Page 1

Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept heeft deze ketel zaken die nieuw voor u zullen zijn. Lees daarom goed de bijgevoegde instructies. De tijd die u daaraan besteedt wint u terug bij het installeren. Daarnaast kan een goede uitleg aan de bewoner, over de werking en bediening van de cv-installatie, u veel werk en hem veel ongenoegen besparen. Zijn er problemen of vragen, neem dan contact op met AWB.

24 / 24T

Met vriendelijke groeten, AWB CV-KETELS

24 / 24T Bewaar dit installatievoorschrift goed in de buurt van het cv-toestel. Bij onderhoud of reparatie kan het belangrijk zijn, dat dit boekje voorhanden is.

www.awb.nl AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|00201 1

27-04-2007 12:46:17


INHOUDSOPGAVE Pagina 1

BELANGRIJKE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Inschakelen van de ketel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Instellen temperatuur sanitair circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Instellen temperatuur verwarmingscircuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Keuze van de functioneringswijze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Vullen van de installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Storingssymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 In geval van storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 Overzicht van de verwarmingsketel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

GEBRUIKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Welkomswoord voor de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Onderhoud: wat u moet weten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 De juiste afstelling: een bron van besparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Veel gestelde vragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Persoonlijke aantekeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-6 4 4 5 6 6

3

INSTALLATEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15 3.1 Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.2 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.3 Ontwerp van het verwarmingscircuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.4 Hydraulisch circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.5 Printplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.6 Ontwerp van het sanitair circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.7 Plaatsing van de ketel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.8 Aansluiten van de leidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.9 Uitmondingen RGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.10 Ophangen van de verwarmingsketel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.11 Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.12 Kamerthermostaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.13 Voorraadboiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.14 Buitenvoeler AWB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.15 Aanbrengen van de verwarmingsketel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.16 Vullen van de installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.17 Afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.18 Menu-uitleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.19 Parameterlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.20 Aftappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.21 Aansluiting van een boiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.22 Veiligheidsvoorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4

FOUTCODELIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

EG-VERKLARING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Deze AWB-installatie is zodanig ontwikkeld en gefabriceerd dat hij voldoet aan alle veiligheidsstandaards. Neem altijd de richtlijnen in dit voorschrift in acht, om ervoor te zorgen dat de in deze AWB-installatie aangebrachte veiligheidsvoorzieningen intact blijven. AWB is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan door het onjuist of onoordeelkundig installeren, gebruiken, onderhouden en repareren van de installatie.

2

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|00202 2

27-04-2007 12:46:20


1 BELANGRIJKE INFORMATIE

1.6 Storingssymbolen In geval van storingen, wordt er een storingssymbool weergegeven en gaat het lampje 5 rood knipperen.

5

4

1 8

6

2.0 bar 2

1 2

3 4 5 6 7 8

7

45°C

Storing ontsteking. > voer een reset uit.

3

Storing luchtdebiet > voer een reset uit.

Resetschakelaar. Toegang tot de volgende instellingen: - sanitair circuit - verwarmingscircuit - functioneringswijze. Stel de gewenste temperatuur of de functioneringswijze in. De cursor geeft de gekozen functioneringswijze aan. Signaallampje functioneringswijze en storing Weergave van de beschikbare druk in het verwarmingscircuit. Weergave van de gemeten temperatuur in het verwarmingscircuit. Weergavezone van de storingssymbolen.

Figuur 1. 1.1 Inschakelen van de ketel Controleer of: • de spanning aangesloten is. • de gaskraan open staat. 1.2 Instellen temperatuur sanitair circuit • Druk op om het instellingsmenu te openen van de warm water temperatuur van het sanitair circuit. • Stel de gewenste warmwater temperatuur in met behulp van de knoppen + en -.

Onvoldoende water. > vul de installatie bij. Overige storingen. > waarschuw uw installateur. 1.7 In geval van storingen • Voer een reset uit met 1: Schakel de reset knop gedurende 5 seconden in en laat deze vervolgens weer los. Schakel daarna de verwarmingsketel weer door middel van de keuzeschakelaar in. Neem als de storing aanhoudt contact op met uw installateur. 1.8 Overzicht van de verwarmingsketel • De ThermoMaster VR 24 en VR 24T zijn gesloten modulerende toestellen met electronische ontsteking • De ThermoMaster VR 24 is een CV-ketel zonder warmwater. • De ThermoMaster VR 24 T is een CV-ketel met warmwater.

1.3 Instellen temperatuur verwarmingscircuit • Druk twee maal op de knop om het instellingsmenu te openen van de temperatuur van het verwarmingscircuit. • Stel de gewenste CV-temperatuur in met behulp van de knoppen + en -. 1.4 Keuze van de functioneringswijze • Druk drie maal op de knop om het instellingsmenu van de temperatuur van het verwarmingsmenu te openen. • Door achtereenvolgens op + of - te drukken, verschuift de cursor 4 naar het gewenste symbool: Verwarming en warm water Alleen warm water Alleen verwarming Ketel uit, Vorstbeveiliging aktief 1.5 Vullen van de installatie Wanneer de installatie onvoldoende water heeft, wordt het symbool weergegeven. Vul in dat geval water bij door de daartoe bestemde kraan op de installatie te openen tot op het display 6 een druk tussen 1,5 en 2 bar weergegeven wordt.

3

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|00203 3

27-04-2007 12:46:21


2 GEBRUIKER

2.1 Welkomswoord voor de gebruiker Tegenover de installateur hebben wij ons verplicht tot verlening van garantie met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden: 1 De garantie heeft alleen betrekking op de tijdens de garantieperiode aan het licht getreden gebreken voor zover deze gebreken berusten op materiaal- en/of fabrieksfouten. 2 Garantieperiodes: CV-ketels • 12 maanden garantie op arbeidsuren en voorrijkosten en 24 maanden garantie op onderdelen. 3 Van garantie zijn uitgesloten: thermokoppels, ontsteekelektroden, glaszekeringen en/of gebreken als gevolg van: • Achterstallig onderhoud of nalatigheid, blikseminslag, vervuiling t.g.v. stof en vette aangevoerd door de verbrandingslucht. • Aantasting en/of vervuiling vanuit de installatie zowel tapwater- als CV-zijdig. • PH-waarden van het CV-water kleiner dan 3,5 of groter dan 8,5. • Toevoegingen aan het CV-water zonder schriftelijke toestemming van AWB. • Oneigenlijk gebruik. • Slijtage.

2.2 Onderhoud: wat u moet weten Door een goed onderhoud van de ketel verhoogt u de levensduur ervan. Regelmatig onderhoud van de ketel is noodzakelijk voor een goede werking van de installatie. Hierdoor wordt de levensduur van de ketel verhoogd. Dit onderhoud dient uitgevoerd te worden door een erkende vakman bij wie u een SERVICECONTRACT kunt afsluiten voor de volgende aspecten: • reiniging van het verwarmingshuis, de brander en de luchtventilator. • controle van de pomp. • controle en afstelling van de regelsytemen. • controle van de veiligheidsvoorzieningen. • controle van de gastoevoer en afstelling van de verbranding met rookgasanalyse.

4 De vervangen onderdelen worden eigendom van AWB. 5 Het AWB-product dient geïnstalleerd te zijn door een erkend installateur met inachtneming van het installatievoorschrift en de geldende wettelijke voorschriften. 6 Het recht op garantie vervalt indien niet kan worden aangetoond dat het AWB-product na ingebruikname ten minste een keer per twee jaar door een erkend installateur aan een onderhoudsbeurt is onderworpen. De aansprakelijkheid van de fabrikant voor gebreken is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de hiervoor omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, behoudens deze ter zake van het nakomen van garantieverplichting, is uitgesloten. N.B. Indien het installatiebedrijf voor het verstrijken van de garantieperiode beëindigd is, kan de gebruiker een beroep doen op onze garantieverplichtingen bij een ander erkend installateur.

4

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|00204 4

27-04-2007 12:46:22


2.3 De juiste afstelling: een bron van besparing De Thermomaster is in de fabriek afgesteld voor een algemeen gangbare installatie.

Afstelling van de temperatuur van het verwarmingscircuit: Figuur 3.

Omdat veel installaties specifiek zijn, raden wij u echter aan om advies aan uw installateur te vragen, die door een aanpassing van de instellingen van uw verwarmingsketel (maximale temperatuur of maximaal vermogen van het verwarmingscircuit) ervoor kan zorgen dat uw installatie optimale prestaties levert. Nadat deze afstellingen uitgevoerd zijn, beschikt u vervolgens nog altijd over de mogelijkheid om de temperaturen naar uw persoonlijke wensen af te stellen. Het Gaskeur CW-label is een prestatielabel voor gasgestookte warmwaterbereiders en geeft aan dat het betreffende toestel bij de bereiding van warm tapwater voldoet aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doelmatigheids- en comfortaspecten. Toepassingsklasse 3: Geschikt voor: • het voeden van een keukentappunt met tenminste 3,5 l/ min van 60°C • een douchefunctie van 6 l/min tot tenminste 10 l/min van 40°C • het vullen van een klein bad van 100 liter met 10 l/min van gemiddeld 40°C • het tegelijk kunnen gebruiken van deze functies is niet vereist.

73°C 2

1

1 Door twee maal op te drukken, verschijnt het regelingsmenu van de temperatuur van het verwarmingscircuit. 2 Door middel van de knoppen + en – kunt u de temperatuur tussen de minimumwaarde (38°C) en de door uw installateur ingestelde maximumwaarde instellen. U kunt van deze regeling gebruik maken als uw installatie niet over een kamerthermostaat beschikt, of wanneer men wil dat de radiatoren niet te heet worden.

Effectieve toestel wachttijd De effectieve toestel wachttijd is de tijd die het duurt vanaf het openen van de tapkraan tot het bereiken van een temperatuurverhoging van 40 K, gemeten aan de toesteluitlaat, met het CW tapdebiet. Figuur 2.

63°C 1

2

Afstelling van de temperatuur van het sanitair circuit: 1 Door eenmaal op te drukken, verschijnt het regelingsmenu van de temperatuur van het sanitair circuit. 2 Door middel van de knoppen + en – heeft u de mogelijkheid de temperatuur naar wens instellen tussen 38°C en 65°C. N.B.: • De indicatie ECO wordt weergegeven tot een temperatuur van 49°C. • Bij een temperatuur instelling lager dan 60°C zal de ketel niet aan het CW-3 warmwater-label voldoen, dit geldt tevens wanneer de pomp wordt ingesteld op stand 1 en 2.

LET OP: Indien de ketel gebruikt wordt in combinatie met een zonneboiler-systeem dan mag in de zomerperiode de gasgestookte naverwarmer (ketel) niet lager dan 60°C worden ingesteld of worden uitgeschakeld aangezien er een risico voor de legionella-bacterie kan ontstaan.

5

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|00205 5

27-04-2007 12:46:40


2.4 Veel gestelde vragen Ik hoor een borrelend geluid in de radiatoren. Er bevindt zich wellicht lucht in de leidingen. Ontlucht uw radiatoren door de ontluchtingsschroef op het uiteinde ervan los te draaien. Herstel na het ontluchten altijd de druk op de hierna aangegeven wijze.

Indien uw installatie niet uitgerust is met een kamerthermostaat, dient men de minimale verwarmingstemperatuur in te stellen op het bedieningspaneel van de ketel. Wanneer de woning lange tijd onbewoond blijft, wordt het aanbevolen om de installatie af te tappen of om deze te beschermen door toevoeging van een speciaal antivriesmiddel. 2.5 Persoonlijke aantekeningen ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

Neem als het probleem voortduurt contact op met uw installateur. De verwarmingsketel is gestopt, het rode lampje en de drukindicator knipperen! De veiligheid van de ketel is in werking getreden, omdat er een watertekort gedetecteerd is. Men dient in dit geval water bij te vullen tot er een druk weergegeven wordt van 1,5 tot 2 bar op het display.

____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

0.5

____________________________________________________

bar

Als men te vaak moet bijvullen, kan dit betekenen dat er een lek is. Neem in dat geval contact op met uw installateur. Als ik enkele dagen van huis moet, kan mijn installatie dan beschadigd worden door vorst? Wanneer men enkele dagen van huis moet, kan men eenvoudig de instructietemperatuur op de kamerthermostaat verlagen. Stel de temperatuur zodanig in, dat u bij thuiskomst weer snel een behaaglijke temperatuur verkrijgt. 6

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|00206 6

27-04-2007 12:46:49


3 INSTALLATEUR

63,4

200/300

3.1 Afmetingen

3.2 Technische gegevens

Ø 105

2

23 160

160

798

636,8

782,2

Ø 105

37

GAS

70

102

70

450

38

50 minimum

Figuur 4.

VR 24

VR 24 T

8,9 18,6

8,9 18,6

10,5 20,6 90

10,5 20,6 90

87

87

38

38

Sanitair circuit Warm water vermogen autom. variabel van… (kW) tot… (kW) Belasting onderwaarde instelbaar van… (kW) tot… (kW) Maximaal temperatuur warm water (°C) instelbaar Tapdrempel werking sanitair (l/min.) Specifiek debiet (bij een ΔT van 50 K) (l/min.) Minimaal toevoerdruk (bar) Maximaal toevoerdruk (bar) Effectieve toestel wachttijd [s]

VR 24

VR 24 T

– –

8,9 23,6

– –

10,5 25,9

65

1,7

– – – –

6,0 0,5 8 1,35

VR 24

VR 24 T

80 80

80 80

38,4

38,4

37,4

61,7

61,7

– 140 –

62,6 140 150

28 5,6 68

28 5,6 68

VR 24 230 0,53

VR 24 T 230 0,65

122

160

67

105

10 IPX4D

10 IPX4D

798

Verbranding Afvoer verbrandingsgassen RGA ∅ (mm) LTV ∅ (mm) Debiet verse lucht CV (1013 mbar - 0°C) (m³/uur) Debiet verse lucht WW (1013 mbar - 0°C) (m³/uur) Debiet afvoer CV verbrandingsgassen (m³/uur) Debiet afvoer WW verbrandingsgassen (m³/h) Temperatuur rookgas CV (°C) Temperatuur rookgas WW (°C) Waarde van de verbrandingsproducten (jaargemiddelde) CO (ppm) CO² (%) NOx (ppm)

365

450 Figuur 5. ThermoMaster Netto gewicht (kg) Bruto gewicht (kg)

Verwarmingscircuit Nominaal vermogen instelbaar van… (kW) tot… (kW) Belasting onderwaarde instelbaar van… (kW) tot… (kW) Rendement (%) Maximaal temperatuur aanvoer verwarming (°C) Minimaal temperatuur aanvoer verwarming (°C)

VR 24 32 35

VR 24 T 33 36

Elektriciteit Voedingsspanning (VAC) Stroomsterkte (A) Opgenomen electrische vermogen tijdens vollast (W) Opgenomen electrische vermogen tijdens deellast (W) Opgenomen electrische vermogen tijdens stand-by (W) Elektrische beveiliging

7

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|00207 7

27-04-2007 12:46:59


Gas Categorie Soort gas ∅ inspuiter brander (mm) ∅ diafragma (mm) Toevoerdruk (mbar) Maximaal branderdruk (mbar) CV Maximaal branderdruk (mbar) WW Mininimaal branderdruk (mbar) Debiet bij maximaal vermogen CV (m³/uur) Debiet bij maximaal vermogen WW (m³/uur) Debiet bij minimaal vermogen (m³/uur)

VR 24 I2L G 25 1,20 / 25

VR 24 T I2L G 25 1,20 / 25

11,4

11,4

– 2,94

16,37 2,94

2,53

2,53

3,19

1,29

1,29

3.4 Hydraulisch circuit luchtinlaat

verbrandings gassen

luchtinlaat

Beschikbare druk (kPa) tussen aanvoer en retour verwarmingscircuit

Debiet/druk krommen

50 1

40

2 3

30

4 5

20 10

0

500

1000

debiet in verwarmingscircuit (l/uur) bij pompstand 3

Figuur 6.

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

By-pass gesloten 1/4 slag open 1/2 slag open 1 slag open 2 slag open

3.3 Ontwerp van het verwarmingscircuit De ThermoMaster verwarmingsketel kan in alle soorten installaties geïntegreerd worden: met dubbele of enkelvoudige buis, seriële of afgetakt systemen, vloerverwarming… De doorsneden van de leidingen dienen bepaald te worden volgens de gebruikelijke methoden aan de hand van de debiet/druk kromme. Het verdeelcircuit dient berekend te worden volgens het met het werkelijk benodigde vermogen corresponderende debiet, zonder rekening te houden met het maximale vermogen dat de ketel kan leveren. Het wordt echter aanbevolen om een voldoende debiet te voorzien opdat het temperatuurverschil tussen het vertrek en de retour lager of gelijk is aan 20°C. Het minimale debiet bedraagt 400 l/uur. Het leidingstelsel dient zodanig ontworpen te worden dat de vorming van luchtzakken wordt voorkomen en de permanente ontluchting van het systeem vergemakkelijkt wordt. De installatie dient goed ontlucht te (kunnen) worden. Breng een aftapkraan aan op het laagste punt van de installatie.

1. Ventilator 2. Luchtdrukschakelaar 3. Warmtewisselaar cv 4. Maximaal thermostaat 5. Verbrandingskamer 6. Ionisatiepen 7. Brander 8. Ontstekingspen 9. Circulatiepomp 10. Aanvoer cv sensor 11. Ontstekingstrafo 12. Bypass 13. Gasblok 14. CV waterdruk sensor 15. Platenwarmtewisselaar sanitair * 16. Driewegklep *

17. Volumestroom sensor * 18. Koudwater filter * 19. Accumulator tank * 20. Sanitair sensor * 21. Elektrisch verwarmings element * A – Retour cv B – Koudwater ingang * C – Aanvoer cv D – Warm water uitgang * E – Gas * niet van toepassing op de non combi toestellen (zonder warm water voorziening)

Figuur 7. Een overstortventiel dient in de installatie te worden opgenomen, geplaatst in de retour zo dicht mogelijk bij de ketel. Dit ventiel dient te openen bij een druk van 3 bar (1/2”, ontlastcapaciteit 100 kW) Rust in geval van gebruik van thermostatische kranen niet alle radiatoren hiermee uit: breng deze kranen aan in de sterk te verwarmen ruimten, maar nooit in de ruimte waar de kamerthermostaat aangebracht is. Indien het een oude installatie betreft, indien het een oude installatie betreft is het mogelijk dat deze vervuild kan zijn. Wij adviseren u dan ook de installatie te spoelen of om een vuilafscheider voor de ketel te plaatsen. Houd rekening met de plaatselijk geldende voorwaarden van Brandweer, Nutsbedrijven en Gemeente. De installatie moet voldoen aan de eisen zoals omschreven

8

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|00208 8

27-04-2007 12:47:00


3.5 Printplaat OPEN THERM INTERFACE

Aan/uit of OpenTherm kamerthermostaat 110 mA mechanische kamerthermostaat

ORANJE

Sluit de kamerthermostaat aan en verwijder de blauwe draad.

GEEL BLAUW

NTC 4

DISPLAY C

bar

IP

1 2 3 4 5

+5V CVp S

LDS 1

NTC 2

EVS Max Th

rpm S +18V NTC 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

J1

1 2 3 4

J12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 3 2 1

1

2

3 4 5 6

H2 J15

J11

J13

8 7 6 5

OP 3

H5 1

J4

H9

4 3 2 1

M s +18V

Db

R 1

Vent Rpm R CP DWK

Figuur 8.

L

3

Vent 1

J2 rpm

H7

8 9 10 1 2 3 4 5 6

CP

3

H4

H3 Vm

D W K

N CV SAN

SYMSI 7

12 13

1 2 3 4 5 6 7

ONT

RESET

J7

- ventilator - toerenregelaar ventilator - electrisch verwarmingselement - circulatiepomp - driewegklep motor N - neutraal CV - centrale verwarming SAN - santitair

F1

H8

2 230 Vac

1

ONT OP IP Display

-

NTC4 KT CVp NTC2

-

ontstekings trafo ontstekingspen Ionisatiepen uitlezing en bedieningspaneel buitenvoeler kamerthermostaat waterdruk sensor Aanvoer cv sensor

EVS LDS Max Th. NTC3 VM Db TRA F1

-

gasblok luchtdrukschakelaar maximaal thermostaat sanitair sensor spoel gasblok volumestroom sensor transformator glaszekering 160 mA

in de meest recente uitgave van het bouwbesluit, NEN 1078, NPR 3378, NEN 1087, NPR 1088, NEN 2757, NEN 3028, NEN 1010 en NEN 1006; AVWI of de meest recente van toepassing zijnde normen. De tapwaterinlaat dient te worden aangesloten middels een KIWA-gekeurde inlaat-combinatie op het waterleidingnet. 3.6 Ontwerp van het sanitair circuit Het verdeelcircuit dient zodanig uitgevoerd te worden, dat er zo weinig mogelijk weerstandsverlies optreedt: beperk het aantal bochtstukken, gebruik kranen met een grote doorstromingsdiameter om verzekerd te zijn van en voldoende debiet. De ketel kan werken op een minimale toevoerdruk van 0,5 bar, maar met een laag debiet. Men verkrijgt een beter gebruikscomfort met een toevoerdruk vanaf 1 bar. De minimaal benodigde sanitair volumestroom is 1,7 l/min. 9

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|00209 9

27-04-2007 12:47:02


3.7 Plaatsing van de ketel Bepaal de plaats van de ketel op basis van de volgende aanwijzingen: • Houd een minimale zijruimte over van circa 50 mm aan weerszijden van het apparaat om de toegang hiertoe te vergemakkelijken. • Breng het apparaat niet aan op te lichte tussenwanden. 3.8 Aansluiten van de leidingen 1 Verwarmingsbuizen Moer 20 x 27 (3/4" gas) met geknikte bus ∅ 20 x 22. Doorstroombegrenzer 6,5 l/min. 9,5

2 Sanitaire buizen Moer 15 x 21 (1/2" gas) met geknikte bus ∅ 13 x 15. 3 "Gas" buizen Moer 15 x 21 (1/2" gas) met geknikte bus ∅ 13 x15. Belangrijk: • Gebruik uitsluitend de origineel bij het apparaat meegeleverde pakkingen. Niet de buizen solderen wanneer deze op hun plaats gemonteerd zijn, want hierdoor kunnen de pakkingen en de afdichtingen van de kranen beschadigd raken. • In de installatie dient een overstort van 3 bar aangebracht te worden voor het verwarmingscircuit.

3.9 Uitmondingen RGA Er zijn op uw verwarmingsketel van meerdere mogelijkheden voor de uitvoering van de LTV. Hieronder volgen enkele voorbeelden. Vraag gerust om advies aan uw verkoper voor nadere inlichtingen over andere mogelijkheden en bijbehorende accessoires.

19

A B C

70

D 2 10

E

70 ,5

38

A B C D E

-

45

Retour verwarmingscircuit Ingang koud water Aanvoer verwarmingscircuit Uitgang warm water Ingang gas

77

Voor andere opstellingen, dan in figuur 10 en 11 afgebeeld, gelieve contact op te nemen met AWB. Beschikbare druk voor leiding-en uitmondingsweerstanden bij 100% belasting is 98 Pascal (Pa) (fabrieksinstelling: 37 Pascal. Voor overige instellingen zie pagina 14, menu 2) 1 Pa = 1N/m² ≈ 0,1 mm WK Uitmondingen van gastoestellen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Verloop altijd in de richtingvan de stroom dus aanvoer in de richting naar de ketel en afvoer in de richting van alvoer opening.

Figuur 9. Voor detaillering

Figuur 10.

1 2 3 4 6 9

zie figuren 11, 12, 13 en 16.

Figuur 11. Leidingsweerstand oppegeven in Pa (Pascal) voor zowel dunwandige als dikwandige toe-en afvoerpijp.

10

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002010 10

27-04-2007 12:47:11


BIj alle toepassingen van een verbrandingsgasafvoerkap (TREGA-KAP) mag de bovenste schotel niet zijn voorzien vaneen omgezette rand naar beneden, i.v.m. recirculatie. Enkel Gastec QA gekeurde afvoermaterialen, dakdoorvoeren en/of geveldoorvoeren kunnen worden aangesloten welke zijn gekeurd volgens keuringseis nr. 83. Uitvoering nummmer 1

2

3

4 5 4

+ + +

4 5 7

fabrikaat Burgerhout / Ubbink/Keppel / Cox-Geelen / Muelink & Grol / Interactive / Metallotherm ALLEN DUBBELWANDIG Burgerhout / Ubbink/Keppel / Cox-Geelen / Muelink & Grol Burgerhout / Ubbink/Keppel / Cox-Geelen / Muelink & Grol / Interactive / Metallotherm ALLEN DUBBELWANDIG Alle uitmondingen moeten uitgevoerd worden met GASTEC QA kap m.u.v. 7 Deze moet voorzien worden van AWB rooster. Universele verticale dakdoorvoer met GASTEC QA merk DUBBELWANDING Enkelvoudige muurdoorvoer met GASTEC QA-kap Adaptator voor parallele aansluiting

6

8

Pijp Diameter

Bij toepassingen van een concentrische toe- en afvoerleidingen dient de rookgas afvoer van RVS of Aluminium 1,5 mm dik te zijn en dubbelwandig.

doorlaat Ø mm

weerstand totaal Pa

80/125

24

80/80

11

80/125

24

80/80 90/90 100/100 110/110

11 7 4 3

80/125

24

80/80

20

Recht per meter

Bocht 90° dunwanding 0,8 mm R/D=1

Bocht 90° dikwanding R/D=0,5

Bocht 45° dikwanding

Verloop van 70 naar 80-90 100-110

Verloop van 80-90-100-110 naar 70

Verloop van 80 naar 90-100-110

Verloop van 90-100-110 naar 80

mm

toevoer afvoer

toevoer afvoer

toevoer

afvoer

toevoer

afvoer

toevoer

afvoer

toevoer

afvoer

toevoer afvoer

toevoer afvoer

∅ 70

2,8

4,1

3,0

4,3

4,5

6,5

1,5

2,2

-

-

-

-

-

-

-

-

∅ 80

1,5

2,0

1,8

2,5

2,7

3,9

0,9

1,3

0,1

0,2

0,5

0,7

-

-

-

-

∅ 90

0,8

1,1

1,1

1,6

1,8

2,6

0,6

0,8

0,2

0,3

0,8

1,2

0,1

0,1

0,3

0,4

∅ 100

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,8

0,4

0,5

0,3

0,5

1,1

1,6

0,1

0,2

0,4

0,6

∅ 110

0,3

0,4

0,5

0,7

0,9

1,3

0,3

0,4

0,4

0,6

1,3

2,0

0,2

0,3

0,6

0,9

Uitmondingen Rookgasafvoer/Luchttoevoer

Uitmondingen RGA & luchttoevoer 2 x Ø 80 mm (installatie van het type C6)

Ø 80 Ø 80

Maximaal weerstandsverlies : 98 Pa.

Rookgas meetpunt

Luchtmeetpunt

Aansluitpunt condensafvoer

Figuur 12. 11

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002011 11

27-04-2007 12:47:12


3.10 Ophangen van de verwarmingsketel • Breng de bovenlippen van de ketel aan op de bevestigingsstrip. • Laat de ketel zodanig zakken dat deze correspondeert met de koppelstukken van het ophangframe. • Breng de pakkingen aan en draai vervolgens de diverse koppelstukken aan tussen de ketel en de aansluitplaat. 3.11 Elektrische aansluiting De electrische installatie dient te worden aangelegd in overeenstemming met de bepalingen zoals die vermeld staan in NEN 1010.

3.13 Voorraadboiler Voor Thermomaster VR 24 kunt u de draden van de NTC, welke u in de dompelbuis van de voorraadboiler plaatst, op de aansluitdoos aansluiten zoals getoond in de afbeelding. Bestelnummer van een losse 10 kOhm NTC is A000331010. Voor inbedrijfstelling dient u parameter 9 (zie parameterlijst op pagina 15) op “1” in te stellen. 3.14 Buitenvoeler AWB n° A000035027 (accessoire) De buitenvoeler dient aangesloten te worden het kroonsteentje aan de binnenzijde van de ketel. Voor het verder instellen van de stooklijn: zie pagina 14.

Voorraadboiler

OpenTherm-thermostaat De aansluitingen voor de communicerende (OpenTherm) kamerthermostaat dienen op de 6-polige kroonsteen die zich aan de achterzijde van de control-box bevindt, aangesloten te worden (zie figuur 13). Als de OpenTherm-thermostaat een instelling heeft voor warm water is het raadzaam om deze op 63 graden in te stellen. Voor het aansluiten van de OpenTherm-thermostaat dient het toestel spanningsloos gemaakt te worden. Bij een OpenTherm (modulerende) kamerthermostaat, vervallen de instelfuncties op de ketel. Deze zijn instelbaar op de kamerthermostaat (afhankelijk van het model kamerthermostaat). Let op: Vanuit de fabriek worden de gele en oranje draad op de kroonsteen kortgesloten met een blauwe draad. De ketel zal dus altijd direct warmtevraag voor CV waarnemen. De blauwe draad dient dus verwijderd te worden om te voorkomen dat de ketel continu op CV gaat branden.

Buitenvoeler NTC C C

Blauw

Wit

Rood

Blauw

NTC

Geel

3.12 Kamerthermostaten Aan/uit thermostaat De kamerthermostaat dient aangesloten te worden op het kroonsteentje dat zich op de achterplaat van de electronicabox bevindt. Electronische aan/uit kamerthermostaten dient men aan te sluiten op de kroonstenen voor OpenTherm en aan/uit (geel en oranje draad, zie figuur 13). Mechanische kamerthermostaten dient men aan te sluiten op de kroonstenen voor anticipatiestroom van 110 mA (geel en blauwe draad). De anticipatiestroom dient, indien men gebruik maakt van een mechanische thermostaat, op een waarde van 0,11 A ingesteld te worden.

TA 110 MA KT OpenTherm of Aan/Uit

Oranje

Voeding Het toestel is voorzien van een snoer met een randgeaarde stekker voor 230V~ / 50 Hz aansluiting op een randgeaarde wandcontactdoos. Deze aansluiting dient vanaf het toestel goed toegankelijk te zijn. De buiten het toestel liggende lengte van het snoer bedraagt 1 meter. Om gevaarlijke situaties te vermijden, dient dit snoer, indien het beschadigd wordt, vervangen te worden door een erkend installateur.

Figuur 13.

3.15 Aanbrengen van de verwarmingsketel Gastoevoer • Open de kraan van de meter. • Controleer de afdichting van de gasaansluiting. Elektrische voeding • Controleer of de netspanning van de ketel 230 V bedraagt. 3.16 Vullen van de installatie 1 - Reset de CV-ketel 2 - Open de ontluchtingsdop op de pomp (zie figuur 14). 3 - Vul de installatie bij, tot op het display een druk van 2 bar weergegeven wordt. 4 - Ontlucht elke radiator tot er normaal water uitstroomt, en sluit vervolgens de ontluchtingskranen. Open de diverse warmwaterkranen om de installatie te ontluchten. 5 - Controleer of op het display een druk weergegeven wordt tussen 1,5 en 2 bar. Zo niet dient er water bijgevuld te worden.

12

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002012 12

27-04-2007 12:47:14


Figuur 14.

2

Kies wanneer het menu verschijnt de toegangscode met behulp van de toetsen + of -.

3

Door te bevestigen op verschijnt het eerste instellingsmenu, namelijk het maximale vermogen van het verwarmingscircuit. Figuur 17.

88 2

3.17 Afstellingen Afstelling van het debiet van het verwarmingscircuit Dit debiet kan aangepast worden aan de berekening van de installatie.

3

Opmerking: het display keert naar de normale weergave terug wanneer gedurende 1 minuut geen handelingen uitgevoerd worden of wanneer men een tweede keer gedurende 10 sec. op drukt.

De ketel wordt geleverd met de schroef a (zie figuur 15) van de geĂŻntegreerde by-pass een 1/2 slag geopend; afhankelijk van de behoefte dient deze schroef versteld te worden (bijv. aandraaien om te sluiten) om de beschikbare manometrische hoogte aan te passen aan het weerstandsverlies naar gelang de debiet / ruk kromme (pagina 8, figuur 6). Figuur 15.

a

De bedrijfsinstellingen van de ketel dienen door de installateur rechtstreeks via het display bepaald te worden. Belangrijk: De toegang tot de technische instellingen van de ketel dient voorbehouden te blijven aan erkende installatie en service bedrijven.

1

Druk gedurende 10 seconden op lingsmenu te openen.

om het instelFiguur 16.

2.0 bar

45°C 1

10 s

13

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002013 13

27-04-2007 12:47:15


3.18 Menu-uitleg Menu 1 Aanpassing van het verwarmingsvermogen Het maximale vermogen van de ketel voor het verwarmingscircuit kan op elke waarde ingesteld worden tussen worden tussen 8 en 24 kW. Dankzij deze mogelijkheid kan men het afgegeven vermogen aanpassen aan de werkelijke behoefte van de installatie en een overmatig vermogen voorkomen en toch verzekerd blijven van een hoog rendement. • Druk wanneer 1 knippert op menu wilt veranderen.

als u de waarden in dit

• Voer het gewenste vermogen in door te drukken op + of -. Standaard instelling

1

24

Opmerking: Een verlaging van het vermogen van het verwarmingssysteem is van geen enkele invloed op het vermogen van het sanitaire warm water systeem.

Menu 2 Configuratie RGA/LTV Door middel van deze functie kan de ketel optimaal worden aangepast aan de uitvoering van de RGA/LTV van de installatie.

Standaard instelling

• Kies een waarde tussen 0 en 10 aan de hand van de onderstaande tabel.

2

Configuratie setwaarde

∅ 60/100 (m)

∅ 80/125 (m)

paralelle aansluiting (C6) (Pa)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,5 0,7 1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5

1 2,1 3,2 4,3 5,4 6,5 7,6 8,7 9,8 10,9 12

29 29 37 44 52 59 68 75 83 90 98

Menu 3

2

Menu 4

Minimale temperatuur verwarmingscircuit Deze waarde kan de gekozen Standaard instelling worden tussen 2 standen door middel van het menu 3: 38°C - 50°C.

3

38°C

Maximale temperatuur verwarmingscircuit Deze waarde kan gekozen Standaard instelling worden tussen 3 standen door middel van het menu 4: 53°C, 73°C en 87°C.

4

87°C

14

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002014 14

27-04-2007 12:47:17


Menu 5 Pompwerking Menu 5 biedt 3 functioneringswijzen van de pomp: 1 - onderbroken (met kamerthermostaat) 2 - onderbroken (met brander) 3 - continue

Standaard instelling

1

5

Menu 6 Buitenvoeler Het menu 6 biedt 16 regelingen genummerd van 00 t/m 15 (zie grafiek). Standaard instelling Voorbeeld: met de kromme 10, is de verwarmingstemperatuur maximaal bij een buitentemperatuur van –5,5°C.

10

6

Menu 7

Opmerking : - De regelingen van de menu's 6 en 7 zijn van geen invloed als de installatie niet over een buitenvoeler beschikt. - Het gebruik van de bovenstaande menu's is uitsluitend voorbehouden aan de erkende installateur.

Standaard instelling

Buitenvoeler Het beginpunt van de regelingslijnen kan verschoven worden door middel van de instelling van -9 tot 10.

0

7

Verwarmingstemperatuur in °C

11 12 13 14 15

50

73

87

05 06 07 08 09 10

49

70,1

83

04

47,7

66,5

78

46,4

63

73

45,1

59,3

68

43,8

55,8

63

01

42,6

52,2

58

00

41,3

48,6

53

40,6

45

48

39,3

41

43

38

38

38 -20

Regelingen via menu 6

03 02

Regelingen via menu 7

-9 -15

-10

-5

0

5

0 10

15

10 20

25

Buitentemperatuur in °C

Figuur 18. 15

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002015 15

27-04-2007 12:47:18


3.19 Parameterlijst ThermoMaster VR 24 / 24 T De service-code is op aanvraag bij AWB verkrijgbaar. Nr. 1

Functiebeschrijving Maximale CV-instelling

Set waarde 15

2 3 4 5

Rookkanaallengte parameter Minimum setpunt CV-temperatuur Maximum setpunt CV-temperatuur Pompmode

2 38 80 1

6 7

5 0 (= 15°C)

8

Stooklijn Buitenvoeler voetpunt t.o.v. 15°C 6°C tot 25 C Servicemode

9

Sanitairtank + NTC

0

10

Gebruik nachtverlaging (met buitenvoeler) Nachtverlaging (met buitenvoeler) CV-aanvoer temperatuur (°C) CV-retour temperatuur (C) Tapwater temperatuur (°C) Boiler temperatuur (°C) Tapwater flow (L/min) Ventilatorsnelheid / 100 (omw/min) Gevraagde vermogen (kW) Functie van de software (onbruikbaar) Berekende aanvoer temperatuur, met buitenvoeler (°C) Buitenvoeler temperatuur (°C) Displayrevisie Productcode

1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Minimale opbrengst van het gasmechanisme Maximale opbrengst van het gasmechanisme Niet in gebruik Niet in gebruik Branduren Branduren Laatste fout 1 na laatste fout 2 na laatste fout 3 na laatste fout 4 na laatste fout Resetten alle fouten

Instelbereik 24 kW toestellen 8 - 24 0 - 10 38 - 50 50 - 73 - 80 - 87 1 = met kamerthermostaat 2 = met brander 3 = continu in de winter 0 - 15 -9 tot +10, komt overeen met

0

0 1 2 0 1 0 1 0

10

= normaal = laaglast = laaglast = geen tank NTC = tank NTC = normaal = nachtverlaging - 31°C

indicatief !!

installateur installateur installateur installateur installateur

installateur installateur installateur

installateur installateur installateur uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar fabrikant

t/m 2004 VR 24 VR 24 T 116 114 zie bedieningspaneel

vanaf 2005 VR 24 VR 24 T 126 125 0 t/m 199

zie bedieningspaneel

0 t/m -199

fabrikant

– – X x 99 X x 1000 F1 F2 F3 F4 F5 Tegelijk + 1 en - indrukken

– – 0 99 0 99

fabrikant fabrikant uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar uitleesbaar

3.20 Aftappen Indien tijdens uw afwezigheid kans op vorst bestaat, dient de installatie afgetapt te worden. • Open de daartoe bestemde aftapkraan op het lage punt van de installatie. • Zorg voor een luchtopening door bijvoorbeeld een ont-

fabrikant

luchtingskraan van de installatie of de aftapkraan (r) van de ketel te openen (zie figuur 19). Aftappen van het sanitaire circuit • Sluit de inlaatcombinatie. • Open een of meerdere kranen.

16

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002016 16

27-04-2007 12:47:19


Figuur 19.

Raadpleeg in geval van langdurige afwezigheid het hoofdstuk "Aftappen" op bladzijde 16. Veiligheid op de ketel

F Als er een storing gedetecteerd wordt aan de luchtextractie of aanzuiging, wordt door het veiligheidssysteem de werking van de ketel onderbroken: het hiernaast aangegeven symbool wordt weergegeven en het rode lampje van het bedieningspaneel knippert. In dit geval dient men contact op te nemen met uw installateur. In geval van een onderbreking van de gastoevoer

r

3.21 Aansluiting van een boiler op een Thermomaster VR 24 Uw Thermomaster VR 24 ketel is ontworpen om eenvoudig aangesloten te kunnen worden op een voorraadboiler. Door middel van de twee bochtstukken aan de achterzijde van de ketel kan het hydraulisch circuit van de boiler aangesloten worden. Bestelnummer van een losse 10 kOhm NTC is A000331010.

F De veiligheidsstand van de ketel wordt ingeschakeld en het hiernaast aangegeven symbool wordt weergegeven en het rode lampje van het bedieningspaneel knippert. In dit geval dient men contact op te nemen met uw installateur. In geval van een onderbreking van de stroomvoeding De werking van de ketel stopt. Zodra de stroomvoeding weer terug is, stelt de ketel zich weer automatisch in werking. Beveiliging tegen oververhitting

F 4 1 - bochtstukken 3/4" vertrek (1b) en retour (1a) verwarmingswater 2 - 3-weg klep 3 - steunplaat 4 - elektrische kabel

2

Indien door een storing de ketel uitgeschakeld wordt door de werking van de veiligheidsvoorziening (bimetalen thermostaat met handmatige reset), het hiernaast aangegeven symbool wordt weergegeven en het rode lampje van het bedieningspaneel knippert. In dit geval dient men contact op te nemen met uw installateur. Lucht in de leidingen Onlucht de radiatoren en vul eventueel de installatie bij.

3 1b 1a

Aanvoer boiler Retour boiler

Figuur 20.

3.22 Veiligheidsvoorzieningen Vorstbeveiliging Stel wanneer men enkele dagen van huis moet de minimale temperaturen in op het bedieningspaneel van uw ketel of verlaag eenvoudigweg de instructietemperatuur op de kamerthermostaat.

Indien men te vaak water moet bijvullen, dient men contact op te nemen met uw installateur, want er kan sprake zijn van: - kleine lekken in de installatie waarvan de oorzaak opgespoord dient te worden. - corrosie van het verwarmingscircuit, hetgeen tegengegaan dient te worden door de juiste behandeling van het circuitwater. BELANGRIJK: Een centrale verwarmingsinstallatie kan niet goed werken, als deze niet gevuld is met water en volledig ontlucht is. Als niet aan deze voorwaarden voldaan is, kan men geluiden van kokend water in de ketel horen en van borrelend water in de radiatoren. 17

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002017 17

27-04-2007 12:47:20


VERGRENDELENDE STORINGEN, STORINGSTABEL

Naam storing weergave display

Omschrijving storing storing

Waarneming tijdens storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

01

Ontsteekfout

Geen vlamdetectie

Geen gas/ gaskraan gesloten

Controleer de gasaansluiting/ gaskraan en de voordruk

Geen ontsteking

Controleer de ontsteekpen en bedrading

Bedrading niet in orde

Controleer de bedrading

Luchtdrukschakelaar niet in orde

Controleer de luchtdrukschakelaar

02

Ventilator fout

Automatische reset na 15 minuten

03

Ventilator blijft draaien beneden het starttoerental

Herhaalde luchtfout zie F 2

04 05

Zie F 1 De besturing detecteert een temperatuursstijging > 6째C/seconden waardoor de ketel uitschakelt. Nadat de oorzaak is weggenomen is het toestel alleen te resetten door de stekker uit het stopcontact te nemen. Tevens dient gecheckt te worden of de maximaalthermostaat heeft geschakeld. Indien dit het geval is dient deze handmatig gereset te worden.

Pomp draait niet, wel spanning

Pomp vast of defect

Pomp gangbaar maken of vervangen

Pomp draait niet, geen spanning

Branderautomaat of pompkabel defect

Branderautomaat of pompkabel vervangen

Pomp draait wel

Radiatoren staan dicht of lucht in ketel of installatie

Radiatoren openen Ontluchters openen en/of ontluchten. Indien nodig ketel bijvullen

Pompstand te laag

Zet pomp op stand 3

Aanvoer NTC wijkt af of zit los

Aanvoer NTC herstellen, zonodig vervangen

Aanvoertemperatuur is niet hoog

06

Aanvoer NTC fout

NTC is kapot, of bedrading niet in orde

Controleer bedrading of vervang NTC

07

Tap NTC fout

NTC is kapot, of bedrading niet in orde

Controleer bedrading of vervang NTC

08

Boiler NTC fout bij gebruik van een externe boiler

NTC is kapot, of bedrading niet in orde

Controleer bedrading of vervang NTC Controleer parameter 9

09

Waterdruk sensor kapot of bedrading niet in orde

Is deze in orde, vervang dan de sensor

Controleer de bedrading

10

Niet in gebruik

11

Geen signaal op hoofdboard

Controleer bedrading en user interface. Indien in orde vervang dan het hoofdboard Ventilatordefect

Vervang ventilator

12

Geen signaal op user interface

Controleer bedrading en hoofdboard. Indien in orde vervang dan de user interface

13

Verkeerde boiler instelling parameter. Hoofdboard fout

Controleer parameter 23

14

Aanvoer temperatuur groter dan 95째C

Vervang hoofdboard Zie F 5 Weerstand installatie te groot, bypass onvoldoende

18

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002018 18

27-04-2007 12:47:22


VERGRENDELENDE STORINGEN, STORINGSTABEL

Naam storing weergave display

Omschrijving storing storing

15

Fout in stappen motor gasblok

16

Foutieve vlamdetectie

17

Onvoldoende netspanning < 170 V ~

Waarneming tijdens storing

Mogelijke oorzaak

Controleer bedrading. Indien in orde vervang dan het gasblok Gedurende korte tijd vlam zichtbaar, valt daarna weg

Onvoldoende aarding toestel

Controleer alle aardbekabeling en zorg voor goede aarding. Controleer de bedrading. Controleer de netspanning

Defecte hoofdprint

18

Fout in user interface

19

zie F 7

20

Software niet compatible

21

Waterdruk systeem te laag of circulatieprobleem

Waterdruk systeem te hoog (meer dan 2,7 bar)

Code

Vervang hoofdprint Vervang user interface

Neem contact op met de service dienst van AWB Na de eerste inbedrijfsname: De brander zal gedurende 15 sec op vollast branden. Wanneer in deze periode een temperatuursverschil is bereikt kleiner dan 5째C wordt storingscode 21 weergegeven. Nadat de oorzaak is weggenomen is het toestel alleen te resetten door de stekker uit het stopcontact te nemen In alle andere gevallen: Wanneer, nadat de brander 30 seconden heeft gebrand, de temperatuursstijging kleiner is dan 2째C, brandt het toestel gedurende 15 seconden op vollast. Wanneer de temperatuursstijging nog steeds kleiner is dan 2째C volgt storingscode 21 gedurende 10 minuten. Wanneer code 21 voor de derde keer gegenereerd wordt, wordt het toestel geblokkeerd. Nadat de oorzaak is weggenomen is het toestel alleen te resetten door de stekker uit het stopcontact te nemen

22

Oplossing

Lekkage in de installatie of expansievat defect

Lekkage opsporen (expansievat) en verhelpen

Pomp vast of defect

Pomp gangbaar maken of vervangen

Branderautomaat of pompkabel defect

Branderautomaat of pompkabel vervangen

Radiatoren staan dicht of lucht in ketel of installatie

Radiatoren openen Ontluchters openen en/of ontluchten. Indien nodig ketel bijvullen

Pompstand te laag

Zet pomp op stand 3

Aanvoer NTC wijkt af of zit los

Aanvoer NTC herstellen, zonodig vervangen

Defect expansievat. Systeem te hoog in druk gevuld

Expansievat controleren en eventueel vervangen. Druk aflaten

Indicatie

19

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002019 19

27-04-2007 12:47:24


20

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002020 20

27-04-2007 12:47:26


EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES Fabrikant: Adres:

Apparatenfabriek Warmtebouw BV Ringovenweg 4 - 5708 JX HELMOND

Verklaart hiermede dat de CV-ketels:

ThermoMaster VR 24 / 24T voldoet aan de volgende EEG richtlijnen: 90/393/EEG 92/42/EEG

73/23/EEG

89/336/EEG

betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake gastoestellen. betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels.

Ontworpen en gebouwd conform het CE type certificaat: PIN no: 1312BN3656 (VR 24) PIN no: 1312BN3693 (VR 24T)

betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen. betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit.

Ontworpen en gebouwd conform de Europese normen: EN 297 (1996) EN 483 (1997) EN 625 (1995) EN 60335-1 (1994) EN 60335-2.51 (1994) EN 60529 (1989) EN 50165 (1997) EN 55014-1 (2000) EN 61000-3-2 (2000) EN 61000-3-3 (1995)

Elke aanpassing aan toestel(len) en/of gebruik welke niet in overeenstemming is met de voorschriften daarvan, zullen leiden tot schending van deze verklaring van overeenstemming. Helmond, juli 2005

V.P.M.M. De Vries Algemeen Directeur

21

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002021 21

27-04-2007 12:47:26


22

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002022 22

27-04-2007 12:47:27


23

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002023 23

27-04-2007 12:47:28


Postbus 2138, 5700 DA Helmond (0492) 46 95 00 (0492) 46 95 09 info@awb.nl www.awb.nl

0020046421 G 05/2007

T F E I

AWB|ThermoMasterVR24_24T|iv|002024 24

27-04-2007 12:47:28

Installatiehandleiding_ThermoMasterVR_AWB  
Installatiehandleiding_ThermoMasterVR_AWB  

www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR Bewaar dit installatievoorschrift goed in de buurt van het cv-toestel. Bij onderhoud of reparatie kan het bel...

Advertisement