Page 68

proje - müze - çanakkale Şubat 2013 - XXI 66

Yarışmadan Yapıma 2011 yılında açılan Troya Müzesi yarışmasında birincilik ödülü kazanan projenin inşaatına bugünlerde başlanmak üzere. Projenin mimarı Baz, yarışma sonrası süreci ve projenin nasıl geliştiğini anlatıyor. Ömer Selçuk Baz

Troya Müzesi

yalın mimarlık

Arkeoloji ve Yitip Giden Bir Uygarlık Üzerine Bir Yapı Yapmak Her tasarım elbette ait olduğu yer ve bu yerin mimari program ile kurduğu ilişki üzerinden az ya da çok şekillenir. Kimi tasarım kurguları yer ile zıtlaşarak, kimi daha sakin ve uyumlu davranarak, kimiyse ona yabancılaşarak bir sonuca ulaşmayı hedefler. Aslında yersiz bir mimarlığın bile, akıllarda görünmez bir yeri vardır. Yer ve onun getirdiği bugüne ait tüm bilgi bütününü biz bağlam olarak algılıyoruz. Bağlam tasarımcıyı, tasarımı, düşünceyi yere bağlayan esas kavramdır. Bağlam, yerin tüm fiziki koşullarını kapsadığı gibi, bölgenin sosyokültürel yapısını, coğrafyasını, iklimini, doğasını da kapsar; ‘yer’ üzerine geliştirilmiş ve üretilmiş bir düşünce biçimidir belki de bağlam. Bir de bağlamdan bağımsız olarak yerin zaman ile ilişkisi, geçmişi vardır: Geçmişle ve gelecekle. Troya, kuruluşu MÖ. 3000'lere tarihlenen bir uygarlığı tarif ediyor. Bağlam ve yer kavramlarıyla düşündüğünüzde,

Troya’yı içerecek bir müze yapısını bu kavramlardan hangisine oturtacağınızı bilemediğiniz bir an oluşuyor kaçınılmaz olarak. Eninde sonunda, üreteceğiniz tasarımın düşüncelerde bile olsa maddeleşeceği anı ötelemek istiyorsunuz. Baş etmek zorunda olduğunuz bağlam ve yer ile yeterince açıklayamayacağınız bir durum söz konusu. Bağlam, özünde bir anı ve o ana ilişkin bilgileri temsil ediyor. Yer ise konumu ve çevreyi. Zaman geçtikçe o da değişiyor, başka bir yer oluyor. Ve sorun; başka zamanda başkalaşan yerler ile ilgili bir sorun olmaya başlıyor. Durum, aslında bir yere ilişkin değişmiş, dönüşmüş birden çok bağlamı ve o yerin geçmişteki ve gelecekteki hallerini, başka muhtemel yerlerin bilgisini de içeren bir üst başlık olarak tanımlanabilir bu konu özelinde. Bir yarışma projesinin izinde yapı üretmek Troya Müzesi projesi, başlangıcını birçok projeye göre daha özel bir temele dayandırıyor: Bir yarışmaya. Ofiste benzer bir süreci her ne kadar üç dört kez yaşamış olsak da heyecanlı bir durum bu. Yarışmayla kazandığınız bir projenin uygulanabilmesi için gerekli teknik sorunların çözülmesi, detayların hazırlanması ve tüm bu karmaşık süreç içinde

Profile for XXI

XXI Subat 2013  

XXI Mimarlik Tasarim ve Mekan dergisi

XXI Subat 2013  

XXI Mimarlik Tasarim ve Mekan dergisi

Profile for xxi_dergi
Advertisement