Page 1

xxi.com.tr

XXI < MİMARLIK TASARIM MEKAN < SAYI 116 < ŞUBAT 2013 < ERGİNOĞLU & ÇALIŞLAR < STROOTMAN < SUPERPOOL + ERDENER < TECE MİMARLIK < TYIN TEGNESTUE < YALIN MİMARLIK < İZMİRLİLERİN PROJESİ

Yİ R M İ B İ R M İM A R L IK TASA R IM M E KA N SAY I 116 Ş U B AT 2 0 13 1 1 ( KIB R IS 1 2 )

İzmirlilerin Projesi İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi, kentlilerden hareketle tüm kıyı şeridinin yaşamla nasıl zenginleştirilebileceğini araştırıyor.

Hilton Garden Inn Haliç

Sahibinden.com

TECE MİMARLIK

ERGİNOĞLU & ÇALIŞLAR

BERNO STROOTMAN

SUPERPOOL + ERDENER

YAZILARIYLA

KORHAN GÜMÜŞ LEVENT ŞENTÜRK OSMAN ŞİŞMAN OTTO VON BUSCH

TYIN TEGNESTUE ARCHITECTS

YALIN MİMARLIK

Profile for XXI

XXI Subat 2013  

XXI Mimarlik Tasarim ve Mekan dergisi

XXI Subat 2013  

XXI Mimarlik Tasarim ve Mekan dergisi

Profile for xxi_dergi
Advertisement