XXI Mayis 2013

Page 15

kesit

güncel

maket

bütünleşen saçaklar ile oluşturuldu. İslam mimarisinin en önemli simgesel öğesi olan minareyi, cami kütlesinin yalınlığını bozmamak için bağımsız bir yapı olarak tasarladık. Mihrap duvarının arkasında bir havuz oluşturularak, Kuran-ı Kerim’de “yaşamın kaynağı” olarak belirtilen suyun simgeselliğini vurgularken ayrıca su yüzeyinde mihrap duvarının yansımasını sağladık. Caminin gerek mimari tasarımı, gerekse yapım tekniği açısından günümüzü yansıtmasını amaçladık. Bu doğrultuda çelik bir taşıyıcı sistemin cam, yalıtım katmanları ve prefabrik cephe kaplaması ile çevrelenmesini, bodrum katlar ve diğer binaların ise betonarme karkas olmasını önerdik. Klasik Osmanlı

vaziyet planı

eskizler; ali manço, zühtü usta

camilerindeki kubbe, yarım kubbe, kemer gibi taşıyıcı elemanların iç mimariyi biçimlendirişine benzer olarak, çelik strüktürün iç ve dış cephelerde geometrik bir örüntü oluşturmasını amaçladık. Gerek Türk insanının yüzyıllardır kullanageldiği Osmanlı tarzı camilerde alışmış olduğu ortalama aydınlık düzeyi, gerekse de aşırı ışığın ibadete odaklanmayı zorlaştırması nedeniyle cephede geniş saydam yüzeyleri tercih etmedik, yaratılan ışık bandı ile mihrap duvarının üstten ve yanlardan sızan ışık ile aydınlanmasını amaçladık. Dış ve iç cephelerde, modül boyutu taşıyıcı sisteme göre belirlenmiş eşkenar üçgenlerden bir karolaj oluşturarak, İslam sanatındaki geometrik bezemelerin sadeleştirilmiş

bir yeniden yorumunu yapmaya çalıştık. İç mekanın bu üçgenlerde açılan deliklerden doğal ışık almasını amaçladık. Arkasındaki mekanlara uyumlu olarak yerleştirilmiş olan cephedeki deliklerin gelenekselden farklı ve rastlantısal bir etki yaratması amaçlanırken cami iç duvarlarında da bu dokuyu sürdürdük. Bakım gerektirmeyen ve çok uzun ömre sahip olan fiber çimento panellerden oluşan katman ile diğer yapıların da cephe ve çatıları sarıldı. Benzer dokudaki beton plak zemin kaplamaları ile ise mekanları saran kesintisiz bir düzlem etkisini amaçladık. Çim bantların avludaki sert zeminlerde saf doğrultusunda, açık alandaysa daha düzenli şekilde yerleşmesini sağladık. Cami içindeki halı zeminde de aynı çizgileri

sürdürülerek iç ve dış mekan bütünlüğünü vurgulamaya çalıştık. Cami iç mekanında sabit bir iç hava kalitesinin yakalanabilmesi için, üflemeleri zeminden çalışan yapay iklimlendirme sistemini tercih ettik ve havalandırma sisteminin hava kaynaklı ısı pompası ile desteklenmesini önerdik. Cami dışındaki binalarda yapay iklimlendirmeye ek olarak, uygun mevsimlerde açılır pencereler ve tavan pervaneleri ile çapraz havalandırma sağlanabileceğini düşündük. Yağmur suyu ve gri su geri kullanım sistemleri, tasarruflu armatürler ile su tüketiminin azaltılmasını amaçladık. Dış ve iç aydınlatmada kullanılan LED armatürler, hareket algılayıcıları gibi yöntemlerle yapıların enerji gereksinimini daha da düşürdük.

13 XXI - MAYIS 2013

iç mekan perspektifi