__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 11

Cloud Sounds ym Manceinion ddewis JJ fel band yn wythnos! Adolygwyd Geleniaeth yn rhifyn 14, Awst 2008 o’r Selar

5 GWIBDAITH HEN FRÂN – TAFOD DY WRAIG ^ Ail albwm y grw p gwallgof o Flaenau Ffestiniog mewn dwy flynedd, a mae hon wedi profi’r un mor boblogaidd a’u hymdrech gyntaf, Cedors Hen Wrach. Oes yna bendraw i storïau a geiriau gwallgof caneuon rhain dywedwch? Mae Twmpath Twrch Daear wedi profi’n gymaint o hit ag oedd Trôns dy Dad ar y tonfeddi radio, ac mae’r hogiau wedi prynu siwtiau gwyn, am y tro, neis i gyd fynd efo’r albwm newydd (gan ddefnyddio royalties Coffi Du o bosib?). Pwy fysa’n meddwl fod pedwar boi nyts o Flaenau yn uned mor werthadwy! “Y cam naturiol nesa’ ydi sit-com cerddorol am fywyda’r tacla’ gwallgo’ – Gwibdaith Hen Frân Ddy Mwfi?” Adolygwyd Tafod Dy Wraig yn rhifyn 14, Awst 2008 o’r Selar

allan o sgrap, ond ma’r risg wedi talu ffwrdd a dyma gampwaith arall o ‘ffatri Toms’. Adolygwyd Rhwng y Llygru a’r Glasu yn rhifyn 14, Awst 2008 o’r Selar

seddi moethus ym mhlas ymddeol hanesyddol cerddoriaeth Cymraeg....ni welir eu math eto.” Adolygwyd Ni Oedd y Genod Droog yn rhifyn 15, Hydref 2008 o’r Selar

3 GENOD DROOG –

2 EITHA TAL FFRANCO – OS TI’N FFOSIL

NI OEDD Y GENOD DROOG Pa fand sy’n rhyddhau eu halbwm cyntaf a gwahanu ar yr un pryd! Dyna chi’r Genod Droog, llawn sypreisys. Mewn blynyddoedd i ddod bydd y genhedlaeth bresennol o gigwyr yn rhamantu am berfformiadau byw llawn hwyl a egni’r Droog, ond mae’r albwm yma hefyd yn gadael datganiad clir o’r hyn oedd y Genod Droog i cenedlaethau i ddod. Mae’r ffefrynnau byw i gyd yma, Breuddwyd Oer, Thema Genod Droog (‘Pwy sy’n ddrwg...’), Bomiwch y Byd, ond mae ‘na draciau llai adnabyddus sy’n serennu yn ogystal – “Albwm gwych, llawn graen, agwedd ^ a gofal gan grw p sydd wedi hawlio eu

LP mwyaf cyffrous hanner cyntaf 2008 gan fand a ddaeth o nunlle a ffeindio eu hunain yn uchelfannau siart C2!! Band ifanc, arbrofol a ‘chydig bach yn rhyfedd ydy Eitha Tal Ffranco, ond diawch ma nhw wedi cyflwyno anthemau newydd i genhedlaeth o rocars Cymraeg – The Hwsmon Incident, Os Ti’n Ffosil a’r anhygoel Organ Aur Huw. Dyma’r math o ganeuon fyddech chi’n dychmygu oedd Euros Childs a Gruff Rhys yn cyfansoddi yn eu harddegau! “Mae Os Ti’n Ffosil yn record grefftus gan gerddorion ifanc, ond yn fwy na hynny, mae’r caneuon heintus o hwyliog ^ yn siw r o fod yn goron ar eich diwrnod.” Adolygwyd Os Ti’n Ffosil yn rhifyn 13, Mehefin o’r Selar

4 GAI TOMS – RHWNG Y LLYGRU A’R GLASU Mae gan Gai Toms egwyddorion gwerth chweil, ond chwara teg, mae’n ymddangos fod rhyddhau albwm ‘eco-gysyniadol’ gyntaf yr iaith Gymraeg hefyd yn ymarfer PR ddigon defnyddiol! Dyma albwm cyntaf Gai Toms ers gollwng ei pseudonym Mim Twm Llai, a’r CD cyntaf ar ei label ei hun, Sbensh. Heb os, dyma’r albwm sydd wedi enyn y mwyaf o drafodaeth eleni, a fel fyddech chi’n disgwyl gan “un o gyfansoddwyr Cymraeg gorau ei genhedlaeth”, mae na ganeuon da iawn arni hefyd. Mi gymerodd Gai risg wrth ddefnyddio offerynnau amgen fel ^ hanner canw a dryms wedi’u gwneud

? ?

1 PLANT DUW – Y CAPEL HYFRYD O’r diwedd, rhyddhawyd albwm cyntaf Plant Duw, oedd bron mor hir ddisgwyliedig ag albwm y Genod Droog, ar label Slacyr yn Rhagfyr 2008. Roedd hi’n werth yr aros. Byddai pawb sydd wedi bod mewn gig P.D. yn tystio pa mor egniol ydyn nhw fel band byw, ond nid pawb fyddai’n cydnabod eu dawn cyfansoddi caneuon nhw ... cyn gwrando ar Y Capel Hyfryd hynny yw. Mae’r albwm yma’n gwella gyda phob gwrandawiad a dydy rhywun ddim yn blino gwrando arni o gwbl, a rhan o’r rheswm am hyn

ydy’r amrywiaeth eang o arddull a genre cerddorol sydd o fewn y 12 trac. Mae ‘na ganeuon 100 milltir yr awr sy’n adnabyddus i ffans Plant Duw, tra fod yna sypreisys neis fel Byw ar Gwmwl a ^ Copora Cavernosa Blues. Mae’n siw r fod rhaid canmol dawn cynhyrchu Dyl Mei am lawer o’r sglein ar hon, ond tu ôl i hynny mae ‘na fand gwallgof, a clyfar iawn sydd wedi rhoi deunydd craidd defnyddiol iawn at ei gilydd. Adolygwyd Y Capel Hyfryd yn rhifyn 16, Rhagfyr 2008 o’r Selar

11 templateyselar.indd 11

4/3/09 11:12:11

Profile for Y Selar

Y Selar - mawrth 09  

cylchgrawn cerddoriaeth o Gymru / Welsh language music magazine

Y Selar - mawrth 09  

cylchgrawn cerddoriaeth o Gymru / Welsh language music magazine

Profile for y_selar
Advertisement