Page 4

R ’ I U M A CARL

BRIG Ffurfiwyd Radio Luxembourg yn ysgol Penweddig yn 2004 ac aethant ymlaen i sefydlu eu hunain fel un o fandiau mwyaf poblogaidd a chydnabyddedig y sin gerddoriaeth Gymraeg. Ond, wedi cyfnod tawel ers diwedd yr haf mae llawer o ddyfalu wedi bod yngly^ n â dyfodol y band – a’i nhw yw’r diweddaraf i geisio’i ‘gwneud hi’ yn llawn amser dim ond i ddisgyn yn fflat ar eu hwyneb? Y newyddion da ydy fod

4

MAE ‘NA CONNOTATIONS GAMBLO, SY’N RHYW FATH O ADLEWYRCHU BE YDY HYN I NI

Meilyr, Dylan, Gaff a’r drymiwr newydd Gwion yn bendant yn dal efo’i gilydd, yn setlo mewn i fywyd yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw newydd y band ac yn datgelu cynlluniau cyffrous i’r dyfodol. Aeth Y Selar lawr i gwrdd â’r 4 yn y Buffalo Bar (gan fod Gaff yn rhy ddiog i gerdded i Grangetown lle’r oedden ni fod i gwrdd) a lle gwell i ddechrau na gyda bywyd yn y brifddinas i’r Race Horses: “Ma’n haws gneud pethe nawr gan bod ni gyd yn agos at ein gilydd. Ma’n teimlo mwy fel band sef beth oedden ni ishe fe fod” yn ôl Meilyr. Doedd symud i Gaerdydd ddim yn arwydd o droi cefn ar y Gorllewin i ehangu cyfleoedd y band felly, ond yn hytrach yn gam pwrpasol i gael yr holl aelodau yn yr un lle, fel yr eglura Gaff “cynt odd Meilyr yn Llundain,

Dylan yng Nghaerdydd a fi’n Aberystwyth ac odd o’n effort. Odd hynny’n iawn ar y pryd achos odd o jyst yn gigs ar y penwythnosau ac odd yr aspirations yn wahanol.” Aiff Meilyr ymlaen, “pryd dy’n ni’n ymarfer ma’n gallu bod yn lot mwy intense erbyn hyn. Ond dim jyst y pethe cerddorol sy’n well, dy’n ni’n gallu cwrdd fyny lot mwy i drafod syniadau a jyst cael laff gyda’n gilydd.” Mae Meilyr a Dylan yn gweithio rhan amser a mae Gaff yn chwilio am waith “ac mewn sefyllfa gwaeth yn ariannol na dwi erioed wedi bod”, ond dydy hynny ddim i’w weld yn ei ofidio’n ormodol. Mae’r aelod diweddaraf, Gwion, a gymerodd awenau’r drymiwr oddi wrth Ben Herrick yn ystod yr haf, yn dal i fyw yn y gogledd ar hyn o bryd, “ond dwi fwy yng Nghaerdydd na ddim, ac isho symud yma’n iawn cyn gynted a fedrai”. Felly ydy Gwion wedi’i chael hi’n anodd ymuno â band sydd wedi bod gyda’i gilydd cyhyd? “Dio’m di bod yn anodd o gwbl gan bod ni wedi dod mlaen o’r dechra, dio’m di bod yn strygl o gwbl” meddai. Mae Dylan yn cytuno “mae wedi bod yn un o newidiadau gorau’r band ac mae’n neis cael rhywun cwpl o flynyddoedd yn iau, gydag egni ffresh. Weithiau ti’n gwneud gig ti di gneud o’r blaen ac yn cael hi’n anodd bod lan i wneud e, ond i Gwion dyma’r tro cyntaf iddo fe wneud e, a ma hynny’n gneud popeth yn exciting i ni hefyd.” Mae rhywun yn cael y teimlad fod y band yn teimlo’n gyflawn erbyn hyn, gyda phob aelod yn cyfrannu fel eglura Meilyr “odd pethe’n dda o’r blaen ond nawr fod pawb yn multiinstrumentalists, pawb yn canu, pawb yn sgrifennu, dy’n ni ddim yn gwbod ble ma’n mynd i fynd ... sy’n gyffrous.” Mae’n gwbl amlwg fod y pedwarawd yn gwbl gyfforddus gyda’i gilydd ac yn ddigon hyderus i fod yn onest yngly^ n â beth maen nhw’n licio a ddim yn licio – does dim ‘hang-ups’ o ran eu tast cerddorol, sy’n amrywiol iawn ond gyda rhai mannau canol. Gyda chymaint o ddylanwadau cerddorol, ^ sut mae nhw’n gweld sw n y band erbyn hyn? “Dy’n ni ddim yn analyzo steil y band, ni jyst yn gadael y miwsic fynd lle bynnag ma’n penderfynu mynd â ni” medd Meilyr “fi’n meddwl bod ni’n hynod o self-critical, a ddim yn rhoi lan da rhywbeth sydd ddim yn dda - ma’r bar wedi codi’n lot uwch o ran beth ni’n fodlon recordio.” Yn amlwg mae’r Race Horses yn gosod safonau uchel iawn i’w hunain ac mae’r bois hyd yn oed yn awgrymu y bydden nhw’n diystyru rhai o’u hen ganeuon mwyaf adnabyddus petai nhw’n eu hysgrifennu nhw heddiw,

myspace.com/racehorsesmusic ?

templateyselar.indd 4

4/3/09 10:35:22

Profile for Y Selar

Y Selar - mawrth 09  

cylchgrawn cerddoriaeth o Gymru / Welsh language music magazine

Y Selar - mawrth 09  

cylchgrawn cerddoriaeth o Gymru / Welsh language music magazine

Profile for y_selar
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded