdi de dünya genelindeki Konyalı işadamlarını bir araya getirmek için çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden KONSİAD Genel

Başkanı Kemal Çelik, “Konyalı iş adamlarımız arasındaki ticaret ve z e ka tla rı a rt ı rmak istiyoruz. İlçelerimize nel er y apabi li riz i d ü ş ü n ü r k e n , g irişimcilerimiz ile yatırımcılarımızı buluşturuyoruz. Üretmek kolay. Ama biz katma değeri daha fazla üretimi tercih edip, pazarlanması noktasında iş adamlarımızın önünü açmaya çalışıyoruz. Konya lokasyon için önemli ve büyümeye müsait. Hızlı bir şekilde yatırım için altyapıyı oluşturmamız gerekir” dedi. Siyasi görüşler ne olursa olsun aklın, fikrin ve sermayenin bir havuzda toplanıp ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, B ilg i ve Te kn o lo ji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, Tü rkiye ’n in b u gü n k ü re s e l b a s k ı l a r a rağmen bağımsız hareket edebilmesinin altında, iktidarın 2002 yılından bugüne kadar üretim odaklı politikalarının yaptığını söyledi ve iş adamlarına daha fazla y a t ı rı m ya p ma l a rı çağrısında bulundu.

Büyükşehirlerde ticaret yapmanın her geçen gün daha da zorlaştığına dikkat çeken Orman ve Şu İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi ise, Büyükşehirlerden Anadolu’ya açılarak kırsalda yatırım yapmak isteyen iş adamları için bu tür p r o g ra m l a r ı n s o n derece önemli olduğunu belirterek; “İstihdam odaklı yatırımlar, yatırımın ya p ı ld ı ğ ı ş e h irl e ri değiştiriyor ve d ö n ü ş t ü rü y o r. B u program bizlerin gelecekle ilgili umutlarımızı daha da artırıyor. Siyasi görüş ne olursa olsun, Türkiye’nin daha çok yatırıma ihtiyacı var. Tüm iş adamlarımızı yatırıp yapmaya ça ğ ı rı y o ru m” d i ye konuştu. Konuşmaların ardından Orman ve Şu İşleri Bakan Yardımcısı Ha ru n T ü fe k çi ’n in başkanlığını yaptığı p ro g r a ma g e ç il d i. Program, ilçeye yapılacak Çorap Fabrikasını resmiyete kavuşturan protokolün imzalanmasının ardından sona erdi. Programa k atılan davetliler karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. (Haber Merkezi)

Bitmediler bitmeyecekler de, 15 Temmuz faciasından sonra bir ders aldığımızı, bundan sonra bu din tüccarlarına pirim verilmeyeceğini ummuştuk ama maalesef yanıldığımızı, boşuna umut ettiğimizi gördük. Bu ülkede insanlar inandıkları Kutsal Kitabı okumadıkları sürece de bu din simsarları hiç bitmeyecekler. En kârlı ticaret olarak hep alınıp satılmaya devam edecek din. Üstelik mukaddes Kitapta yazanlara inat devam edecekler, çünkü biz okumak yerine, bizim yerimize okuduğunu söyleyenlere hep kanacağız. Ne diyor Bakara süresi “Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler; işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır”(Bakara 174) Başka söze gerek var mı? Yok ama okumadığımız için bu din tüccarları ne derse ona inanıyoruz ve az ya da çok ücretle satılmasına izin veriyoruz. Bu konu ile ilgili sayısız örnekler vermek mümkün maalesef… Yanmayan kefenden tutunda çeşit çeşit muskalara kadar her şey var ki bunlar öyle mahalle aralarında falan satılmıyor artık, kendi özel kanalları var ve bu üründen alanlara promosyonlar da veriliyor, komedi gibi ama değil, gerçek… Bu din tüccarlarının iki büyük düşmanı var, biri Atatürk diğeri de kadınlar… Gündemlerinden ikisi de hiç düşmüyor. Birisi din alıp satanların ekmeğini kesmiş bir Başkumandan, diğeri ise uyandığı takdirde aç kalacaklarını bildikleri kadınlar. Kadınlardan öyle korkuyorlar ki ellerinden gelse tüm kadınları zindanlara atacaklar, gün ışığı göstermeyecekler. Kadın mevzusuna döneceğim ama en tiksinti verici şey ne biliyor musunuz, ortam müsait diye Atatürk’e saldırıp duranların, bir gün ortam değiştiğinde ellerinde Nutukla gezeceklerini bildiğimiz tiplerdir. Zaten bu tipler bu toplumun baş belası değiller mi? Makam ve mevki için her şeyi mubah görenler… Neyse dönelim konumuza, bu din tüccarları kadınlardan öyle korkuyorlar ki uyanmasınlar diye ellerinden geleni yapıyorlar. Din adına anlattıkları konuların neredeyse tamamı kadınlara yönelik ve Kur-an okumamış bir toplum sanıyor ki Kur-an’da sadece kadınlar ve cinsellik anlatılıyor. Okumayan toplum sanıyor ki Kur-an sadece belden aşağı konularla ilgileniyor. Okumuyor toplum, okumayı da Arapça okumak zannedip, anlam konusuna hiç eğilmiyor. Çünkü öyle aşılanıyoruz, çünkü anlamamız istenmiyor. Anlarsak uyanacağız ve dur bakalım efendi diyeceğiz… Yapılan bir araştırmada inandığı kutsal kitabı yani Kuranı Kerim’i Türkçe olarak okuyanların oranının %8 olduğunun ortaya çıkmasıyla, bu din alıp satanların nasıl bu kadar kolay ayakta kaldıklarını ve nasıl bu kadar kolay insanları avladıklarını daha iyi anlıyoruz. Okumuyoruz, okumadığımız için akıl etmiyoruz, aklımızı kullanmıyoruz(Kur-an’da defalarca geçer) Bu yüzde n de hak, hukuk, adalet , yalan söylemek,vicdansızlık,hırsızlık, gıybet,iftira,fesatlık gibi konuların üzerinde durmayıp, puta tapmanın ne olduğunu anlamayıp, her gün putlara nasıl taptığımızı bile fark etmeden ömrümüzü geçirip, Kuran’ın sadece kadınlar ve belden aşağı konularla kaplı olduğunu zannedip, mahşerde de “şıh efendi böyle demişti” diyerek kurtuluşa ereceğimizi zannedip, din adına ticaret yapanların ekmeğine yağ sürüp, cahilce dini yaşadığını zannederek geçireceğiz ömrümüzü… Ya da şimdi başlayıp okumaya, hem kendimizi hem de toplumu uyandırmaya ve akıl etmeye başlayıp, kurtuluşa ereceğiz…


SAYFA 3

ALİ DUTAL İRTİCA BAHANE SOYGUN ŞAHANE “28 Şubat Darbesi” ile ilgili söylenecek o kadar çok söz var ki söylemekle bitmez ve bin yıl da bitmeyecek gibi görünüyor. Darbe öncesi ve sonrasıyla her kesim, özellikle de İslami kesim açısından derinlemesine değerlendirilmesi gerekmektedir. -“28 Şubat Darbesinin” kazananı ve kaybedeni kimdir? Tek kaybedeni her zaman olduğu gibi Türkiye ve Müslümanlardır. Kazananı ise İslam düşmanı emperyalistler ve uşaklarıdır. Bu darbeyi tek cümleyle açıkla derseniz; hiç düşünmeden o dönemin Vakit Gazetesi’nin sloganı “İrtica Bahane Soygun Şahane” derdim. “28 Şubat Darbesi” sürecinde yaşanan baskı ve zulümlere karşı dik duruşlarıyla her türlü övgüyü hak eden Vakit Gazetesi yazarları, Merhum Muhsin YAZICIOĞLU, Hasan Celal GÜZEL ve de en önemlisi kendisini İslami kesim içerisinde tanımlamayan, "yıllardır bu halka diyeceğim her şeyi dedim, artık profesyonel yazarlık hayatıma son veriyorum" diyerek, bir daha köşe yazarlığı yapmayacağını söyleyen Gazeteci Yazar Gülay GÖKTÜRK. Tüm içtenliğimle inanarak ifade ediyorum, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümetini soyguncu güçler ellerinde bulundurdukları medya gücüyle her türlü yalan ve iftirayla yıktırdılar. Sonraki dönemde Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununu gerçekleştirdiler. O hükümetin yıkılmasaydı yapılacak ilk genel seçimde Refah Partisi yüzde 90 tek başına iktidardı. Bir yıllık icraatlarında bu güveni vermişlerdi. Havuz sitemiyle soyguncuların önünü kestiler. Ülkemizde bir barış havası oluşturdular. Merhum Necmettin ERBAKAN’ın başında bulunduğu bir hükümet hem Türkiye’nin hem de İslam dünyasının birlik beraberliğini sağlayacaktı; olmadı, engellediler. “28 Şubat Darbesi” sadece İmam Hatiplere, Kur’an Kurslarına değil; mesleki eğitime de büyük darbe vurdu. Bugün bile hem İmam Hatip hem de Meslek Liselerimiz o dönemin olumsuz etkilerini yaşamaktadırlar. Müthiş bir kalite sıkıntısı var. Bu 28 Şubatçılar işledikleri günahın altından kalkamazlar. Düşünün, Müslüman bir ülkede 12 yaşın altındaki çocuklara camilerimizde, Kur’an Kurslarımızda Kur’an-ı Kerim’i öğretmeyi yasakladılar. Yıllarca camilerimizde açılan yaz Kur’an Kurslarımızda 12 yaşın altında çocuk var mı, diye denetim yaptık. Üzülmemek elde değil; emekliliğine 19 gün kalmış bir astsubay irtica gerekçesiyle ordudan ihraç ediliyor. Astsubayımız açıklamasında “20 yılın büyük bir kısmını doğu ve güneydoğuda PKK terör örgütüyle mücadeleyle geçirdim. Tam 15 tane taktirim var. Beş vakit namazımı kılıyorum, eşim kapalı, hiçbir cemaatle bağlantım yok. Emekliliğime 19 gün kala ihraç edildim. Rızkı Allah verir. Benim istediğim 33 askerimizin şehit edilmesinin emrini verem Şemdik SAKIK’ı yargılıyorsunuz, beni de yargılayın, mahkeme edin” diyordu. -Ne acı değil mi? Bir teröriste yargılama hakkı verilirken ordudan atılanlara bu hak verilmiyordu. Adalet yerini buldu; buldu bulmasına da çok büyük acılar yaşadı. Elbette ki, esas hesap öbür dünyada görülecek. Bin yıl sürecek denen 28 Şubat sürmedi sürmesine de bugün Müslümanlara olan etkisine şöyle bir bakalım. 28 Şubat Darbesine karşı mücadelenin sembolü olan “Başörtüsü” bugün itibariyle sorun olmaktan çıktı; çıktı çıkmasını da emperyalistler öyle bir intikam aldılar ki bunun telafisi bin yıl sürer mi bilmem; ancak, uzun yıllar süreceği kesin! Çok acı acı olduğu kadar düşündürücü; başörtüsü mücadelesi kazanılmasına rağmen tesettürü kaybettik. Bugün kadın ve kızlarımızın İslam’a uygun örtünemediklerini sokakta, pazarda ve çevremizde görmekteyiz. Başı kapalı altı pantolonlu örtünme biçimi son yıllarda o kadar yaygınlaştı ki, maalesef tesettür haline dönüştürülmüş durumdadır. Peygamber Efendimiz (sav); vücut hatlarını belli eden elbiseler giyen kadınların, "giyinik çıplak" ve "cehennemlik" olduğunu, Hadis-i Şeriflerinde beyan buyurmuşlardır. Çok acı ama, “Müslüman Türk Kadını Örtüyle Olan İmtihanını” kaybetmiştir. Örtünmenin yozlaşması ile beraber, utanma da ortadan kalkmıştır. Her yerde bir Müslüman kadına, kıza yakışmayan davranışları görmekteyiz. Sarmaş dolaş haller, hoş olmayan davranışlar, ağızda sigara, daha neler neler!... Tesettürde yaşanan yozlaşma çok ileri boyutta olup üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki başörtüsü sorunu, bu sorunun yanında sorun bile değildir. Ne yazık ki, başörtüsü için verilen mücadelenin onda biri bile tesettürde yaşanan yozlaşma için verilmemektedir. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla boş kalan Kur’an Kurslarımız ayrıca değerlendirilmeli ve çok çok üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Yöneten ve yönetilenler bir değil; bin kere düşünmeli!!!

12 MART 2018

Eski Başkanlar Gazetemizi Unutmadı

G az ete m izi unutmayan Başkanlar, Gazetemizin de Bozkır'da saymakla bitmeyecek hizmetleri olduğunu ve önemli sorunlara parmak bastığımızı söylediler. Kendi başkanlıkları döneminde bile her türlü eleştirilere açık olduklarını ve Bozkır Postası gazetesinin Bozkı r için yapmı ş olduğu haberlerin kendilerine çok olumlu yarar sağladığını ve Devletimiz tarafından Bozkır’a yapılan bazı hizmetlerin ya pılan haberlerle daha çabuk

gelmesinde etkin olduğunu bildiklerine vurgu yaptılar. Daha sonra gazetemizin 30. Yılına girdiğini öğrenen Başkanlar, 30. Yılımızı kutladılar ve Bozkır'da önemli bir eksikliği gidermemizden dolayı memnun olduklarını belirttiler. Eski başkanlar, “inşallah yayın hayatınızda daha nice nice 30.Yıllar diler ve Bozkır yetkililerimiz ile Bozkır halkımızın Bozkır’ın sesi ve kalbi olan tek yerel basınımız olan Bozkır Postasına sahip çıkarlar ve

çıkmalarını da istiyoruz” şeklinde ifade lerd e bulundular. B i zl e rd e Bo z kı r Postası Gazetesi olarak bizleri unutmayan ve

her Belediye Ba şka nl a rı mı z g ib i karınca kaderince Bozkır'a hizmetleri olan her iki başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor,

yüce rabbimizden kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmesini diliyoruz. (Haber: Özgür Yılmaz)

Ayyıldız Kuruyemiş ve Baharat Hizmete Açıldı Bozkır Kızılay Şubesi’nin hizmet binasının altında, Ayyıldız Kuruyemiş ve Baharat isminde yeni işyeri geçtiğimiz hafta hizmete açıldı. İşletme sahibi, Bozkır’daki vatandaşların baharat çeşitlerinde istediklerini bulamadıkları için böyle bir işyeri açmaya karar verdiklerini söyledi.

İlçemize bağlı Üçpı na r Mahal lesi sakinlerinden olan Halil Özkan tarafından açılan Ayyıldız Kuruyemiş ve Baharat çeşitlerinin bulunduğu i şlet me geçtiğimiz hafta halkımızın hizmetine açıldı. Kuruyemişin yanında baharat çeşitlerinin bulunduğu işyeri vatandaşlarımız arasında memnuniyetle karşılanırken, aradıkları baharat çeşitlerini de bulduklarını söylediler. İşletme sahibi Halil Özkan gazetemiz muhabirine yapmış o l d u ğ u açıklamalarında: “Bozkır'da özellikle baharat çeşitleri konusunda ciddi bir eksiklik gördüğümüz için işletmemizi hem kuruyemiş üzerine, hem de baharat çeşitleri üzerine açtık. Allah razı o l s u n mü şt e r il e r im iz d en , işyerimizi açtığımız günden buyana şifalı

bitkiler hakkında çok olumlu teşekkürler aldık. Baharat çeşitlerimizin

yanında günlük taze k u r u y e m i ş h i z me t l e r i mi zl e d e

müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi kendimize amaç edindik”

şeklinde if adelerd e bulundu. (Haber: Özgür Yılmaz)

İLAN VE GÜNDEM S.S. SARIOĞLAN BELDESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN S.S. Sarıoğlan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 2017 yılı mali genel kurul toplantısı 25.03.2018 tarihinde Saat 10.00’da kooperatif binasında yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 31.03.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Gündem aşağıdadır ortaklarımıza ilanen duyurulur. GÜNDEM 1-Açılış ve yoklama 2-Divan heyetinin teşekkülü 3-Saygı duruşu ve istiklal marşı 4-2018 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve kalemler arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi 5-Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması müzakeresi ve ibrası 6-Bilanço ve gelir gider cetvellerinin görüşülmesi ve kabulü 7-Genel kurulun ana sözleşme kapsamında yönetim kuruluna devredilebilen bütün görev ve yetkiler hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi 8-Gerekli görülen süt topladığımız yerlere soğutma tankı atılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi 9.Dilek ve temenniler. 11.Kapanış

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 765624


SAYFA 4

12 MART 2018

BOZKIR ÇARŞAMBA ÇAYI ÇEVRE DÜZENLEMESİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bozkır Çarşamba Çayı Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2018/90367 1-İdarenin a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA b) Telefon ve faks numarası : 3322490174 - 3322491961 c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 cm kalınlığında Mucartalı Andezit Levha İle Döşeme Kaplaması Yapılması (30 cm X Serbest Boy) başta olmak üzere 125 kalem Bozkır Çarşamba Çayı düzenlemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer :Bozkır / KONYA c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) b) Tarihi ve saati : 27.03.2018 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A) Altyapı İşleri XVIII.Grup : Saha İşleri grubunda yer alan işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezuniyet belgeleri 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64) Selçuklu / KONYA adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın:763781

Milli Birlik ve Beraberlik Konulu Konferansa Halktan Yoğun İlgi

Geçtiğimiz hafta S al ı günü akş amı Bozkır Belediye Yeni D üğ ün S a l onu nd a Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği BİMDER tarafından organize edilen ve

A raş tır mac ı Yaz ar Abdullah Uçar hocanın “M İLLİ Bİ RLİK v e BERABERLİK” konulu s u n u m u y l a gerçekleştirilen konferans yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bozkır Belediyesi

D ü ğ ü n s a l on u n d a gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaşın ve Bozkır daire amirleri v e S i v i l To p l u m K u r u l u ş l a r ı temsilcilerinin katıldığı görüldü. (Haber: Özgür Yılmaz)

Bozkır Kütüphanesinin Misafiri Oldular

Kütüphaneyi ziyaret eden ve misafir olan minik öğrenciler, kütüp hanede incelemelerd e bulundu ve yaş seviyesine uygun eğitim kitaplarını da inceledikleri belirtildi. Bozkır Halk Kütüphanesi Müdürü Murat Akman: “İlçemiz anaokulu öğrencilerimizin ziya ret lerinden ziyadesi il e memnunuz, genç fidanlarımızın erken yaşta kitaplarla tanışması ve kütüphane alışkanlığı

kazanabilmeleri için bu Türk etkinlikler büyük önem arz e t m e k t e d i r. B o z k ı r H a l k Kütüphanemiz adına ziyaretlerinden dolayı Bozkır Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” diyen Müdür Akman, tüm öğrencilerimizi kütüphanemizde ağırlamak ve misafir etmekten de mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi. (Haber: Özgür Yılmaz)


SAYFA 5

12 MART 2018

‘Sizler bizim için bir limansınız’ Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Konya’daki şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Millet olarak şehit annelerinin borcunu hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizi belirten Başkan Akyürek, “Yeryüzünde Türkiye kadar, Türk insanı kadar, şehit anası kadar fedakâr ve kahramanlık duygusuyla dolu insan bulmak mümkün değil ” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’daki şehit ve gazi aileleri ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya geldi. 8 M a rt Dü n ya Kadınlar Günü’nü insanların yapamadığı ya da eksik bıraktığı konuların bir telafisi olarak değerlendirdiğini dile getiren Başkan Tahir Akyürek, “Adeta insanlığın bir özrü gibi oluyor bu günler. Dünya Kadı n lar G ün ü’ nde dünyadaki kadınlarla ilgili tabloya baktığımızda ve

dünyayı bir bütün olarak düşündüğümüzde kadınlarımız açısından en önemli problemin adalet, eğitim yetersizliği, kendini güvende hissetmeme ko n u su v e ka d ı n a yönelik şiddet olduğunu görüyorsunuz. Türkİslam Medeniyeti’nin birikimini temsil eden bizim insanımızla bile onlarca kadınımızın zulüm gördüğünü, cinayete kurban gittiğini, mazlum bir şekilde hayatını kaybettiğini görüyorsunuz. Gönül istiyor ki, kadınlarımız

inancımızdaki hak ettiği değere kavuşsun, cennet anaların ayağının altındadır ifadesinin ka rş ı lı ğ ı n ı gö rs ün ” ifadelerini kullandı. Ülkemizde, özellikle de Konya’da kadına yönelik şiddet ve aile içi problemlerin en aza inmesini dileyen Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gayret gösterdiklerini aktardı. Akyürek, şunları söyledi: “Özellikle meslek edindirme kurslarımız, Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimiz, Aile

Destek Merkezimiz ve diğer eğitim çalışmalarımızla k a dı n ı mı za h i zm e t etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi ola rak doğrudan ulaştığımız ve birlikt e çalıştığı mız kadınlarımızın sayısı 500 bini geçmiş durumda. Konya, birçok alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye’ye örnek olmalıdır. Bizler de on un i çi n g ayre t gösteriyoruz.” “Kadınl arımıza karşı borcumuzu ö deye meyi z” diy en K o n y a B ü y ü k şe h i r Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehit annesi, yakını veya kardeşlerine olan borcun asla ödenemeyeceğinin altını

çizdi. Başkan Akyürek; “Şehitlerimiz vatanımız için kanlarını ve canlarını verdiler. Bu vesileyle şu a nda vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü için, ülkemize karşı kurulan komploların bertaraf edilmesi için sınırlarımızda, Afrin ve diğer yerlerde savaşan, nöbet tutan askerlerimizi, gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi. Şehit anaları gibi kahramanlık duygusu ile dolu insanın yeryüzünde hiçbir yerde bulunamayacağını ifade eden Akyürek, k on uşma sı n ı şöy le sonlandırdı: “Türkiye kadar, Türk insanı kadar, ş e h i t a n a sı k ad a r

f e d a k â r , v e f a k a r, kahramanlık duygusuyla dolu insanları bulmak mümkün değil. Askerimiz şehit olmaya giderken bile vatanımız, milletimiz için gözünü bil e kır pmad an bu fedakârlığı yapmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Dünya Kadınlar Günü’nü bu duygularla kutlarken; özellikle şehit analarımız, şehit yakınlarımıza hepimizin borcu olduğunu, bu b o r c u n d a ödenemeyeceğini bir kez daha ifade ediyorum. Bugün vesilesiyle kadına, kadın emeğine saygı; aile içi şiddete, kadına yönelik taciz, baskı ve olumsuz olaylara bir defa daha hayır diyorum.” Program

dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür eden Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Bekdemir, “Siz, bizler için, özellikle şehit aileleri için bir limansınız. Biz, sizi Allah için seviyoruz. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Ana, bacı, sizler bizim başımızın tacısınız. Bizler, şehit ailesi olmaktan mutluyuz, gururluyuz” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in eşi Fatma Akyürek’in de katıldığı programın sonunda şehit ve gazi ailelerine çiçek hediye edildi. (Haber Merkezi)

Altunyaldız'dan Başkan Köse'ye Ziyaret

“Mahallene Okuluna Sahip Çık” İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay’ın belirttiği üzere ülkemizde uyuşturucu kullanımı her geçen gün artmış ve kullanım yaşı gitgide düşmüştür. Öğleki kullanım potansiyeli ortaöğrenime kadar genişlemiştir. Uyuşturucu kullanımı her geçen g ün a r t m a s ı v e kull anım yaş ının gitgide düşmesi üzerine bunun önüne geçebilmek amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı uyuşturucu ile mücadele konulu kon fer ans ver d i. Konferansta, hedef kitlesini bizzat kullanıcılar değil, Öğretmenler, Sivil Toplum Kuruluşu Personelleri, İmamlar

gibi kullanıcılar ile iletişime geçebilecek potansiyele sahip kişilerin oluşturduğu “Mahallene Okuluna Sahip Çık” konulu uyuşturucu ile m ü c a d e l e konferanslarını Türkiye’nin çeşitli i l l e r i n d e g e r ç e k l e ş t i r i y o r. “Mahallene Okuluna Sahip Çık” konulu uyuşturucu ile m ü c a d e l e konferanslarının

Konya ayağı g eç t i ğ i m i z h a ft a Konya Ticaret Odası K o n f e r a n s S a l o n u n d a gerçekleşti. M od er a tör l üğü nü Selçuk Üniversitesi R ektör ü Pr of. Dr. Mustafa Şahin’in yaptığı konferansa İHH Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve U z m an Ps i k o l og

Meryem Şahin konuşmacı olarak kat ıl ım gös ter di . K a t ı l ı m gösterenler arasında bulunan Narkotikten sorumlu Cumhuriyet Savcısı da konunun ehemmiyetini bildiren kısa bir konuşma yaptı. Katılımın yoğun olduğu Konferans dinleyicilerin soru ve yorumlarını ifade etmesinin ardından sona erdi. (Haber Merkezi)

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse’yi de makamında ziyaret etti. Mi ll et vekil imi zin danışmanı Altunyaldız, Bozkır Ziraat Odası tarafından geçtiğimiz yıl mülkiyeti alınan ve kendi binasına taşınan hizmet binalarının da çiftçilere ve Bozkır Ziraat Odasına hayırlı olması dileklerinde bulundu. Altunyaldız, Oda Başkanı Ali Köse’ye ve Yönetim Kurulu Üyelerine

çiftçilere yaptıkları olumlu hizmetlerinden dolayı da ayrıca teşekkür etti. Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse’de, Ak Parti Konya Millet Vekili Ziya Altunyaldı z'ı n danışmanı Mehmet Altunyaldız'ın ziyaretinden dolayı memnun olduklarını b e l i r t i r k e n , teşekkürlerini iletti. Başkan Köse, Altunyaldız’a, çiftçiye hizmeti bir ibadet olarak

saydıklarını da sözlerine ekledi. Ziyaret sırasında, Başkan Köse, çiftçilerimizin sorunları hakkında da Altunyaldız'a bilgilendirmelerde bulunurken, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaret so n ra sı nd a h a t ı ra fotoğrafı çektirildikten sonra danışman Altunyaldız odadan vedalaşarak ayrıldı. (Haber: Özgür Yılmaz)


Tavşanlı Tepesine Şanlı Bayrağımızı inşa ettiler (Haber: Özgür Yılmaz)

Bozkır’a bağlı Hamzalar Mahallesinde, Ak Parti Mahalle Başkanı Hakan Er’in öncülüğünde, Hamzalar Mahallesi Tavşan Tepesi mevkiine, Afrin’de şehit olan ve görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimizin anısına 14 metre genişliğinde, 22 metre uzunluğunda Şanlı Türk Bayrağımızı inşa ettiler. İlçemiz Bozkır’a bağlı Hamzalar Mahallesi Ak Parti Mahalle Başkanı Hakan Er'in öncülüğünde, Afrin'de şehit olan ve canla, başla görev yapan Kahraman Me h me t ç i k l er i m i zi n anısına destek amaçlı 14 metre genişliğinde, 22 metre uzunluğunda Şanlı Türk Bayrağımızı Mahallenin karşısında bulunan Tavşan Tepesi

mevkiine inşa ettiler. Hamzaların Ak Parti Mahalle Başkanı Hakan Er gazetemiz muhabirine konu ile ilgili yaptığı açıklamasında: “Afrin’de canla, başla savaşan K a h r a m a n Mehmetçiklerimize moral ve destek olmamız için mahallemizin gençleri ile böyle bir karar aldık ve Allah’a şükürler olsun başarılı da olduk. Ayrıca

inşa ettiğimiz bu dev Türk Bayrağımızı yine Afrin’de şehit düşen şehitlerimizin de anısına a rm ağ a n e d iy or uz . Mahallemizin Tavşan Tep es in e b u Şa nl ı Bayra ğımızın i nşa edilmesinde, maddimanevi katkı sağlayan mahalle halkımıza ve tüm yetkililere, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

PSİKOLOJİK BAKIŞ M. Emin KARABACAK Önce Ders mi Oyun mu? (1)

Akdeniz Bisiklet Turunda Zafer TORKU’nun Hatay, Adana ve Mersin illerini kapsayan Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu tamamlandı. Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turunda Torku Şekerspor'dan Onur Balkan, genel klasmanda birinci oldu.

Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turunun son etabı, Özgecan Aslan Meydan'ında start aldı ve 122 kilometrenin ardından yine aynı noktada sona erdi. 105 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği tur, renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle Er de ml i ha ttı nd aki yok uşl arda zorl anan s p o r c u l a r, l i d e r l i k

kürsüsüne çıkabilmek için ter döktü. Baştan sona çekişmeli geçen turun kazananı To r k u Şek ers por'dan Onur Balkan oldu. İkinci aynı takımdan Batuhan Özgür, üçüncü de Marathon Tula ekibinden Rus sporcu Maksim Sukhov olurken, Hatay, Adana ve Mersin illerini kapsayan Uluslararası Akdeniz

Bisiklet Turu'nda Torku Şek ers por'dan Onur Balkan, genel klasmanda da birinciliği elde etti. TORKU ŞEKERSPOR, AKDENİZ BİSİKLET TURU'NA DAMGASINI VURDU Onur Balkan, 10.07.36'lık derecesiyle genel klasmanda da b i r i n c i l i ğ e u l a ş a ra k "Turuncu" may oy u

almaya hak kazandı. Batuhan Özgür ise sprint k las manında "Yeşi l " mayonun sahibi oldu. Tırmanış klasmanında da Eritel takımından Eritreli sporcu Hanibal Tesfay "Kırmızı" mayoyu elde etti. Tura damgasını vuran Torku Şekerspor, takım olarak da şampiyonluğu elde etti. Onur Balkan aynı zamanda Genel Klasman Lideri seçilerek sarı formanın sahibi olurken, Batuhan Özgür En İyi Sprinter, En İyi Yokuşçu ise Hanibal Tesfay oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turunu değerlendi ren Tork u Şekerspor’lu sporcular, verdiği destekten dolayı AK Parti Kar aman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a teşekkür etti. Kalkınma Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ekonomi Platformu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz B i s i k l et Tu ru n a 11 ülkeden 18 takım ve 118 sporcu katıldı. (Haber Merkezi)

İbn-i Sina bir gün sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken, oyun oynamasının doğru olmadığını gidip ders çalışması gerektiğini söyleyen kişiye verdiği cevap, çocuklarda oyunun ne kadar gerekli olduğunu anlatmaktadır: “Her dönemin bir özelliği vardır. Çocukluk döneminin özelliği de oyundur. Her yaşında gereğini yapmak gerekir.” Çocuklar, yaratılışları gereği oyun oynamaya meyillidirler. Çocuklar, uyku ve beslenmenin dışındaki zamanlarının büyük çoğunluğunu da oyun oynayarak geçirirler. Çocukluk döneminin en önemli özelliği oyun oynamaktır. Çocukların fiziksel gelişimleri için beslenme ne kadar önemli ise ruhsal gelişimleri için de oyun o kadar önemlidir. İbn-i Sina ise çocuklardaki oyunun gerekliliğini şu cümlelerle ifade etmektedir: “İki-altı yaş döneminde çocuğun oyun ihtiyacı çoğalır. Bu dönemde çocukların istekleri dikkate alınmalı arzuları yerine getirilmelidir. Çocuk yaşlarda oyun zaruridir. Ancak on dört yaşından sonra azaltılması gerekir.” der. Çocuklar için vazgeçilmezler arasında olan oyun, her yaş çocuk için gereklidir. Çocuğun kendini tanımasından tutun da toplumun değerlerine kadar her şeyi oyunla öğrenirler. Çocukların oyunlarını boşa geçirilmiş zaman olarak görmek yerine; çocukluklarını yaşayıp kendilerine güvenmelerine, paylaşmalarına, sorumluluk almalarına, çevresiyle iletişim kurmalarına, başkalarının haklarına saygı gösterip kendi haklarına razı olmalarına, kendi yeteneklerinin farkına varmalarına, ânı dolu dolu yaşamalarına fırsat verilmelidir. Hayata erken atılıp zengin olan işadamları, maddi olarak her şeyleri olduğu halde çocukluğunu yaşayamamanın sıkıntılarını her zaman dile getirmişlerdir. Oyuncakçı dükkânında çocuklarına oyuncak almaya çalışan bu tür anne babaların; çocuğundan daha çok içindeki çocuğu tatmin etmek için oyuncağa baktığını ve ona göre oyuncak seçtiğini bilmeyenimiz yoktur. Yine çocuklarıyla oyun oynayan bir babaya eşinin; “Bey, sen çocuklardan da çocukmuşsun!” sözü bunu en güzel şekilde ifade etmektedir. Çocuklara sürekli; “Ödevlerini yaptın mı ya da derslerine çalıştın mı?” diye sorular sorarak, çocukluklarını yaşamalarını engellememek gerekir. Bunun yerine; “Çocuğum bugün doya doya oynadın mı?” diyerek, ileride oluşabilecek bir eksikliği gidermeleri gerekir. Elli yaşında bir adamın üniversiteyi kazanabileceğini, okuma yazma öğrenebileceğini, sanat sahibi olabileceğini hatta ünlü bir işadamı ya da ünlü bir sanatçı olabileceğini düşünebiliriz. Ancak elli yaşındaki birinden ne çocukluğunu yaşamasını bekleriz ne de yaşayabileceğini tahmin ederiz.

Bozkır Postası Gazetesi Sayı:981  

Bozkır Postası Gazetesi Sayı:981

Bozkır Postası Gazetesi Sayı:981  

Bozkır Postası Gazetesi Sayı:981

Advertisement