Page 1

Златарица 2014

СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица


Първоначално училището е било класно, основано на 28 октомври 1860 година. През 1891 година сградата на училището се премества, където е днес. През 1970-а и 1986-а са направени нови крила и надстройки, след това в продължение на 20 години сградата не е ремонтирана. През 2009-та година, по оперативна програма „Регионално развитие“ на училището се отпускат 944 000 лева. Сградата е изцяло санирана, подменени са всички врати на класните стаи, навсякъде старият и износен паркет, който е служил за подпалки е заменен с ламиниран. Ремонтирани са санитарните възли, подменен е единият от двата котела, както и цялата отоплителна система. Осветлението е ново, изградена е и топла връзка с работилницата, където учениците да имат часове по трудово обучение. Частично се ремонтира покривът. Изцяло с нова оградата, шпакловани и боядисани са всичките 8500 м2 стени в училището. СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица

Училищен вестник "Добро утро"  

Училищен вестник, брой 1 на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you