Page 1


aurkibidea sumario

editoriala 02 editorial argazkigintza 3-6 fotografía barne diseinua 7-10 diseño de interiores diseinu grafikoa 11-14 diseño gáfico ilustrazioa 15-18 ilustración


editoriala editorial

Hirugarren Klip-a da esku artean daukazun hau, Arte eta Goimailako Diseinu Eskola / Escuela de Arte y Superior de Diseño, bikoiztutako izen luzeeea duen gure eskolako aldizkaria. “Errementariaren etxean zotza burruntzi” deritzon esamoldea betetzen dugula dirudi, batetik “naming” egokia ez izateagatik, eta bestetik, borobilak ez diren logotipoak diseinatzen omen ditugulako, baina urtero urtero hobetzen joatea da gure asmoa, idealak lortzea helburu duen lan egiteko era batean sinisten dugulako. Ideal horiek etorkizuneko barne diseinatzile, diseinatzaile grafiko, argazkilari eta ilustratzaileen formakuntzaren parte den, eta harro dagoen eskola batekin amets egitera eramaten gaituzte, gure arloan, aldaketak, izugarri azkar ematen direla ahaztu gabe. Bai ikasle eta bai irakasleok aldaketen gaine-gainean egon behar gara, guk aukeratu dugun lanbidearen zati baitira.

Eta gutxiago orain, graduatuak izango gara eta. Itxura ona du honek, baina zelan egingo dugu? Asko dugu ikasteko, ondo egiten dutenengandik, asko dago deseraiki gero eraikitzeko, ideal horiek lortzea helburu dugularik. Mel Mardaraz Tienes entre manos el tercer Klip, revista de la Arte eta Goimailako Diseinu Eskola / Escuela de Arte y Superior de Diseño, escuela con nombre laaaargo por partida doble. Parece que cumplimos con aquello de “en casa del herrero cuchillo de palo” por no tener un naming adecuado o diseñar logotipos que no funcionan correctamente, pero nos esforzamos en mejorar año tras año porque creemos en el trabajo hacia unos ideales. Esos ideales nos llevan a soñar con una escuela que orgullosamente sea parte importante de la formación de diseñadores de interiores, diseñadores gráficos, fotógrafos e ilustradores del

futuro, sin olvidar que los cambios en nuestro sector se dan a pasos de gigante. No nos podemos permitir el lujo de descansar ni profesores ni alumnos, lo hemos elegido nosotros. Y menos ahora que seremos graduados. Suena muy bien, ¿y cómo lo hacemos? Tenemos mucho que aprender, de los que lo hacen bien, mucho que deconstruir para luego construir, para conseguir esos objetivos. Mel Mardaraz.


argazkigintza fotografía

Xabi Bárez, Iñaki Martínez eta Luis Sastre argazkilaritzako bigarren mailako ikasleak dira. Gai, teknika eta prozezu desberdinak erabiliz egin dituzten azken argazkietariko batzuk dira hauek.

Iñaki Martínez

Iñaki Martínez


Iñaki Bárez, Xabier Martínez y Luis Mª Sastre son tres alumnos de segundo curso de fotografía que muestran algunas de sus últimas fotos realizadas sobre temas, técnicas y procesos diversos.


argazkigintza fotografĂ­a


Magialdia, magia jaialdiko antolakuntzak seinalizazio batzuk ditu, beltzez eta logotipo horiz diseinatutako plastikoak, zeinentzako ez duen erabilpen ez ustiapenik aurkitu. Lanaren helburua material hauek berrerabiltzean datza,momentuko ekintza bat sortuz, 2011ko Iraileko edizioa sustatzeko.

La organización del festival de Magia, Magialdia, dispone de una serie de señalizaciones, plásticos diseñados en color negro con el logotipo en color amarillo, para las que no ha encontrado utilización ni aprovechamiento. El objeto del trabajo trata de reutilizar este material con objeto de crear un evento temporal que promocione el desarrollo de la actividad en su edición de Septiembre del 2011.


barne diseinua dise単o de interiores


diseinu gazteak eta Euskararen eguna ekintzarako kanpaina grafikoa Vitoria-Gasteizko Euskera Zerbitzua eta Gazteria Zerbitzutik EASD VitoriaGasteiz ADGE-arekin elkarlanean kanpainaren diseinua planteatzen da. Euskeraren egunaren inguruan sortu daitezkeen ekintza guztiak aprobetxatuz, gazteei zuzenduako mezua hedatu nahi da, euskera gaztea, modernoa, erakargarria eta etorkizunekoa dela indartzen duen mezua zabalduz. Pertsona hauengana heldu nahi da, ikastetxe eta institutuetara batez ere. Kontutan hartzeko ideia nagusiak hauek dira: Euskera eta gazteak. World coffee gazteak eta euskera “Gazteen artean Euskera bizkortzeko 100 ideia�. Ekintza desberdinak (kontzertuak, antzerkiak, irakurketak...) euskeraren astean zehar (euskeraren eguna). Diseinu Grafikoko Goimailako Ikasketeen barnean, bigarren mailako Proiektuak I irakasgaian lantzen da.

Publizitate kanpainarako irudi grafikoa eta irudiarentzako aplikazio desberdinak: kartelak, eskuorria, prentsarako formatu desberdinetako publizitate iragarkiak eta weberako banera.


Jóvenes y campaña para el día del Euskera

Desde el Servicio de Euskera y el Servicio de Juventud del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se plantea la colaboración con la EASD Vitoria-Gasteiz ADGE para el diseño y la creación de la campaña. Se quiere aprovechar toda la dinámica que se pueda crear en torno a este día del euskera y difundir en Gasteiz un mensaje dirigido a las personas jóvenes con el objetivo de reforzar la imagen del euskera como lengua joven, moderna, atractiva y de futuro. Se pretende llegar a estas personas sobre todo en los centros educativos e institutos. Jóvenes y euskera. World coffee gazteak eta euskera “100 cosas que puedo hacer por el euskera”. Diferentes actos (conciertos, teatros, lecturas...) en la semana del euskera (euskeraren eguna). Se trabaja en la asignatura de proyectos I de segundo curso de Estudios Superiores de Diseño Gráfico.

La imagen gráfica para campaña publicitaria y las diferentes aplicaciones para la imagen: carteles, folleto de mano, anuncios publicitarios para prensa en diferentes formatos y banner para web.


diseinu Seinaletika grafikoa Diseinu grafikoko goimailako ikasketetako 3. mailako ikasleak VitoriaGasteizen dauden Arana eta Txagorritxu zaharren egoitzen kanpo eta barne seinaletika landu dute. Egoitza bien azterketa sakona egin zan, arkitektura espazioa, argi naturala eta artifiziala, joan-etorriak eta ingurunea kontutan hartuta. Ikerketa egin eta gero seinaletika egitaraua diseinatu zan, bertako egoileak, langileak eta bisitariak kontutan hartuta. Egitaraua, egoileen somaketa gaitasunera egokitu da ohinarrian, arazo kognitibo gehien duen taldea delako.


Señalética

Los alumnos de 3º de Diseño Gráfico de Estudios Superiores diseñaron la señalética interior y exterior de las Residencias para personas mayores de Arana y Txagorritxu de VitoriaGasteiz. Se hizo un estudio de campo extenso de ambas residencias, teniendo en cuenta su espacio arquitectónico, la luz natural y artificial, el flujo de desplazamientos y su entorno. Una vez hecho el estudio se diseño un programa señalético adaptado a las necesidades de los residentes sus trabajadores y visitantes. Este programa se adaptó básicamente a las facultades perceptivas de los residentes por ser el grupo con mayores problemas cognitivos.


ilustrazioa PIXEL ART Egileak: Iñigo Diaux. Oscar Mardones. Gloria Álvarez. Ilustrazioko Proiektuetako pixel art arloko lana. Adobe PhotoShop eta Paint erabiliz egindako marrazkiak, pixelak banan banan marraztuz eta koloreztatuz.

Iñigo Diaux


lustración PIXEL ART Autores: Iñigo Diaux. Oscar Mardones. Gloria Álvarez. Trabajo del módulo de Proyectos de Ilustración sobre la técnica de pixel art. Dibujos elaborados en Adobe PhotoShop y Paint, mediante el procedimiento de dibujo y coloreado píxel a píxel.


ilustrazioa AZKEN PROIEKTUA 2 Egilea: Diego Berruete Lanbideak dira azken proiektu honen gaia eta graffitiaren estetikatik gertu dagoen estiloa erabili izan da. Arkatzezko marrazkiak lehenengo, digitalizatu eta koloreztatuak geroago Adobe Illustrator erabiliz. Hondoak akuarelaz egindako testurak dira gerora digitalizatuak.


ilustraciĂłn PROYECTO FINAL 2 Autor: Diego Berruete Proyecto final sobre el tema de las profesiones, con un estilo cercano a la estĂŠtica del graffiti. Elaborado a partir de dibujos hechos a lĂĄpiz posteriormente digitalizados y coloreados con Adobe Illustrator, sobre fondos de texturas hechas con acuarela y procesados digitalmente.


Klip  
Klip  

Gasteizko arte eskolako aldizkaria

Advertisement