Y Selar - Rhagfyr 2011

Page 1

RHIFYN 25 . MEHEFIN . 2011

y Selar

AM DDIM

HEL CLECS GYDA

CATRIN CANDELAS TWMFFAT @HUW_M ADOLYGIADAU

templateyselar.indd 1

4/12/11 19:30:38


S a i n•R a s a l•G w y m o n•C o p a Lawrlwytho traciau MP3 Os hoffech brynu traciau neu albyms cyfan mewn fformat mp3 o gatalog Sain, Rasal, Gwymon neu Copa yna ewch i:

www.sioplawrlwythosain.com

CDs newydd sbon gan Yr Ods Troi a throsi

£9.99

Huw M Gatheringg dusk

£9.99

4 www.sainwales.com ffôn 01286 831.111 ffacs 01286 831.497 sain@sainwales.com

templateyselar.indd 2

4/12/11 19:31:03


GOLYGYDDOL

Mae’n teimlo fel amser hir ers rhifyn diwethaf y Selar, ac er gwaetha’r hydref mwyn, mae’r Eisteddfod yn Wrecsam yn teimlo fel atgof pell. Roedd yn Steddfod dda, a llwyth o gerddoriaeth fyw ar gynnig ar y maes ac yn y dref ei hun. Mae bwrlwm y sin gerddoriaeth wedi parhau i mewn i’r hydref ac mae llwyth o gynnyrch newydd wedi’i ryddhau, neu ar fin ei ryddhau erbyn y Nadolig. Dwi’n gobeithio fod y rhifyn hwn yn adlewyrchu’r bwrlwm hwnnw sy’n bodoli ar hyn o bryd. Mae’n argoeli bod blwyddyn brysur arall o flaen ein cerddorion cyfoes, ac rydan ni wedi bod yn siarad â nifer o fandiau ac artistiaid i weld beth sydd ar y gweill ganddyn nhw yn 2012. Mae’n bwysig edrych ymlaen at y dyfodol, ond mae diwedd y flwyddyn yn gyfle i ddathlu’r flwyddyn a fu wrth gwrs, ac rydan ni’n lansio Gwobrau’r Selar 2011 rhywle rhwng y cloriau sgleiniog yma hefyd. Newyddion da arall sydd gennym ydy fod Y Selar wedi derbyn cyllid i gynnal y cylchgrawn am dair blynedd arall. Dyma gyfle felly i ddiolch yn fawr i Gyngor Llyfrau Cymru am eu cymorth a chefnogaeth. Mae’n gyfnod anodd i gerddorion Cymraeg rhwng y dirwasgiad a’r toriadau mewn breindaliadau - mae’n bwysig felly fod cylchgrawn fel Y Selar sy’n gallu rhoi llwyfan ar gyfer eu cynnyrch. Digon o ddiolchiadau am y tro, neu bydd hi’n Ddolig arnom ni! ^ O, nes i bron ag anghofio ... dwi’n siw r i chi sylwi ar y CD bendigedig sydd ar glawr y rhifyn yma. Diolch yn fawr iawn i Dewi a Menter Môn am drefnu casgliad gwych o ganeuon i ni eu dosbarthu’n rhad ac am ddim i ddarllenwyr.

CATRIN HERBERT

12

Mwynhewch rifyn olaf 2011 o’r Selar ond cyn mynd, cofiwch un peth ... ni wyddys am fwyniant y ffynnon onid êl yn hesb.

OWAIN S CYNLLUNIAU 2012 CANDELAS

8

Golygydd Owain Schiavone (yselar@live.co.uk)

Dylunydd Dylunio GraffEG (elgangriffiths@btinternet.com)

MARCHNATA

4 Mae’r Selar yn cael ei ddosbarthu ledled Cymru gan y Mentrau Iaith. Cysylltwch â’ch Menter leol i fynnu eich copi.

Ellen Davies (hysbysebion@yselar.com)

Cyfranwyr

16 TWMFFAT

Lowri Johnston, Owain Gruffudd, Gwilym Dwyfor, Casia Wiliam, Ciron Gruffydd, Dewi Snelson, Barry Chips

y Selar RHIFYN 27 . RHAGFYR . 2011

Ariennir Y Selar gan grant Cyngor Llyfrau Cymru. Argraffwyd gan Y Lolfa. Rhybudd – Defnyddir iaith gref mewn mannau, ac iaith anweddus mewn mannau eraill yn Y Selar.

3 templateyselar.indd 3

4/12/11 19:31:20


cyfweliad

S S A L E CCAND ELD POB DOLIG! YR YNCL RHYFEDD TI’N GW

cyntaf Mae Candelas wedi rhyddhau eu EP ’r sylw yn ddiweddar ac yn dechrau dal dâ siara fu’n m sylwebyddion. Casia Wilia r. nhw ar ran Y Sela fel geifr Mae’r pedwarawd gwalltog o’r Bala dio a stiw y yn ar daranau rhwng recordio fe ond ru, Cym d ledle gigs chwarae mewn ud mun bum am elas Cand y ddal i lwyddais ad syni eu i gael sgwrs am yr EP newydd, yng nhw o gael mwy o gigs dwyieithog

rhech Nghymru a sut deimlad yw bod yn elas Cand ’r Mae l! cape n annisgwyl mew edd. wedi cyrra ddod i’ch Candelas, helo! Gadewch i Gymru ch eich rifiw Disg . well bach dig adnabod ychy .. gair. un n mew hunain Osian - Sleepy, Ifan - Grumpy, Tomos - Happy, Gruff - Dopey! jôc yn Hmmm masiwr bod yna ddeunydd un gair am Beth tal. yma na’i ond rwla fana’n y ‘Kim ydd, yr un i ddisgrifio eich EP new Syniad’? Osian - personol, Ifan - garej, Tomos - byw, Gruff - trashy d, ‘Kim Felly, gyda chlawr cain a sain amrw a Bala o’r band y af y Syniad’ yw EP cynt er ac i, Med mis ym dhau gafodd ei rhyd ed yr ‘mod i’n teimlo fy mod i wedi clyw

mae’n enw Candelas ar y tonfeddi ers tro, ’r mae 2009 anodd coelio mai dim ond er yn elas Cand fel arae band wedi bod yn chw ‘swyddogol’. o Dyma fand arall sydd wedi esblygu mae ond l, doro gerd gyfeillgarwch a dawn wyd erfyn pend y sut yn eb gen i ddiddord o’n ^ ar swn a steil y Candelas? Neu oedd rhywbeth ddaeth yn naturiol? hre’ “Odde ni gyd yn ffrindie gore’ o ddec ’r hoffi ni’n om ohon 4 a’r d hrad uwc ysgol cael yn d hefy b ‘run math o fiwsig. ‘Odd paw b orde didd efo ni en gwersi gitâr felly oedd ein mawr mewn cerddoriaeth ac ‘oedd dda, i ffor’ n mew ni, hybu ein ni’n ro hath gilydd. efo’n gychwyn chware mewn band o’n dod jyst eth “Nath y gerddoria blygu dylanwade ni a’n amlwg nath o ddat nath do, Felly . fyny dyfu gyd ni i wrth n lle popeth ddod yn naturiol a da ni mew are’r chw yn ^ s rddu gyffo rwan lle ma pawb yn i da m resw ’n hune odd ag gerddoriaeth recordio EP.” ’r EP Wel, yn bendant, dwi ‘di mwynhau

4 templateyselar.indd 4

4/12/11 19:31:58


ddo i fod newydd yn fawr iawn. Mae’n llwy trashy ar yn wir yn ac d yn drwm, yn amrw felly’n d hefy iawn ig felod yn adegau ond eud i mi gwn yn EP ’r mae ac cof, y yn aros fyw yn fod isio’ch gweld chi’n chwarae’n byddai’r y bod gwy yn syth bin achos ti jyst rhyw Mae n. safo un o’r byw perfformiad ^ n chi sw i’ch yn perth yn gref th niae huna â’r un faswn i ddim yn eich cymysgu chi d neu fwria chi ych band arall - oedd genn isho’i chi ech oedd beth am dol syniad peno EP? r rdio’ reco i ati fynd wrth greu en ni “Oedden ni’n gwbod yn iawn be oedd Oedd e. wad dylan o’n eto dod yn isho a hyn y canu, am bai oni th, pope rdio reco ni i rhaid gore’. yn fyw achos dyne lle da ni gyd ar ein ^ i’n set g deby neu agos Hefyd i gal y swn mor u yrch cynh steil y bod a bosib sy’n byw ni ag ddim yn amharu efo’r caneuon. ^ fo oedd “Y swn oedden ni’n anelu amdano ynnau â offer i’r thriw a riol natu popeth mor rdie’ reco phosib. Da ni di clywed gymaint o io swn yn s gitâr diweddar le ma’r dryms ar yn llais a’r ic ynam un-d mor annaturiol ac yn da swnio mor lân ac auto tuned - wed ma’n a fyw yn band y weld i d myn chi’n ni ddim den doed a swnio mor wahanol! Dym bod yn di ni da wyn cych isho bod! Felly o’r ydd. yrch gynh heb n hune yn th recordio pope i stiwdio fynd ni n naw dol dyfo y yn ch Wra fwy na broffesiynol, ond am y tro da ni’n n Etha ma a ... n hune bodlon i neud o’n d!” ddru Johns yn

ny Ro’n i wedi darllen mai yn garej Osia os talu Pam rdio. reco ei cafodd yr albwm eich arni dda mor n joba d ‘neu allwch chi hunain ‘de?

bod yn Pwy fasa chi’n ddweud sydd wedi h chi’n ydac Pwy chi? ddylanwadau arnoch n? dorio cerd edmygu fel ryw ei “Ma pawb yn y band efo’u blas unig dod ni’n ade anw hun ond bod ein prif ddyl The al, Anim Are We s, o: The Strokes, Pixie Kinks. eth “Da ni’n meddwl fod y Sin Gerddoria mor bod di Gymraeg yn wych a wastad Cowbois safonol hefo bandiau fel Colorama, Ods Yr , Hyd sion Crei , nnog Rhos Botw a Gentle Good ond da ni’n teimlo fod yd angen rhyw newid bach ym meddylfr ad o syni y lt ddal i raeg cynulleidfaoedd Cym . gig’” fod ‘mewn

teilwra Mae ‘na do o fandiau ifanc wrthi’n ana, Band Y , SRG y lle i’w hunain yn i dim Creision Hud a Crash.Disco! i enw ld eich gwe chi’n h ydac Lle . llaw llond ond yng l doro hunain yn ffitio yn y sin gerd Nghymru ar hyn o bryd? ddu, “Da ni’n teimlo ‘chydig fel y ddafad Dolig, bob ld gwe ti’n ne dd rhyfe yncl yr cal i rhech annisgwyl yn capel a’r gîc sy’n ddim ne Dos . Llun bore gloi yn y locyrs bob o math un are’r chw sy’n raeg band Cym yn ben gerddoriaeth â ni - dim yn trio bod ie da fand o w amry mawr - ffaith dio. Ma’ ne lo teim ni’n da ond raeg indî yn canu’n Gym l. hano gwa ydd dryw o bo ni’n dod olig - y Briliant! Candelas ydi yncl od y Nad chi a Dyls l. cape n mew rhech annisgwyl wrth Dwi EP! yr ar -line strap fel a gael hynn l. Ella i hwy o lot n mai’ ’ ‘Kim efo d mod fy

MAINT O RECORDIE’ “DA NI DI CLYWED GY NIO YMS AR GITÂRS YN SW DIWEDDAR LE MA’R DR UN-DYNAMIC...” MOR ANNATURIOL AC

5 templateyselar.indd 5

4/12/11 19:45:06


ar Y Record Goch yn ddiweddar yn y un enghraifft. Ydi delwedd weledol band yn bwysig i chi? “Yn amlwg oedden ni isho’r clawr glymu â’r gerddoriaeth ore bosib. Felly’r syniad oedd cadw popeth yn syml, trawiadol a dim ‘ffrils’ o’i teb da i’r ddychmygu eich bod chi’n cael yma gân oddi hoff chi do gand gân yna yn fyw. Oes fyw? ’n arae chw i’w gân hoff ar yr EP neu sefyll “Wrach na ‘Sgidie Ysgol’ a ‘Kim’ sy’n un pob ara chw allan ond da ni’n mwynhau ddu’ d fford ‘Y i l tawe o ‘A’i yn ôl’ yn y gigs lle da ni’n troi popeth fyny i 11.” ^ yn A, dwi’n gweld. Ma’n siwr o amrywio i mi rhaid ’n Mae tydi. dibynnu ar y lleoliad l iado traw r glaw ’n Mae EP. yr r sôn am glaw sy’n nick Han Mark mai ld gwe n Dwi’ . iawn gweledol gyfrifol am y dylunio. Mae ansawdd yn ac au cryfh yn cerddoriaeth Cymru Lewis datblygu yn gyson … gwaith celf Elfyn

LLUNIAU: HELEDD ROBERTS

6

amgylch o. edd “Da ni’m yn poeni llawer am ein delw fod ar af benn ni’n sylw ein fod gan weledol .” yn dynn a chael caneuon o safon iw efo Mi oeddech chi’n rhan o daith Chw hyn) n erby Hir u chia (Brei k Fran Just Like chi’n Y Bandana a Crwydro y llynedd a ‘da i. rhan o line-up Rhyngol elen efo Mi ddywedodd Yr Ods mewn cyfweliad a’ mwy nhw a bydd y r edda ddiw Golwg yn amgylch tebyg yn gwneud colled o’u taith o gweld chi’n h ydyc Cymru yn yr hydref. Sut ar ymru Ngh yng fyw eth sefyllfa cerddoria no Digo ? gigs o on ddig ‘na Oes ? hyn o bryd o n digo feniws gwahanol? Ydach chi’n cael bres am chwarae? d “Does ‘na’r un band Cymraeg yn gneu o er llaw ne’m ‘sa arall fel neu pres o am y o nifer fandie yma heddiw. Yn amlwg ma’r n mew b orde didd Gymry Cymraeg sydd â i feio cerddoriaeth yn reit fach, a does neb dorf un yr ld gwe ydi d dued r felly’ am hyn, , yn driw ymhobman. O ran y nifer o gigs ’r nifer o amlwg ‘sa’n dda cael mwy ond mae wrach felly iau fand o nifer i’r gigs yn cyfateb fynd iau band i’r d gneu yn gigs o ‘sa lot mwy yn stêl.” ‘da Oes ‘na unrhyw ffordd o ddatrys hyn sin am gwir yw’r a dym ta dwl chi’n med gerddoriaeth fyw gwlad fach? ysgu “Syniad da mewn gigs wrach fase cym efo’i neg Saes a raeg mwy o fandie Cym i’r sin gilydd - mae hyn i agor drws newydd . eang fwy fa Gymraeg a chyrraedd cynulleid os dang ond hyn Nid troi yn Saesneg fyse

“DA NI’N TEIMLO CHYDIG FEL Y DDAFAD DDU ... A’R GÎC SY’N CAL I GLOI YN Y LOCYRS BOB BORE LLUN” s mwy be s’gen y sin i’w gynnig a chynnwy fo. o ohon rhan yn o bobl iau “Ma’r sin yn dda iawn i hybu band mynd ’n yma clod o’r er newydd, ac mae llaw i oedd gyfle o on ddig ne ma i C2 wrach, a bo’ h wrac arall llaw y Ar . arae chw fandiau yn hyn yn beth drwg hefyd gan fod band i dyla a du haed ’n cael mwy na mae nhw i’w nt ddia llwy greu i tach gale band weithio’n in. huna is. A O ran feniws ma ne ddigon o ddew yn gigs u trefn yn uo’ ma pobl fel Iwan ‘Gole tro, bob l hano gwa s feniw n rheolaidd mew o sydd yn wych. Fyse fo’n dda cael mwy da ond n gyso hyrwyddwyr i drefnu gigs yn lle d Hefy . caled h wait ni’n dallt bo’ hyn yn ni fo gigs ma canolbarth Cymru yn y sin? Da ni’n cal da o fann a s idloe Llan yn laidd rheo afrif yr ymateb gorau weithie er bod y mwy yno r lawe ‘ne ma A yn Gymry di-Gymraeg. lo teim yn ond sin o’r rhan yn sydd isho bod i.” ohon allan dig ychy i cyhoeddi Mae Cowbois Rhos Botwnnog wed ithio gobe yn nhw bod eu r yn ddiwedda - allwch eth doria cerd o’u th oliae byw eud gwn ud wne i u anel chi ddychmygu Candelas yn yr un peth? mae’n “Yn amlwg, dyne di’r freuddwyd ond raeg Gym sin y yn hyn wni cyfla iawn d anod du haed i da n er bod digon o fandiau digo hyn.” i Candelas, diolch o galon. Mae wed b paw g anno bod yn bleser. Mi faswn i’n id llyga gadw i ac ad’ i brynu ‘Kim y Syni ^ ni’n ar y Candelas - dwi’n siwr y byddwn ^ sgwyl anni h rhec y gan n sw o n digo ed clyw . ddod i yn y capel am flynyddoedd

www.y-selar.com

templateyselar.indd 6

4/12/11 19:46:00


12

i ar y Bydd y rhai craff ohonoch wedi sylw rhifyn r glaw ar ludo i’i wed oedd CD hyfryd â o hwn y Selar. Rydym wedi cydweithi eth doria Cerd Menter Môn â’r Sefydliad do Gymreig i ddarparu’r casgliad hyfry ddim am ac rhad ’n yma raeg Cym ganeuon gan orth gym am iawn ar lchg ddio yn ac y. Fwrdd yr Iaith Gymraeg i wneud hynn y sin i Bydd y CD yn ddathliad o gyfoeth nw i hwn nifer, ac yn gyflwyniad i’r cyfoeth nnu cyfra sy’n tiaid eraill. Bydd nifer o’r artis rhag ond chi, i d rwyd gyfa at y casgliad yn un. ofn, dyma bwt o wybodaeth am bob

1. PLANT DUW

or, Pedwarawd gwych a gwallgof o Fang gyda nnig arbe di nsod gyfa sy’n cyfuno dawn eu odd Enill ol. egnï byw u iada pherfform Albwm halbwm cyntaf, Y Capel Hyfryd, deitl yd dhaw rhyd a r y Flwyddyn 2008 gan Y Sela ym , wch enhe Llaw , wch eu hail albwm, Diste mis Awst eleni.

2. HUW M

i greu Cerddor unigol profiadol sy’n llwyddo , delig seica yn pop-gwerinol, ychydig bach ei d Roed . raeg Gym sy’n unigryw i’r sin ^ ddiant albwm cyntaf, Os Mewn Swn, yn llwy ysgubol ac mae newydd ryddhau ei ddilyniant, Gathering Dusk.

3. SIBRYDION

ar hyn O bosib, band mwyaf y sin Gymraeg yr brod y gan ain harw eu o bryd. Yn cael dion Sibry ’r mae ir, Meil a n Osia , nedd Gwy ar yn wefreiddiol yn fyw ac mae eu pedw af. flaen radd o’r bod i albwm stiwdio wed wm ‘Drost y Byd i Gyd’ sy’n agor eu halb hawyd rydd a n Dref y hben Uwc af, ddar diwe ym mis Mehefin.

4. SEN SEGUR

^ o yn Grwp ifanc addawol o Benmachn ^ yn p grw y d fiwy Ffur y. Nyffryn Conw ntain Mou y Craz enw yr dan l ddio wrei rfio dan yr People, cyn cymryd egwyl ac ailffu sydd delig seica Pop . 2010 enw presennol yn Y b, Paw Coffi Ffa gan adu anw wedi ei ddyl Pen af, Cyrff a Jen Jeniro - mae eu EP cynt Rhydd, wedi dal sylw pawb eleni.

5. CREISION HUD

bl, gyda ^ Grwp mwyaf gweithgar 2011 o bosi l pob seng hau rydd i iol lgeis uche phrosiect gyda indî Roc. ddyn flwy y d ysto yn mis i rai lot o gitars ac mae elfennau tywyll 7, a rhif l seng oedd mid’ o’u caneuon. ‘Pyra . 2011 af fenn Gorf mis ym ryddhawyd

6. TRWBADOR

i creu Deuawd swynol o Sir Gâr sydd wed Huw is meg argraff enfawr ar wybodusion u syna ’u gyda on Walt Stephens ac Adam eth doria cerd Mae h. dfert melodig a phry acwstig, Owain ac Angharad yn syml - gitâr tronig elec thiau glockenspiel, ychydig o effei thiol effei mor o ond d a llais iasol Anghara

7. MR HUW

^ p mr huw ydy Huw Owen, gynt o’r grw eth doria gerd ei Mae . AFC ucky roc Kent dros lo-fi yn ddigon syml ond yn fachog dd ac rhyfe au’n geiri y ben, tra bod testun dhau rhyd i wed Mae tr! sinis yn ychydig bach sa Hwr o Lle d Llon sef ch, bella m 3 albw 9) ac yna Lladron (2007), Hud a Llefrith (200 0). gogleddwyr budr (201

9. YR ODS

dd y Un arall o fandiau mwyaf poblogai ddo llwy yn Ods ’r sin ar hyn o bryd. Mae ac rd, reco ar ac fyw yn i swnio’n wych u syna gyda indî, popno gyfu i ddo yn llwy greu i d synth a harmonïau lleisiol hyfry y. Mae caneuon hynod fachog a chofiadw ^ hits eu o un yn fod o r siw ‘Dadansoddi’ yn si. Thro a Tori ydd, new halbwm

10. COLORAMA

ydiol. Gwerin seicadelig a phop breuddw gan y ain harw eu Mae Colorama yn cael fe ac Ellis yn Carw n, cerddor amryddaw dau ddia adro Box, , 2010 o wm halb eu gafodd Mae . wiol arbennig o dda gan feirniaid amry eu EP ‘V Moyn T’ eisoes yn un o ffefrynnau io. newydd Llyfr Lliw

11. YR ANGEN

o Cymru, Enillwyr Brwydr Y Bandiau C2 Radi ^ grwp en Mentrau Iaith 2010. Mae Yr Ang iwyd yn ffurf a ac e, ifanc sy’n dod o Abertaw wedi’u g amlw sy’n iawn 2007. Band roc go a’r bian Kasa fel iau grwp gan du dylanwa . nics opho Stere

12. DAU CEFN

nau o Cerddoriaeth electronica gydag elfen wrthi’n Cefn Dau Mae h. hip-hop ambell wait yn edd yddo blyn Ffurfiwyd yn wreiddiol yn 2005, ac rhai ers ofol arbr u creu syna mwyaf ar y raddol wedi dod yn un o fandiau bellach, ac wedi rhyddhau dwy gân roc popig yw Nid i. elen cydnabyddedig y sin. Gan gynn record finyl, Y Record Goch , mae i nhw yn arbrofol a seicadelig o ardal Llanrwst ohon adol ‘Cariad’ yn nodweddi sos uon gane o Jen Jeniro yn un o hoff fandiau miw un ’n mae ond , gwir ddweud y a phwy Cymru ers peth amser. Daeth yr EP gorau’r flwyddyn ym marn llawer th niae Gele m Tellahasse yn 2006, cyn yr albw ydan ni i ddadlau. n yn (2008) a’r sengl Dolffin Pinc a Mely af, 2010. Daw Madfall o’r EP diweddar i. elen yd haw rydd a s Limb ming Swim

8. JEN JENIRO

R DDALEN HON WEDI EI DYLUNIO FEL OS YDYCH YN DYMUNO GWNEUD HYNNY, MAE’ DW YNG NGHLAWR Y CD. BOD MODD I CHI EI PHLYGU’N DACLUS A’I CHA

7 templateyselar.indd 7

4/12/11 19:46:23


2 1 ‘ U A I N U L L N Y C IM ANGEN HIRAETHU ACHOS MAE DIGON I MAE’N DDIWEDD BLWYDDYN ARALL, OND ‘SD AID YN Y FLWYDDYN I DDOD... EDRYCH YMLAEN ATO GAN EIN HOFF ARTISTI

FFLUR DAFYDD

MR HUW

Ers iddi ryddhau ei thrydydd albwm, Byd Bach, yn Nhachwedd 2009 mae Fflur Dafydd wedi bod yn dawel o ran cynnyrch cerddorol newydd. Wedi bod yn rhy brysur yn sgwennu llyfrau, ennill gwobrau a chael babis debyg! Ond, newyddion da - mae albwm cysyniadol arall ar y gweill ganddi. “Yn dilyn llwyddiant Byd Bach, a oedd yn dilyn thema ‘llefydd’ mi fyddai’n rhyddhau albwm newydd yn haf 2012 ar thema ‘pobl’ ... ar label Rasal” meddai Fflur. “Mae’n cynnwys teyrngedau acwstig i bobl fel Ray Gravell, a rhai aelodau o’m teulu, yn ogystal â chaneuon mwy bywiog fydd yn sôn am bob math o gymeriadau difyr, real a dychmygol. Dwi’n gobeithio gwneud taith o gwmpas theatrau a festrïoedd Cymru i gyd-fynd ag e” Swnio’n ddiddorol iawn, a thaith ddiddorol hefyd. Mae Fflur wrthi’n recordio yn stiwdio Sonic One, Llangennech gyda’r cynhyrchydd Tim Hamill.

Fe wnaeth Golygydd Y Selar ddigwydd taro mewn i’n cyfaill blewog, mr huw, yng Nghaernarfon yn ddiweddar. Cyfle perffaith i’w holi am ei gynlluniau yntau ar gyfer 2012 felly! Bydd y rhai craff ohonoch yn cofio i’w albwm ddiweddaraf ‘gogleddwyr budur’ gael ei ryddhau tuag at ddiwedd 2010... “Mi fydd gen i EP yn dod allan blwyddyn nesa, ar fformat dwi heb ei ddefnyddio fel mr huw o’r blaen. Mi fydd o ‘chydig yn wahanol i ‘gogleddwyr budur’ ac wedi cael ei recordio ‘chydig yn fwy amrwd.” Pryd fyddwn ni’n gweld yr EP newydd gyfaill? “Y gobaith yw ei ryddhau yn chwarter cyntaf 2012. Hefyd, mae gen i gwpwl i brosiectau eraill dwi di cychwyn eleni, felly dod â nhw i fywyd ydi’r bwriad mwyaf yn ystod y flwyddyn nesa.”

THE GENTLE GOOD Roedd Gareth Bonello aka The Gentle Good mewn gwlad estron pan fuom ni’n ei holi... “Dwi yn Tsiena ar y foment yn gweithio ar albwm newydd - wedi bod yma ers mis ac wedi sgwennu albwm Gymraeg gydag offerynwyr traddodiadol o Chengdu, sydd yn Sichuan. Mae gen i bythefnos i recordio’r

caneuon ac wedyn dwi’n dod nôl i Gymru i gwpla’r albwm dros y gaeaf.” “Gobeithio bydd e’n cael ei ryddhau yn y gwanwyn ond does dim byd wedi cadarnhau eto. Dwi’n trefnu dod nôl i Tsiena pan mae’r albwm wedi cwpla i hyrwyddo fe yma hefyd ^ - mae yna bosibilrwydd o chware yn yr w yl yn Chengdu a neud taith o Tsiena ym mis Mehefin 2012. Mae mwy o wybodaeth am yr holl stwff Tsiena ‘ma ar fy mlog - <http:// thegentlegood.tumblr.com/>” Dim llawer ar y gweill felly...unrhyw beth arall? “Dwi hefyd yn mynd i barhau i weithio gyda Richard James a John Williams ar y nosweithiau ‘In Chapters’ yng nghanolfan celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd ac ‘da ni’n gobeithio mynd a’r noswaith ar daith o amgylch canolfannau celfyddydol eraill ym Mhrydain.” Boi prysur ddarllenwyr!!

MATHEW, MASTERS IN FRANCE Mae Masters in France wedi cael blwyddyn brysur arall, a bydd hynny’n parhau yn y flwyddyn newydd yn ôl Mathew ^ o’r grw p. “Mae ‘na un daith di bwcio a thaith arall ar y go ym mis Ebrill. Cwpwl o festivals di bwcio’r ha’ ma hefyd a mwy i ddod gobeithio.” Beth am gynnyrch newydd felly Math? “Ma ‘na gwpwl o betha ar y ffordd, Cymraeg a Saesneg. Lot ar y go, ond dim byd set in stone eto.” Mae taith Brydeinig MiF yn dechrau ar 15 Chwefror gyda gig yn y Captains Rest yng Nglasgow. Bydd deg gig arall yn dilyn cyn iddyn nhw orffen yn Croft, Bryste ar 3 Mawrth. Yn anffodus, dim ond un o’r gigs fydd yng Nghymru, sef hwnnw yn y Cardiff Arts Institute ... yng Nghaerdydd wrth gwrs!

8 templateyselar.indd 8

4/12/11 19:46:42


CLINIGOL Mae Clinigol wedi bod yn hynod weithgar dros y blynyddoedd diwethaf, ond wedi cael cyfnod tawelach yn ddiweddar, ond mae hynny ar fin ^ newid yn ôl Geraint o’r grw p. “Wel ... ma’r albwm o’n ni wedi addo yn gynharach eleni, bron wedi’i orffen, ac fe fydd e’ mas diwedd Ionawr 2012. Enw’r albwm yw Discopolis, albwm pop-dawns gyda gwesteion arbennig fel Caryl Parry Jones, Elin Fflur, Amy Wadge, Siwan Morris, Nia Medi, Rufus Mufasa, El Parisa a Carys Eleri. Fydd ‘na ail ddisg hefyd, fydd yn cynnwys fersiynau acwstig o’n caneuon, ailgymysgiadau dawns ac electronica, a mwy o dracie newydd. Dros ddwy awr o gerddoriaeth Cymraeg newydd!” Bargen fyswn i’n dweud, a thipyn o waith. “Ni’n meddwl fod yr albwm yn eitha’ uchelgeisiol, mae di cymryd ages i neud, a dyna pam dyw e’ ddim allan eto - felly Ionawr 2012 amdani!”

SEN SEGUR Heb os, un o’r bandiau sydd wedi dod fwyaf i amlygrwydd eleni ydy Sen Segur gyda’u EP Pen Rhydd a Thaith Slot Selar [wrth gwrs-gol] yn ddau uchafbwynt! Mae mwy i ddod ganddyn nhw dros y flwyddyn nesaf yn ôl George Amor... “Da ni am ryddhau sengl ddwbl ym mis Ionawr. Dwy gân newydd sydd wedi cael eu recordio yng Nghae Gwyn [ty^ George] gan Huw Owen, neu mr huw, ar beiriant wyth-trac. Fydd y traciau yn cael eu rhyddhau ar gasét arbennig gan Recordiau I-KA-CHING. Mae’r traciau newydd yn cynnig rhagflas o beth sydd i ddod ar yr albwm da ni wedi bod yn sgwennu. Masiwr fydd yr albwm allan yn ystod haf 2012.” Un cwestiwn, be dio efo bandiau Dyffryn Conwy a caséts dwedwch?

TOM AP DAN Un o artistiaid ‘Dau i’w Dilyn’ rhifyn diwethaf Y Selar oedd Tom ap Dan, ac mae’n dda clywed ei fod yn cynllunio rhyddhau cynnyrch yn fuan. “Gobeithio recordio a rhyddhau EP yn ystod 2012, dyna di’r bwriad! Dwi am gigio lot mwy yn 2012 hefyd gan y byddai di ffeindio’n nhraed yn iawn yn y coleg lawr yng Nghaerdydd. Does na’m byd yn 100% ar y funud ond dwi’n sicr am drio gwneud iddi weithio!”

BEICHIAU HIR Mae’n hen bryd i Breichiau Hir, Just Like Frank gynt, ryddhau rhywbeth - mae Steffan ^ o’r grw p yn credu mai eleni fydd y flwyddyn! “Ni’n gweud hyn bob blwyddyn, ond fyddwn ni YN recordio EP fydd mas rhywbryd yn 2012.” Hwre!!! “Gobeithio yn y misoedd cyntaf o’r flwyddyn. Ni wedi dechre neud demos a chynllunio, ac yn mynd i fod yn recordio rhwng nawr ac Ionawr. Bydd yr EP hefyd yn gweithio fel math o mini rock opera! Wel, dim rock opera ... ond fydd stori yn cyd-fynd gyda’r caneuon.” Clir fel mwd Steff!

CREISION HUD Ac enillydd band prysuraf 2011 ydy... Ar ôl rhyddhau sengl y g pob p mis,, mae Creision on Hud yn haeddu ^ egwyl rw an n debyg? Be ti’n deud Rhydian? “Wel, gan n fod hon wedi bod yn flwyddyn yn ofnadwy o brysur a digon stressful ssful i ni ... da ni am gal un arall yn 2012 hefyd! Ar hyn o bryd ‘da ni’n ’n trio ‘sgwennu mwy o ganeuon newydd, a’r bwriad fydd rhyddhau hau caneuon mewn mwy o bulks ks y tro yma, nid fel senglau unigol! nigol! Mae’n ddigon posib y bydd dd yna sawl bulk yn ystod y flwyddyn, wyddyn, ond fyddwn ni dal i feddwl wl am ffyrdd gwahanol a newydd o ryddhau ein caneuon!” “Ar ôl blwyddyn lwyddyn o arbrofi efo’n ^ sw n, a chael el y cyfle i gyfansoddi a recordio yn gyson, ‘da ni’n edrych mlaen aen at gael gweld i ba gyfeiriad awn wn ni efo’r caneuon newydd.”

9 templateyselar.indd 9

4/12/11 20:00:21


n y l i d w ’ i u a d DAU FAND IFANC A GREODD ARGRAFF YNG NGWYLIAU’R HAF SY’N CAEL SYLW OWAIN

GRUFFUDD

YN DAU I’W DILYN Y TRO YMA.

Helyntion Jos y Ficar ^

Pwy Band o ochrau Pen Lly^ n yw Helyntion Jôs y Ficar. Cychwynnodd y band wrth i Lewis ac Elgan ddechrau jamio efo’i gilydd, cyn i Gruff ac Elis, sydd bellach wedi gadael y band, ymuno â’r ddau arall i ffurfio Helyntion Jôs y Ficar. Wedi iddynt barhau i ysgrifennu caneuon, ymunodd Peredur a Guto â’r band i ychwanegu adran bres. ^ Sw n Mae Helyntion Jôs y Ficar yn dilyn traddodiad o fandiau Cymraeg sydd ag elfen gref o ska i’w cerddoriaeth. Maent yn cyfuno hyn gydag ychydig o Funk a Reggae Seicadelig. Mae’r ^ sw n hwn, yn ôl un aelod o’r band, “yn cyfuno cefndiroedd a dylanwadau cerddorol gwahanol ^ yr holl aelodau”, ac felly’n creu sw n unigryw ac yn plesio pawb! Mae rhai o’u dylanwadau yn cynnwys Streetlight Manifesto, Anweledig, Caban, Hanner Pei a Red Hot Chilli Peppers. O ran

ystyr y caneuon, mae’r band yn edrych yn ôl ar broblemau a phrofiadau’r aelodau. Enghraifft o hyn yw’r gân ‘£2.10’, sydd yn cwestiynu pam fod rhaid i’r bws o Griccieth i Bwllheli fynd trwy Chwilog - efallai y byddai’n osgoi’r 10 ceiniog ychwanegol petai o ddim! Yn bennaf oll, mae HJF yn mynd ar y llwyfan i fwynhau eu hunain a chael hwyl. Hyd yn hyn Roedd y band wrth eu boddau yn cael chwarae ym Mrwydr y Bandiau ym Maes B Steddfod Wrecsam eleni, ac yn gwerthfawrogi cael chwarae yn un o brif wyliau cerddorol Cymru, ac ar yr un llwyfan ^ a nifer o fandiau eraill gwych. Mae Gw yl Pendraw’r Byd hefyd yn aros yng ngo’r hogiau oherwydd yr ymateb y cafodd y band gan y dorf. Mae’r band hefyd wedi mynd ati i recordio ambell demo yng nghwt sinc eu ffrind, gyda’r traciau ar gael i’w clywed ar eu tudalen Facebook.

Cynlluniau Mae’r band yn gobeithio mynd ati i recordio mwy o ganeuon - er mwyn cymryd mantais ar yr adnoddau gwych sydd ar gael i Lewis yn yr Atrium yng Nghaerdydd, sef lle mae’n astudio. Maent hefyd yn cynllunio ysgrifennu rhagor o ganeuon, chwilio am fwy o gigs dros y gaeaf a chwarae yn yr Eisteddfod Ryng-golegol ym Mangor yn y flwyddyn newydd. Ond yn bwysicach na dim, mae’r band yn gobeithio parhau i gael hwyl wrth berfformio.

http://www.facebook.com/helyntionjosyficar

Swnami Hyd yn hyn Chwaraeodd y band eu gig cyntaf fel rhan o gystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 - a llwyddo i gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth ar eu cynnig cyntaf, gan orffen yn ail. Cafodd y band y cyfle i fynd i’r stiwdio i recordio sengl, ‘Mwrdwr ar y Manod’ ar gyfer y gystadleuaeth, sydd wedi tyfu i fod yn boblogaidd iawn a hyd yn oed wedi’i chwarae ar Radio 1 ambell waith. Wedi iddynt ddod yn agos at fuddugoliaeth ym Mrwydr y Bandiau C2, penderfynodd y band gystadlu yn fersiwn Maes B o’r gystadleuaeth. Penderfynodd y beirniaid, ^ Adam Walton a Griff Lynch, mai nhw Sw n oedd yn haeddu ennill a rhoddodd hyn ‘Roc eithaf ysgafn’ fyddai’r ffordd orau i ^ y cyfle iddyn nhw berfformio ar rai o ddisgrifio sw n y band, gyda synths wedi brif lwyfannau Cymru gan gynnwys Wa dod yn amlwg yn rhai o’u caneuon newydd. Bala ac, fel rhan o’r wobr, slot ar y nos Byddai’n deg dweud eu bod nhw’n fand Sadwrn olaf ym Maes B. Yn ogystal â’r gitaraidd sydd â thempo uchel, sydd wedi slot yma, roedd y wobr yn cynnwys cyfle tyfu i fod yn steil poblogaidd yn ddiweddar. Mae’r band wedi eu dylanwadau arnynt gan i recordio Sesiwn C2 yn stiwdio Rich gymysgedd o fandiau, megis Arctic Monkeys, Roberts ym Mhenrhyndeudraeth. Maent Yr Ods, Bombay Bicycle Club a’r Super Furry hefyd wedi recordio sesiwn i’r rhaglen adloniant i bobl ifanc, Y Lle. Animals. Pwy Mae Swnami yn prysur wneud enw i’w hunain fel un o fandiau ifanc mwyaf cyffrous yn y Sin Roc Gymraeg. Gyda’r aelodau i gyd yn dod o ardal Dolgellau a Blaenau Ffestiniog, sydd wedi bod yn llwyfan i nifer o fandiau eraill poblogaidd y sin yn y gorffennol, megis Frizbee ac Anweledig, maent wedi bod wrthi ers rhyw ^ ddwy flynedd bellach. Wedi i gyn grw p Ifan Ywain, Gerwyn Murray a Tom Ayres, sef y Creaduriaid, ddod i ben, daethant ar draws Ifan Davies a Huw Evans gan ffurfio Swnami.

10

Cynlluniau Mae’r band yn gobeithio mynd i’r stiwdio unwaith eto dros y gaeaf, er mwyn recordio EP fydd allan erbyn yr haf flwyddyn nesaf. Gydag Ifan Ywain lawr yn y brifysgol yn Aberystwyth,

www.y-selar.com

templateyselar.indd 10

4/12/11 20:00:57


Y BADELL

FFRIO

gyda Barry Chips

MOLIANT I’R MANICS

Gwrandewch os ydych yn hoffi: Derwyddon Dr Gonzo, ig Geraint Lovgreen, Anweled

http://soundcloud.com/swnami mae’r band yn canolbwyntio’n fwy ar ysgrifennu yn hytrach na gigio ar hyn o bryd - ond bydd digon o gyfleoedd i’w gweld nhw dros gyfnod y Nadolig - gyda gigs yn y Llew Du, Aberystwyth; Whitehall, Pwllheli ac ym Mangor gyda Bryn Fôn!

Gwrandewch os ydych yn hoffi: Y Bandana, Gola Ola, Arctic Monkeys

Rhyfedd o beth erbyn hyn yw meddwl am y Manics fel band a oedd o flaen eu hamser. Pan ddaethon nhw i’r golwg roeddan nhw’n gwisgo fel The Clash (1976-86) ac yn chwarae rhyw gybolfa ryfedd o hefi metal pync, ar adeg pan oedd Prydain dan bawen Madchester, ecstasi a dillad bagi. Doedd bod yn Angry Young Men yn sicr ddim yn ffasiynol yn 1990 pan wnaethon nhw ryddhau eu sengl gynta’, ‘Motown Junk’, gyda’r sampl yn addo chwyldro ar ddechrau a diwedd y gân. Ond yn y dyddiau rhyfedd hyn pan mae seiliau cyfalafiaeth – crefydd y byd Gorllewinol ers cyhyd – yn gwegian, mae’n werth cofio bod y Manics wedi gweld trwy’r gawod gachu ugain mlynedd yn ôl. Ar eu halbwm gynta’ roedd ganddyn nhw gân gydag, o bosib, y teitl mwya’ trwsgl yn hanes y byd – ‘Nat West–Barclays–Midlands–Lloyds’. Pa fath o fand sy’n canu am fanciau? Dyna wnes i feddwl ar y pryd. Ond erbyn hyn mae neges ddigyfaddawd y rocars yma’n fwy perthnasol nag erioed: “NatWest, NatWest-BarclaysMidlands-Lloyds Blackhorse apocalypse Death sanitised through credit Prosperity - exports for Pol Pot Prosperity - Mein Kampf for beginners”. Meddyliwch am y peth mewn difrif calon - tra’r oedd yr Happy Mondays yn canu am bwysigrwydd ‘Loose Fit’ eu trowsusau, roedd y boios o Blackwood yn cyhuddo’r bancwyr barus o fod yn yr un cae ag Adolph a Pol Pot! Perffaith yw teitl y casgliad o’u holl senglau dros y 21 o flynyddoedd diwethaf, sef National Treasures. Mae’r cyferbyniad rhwng y geiriau am wacter ystyr

bywyd, a’r gerddoriaeth ‘life affirming’ ar ganeuon fel ‘From Despair To Where’ a ‘La Tristesse Durera (Scream to a Sigh)’ yn arbennig iawn iawn. Dyma fand dosbarth gweithiol clyfar gafodd eu brifo i’r byw gan ymosodiad Thatcher ar y glowyr. Mae’r briw dal yna’n ffesdro yng nghrombil caneuon fel ‘The Masses Against The Classes’, rant flin, fudur, llawn trais a malais. Tra bod Oasis wedi codi baton Madchester a dathlu pleserau syml smocio ag yfed, a Blur yn hapus i adleisio darlun y Kinks o Merry Old England, roedd y Manics yn anelu am ddim byd llai na dymchwel y drefn. Pa fand arall aeth draw i weld Castro? Fedrwch chi enwi unrhyw fand sy’n dyfynnu Albert Camus ar ddechrau eu fideo bop gynta’? “Libraries gave us power” meddai’r gân, i’n atgoffa ni o rym y gair. Eto, pwnc cheesy ar yr wyneb (onid job Siwt yn y Cynulliad ydy dathlu bodolaeth y llyfrgell leol?), ond doedd y Manics ddim ofn dathlu gwerth addysg. A phwy ond y Manics ifanc fydda’n ymosod ar y diwydiant rhyw trwy recordio deuawd gyda chyn-seren born wnaeth newid ei ffyrdd? Gwrandewch ar eiriau ‘Sweet Baby Nothing’ sy’n ymosodiad angerddol a hyfryd o naïf ar yr anghyfiawnder o drin dynes fel darn o gig: “Your beauty and virginity used like toys”. Ac o ia, ar ddiwedd y gân yma mae’r lyrics sy’n crisialu bod yn ifanc ac ar goll yn well na geiriau unrhyw gân sgwennwyd erioed... “Rock ‘n’ roll is our epiphany/Culture, alienation, boredom and despair”.

11 templateyselar.indd 11

4/12/11 20:01:00


cyfweliad

DISGYN AMDANI HI Ers ei hit ‘Disgyn amdana ti’, mae Catrin Herbert yn cael ei gweld fel canwr-gyfansoddwr sydd â dyfodol disglair. Mae ganddi EP newydd allan bellach, ac fe gafodd Lowri Johnston sgwrs â hi’n ddiweddar. Catrin! Shwmae?! Nawn ni ddechre yn y dechre … o le wyt ti’n dod a beth yw dy hanes di?! Wel, dwi’n dod o Creigiau, ger Caerdydd. Es i Ysgol Plasmawr ond dwi bellach yn y Brifysgol yn Aberystwyth. Dwi’n dod o deulu cerddorol am wn i, ond does neb yn dilyn gyrfa gerddorol - a dweud y gwir mae’n fwy cywir dweud mod i’n dod o deulu gwyddonol o ran eu gyrfa! Fi yw’r eithriad dwi’n meddwl o ran cymryd y gerddoriaeth yn fwy o ddifri… Lle ddechreuodd dy ddiddordeb mewn

12

cerddoriaeth? Oes cefndir Eisteddfodol yn perthyn i ti?! Na, dim cefndir Eisteddfodol! Fel mae’n digwydd, llynedd oedd y flwyddyn gyntaf i fi gystadlu yn yr Eisteddfod gyda chôr yr ysgol. Dechreuais i chwarae’r piano pan o’n i’n ifanc iawn ond o’n i ddim yn dda iawn! Felly nes i symud mlaen i chwarae’r trymped, a dyna fy mhrif offeryn fel mae’n digwydd. Nes i ddechrau chwarae gitâr pan o’n i’n tua saith oed – gitâr drydan. Dim ond yn ddiweddar dwi’n chwarae mwy o gitâr acwstig.

“O’N I’N TOMBOY AC O’N I EISIAU CHWARAE BETH BYNNAG OEDD YN CADW’R ^ MWYAF O SWN!”

Oeddet ti’n chwarae gitâr drydan yn saith oed?! Oeddwn! O’n i’n tomboy ac o’n i eisiau chwarae beth bynnag oedd yn cadw’r ^ mwyaf o sw n! Dyna pam oedd y trymped yn siwtio fi hefyd! Dwi’n meddwl bod dylanwad y gitâr drydan yn eithaf cryf ar fy ngherddoriaeth i. Roedd fy mam-gu yn gerddorol iawn a fyddai wastad gitars a phianos ac ati o gwmpas y ty^ . Sneb byth wedi pwsho fi gyda fy ngherddoriaeth, mae jyst wedi bod yn rhan o’m mywyd i ta beth. A phryd nes di ddechrau perfformio? Wel nes i ddechrau ysgrifennu caneuon wrth ddechrau’r ysgol uwchradd, a’r tro cyntaf i fi berfformio odd mewn seremoni wobrwyo yn yr ysgol. Ath hwnna lawr yn dda a ges i fwy o hyder wedyn. Nes i wedyn dechrau band gyda’m mrawd a

www.y-selar.com

templateyselar.indd 12

4/12/11 20:01:12


chwpwl o ffrindiau. Tudalen 99 oedd enw’r band a gathon ni cwpwl o gigs, fel yng Nghlwb Ifor Bach gyda Menter Iaith. Odd yr holl beth jyst yn laff rili. A beth ddigwyddodd i’r band? Wel oedden ni gyd tua 15 ac 16 ac odd gweddill aelodau’r band yn fechgyn. Doedd y pethau o’n i’n ysgrifennu amdano ddim wir yn gweddu steil bechgyn yr oedran yna! Felly odd e jyst yn haws rili i fi ddechrau neud stwff yn hunan. Pryd nes di ddechrau perfformio ar ben dy hunan te? Nes i drio cystadleuaeth Brwydr y Bandiau Maes B Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 2010, dyna oedd y tro cyntaf. A thua’r un adeg, yn stiwdio Acapela [stiwdio Catrin Finch ym Mhentyrch], roedd cynnig gyda nhw i recordio demo a dyma Mam yn cynnig talu am y pecyn recordio ma i mi fel anrheg. Felly es i ‘na jyst i recordio cwpwl o dracs demo - heb feddwl lot am y peth rili. Ond nathon nhw ofyn i fi roi mwy o dracs iddyn nhw felly es i adre a recordio cwpl o ganeuon eraill yn fy stafell wely ac anfon rheiny atyn nhw, a’r peth nesa’ dyma nhw’n cynnig i fi recordio ar label Kissan. Odd e braidd yn nyts a digwyddodd popeth yn gyflym iawn! Ai dyna dy sengl Disgyn Amdanat ti? Mae’n gân fachog iawn! Ie! Mae’n ddoniol achos weithiau dwi’n dal fy ffrindiau jyst yn canu’r gân heb feddwl ac wedyn ma nhw’n mynd yn rili embarrassed! Ges i ymateb rili da i’r gân yna - nath Daf a Caryl neud y gân yn ‘Cân yr Wythnos’ ar eu rhaglen nhw ar Radio Cymru, ac ro’dd yr ymateb jyst yn grêt. Mae fel tase popeth wedi digwydd yn gyflym i ti! Beth yw’r uchafbwynt erbyn hyn? Do ma’ nhw wedi! Dwi’n meddwl taw dal y sengl newydd yma yn fy llaw i ar ôl recordio fe - odd hwnna jyst yn wych. Hefyd, chwarae Maes B eleni, anhygoel! Dywed mwy am dy EP newydd - Y Gwir, Y Gau a Phopeth Rhwng y Ddau. Wel mae’n EP chwe trac, ma’ cwpwl o’r

caneuon yn rhai newydd ond ma cwpwl yn rhai hen hefyd. Mae un trac Saesneg ac mae’r gweddill yn Gymraeg. Mae wedi ei recordio yn stiwdio Acapela ac wedi ei ryddhau ar label Kissan. Mae rhai o’r caneuon o sesiwn C2 gafodd ei recordio ym mis Mawrth hefyd. Roedd band ‘da fi yn y stiwdio odd yn grêt a hefyd y cynhyrchydd anhygoel Luke Prosser, nath gyfrannu lot at y gerddoriaeth. A sut ymateb wyt ti wedi’i gael i’r EP? Dwi’n hapus iawn gyda’r ymateb. Dwi’n gwybod fod e’n amser eithaf anodd i fod

“MAE CARYL PARRY JONES WEDI CAEL DYLANWAD MAWR ARNA’I...”

yn gwerthu CDs, ond dwi’n hapus iawn gydag ymateb pobol. Dwi’n meddwl fod e’n gymysgedd da o ganeuon, mae’r cyfan yn asio er bod cymysgedd ar yr EP. Mae’n dangos y steil gwahanol dwi’n hoffi o gerddoriaeth - jazz, blues ... y math yna o beth. Mae hwnna’n arwain fi at fy nghwestiwn nesa’ - pa gerddoriaeth sydd wedi dylanwadu arnat ti? Mae cymaint o bethau gwahanol, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Caryl Parry Jones wedi cael dylanwad mawr arna’i, dwi’n meddwl bod hi’n cael y cydbwysedd rhwng geiriau a cherddoriaeth wych yn berffaith. Dwi hefyd yn cael fy nylanwadu gan hen stwff fel John Mayall, Eric Clapton a dwi’n hoff iawn o gerddoriaeth gwlad ^ fel Lady Antabellam - grw p cerddoriaeth gwlad o America.

13 templateyselar.indd 13

4/12/11 21:06:53


CWESTIYNAU Ydw i’n synhwyro dylanwad rhieni arnat ti fan hyn?! Yn bendant, Dad! Pan oedden ni’n fach ac yn teithio yn y car doedd dim ipods a phethau felna felly roedden ni gyd yn cael ein gorfodi i wrando ar yr un gerddoriaeth - beth bynnag oedd Dad yn rhoi mlaen ar y chwaraewr tapiau! Felly oedden ni’n gwrando ar bethau fel REM a Meatloaf, a dwi’n falch iawn mai dyma sut oedd pethau a mod i felly ddim ‘di gwrando ar gerddoriaeth fel y Spice Girls! Roeddet ti’n chwarae ym Maes B eleni, ac yn chwarae yn fyw gyda band - ydy hyn yn rhywbeth hoffet ti wneud mwy yn y dyfodol? Nes i ddwli ar chwarae gyda band ym Maes B ac mae hwn yn bendant yn rhywbeth hoffwn i wneud mwy yn y dyfodol. Ro’n i’n lwcus iawn hefyd achos ro’n i’n barod yn ffrindiau gyda phawb yn y band, ac odd ym mrawd i yn y band hefyd yn chwarae trymped! Sut wyt ti’n paratoi i chwarae yn fyw? Oeddet ti’n nerfus i chwarae Maes B? Wel roedd rhaid i’r band wneud i fi ymlacio! Ma’ problem da fi’n cofio geiriau hefyd felly roedd rhaid i fi fynd drostyn nhw loads cyn mynd ar y llwyfan! Fi’n lwcus gyda’n ffrindiau i wastad yn dod i’n ngweld i - dath criw mawr i Faes B ac mae’n helpu yn

bendant i weld wynebau cyfarwydd yn y gynulleidfa. Sut wyt ti’n setlo yn y Brifysgol yn Aberystwyth? Setlo’n wych diolch! Dwi’n dwli ar y lle - dwi’n gallu cario mlaen gyda fy ngherddoriaeth, mae gen i ffrindiau gwych yma ac ma’ Pantycelyn yn nyts! Ond ma jyst yr holl le yn rili lyfli. Dwi’n astudio Cymraeg, Ffilm a Theledu a Drama yma. Ges i chwarae gig yn Aberystwyth diwedd wythnos y glas, odd hwnna yn sgeri! O’n i newydd gwrdd â fy ffrindiau newydd a’n sydyn reit dyna o’n i yn gorfod chwarae gig o’u blaenau nhw! Ond odd pawb yn rili gefnogol a ges i ymateb gwych! ^ ^ Oeddet ti’n chwarae yng Ngw yl Sw n yn ddiweddar hefyd, sut oedd hwnna? Ath hwnna yn grêt, o’n i’n chwarae yn 10 Feet Tall cyn Iwan Huws [Cowbois Rhos Botwnnog]. Odd e’n rili neis ac o’n i mor chuffed bod Huw Stephens wedi ^ gofyn i fi chwarae a bod yn rhan o’r w yl.

A beth yw’r cynlluniau nawr at y dyfodol? Wel mae’n fwy anodd nawr mod i bant yn y Brifysgol i drefnu pethau ond bydd bendant gigs yn dod lan, gobeithio ar gyfer y Nadolig! Edrych ymlaen at chwarae lot mwy o gigs!

CYFLYM

BE SY WELL DA TI... Eira / Haul = Eira Cawod / Bath = Cawod Te / Coffi = hmm, siocled poeth? Ty^ / Byngalo = Ty^ Lolipop / hufen ia = hufen iâ! Treinyrs / sodlau uchel = treinyrs Llyfrau / Cylchgronau = llyfrau Bara gwyn / brown = bara gwyn Siwgr / halen = siwgr Nos Sadwrn - mewn / mas = Mas ar nos Sadwrn Caryl / Daf = Caryl yw fy arwres (ond dwi’n dwli ar Daf fyd! A maen nhw’n dîm gwych, a dyna’r ateb “politically correct” haha) Caerdydd / Aberystwyth = Aber am y “nightlife”, ond Caerdydd bydd gatre am byth! Roc / Pop = Roc Atgof gynta? Mynd i Folly Farm tra ar wylie gyda Mamgu a Dadcu ‘da ‘mrodyr i. Hoff ddilledyn? ^ Y Bw ts Cowboi, ma nhw’n mynd i bobman ‘da fi a dwi’n eu gwisgo nhw ar gyfer pob un gig. Hoff H gân? Dw D ^ r yn y Gwaed, Al Lewis A Albwm cyntaf? A Meatloaf M

“...WEITHIAU DWI’N DAL FY FFRINDIAU JYST YN CANU’R GÂN HEB FEDDWL AC WEDYN MA NHW’N MYND YN RILI EMBARRASSED!”

LLUNIAU: EINION DAFYDD

14

www.y-selar.com

templateyselar.indd 14

4/12/11 21:07:09


ADDYSG AC AWYRGYLCH HEB EU HAIL

• Prospectws newydd a manylion cyrsiau ar gael ar gyfer mynediad yn 2012 • Mwy o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru • Neuadd Gymraeg newydd wedi agor sy’n gartref i fyfyrwyr o bob cwr o Gymru • Bywyd cymdeithasol sy’n fywiog ac yn wirioneddol gyfeillgar • Ysgoloriaethau Mynediad a Bwrsariaethau yn ogystal a bwrsari o £250 i’r rhai sy’n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Uned Recriwtio a Marchnata: Ffôn: 01248 382005 / 383561 E-bost: marchnata@bangor.ac.uk

www.bangor.ac.uk

Dodd com

Eich rhaglen chi yn fyw ar y we 7pm Llun – Gwener bbc.co.uk /c2

Dilynwch y sw ˆn ar Facebook a Twitter

15 templateyselar.indd 15

4/12/11 21:07:50


. . . Y W I W R E B SUT MAE

EFO pleser o gael Fel rhywun a gafodd y yn soundtrack i’w leig we An cerddoriaeth id i’r Selar ofyn arddegau doedd dim rha i cyn brif leisydd y ddwywaith imi fynd i hol u Ffestiniog, Ceri ena Fla band chwedlonol^ o ail albwm ei brosiect Cunnington yngly n ag diweddaraf, Twmffat. yfyrdodau Pen Rhyddhaodd Twmffat ‘M yn awr, bron i ac 0 201 Wy’ yng ngwanwyn ddarach, mae’r ail saig ddwy flynedd yn ddiwe ar ein cyfer. I ddechrau wy-aidd bron yn barod ydig bach mwy am felly, rhaid oedd holi ych d yr enw, yn lle a fyd h bet , yr albwm newydd io a phryd gafodd o’i record n? alla o d phryd fyd Fel yr ydw i, yn hollol fyrbwyll, cynhyrfus ac ang-ngherddorol. Nes i ‘Pwy ddweud bod yr albwm n alla r?’ wy nes Ha talu sy’n od ddf ddiwrnod ar ôl i ‘Ste gyrru Wrecsam orffan. Wedyn io rad i’r ig ned rffe traciau ano cyn n alla o d byd y eud a dw o ’Dolig. Erbyn hyn, fydd dan o 2, 201 allan adeg Pasg o wy ‘M ol, han wa enw hollol ’. Wy Pen yau odw Fyfyrd

ar ddeg ohonyn Mae’r caneuon yna, un mewn un ffordd nhw, ac wedi’u recordio ’n esblygu wrth i neu’r llall, ond maen nhw newydd ymuno! u aelodau adael ac aeloda io dan ofal Gwyn ord rec ei l Mae hi wedi cae gyfnodau byr ond [‘Maffia’] a ninnau dros ] Llanerfyl. Fydd o’n boncyrs yn [Stiwdio Bos 2. sicr allan yn fuan yn 201 yn yr albwm yma Be allwn ni ei ddisgwyl rdodau Pen Wy’? fydd yn wahanol i ‘Myfy lwg! Does yna am Caneuon gwahanol yn ond yn hytrach l odo pen u ddim dylanwada wedi tollti mewn cymysgedd o syniadau n llifo’r ochr arall. Twmffat a gweld be sy’ un teimlad i’w gael yr Dwi’n meddwl bydd estiynu haneswyr o ran y negeseuon; cw , holi lle ’da ni arni imperialaidd y gorffennol â’n cymunedau, o ran pobl a’n perthynas ffordd hunan wn me meddwi’n ymosodol ’ i ferwi wy. ora dd ffor y d gyfiawn a thrafo n, yn enwedig yr Mae’n swnio’n ddifyr iaw deud fod dy ardal deg un olaf ’na! Fysa hi’n dd yn reit agos at di, Ffestiniog / Meirionny dy ardal di felly yn dy galon di yn bysa, ydi riaeth di hefyd? rhan bwysig o dy gerddo n i. Mae’n gwbl alo ngh Mae hi’n agos at fy muned unrhyw naturiol bod cynefin a chy di’r cwbl, pobl y un yn agos i’r galon. We pobl Tesco. Ac os tirwedd ’ydan ni, ddim ysig i chdi fydd o’n bw ’di rhywbeth yn ei wneud bwysig ym mhob dim ti’n nt i falu cachu mewn bywyd o fagu pla mewn miwsig.

N “NATURIOL YDI CANU’ WLEIDYDDOL I MI, YN L.” HYTRACH NA BWRIADO

16

www.y-selar.com

templateyselar.indd 16

4/12/11 21:07:59


wyt ti’n meddwl fod gan Ar yr un trywydd, pam eddar mor gyfoethog o yr ardal honno hanes diw ? ran cerddoriaeth Gymraeg d Cymru fel rhyw led gog Mae pawb yn gweld Blaenau Ffestiniog ardal wledig ond roedd ydiannol mwyaf a yn rhan o’r chwyldro diw yn dod yma o bob bl welodd y byd, gyda pho rcheta. Roedd o’n me a i ddw man i weithio, me , efo dylanwadau le uffernol o gosmopolitan mae hynny’n amlwg diwylliannol lliwgar, ac Mae hyn wedi llifo th. yn cynnwys cerddoriae wedi cael ein ni ’Da . nol drwodd i’r presen a Marley, ond dwi ddim dylanwadu gan Merêd riaeth Blaenau erioed yn meddwl bod cerddo ffasiwn gerddorol wedi trio dilyn trend neu yn apelio efallai? d syd h benodol. Dyna bet ar gymariaethau rhwng Efallai dy fod di’n blino un peth sy’n gyffredin ond Anweledig a Twmffat natur wleidyddol y rhwng y ddau fand yw ydig yn barod am caneuon. Ti wedi sôn ych wed ar yr albwm y negeseuon fydd i’w cly gwleidyddol hynny newydd, ydi’r negeseuon drio’i gyfleu wrth ti’n ol riad yn rhywbeth bw os felly pa mor bwysig gyfansoddi caneuon ac ydi hynny? l o ran gwleidyddiaeth Dibynnu be ti’n ei feddw dim byd, a chanu am fwriadol? Mae gwneud l. Dyna’r math gwaetha’ ddim byd, yn wleidyddo Hynny yw, just derbyn o wleidyddiaeth efallai. o’n cwmpas ni, pan dd yr hyn sydd yn digwy mor gnau a ff**d yp pa d ybo ’da ni i gyd yn gw wleidyddol i mi, yn ’di o. Naturiol ydi canu’n hytrach na bwriadol.

“’DA NI’N BYW MEWN OES HOLLOL, HOLLOL GNAU”

yna ddigon o Ond wyt ti’n meddwl fod riaeth Gymraeg ar hyn ddo cer wn me wleidyddiaeth ôl mewn hanes a gweld o bryd? Pan ti’n edrych yn di bod ac edrych ar we yr holl ganu protest sydd ^ mae’n amlwg fod an rw as mp y sdwfff sydd o gw l. Mae’r Sibrydion yn yna dipyn llai dwi’n meddw y hân iddyn nhw does gan wleidyddol-ish ond ar wa yn eud ddw i’w ny hyn â t prif fandiau ddim gymain feddwl? fy marn i. Be’ wyt ti’n ei b at ei beth. Mae Paw d. ybo gw Dwi ddim yn u fath, mae hynny’n angen cymysgedd o’r dda wn oes hollol, hollol me iach. OND ’da ni’n byw yn reddfol, os wyt ti’n gnau ac yn naturiol ac ny, mae rhaid iddo fo teimlo ac yn gweld hyn id iddo fo gael i chwydu ddod allan rhywsut, rha ar ffurf cân, llyfr, neu rhyw ffordd neu’i gilydd, ! gol adi gre ddawns feddwol

chwydu creadigol yna ar Ond oes yna ddigon o’r hyn o bryd? ^ yn onest. Fedrai Dwi ddim yn siwr i fod beidio â bod yn am rion ddo cer ddim barnu drwy genfigen neu wleidyddol. Ond, efallai nu’r elfen Gymreig bar anwybodaeth, dwi yn gwirioni efo sylw yn ac o sydd yn cael ei hud lfryd ‘Observer-ish’. ^ ‘Gwyl Latitude’ a meddy nhw’n cyflwyno Gadewch iddyn nhw. Ma dern i’r cyfryngau mo pastiche diog Cymreig n i, cyn waethed â iaw gyf rn ma yma, sydd yn fy y a How Green Was gwisgo fyny fel Welsh Lad ^ deithas Cym efo n iaw Dydw i ddim lwg am Fel unigolyn, ti’n . Dydy o ddim yn cwl. lley Va My fod gor n au’ ’na sydd yn ithi we aid ti isti t art Wy a’r ati. u yr Iaith ac TH BE beirniadu’r bandia yn YW ol’ RH ydd ’DI leid S gw .O wr “.. ‘ffig i’r ryngau dosbarth canol gwahaniaethu rhwng Cer cael eu hudo gan y cyf a ny hyn di’n alw DI dy CH mi I jyst eisiau chwarae ei YN BWYSIG os ti’m yn meindio i Saesneg, ma’ bob artist o bobl â phosib. Dwi’ Ceri’r cerddor? gerddoriaeth i gymaint DD O’N BWYSIG FY amlwg iawn i’n d mo fy l ddw y maen nhw’n cael eu me dd yn Dwi ddim t ddim yn licio’r ffor jys i dw ed EI erio TI’N aith DIM yw B Dw YM MHO olwyr a disgynyddion i’r efo Cymdeithas yr Iaith. portreadu fel rhyw add i dw ond od, ael i’n Dw . bai’r cerddorion a’r wedi siarad mewn rali WNEUD MEWN BYWYD Super Furry Animals! DIM brwydro’n yn d syd criw â’r ar ddim mor weithg bandiau ydi hynny. O FAGU PLANT I FALU ein lles ni. Does ’na rion godi y ddiddiolch bob dydd er Oes, mae ’na le i gerddo .” y frwydr fydol yn ng SIG rhw MIW angen mwynhau, eth b WN nia paw ME e aha U ma gw CH ddim cwestiynau, ond s, a’r CA ron end dod rho , byd i u. erbyn cyfalafiaeth, tlod mae’n bosib cyfuno’r dda raeg. ’Da ni gyd yn yr frwydr dros yr Iaith Cym

WYFOR GWILYM D S GEIRIAU: EN DAVIE USTIN ALL J : U IA N LLU

un cwch.

Ar nodyn ysgafnach i orff en, dyma dipyn o gwestiynau cyflym Nadol igaidd. Mins Peis ta cacen ’Do lig? Mins peis. Siwmper wedi’i gweu ta tanjarîn? Shit! Dwi’n car u’r ddau ... Tanjarin! Araith y cwîn ta nap ar ôl cinio? Araith y cwîn, er mwyn ein hatgoffa. Efallai na fydd albwm Tw mffat yn barod mewn pry d ar gyfer eich hosan Na dolig ond yn sicr mae’n mynd i fod yn rhywbeth i edr ych ymlaen ato yn y flw yddyn newydd. Cadwch eich vouchers tan hynny gyf eillion!

17 templateyselar.indd 17

4/12/11 21:36:04


o glawr i glawr SWIMMING LIMBS Mae finyl nôl mewn ffasiwn, ac mae nifer o fandiau a labeli Cymraeg wedi manteisio ar hyn dros y misoedd ^ diwethaf. Un o’r rheiny ydy’r grw p o Ddyffryn Conwy, Jen Jeniro, a ryddhaodd eu EP diweddaraf Swimming Limbs ar ffurf finyl. Mae hogia’ JJ yn reit adnabyddus am eu cloriau deniadol. Roedd clawr eu EP cyntaf, Tellahasse yn defnyddio llun gan yr artist adnabyddus, Dewi Tudur tra bod cynllun yr albwm Geleniaeth yn un dyrys a chofiadwy hefyd. Ar ben hyn oll cafodd eu sengl Dolphin Pinc a Melyn ei ryddhau ar ffurf casét deniadol yn ystod ^ haf 2010, felly mae’n siw r nad yw’n fawr o syndod fod y clawr diweddaraf yn reit arbennig. Ar yr olwg gyntaf, efallai nad yw cynllun clawr Swimming Limbs yn edrych yn un cyffrous iawn ... ond mae ‘na stori ddifyr iawn tu ôl iddo. Prif ganwr Jen Jeniro, Eryl ‘Pearl’ Jones fu’n siarad â’r Selar. S’mai Pearl, a llongyfarchiadau efo EP diweddaraf Jen Jeniro. Mae’r clawr yn un diddorol, ond pwy sy’n gyfrifol am y cynllun? Eryl: Nath neb ‘gynllunio’ y clawr mewn gwirionedd, jyst mater o ddewis ein ffefryn o dri ffotograff posib oedd o. Nath hyn gymryd cyn hired â chynllunio un o scratch i ddweud y gwir - roedd Gwion i ffwrdd yn Ne America ar y pryd felly roedd penderfyniadau pendant yn bethau prin iawn yn Jen Jeniro yr adeg yna! I unrhyw un sy’n gyfarwydd â Jen Jeniro, Gwion ydy’r un trefnus sy’n ^ sortio popeth allan i’r grw p. Dim syndod fod yna ddiffyg penderfyniadau yn ystod y cyfnod roedd o ffwrdd! Mae’r clawr yn dangos llun o gwrs rasio ceffylau, ond nid yng Nghymru nac un o wledydd eraill Prydain yn ôl pob golwg. I ddweud y gwir, mae’n edrych fel petai wedi’i dynnu ar gyfandir gwahanol ... Mae’n ddirgelwch pwy dynnodd y ffoto terfynol, a lle’n union mae’r cae ras / ffair yma. Tua’r un adeg ag y lladdodd Jeff y ceffyl môr drwy gamgymeriad - sef y digwyddiad a ysbrydolodd y sengl Dolphin Pinc a Melyn - aeth dad i’r achlysur rasio ceffylau yma rhywle yn ardal Sydney tra’r oedd o’n byw

18

yn Awstralia yn ystod y 1970au. Y ddamcaniaeth gyntaf oedd mai fo dynnodd y llun, ond yna nes i sylwi ei fod yn hynod debygol mai fo sydd efo’r balwn yn styc i’w gefn, yn y llun. Yn y cyfamser, daeth Daf [un o gitaryddion niferus y band] o hyd i ffotograff ymysg casgliad ei fam o phan nath hi deithio rownd y byd ym 1985 ... ffoto o le oedd yn edrych yn aruthrol o debyg i’r cae ras / ffair o lun dad, ac wedi ychydig o ymchwil a holi daethom i’r canlyniad mai’r un lle oedd o! Wel dyna chi gyd-ddigwyddiad rhyfeddol a rheswm cystal ag unrhyw un i ddefnyddio’r llun ar glawr yr EP newydd. Beth ddigwyddodd i’r lluniau eraill oedd yn cael eu hystyried felly? Yn rhannol oherwydd ei fod yn llun da, ac yn rhannol oherwydd y cyd-ddigwyddiad yma, enillodd llun dad y ras [hoffi be ti wedi gwneud fanna Eryl, ‘ras’ - gol.] i gael ei ddewis fel clawr yr E.P, a cafodd y ddau lun reject, a llun mam Daf o’r un cae ras yn

Awstralia, eu cynnwys yn y llyfryn sy’n dod efo’r finyl. Pawb yn hapus felly, dwi’n falch clywed hynny. Ai’r hanes yma ydy’r cyd-ddigwyddiad mwyaf yn hanes yr SRG? Yng nghyd-destun cloriau recordiau, mae’n bosib iawn (ond rhowch wybod os ydach chi’n ymwybodol o un mwy). Mae’n amlwg fod tipyn o bendroni wedi ei wneud yngly^ n â chlawr Swimming Limbs felly, ac mae’n amlwg o dystiolaeth stwff blaenorol Jen Jeniro fod y band yn rhoi tipyn o bwyslais ar waith celf eu recordiau. Mae clawr record yn beth pwysig dwi’n meddwl, mae un da yn rhoi syniad o deimlad neu naws y record, ac mae ei broffesiynoldeb a safon yn rhoi awgrym o safon y band a’r record. Hynny ydy, os ydi’r clawr yn crap ac yn edrych yn amaturaidd, mae’n gwneud i mi yn bersonol gymryd yn ganiataol bod y band ddim werth fy sylw na fy mhres.

G WEDI DAL EICH LLYGAD CHI’N OES YNA UNRHYW GLAWR RECORD CYMRAE FFECH CHI I’R SELAR GYNNWYS YN DDIWEDDAR? RHOWCH WYBOD PWY HO AF – YSELAR@LIVE.CO.UK DESTUN ‘O GLAWR I GLAWR’ YN Y RHIFYN NES

www.y-selar.com

templateyselar.indd 18

4/12/11 21:36:37


n geiriau sy gyrru r gan ’

LANSIO GWOBRAU’R SELAR 2011 Mae blwyddyn arall yn tynnu i derfyn ac felly mae’n amser i ddathlu llwyddiannau’r flwyddyn a fu. Am beth ydw i’n sôn? Wel Gwobrau’r Selar wrth gwrs! Unwaith eto eleni bydd modd i chi, y darllenwyr bleidleisio am enillwyr y categorïau amrywiol, a hynny ar wefan Y Selar www.y-selar.com Bydd y categorïau’n debyg iawn i llynedd ... wel, maen nhw’n union yr un fath i ddweud y gwir! Er mwyn i chi allu dechrau meddwl am eich pleidlais, dyma’r holl gategorïau isod, yn ogystal â rhestr enillwyr llynedd.

SENGL ORAU 2011 Enillydd 2010: Dolffin Pinc a Melyn – Jen Jeniro

EP GORAU 2011 Enillydd 2010: Yr Ods – Yr Ods

^

Fe ddaliodd Sen Segur y llygad a chreu cryn argraff ar bawb yn ystod Taith Slot Selar. Un gân a ddaliodd y glust oedd ‘Cyfoeth Gwlyb’ – trac agoriadol eu EP seicadelig, ^ Pen Rhydd. Cyn gweld y geiriau, dyma George o’r grw pi egluro cefndir y gân... “Ddaru ni sgwennu’r gân ym mis Awst llynedd. Ysbrydoliaeth y gân ydi’r tywydd arbennig da ni’n cael yn Nyffryn Machno! Mae’n gân sy’n sôn am griw o fynaich sy’n dianc o’u mynachdy i osgoi cyfnod o wynt a glaw sydd ar y ffordd.”

Cyfoeth Gwlyb

Ar noson fel heno mae’r henoed yn Edrych i fyny i’r nefoedd. Mae’n noson mor glir. Disgwyl am y llif. Disgwyl am y llif. ^ er mawr, yn dod i lawr i’r llawr Pw Mae’n amser dechrau nawr Mae’n noson mor glir. Disgwyl am y llif. Disgwyl am y llif.

Mae amser yn cael ei wastio. Mae’n amser dechrau hastio. Mae’n noson mor glir Disgwyl am y llif. Disgwyl am y llif.

CLAWR CD GORAU 2011 Enillydd 2010: Nos Da – Gildas

CÂN ORAU 2011 Enillydd 2010: Cân y Tân – Y Bandana

BAND NEWYDD GORAU 2011 Enillwyr 2010: Crash.Disco!

ARTIST UNIGOL GORAU 2011 Enillydd 2010: The Gentle Good

DIGWYDDIAD BYW GORAU 2011 Enillydd 2010: Maes B, Eisteddfod Glyn Ebwy

DJ GORAU 2011 Enillydd 2010: Huw Stephens

HYRWYDDWR GORAU 2011 Enillydd 2010: Dilwyn Llwyd

BAND GORAU 2011 Enillydd 2010: Y Bandana Bydd modd i chi bleidleisio dros enillwyr 2011 ar wefan Y Selar www.y-selar.com rhwng 15 Rhagfyr a 10 Chwefror!

19 templateyselar.indd 19

4/12/11 21:36:56


adolygiadau TROI A THROSI YR ODS

NEIGW NEIGWL DAN AMOR

Mae Goodbye Falkenburg gan Race Horses a Creaduriaid Nosol gan Frizbee wastad wedi aros yn fy meddwl fel casgliadau cyson o ganeuon o safon uchel gan fandiau cyfoes o Gymru. Ond does dim amheuaeth gen i fod Troi a Throsi, albwm gyntaf Yr Ods, yno ymysg y goreuon. Yn sicr, mae yna ddisgwyl mawr, ac edrych ymlaen wedi bod at ryddhau’r albwm, ond gallwn faddau i’r band am yr oedi, gan ^ ei bod hi’n amlwg fod y grw p ifanc o ogledd Cymru wedi gweithio’n galed i berffeithio’r holl ganeuon - ac er bod rhai caneuon yn sefyll allan fel ‘hits’ posib - ‘Cerdded’, ‘Sian’ a ‘Troi a Throsi’ - dwi’n ei chael hi’n anodd dewis un gân sy’n well na’r lleill. Gellir clywed elfennau o gerddoriaeth popi y 1960au mewn rhai caneuon, tra bod dylanwad bandiau poblogaidd fel Pulp ar rannau eraill o’r albwm. Mae talent amlwg Dave Wrench, un o gynhyrchwyr gorau’r wlad, hefyd yn dangos ar yr albwm, gan ychwanegu at y safon uchel mae’r band wedi gosod i’w hunain. Yn sicr, mae Yr Ods ^ yn gosod stamp unigryw gyda’r sw n maen nhw wedi cynhyrchu, gan roi twist modern ar steiliau retro. Albwm i’w groesawu a’i fwynhau dro ar ôl tro. 9/10 Owain Gruffudd

Dwi ‘di bod yn ffan o Dan ers y cychwyn cynta’ - dwi’n dal i fynd yn ôl at albwm Dychwelyd bob hyn a hyn, sydd fel hen ffrind neu dedi bêr. Mae ei gerddoriaeth wastad yn hamddenol a threiddgar ac yn mynd byd hwn d a rhywun h i rywle l o’r ’ b dh am ‘chydig bach, ac mae o wedi llwyddo unwaith eto gyda ‘Neigwl’. Mae’r albwm, sydd wedi cael ei chynhyrchu gan John Lawrence a Dan Amor, yn llwyddo i greu awyrgylch freuddwydiol a hudol. Mae ‘na lawer o arbrofi gyda’r delyn, y piano ac offer taro, ac mae llawer o adeiladau haenau o sain, cyn eu tynnu nôl fesul un gan wneud i’r gwrandäwr feddwl am y dechneg sydd ar waith, cyn ail godi i grescendo trawiadol. Mae ‘Lakeside’ a ‘Dyddiau Clir’ ymysg fy ffefrynnau, ac mae’n braf dweud bod y caneuon Cymraeg a Saesneg yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd ac yn creu casgliad sy’n gryfach o gyfuno’r ddwy iaith. Gwrandewch arni ar ddiwrnod glawog, gyda phaned boeth. 8/10 Casia Wiliam

KIM Y SYNIAD CANDELAS Dyma EP cyntaf y pedwarawd o’r Bala ac yn wir mae’n gwneud mwy na bodloni. Wedi dod yn bell ers eu dyddiau Brwydr y Bandiau dyma fand indî sydd yn prysur dorri cwys eu hunain. Mae’r bum cân yn dangos

ystod y band yma - o ‘Kim’, sy’n cyfuno riffs gitâr bywiog a chwareus â llais Osian sy’n hawlio lle fel offeryn ynddo’i hun, yn gryf ac yn swynol ond eto’n ddiymdrech. Wedyn mae ‘A’i yn ôl’ yn dawel, ac yn wir, yn dyner, yn agos atat ti â llawer o hoel meddwl ar y geiriau. Mae’r holl albwm wedi cael ei recordio yn fyw mewn garej, a’r aelodau sydd wedi gwneud yr holl waith cynhyrchu a phob clod iddynt - maen nhw wedi llwyddo i gadw ^ sw n amrwd recordiad byw yn ogystal â chreu deunydd sy’n swnio’n broffesiynol. Yr ^ unig gw yn efallai ydy bod pob cân yn swnio braidd yn debyg ar ôl gwrnado arni sawl tro, ond dwi’n edrych ymlaen at weld beth arall sydd i ddod gan y band yma. Felly da chi, kimerwch y syniad a phwyswch plê ar y Candelas. 8/10 Casia Wiliam

COFNOD CHWARTER I UN Dri deg mlynedd yn ôl roedd bandiau coleg yn rhan ganolog o’r sin gerddoriaeth Gymraeg, ac roedd Chwarter i Un yn un o’r grwpiau hynny a ffurfiodd i gystadlu yn Eisteddfod Ryng-golegol 1979. ^ Doedd y grw p erioed yn un o brif fandiau’r sin, ac efallai mai dyna pam ei bod yn syndod gweld casgliad o’u cynnyrch yn cael ei ryddhau dros 30 o flynyddoedd

LLYFR LLIWIO COLORAMA Does dim dwywaith bod Carwyn Ellis, prif ganwr a sgwennwr Colorama, yn gerddor talentog. Dros saith cân mae’n mynd â ni o diriogaeth caneuon gwerin Americanaidd gyda’r faled brydferth ‘Valley Song’ at guriad affrobît yn ‘Safara’. Mae ‘Eleri’ yn mynd â ni nôl i ganol y ‘60au tra bod y gân ‘Llyfr Lliwio’ yn atseinio pop fel oedd record hir gyntaf y band, Box, gafodd ei rhyddhau llynedd. Hyn oll heb adael ffiniau’r ^ sw n seicadelig folk mae’r band yn adnabyddus amdano. Ond, mae geiriau’r ffefrynnau radio

20

‘Mas ar y Dre’ a ‘V Moyn Ti’ yn teimlo’n llac, diddychymyg a braidd yn ddiog. Ac yn eu trefniant (un arall, eto fyth!) o ‘Lisa Lân’, dyw’r tempo a’r melodi newydd ddim yn gweddu â’r geiriau torcalonnus sy’n gwneud iddi swnio’n drwsgl. I’r rhai sydd eisoes yn hoffi Colorama, bydd y record hon yn plesio. Ond os nad ydych chi wedi cael eich swyno hyd yma, mae’n annhebyg y bydd ‘Llyfr Lliwio’ yn newid eich meddwl. 6/10 Ciron Gruffydd

www.y-selar.com

templateyselar.indd 20

4/12/11 21:37:23


yn ddiweddarach. Mae hanner cyntaf yr albwm yn gerddoriaeth pync reit ysgafn, sy’n atgoffa rhywun o stwff y Trwynau Coch ... ond ddim cystal yn anffodus. Mae’r gerddoriaeth yn awgrymu mai wrth berfformio’n fyw yr oedden nhw orau, ac mae’n anodd trosglwyddo hynny i record ^ mae’r sw n wedi’i ddyddio braidd. ^ Yna ceir ‘Philistiaid’ a newid clir yn sw ny ^ grwp, gyda dylanwad New Wave yn amlwg, ac mae traciau fel ‘Pry yn y Pren’ a ‘Ti’n Gyrru fi Lan y Wal’ at ddiwedd y casgliad sy’n llawer gwell a mwy gwreiddiol. Er hynny, mae’n anodd gweld pa farchnad, heblaw am yr un nostalgia, fydd ‘Cofnod’ yn ei phlesio. 6/10 Owain Schiavone

Y GWIR, Y GAU A PHOPETH RHWNG Y DDAU CATRIN HERBERT Mae pawb sy’n gwrando ar Radio Cymru wedi clywed sengl gyntaf Catrin Herbert, ‘Disgyn amdanat ti’. Wel, mae mwy o ganeuon gan Catrin Herbert, ac mae wedi rhyddhau EP newydd chwe chân. Hwre! Mae’n agor gyda ‘Disgyn Amdanat ti’ ac mae’r tair gân gyntaf, honno ac ‘Er Dy Fwyn’ ac ‘Ar y Llyn’ yn rai a recordiwyd ar gyfer sesiwn C2 yn gynharach eleni. Mae’r tair yn yr un fath o steil - ryw bop ysgafn Eliza Doolittle-esque. Dwi’n hoff iawn o ‘Ar Goll yng Nghaerdydd’ sy’n arddangos llais hyfryd Catrin, ac mae ‘na deimlad jazz i’r gân. Mae ‘Dala’n Sownd’ yn gân swynol hefyd ac mae’r cynhyrchu ar y caneuon yma yn gwneud cyfiawnder â’r caneuon. I ryw raddau, dwi wedi fy synnu gan yr EP yma - mae llais Catrin yn ymddangos yn ifanc a diniwed ond dyw hyn ddim yn adlewyrchiad teg o’i chaneuon. Mae mwy o fynd i’r unig gân Saesneg, ‘The Letter’. ^ Dwi’n siw r fydd y gân yma’n apelio at gynulleidfa ehangach, mae’n ffitio’r categori o ferch yn canu caneuon cwyrci sy’n ffasiynol iawn ar hyn o bryd. Wrth wrando ar yr EP mae’n teimlo fel bod Catrin yn prifio gyda phob cân. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at weld beth arall sydd ganddi i gynnig. 8/10 Lowri Johnston

TORRI CERFFIW JAMIE BEVAN A’R GWEDDILLION Mae Jamie Bevan yn adnabyddus fel ^ aelod o’r Betti Galws, un o drefnwyr Gw yl Bedroc ac am weithredu a mynd i’r carchar dros ymgyrch Cymdeithas yr Iaith. Dwi’n crybwyll y trydydd gan mai hyn yn rhannol sydd wedi ysbrydoli ei gasgliad 7 cân, Torri Cerffiw - fel mae’r enw’n awgrymu efallai!

Disgrifir y casgliad gan Jamie fel ‘7 trac D ^ pseudo werinol’ ac mae’n siw pse r fod hynny’n ddisgrifiad digon teg. Mae’r recordiad yn ddi reit amrwd, sydd efallai’n ddisgwyliedig gan ei ffod wedi ei recordio’r holl ganeuon dros nos yn Stiwdio Bos. Er hynny, mae’r arddull amrwd yn siwtio naws y casgliad sy’n rhoi am persbectif ysgafn a llawn hiwmor o fywyd per tref Merthyr. Mae’r ddwy gân gyntaf yn swnio’n Wyddelig werinol eu naws, ac yn ysgafn iawn eu themâu, tra bod ‘Glawio’ a ‘Briwsion’ hefyd yn parhau â’r un math o hiwmor meddwol. Er hynny fy hoff gân i o’r casgliad ydy ‘Ger y Ffynnon’ sydd wedi ei stripio reit lawr ac yn faled fach acwstig ddigon hyfryd. Cynnig cyntaf da gan Bevan. 6/10 Owain Schiavone

HWYLIO / SAILING VIOLAS EP ddwyieithog yw hon gydag un trac Saesneg, un Gymraeg ac un offerynnol ac mae’r tri’n plethu i’w gilydd yn neis. Ydi, mae’r tri’n swnio’n eithaf tebyg ac efallai y byddai rhywun yn diflasu ar hynny pe bai hon yn albwm deg neu ddeuddeg trac ond mae’n gweithio’n dda ar y fformat EP. Mae’r trac Saesneg ‘Sea Shells’ yn dda iawn a fysa’r trac offerynnol, ‘Lieutenant Trung’ ddim allan o le fel un o’r caneuon ar y gêm Fifa nesa - alla i weld fy hun yn dewis fy nhîm i hon gyda phleser! ‘Gwymon’ yw’r trac Cymraeg ac mae’n gyfuniad bendigedig o riffs gitâr cofiadwy a chytgan fach fachog. Mae’r EP yn weledol hyfryd, yn enwedig felly’r fersiwn nifer cyfyngedig lle mae’r CD yn gorwedd yn glud mewn siaced ddefnydd gyda gwaith celf Hannah Morris arni. Mae’n anodd dod o hyd i gerddoriaeth indî fel hyn sydd ddim yn swnio fel rhyw ddeg band arall y dyddiau hyn ond mae’r Violas wedi llwyddo i raddau helaeth gyda’r EP hon. Mae hi’n sicr yn un i’r hosan. 8/10 Gwilym Dwyfor

CRASH.DISCO! CRASH. DISCO! Mae EP cyntaf Crash.Disco! yn cynnwys tair cân newydd sbon gan yr artist electroneg ifanc o Fangor. Bydd y tair cân, sef ‘Chezza V’, ‘GTFO’ a ‘Catdisco’, yn ddigon i wneud i chi deimlo eich bod yn byw mewn gêm fideo o’r 1990au, gyda chyfuniad o’r synths gyda’r drymiau yn creu cefndir perffaith i’r ‘bîps’ sydd i’w clywed trwy gydol y casgliad. Gellir tynnu cymhariaeth â Daft Punk ar adegau, ond mae Gruff wedi llwyddo i lenwi naw munud cyfan yr EP gyda theimlad sydd yn ^ siw r o wneud i chi ddawnsio i’r rhythm. Os ydych yn penderfynu archebu copi caled o’r sengl, bydd cod QR yn eich disgwyl, sydd yn eich arwain at gynnwys arbennig am yr artist. Mae’n sicr wedi llwyddo i osgoi creu casgliad undonog a diflas, ac os ydych yn chwilio am ganeuon i’w hychwanegu at restr cerddoriaeth i barti, mae’r EP yma’n berffaith i gael y gwesteion i godi ar eu traed a dawnsio. 7/10 Owain Gruffudd

GATHERING DUSK HUM M Dyma ail albwm Hum M ac ar ôl llwyddiant ^ y gyntaf, Os Mewn Sw n, roeddwn yn eiddgar i glywed y casgliad diweddaraf. Mae yna ddeg cân ar Gathering Dusk gyda chwech yn Gymraeg a phedair Saesneg. Gan mai cylchgrawn am y SRG ydy Y Selar na’i adolygu’r caneuon Cymraeg, ac os oes rhywun isho darllen fy adolygiad o’r lleill fydd rhaid i chi gael copi o ‘The Cellar’! Yn syml ac yn ddigon diffwdan mae’r 6 gân Gymraeg yn wych. Mae ‘Dyma Lythyr’ yn hyfryd gyda’r llinynnau, llais, gitâr a drymiau yn gymysgedd gwych ac yn rhoi tinc fodern i gân draddodiadol. Mae pob trac yn cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol ond eto yn cadw’r un naws. ‘Martha a Mair’ ydy fy ffefryn i. Cân syml ond brydferth. Tydi o ddim yn albwm i wrando arno cyn mynd allan ar nos Sadwrn ond mae’n berffaith ar gyfer aros fewn ar nos Sul! Prynwch, ymlaciwch a mwynhewch. O, ac mae’r caneuon Saesneg yn dda hefyd! 9/10 Dewi Snelson

21 templateyselar.indd 21

4/12/11 22:34:00


Huw_M Huw M Mae gen i fy hoff ganeuon, ond mae hynny yn beth gwahanol iawn. Y_Selar Y Selar Gan bod ni’n defnyddio Twitter ar gyfer y sgwrs yma, be ti’n meddwl o’r cyfryngau cymdeithasol amrywiol yma? Y_Selar Y Selar Helo Huw! Diolch am gytuno i fod yn fochyn cwta ar gyfer arbrawf ‘Cyfweliad Trydar’ Y Selar! Wyt ti’n nerfus? Huw_M Huw M Doeddwn i ddim... ddylwn i fod? Y_Selar Y Selar Cawn weld...ta waeth, mae gen ti albwm newydd allan yn does, Gathering Dusk. Be fedrwn ni ddisgwyl (mewn 140 nod wrth gwrs)? Huw_M Huw M Albwm ddwyieithog, 10 trac newydd - penllanw dwy flynedd o gyfansoddi, pendroni, tynnu gwallt o’ mhen, gwylltio, pwyllo, jamio a recordio. Y_Selar Y Selar Swnio’n gatharsis gwerth chweil felly. Sut ti’n meddwl neith hi yn rhestr 10 uchaf albyms y flwyddyn Y Selar? Huw_M Huw M Byddai’n fraint i gyrraedd y 10 uchaf. Y_Selar Y Selar Ti’n rhy ddiymhongar. Y cwestiwn amlwg rŵan, mae’r enw’n Saesneg ac mae ‘na ganeuon Saesneg...wyt ti’n trio cyrraedd cynulleidfa ehangach? Huw_M Huw M Gyda phob cân a phob record, mae’n ddymunol i gyrraedd cynulleidfa ehangach - waeth beth fo’r iaith. Huw_M Huw M Dwi ‘di bod yn perfformio caneuon Saesneg yn fy set byw mewn rhai gigs ers peth amser, felly o’dd o’n teimlo yn beth naturiol i’w recordio.

22

Huw_M Huw M Dwi’n mwynhau defnyddio gwefannau cymdeithasol, ond dwi ddim yn cymdeithasu arnyn nhw. Mae’n well gen i siarad na theipio... hen ffasiwn de! Y_Selar Y Selar Dwn im, ‘chydig bach ella ond pawb at y peth a bo ynde. Ti’n gweld nhw’n ddefnyddiol i artistiaid cerddorol? Huw_M Huw M Maen nhw wedi dod â cherddoriaeth a’r gynulleidfa yn agosach at ei gilydd, a wedi cyfrannu at chwalu ffiniau daearyddol a ieithyddol. Y_Selar Y Selar Ti’n meddwl bod gallu prynu cerddoriaeth ar y we wedi bod yn beth da neu ddrwg i gerddoriaeth? Mae o’n amlwg wedi effeithio ar werthiant CDs Huw_M Huw M Os yw gallu prynu cerddoriaeth ar y we yn golygu ei fod yn haws i’w glywed, yna mae’n beth da. Huw_M Huw M Ond mae cysyniad yr ‘albwm’ - fel cyfanwaith a rhywbeth i’w drysori - yn cael ei beryglu gan y we i raddau. Y_Selar Y Selar Dwi’n cytuno efo ti - peidiwch stopio gwneud albyms plîs gerddorion! Ti ‘di gwneud cwpl o fideos YouTube ar gyfer dy ganeuon yn do? Huw_M Huw M Nes i a Beth fideo ar pier Bangor yn defnyddio 2 gamera bach digidol cartref, a ‘nath Arwel Micah fideo gwych i ‘Ond yn dawel daw y dydd’.

Y_Selar Y Selar Pa ganeuon ydy’r ‘hits’ ar yr albwm felly?

Huw_M Huw M (huwm.net os hoffech eu gweld... sori am y plyg!... mae fideo Arwel o ‘Ond yn dawel daw y dydd’ wedi’i animeiddio yn ffantastig)

Huw_M Huw M Dim syniad sori. Dwi erioed ‘di gallu dyfalu pa ganeuon mae pobl yn mynd i hoffi fwyaf, a dwi fel rheol yn anghywir pan dwi yn trio dyfalu!

Y_Selar Y Selar Beth ydy gwerth cynhyrchu fideos cerddorol ti’n meddwl? Ydy o’n help i hyrwyddo cerddoriaeth?

www.y-selar.com

templateyselar.indd 22

4/12/11 22:34:19


EP VIOLAS ... O’R DIWEDD Huw_M Huw M Ydy - ond nid dyna’r unig werth. Ma fideo cerddorol yn fynegiant creadigol ynddo fo’i hun (“pretentious... moi?�). Y_Selar Y Selar Dim o gwbl Huw, mae angen sawl cyfrwng i bobl mor artistig a thi;-) Sgen ti gynlluniau i wneud fideo ar gyfer rhai o’r caneuon newydd? Huw_M Huw M Dwi’n gweld y dafod ym mhell yn dy foch! Ond oes - byswn i’n hoffi gwneud mwy gyda fideos byw ar gyfer yr albwm newydd. Y_Selar Y Selar Tafod ym moch...moi? Ti’n meddwl fod artistiaid Cymraeg yn dechrau cymryd mantais llawn o’r holl gyfryngau ‘ma fel llwyfan i’w cerddoriaeth? Huw_M Huw M Ydyn, sy’n golygu fod hi’n haws i fandiau rhyddhau eu cynnyrch eu hunain. Y_Selar Y Selar Huw, dwi wedi mwynhau’r sgwrs ond fyddwn ni yma tan ‘Dolig os nad ydan ni’n ofalus. Sgen ti unrhyw beth arall i’w ddeud wrth y darllenwyr? Huw_M Huw M Oes. Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda. Diolch i ti.

Fe fyddwch chi’n cofio mai cyfweliad Violas oedd stori glawr rhifyn Awst o’r Selar. Bryd hynny roedden nhw’n sĂ´n am ryddhau EP ar y cyd gyda Trwbador. Wel, bu newid bach i’r cynlluniau, ond o’r diwedd mae cynnyrch ar CD gan Violas ar ffurf EP tair cân. ^ Owain Morgan o’r grw p fu’n egluro’r sefyllfa i dĂŽm Y Selar. “Roedd y tair cân wedi eu recordio ddechrau’r haf gyda’r gobaith o’u rhoi nhw ar split EP efo Trwbador erbyn Steddfod. Ond oherwydd diffyg amser a commitments eraill oedd gan Trwbador a Violas wnaeth o ddim cweit digwydd.â€? Felly dyma benderfynu rhyddhau’r traciau fel EP Violas yn unig, ac fe gafodd y gig lansio swyddogol ei chynnal yn Buffalo Bar, Caerdydd ar 18 Tachwedd. Dim ond 15 o CDs ‘nifer cyfyngedig’ oedd ar gael i’w prynu’r noson honno, ond bellach mae rhagor o’r rhain, yn ogystal â fersiwn sydd ddim yn gyfyngedig, ar gael i’w prynu o gigs y band ac ar-lein. Er bod y gân ‘Sea Shells’ wedi’i rhyddhau i’w lawr lwytho ^ ddechrau’r flwyddyn, dyma’r cynnyrch cyntaf gan y grw pi ymddangos ar fformat CD. “Y bwriad efo’r enw Hwylio//Sailing ydi bod ni’n dod a’r tair cân wahanol, sef un Saesneg, un offerynnol, ac un Gymraeg at ei gilydd heb ffocysu ar un yn benodol nac unrhyw Iaithâ€? meddai Owain. “Gobeithio ei fod hefyd yn dangos y trawstoriad o ddawn greadigol Violas mewn un mini EP!â€? ^ “Mae trawstoriad o sw n a syniadau sydd i’w clywed ar y ^ tair cân yn adlewyrchu’n sw n byw ni. Ers i ni ffurfio cwpwl ^ o flynyddoedd yn Ă´l da ni wedi newid sw n a steil y caneuon ^ cryn dipyn. Mae’r caneuon a synau wedi datblygu i’r sw n sydd gennym ni dyddia yma, ond mae rhai dylanwadu o rhai o’r caneuon cynnar yn dal i siapio’r ffordd dani yn sgwennu caneuon.â€?

-MZGSBV OFXZEE

Y_Selar Y Selar Huw, mae wedi bod yn bleser. Pob lwc efo’r albwm newydd.

*Y CU I H [ Y K Q E CH & [ OTW

‚ ! ‚ !

‚ !

‚ ! ‚ !

P DI TJPQ MFPM OFV XXX ZMPMGB DPN 23 templateyselar.indd 23

4/12/11 22:34:29


templateyselar.indd 24

4/12/11 22:34:41

V F FR XN SDWDJRQLD

'\GG &DODQ þ 7DLWK GZ\ GG\QHV ¡ XQ L¦U JRUIIHQQRO D¦U OODOO L¦U G\IRGRO

1HZ <HDU¦V 'D\ þ (YHU\ URDG KDV D VWRU\ HYHU\ SHUVRQ KDV D VHFUHW

PATAGONIA


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.