Page 27

güncel 25 XXI - ŞUBAT 2013

karşı sayfada solda: Mario Botta binası sağda: Müze ek binası ve sokak cephesinden yeni giriş bu sayfada solda: Ek binanın kent siluetiyle ilişkisi altta: Kamusala açılan yeni giriş mekanı

bs: Size göre bir müzenin mekansal anlamda sahip olması gereken özellikler neler? nb: Sanat için iyi bir mekan yaratılmış olmalı. Ulusal müzeler bu anlamda büyük bir dönüşüm geçirdiler. Öncesinde sadece sanat odaklı mekanlar vardı ve ziyaretçiler göz önünde bulundurulmuyordu. Sanırım şu an müzelerin kamusal ve sosyal fonksiyonları adına iyi bir denge yakaladık, yani bu ikisi arasındaki dengenin iyi kurulması önemli bir özellik. bs: Bildiğim kadarıyla müzeniz eğitim programlarına fazlasıyla odaklanıyor ve yeni tasarlanan binada bu programları için de mekanlar olacak. Kamusal eğitim programları hakkındaki vizyonunuzdan bahsedebilir misiniz? nb: Kaliforniya'daki okullar önceleri yoğun bir sanatsal eğitim programa sahipti. Fakat şu an okullarda sanat eğitimi için bir kaynak ayrılmıyor. Böylelikle son 20 yılda müzeler bu konuda büyük bir görev üstlenir hale geldi. Anaokulundan liseye kadar olan süreçte aktif bir rol üstlenmeye çalışıyoruz ve öğrencileri düzenli olarak

müzeye getirecek programlar tasarlıyoruz. Bu en büyük kamusal vizyona sahip aktivitelerimizden birisi. Diğer yandan ise internet üzerinden eğitim veriyoruz. bs: Müze binanızın ve kurumunuzun kamusal sanat ilkelerinin, çevreyi dönüştürücü anlamda yarattığı etkilerden bahsedebilir misiniz? nb: San Francisco yaklaşık 150 yıllık bir şehir. Uzun yıllar boyunca şehirde tutucu bir mimari anlayış baskın durumdaydı, Viktoryan dönem ve mimarisinin etkileri tüm şehirde izleniyordu ve kentte modern mimari adına bir örnek bulunmuyordu. Müzenin şu anki güncel yapısı -Botta Binası- modern mimarlık adına kapıyı açan ve kente bu anlamda dinamizm getiren ilk bina. İnsanların modern mimari hakkında düşünmeye başlamasında etkili oldu. Şu an kentte bir çok modern mimari örneği bina bulunuyor. Bu anlamda kent ölçeğinde dönüştürücü bir etkisi oldu diyebilirim. Umarım yeni binamız da anlamlı bir etki yaratacak. fotoğraflar: Snøhetta, SFMOMA, Henrik Kam

Profile for XXI

XXI Subat 2013  

XXI Mimarlik Tasarim ve Mekan dergisi

XXI Subat 2013  

XXI Mimarlik Tasarim ve Mekan dergisi

Profile for xxi_dergi
Advertisement