Page 80

İç mekan - ofİs - İstanbul ŞUBAT 2013 - XXI 78

bs: Mekan teknolojik gelişimle birlikte evriliyor. Bu paralelde mekansal düzenlemenin çalışma ritminizle olan ilişkisinden bahsedebilir misiniz? be: Hem şirketimizin hızlı büyümesini desteklemek, hem de müşteri hizmeti kalitesini bu büyümeyle paralel tutabilmek adına kadroları büyütüyoruz. Dolayısıyla buraya yerleştiğimiz zaman özellikle belirli bölgelerde ortak çalışma alanları yaratmak istedik çünkü bizde ürün geliştirme, ürün yönetimi, pazarlama ve mühendislik gibi meslek grupları bir arada çalışabilmeli. Yeni binamıza taşındığımızda 200 kişi civarındaydık. 3500 m2'lik ve altta da 1500 m2'lik bir katımız mevcut. Özellikle şöyle bir proje tanımı verdik: İleride adetler büyüdüğü zaman birincisi; insanları daha fazla sıkıştırmak istemiyoruz, ikincisi; çok dağınık soğuk bir atmosfer olmasını istemiyoruz. Buradan çevredeki yürüyüş ve koşu hattı fikri ortaya çıktı. Şimdiki sayımız ileride artacak -zor bir tasarım kriteri bence bu. Şu anda mekanda çok fazla dağılmayalım, ileride büyüdüğümüzde ise çalışanları sıkıştırmayalım mantığıyla ilerledik. ke: Aslında tersten bir işlem yaptık. “İleriye dönük projeksiyon nedir?” sorusunun ardından nereye

gideceğimizin öngörüsünü ve yerleştirmeleri yaptık. Daha sonra bazı alanları rezerv zon alanı haline getirip daha esnek işlevler verdik. Başta bu kadar rahat olup, beş sene sonraysa büyüyen kadroda sıkışıklık hissi yaratmayacak bir plan şekli oluşturduk ki, gelecekteki gelişme onun üzerinden devam edebilsin. Birtakım toplantılar artık çok rahat bir şekilde yapılabilir hale geldi. Herkes tabletini eline alıp kanepede fikir üretebiliyor. Tasarladığımız köşelerde küçük gruplar bir araya gelebiliyor. Teknoloji geliştikçe ofislerin düzeni, masaların derinlikleri de değişti. Eskiden tüplü ekranlar varken daha sabit kasalar vardı mesela. Arşivlemeler azaldı dolayısıyla mekanlar daha verimli kullanılır hale geldi. Bizim için en önemli kriter, tüm bu çalışma ortamı içerisinde nefes alacağımız yerlerin çok iyi tasarlanmış olmasıydı. Ayrıca, kısa sürede ulaşıp arada çay-kahve içip, farklı formatta toplantı yapabileceğiniz mekanlar var, ya da öğle tatilinde kitap-dergi bakabileceğiniz mekanlar. Bunun gelecekteki ofis yaşamının bir parçası olması gerektiğini düşünüyoruz ve aslında birçok şirket de bunu yapıyor.

be: Bence hem yönetim anlayışları, hem de toplumda iş yapma şekli ve kültürü değişiyor. Yeni gelmekte olan nesil şeffaflık istiyor. Bu paralelde ofis içinde kullanılan cam malzemeler yönetim anlayışı açısından şeffaflığı yansıtıyor. Açık kapı politikası (open door policy) paralelinde hem mekansal hem de işleyiş anlamında benim kapım çalışanlara gerçekten açık. Yani yönetsel anlamda da şeffaflık söz konusu. Proje tanımımızda ayrıca “ortak çalışılabilecek ve yaşanabilecek alanlar” yapalım, ortak çalışma ortamına inanıyoruz ve bize bu gerekiyor” dedik. Ürünü şekillendiren, müşteriye dokunan ekiplerin bir şeyi ortaya koyabilmek için ortak bir alanda bir araya gelmesi paralelinde bu meslek gruplarını buluşturmak, birbirine dokundurmak istediğimizi belirtmiştik, ortak alanlar da bu yüzden binanın merkezinde tasarlandı. ke: Bir yandan teknoloji gelişiyor ama bir yandan da insan ilişkilerini kopartıyoruz. Hala fiziki olarak yüzyüze geliyor olmamızın inanılmaz bir avantajı var. Bazı departmanlar birbirinden kopuk mesela müşteri hizmetleri, finans ya da muhasebe bölümü farklı bir ritimde çalışıyor. Bu paralelde daha izole

Profile for XXI

XXI Subat 2013  

XXI Mimarlik Tasarim ve Mekan dergisi

XXI Subat 2013  

XXI Mimarlik Tasarim ve Mekan dergisi

Profile for xxi_dergi
Advertisement