Page 1

3 EYLÜL 2018 PAZARTESİ

SAYI: 1006 KURULUŞ 1988 - YIL: 30 FİYATI 1

Zafer Bayramımızın 96. Yılı Kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramımız münasebetiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm ülke genelinde olduğu gibi ilçemiz Bozkır anıt meydanında da düzenlenen anma programıyla kutlanarak anıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 96. Yılı, tüm ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de Anıt meydanında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve öğrencilerin okumuş olduğu şiirlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılmasının akabinde Bozkır Protokolü bayramlaşarak anma programı son buldu. Bizler de Bozkır Postası Gazetesi olarak Milli Mücadelenin zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımızda milletimizi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu yıl 96.’sını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız tüm ilçe halkımıza kutlu olsun.

Türk Milleti asla boyun eğmez!.. Tarihte Türk Milletinin imkansızlıklar içinde dahi diz çökmediğini hatırlatan KONSİAD Konya Şube Başkanı Aydın, “Ne şimdi ne de gelecekte, varlığımıza kast etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz” dedi Kısa adı KONSİAD olan Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, 30 Ağustos Zafe r Bayramı münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı. Aydın açıklamasında şu görüşlere yer verdi; "Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferi olan, 30 Ağustos 1922'de k a z a n ı l a n Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal A t a t ü r k ' ü n başkomutanlık ettiği büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan toprak lar ının düşmandan bütünüyle arındırıldığı bu destansı zafer, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kur ul uş t em el le ri ni oluşturmaktadır. Devamı Sayfa 4’de

30 Ağustos Tek Vücut Olmuş Bir Milletin Zaferidir Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gazetemize verdiği mesajında, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin sembolü olan 30 Ağustos’un tek vücut olmuş bir milletin zaferi olduğunu söyledi.

Başkan Görür’den Bozkır’a Teşekkür Kısa adı BİMDER olan Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Görür, Kurban Bayramından önce Müftülük Binasının yanına açmış oldukları kermese yoğun ilgi gösteren Bozkır halkına teşekkür etti. Başkan Görür, Kurban Bayramında da vatandaşlarımızın kesmiş oldukları kurban derilerinin bağışını da derneklerine bağışlayan halkımıza ayrıca teşekkür etti. Haberi Sayfa 2’de

İlç emiz Bozkır B e le d i y e B a ş k a n ı İbr ahim Gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gazetemiz Bozkır Postası aracılığıyla bir kutlama me s a jı y a yı ml a d ı. Başkan İbrahim Gü n’ün me sajı şu şekilde: “Şanlı t a rih imi zin ö n e mli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos, kahraman ordumuzun zaferlerine bir yenisini daha eklediği, m il l e t i m iz i n g u r u r günlerinden biridir. Bu zafer, tek vücut olmuş bir milletin zaferidir. Devamı Sayfa 5’de


SAYFA 2

3 EYLÜL 2018

Milletvekili Yokuş’tan Bozkır’a Ziyaret

İYİ Parti Konya Milletvekili Beyşehirli Fahrettin Yokuş Bozkır ’ı ziyaret etti. Milletvekili Yokuş Bozkır ziyaretinde, Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk’ü, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün’ü, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse’yi, Gazetemiz Bozkır Postası ile esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlçelere nezaket ziyareti kapsamında ilçemizi ziyaret eden Milletvekili Yokuş, ilk olarak Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette gündeme ilişkin konuları değerlendirirken Bozkır hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bozkır Be le diye Başkan ı İbrahim Gün’ü makamında ziyaret eden İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Bozkır’a yapılan hi z m etl er i i s ti ş a r e etti k l er i ni , y apıl a n yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgi aldıklarını ve K o ny a’ nın tü m ilçelerinde olduğu gibi Bozkır’ın sorunlarıyla da y a k ı n d a n ilgileneceklerini söylediğini gazetemiz Bozkır Postası Gazetesi muhabirine yapmış

3 EYLÜL 2018 PAZARTESİ

olduğu açıklamalarla öğrendik. Milletvekili Yokuş, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse’ye de nezaket ziyaretinde bulunarak Bozkır ’ın tarımsal üretiminin verimli hale getirilmesi ve çiftçilere yönelik yürütülen çalışmalarını istişare ettikleri öğrenildi. Son olarak gazetemiz Bozkır Postası Gazetesi’ni ziyaret eden Milletvekili Yokuş, yapmış olduğu açıklamasında gündeme ilişkin konuları değerlendirirken, Bozkır’ın her zaman ayrı bir yeri olduğunu ve B oz kır iç i n ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu belirterek gazetemizden vedalaşarak ayrıldı. (Haber: Yunus Yılmaz)

SAYI: 1006

İMTİYAZ SAHİBİ Bozkır Postası Gazetesi ve Matbaası Adına Şerife YILMAZ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Filiz KILINÇEL DURU

HUSUSİ İLANLAR SÜTUN CM.: 3.00 ABONE ŞARTLARI POSTA ÜCRETİ DAHİL YILLIK YURT İÇİ 50

HUKUK SORUMLUSU Avukat Mustafa AKGÜL

ABONE ÜCRETLERİNİ YATIRABİLECEĞİNİZ HESAP NUMARASI BOZKIR PTT HES. NO.: 1108715

GENEL YAYIN YÖNETMENİ Yunus YILMAZ

İDARE YERİ - DİZGİ VE BASKI Bozkır Postası Gazetesi ve Matbaası Yukarı Mahalle Çarşı İçi Kızılay Binası Yanı No: 2 - BOZKIR/KONYA

Tel. (0332) 426 1026 - Gsm: 0530 458 1232 web: www.bozkirpostasi.com.tr email: haber@bozkirpostasi.com.tr

BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR YAZILARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU YAZARINA AİTTİR.

Başkan Görür’den Bozkır’a Teşekkür Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve G ö n ü l l ü l e r i Ya r d ı m l a ş m a v e Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Görür, Kurban Bayramından önce öğrenciler yararına açmış oldukları kermese yoğun ilgi gösteren Bozkır halkına ne kadar teşekkür etsek azdır dedi. Ba şk a n G ö r ü r, Kurban Bayramında da vatandaşlarımızın kurban derilerini der n ek le r ine ba ğ ı şl ama l ar ı iç in dağıttıkları broşürlerle yapmış oldu kl arı duyurulara duyarsız kalmayan ve geçmiş yıllara göre bu yıl BİMDER’e kurban dersi bağışının beklenenin üzerinde artmasından dolayı Bozkır’a ve h al kı na g ö st e rm i ş oldukları duyarlılıktan dolayı ayrıca teşekkür etti.

Eğitim ve kültür alanı nda f aaliyet gö s t er e n Bİ MD ER kurulduğu yıldan bu yana düzenli olarak h a y ı r s e v e r vatandaşlarımızın yapmış oldu kl arı bağı şlarla olsun, yaptıkları desteklerle o l s u n ö ğ r e n ci l e r e düzenli olarak hem burs veriyor. Hem de Bozkır da okuyan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve G ö n ü l l ü l e r i Ya r d ı m l a ş m a v e Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Görür, konuya ilişkin Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Yunus Yılmaz’a yaptığı açıklamasında: “Allah’a şükürler olsun eğitim ve kültür alanında BİMDER olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Derneğimizin

tüm bu faaliyetlerini h a y ı r s e v e r vatandaşlarımızın bağış ve destekleriyle ge rç e kl eş t i ri yo r uz . T a m a m e n vatandaşlarımı zın bağışları ve destekleriyle yürütülen çalışmalarımızı sürdürebilmek ve daha ileriye taşıyabilmek için hayı rseverlerimizin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Kurban Bayramında kurban kesen halkımızdan ku rban de ri leri ni d e r n e ğ i m i z e bağışlamaları ile ilgili yapmış olduğumuz duyurularımıza sağolsun Bozkır ve B o z k ı r l ı hemşehrileri mizin duyarsız kalmadıklarını gördük ve her yı l derneğimize bağışlar artarak devam etmektedir. Hayırsever vatandaşlarımı zın

yapmış oldukları bu bağışları eğitim gören öğrencilerimize burs olarak döndüğü gibi, Bozkır ’da yapımı devam eden Hafızlık ve Aşevi binamızın inşaatı na da katkı sağlamaktadır. Ben bu vesileyle tüm halkımızın geçmiş Kurban Bayramını tekrar tekrar kutluyorum” diyerek

açıklamalarını tamamlayan Başkan Görür ve beraberinde bulunan, Merkez Camisi İmamı Kadir Özdemir, Murat Süper Market’in sahibi Ali Çelik ve Edebiyat Öğretmeni Harun Şeker ile birlikte gazetemizden vedalaşarak ayrıldılar. (Haber: Yunus Yılmaz)


SAYFA 3

3 EYLÜL 2018

3 ay içerisinde çalışmalar tamamlanacak!

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, kurban bayramı dolayısıyla personelleriyle bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Gün, personelle yaptığı bayramlaşma merasimindeki yaptığı konuşmalarında: “İlçe merkezinde yürütülen çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyorum” dedi.

Bayramlaşma programından önce konuşan Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 4,5 yıl boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma içinde azimle çalışan tü m per sone ll eri ne teşekkür etti. 4,5 yılda yapı lan hizmetl erle Bo zkır ’ı n çehre sini değiştirdiklerini ve bu başa rın ın ge lece k yıllarda konuşulacağını vurgulayan Başkan Gün, bu başarının sağlanmasında en temel yapı taşı olan tüm personellerini de ayrıca tebrik etti. Bu bayramın, Bozkır’da çok hareketli geçtiğini, bayramın 3 ve 4. Günleri ilçe merkezinde ve kurban pazarında incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Gün, “bu bayram Bozkır’da çok

hareketli geçti. Edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 20 bin civarında gurbetçimizi Bozkır ’da ağırladık. İlçemiz adına gurbetçi

hemşehrilerimizi Bozkır’ımızda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Şenliklerimiz de ayrıca dolu dolu geçti. Her bir şenliğimizde

birliğimiz ve beraberliğimiz güzel ve anlamlıydı” dedi. 3 ay içerisinde ç a l ı ş m a l a r tamamlanacak

3 ay içerisinde ilçe merkezinde yürütülen çalışmaların tamamlanarak ilçede yapı çalışmalarının tamamlanacağını sözlerine ekleyen Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, ç a l ı ş m a l a r ı n tamamlanmasıyla birlikte Bozkır’ın daha cazibeli hale geleceğini vurguladı. İlçe merkezinde yapılan hummalı çalışmaların 51 mahallenin tamamında da yürütül düğünü sözlerine ekleyen Başkan Gün, belirlenen program dahilinde yapılan çalışmaların tüm mahallelere ulaşacağını söyledi ve akabinde tek tek tüm personelleriyle bayramlaşarak hayırlı mesailer dileklerini iletti. (Haber: Özgür Yılmaz)

ALİ DUTAL İMTİHAN, İMTİHAN, İMTİHAN! Bir bayramı daha geride bıraktık. Dilerim herkesin her günü bayram sevinci ve coşkusu içinde olur. Hayatın gelip geçtiği gibi bayramlarda gelip geçmektedir. İnsanın kendisi de dahil her şey gelip geçiyor. Geli p geç meye n ins anl a gid en t ek şey yaptıklarımızdır. Yaptıklarımız iyilik veya kötülük zerre kadar da olsa huzuru mahşerde karşımıza çıkacaktır. Hz. Ali(ra) Efendimize bayram nedir diye sormuşlar; “Günahsız geçen her gün bayramdır” buyurmuşlar. İşte bütün anlatılmak istenen her şey bu güzel sözün içinde saklıdır. Bu güzel sözün mesajını anlayabilir ve hayatımızı bu söz istikametinde ikame edebilirsek her günü bayram olarak yaşayabiliriz. Günahsız bir günü geçirmenin zorluğunu hatta günümüzde imkansızlığını hepimiz kabul ediyoruzdur. İnsanı günaha sevk eden o kadar çok çevresel etken ve araçlar var ki küçük bile olsa günah işleyebiliyoruz. Hiç evden çıkmasak bile evdeki televizyon ve internet yeter de artar. Bir de iki kişi bir araya geldi mi farkına varılmadan gıybet edilebiliyor. Ayrıca, Hz. Allah(cc)’ın yapılmasını istediği zorunlu ibadetleri ihmal etmemiz, yapmamamız da günahtır. Kısaca, kul ne kadar dikkat ederse etsin günah işleyebilir. Onun için işlenen günahlardan daha fazla Hz. Allah(cc)’ın r ızasını kazanabileceğimiz güzel işlerin yapılmasının gayreti içinde olmalıyız. Bayram namazından önce vaaz veren hoca efendi vaazında; Peygamber Efendimiz(sav)’in “Bir günde kim bir hastayı ziyaret eder, bir Müslümanın cenazesine gider ve sadaka verirse cennet ehlinden olur” hadis-i şerifi üzerinde durarak bu bayram günü hasta ziyareti yapın sadaka verin, cenazeye katılın diye tavsiyede bulundu. Babama bugün bir Müslümanın cenazesine katılalım, bir hastayı ziyaret edelim, sadaka verelim, dedim. Babam da tamam dedi. Üçler Mezarlığının yanında bulunan Hacıveyis Camiinde öğle ve ikindi sonrası büyük ihtimalle cenaze bulunduğu için ikindi namazına o camiye gittik. Namazdan sonra musallada bulunan bir Müslüman kardeşimizin cenaze namazına katıldık. Namazın akabinde yirmi beş sene önce aşırı duygu yoğunluğuna bağlı yüksek tansiyon sonucunda felç geçiren bir komşumuzu ziyaret ettik. Hz. Allah(cc) razı olsun başta eşi olmak üzere çocukları güzel baktılar, bakıyorlar. Hastanın içinde bulunduğu durum ve zorla söylediği zor anlaşılan “imtihan imtihan imtihan” sözü beni derinden etkilediği için bu yazımında bahsetme ihtiyacı hissettim. Kendisi uzun boylu, güçlü kuvvetli bir adamdı! Yolda yürürken yol titrerdi! İşte karşımdaki bu güçlü kuvvetli adam yürüyemiyor, yiyemiyor, konuşma zorluğu çekiyor, konuşmaları çok zor anlaşılıyordu! İçinde bulunduğu üzücü durum üzerine içten ve derinden kendisini zorlayarak “İMTİHAN İMTİHAN İMTİHAN” dedi. Hz. Allah(cc) hiç birimizi imtihana tabii tutmasın, merhametiyle muamele etsin. Hoca efendiler Hz. Allah(cc)’a dua ederken “kaldıramayacağımız imtihanlara tabi tutma yerine imtihana tabi tutma” diy e du a e di niz tav siye sin de bulunmaktadırlar. “İmtihan imtihan imtihan” diye inleyen bu hastaya; dünyanın en lüks otomobilini verseniz binemez; en büyük köşkünü verseniz salına salına gezemez; gel seni ülkemizin cumhurbaşkanı yapalım deseniz sevinemez! Oysa ki, yürüyebilmek, konuşabilmek, bir lokma tadına vara vara yemek yiyebilmek için dünyaları verirdi. İçinde bulunduğumuz nimetlerin kıymetini bilelim. Peşinden koştuğumuz; malı, mülkü, makamı için kalp kırdığımız, haksızlık yaptığımız dünyanın hiç bir kıymeti yok! İyi insan olmaya çalışalım! Aslında mutlak manada iyi insan diye bir şey yok; sürekli iyi olmaya çalışan insan var. İnsanın düşmanı nefs ve şeytan insana kötü işler yaptırıp kötü duruma düşürebilir. Nefs ve şeytanın yörüngesine giren insan her kötülüğü yapar. Bütün mesele, nefs ve şeytanla sürekli mücadele edebilmektir. Nefs ve şeytanla mücadelede ne kadar başarılı olursak o kadar iyi insan olur, imtihanı kazanabilir; Hz. Ali(ra) Efendimizin buyurduğu “günahsız geçen her gün bayramdır” sözünün gereğini yerine getirebiliriz. Her gününüzün günahsız geçmesi temennisiyle...

ZAYİ: 24 Haziran 2018 Tarihinde, Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Hacı KEYHA Yukarı Mahalle Fevzipaşa Cad. No:140 BOZKIR


SAYFA 4

3 EYLÜL 2018

Konuk; Başı dik, güçlü Türkiye için mutlaka üretim, mutlak surette üretim Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket çalışanları kurban bayramında bayramlaştı. 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un da katıldığı bayramlaşma programı, Konya Şeker Merkez Kampüsünde gerçekleştirildi. Başkan Konuk, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada Konya Şeker’in her süreçten güçlü bir şekilde çıktığını vurguladı.

MİLLETİMİZ, GELEN SALDIRILARI HER ZAMAN İRADESİ İLE YOK ETTİ K o n ya Şe k e r ’ i n geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programı,

Konya Şeker Merkez Ka m p ü s t e y a p ı l d ı . Programa, 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un yanı sıra Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket yöneticileri ve çalışanları katıldı. Personelle tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başkan Konuk, konuşmasında Türkiye'nin çok güçlü bir ülke haline geldiğini, zaman zaman büyük dertler başlarına sarılmak suretiyle gü ç le n e n ül k el e r in güçlerinin test edildiğini belirtti. Türk milletinin daha önce pek çok kez birlik ve beraberlikle bu sorunların üstesinden gelmiştir. Şimdi de ekonomi üzerinden

yapılan saldırıları hem atlatacak ekonomik güce hem de birikime sahip

olduğunu, birlik ve bütünlük içinde bu badireden de daha da güçlenerek çıkacağımızı ifade etti. “Birileri kurumlara ve ülkeye saldıracaktır. Ülkede bir kargaşanın oluşması, panik havasının esmesi, kaos çıkması için birileri çaba sarf ediyor, etmeye de devam edecek. Bizim g i bi t ar i h e da m g a vurmuş ve bize karşı rövanş bekleyenlerin pusuda fırsat kolladığı milletler, bu tür saldırılara periyodik olarak maruz kalır. Bunlara biz hem alışığız, hem de üstesinden gelme konusunda yeter tecrübe ve birikime sahibiz" diyen Başkan Konuk, "Türkiye’de Türkiye’nin kurumları da d e d i k o d u y l a yıkılmayacak, sendelemeyecek kadar büyük ve güçlüdür. Biz, işimize gücümüze

bakıyoruz, bakacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha dün 15 Temmuz’u yaşadık, onun öncesinde de benzer saldırılar vardı. Şu anda da finansal bir saldırı var. Bu ülkeye diz çöktürmek için kirli bir saldırı var. Bu millet 15 Temmuz’da omuz omuza verdi, düşüncesi ne olursa olsun canı pahasına bu ülkeyi o badireden kur ta rdı . Şi mdi d e g e re ğ in i m i ll e t i mi z yapacaktır, yapmaktadır. Bu millet, Anadolu’da oturmanın bir bedeli olduğunu bilir. Biz, kendimizin ne yaptığına bakacağız. Bütün bu saldırıları hep birlikte def ed eceği z" şe kl ind e konuştu. KONYA ŞEKER, ÜRETİCİNİN VATAN TOPRAĞINDAKİ MÜHRÜDÜR Ko n y a Şe k e r ' i n büyümeye ve yatırım yapmaya devam ettiğini belirten Başkan Konuk, “İyi ve çok çalışacağız. Hükümetimiz geçtiğimiz haftalarda bu finansal dalgalanmanın kurum ve müesse selere ola n yansımalarının izale edilmesi noktasında bir çalışma başlattı. Ümit ediyorum hükümetimiz bir taraftan, bizler bir taraftan yapacağımız çalışmalarla bu saldırıları da boşa çıkaracağız. Geçtiğimiz günlerde Malazgirt etkinlikleri vardı. 1071’de Anadolu’nun kapılarını Alparslan açtı. Anadolu milletimize vatan oldu. Konya Şeker ile üretici vatan ımızı ma mur ediyor, üreticinin vatan toprağındaki mührü hem

büyüyor, hem belirginleşiyor. Konya Şeker ürettikçe hem üretici hem ülkemiz güçleniyor. Biz daha çok üreteceğiz, üreticimiz daha çok üretecek, ü l k e mi z d a h a ço k güçlenecek. Biz güçleneceğiz ki hiçbir saldırı bu kayadan toz bile kaldıramasın. Biz şunu biliyoruz bugünün dünyasında üretimdeki gücün kadar güçlüsün. Midende başka ellerden çıkan ekmek varsa o el senin boğazındadır. İstediği zaman sıkar, istediği zaman bırakır. İstediği zaman verir abat eder, istediği zaman vuru r berb at ede r. Biz ne verilerek ne v u r u l a r a k yönetilmeyecek, yönlendirilemeyecek, hizaya çekilemeyecek, güçlü, başı dik bir

Türkiye için mutlaka üretim, mutlak surette üretim diyoruz.” dedi. A Ğ U S T O S AY I ZAFERLERLE DOLU BİR AYDIR Tarım ve gıdada gelecekte de güçlü olmak üretimi sürdürebilmek için bilgi ve teknolojiye hâkim olmak gerektiğini bunun da üniversitesiz mümkün o lmad ığ ın ı a kta ran Başkan Recep Konuk, "Biz büyüyeceğiz, gelişeceğiz derken boş h a ya l k ur mu yo r uz .

Bilimsiz, irfansız bir yere varamayız. Üniversite bunun için var. Dünya her gün kendisini yeniliyor. Sanayide 4.0 diye bir kavram var, aynı şey tarımda da var. Üniversitemiz tarımda, gıdada 4.0'ın da Ana d ol u ’d a n vü cu t bulmasının temellerini atacak” şeklinde konuştu. Ağu stos ayının zaferlerle dolu bir ay olduğunu belirt en Başkan Ko nuk, iki bayramı birlikte

kutladıklarını belirterek, çalışanların Kurban Bayramını ve 30 Ağustos Zafer Ba yr a mı n ı k ut la d ı . “Birlikte başaracağız, insanlığa olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, güçlü bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz" diyen Başkan Konuk, önümüzdeki sürecin Konya Şeker açısından başarıların ardı ardına geleceği bir dönem olacağını ifade etti. (Haber Merkezi)

Türk Milleti asla boyun eğmez!.. Aradan 96 yıl geçti. Geçmişte ülkemizi savaşla ele geçiremeyenler, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile bir kez daha denedi le r. Ol madı şimdi, siyasi ve ekonomi üzerinden Türkiye’mize diz ç ö k t ü r m e y e çalışıy or lar. Anlayamadıkları şey ise imkansızlıklar içinde boyun eğmeyen Türk

halkının bugün hiç boyun eğmeyeceğidir. Çünkü bundan 96 yıl önce Dumlupınar'da aziz şehi tl eri mi zin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen iradeye bugün de sahibiz. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve son aylarda ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında milletimizin ortaya koyduğu tavır,

bu topraklarda 'Büyük Taarruz' ruhunun ne kadar diri olduğunun en büyük göstergesidir. E skisi nden çok daha güçlü olan ülkemiz ve insanımız ne şimdi ne de gelecekte varlığına kast etmek isteyenlere asla izin verecektir.” Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. Yıl

dönümünü tebrik ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların ebediyete kadar Türk Milleti'ne ait olacağını tüm dünyaya duyuran İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)


SAYFA 5

3 EYLÜL 2018

30 Ağustos Tek Vücut Olmuş Bir Milletin Zaferidir 26 Ağustos 1071'de kazandığımız Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar geçen süreçte coğrafyamızı vatanımız haline getirdik. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin se mbo lü olmuş, Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük zaferin ardından geçen yıllarda da milletçe gönül birliği ile kurup geliştirdiğimiz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak; ekonomik, siyasi ve sosyal olarak ülkemizi muasır medeniyetler

ZAYİ :

seviyesinin üzerine taş ımak iç in var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de ülkemizin ile rl e me sin e ma n i olmaya çalışan tüm terör örgütlerine, ekonomik savaşla bize cephe açanlara, huzurumuza kast eden şer güçlere milletimiz tek yürek halinde en güzel cevap vermekte; bütün bunlara karşı Ma la z g i rt ru h u n u , Çanakkale ruhunu ve 30 Ağustos ruhunu her an kalbinde taşımaya devam etme ktedir. K a h r a m a n e cd a d ım ız ı n ta r if i mü mk ü n o l m a y a n zorlukl ar ı yenen azimleri, inanmışlıkları ve kenetlenmeleri ile bize armağan ettikleri Za fe r B ayra mın da

25 Ağustos 2018 Tarihinde, Nüfus C ü z d a n ı m ı k a y b e t t i m . H ü k ü m s ü z d ü r. Tuğçe YAVUZ Adnan Kahveci Mah. Umut Sitesi Umut 1 Apt. Daire 46 Kat: 11 Beylikdüzü / İSTANBUL

onların aziz hatırlarını bir an olsun unutmuyoruz. İnancını ve azmini bir an olsun yitirmeden memleketin her karışını şeref ve haysiyet mücadelesi olarak görüp korumaya ant içmiş bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Beyşehir'de ebediyete uğurladığımız şehidimiz Piyade Er Osman Karağlı başta olmak üzere vatan savunmasında şehit olan büt ün kahramanlarımızı rahmet ve şükran ile yâd ediyor, gazilerimizi minnet ile anıyorum. Tüm milletimizin ve ilçemiz halkının 30

ZAYİ:

Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.” şeklinde demecini tamamladı. (Haber: Özgür Yılmaz)

Bozkır İmam Hatip Lisesinden almış olduğum, 6 No’lu Okul Diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa GÜLER Taşbaşı Mahallesi - BOZKIR


Erenler tepesi yine doldu taştı Bozkır’a bağlı Küçük Hisarlık Mahallesi geleneksel Erenler Tepesi Pilavı bu yıl Kurban Bayramında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Asırlardır atalarından bu yana gelen geleneklerine devam eden Küçük Hisarlık halkı bu yılda geleneğini bozmadığı görüldü.

Geleneksel Erenler Pilavının döküldüğü zirveye yol imkânın bulunmamasından dolayı bir gün önce köy imec es iyle taşınan eş y al ar l a, P i l av la r d ö k ü l d ü , Ay r a n l a r yayılıp Çaylar demlenip

misafirlere ve mahalle halkına ikram edildi. Bozkır Küçük Hisarlık Dernek Başkanı Mehmet Güven gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamalarda “Uzaktan yakından bu

yılda Kurban Bayramına denk getirmiş olduğumuz gelenek sel E renler tep es i ş enl i ğ i mi z e katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Amacımız her zaman

olduğu gibi birlik ve beraberlik. Bu birlik beraberliğin teminini sağlamak adına şenliğimize katılmak için zi rvey e tırmanarak katılanlara ve malzemelerin taşınmasından tutunda i k r a m l a r ı n hazırlanmasında emeği g e ç e n t ü m köylülerimize ve dernek yönetimimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Her yıl şenliğin y apıl dığı y er ol an Erenler zirvesi için şu şekilde rivayet edildiği biliniyor. Halk arasında erenler tepesi olarak

bilinen bu yere Zengibarı kuşatmaya gelen evliyaların kuşatmasında başarılı o lam ayı p boz gun a uğramalarından sonra hâkim tepe olmasından dolayı sığınmalarından ve burada şehit düşen kişilerin mezarların ol mas ından dol ay ı erenler tepesi deniliyor. Bundan dolayı Küçük Hisarlıklılar her yıl burada erenler tepesi olarak bilinen bu tepede atalarından gelen bu geleneğini her yıl şenlik şeklinde sürdürmeye devam ediyorlar. (Haber: Özgür Yılmaz)

‘Çocuklarımız geleceğin Türkiye’sini inşa edecek’ Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkırlı hemşehrimiz Uğur İbrahim Altay, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehanelerde eğitim gören öğrencilere yönelik Beyşehir’de düzenlenen “Asım’ın Nesli Gençlik Kampı”nın final programında öğrencilerle buluştu. Eğitimin sadece sınıflarda ve kapalı binalarda yapılmadığına dikkat çeken Başkan Altay, “Yaz aylarında bu tür etkinliklerle çocuklarımızın kişisel gelişimine önemli katkı sağlıyoruz. İnşallah gelecek nesiller geleceğin Türkiye’sini inşa edecekler” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehane öğrencilerine yönelik Beyşehir’de düzenlenen “Asım’ın Nesli Gençlik Kampı”nın final p r o g r a m ı n d a öğrencilerle buluştu. Beyşehir Gölü k e n a r ı n d a ku ru l a n kampta öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkırlı Uğur İbrahim A l t a y, B ü y ü k ş e h i r Belediyesinin yeni bir kamp alanına kavuştuğunu ifade etti. Eğitimin sadece dersliklerde, sınıflarda ve kapalı binalarda

yapılmadığını belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Düzenlenen kampta öğrenciler çok önemli eğitimler alıyor. Bu yaşta ailelerinizden ayrı kalarak arkadaşlarınızla birlikte en az bir gece geçiriyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi o l a r a k t ü m hizmetlerimizde önceliğimiz çocuklar. Bilgehaneler burada önemli bir mihenk taşını o l u ş t u r u y o r . Çocuklarımızın eğitim öğretim dönemi boyunca eğitim alabilecekleri merkezler oluşturuyoruz. Yaz aylarında bu tür e t k i n l i k l e r l e

çocuklarımızın kişisel gelişimine önemli bir katkı sağlıyoruz. İnşallah gelecek nesiller ülkemiz için daha büyük insiyatifler alacak ve geleceğin Türkiye’sini inşa edecekler. Bizler de onların gelişmesi için büyük gayretler gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Bozkırlı Başkan

Altay, ayrıca bu yıl kurulan havuzlarda 50 bin çocuğun hizmet gördüğünü ve “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında da 4 0 b i n i n ü z e ri n d e çocuğun bisiklet almaya hak kazanacağını anımsatarak, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve cami imamlarına teşekkür etti. Altay,

projenin bir Konya proj esi ola rak t üm Türkiye’ye yayılmasını temenni etti. Programa katılan Be yş e h i r B e l e d i y e Başkanı Murat Özaltun, “Ülkemiz sizlerle inşallah çok daha iyi yerlere g e l e c e k . C um h u rb a ş ka n ı m ı z Recep Tayyip Erdoğan sayesind e i vme yi

yükselttik. Gelecekte bu makamlara geldiğinizde sizlerin de almış olduğunuz bu bayrağı daha ileri götüreceğinize inanıyorum. Bu tesisi çocuklarımızın hizmetine sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Kon ya Mü ftü sü A h me t P o ça n o ğ l u , düzenlediği böyle bir sosyal etkinlikten dolayı B ü y ü k ş e h i r Belediyesi’ne teşekkür ederek, çocukların ve gençlerin bu tür sosyal tesislerde ortak f aa li y et l er d e bulunmasının onların

daha hür ve serbest düşünmeleri için önemli o l du ğ un u k ay de t t i . AK Parti Konya İl Ba şkan Ya rd ımc ıs ı Fahrettin Kulu da gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Medeniyet Okulu Projesi kapsamındaki Bilgehane Ya z Okulu’nda d ü z e n l e n e n yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları ve başarı belgeleri verildi. (Haber Merkezi)

Bozkır Postası Gazetesi Sayı:1006  

Bozkır Postası Gazetesi Sayı:1006

Bozkır Postası Gazetesi Sayı:1006  

Bozkır Postası Gazetesi Sayı:1006

Advertisement