__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

OWAIN S

JEN JENIRO

12

DILWYN LLWYD

L O D D Y G GOLY

d i’n gyfno l, mae h e n w ra r o o g g f ar y mrae eb yr ha erddoriaeth Gy gil effeithiau’r rd u s y r s Gyda ph awel yn y sin g u gweld raeg ld n dechra erddorion Cym dorol cymharo ewydd. Ydan ni’ g i id n wlfraint d hi’n dd deunydd ewn taliadau ha ydd cryf, a byd n yr w y r m b il r toriadau e hynny’n bosib dd fydd allan e a wy tybed? M o ddeunydd ne i. t in len e fa Rydan l o ld gwe o’r Selar. dor edlaeth n a e m G y d n cerd rhify Eisteddfo iawn i’r rsio efo ‘amgen’ l, yn sgw yfraniad label o a n m a e h a th Mae ‘na digon gw s ac yn dathlu c yddhau ig eld band yr ni’n cyfw oi’n drefnydd g enw i’w hun trw i’n dysgu am tr i d d nn u e e w n w d d w sydd bwy, edi g yn, by u sydd w mgen. Ar ben h edlaethol Glyn E sw ^ ia rd o c re a n u n, e y e G l fw d fo fo th ro d e b r d ia a r te cerddo ‘frinj’ Eis nd newydd sy’n ewis ei bump au gigs d drefniad wyniad i ddau fa i reit amgen yn (croesi ch eleni yfl fo a c a fi l e ‘n ra a b e c f a n m y ha dwl am meddwl, idion am n dechrau med ein y ac erbyn A gydag addew d d chi oll io y byd d! ^ r eich bo n nhw - gobeith perl hefy ae’n siw ,m iddy popeth!) erddorol i fynd c u. u lp a li e ba wy eich h d cyn i llion yn e h m y ithio, on iog, e b harg o g y i chi fell u sglein dalenna h diddor Digon i’c u pori trwy’r tu ...rhaid torri’r hra hyn chi ddec hi gnoi cil dros c i ll m ewy yn. beth a cael y cn n y c n y plisg

4

GWYLIO’R GWYLIAU Golygydd

Owain Schiavone (yselar@live.co.uk)

Dylunydd Dylunio GraffEG (elgangriffiths@btinternet.com)

MARCHNATA Ellen Davies (hysbysebion@yselar.com)

20 Mae’r Selar yn cael ei ddosbarthu ledled Cymru gan y Mentrau Iaith. Cysylltwch â’ch Menter leol i fynnu eich copi.

Cyfranwyr Dai Lloyd, Gwilym Dwyfor, Hefin Jones, Esyllt Williams, Telor Roberts, Barry Chips, Casia Wiliam, Huw Stephens

10

PUMP PERL

y Selar RHIFYN 21 . MEHEFIN . 2010

Ariennir Y Selar gan grant Cyngor Llyfrau Cymru. Argraffwyd gan Y Lolfa. Rhybudd – Defnyddir iaith gref mewn mannau, ac iaith anweddus mewn mannau eraill yn Y Selar.

3 templateyselar.indd 3

27/5/10 09:58:30

Profile for Y Selar

Y Selar - Mehefin 2010  

Cylchgrawn yn trin a thrafod y sin roc Gymraeg

Y Selar - Mehefin 2010  

Cylchgrawn yn trin a thrafod y sin roc Gymraeg

Profile for y_selar
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded