Page 1

YachtExpert Nr. 25 | 2010

Preţ 12 lei

l ’ h y d r o p t e r e

Revista Nautică Română

î n j u r u l l u m i i

Zbor peste valuri,

În jurul lumii www.yachtexpert.ro

Saloane nautice locale • Alegerea unei bărci • Regata Beneteau • Yacht Design Mercedes • Maşina navigatorului • Turism în Caraibe - Peter’s Island • Kayaking în Cuba • Wakeboarding Nr. 25 | 2010

www.yachtexpert.ro


Florin Micu

Viitorul de azi

The Future of Today

Cu 20 de ani în urmă, liniștea lacului Snagov era tulburat doar de motoarele ambarcațiunii prezidențiale, la acea vreme fiind ca și interziă deținerea unei bărci. Alături de Pipera, malurile Snagovului reflectă cel mai bine potența conturilor umflate în ultimii ani. Iar unul dintre simbolurile acestor conturi este deținerea unei ambarcațiuni, de cele mai multe ori cumpărate după principiul “să fie mai mare ca a lui…”. Pare incredibil, dar am văzut până și bărci Azimut pe Snagov, în condițiile în care acestea sunt proiectate pentru mare. Așa se face că am ajuns astăzi la o suprapopulare și, firesc, o suprapoluare a apelor acestei oaze de liniște de altădată, la deversarea haznalelor adăugându-se petele și vaporii de combustibili și zgomotul infernal. Cum ar fi dacă voi, locuitorii Snagovului, v-ați trezi mâine și n-ați mai auzi nimic? Pentru unii, mai ales dintre localnicii dintotdeauna, ar fi ca o întoarcere în timp. Dar poate fi și un pas către viitor. Cum ar fi ca, pe lângă liniște, să constatați lipsa mirosului de benzină, totul concomitent cu păstrarea numărului de bărci pe lac? Vă asigur că nu este doar un vis frumos. În lumea civilizată, propulsia alternativă se extinde din ce în ce mai mult către domeniul nautic, tendința fiind ca transportul pe apele interioare, și nu numai, să devină electric. Iar exemplele sunt cât se poate de reale, de la proiectul PlanetSolar (care va realiza primul tur al lumii cu propulsie exclusiv solară) la australienii de la Solar Sailor (care au lansat la World Expo Shanghai 2010 cel mai mare vas cu energie solară), de la bărcuțele de agrement de pe lacuri, până la micile feriboturi de pe râuri. Iar unele proiecte au depășit demult etapa de experiment, în apele europene întâlnind destul de des asemenea ambarcațiuni, în special pe lacuri. C e ar fi dacă administratorii lacului Snagov l-ar declara liber de noxe în viitorii 5 ani și ar impune doar navigația verde? Sigur, Azimutul ar trebui mutat la mare, dar restul cetățenilor s-ar bucura de… TOT.

20 years ago, the silence of the Snagov Lake was only disturbed by the engines of the presidential boat, at the time possessing a boat being practically prohibited. Along with Pipera, the banks of Snagov best reflect the potency of the accounts inflated in recent years. And one of the symbols of these accounts is to own a craft, most often purchased following the principle "it should be bigger than his ...." It seems incredible, but I have even seen Azimuth boats on the Snagov, although they are designed for the sea. That is how today we are experiencing overcrowding and, consequently, the escalating water pollution of this former peaceful oasis, the discharge of cesspools being accompanied by fuel spots and vapors and the infernal noise. How would it be if you, people of Snagov, were to wake up tomorrow and not hear anything? For some, especially the everlasting locals, it would be like going back in time. However, it could also be a step towards the future. How would it be if, along with the silence, you could also notice the lack of gasoline smell, all the while preserving the same number of boats on the lake? I assure you this is not just a beautiful dream. In the civilized world, alternative propulsion is extending ever more to the nautical field, the trend being for the inland water transport, and not only to become electrical. And the examples are as real as possible, from the PlanetSolar project (to achieve the first exclusively solar powered world tour) to the Australians of Solar Sailor (who released the largest solar powered boat at the 2010 Shanghai World Expo) from the little leisure boats on the lakes to the small river ferries. And some projects have long passed the stage of experiment, such craft being often encountered in European waters, especially on lakes. How would it be if the managers of the Snagov Lake were to declare it pollutant free in the coming five years and only accept the green navigation? Certainly, the Azimuth will have to be moved to the sea, but the remaining citizens would enjoy ... EVERYTHING.

Publisher Florin Micu

Foto Adrian Cobzașu

Redacția Matei Covaci-Putna

Tehnoredactor Florin Pupeză

florin.micu@yachtexpert.ro

matei.covaciputna@yachtexpert.ro

Gheorghe Eliad

gigi.eliad@autoexpert.ro

Adrian Panait Consultant de specialitate Neculai Lariu-Rusu remylrn@azimut-expert.ro

nr. 25 / 2010

4

adrian.cobzașu@autoexpert.ro florin.pupeza@yachtexpert.ro

Director marketing și publicitate Anca Chilianescu anca.chilianescu@yachtexpert.ro

Marketing & PR Daniela Florea

daniela.florea@yachtexpert.ro

Abonamente

abonamente@yachtexpert.ro

Corespondență OP 57, CP 27, Sect. 3, București, 033230 M: +40 (721) 249 495 Tel/Fax: +40 (21) 348 5829 Adresa redacției Bd. Nicolae Grigorescu 31A, bl. N21, ap. 41, sect. 3, București www.yachtexpert.ro

© Copyright AutoExpert Consult S.R.L. Nici un text, fotografie sau imagine grafică nu pot fi preluate, reproduse parțial sau total fără acordul scris al editorului. Alegerea textelor și a imaginilor este făcută de către editor, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.


sumar Nr. 25 / 2010 Foto copertă: l'Hydroptère

8

40

cover story

8

l'Hydroptere

event

22

fan race

40

Regata Beneteau NauticLife 2010

Romanian Boat Show

fan race

48

Rolex Capri Sailing Week

maşina navigatorului

62 nr. 25 / 2010

6

Mercedes-Benz Clasa E Cabriolet

48

64

Subaru Outback


62

66

70

54

yacht design

58

Mercedes-Benz Style

yacht util

34

travel

70

Peter's Island

66

Alegerea unei bトビci

lansare

20

shopping Accesorii pentru iubitorii de mare

34

Feretti 124

prezentare

54

Spirit Yacht

nr. 25 / 2010

7


L’Hydroptere, zbor peste valuri! Text: Gigi Eliad Foto: Guilain Grenier

Un proiect ingenios, tehnologii revoluţionare, ambiţia unui om – Alain Thébault – au format un „trio” care poate reuşi un record de excepţie în lumea selectă a yachtingului cu vele: ocolul lumii în mai puţin de 50 de zile.

nr. 25 / 2010

8


cover story nr. 25 / 2010

9


cover story

Î

nr. 25 / 2010

10

n 1873 Jules Verne a scris „Ocolul Pământului în 80 de zile”, romanul- aventură care a aprins imaginaţia multor generaţii şi care poate fi citit cu interes chiar şi azi. Ceea ce acum 130 de ani a fost o ficţiune a unui scriitor genial poate deveni, în 2014, o realitate prin realizarea unui record de viteză care va însemna “Ocolul Pamântului în mai puţin de 50 de zile” la bordul unui velier deosebit – trimaranul Hydroptere Maxi, ultimul şi cel mai performant dintr-o serie de trei astfel de ambarcaţiuni. Alăturarea a două cuvinte care provin din greacă – hydros (apă) si ptere (aripă) – a dat numele unei ambarcaţiuni frumoase şi rapide, Hydroptere, trimaran cu aripi imerse care, prin forma si modul în care sunt amplasate pe corpurile laterale, fac posibil ca la o anumită viteză ambarcaţiunea să se ridice deasupra apei, reducând rezistenţa la înaintare si permiţând atingerea unor viteze superioare faţă de construcţiile clasice. Incercări şi proiecte bazate pe principiul aripilor submerse sunt menţionate începând cu anul 1869, vitezele au crescut mereu – in anii ’60 au fost recordurile prototipului american HD4 – 70 Nd (1919) şi celui canadian Bras d’Or – 60 Nd, ambele având propulsie cu motor, iar în 1992 ambarcaţiunea cu vele americană Long Shot a atins o viteză medie de 43,55 Nd . Hydroptere a fost gândit, proiectat şi construit cu un singur scop – să devină cel mai rapid velier şi totodată să stabilească un record de viteză considerat ca punct de plecare pentru înconjurul lumii în mai putin de 50 de zile. Alain Thébault este sufletul acestui proiect care cuprinde de fapt trei proiecte într-unul singur: Hydroptere, Hydroptere.ch – lansat in 2010 şi Hydroptere Maxi – prevăzut pentru 2014, fiecare dintre aces-


tea destinat unui anumit scop – depăşirea barierei de viteză, dezvoltarea tehnică, traversarea Atlanticului şi Pacificului, ocolul Pământului în mai puţin de 50 de zile. Trimaranul Hydroptere are lungimea de 18 m, lăţimea de 24 m, corpul principal şi cele două flotoare sunt realizate din carbon şi poate fi considerat un unicat în lumea velierelor atunci când se ridică deasupra valurilor într-un zbor cu viteze de peste 50 Nd (100 km/h). Recordurile de viteză stabilite de Hydroptere au început în 2007 – traversarea Canalului Mânecii mai repede decât a făcut-o Bleriot cu biplanul său, stabilirea unor viteze medii de peste 41 Nd – record omologat, noi recorduri în 2008 pe Mediterana – viteză medie de peste 46 Nd. Trimaranul a devenit primul velier care a atins viteza de 50

Nd si cea de vârf de 56 Nd – Decembrie 2008, întregul concept dovedindu-şi astfel fiabilitatea şi permiţând trecerea la următorul pas prin realizarea “Hydroptere.ch”. Acesta a fost proiectat şi realizat în Elveţia prin diferite parteneriate, cel mai important fiind cu Şcoala Politehnică federală din Lausanne, în ideea de a optimiza caracteristicile de viteză şi comportament în condiţiile unui vânt slab precum şi manevrabilitatea în situaţii şi condiţii care nu permit „zborul” deasupra valurilor. Chiar dacă are dimensiuni reduse– lungime de doar 18 m, Hydroptere este considerat un adevărat laborator destinat testării soluţiilor tehnice şi comportamentului în condiţii reale şi cât mai variate care să permită, în final, construirea celui de-al treilea trimaran – Hydroptere Maxi, cel care nr. 25 / 2010

11


cover story nr. 25 / 2010

12

in 2014 va continua aventura incepută acum peste un secol în romanul lui Jules Verne. Proiectul Hydroptere a plecat de la o idee dar a fost pus în practică şi dezvoltat de mai multe grupuri de lucru care formează un adevărat nucleu de inteligenţă tehnică inter-generaţii în care colaborează tineri ingineri alături de specialişti mai în vârstă. Grupurile de lucru sunt situate în diferite locaţii: un team sportiv format din 10 ingineri, tehnicieni si navigatori cu baza în localitatea La Trinité sur Mer (Bretagne), un design team cu 3 ingineri şi un arhitect naval (Lausanne), o echipă operaţională cu baza la Paris, responsabilă cu logistica şi comunicarea, un grup de susţinere ”strategică" format din persoane care s-au implicat benevol, dar care provin din companii performante, printre altele Dassault, Airbus, Assystem (companie specializată în inginerie și consultanţă). Fişa tehnică Hydroptere: lungime 18,28 m; lăţime (anvergură) 24 m; lungime flotoare laterale 6,7 m; lungime aripi submerse 5,7 m; greutate 7,5 tone; pescaj 3,5 m; pescaj “în zbor” 2 m; catarg 23 m; suprafaţă velică totală 365 mp . Activitatea la bordul ambarcaţiunii este asigurată de un echipaj format din 5-6 membri, dar în

perioadele în care se stabilesc recordurile de viteză numărul creşte la 11 deoarece fiecare manevră trebuie să fie executată rapid şi cât mai eficace, media de vârstă fiind de 30 de ani. Alain Thébault și echipa sa au continuat în luna Mai 2010 încercările si testările trimaranului Hydroptere, iar la sfârşitul lunii au inceput o „buclă” europeană care cuprinde vizite, demonstraţii în porturi din Franţa, Anglia, Germania şi participarea la evenimente sportive sau de prezentare. In portul Kiel trimaranul a participat alături de alte veliere la “Kieler Woche” – a 128-a ediţie a uneia dintre cele mai importante competiţii internaţionale de yachting, onorându-şi blazonul cu viteze de 30-40 Nd şi un record de 42,5 Nd. Hydroptere a rămas in portul Kiel până la 28 iunie. Hydroptere Maxi”, trimaranul destinat stabilirii recordului în jurul lumii, este proiectat să aibă o lungime de 32 m, 30 m lăţime şi va reprezenta încununarea eforturilor depuse de Alain Thébault și cei care au fost alături de el în susţinerea celor două provocări, tehnologice şi umane – realizarea celui mai rapid velier din lume şi stabilirea recordului într-o croazieră circumterestră – înconjurul lumii în mai puțin de 50 de zile. Succes Alain, vânt din pupa Hydroptere !


nr. 25 / 2010

13


Campionat mondial la Constanța În perioada 27 Iulie -8 August 2010 va avea loc la Constanța Campionatul Mondial al Clasei Flying Dutchman. Această clasă este una dintre cele mai dezvoltate clase de ambarcațiuni cu vele din Europa, fiind până în 1996 clasă olimpică. În anul 2007 România a primit dreptul de a organiza Campionatul Mondial din 2010 (www.sailfd.ro). În urma estimărilor făcute de către organizatori și de către IFDCO numărul participanților se va situa între 50 și 70 de ambarcațiuni din 15 țări și cel puțin 3 continente. Plecând de la estimările de participare, se poate extrapola cifra oaspeților prezenți la competiție, undeva între 140 și 210 persoane. Locația fizică este portul Tomis, în zona sa nordică, ce este deja amenajată cu toate cele necesare (apă, curent, etc). Organizatorii sunt CMFD, Federația Română de Yachting, Yacht Club București, Asociația Națională a Clasei FD International Flying Dutchman Class Organization. Vor oficia arbitri internaționali din 6 țări și vor fi implicate aproximativ 10 ambarcațiuni de asistență logistică și alte câteva pentru public. Zona de concurs este situată în largul plajei Modern, iar regatele pot fi urmărite de pe întreaga faleză ce mărginește această plajă.

Salonul Internaţional VINVEST 2010 La această manifestare au participat 23 de producători de vin şi 10 distribuitori au oferit publicului larg o gamă extrem de variată de vinuri, din toate regiunile ţării şi ale Europei. Alături de ei, alte 26 de societăţi au oferit accesorii pentru industria vinului şi servicii conexe. Aproximativ 8000 de vizitatori au trecut pra-

nr. 25 / 2010

14

gul VINVEST pe parcursul celor trei zile, degustând vinurile, asistând la demonstraţii gastronomice şi adevărate cursuri de asociere vin-mâncare, susţinute de un somelier şi de un maestru în artă culinară. Şi pentru că un vin românesc merge excelent cu mâncarea tradiţională românească, pe platoul de lângă Centrul de Afaceri, producători tradiţionali de mezeluri, brânzeturi, produse de panificaţie și miere au deschis căsuţele pline cu bunătăţi. La mare căutare au fost: pita de Pecica, zacusca de la Oraviţa, pastrama de oaie şi virşli de la Brad.


Dubai Victory Team a câștigat pe 18 iulie etapa Class One BMW Norwegian Grand Prix cu Fazza 3 și Fazza 1 terminând pe pozițiile 1 și 3 și cu o nouă ambarcațiune ieșită din atelierele Victory, Spirit of Dubai terminând pe locul 2. După un start spectaculos și dramatic, care i-a surprins pe favoriții de la Welmax câștigând prima linie dreaptă, după o luptă de o tură și jumătate în care Fazza 1 aproape că s-a răsturnat într-o întoarcere și o serie de defecțiuni, care au redus numărul bărcilor de pe apă, echipajele Fazza și Spirit of Dubai au revendicat podiumul. Pentru a doua oară în două curse Arif Al Zafeen și Nadir Bin Hendi au făcut o dublă victorie prin care și-au apărat titlul de campioni mondiali, crescând avantajul deja existent. După ce au trecut în tura a doua de Welmax, cele două echipe Fazza și-au păstrat avantajul până la final, completând cursa de 68,12 mile nautice în 43 de minute 23,23 secunde cu o viteză medie de 173,15 km/h. Victoria din Norvegia aduce pentru Al Zafeen și Bin Hendi 29 de puncte și pune echipa Victory în fruntea favoritelor pentru campionatul de 13 curse. Următorul concurs, Swedish Grand Prix va avea loc în perioada 6-8 August în Uddevalla.

Volvo Youth Sailing ISAF World Championship 2010 Volvo Ocean Race este mai mult decât o competiție. Este o stare de spirit în lumea yachtingului mondial, care începe de la vârste fragede. Cea mai bună dovadă este Volvo Youth Sailing ISAF World Championship 2010, care s-a desfășurat la Istanbul în perioada 8-17 iulie, la

care s-a înregistrat un record de participare. Tinerii concurenți au celebrat împreună cea de-a 40-a aniversare a competiției, care s-a desfășurat până acum în 23 de țări, ediția 2010 fiind o premieră pentru Istanbul. Concursul a avut opt serii, pentru fete și băieți, câte 12 curse pentru fiecare clasă.

news

Victory câștigă în Norvegia


news

Azimut 64 Tradiția Azimut în realizarea de yachturi flybridge este continuată de noul model Azimut 64. Cu o lungime de peste 20 de metri, acest model vine ca înlocuitor pentru Azimut 62, yacht vândut în 200 de exemplare în întreaga lume. Noul model are un stil inovator și un nivel înalt de siguranță, dar și cu o serie de elemente preluate de la Azi-

mut 62, elemente care i-au asigurat acestuia succesul comercial. Siguranța este garantată de omologarea în clasa A, ce se traduce prin faptul că Azimut 64 poate naviga pe orice mare, în orice condiții meteo. La construirea ambarcațiunii au fost folosite în mod echilibrat materiale tradiționale, dar și materiale compozite, cum este fibra de carbon, pentru a asigura în zonele supuse la încovoieri o rezistență superioară.

Inovație marca Ferretti Ferretti Yachts își menține poziția de lider în designul, construcția și vânzarea de yachturi, prin noul Ferretti 800, ambarcațiune care îmbină stilul original Ferretti cu o serie de elemente inovatoare. Așa cum ne-a obișnuit constructorul, noul yacht este desenat de arhitectul Gianni Zuccon

de la Studio Zuccon International Project și Ferretti AYT – Advanced Yacht Technology. Alianța dintre cele două companii a lansat la apă un yacht cu linii exterioare neobișnuite și cu un spațiu interior generos. Stilul Ferretti este împrospătat prin două noutăți esențiale: acoperișul colorat diferit și forma ferestrelor laterale. ”Branhiile de rechin” specifice Ferretti au fost redesenate, astfel interiorul este mult mai luminos. Pentru a se obține maximum de lumină pe puntea inferioară, AYT a realizat mai multe prototipuri până a decis forma finală. Ambarcațiunea este propulsată de două motoare MAN 1800 și ajunge până la viteza de 31 de noduri. nr. 25 / 2010

16


news

Bărci solare și în Canada

nr. 25 / 2010

18

Solar Osprey este una dintre cele mai mari bărci alimentate cu energie solară lansate în America de Nord până acum. Vizitatorii care vor

merge la lacurile din Lake St. George Conservation Field Centre lângă Richmond Hill, Ontario, au acum încă un motiv pentru a face vacanța acolo. În același timp, fericite vor fi și păsările migratoare care, conform celor de la Toronto and Region Conservation Authority (TRCA), au devenit mult mai puțin stresate odată cu folosirea catamaranului electric. Autoritatea a ales compania lui Montgomery Gisborne, Tamarack Lake Electric Boat Company, pentru a găsi o soluție prietenoasă cu mediul, care să le permită copiilor și elevilor să studieze fără să deranjeze viața sălbatică mai mult decât este absolut necesar. Noul catamaran propulsat cu energie solară are o lungime de 32 de picioare și poate să transporte 25 de persoane fără să afecteze mediul înconjurător. O astfel de inovație ne face să visăm la astfel de soluții și în Delta Dunării, unde multitudinea de specii protejate este cu siguranță afectată și de bărcile cu motor ce se aud pe canale atât timp cât ține și sezonul turistic.

Turul lumii cu energie solară Visul de a face un tur al lumii cu o ambarcațiune care să consume minim de energie l-a motivat pe Raphaël Domjan încă de la sfârșitul anilor 1980. Acesta și-a dorit inițial să realizeze acest tur cu ajutorul unei amfibii ultraușoare. În anul 2003, cu ajutorul partenerilor companiei Horus Networks, le propune clienților primul serviciu de găzduire WEB susținut de energie solară. 2004 este anul în care Raphael se hotărăște să facă turul lumii într-o ambarcațiune solară. În acea perioadă o astfel de expediție nu era încă foarte populară. Astfel Rafael are de dus muncă de convingere cu viitorii sponsori. Pentru a face asta își alătură o echipă de entuziaști pregătiți să-l urmeze în aventură. ”La început eram singur, aveam doar un vis cu care să conving” povestește Raphaël Domjan. În luna februarie 2008, finanțarea ambarcațiunii era asigurată de sponsorul principal. Astăzi, peste 100 de persoane lucrează în lumea întreagă pentru proiectul PlanetSolar. Pe scurt, în 2011 va avea loc prima călătorie în jurul lumii propulsată doar de energie solară, cu opriri de-a lungul ecuatorului, unde este disponibilă cea mai mare cantitate de lumină solară. Călătoria de peste 50.000 km va dura 160 de zile, la o viteză medie de 7,5 noduri.


Primul Custom Line 124 la apă Text: Matei Covaci-Putna

Exclusivistul constructor din grupul Ferretti, Custom Line, a lansat la apă primul exemplar din seria 124’ nr. 25 / 2010

20


Primul model lansat are o cocă albastru închis și o suprastructură albă și iese în evidență prin spațiul bine împărțit atât din interiorul cât și în exteriorul ambarcațiunii. Exteriorul are linii elegante și o suprafață vitrată generoasă, care permite luminii naturale să inunde interiorul. Este posibilă instalarea unor uși și ferestre laterale de mari dimensiuni, dar și crearea unor zone intime. Puntea interioară este împărțită între spațiul conducătorului și zona de dining/lounge, poziționată puțin mai sus, pentru a garanta intimitatea. Modelul are și zone exterioare mari, inclusiv o masă din lemn de tec pentru 10 persoane. Această zonă poate fi transformată în lounge prin înlocuirea mesei cu o serie de canapele. Puntea superioară are o a doua zonă în aer liber, unde poate fi instalat un loc pentru plajă sau un Jacuzzi. Zona de lounge se închide cu o canapea semi-circulară, un loc perfect de relaxare. Pentru interior, designerii de la Studio Zuccon International au gândit spații vaste, cu un salon de peste 50 mp, un dormitor matrimonial și patru cabine pentru oaspeți. În total, Ferretti Custom Line 124’ poate primi la bord 10 oaspeți și 6 membri ai echipajului. Mai mult, posibilitățile de personalizare extinse îi permit unui viitor proprietar să modifice scopul unor zone. Un spațiu de fitness cu echipamente de ultimă generație poate fi instalat în locul uneia dintre cabine, de exemplu. Performanțele sunt garantate de cel mai mare motor construit de MTU, care dezvoltă 3510 CP și imprimă o viteză maximă de 27 de noduri, iar confortul este asigurat de sistemul Mitsubishi Anti Rolling Gyro, care reduce balansul ambarcațiunii cu peste 50%.

lansare

L

a sfârșitul lunii mai, Custom Line și-a lansat la apă noul vârf de lance al gamei, modelul 124’. Marca grupului Ferretti se numără printre liderii mondiali în construcția de maxi-yachturi din material compozit, cu lungimi cuprinse între 26 și 37 de metri. Custom Line 124’ are o lungime de peste 37 de metri și a fost construită la șantierul naval din Ancona. Momentul, pecetluit de spargerea unei sticle de șampanie de coca de un albastru închis, a fost emoționant, mai ales că a simbolizat împlinirea tuturor eforturilor inginerilor, designerilor și a celorlalți muncitori din șantier, care au lucrat la fiecare detaliu al ambarcațiunii. Yachturile Custom Line au ieșit întotdeauna în evidență prin faptul că, alături de arhitect, proprietarul își poate personaliza toate acele aspecte ale yachtului care nu țin de structură. Acestea țin de lemnul folosit, pielea, țesăturile și finisajele de la bord, lucruri care fac fiecare model unic, la fel ca o oglindă a personalității proprietarului. ”Suntem foarte mândri de noul nostru model și suntem entuziasmați de lansarea de astăzi, care marchează începutul unei noi perioade de creștere pentru Custom Line” a declarat Marco Segato, brand manager Custom Line. Acesta a completat ”Am vândut încă două unități Custom Line 124’, care se află deja în construcție la șantierul din Ancona, confirmând răspunsul bun din partea pieței pentru acest noul model, care va fi expus în premieră mondială în acest an la Cannes, la viitorul Festival de la Plaisance. ” Ferretti Custom Line 124’ a fost desenat de arhitectul naval Gianni Zuccon de la Studio Zuccon International Project, responsabil atât pentru designul exterior cât și pentru interior. Acesta a colaborat strâns cu AYT, Advanced Yacht Technology, centrul de cercetări navale și design al grupului Ferretti.

nr. 25 / 2010

21


Pulsul pieței nautice românești

event

Text și foto: Matei Covaci-Putna

nr. 25 / 2010

22


event

În fiecare an, direcţia în care se îndreaptă piaţa nautică din România este indicată de saloanele nautice din Bucureşti şi Constanţa

nr. 25 / 2010

23


event

R

nr. 25 / 2010

24

omânia este o ţară cu o activitate nautică relativ recentă, piaţa de ambarcaţiuni existând doar la nivel simbolic înainte de 1989. Din 2006 entuziaştii de la Set Events încearcă să creeze o tradiţie din organizarea de saloane nautice la Bucureşti şi ceva mai recent, din 2008, pe malul mării. La prima ediţie, Romanian Boat Show a ocupat un spaţiu expoziţional de numai 3500 mp, urmând să se extindă în timp la 9000 si 12000 mp. Popularitatea câştigată la primele ediţii a adus în acelaşi loc dealeri din ţară, dar şi expozanţi veniţi din Anglia, Bulgaria, Italia sau Franţa. Pentru că în 2008 piaţa de ambarcaţiuni era una promiţătoare, s-a inaugurat şi Romanian Boat Show pe malul mării, acolo unde este şi locul ambarcaţiunilor şi unde stau în timpul verii pasionaţii. Prima ediţie s-a înregistrat pe platforma Power Marine din Mamaia, lângă Hotel Rex. În ciuda vremii ploioase evenimentul a înregistrat peste 2000 de vizitatori, care, pe lângă vizitarea ambarcaţiunilor au şi putut ieşi în larg cu acestea. În 2009 şi 2010 Romanian Boat Show s-a mutat în Portul Tomis, unul dintre locurile unde proprietarii de yachturi îşi ancorează ambarcaţiunile. Anul 2009 a fost unul dificil pentru întreaga industrie nautică europeană, dar Romanian Boat Show a păstrat suprafaţa expoziţiei, schimbând locaţia cu Zona Comercială Băneasa, unde vizita-

torii s-au putut bucura de locuri de parcare suplimentare şi de alte facilităţi. Cu toate că numărul de vizitatori înregistraţi în cadrul salonului a fost în scădere faţă de ediţia din 2008 se observă creşterea procentului de vizitatori specializaţi, care vin la salon pentru a găsi accesorii ori bărci pe placul lor. În 2009 s-au înregistrat 5000 de vizitatori pe bază de bilete şi invitaţii şi s-au vândut, conform organizatorilor peste 65% dintre ambarcaţiunile prezentate la expoziţie, multe dintre acestea având totuşi valori sub 30.000 de euro. A cincea ediţie, cea din 2010, a avut loc în perioada 5-9 mai şi a păstrat locaţia din Zona Comercială Băneasa din Bucureşti. Cifrele oficiale spun că pe toată durata târgului s-au înregistrat peste 3000 de vizitatori, dintre care 2100 pe bază de bilet şi restul pe bază de invitaţie. Un procent de 40% dintre ambarcaţiunile prezente şi-au găsit cumpărător, valoarea totală a achiziţiilor fiind de aproape două milioane de euro. Cei care nu au reuşit să-şi găsească ambarcaţiunea potrivită au avut ocazia să facă acest lucru şi în perioada 16-20 iunie în Portul Tomis din Constanţa.

Tedinţe 2010 Cu toate că ţara noastră are o piaţă nautică atipică şi destul de puţin dezvoltată, la Romanian Boat Show Băneasa am putut remarca o direcţie asemănătoare cu a altor saloane europene de tradiţie. Practic, dimensiunea bărcilor a scăzut şi a crescut numărul expozanţilor care promovează sporturi nautice şi accesorii. Kayak & Canoe Expert au avut un stand impresionant, atrăgând atenţia către un sport nautic nu foarte costisitor, dar care poate oferi satisfacţii deosebite pentru pasionaţii de apă. Au fost cel puţin patru expozanţi care vindeau accesorii sau bărci pentru wakeboarding, sport de nişă, dar care are un număr destul de mare de fani şi practicanţi în România. Pentru pasionaţii de scufundări, cei de la Scubadiver au avut un stand în care prezentau echipamentele de scufundări, dar promovau şi cursurile, pentru a practica scufundările fiind nevoie de o pregătire specială. Motoarele pentru ambarcaţiuni au avut şi ele o pondere importantă, fiind reprezentate mărcile Mercury, Suzuki şi Beta Marine. Ambarcaţiunile expuse au fost în majoritate bărci cu motor, pasionaţii de navigaţie cu vele simţind lipsa măcar a unui catarg înălţat, chiar pe asfaltul din parcarea Centrului Comercial Băneasa. După ediţia 2010 a Romanian Boat Show putem spune că, în ciuda unui climat economic dificil, pasiunea pentru mare este încă vie şi oamenii încă îşi doresc să iasă pe apă.


event nr. 25 / 2010

25


Gabriela Ismailciuc – Ronix Wakeboards "Practic, așteptările de la orice salon sunt de a stabili contacte, să ne mărim businessul, dar şi să înregistrăm ceva vânzări. Anul acesta sper ca activitatea să crească, aşa cum s-a întâmplat de la an la an. Anul trecut într-adevăr s-a înregistrat o stagnare şi riderii noştrii au avut mici probleme, dar, fiind un sport pe care îl faci din pasiune, încerci să îl practici în continuare."

event

Ramiro Angelescu - Scubadiver.ro ”Sezonul 2010 va fi cu 40% mai jos faţă de anul trecut datorită recesiunii prin care trecem. Noi ne-am adaptat la această situaţie oferind clienţilor preţuri mult reduse, în anumite cazuri chiar mai mici decât cele oferite în ţările vestice. Avem un adaos comercial foarte scăzut pentru a încerca să menţinem în viaţă această activitate. Suntem prezenţi la saloane nu pentru a vinde produsele în stand ci pentru a ne face cunoscuți. Acest sport pe care noi îl reprezentăm aici este unul de nişă. Numărul de clienţi este destul de redus, mai ales că în România există un fenomen bizar. Aproximativ 75% din cetăţenii români nu ştiu să înoate, datorită faptului că sportul nu este promovat. Astfel, ne adresăm din start la un procent de 25% din populaţia ţării, care știe să înoate. Este şi un sport relativ costisitor, un echipament complet costând aproximativ 1200 euro. Acest lucru nu este esenţial pentru că, dintre elevii şcolii noastre de scufundări foarte mulţi aleg să închirieze, achiziţionarea unuia fiind o opţiune doar pentru cei care practică frecvent acest sport. Mai vrem să anunţăm că pe piaţa echipamentelor de scufundări s-a lansat brandul Head, care face concurenţă firmelor deja titrate ca Speed şi Arena.”

Viorel Deciu – General Manager Mecanexim, importator Beta-Marine ”Suntem importatori Beta-Marine în România de motoare diesel navale şi motoare generatoare navale. Motoarele navale sunt de la 30 la 150 CP şi cele generatoare de la 3 la 900 KW. Acestea sunt fabricate în Marea Britanie şi se bazează pe motoarele japoneze Kubota. Ne ocupăm de comercializarea, instalarea, revizia şi chiar de proiectarea de transmisii pentru acestea. Este a doua oară când participăm la Romanian Boat Show, anul trecut am reuşit să vindem cinci motoare. La expoziţia actuală am avut mulţi vizitatori şi suntem mulţumiţi de ce am făcut la târg şi sperăm să vindem şi mai mult în 2010, când va fi obligatorie instalarea de motoare navalizate, care să respecte normele de poluare, aşa cum sunt motoarele Beta-Marine.” nr. 25 / 2010

26


event nr. 25 / 2010

27


event nr. 25 / 2010

28

Andreea Haş - Director de dezvoltare EuroNautica Motors

Ovidiu Rebegel – Director General American Nautics

"La fel ca toţi importatorii şi dezvoltatorii de afaceri în domeniu avem aşteptări mari, dar trebuie să ne raportăm la contextul economic şi la nivelul social actual. Nivelul de trai a scăzut, clienţii noştri, oameni de afaceri şi nu numai, au renunţat să mai investească în activităţi recreaţionale. Din acest motiv tendinţa este de scădere a vânzărilor. Sperăm însă ca pasionaţii în domeniul nautic să-şi concentreze eforturile financiare pentru a da curs pasiunii şi dorinţei de a fi mereu pe mare."

"Vânzările sunt conform previziunilor. Am reușit vânzarea a patru ambarcațiuni pe perioada târgului: Bayliner 652 Cuddy Cabin, Boston Whaler 170 Montauk, Maxum 1800 SR3, Linder 400 Sportsman. Locația aleasă de organizatori – nepotrivită. Puțini vizitatori. Cei care au fost: puțin dezorientați de situația economică în general. Din păcate, iar au fost propuse spre vânzare ambarcațiuni supramotorizate."


Direcții în yachtingul românesc

interviu

Interviu realizat de: Matei Covaci-Putna Foto: Arhiva personală Mihai Butucaru

nr. 25 / 2010

30

Mihai Butucaru, președintele Federației Române de Yachting ne vorbește despre direcția în care se îndreaptă yachtingul ca sport în România YachtExpert: Ce șanse mai are yachtingul românesc ca sport în actualul context economic? Mihai Butucaru: Să fiu realist, pot spune că suntem prea mici să fim afectați de contextul economic actual. Privesc acest lucru ca pe un avantaj paradoxal. Sunt o persoană fundamental optimistă. Cred în supraviețuirea acestui sport și, mai mult, cred că se va dezvolta în viitor. Încerc să motivez acest optimism cu câteva argumente: în primul rând au apărut germenii normalității în ceea ce privește activitatea care stă la baza dezvoltării yachtingului și anume activitatea de club cu cele două componente fundamentale, cea de perimetru de socializare și cea sportivă. Dacă ne întoarcem în istorie constatăm că primele structuri de "club" au apărut încă din antichitate, iar termenul ca atare, încă din secolul XVI. Atunci, clubul reunea persoane cu relative afinități și pasiuni comune. În secolul XVIII au apărut primele cluburi în care se practicau și activități sportive pe lângă cele de socializare, iar de aici până la competiții și performanță nu a mai fost decât un pas. Trebuie să înțelegem că o dezvoltare normală în orice sport nu se

poate face decât plecând de la o bază mare de selecție ce are drept componentă majoră cluburi puternice. În această tranziție către normalitate noi trebuie să schimbăm fundamental concepția despre organizarea sportului dacă vrem să supraviețuim și să facem și performanță. În perioada interbelică multe sporturi, printre care și yachtingul porniseră foarte bine prin cluburi puternice cu susținerea materială a membrilor, deci erau cluburi unde membrii se întâlneau de plăcere, participau la activități sportive, iar cei care erau capabili să facă performanță erau sustinuți de întreaga structură. În perioada comunistă sportul a devenit un mijloc de propagandă fiind susținut artificial de către stat, iar noțiunea de club în adevăratul său sens a dispărut. Revenind la răspuns, optimismul meu se bazează pe faptul că au apărut deja structuri ce au înțeles mecanismul natural prin care se poate ajunge la performanță prin efortul membrilor fără să se stea cu mâna întinsă către stat. Al doilea motiv, ce mă determină să fiu optimist, este acela că mai există încă un grup de pasionați care își sacrifică timpul și resursele pentru a menține aceas-


proces dureros și dificil care presupune, în opinia mea, timp mult și sacrificii. Trebuie înțeles că Federația, prin statutul ei, nu finanțează activitatea de performanță ci o conduce. În țările cu tradiție în yachting, federațiile naționale fac politica de dezvoltare, crează cadrul de reprezentativitate la nivel internațional și sprijină logistic, tehnic și metodic cluburile. La rândul lor cluburile contribuie financiar la bugetul federațiilor cu procente cuprinse între 40 și 60 din bugetul total al acesteia. Câteva cifre cred că vor fi suficiente pentru a exemplifica acest lucru. Federația olandeză are un buget anual de 4,5 milioane de euro, din care 40% din cotizațiile plătite de cluburi, 20% din bugetul de stat, 30% de la Comitetul Olimpic Olandez și 10% din venituri proprii. Trebuie menționat că în Olanda sunt circa 120.000 de sportivi legitimați la yachting în circa 800 de cluburi, iar rezultatele de la ultimile jocuri olimpice au fost 2 locuri 2, un loc 4 și unul 5. Spre deosebire de Olanda, în România sunt 21 de cluburi însumând circa 250 de sportivi, iar bugetul anual nu depășește 30.000 de euro. Despre medalii la jocurile olimpice nu cred că mai este cazul să vorbim. Revenind la răspunsul la întrebarea dumneavoastră, consider că Federația poate și trebuie să sprijine cluburile în conturarea unei strategii de dezvoltare, să dezvolte o strategie de promovare a acestui sport în rândul potențialilor practicanți sau fani, să asigure cadrul de reprezentativitate internațională pentru a facilita așezarea yachtingului românesc pe harta yachtingului mondial.

interviu

tă activitate ce a avut un declin accentuat începând cu 1990. Mă bazez foarte mult pe acești câțiva entuziaști de vârste diferite și împreună cu ei mi-am propus să realizez fundația pe care să se poată construi mai târziu în mod sănătos. YE: Care este tendința în competițiile interne? Vor predomina în viitorul apropiat yachturile de mari dimensiuni, adaptate pentru concurs sau cele mici, dedicate exclusiv sportului? M.B.: Răspunsul la aceasta întrebare este simplu. Dacă dorim o dezvoltare normală a yachtingului, toate clasele de ambarcațiuni trebuie să apară încet încet pe apele din țară. Este o problemă de timp până când acest lucru se va întâmpla, dar este nevoie de un efort susținut în ceea ce privește promovarea acestei discipline. Ambele tipuri de ambarcațiuni sunt "necesare" în cadrul unei dezvoltări sănătoase mai ales că se adresează unor segmente diferite de buget, vârstă, abilități și preocupări. Yachtingul este unul dintre sporturile ce pot fi practicate la orice vârstă și nu cred că va exista concurență între cele două "ramuri". Practic, orice velă în plus pe apă este un bun câștigat pentru yachtingul românesc. YE: Cum susține Federația Română de Yachting cluburile de yachting din România? M.B.: Cum spuneam mai devreme, problema majoră în sportul românesc este cea a schimbării mentalității oamenilor din sport și a celor ale căror activități influențează sportul și revenirea la normalitate. Este un

nr. 25 / 2010

31


interviu nr. 25 / 2010

32

YE: Yachtingul ca sport, hobby sau pasiune este încă la începuturi în România. Cum ar putea crește interesul media pentru acest domeniu? M.B.: Dacă facem iarăși referire la istorie, putem constata că accesul nostru la mare datează doar din 1877. Așadar nu există o tradiție navală consistentă în cultura românească, cu toate că de atunci până în 1944 s-au făcut pași mari în a recupera acest dezavantaj. Practic, cred că un sondaj făcut în rândul populației ar releva faptul că yachtingul ca sport este foarte puțin cunoscut în țară, mai puțini știind că se și practică în România încă de la începutul secolului XX, neîntrerupt. Așadar nu este o activitate sau sport aflată la început. Faptul că este necunoscut este cu totul altceva și aici avem foarte mult de lucru. Trebuie să menționez că această problemă este dezbatută de către ISAF (Federația Internațională de Yachting) și EUROSAF(Federația Europeană de Yachting) la nivel mondial. Prin natura sa yachtingul este o activitate ce se desfașoară departe de public, cu reguli complicate și în condiții meteo adesea ostile. De aici rezultă un caracter destul de restrictiv referitor la posibila audiență. Referitor la expunerea media, fiind o problemă de maximă importanță, am luat decizia de a ne adresa unei firme ce are ca obiect de activitate marketingul sportiv și cu care dezvoltăm în prezent o strategie ce are ca scop crearea unei imagini acestui sport și atragerea de practicanți și sponsori. YE: Cum își va promova Federația Română de Yachting activitățile?

M.B.: Conform celor stabilite cu partenerul nostru, în cadrul strategiei de marketing vom încerca să creăm evenimente atractive în timpul competițiilor sportive, să aducem cât mai mulți oameni pe malul apei care să vadă și să asocieze yachtingul cu o activitate plăcută, desfășurată într-un mediu natural plăcut, cu competiția, cu un anume stil de viață. De asemenea încercăm să creștem an de an numărul competițiilor din calendarul oficial și implicit un număr mai mare de participanți și mai multe vele pe apă. Un fapt care poate nu este suficient cunoscut, este acela că în cadrul Federației noastre își desfășoară activitatea și motorboatingul, ramura ce are un grad ridicat de atractivitate, fiind mai accesibil pentru public. Prin îmbinarea celor două activități nautice încercăm să le facem să se potențeze reciproc. O altă cale de promovare este de a organiza cât mai multe competiții internaționale pentru a introduce România în marele circuit competițional. Încercăm ca în viitorii ani să organizăm cel puțin un eveniment major anual (campionat mondial sau continental) precum și întâlniri ale federațiilor internaționale sau europene. Nu trebuie să uităm faptul că sportul este un vector de imagine important și organizarea unor asemenea evenimente susține imaginea țării organizatoare. Mizăm aici și pe "exotismul" Mării Negre, mare ce este foarte puțin cunoscută de către practicanții Yachtingului la nivel european sau mondial.


Ce barcă să-mi aleg? Text: Gigi Eliad

Apa, în diversele ei forme – râuri, lacuri, mare, ocean, este o permanentă atracţie pentru mulţi dintre cei care nu se mulţumesc doar să privească, vor să fie “mereu pe valuri”, indiferent că sunt într-o barcă cu motor sau la bordul unui yacht motorizat ori cu vele. nr. 25 / 2010

34


turi cu motor sau vele cu lungimi începând de la 6 m, posibilitatea staţionării la bord pentru minim 2 persoane. Navigaţia costieră: yachturi cu motor sau vele, 1-2 cabine, asigurarea staţionării la bord pentru 4-6 persoane.

Bărcile gonflabile Recomandabile pentru rîuri sau lacuri, Deltă, litoral, ideale pentru o navigare la mică distanţă de ţărm, excelente pentru pescuit, mici excursii sau, pur şi simplu, pentru plăcerea de a naviga. Ambarcaţiunile pot fi cu chilă gonflabilă sau rigidă, cele cu chila gonflabilă au lungimi de 3- 4 m, greutate 45 - 90 kg, capacitate de transport 4-9 persoane, propulsie cu motoare de 15 – 35 CP. Corpul bărcii este format din 2 sau 3 baloane gonflabile laterale şi o chilă care se umflă separat în lungul bărcii cu rol de micşorare a derivei. In interior este un panou necesar pentru rigidizare format din două sau mai multe segmente de lemn sau aluminiu. Materialul din care este realizat corpul este cauciucul pânzat sau materialele sintetice, în borduri sunt locaşuri de fixare a vîslelor, iar de jur împrejurul bărcii este prevăzută o margine de protecţie . Transportul se face în portbagajul maşinii sau cu barca umflată şi fixată pe un portbagaj exterior pe acoperiş sau pe o remorcă de mici dimensiuni. O variantă a bărcii gonflabile este barca cu chilă rigidă, soluţie constructivă care asigură o mai mare rigiditate în special pe valuri, micşorarea derivei laterale şi îmbunătăţirea manevrabilităţii. Chila rigidă face posibilă construcţia unor ambarcaţiuni de până la 6-7 m, propulsie cu două motoare, capacitate de 12 persoane, dar transportul se face cu o remorcă mai mare. În ambele variante constructive comanda motorului și a direcţiei poate fi făcută de la maneta motorului sau de la un panou separat dotat cu volan şi instrumente de control. O variantă interesantă a barcilor gonflabile este cea a bărcilor cu catarg şi vele, cu un singur corp sau cu două (catamaran), bărci care oferă plăcerea unei navigaţii silenţioase, economice şi, putem spune, ecologice. Avantaje: • preţ abordabil, nu necesită o întreţinere pretenţioasă, poate fi adusă pe mal sau ţărm, pescajul mic permite navigarea pe ape puţin adînci, raportul între lungime-lăţime asigură o stabilitate satisfăcătoare. Dezavantaje: • posibilitatea de deteriorare la contactul cu pietre ascuţite, scoici, crengi sau copaci care sunt sub nivelul apei, nu permite staţionarea pasagerilor pe timpul nopţii, nu oferă protecţie pe timp de ploaie, spaţii relativ reduse pentru depozitarea alimentelor, echipamentelor, rezervelor de combustibil şi, implicit, limitarea

yacht util

Î

ntrebarea este simplă, răspunsul ceva mai complicat deoarece trebuie să avem răspunsuri la câteva intrebări privind viitoarea noastră barcă – am numit generic „barcă”, dar se înţelege că discutăm şi de yachturi cu motor sau vele. Ofertele existente pe piaţa de profil din Romania acoperă cerinţele unui segment larg de potenţiali cumpărători şi viitori proprietari de ambarcaţiuni, dar o astfel de investiţie merită o atenţie pe măsură. Cele mai importante întrebări ar fi, la o primă formulare: unde folosim barca, cât timp o folosim intr-un an şi, în final, pe ce buget ne putem baza? Unde folosim barca? Avem de ales intre râuri, lacuri, bălţi, sau pe scurt, ape interioare, Dunărea şi Delta Dunării, Marea Neagră şi zona costieră sau, într-o perspectivă mai largă, navigaţia de larg pe mare sau ocean. Cât timp o folosim? Escapade de sfârşit de săptămână la pescuit, un concediu de 1-2 săptămâni în Deltă sau la Mare sau, de ce nu, o croazieră în lungul litoralului pînă în Mediterana şi poate mai departe. Ce buget avem la dispoziţie? Concret, pe lângă banii necesari cumpărării unei bărci noi sau de ocazie mai trebuie să ţinem cont şi de costurile cu staţionarea la cheu, taxele anuale, asigurarea generală a bărcii, dar şi a celor care vor fi la bord în cazul unor croaziere mai îndelungate, banii necesari consumabilelor – combustibil, hrană, banii pentru echipamente suplimentare de siguranţă individuală care sunt obligatorii conform reglementărilor legale, bani pentru cumpărarea motorului, bani necesari transportului de pe uscat pe apă la care se adaugă, evident, veşnicele “cheltuieli neprevăzute”. Cam acesta ar fi răspunsul la o primă analiză pe care trebuie să o facem înainte de a începe să căutăm barca pe care ne-o dorim. Ce mai trebuie să ştim? Semnificaţia unor unităţi de măsură pe care le întâlnim în cataloagele sau ofertele la care avem acces: • lungime: 1 inch (in / ţol) = 2,54 cm; 1 foot (ft) (picior) = 12 inches = 0,30480 m; • greutate: 1 kg = 2,20 pounds; • volum: 1 litru = 0,22 gallon; 1 gallon = 4,54 litri; • presiune: 1 bar = 1, 019 atmosfere; • putere: 1 kW = 1,36 CP; • distanţe: 1 Mn (Milă nautică) = 1852 m; • viteză: 1 Nd (nod) = 1 Mn/h. Analizând cumpărarea unei ambarcaţiuni doar din perspectiva locurilor în care poate fi folosită şi a modelelor existente putem face o rapidă clasificare: Ape interioare, Deltă: pescaj sub 1 m - ambarcaţiuni gonflabile, rigide din lemn, aluminiu, PAFS (poliester armat cu fibră de sticlă), mini-yachturi cu motor sau vele, de 5-6 m şi greutatea de 600-1000 kg, cele cu motor fiind net avantajate. Dunăre, zona costieră de la Marea Neagră: yach-

nr. 25 / 2010

35


distanţelor de deplasare; • datorită materialelor din care este realizat corpul bărcii este necesară o ingrijire pe perioada de neutilizare, recomandabil este ca depozitarea să fie făcută în stare semiumflată; • remorca sau peridocul trebuie să fie omologate.

yacht util

Bărci rigide Pescajul redus le face recomandabile pentru ape interioare, Deltă, zone apropiate de ţărm, utile pentru pescuit, plimbări cu prietenii sau familia, robuste şi sigure în exploatare. Ambarcaţiunile sunt construite din metal (aluminiu în general) sau PAFS (poliester armat cu fibră de sticlă), lungimi începând cu 3-4 m până la 6-7 m şi propulsie cu 1-2 motoare – comanda cu maneta motorului sau panou dotat cu volan şi instrumente de control. Dispun de o punte deschisă, unele variante sunt amenajate special pentru pescuit cu scaune, suporturi undiţe, spaţii depozitare, spaţii pastrare peşti. Transportul bărcii se face cu remorcă mono sau dublă osie, omologată, nu oferă posibilitatea staţionării la bord pe timpul nopţiii sau pe vreme nefavorabilă. Avantaje: • preţ abordabil pentru cele cu lungimi de pâna la 4 m; • posibilitatea cumpărării împreună cu alţi prieteni pasionaţi de pescuit este o variantă interesantă pentru bărcile cu preţuri şi dotări superioare; • transport relativ uşor cu remorcă sau peridoc adaptat pentru majoritatea maşinilor; • întreţinere uşoară; • durabilitate în timp. Dezavantaje: • pe perioade mai lungi de neutilizare necesită spaţiu corespunzător – hangar, magazie; • nu asigură protecţie în caz de ploaie şi nici spaţii pentru staţionare pe timp de noapte; • peridocul de transport reprezintă o problemă în plus - cumpărare, omologare, păstrare.

Mini-yachturi Reprezintă varianta cea mai interesantă pentru pasionaţii de navigaţie prin compromisul între preţul de cumpărare, caracteristicile tehnice (dimensiuni, greutate, număr pasageri), cheltuielile de întreţinere şi exploatare şi locurile sau zonele în care pot fi utilizate – Dunăre, Deltă, mici croaziere în lungul litoralului Mării Negre. Construcţia corpului este de obicei din PAFS, propulsia este cu motor sau vele, acestea din urmă având şi un motor auxiliar. Lungimea unui mini-yacht poate fi între 5-7 m pentru cele cu motor şi între 7-8 m pentru cele cu vele, capacitate de staţionare la bord pentru

nr. 25 / 2010

36

2-4 persoane, rezerve corespunzătoare de combustibil şi apă, amenajare minimală pentru gătit şi grup sanitar, dar în compensare spaţiu pe punte suficient pentru relaxare şi plajă. Motorul poate fi amplasat în interior (inbord) sau exterior (outbord), cele inbord (recomandabile sunt cele Diesel) necesitînd spaţiu corespunzător pentru verificări tehnice şi eventuale reparaţii. Varianta outbord face mai dificilă reparaţia în condiţii de vreme nefavorabilă, la care se adaugă o atenţie specială contra deteriorării sau chiar furtului atunci când ambarcaţiunea este lasată în locuri nesupravegheate. Avantaje: • dimensiunile şi greutatea relativ reduse permit tractarea cu o maşină normală de teren; • pescajul de sub 1 m la cele cu motor permite acostarea aproape de ţărm sau navigarea pe ape puţin adânci; • posibilitatea staţionării la bord pe timpul nopţii le face atractive pentru mici croaziere între porturile de pe litoral sau în Deltă; • preţuri suficient de accesibile; • pot fi păstrate pe timpul iernii intr-o curte sau garaj mai mare; • costurile suplimentare – întreţinere periodică, staţionare la cheu, taxe şi impozite – sunt suportabile;


Yachturi cu motor sau vele Ambarcaţiuni care oferă condiţii sporite de confort, permit staţionarea la bord pe perioade mai lungi de timp şi, pe cale de consecinţă, asigură posibilitatea unor concedii mai lungi şi efectuarea unor croaziere între porturile de la Marea Neagră, ieşiri în Mediterana, iar pentru cei cu pregătire corespunzătoare ocazia unei întâlniri cu spaţiul larg al oceanului. Corpul yachturilor este construit din lemn – cele

yacht util

• ambarcaţiunile cu vele, chiar dacă sunt de dimensiuni reduse, sunt recomandabile pentru cei care vor să traiască ”pe viu” plăcerea navigaţiei în stare pură. Dezavantaje: • dimensiunile reduse ale spaţiului pentru pasageri presupun acceptarea unor condiţii minime de confort; • nu se poate naviga în siguranţă atunci când condiţiile sunt nefavorabile – valuri mari, vânt puternic, ceaţă; • ambarcaţiunile cu vele au, in general, pescaj de peste 1 m datorită derivorului, lucru care pune serioase probleme în Deltă sau la navigaţia aproape de mal sau ţărm; • transportul pe uscat se face numai cu peridocuri care trebuie să fie omologate.

tradiţionale, metal – aluminiu sau oţel, PAFS sau mixt – lemn acoperit cu PAFS. Lungimea ambarcaţiunilor cu motor pleacă de la 8-9 m pînă la 12-15 m, iar în cazul mega-yachturilor depăşeşte 30 m, cele cu vele încep de la 10-12 m până la 15-20 m, dimensiunile generoase permiţând un confort la standarde superioare atât pentru cel care este la timonă cât şi pentru pasageri. Yachturile cu motor (in sau out bord) au minim două cabine, grup sanitar și spaţiu de gătit mai mari, unele au post dublu de comandă – cel exterior pe o punte superioară (fly deck) care oferă o perspectivă deosebită, cele cu vele au sisteme de bord care permit comanda relativ uşoară a velaturii şi cârmei (pilot automat). Avantaje: • confort superior pentru toţi cei aflaţi la bord ; • echipamente şi instrumente care asigură o navigaţie în deplină siguranţă; • posibilitatea efectuării unor adevărate croaziere pe distanţe mari şi pe perioade îndelungate; • yachturile cu vele pot constitui un bun suport pentru îmbinarea plăcerii navigaţiei cu viaţa sportivă şi comportamentul competiţional; Dezavantaje: • costuri mari – cumpărare, întreţinere, impozit şi asigurare, taxe staţionare în port şi la cheu; • costuri mai mari pentru combustibil – motoarele Diesel sunt mult mai avantajoase, alimente, echipamente de bord şi individuale; • responsabilitate crescută pentru conducătorul yachtului (skipper) faţă de ambarcaţiune şi cei de la bord; • costuri pentru păstrarea yachturilor pe timpul iernii - locuri special amenajate şi păzite (hangare închise) sau ridicate pe cheu şi acoperite; • transportul pe uscat se face cu peridocuri speciale, iar punerea pe apă cu macarale corespunzătoare; • costuri suplimentare pentru dotarea cu echipamente suplimentare faţă de variantele ”standard”. Conducerea unei ambarcaţiuni, indiferent de marime şi propulsie, este permisă în baza unor examene necesare obţinerii unui certificat de conducător cu mai multe categorii stabilite pe diverse criterii: lungimea ambarcaţiunii, distanţa faţă de ţărm, ape interioare şi/ sau distanţa faţă de ţărm, modul de propulsie. Ambarcaţiunea va trebui să respecte condiţiile legale de navigaţie şi va primi un număr de înregistrare de la autoritatea competentă din raza portului în care se află. Ambarcaţiunile mici sau mari, cu motor sau vele, noi sau de ocazie, toate înseamnă oportunitatea unui alt stil de viaţă pentru noi, familie, prieteni, noi senzaţii şi trăiri care ne vor ajuta să evadăm din obişnuinţa vieţii terestre şi să trăim clipe de neuitat pentru că vom fi ”mereu pe valuri”.

Bun venit la bord ! nr. 25 / 2010

37


Casă pe apă

Text: Gigi Eliad

Expresia “casă pe pământ” este folosită de specialiştii în imobiliare ca o explicaţie a locului pe care se amplasează un imobil de locuit, dar se poate trăi şi altfel… cu o singură condiţie !

C

ondiţia unică şi obligatorie este să fim îndrăgostiţi iremediabil de spaţii deschise, libertate de mişcare, “trafic” fără ambuteiaje şi, mai presus de toate, posibilitatea de a pune în practică ideea de mobilitate, adică o locuinţă pe care să o putem reamplasa unde şi când vrem. Tot ce trebuie să facem este să luăm în calcul o “casă pe apă”, altfel spus o ambarcaţiune cu vele sau motor pe care o putem cumpăra nouă sau de ocazie ori să o închiriem. Ce înseamnă o locuinţă “pe pamânt” undeva, într-o staţiune de pe litoralul nostru? Selectarea unei case sau a unui apartament cu vedere la mare pentru

nr. 25 / 2010

38

că întinderea albastră a mării văzută atunci când se deschide fereastra este unică şi de neegalat. Preţurile pentru un oraş cum e Constanţa sunt în jur de 25.000 euro (garsoniere), 30-35.000 euro (apartament două camere), 35-40.000 euro (case), iar pentru vedere la mare trebuie să punem în plus alţi zeci de mii de euro. Soluţia unei „case pe apă” devine interesantă dacă ne gândim în primul rând la preţul unui yacht raportat la cel pentru un apartament sau o “casă pe pământ”, costuri de cumpărare aproape egale şi în plus o ofertă variată de ambarcaţiuni - yachturi cu vele sau motor de 5-8 m si spaţiu de cazare la bord suficient


în port sau pe mare inclusiv atunci când este agitată. Ideea unei croaziere trebuie să înceapă şi cu un calcul al consumului de combustibil raportat la capacitatea rezervorului existent la bord, motoarele diesel fiind de departe cele mai recomandate atât ca performanţe – putere si cuplu la turaţii joase – dar şi cu un consum calculat pe ora de mers deosebit de avantajos. Un alt lucru de care va trebui să ţinem seama la cumpărarea viitoarei noastre „case pe apă”este şi modul în care vom transporta yachtul „la” şi „de la” locul de ancorare pentru că acest lucru este în avantajul mobilităţii. Maşinile normale sau off-road pot tracta ambarcaţiuni cu o greutate începând de la 700-800 kg până la 1500-1700 kg folosind remorci cu peridoc sau platforme de tractare mono sau multi osie. Yachturile mai grele necesită însă transport specializat şi punerea pe apă cu ajutorul unei macarale speciale, care înseamnă, evident, costuri suplimentare. În dorinţa de a beneficia din plin de plăcerea navigaţiei in Deltă trebuie să avem în vedere ca yachturile cu motor au posibilităţi sporite de navigare pentru că pescajul relativ mic de 0,7-0,9 m permite intrarea pe canale si lacuri. Yachturile cu vele sumt oarecum limitate datorită derivorului – cele care îl au mobil au un oarecare avantaj – dar în principal din cauza catargului care se poate lovi de crengile copacilor de pe maluri. Cheltuielile pentru păstrarea unui loc de ancorare in marinele de pe litoral – Portul Tomis, Mangalia, Eforie Nord sau cele din unele localităţi apropiate Deltei la care se adaugă costul utilităţilor de care avem nevoie atunci când stăm la cheu – electrică, apă potabilă, colectarea deşeuri, pază, trebuie să fie luate în considerare pentru bugetul necesar unei anumite perioade astfel incât zilele petrecute la bordul „casei” noastre să rămână ca amintiri frumoase şi de neuitat.

prezentare

pentru două sau patru persoane, yachturi cu lungimi mai mari, 2-3 cabine şi un confort corespunzător, opţiuni şi dotări suplimentare, toate însă plecând de la primul criteriu dar foarte important - banii disponibili. Ce câştigăm atunci când devenim proprietarii şi conducătorii propriilor noastre yachturi ? Multă, foarte multă libertate, aer nepoluat, mare si soare (câteodată cu unele excepţii, dar ...excepţia întăreşte regula), totală independenţă în a alege locul în care vrem să stăm la un moment dat şi mai ales posibilitatea de a ne bucura de toate acestea chiar dacă este vorba doar de o “fugă” la sfârşit de săptămînă sau de un adevărat concediu pe o perioadă mai lungă. Odată ce ne-am hotărât să cumpărăm un yacht cu vele sau motor trebuie să ne gândim ce fel de confort vom avea la bord pentru că în fond viitoarea „casă pe apă” va fi gazda noastră pentru una, două sau mai multe zile. Evident, confortul depinde şi de posibilităţile financiare şi de aceea putem alege între ambarcaţiuni cu un minim de dotări pentru pregătirea şi păstrarea alimentelor – reşou cu gaz, posibilitatea de racordare la tensiuni de 12, 24 sau 220 V necesare pentru cuptorul cu microunde sau un mic frigider, rezervor de apă dulce, chiuvetă cu presiune, WC chimic sau marin (unele ambarcaţiuni au în plus un grup sanitar dotat cu o chiuvetă cu duş), spaţii de odihnă mai bine dimensionate şi, ca un confort suplimentar, un mic loc pe punte amenajat ca bucătărie exterioară. În gama yachturilor cu motor sunt unele care au o punte superioară (fly deck), dotată sau nu cu post de conducere suplimentar, dar care ne permite să avem o perspectivă deosebită asupra întinderii de apă pe care navigăm. În cazul yachturilor cu motor “inbord” trebuie să acordăm atenţie posibilităţii unei inspecţii sau intervenţii rapide în cazul unor probleme care pot să apară

nr. 25 / 2010

39


Regata Beneteau NauticLife 2010 Text: Adrian Panait Foto: organizatori/ Oana Ganea

La Mangalia, în perioada 1 - 3 iulie a avut loc prima ediție a Regatei Beneteau – NauticLife.

D

acă vreau să laud în mod credibil regata, trebuie să amintesc atât eforturile și seriozitatea organizării, care s-au văzut, cât și cele câteva momente de bâlbâială, unele întârzieri și așa mai departe. Dar hai să punem concluzia în introducere (sic!) și să spunem că a fost o regată frumoasă, muncită, cam fără vânt, dar care mie unuia mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut cu atât mai mult cu cât de data asta n-am mai avut rău de mare (ar fi fost și greu pe apa aia agitată mai puțin decât în cadă ) și am fost pe un yacht cu atmosferă faină, care a scos locul II la clasa lui, și anume Allegro. Recunosc că nu am mai fost la o regată în calitate de participant cam de multicel, dar tocmai acest lucru mi-a permis să observ cum de la an la an oamenii au devenit din ce în ce mai interesați și mai buni în participările la regate. Au apărut bărci de

nr. 25 / 2010

40

curse pur sânge și nu una, iată ceva plăcut ochiului pe țărmurile noastre. În cele ce urmează, nu îmi propun să povestesc în cuvinte, cifre, tabele ori clasamente, cum a ajuns


sau n-a ajuns nu știu ce barcă pe nu știu ce loc. Consider că datele respective pot fi consultate de oricine pe diferite site-uri, cum ar fi cel al organizatorilor: http://www.nauticlife.ro. Nici măcar nu voi povesti evoluția lucrurilor pe parcursul regatei, decât în câteva cuvinte, pentru că și asta se poate găsi în mai multe locuri pe internet, printre care și blogul yachtului Allegro: http://allegro.dordeduca. ro O cursă alături de prieteni, de oameni care nu sunt doar echipaj ci și echipă, unde lucrurile se desfășoară cu bună dispoziție dar și concentrare este visul oricui. Mai o glumă, mai un biscuit, dar atenția la cursă a coechipierilor mei nu a slăbit deloc pe parcursul regatelor. Sunt interesante cursele lungi ca timp pentru că presupun un test de anduranță al concentrării. Fiecare mică dereglare, o ezitare în a schimba velele la momentul oportun costă mult la timpul total. În multele ore de cursă offshore, apoi în cursele scurte de a doua zi, fiecare pas călcat de noi cei din echipaj trebuia făcut când și pe unde era în avantajul vitezei bărcii. Fără mișcări bruște, cu rapiditate maximă la volte, voltele făcute când și cum trebuie, atenție permanentă la reglajul velelor, mână pricepută la cârmă, moral bun, ar fi doar câteva exemple, poate nu cele mai importante, de factori care au condus la un rezultat bun. Ca o apreciere suplimentară față de Allegro și oamenii săi, nu trebuie uitat faptul că Allegro este o barcă ce se simte bine pe un vânt mai"tărișor". Pe vânt slab și schimbător contează foarte mult abilitatea skipperului(sau a tacticianului dacă aveți așa ceva la bord) de a construi planul cursei. Cert e că Mihai (Mihai Pătrașcu - proprietarul și skipperul lui Allegro) a început de ceva vreme un proces în care e foarte avansat (de pregătire a bărcii și a oamenilor de pe ea), de a duce yachtingul pe care îl practică în zona sportivă, spectaculoasă, unde boiereala, dolcele far niente la bord în timpul cursei, fie și pe vânt slab, nu prea își mai găsesc locul.

Emoțiile regatei Au existat un număr de momente încărcate emoțional, cum ar fi luarea excepțională a startului din cursa 1, ziua 1, când Allegro a trecut linia a doua, după Teodora, dar înaintea bărcilor de curse. Sincronizarea și echilibristica mersului cu randă, genovez și gennacker pe vânt mare larg, asemănător mersului pe sârmă a fost altă asemenea clipă. Dar vai, emoțiile pot fi și negative, iar de-astea au fost încercate din plin la bordul lui Allegro la nr. 25 / 2010

41


startul cursei a doua din ziua a doua. Se terminase prima cursă (pentru noi), urma să înceapă cea de-a doua, dar mai trebuiau să vină vreo două bărci, plus că arbitrii doreau să mute baliza de start. Toate astea au creat un interval de așteptare considerabil. Noi ne-am îndepărtat la un moment dat un pic prea mult de flota care se vântura încoace și încolo în zona liniei de start. Deodată ne-am pomenit că începuse secvența de start, cu anunțarea prin goarnă a semnalelor pentru minutele rămase. Ne-am fi așteptat cu toții să se anunțe ceva și prin stație, eventual un pic mai devreme. Cu vântul slab de care dispuneam și cu distanța până la linia de start, n-am reușit să ne încadrăm în fereastra de zece minute de la start în care trebuie să treacă toate bărcile așa că am fost descalificați. Aveam cu toții moralul căzut complet. Rra clar că, deși mersesem foarte bine în primele două regate, cu această descalificare, în clasamentul final urma să fim printre ultimii. Am găsit totuși re-

surse interioare să continuăm cursa, ba, mai mult, am și depășit vreo două bărci până la prima baliză. Ziceam mai sus "să continuăm cursa", când de fapt corect ar fi fost "să continuăm navigația pe lângă cei ce erau în cursă". Apoi vântul a început să scadă din ce în ce mai mult, și unul dintre noi a venit cu un "și dacă", inițial timid. Era acel "și dacă pică vântul și se anulează cursa?". Și, ca o răsplată din partea destinului pentru efortul nostru din primele două curse, ba chiar și dintr-a treia, chiar așa s-a întâmplat. Nimeni de la clasa noastră, IRC2, nu a trecut finish-ul în timpul regulamentar. Prin urmare, toată lumea a fost descalificată la ultima cursă, așa încât punctajul s-a făcut din cele două curse precedente, iar noi am ieșit pe locul al doilea în clasamentul final.

Despre IRC și curse din Vest Pentru cei nefamiliarizați cu conceptul, IRC este un sistem de handicap ce se aplică yachturilor pentru a putea con-


cura împreună cu toate că au calități nautice diferite. Astfel, timpul obținut la finish este înmulțit cu un coeficient pentru a obține timpul corectat, iar clasamentul se realizează în baza acestor timpi corectați. Coeficientul este specific fiecărui yacht și se calculează după o formulă în care intră mai mulți parametri măsurați ai bărcii. O barcă foarte performantă va avea un coeficient mare, deci va fi dezavantajată, pentru a o putea compara în termeni de timpi corectați cu o barcă mai lentă, și a putea astfel pune în competiție calitățile echipajelor. Așa cum puteți vedea în caseta cu clasamentul, Allegro are coeficient (acel TCC) de 0,850. Mai există și alte sisteme de rating în afară de IRC, dar acesta și ORC sunt cele mai folosite de către organizatorii de regate. Regata Beneteau – NauticLife a fost o cursă cu vânt slab, iar bărcile au fost împărțite în două clase, IRC1 și IRC2. Sistemul IRC este un compromis foarte bun, dar este evident că nu reușește să aducă la același numitor comun bărcile participante. Dacă vântul este mai tare sau mai slab, dacă ți-ai vopsit de curând opera vie, dacă derivorul și safranul sunt fin construite, dacă elicea se pliază sau nu, dacă velele sunt noi sau uzate. Iată doar câteva elemente ce pot conta în a face ca barca să câștige o cursă și nu echipajul ei, așa cum se dorește. La o cursă IRC puternică din vest, cum ar fi Spi Ouest France, bărcile se împart în 5-6 clase, după coeficientul de rating. Atunci când ai o regată cu câteva sute de bărci, îți permiți să faci multe clase, astfel încât bărcile din aceeași clasă să fie foarte asemănătoare ca rating și evident ca performanțe. Tocmai de aceea acolo apare un fenomen interesant, și anume clasamentul timpilor reali este cam același cu cel al timpilor corectați, adică ordinea în care se trece finish-ul este și cea din clasamentul final. Apoi ecartul între timpii participanților este de multe ori sub un minut pentru o cursă de o oră și jumătate-două. O scurtă analiză a tabelelor cu rezultate de la ei și de la noi: • la noi 12 bărci, la ei câteva sute • aici 2 clase, dincolo 6 • aici diferențe între bărci ce termină consecutiv de zeci de minute, acolo de sub un minut. Revenind la Regata Beneteau – NauticLife, concursul chiar a fost frumos, cu mai puțină animozitate între participanți decât la alte evenimente, iar cei care l-au pus în scenă merită felicitări. Încheierea evenimentului cu festivitatea de premiere care a avut loc la noua marină din Limanu a fost încă o surpriză plăcută. nr. 25 / 2010

44


Alte detalii

fan race

• Regata Beneteau 2010 a fost organizată în parteneriat cu Beneteau, Marinepool și Raymarine, cu sprijinul Primăriei Mangalia, Black Sea Magic Limanu si Yacht Club Romania între 1 și 3 Iulie. • Vineri, 2 iulie – regată offshore, Mangalia – Costinești – Mangalia. • Sâmbătă, 3 iulie – 2 regate inshore , MangaliaOlimp-Mangalia • Vânt slab în ambele zile, cu schimbări de direcție și intensitate

nr. 25 / 2010

46

Echipaj Allegro: Mihai Pătraşcu – skipper, Oana Ganea, Cornel Maghiaru, Florin Mija, Adrian Panait

Câteva cuvinte de la Mihai – skipper Allegro: "Iată încă o regată la care ne-am simțit bine și unde nimeni, la ședința tehnică dinaintea startului, nu a ridicat problema sigilării motoarelor. Asta înseamnă că a crescut încrederea în competitori și organizatori și, în ceea ce mă privește, pot spune că m-am simțit la fel de bine ca la Aegean Regatta. Am început să uit gustul amar care îmi rămânea după câte o regată din anii trecuți și pot afirma că merită să participi la regate organizate în România. Sper să fie din ce în ce mai mare înghesuiala la start."


1 2 3 4 5 6

Nume Natalia Indigo Magic Time X Life Alexandra Inkredible

TCC

Total

1,182 0,934 1,046 1,027 1,056 1,119

3.5 13 15 15,5 19,5 24,5

Clasament competiție IRC2 Nr. Crt.

1 2 3 4 5 6

Nume Teodora Allegro Luna Esperanta Benga Bora

TCC

Total

0,841 0,850 0,895 0,949 0,844 0,888

2,5 6,0 6,5 10,0 14,5 17,5

fan race

Clasament competiție IRC1 Nr. Crt.

nr. 25 / 2010

47


nr. 25 / 2010

48


Text: Matei Covaci-Putna Foto: Rolex/Carlo Borlenghi

În perioada 26-29 mai s-a desfășurat a șasea ediție a Rolex Capri Sailing Week și apele de turcoaz din Capri au fost ocupate de o flotă impresionantă de veliere.

fan race

Regata Magnifică

nr. 24 25 / 2010

49


fan race

R

nr. 25 / 2010

50

olex Capri Sailing Week este una dintre cele mai spectaculoase întreceri de pe Mediterană. În acest an întrecerea s-a dat în apele din Golful Napoli, între insula Capri, de o frumusețe devastatoare, și reputația devastatoare a vulcanului din Muntele Vezuviu. Concursul este organizat de Yacht Club Capri și este o etapă oficială din campionatul Rolex IMA Championship 2010 pentru clasa Mini Maxi și pentru circuitul Farr 40 European Circuit. În acest an au concurat 34 de veliere, împărțite în șase clase diferite, inclusiv reputata Farr 40 la care participă și proaspătul câștigător al ediției 2010 Rolex Farr 40 Worlds Massimo Mezzaroma (Italia) la bordul velierului Nerone. La clasa Farr 40 au participat și concurenți de calibru internațional cum sunt arhitectul germano-american Helmut Jahn, cu Flash Gordon și americanul Jim Richardson cu Barking Mad, echipe care din Capri se vor îndrepta către concursuri din Germania, Ucraina și Marea Britanie. La Capri Sailing Week 2010 au mai parti-

cipat și ambarcațiunile X-41 lansate de X-Yachts conduse în principal de echipaje din Italia. Cei mai titrați concurenți de la această clasă au fost Pier Vector Grimani, campionul mondial din 2009, Alberto Signorini, co-proprietar al Nerone de la Farr 40, dar care a condus în aceste curse velierul WB Five al lui Gianclaudio Bassetti și Maurizio Pavesti la bordul lui Coq Hardy. Aceștia au fost favoriții pentru victoria la clasa X-41. După o luptă strânsă cu WB Five, câștigător a fost velierul Raffica condus și deținut de italianul Pasquale Orofino. Mylius 14E55 și Comet 41S și 45S au concurat după regulile ORC, un sistem de măsurare pentru ”cursele cu handicap”, destinat să permită ambarcațiunilor de mărimi diferite să concureze una împotriva celeilalte. Competițiile punctate după acest sistem demonstrează de fiecare dată că un echipaj de amatori entuziaști cu o ambarcațiune bine pregătită pot răsturna rezultatele așteptate. La clasa Comets toate privirile au fost îndreptate către învingătorul din 2009, Athanor și Libertine,


un concurent cu rezultate foarte bune la Capri și campion la Giraglia Rolex Cup din 2007. În acest an proprietarul lui Libertine Marco Franco, membru al Yacht Club Capri și Conny Vuotto, director al YCC Sailing School au încercat să cucerească titlul pentru Comet 45S. Dar în timpul unei curse de veliere rezultatul nu este întotdeauna cel așteptat. Evenimentul a fost pentru prima dată gazda unei flote din clasa Mini Maxi. La acestă clasă s-au intrecut impresionantele Alegre de 68 de picioare al lui Andy Soriano, câștigător al Rolex Middle Sea Race 2009, Jethou a lui Peter Ogden, Aegir și Swan 601 Cuordisole a lui Robertjan Zonneveld . În această clasă Alegre a fost de neoprit, reușind să domine în toate cele șase curse. Andy Soriano, încântat de rezultate, a declarat pentru organizatori: ”Este minunat, am terminat ultimul sezon cu victoria de la Middle Sea Race și a fost cea mai bună metodă de a termina sezonul. A fost o cursă extrem de dură și probabil cel mai bun rezultat al sezonului. Am păstrat întotdeauna aproape 80% din echipajul original. Dacă


fan race nr. 25 / 2010

52

facem o greșeală, echipajul cunoaște bine barca și avem astfel o asigurare în plus. Victoria noastră la Rolex Capri Sailing Week este o combinație între coordonarea bună și îmbunătățirea performanțelor bărcii. Știam punctele tari și punctele slabe de un an și jumătate de când concurăm cu barca. Am lucrat alături de designerul bărcii, Mark Mills pentru a face ambarcațiunea să meargă mai bine. Am lungit dervorul pentru a îmbunătății stabilitatea și am rigidizat catargul, adăugând o greutate de numai 150kg. După aceste modificări primele concursuri au fost Palma Vela, Portofino și acum Capri, unde am putut folosi toate schimbările, rezultatul fiind vizibil. Totuși este loc mereu de îmbunătățiri, avem în față noua ediție Giraglia Rolex Cup, unde concurența se anunță acerbă. Nu petreci niciodată prea mult timp pe apă, descoperind barca. Există mereu reglaje fine care pot fi făcute. Această regată a fost fantastică, mai ales că l-am avut alături pe Francesco de Angeles care este un gentelman și un navigator foarte bun. El ne-a ajutat cu micile modificări care au ridicat performanța, oferindu-ne și o imagine mai clară asupra capacităților velierului. ”

Rolex Volcanoes Maxi Race La decernarea premiilor, unde toți câștigătorii au fost premiați cu câte un ceas Rolex, organizatorii au anunțat inaugurarea cursei Rolex Volcanoes Maxi Race, care va face parte din ediția de anul viitor a Rolex Capri Sailing Week. Noua cursă offshore va fi organizată de International Maxi Association (IMA) în colaborare cu Yacht Club Gaeta și Yacht Club Capri cu Rolex ca sponsor principal. Cursa de 400 de mile nautice va porni de la Gaeta, din nordul Napoli și va duce flota de veliere în jurul a două insule spectaculoase din centrul și sudul Mării Tireniene, Pontinian și Aeolian, inclusiv pe lângă vulcanul activ Stromboli, după care se vor întoarce la Capri.


nr. 25 / 2010

53


Spiritul mトビilor

nr. 25 / 2010

54


superyacht

Text: Matei Covaci-Putna Foto: Spirit Yachts

nr. 25 / 2010

55


superyacht

S

nr. 25 / 2010

56

pirit Yachts are o experiență de peste 15 ani în proiectarea și construirea unora dintre cele mai frumoase veliere și bărci cu motor din lume, cu lungimi ce pornesc de la 37 de picioare și ajung la peste 100 de picioare. Compania, înființată în 1993, este condusă de constructorul și designerul de ambarcațiuni Sean McMillan. Lideri mondiali în construirea de yachturi moderne cu design classic, cei de la Spirit Yachts utilizează cele mai noi tehnologi de prelucare a lemnului. Compania are în portofoliu peste 125 de proiecte de ambarcațiuni, de la veliere mici de concurs și bărci cu motor până la superyachturi de renume mondial. Aflați în căutarea perpetuă a perfecțiunii, Spirit Yachts a publicat detaliile unui proiect ce se va materializa într-unul din cele mai dorite veliere. Cu trei exemplare aflate în construcție, noua linie de modele Spirit-Deckhouse – DH – preia ce e mai bun de la modelele premiate ale companiei, unele dintre cele mai elegante ambarcațiuni lansate la apă în zilele noastre. Gama DH ridică și mai sus standardele impuse de designerii companiei. Cu o capacitate de a naviga pe orice mare sau ocean și performanțe deosebite, modelele DH își păstrează și aspectul classic elegant tipic velierelor Spirits. Sean McMillan, fondatorul companiei, responsabil pentru design anunță: ”Gama Deckhouse este configurată pentru a permite navigația și pilotajul în condiții de confort, oferind o vizibilitate bună și o comunicare ușoară cu skipperul. Oferă în același timp și un spațiu de socializare foarte plăcut, de unde pasagerii se pot bucura de performanțele de navigație într-un stil greu de găsit în zilele noastre.” Fără îndoială DH va fi o serie de yachturi de performanță care va surprinde în mod plăcut viitorii navigatori.

La început vârful de gamă Primul exponent al noilor veliere va fi exclusivistul 110 DH (ilustrat), dar aceste bijuterii cu vele vor porni de la lungimea de 50 de picioare. Viitoarele modele ale gamei vor avea dimensiuni de 57, 60, 65 și 72 de picioare. Toate ambarcațiunile vor fi construite folosind integrarea eficientă a materialelor moderne cu a celor tradiționale și cu tehnologia avansată de prelucrare a lemnului. Ambarcațiunile mai mari vor avea structura ranforsată cu inele din oțel inoxidabil, metodă aplicată pentru a reduce greutatea. Astfel se obține o greutate redusă cu 35-40% față de alte metode de construcție.

Spirit Yachts, reputatul constructor de veliere clasice, inaugurează noua linie de modele Deckhouse, cu superyachtul Spirit 110


superyacht

Structura de oțel oferă și o mai bună distribuție a forțelor pe cocă. Specificul acestei tehnici avansate de construcție permite libertate totală în configurarea interiorului, astfel termenul de ”Custom design” exprimând o realitate. În același timp trebuie să remarcăm și potențialul de a atinge viteze de peste 20 de noduri. Velatura este construită la comandă din fibră de carbon, ușoară și rezistentă, perfectă atât pentru croaziere cât și pentru concursuri. Toate ambarcațiunile Spirits sunt proiectate pentru a fi manevrate cu un echipaj redus și pot fi configurate cu ușurință pentru a fi navigate de o singură persoană. În spatele frumuseții sculpturale a modelelor Deckhouse stă o altă caracteristică Spirits Yacht, puntea complet liberă, ce oferă spații mari pentru a lucra sau pentru relaxare. Sub punte se află un salon și cabinele dotate complet. În căutarea armonizării cu spiritul clasic, interioarele, complet modulabile pot fi acoperite cu panouri din mahon sau cireș, manufacturate de unii dintre cei mai buni constructori de interioare pe un design ce se pliază perfect de cerințele clienților. Capacitatea mărită a gamei DH permite specificații pentru pretențiile navigatorilor pe distanțe lungi, dar și pentru performanțe în regate clasice de renume. Modelele DH sunt primite în clasa ”Spirit of Tradition” alături de celelalte veliere Spirits Yachts care au concurat cu succes în regate superbe, cum sunt ”les Voiles d’Antibes”, ”les Voiles de St. Tropez” sau Antigua Classics și Cowes. Primul model din gama DH va fi lansat pe Mediterană în această toamnă, celalte trei comenzi fiind și ele în lucru.

nr. 25 / 2010

57


yacht design nr. 25 / 2010

58

Stilul Mercedes exportat

Text: Matei Covaci-Putna Foto: Mercedes-Benz

Designerii Mercedes-Benz și-au lărgit aria de activitate și lucreză acum și la designul unui yacht de lux, după ce au creat și interiorul exclusiv al unui elicopter Eurocopter


era un pas firesc pentru Mercedes să intre în aria designului industrial pentru produse de nișă. Divizia de design Mercedes-Benz are cartierul general în Sindelfingen, Germania, într-o clădire modernă, finalizată în 1998, aflată în imediata apropiere Mercedes-Benz Technology Centre. În completare există alte patru birouri ”Advanced Design Studios” amplasate în Italia, Japonia, China și în USA. Echipa completă are aproape 400 de membri, aceștia fiind responsabili pentru viitoarele vehicule și pro-

yacht design

D

acă vă place să conduceți un automobil de lux Mercedes-Benz, în curând va fi posibil să și navigați la bordul unui Mercedes. Marca din Stuttgart a înfințat o nouă divizie ”Mercedes-Benz Style” care se va ocupa de designul unor mijloace de transport exclusive, pe calea aerului, pe apă, dar și de design industrial pentru mobilă ori accesorii de lifestyle. După succesul recunoscut al rivalilor de la BMW cu BMW Designworks și Porsche cu Porsche Design,

nr. 25 / 2010

59


yacht design nr. 25 / 2010

60

duse Mercedes-Benz. Designerii au peste 20 de naționalități diferite, fapt ce le permite să adapteze designul în funcție de aspectele culturale diferite. Gorden Wagener, director de design MercedesBenz este optimist: ”În concordanță cu semnificația originală a simbolului nostru ”steaua cu trei colțuri”–

mobilitate pe pământ, pe apă și în aer este posibil ca portofoliul viitor al Mercedes-Benz Style să includă ambarcațiuni, avioane, elicoptere, dar și alte mijloace de transport neconvenționale. Experiența noastră de design este apreciată în întreaga lume. Am decis astfel să extindem stilul specific Mercedes-Benz și în afara sectorului auto și până în acest moment am primit semnale pozitive de la un număr mare de constructori dintr-o varietate largă de sectoare”. Gorden Wagener s-a remarcat din momentul în care a fost promovat în funcția de director de design prin lansarea de automobile de serie exclusive și prototipuri. Cel mai cunoscut produs de serie este SLS AMG, o reinterpretare a celebrului Mercedes 300 SL ”gulwing”, dar și concepte precum F800 și Shooting Break, ultimul anunțând mult așteptatul înlocuitor pentru CLS ce urmează să fie lansat la Paris în septembrie 2010.

Câteva detalii despre yacht Schițele acestui yacht cu motor de lux sunt demersuri pentru prima ambarcațiune care va purta semnătura Mercedes-Benz. Pentru că este vorba de un


stadiu de design preliminar, nu au fost încă stabilite detalii legate de materialele din care va fi construit, orgnizarea interiorului, nici măcar locul unde va fi construit. Totuși, pentru că designerii Mercedes-Benz sunt implicați în domenii ce depășesc aria automobilelor, va fi vorba de un produs de înaltă calitate. ”Avem designeri de modă, de textile, de produs, lucrând cu toții împreună pentru noi” explică Wagener.

Un elicopter, primul produs finalizat Dacă yachtul este încă în lucru într-o fază preliminară, primul produs al Mercedes-Benz Style, un Eurocopter EC145, subsidiară a EADS, puternic personalizat, a fost prezentat publicului în luna mai la European Business Aviation Convention & Exhibition 2010 de la Geneva. Interiorul acestei ediții speciale EC145 Mercedes-Benz Style a fost echipat cu scaune special proiectate și finisat cu materiale excusive, piele și lemn nobil pentru podea și plafon. Designul interiorului pentru elicopter a fost conceput în studiourile Mercedes-Benz Advanced Design Studio din Como, Italia, și este o expresie la superlativ a stilului ce va

marca produsele Mercedes-Benz Style. Extinderea activităților designerilor auto către domenii cum este cel al ambarcațiunilor și al aeronavelor prefigurează o utilizare mai intensă a imaginii de marcă, dar și un transfer de stil și tehnologie mai bun între domenii diferite. nr. 25 / 2010

61


lifestyle nr. 25 / 2010

62

Mașina Navigatorului

Text: Matei Covaci-Putna Foto: Adrian Cobzașu

Pentru pasionații de navigație drumul din metropola aglomerată până la marină poate deveni și el o plăcere la volanul noului Mercedes-Benz Clasa E Cabriolet

N

avigatorii și oamenii pasionați de mare în general sunt mereu în căutarea senzației de libertate. Dar puțini sunt norocoșii care se pot bucura zilnic de ieșiri în larg cu yachturi luxoase, aceste plăceri fiind rezervate mai ales vacanțelor, care întotdeauna sunt prea scurte. Pentru a simți în fiecare zi o bucurie asemănătoare cu ieșirea pe mare este nevoie și de un automobil performant, bine asortat cu un velier ori cu o barcă motorizată de performanță. Un astfel de automobil este și noul Clasa E Cabriolet care, pe lângă performanțele de vârf, are și un design elegant și echilibrat, specific pentru un Mercedes-Benz. Noul Cabriolet reprezintă o completare firească a gamei de succes Mercedes-Benz Clasa E. Modelul decapotabil este prevăzut cu un plafon realizat dintr-un material clasic fin ce conferă o senzaţie veritabilă în stil cabriolet. Propulsoarele moderne oferă performanțe de vârf în armonie cu actualele norme de poluare și dezvoltă puteri între 170 și 388 CP, fiind pregătite să satisfacă dorințele clientului în materie de

viteză și accelerații. Șase din cele șapte variante de motorizare poartă eticheta BlueEfficiency, garanția Mercedes-Benz pentru emisii de noxe și consum reduse. Mergând pe ideea motto-ului “patru sezoane, patru personalităţi” proiectanții au creat un model cu ajutorul căruia sezonul decapotabilelor durează întregul an. Astfel, modelul Mercedes-Benz Clasa E Cabriolet este ideal atât pentru sezonul cald, cât şi pentru cel rece, datorită plafonului textil complet electric, care asigură o izolare excepţională pe tot parcursul anului, chiar şi în condiţii meteo nefavorabile. La fel cum, la un velier, velatura poate fi adaptată în funcție de condițiile meteo, și la noul cabriolet sisteme moderne precum AIRCAP și AIRSCARF permit rularea cu mașina decapotată chiar și atunci când vremea este rece. Noua stea Mercedes-Benz este potrivită pentru toți cei care vor să experimenteze senzația de libertate în condiții de lux și siguranță și să transforme orice drum banal într-o veritabilă croazieră.


Preludiul unei aventuri

Text: Bogdan Stan Foto: Adrian Cobzașu

Am plecat spre Regata Beneteau la bordul unei mașini care a avut curajul să iasă din tipare. Outback a fost primul crossover și, la 15 ani de la lansarea originalului, rămâne referința.

Î

n 1995 Subaru a construit primul crossover mai mult ca o soluție de avarie în lipsa fondurilor necesare pentru a dezvolta un SUV full size. Puțini au bănuit atunci că ceea ce a început ca o variantă rapidă de a atrage clienți se va transforma în scurt timp într-o mașină cu statut de legendă, în special în Australia, nordul Statelor Unite și, desigur, Canada. Acolo unde asfaltul rareori vedea lumina zilei prin tonele de noroi sau zăpadă (după anotimp) Subaru Outback devenise vehicul de transport universal. Construit pe baza unei caroserii de break îmbrăcată cu bandouri laterale de protecție și un sistem de tracțiune integrală, modelul japonez era aproape imposibil de încadrat într-o clasă uzuală. Asta nu l-a împiedicat însă să se vândă atât de bine încât în primii ani producția nu nr. 25 / 2010

64

a făcut față cererii. O mașină de familie cu capacități serioase de trecere în teren accidentat la aproape jumătate din prețul unui SUV s-a dovedit a fi o ofertă greu de refuzat. Noul Outback, sau a patra generație dacă ar fi să o luăm cronologic, nu a avut nici un motiv pentru a se reinventa, alegând în schimb să construiască pe rețeta originalului. Imaginea generală de robustețe s-a păstrat, doar că pe alocuri și-au făcut loc detalii elegante, personale, care, sincer să fiu, lipseau cu desăvârșire primei generații. Evoluția stilistică are ecouri și în interior unde, pe lângă spațiul generos, vei remarca materialele atent alese. Fără a supăra pe nimeni, e prima oară când mă urc într-un Subaru în care interiorul reprezintă unul dintre principalii factori


navigație. Bandourile laterale au ca scop protejarea caroseriei de încercările stângace de pilotaj, în timp ce garda la sol de 20 cm va avea grijă ca obstacolele din drum să rămână puncte în oglinda retrovizoare. Transmisia automată te va costa în plus, dar investiția este justificată în special în planul confortului. În oraș lipsa ambreiajului va fi apreciată, în timp ce la drum lung padelele din spatele volanului vor ține ocupați chiar și pe acei dintre noi care vor să se implice mai mult în actul de conducere. Într-o perioadă în care majoritatea producătorilor de automobile se înclină în funcție de cum bate vântul crizei, Subaru are curajul să nu se schimbe. Probabil că japonezii ar fi putut compromite o parte din integritatea lui Outback pentru un preț mai mic, sau o adresabilitate ceva mai largă, dar nu au făcut-o. Cine vrea această mașină, probabil că nu va căuta alternative sau compromisuri.

lifestyle

de atracție. Materialele plastice, aluminiul ce îmbracă consola centrală și pielea prezintă tușe de rafinament pe care, de obicei, le pretinzi de la o mașină clasată în segmentul premium. În comparatie cu stângăcia finisărilor primelor generații, volumul interior pare a fi rămas singurul element comun. La acest capitol Outback nu suportă critici, caroseria de break fiind cea mai eficientă modalitate de a repartiza spațiul. Tot ce trebuie să faci este să aranjezi bagajele în portbgajul de 525 l, să îți urci prietenii în mașină și concediul este pe jumătate rezolvat. Partea tehnică a oricărui Subaru rămâne o lecție de modernism aplicat, începând cu motorul boxer până la sistemul de tracțiune integrală permanent. Nu voi încerca să vă explic cum funcționează fiecare componentă, important este să rețineți că această mașină afișează o lejeritate sfidătoare indiferent dacă rulezi pe Autobahn sau pe un drum forestier uitat de

nr. 25 / 2010

65


lifestyle

Colecția ceasuri  Portuguese Yacht Club Chronograph

Preț: 45.738 Ron

shopping

Una din legendele ultimului secol în industria orologera de la IWC, revine într-o nouă formă: Portuguese Yacht Club Chronograph, introducând în premieră o notă sportiv elegantă în familia Portuguese, cu un mecanism manufacturat IWC și calități tehnice ce impresionează. La 80 de ani de la lansarea colecției, Portuguese Yacht Club Chronograph pare a fi un yacht modern de curse în comparație cu primul model lansat în anii 60. Noul calibru oferă o modalitate de citire foarte precisă și ușoară a timpilor cronometrați, chiar și pentru o perioadă îndelungată, lipsa de precizie datorată fluctuațiilor de amplitudine fiind eliminată. Cronometrarea pe intervale scurte este asigurată de secundarul central. Disponibil în trei variante, de 45.4 mm, două din oțel cu cadran negru sau argintiu închis și una din aur roz de 18k, modelul este dotat cu un mecanism automatic cronograf cu sistem de încărcare cu paletă dublă, rezervă de funcționare de 68 de ore.

 Luminor Marina 1950 3 days Automatico Titanio

Preț: 24.486 Ron

Panerai lansează modelul Luminor Marina 1950 într-o versiune de culoarea ciocolatei, cu diametrul de 44mm, având carcasa din titan finisat mat și lucios la nivelul lunetei. Mecanismul automatic calibru Panerai cuprinde nu mai puțin de 192 de piese, are rezerva de funcționare de 3 zile, asigurată de cele două casete ale arcului. Geamul din cristal safir are grosimea de 2.6mm și este tratat antireflex, iar etanșeitatea este de 300m asigurată de sitemul de protejare al coroanei patentat de Panerai.

 Rosu..de la pasiune

Preț: 11.781 Ron

În 2010 colecția Class One de la Chaumet se îmbracă în roșu, cea mai purtată culoare în 2010 în modă, dar și culoarea pasiunii, a emoțiilor. Două modele sport din oțel,cu diametrul de 33mm, primul cu diamante pe cadran și numerale în lac roșu, al doilea cu luneta pavată cu diamante și lăcuită în roșu marcând primele 20 de minute, o marcare grafică a funcției dedicată scufundărilor. Etanș 100m, având cureaua de cauciuc roșie sau albă, mecanism cuarț, acest nou model pare a fi un accesoriu perfect pentru aceasta vară toridă.

nr. 25 / 2010

66


Colecția BOSE

lifestyle  Sistem Home Cinema Lifestyle V35

Preț: 19.990 Ron

 Incinte acustice Bose 251

Preț: 2.590 Ron

shopping

• sistem de integrare inteligent Unify® cu meniuri în limba româna • sistem de calibrare acustică în funcție de camera AdaptiQ® • conversie video până la 1080p • dock pentru iPhone/iPod • incinte acustice Jewel® Cube • tuner AM/FM

• incinte acustice de exterior • note joase profunde • garanție 5 ani • un difuzor de bas de 13.3 cm • un difuzor de frecvențe medii/înalte de 6.4 cm • suport de perete inclus

 Sistem audio digital SoundDock 10

Preț: 3.590 Ron

• un sunet natural şi puternic, ce rivalizează cu cel al unui sistem audio mult mai voluminos şi mai scump • note joase profunde, datorită incintei acustice reproiectate folosind tehnologia proprietară Bose® waveguide • intrare auxiliară pentru conectarea telefonului, player-ului MP3 sau a altui sistem audio • compatibil cu iPhone™ şi majoritatea modelelor de iPod® • soclu Bluetooth opţional pentru conectarea unui telefon stereo Bluetooth

nr. 25 / 2010

67


lifestyle

Colecția Paul&Shark

 Șort de baie

shopping

Preț: 532 Ron

nr. 25 / 2010

68

 Tricou polo din bumbac piquet

Preț: 664 Ron

 Tricou din bumbac

Preț: 486 Ron Camasa din bumbac

Preț: 767 Ron

 Pantofi din piele de bovina

Preț: 995 Ron


Lost soul found Text: Ursa Mrak Foto: SAGA Institute

nr. 25 / 2010

70


travel

A

ir seemed to be clear enough for me to see it. An unusual shape, a Caribbean island stretch, a promised getaway I have been dreaming about for months. The small beach on the left, that is all I need, but they say there is so much more awaiting. An anticipated landing confirmation and the pilot, she is the captain, nears the H sign from the vertical approach. Moments later I am greeted by my villa manager. No drama, no flowers, no exaggerated words. Welcome. This is Peter Island. An island, and that I discovered later, where private has a meaning. Melissa didn't have to strain her muscles on the steering as it luckily was power assisted. Because here we were, in the middle of steep and curvy. The road to the top of the island. My home for the next some days. While I gazed at

nr. 25 / 2010

71


travel nr. 25 / 2010

72

a sign Falcons Nest, the sound of an ever distant rotor blades was in the past. And the Villa had a new guest. Sun was there, I could tell, but the room was still dark as I set it in the afternoon. I needed this long sleep. Good morning to my lovely

personnel. ÂťLots of fruits please and eggs poshed on a toast. Twice please.ÂŤ Spectacular view on White Bay underneath where Abramovich had parked his yacht overnight. I guess a man has good taste, just like me, hah. Surrounding the house are views of nature, panoramas and a waterfall. Nothing else. I am still assembling


A stylish summer dress and high heels is what will put a smile on my face, even if there is sand underneath. But it's evening time and the management invited the guests to come for wine tasting. I love wine and for me it comes in three colors. The rest I don't understand. What I do know is that serving it at room temperature is aimed at two centuries ago where the thermometer read 18 degrees. And they know this here, of course. Otherwise I would just spill it on the floor and ask for an orange juice. I have an early Spa treatment in the morning so it's goodbye, for I would not

like to sleep late and miss it. »Madame, we are running late.« I know. Maybe all three wine colors I shouldn't have tasted in the quantities I did. But wait, if there are so few guests here, so much privacy, let's change my time fashion in the Spa. »Can we do this?« An affirmative smile and I once again sit in my favorite chair, sipping on a fresh squeezed juice. And Abramovich is still parked there. Too bad he didn't come to the wine tasting yesterday, I hear he just got divorced. The holistic center is on the other side of the island, with as much tranquility as my house,

travel

words to describe this ultra modern manor with an infinity pool in its center. Maybe later. Montserrat became unstable lately so there could be clouds in the days to come. I had to seize the sun. And the beach had my favorite toy, well second favorite! The catamaran. Not many things come close to this feeling where you control the power of wind to take you wherever you want to. With Caribbean water colors underneath. Sun cream is my savior in this situation, while bikini, my fashion statement. Because there are other people people on the island. Besides two more villas, both smaller than mine, there are some ten plus suites where guests can stay here as well. Nevertheless, staff members are more numerous than guests. At last I feel free.

nr. 25 / 2010

73


so I feel at home. Plenty of open space, water areas, massage rooms. Before I know, the master from India is, almost without any friction, caressing my muscles. The massage is good. I should feel relaxed, because I am not a very frequent diver. And this is what I will be doing today. The Rhone might be the best wreck dive in the world. Huge steam boat that was caught in a hurricane one hundred years ago literally exploded, breaking the hull in two and else. A famous movie was shot here. And my dive buddy is a former Cristina O. water sports chief. So I know I am in velvet safe hands. Others wrestle with navigation, satellites, compasses, but he just knows his way, like a hunter. I like this man. Although I never dived on a wreck, I must admit I was speechless. And so was I at my evening dinner with the hotel manager. Just tired from the dive. I hope I didn’t make it too uncomfortable for him. I did smile on a few occasions too. Dan Lenard is my friend. And he is the design genius for mega yachts. When I first arrinr. 25 / 2010

74

ved at the island, I saw a boat, which I knew. But in a different color. Hokulani. A Palmer Johnson 150. It was in Miami when I visited it for the second time, first time was in Monaco. But this one was different. In color and interior design, because these are semi custom boats. But Still a Nuvolari&Lenard design. A quick phone call and I know more. But this is a private island and a private boat. So the day trip with it was so sweet that I can’t tell you about it. Okay, there was champagne, lot’s of it. The expensive one, from France. The kind girls like. So when my chef called on a satellite phone, because we were out of network on the sea, I had one word on my mind. Lobster. Lots of lobsters for dinner. And please invite my villa manager to dinner as well, he is the one making everything happen. This will be like a kind thank you note. What a luxury it is to schedule and that reschedule. Without any bad conscience. Or I could say that the yoga teacher came too early. Anyway I was still asleep. Wanted to swim in the pool first, also to check whether the morning boat was still there, have my breakfast,


from the hill. I feel like a princess. Other guests are paying two thousand a night for the suites. Now who am I to have my own serve staff. “I am Ursula, from the Villa above,” I gently reply when they ask. While the sun is slowly diving into it’s resting place, my staff, fully elegantly dressed is finding a spot for me on the beach. They are carrying Champagne and a glass. My favorite champagne. Ocean is warm, waves are small, air is thin and I again feel free. Lights at a swimming pool are vibrantly colorful and above are only stars. Surroundings are dark as dark can be. In the bay underneath, a yacht, glimmering with it’s own light. And tonight is my last night. Tomorrow I loose my soul again.

travel

fresh squeezed juice. Look at the art book from the library. It seems everyone here listens to what I say. Not like home. One word and it’s done. Mr. Boston’ book of cocktails, page 17, 3rd on he right page. Eight minutes later it’s on the table. Heat up the pool please. Six minutes later the maintenance gentleman is here and the pool is heating up. The house is gorgeous. Two thousand square meters. Sizes I am not even capable to understand. Six bedrooms. Three years to build, Italian design. Everything so high tech. Beautiful. After the yoga master left I went swimming again. Just me and myself. Thinking I could live here. For eternity. In the meantime Montserrat clouds vanished, sun was here again. Wanted so see some faces, at a Deadman’s beach, late lunch, salad maybe. As a villa guest, even at a restaurant I am always served by my own staff

nr. 25 / 2010

75


O pasiune pentru patru anotimpuri Text: Adrian Lipolit Foto: Rotomod - Franta

Am intrat în sezonul vacanțelor și, chiar dacă sunt susținătorul kayakului în orice anotimp, trebuie să recunosc că vara este cea mai potrivită perioadă a anului. Ideea unei vacanțe pe mare cred că îi surâde oricui.

P

entru cei care vor căuta în acest sezon o nouă aventura mi-am propus să vă prezint în acest număr o destinație pe cât de exotică pe atât de tentantă: Cuba.

De ce tocmai Cuba? Asta m-am întrebat și eu când am fost invitat la o sesiune de kayak organizată în Marea Caraibelor de un cunoscut producător francez de ambarcațiuni. nr. 25 / 2010

76

Am avut o ușoară reținere mai mult legată de distanță și poate de o asociere cu regimul politic nu demult apus și la noi. Nu am regretat și m-aș întoarce oricând cu plăcere, de aceea vă recomand și vouă această destinație. Am zburat mai întâi preț de 13 ore spre Havana după care am luat un așazis autobuz cu care am traversat insula spre sud. Oboseala călătoriei, căldura și umiditatea din junglă m-au făcut să mă întreb din nou ce mi-a trebuit să aleg Cuba, când aveam Croația sau


terase se instalează o trupă de salsa, de obicei formată din cântăreți și dansatori trecuți de a doua tinerețe care preț de câteva ore încing atmosfera cu ritmuri cubaneze. Chiar dacă hotelul de pe plaja de lângă Trinidad mi-a adus aminte de vacanțele de la Mamaia din anii ’80, trebuie să recunosc că oamenii pe care i-am întâlnit m-au cucerit cu ospitalitatea lor. Am vrut să-i învățăm să “se dea” cu kayakul dar nu mică ne-a fost surpriza când printre ei am descoperit un fost campion de canoe (Ernesto Rojas), pe care l-am cooptat în grupul nostru pentru restul excursiei. Pentru că am pomenit de campioni, ca un împătimit al sporturilor nautice ce sunt, nu pot să închei fără a vă face cunoscut un recent succes al echipei de Canoe a României. La începutul lunii iulie s-au desfășurat în Spania Campionatele Europene de Kayak și Canoe. După câțiva ani buni de performanțe scăzute echipa de Canoe a României se reîntoarce în elita performanței, obținând 2 medalii, una de aur la dublu canoe 500 m și una de bronz la dublu canoe 1000 m prin Silviu Dumitrescu și Victor Mihalachi antrenați de Igor Lipalit și Marian Popescu. Felicitări băieților noștri și succes la următoarele competiții!

turism

insulele grecești la doi pași de București. Ei bine, prima zi de padelat mi-a alungat orice îndoială. După un mic dejun pe plajă ne-am suit în mașini de teren către estuarul Râului Canimar, de unde am luat kayacele și am început prima tură, aproximativ 10 km, de acomodare. Am coborât pe Râul Hatiguanico înconjurați de păsări exotice și un peisaj tropical, către Cubanita Beach, pentru o sesiune de sea kayaking și snorkelling. Seara ne-am petrecut-o relaxându-ne cu un pahar de Rom și o Havana fină. Destinația următoarelor trei zile au fost surprinzătoarele plaje din Trinidad și Cayo Blanco, o insulă din apropiere care este recunoscută pentru nisipul de un alb imaculat. În drumul către Cayo Blanco am avut drept companie o barcă a Pazei de Coastă Cubaneze condusă de doi militari îmbrăcați în uniforme care mi-au adus aminte de legendarul Che. În însulă ne-am oprit pentru o binemeritată pauză și am avut parte de mai mult de atât. De cum am pășit pe nisipul fin și fierbinte am fost "luați în primire” de două iguane curioase; la recomandarea ghidul nostru le-am dat să mănânce câte un sandwich, după care au dispărut în viteză, înainte să apucăm să le fotografiem. La întoarcerea către Trinidad am avut surpriza, ușor stresantă, să fim monitorizați de la distanță de câțiva rechini, aparent inofensivi, așa cum am și fost consolați de pescarii localnici. Cuba este recunoscută pentru marea schimbătoare, de la un calm cristalin la furtuni care se stârnesc pe nepusă-masă. De la pescari am învățat când și unde să găsim valurile potrivite pentru o partidă de kayak surf, dar și cum să ne ferim din calea vânturilor care se iscau din senin venind de peste munții de la malul mării. Nu poți să treci prin Cuba fără să-ți oferi măcar o dată plăcerea unei vizite la Casa de la Musica, ceea ce am făcut și noi în fiecare seară, oricât de obosiți am fi fost după traseele de peste zi. Pe străzile din centrul orașului atmosfera este incredibilă: în dreptul fiecărei

nr. 25 / 2010

77


Wakeboarding Culture

event

Text și Foto: Gabriela Ismailciuc Academia Ski Nautic & Wakeboarding „Junior”

nr. 25 / 2010

78


Wakeboarding-ul este un sport de nişă, dar care are şi în România un grup de practicanţi extrem de pasionat. Gabriela Ismailciuc de la Academia de Ski-Nautic & Wakeboarding ”Junior” ne face introducerea în tainele acestui sport.

Î

ncepând cu acest număr al revistei vom porni într-o călătorie într-un univers puţin cunoscut – cel al wakeboarding-ului. Acest sport, devenit un stil de viaţă pentru unii şi total necunoscut pentru alţii, a născut şi continuă să nască pasiuni dintre cele mai arzătoare printre persoane de toate vârstele. Wakeboarding-ul este un sport deosebit, ce îţi oferă libertate deplină şi te scuteşte de rutina antrenamentelor deoarece nici o tură nu este ca alta şi nici o zi nu se compară cu cealaltă. Începuturile wakeboarding-ului au fost la fel de interesante precum este şi sportul în sine, rădăcinile lui aflându-se într-un sport cu tradiţie îndelungată: ”surfing-ul”. La sfârşitul anilor ’80 Tony Finn împreună cu alţi prieteni surferi au construit un board mai mic decât cel de surf şi au început să se tragă cu barca. Uşor, uşor, ei au îmbunătăţit această creaţie a lor şi i-au pus foot straps-uri (legături folosite pe boardurile de windsurf ), au mai umblat la forma lui şi într-un final

l-au denumit “skurfer” adică o îmbinare a surfului cu ski-ul nautic. În 1990 Herb O’Brien o legendă a ski-ului nautic a luat legatura cu Finn şi a produs prima placă de wakeboard. Forma lui era mult îmbunătăţită, compoziţia structurii era deosebită şi au hotarât să-i dea denumirea de wakeboard (“wake”însemnând “siaj” în limba engleză). Herb O’Brien a înfiinţat atunci firma Hyperlite care a produs pentru mulţi ani cele mai bune wakeboarduri din lume. Sportul a început să crească şi să ia amploare, au aparut concursuri şi au luat fiinţă asociaţii şi federaţii, au început să mai apară şi alte firme producătoare de wakeboarduri, au apărut rideri (practicanţi) care au adus acest sport pe culmi de neimaginat acum 20 ani – oameni care îşi dedică viaţa acestui sport şi care au făcut o carieră din practicarea lui. Odată cu creşterea acestui sport au evoluat şi bărcile ce erau folosite pentru practicarea lui. MasterCraft – compania cea mai renumită pentru bărcile sale speciale de ski-nautic (pentru că aveau un siaj

nr. 25 / 2010

79


foarte plat, special pentru practicanţii de slalom) a scos la începutul anilor ’90 o nouă linie de bărci special destinate wakeboardingului – seria X-Star – ce a revoluţionat industria bărcilor de sporturi nautice prin siajul său înalt, coca sa şi ulterior prin accesoriile special destinate wakeboarderilor: ballast system – un sistem de îngreunare a bărcii prin umplerea cu apă a unor tancuri special amplasate pentru ca bărcile să lase un siaj imens – componentă de bază în wakeboarding, tower– o consolă aşezată pe barcă, pentru ca tractarea riderului să se facă dintr-un punct mai înalt decât barca ajutându-l pe acesta în săriturile sale, perfect pass – un computer de bord ce iţi poate aduce şi menţine barca la o viteza pre-setată. Ulterior, s-au adaugat şi sistemele de sunet, grafica deosebită a bărcilor şi multe altele pentru ca wakeboarderii – oameni cu spiritul liber prin definiţie, să se poată simţi şi da perfect. În anul 2006 Herb O’Brien părăseşte compania Hyperlite şi urmat fiind de majoritatea inginerilor ce în atâţia ani i-au fost aproape, hotărăsc să realizeze cele mai bune wakeboarduri din lume fără a face vreun compromis. Parks Bonifay, Chad Sharpe, Emily Copeland-Durham şi Danny Harf, unii dintre cei mai renumiţi rideri din lume, rideri ce au uimit prin performanţele şi capacităţile lor, campioni, fiecare, cu multe titluri la activ, s-au hotarât să renunţe la contractele lor de sponsorizare cu alte firme producătoare de wa-

nr. 25 / 2010

80

keboarduri, contracte ce le asigurau anual cecuri cu multe zerouri şi să-l urmeze pe Herb în această nouă aventură. Alături de familia sa de prieteni Herb înfiinţează compania care a avut cea mai mare ascensiune în cel mai scurt timp din istoria wakeboardingului: RONIX Wakeboards! Ronix Wakeboards – a revoluţionat piaţa de wakeboarding prin forma, compoziţia şi design-ul echipamentelor sale devenind cea mai puternică firmă producătoare de wakeboard-uri şi accesorii fiind în acelaşi timp şi un trend-setter în lumea sporturilor nautice. Ronix introduce pentru prima oară boots (legături de wakeboard închise în faţă) pe boarduri, aduce în compoziţia wakeboard-urilor carbonul, are aparate speciale ce modifică boots-ii pe piciorul fiecărui rider, pentru ca toată lumea să se simtă bine în ele, indiferent că are piciorul mai subţire, mai lat, mai gros sau platfus, foloseste memory foam pe mânerele saulelor – un material ce imprimă forma mâinii pentru ca prinderea mânerului să se facă mult mai uşor şi mai sigur, a făcut o întreagă colecţie special destinată fetelor/femeilor bazându-se pe calapodul special destinat lor. Ar fi foarte mult de spus dacă am încerca să descriem tot ce a făcut Ronix pentru wakeboarding într-un timp atât de scurt,dar principalul este că Ronix este sinonim cu performanţa dar dacă vreţi să vă daţi seama despre ce vorbim cel mai sim-


teţi accesa www.ski-nautic.ro şi veţi afla toate detaliile necesare pentru a intra în minunata lume a wakeboardingului. Pentru a putea vedea sau cumpăra echipamente Ronix sau pur şi simplu pentru a afla mai multe detalii despre Ronix Wakeboards puteţi accesa www.ronixwake.ro. Wakeboarding-ul în România este încă practicat de un grup destul de restrâns de oameni, dar vă puteţi alătura lor deoarece sunt simpatici şi foarte deosebiţi, fiind uşor de remarcat prin imbrăcămintea lor, gesturile lor şi bucuria cu care îţi povestesc cum a fost ultima săritură şi care a fost cea mai grea freză (căzătură) din viaţa lor. Vă aşteptăm să vă alăturaţi familiei noastre de wakeboarderi – Hang Loose my friends!

sport

plu ar fi să încercaţi. Wakeboarding Company este unic importator al companiei Ronix Wakeboards în România şi sponsorul Academiei de Ski-Nautic & Wakeboarding “Junior” – aici puteţi învăţa sau vă puteţi perfecţiona cu ajutorul echipamentelor Ronix şi a celor mai buni instructori din ţară. “Decanul” şi Instructorul principal al Academiei este Daniel Ismailciuc Junior, formatorul majorităţii practicanţilor de ski-nautic şi wakeboarding din România, ce are la bază o experienţă de peste 20 de ani. Daniel Ismailciuc face parte dintr-o familie cu traditie în sporturile nautice. Tatăl lui Daniel este Simion Ismailciuc - multiplu campion european, mondial şi oplimpic (medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Melbourne din 1956) la secţiunea caiac-canoe, devenit mai apoi antrenorul ce l-a descoperit şi îndrumat pe Ivan Patzaichin. Fratele mai mare al lui Daniel, Simion este cel care a înfiinţat primul club de ski-nautic din Romania înainte de 1989, baza nautică ce s-a aflat în staţiunea Neptun şi mai apoi în Bucureşti pe lacul Băneasa. Aici este şi locul unde Junior şi-a început activitatea de rider şi mai apoi de instructor în acest minunat sport. Academia de Ski-Nautic & Wakeboarding Junior se află pe Lacul Snagov şi face cursuri de la începători până la avansaţi, având toate echipamentele necesare învăţării şi practicării în condiţii perfecte a sporturilor nautice cărora li se dedică. Academia funcţionează din luna mai până în luna octombrie în fiecare zi de la ora 10 la 20. Dacă sunteţi interesat să practicaţi aceste sporturi deosebite pu-

nr. 25 / 2010

81


ad zone ad

· ASTRA-UNIQA

Str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M101, etaj 10, sector 3, Bucuresti, România Tel.: +40 21 3188080 Fax: +40 21 318.8074/ 318.8075 office@astrasig.ro www.astrasig.ro

· AZIMUT EXPERT

Str. Străjerului nr. 6A, Constanţa, România Tel.: +4 0723.26.83.98 office@azimut-expert.ro www.azimut-expert.ro

· B&B Collection SRL Str. Traian nr.3, Bl.E6, Sc.2, ap.54 Sector 3, Bucuresti, România Tel: +40 21 327 44 77 Fax: +40 21 327 44 67 office@bbcollection.ro www.bbcollection.ro

· BLUE MARINE YACHTS

Bd. Camil Ressu 14, ap. 37, sector 3, București, România Tel: +40 730.451.037 Fax:+40 31.804.60.88 www.bluemarine-yachts.ro

· BRANDS INTERNATIONAL - NESPRESSO Bd. Camil Ressu 14, ap. 37, sector 3, București, România Tel: +40 730.451.037 Fax:+40 31.804.60.88 www.bluemarine-yachts.ro

· Certasig

61B Nicolae Caramfil St, sector 1, Bucharest, Romania Tel.: +40 21.336.5143 office@chronotime.ro www.chronotime.ro

· CHRONOTIME

Bd. Unirii nr. 6, bloc 8C, sector 4, Bucureşti, România Tel.: +40 21.336.5143 office@chronotime.ro www.chronotime.ro

· DATASOFT

importator exclusiv BOSE pentru Romania 
 Str. Recunoștinței nr. 16 
Craiova 200540 
 Telefon : 0251 - 411116 
 Fax: 0251 - 419814 
 E-mail: office@datasoft.ro

· FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE YACHTING Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, București, România Tel.: +40 21.317.25.46 sailing@mcit.ro www.sailing.ro

zone ad zone ad zone

· FRANCO’S MARINA

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 91B, Int. 3, Otopeni, jud. Ilfov, România Tel.: +40 21.350.02.01 office@francos-marina.ro www.francos-marina.ro Helvetansa Calea Victoriei, nr, 88, 
sector 1, Bucuresti, România
 Tel:
021-310.38.00
 Fax:
021-312.05.31 swisswatches@helvetansa.ro www.helvetansa.ro

·

· HELVETANSA (Sediul Central) Calea Victoriei nr. 88, sector 1, Bucureşti Tel.: +40 21.310.38.00 www.helvetansa.ro

· KAYAK&CANOE EXPERT București, România Mobil: +40722.770.500 Fax: +4031.418.27.88 www.canoe.ro sales@canoe.ro

· MERCEDES-BENZ ROMANIA SRL 26th Biharia Street, S1 RO-013981București/România Tel: +40 21 2004 639 Fax: +40 21 2004 610 Mobil: +40 752 098 362 ionut.rotaru@daimler.com www.mercedes-benz.ro

· NAUTICLIFE

Str Chitila Pădure nr. 2 bis, Loc. Mogosoaia, Jud. Ilfov, România Tel: 0752116666 ofiru@nauticlife.ro www.nauticlife.ro NAUTIC SCHOOL by SET SAIL Locație: Showroom NauticLife

·

· HIGH SPORTS

Calea Moşilor nr. 122 (zona veche), sector 2, Bucureşti, România Tel.: +40 21.315.55.15 leon.rotaru@correctcraft.ro www.correctcraft.ro

· NAUTIC EXPERTS SRL Tel :+40723.504.400 +40372.753.505 Fax :+40240.519.832 Bucuresti-Constanta-Tulcea www.nauticexperts.ro office@nauticexperts.ro

· NEPTUN YACHT

Bd. Tomis nr.216, Constanța, România Tel: 0241 545 326

Bd Unirii nr.14, București, sector 4, România Tel:021 337 20 50 office@neptunyacht.ro www.neptunyacht.ro

· PAUL & SHARK STORE

102-108, Calea Victoriei, Sector 1, București Tel. +40.213.13.43.73 www.paulshark.com

· PORSCHE ROMÂNIA - SEAT

Şos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Jud. Ilfov Tel.: +40 21 203 28 88 seat.info@porsche.ro www.seat.ro

· Power Marine

Strada Maior Gheorghe Sontu Nr. 10, Constanta, România Tel: 0341 730 103 Fax: 0341 730 104 office@power-marine.ro

· SET EVENTS

Șos. Pipera nr. 46, București, sector 1, România Tel: 021 231 00 30 Fax: 021 231 00 31 www.setevents.ro

· SKIN - Nikon

Str. Ocna Sibiului 46-48, Bucuresti 1, 014011 Tel: 021-316.82.00/ 0724.237.323 Fax: 021-316.81.94 skin@skin.ro www.skin.ro

· SUBARU MOTORS TRADING Șos. București-Ploiești, nr. 42-44, București, sector 1, România Tel: 021 361 05 05 www.subarumotors.ro

· UNICOMP

Bd. Magheru, nr. 1-3, sector 1, București, România Tel.: +40 21.315.68.27 power-boats@ambarcatiuni.com.ro www.ambarcatiuni.com.ro

· YACHT CLUB ROMÂNIA

Strada Vasile Lascăr nr. 78A, sector 2, București Tel: +40 21 425.65.55 Fax: +40 21 425.65.58 sail@ycr.ro, www.ycr.ro

· YACHT CLUB REGAL ROMÂN

Str. Constantin Noica nr. 138, București, sector 6, România Tel.: +40 21.312.56.14 office@ycrr.ro www.ycrr.ro


YachtExpert Nr. 25 | 2010

Preţ 12 lei

l ’ h y d r o p t e r e

Revista Nautică Română

î n j u r u l l u m i i

Zbor peste valuri,

În jurul lumii www.yachtexpert.ro

Saloane nautice locale • Alegerea unei bărci • Regata Beneteau • Yacht Design Mercedes • Maşina navigatorului • Turism în Caraibe - Peter’s Island • Kayaking în Cuba • Wakeboarding Nr. 25 | 2010

www.yachtexpert.ro

YACHTEXPERT - REVISTA NAUTICA ROMANA  

YachtExpert is the indispensable magazine for yachting enthusiasts, providing power and sailing evaluations of the latest boats in a thoroug...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you