Page 1

...La mano es capaz de cavar en el suelo y arrancar una raiz comestible, pero un palo o la concha de una almeja pueden hacer ese mismo trabajo más facilmente, mantenien el esfuerzo al reducirse el daño en los dedos y uñas. La tarea es aún más fácil si se ata la concha con cuero o fibra al extremo de un palo, construyendo así una sencilla azada... He escollit aquest fragment perque descriu molt bé, i amb un bon exemple, els inicis del disseny. D' alguna manera queda clar que el disseny néix de la necessitat de facilitar una activitat o una funció. Sempre recordaré la escena de la pel·lícula "Odisea en el espacio" quan es representa l'escena del mico utilitzant un os d'animal com a eina, una eina que li servirà per matar les preses, i que fins i tot li dona un poder dins del seu grup, i acte seguit al cambi d'escena, és aquell mateix home que milions d'anys enrere utilitzava un element de la natura com a eina, qui conquista l'espai amb eines evolucionades. Aquesta escena que descric, i el fragment que he escollit, son des del meu punt de visa molt semblans, com una eina, pot canviar una rutina. Sense deixar el pal i la closca, intentaré trobar un fil conductor en aquesta redacció, per explicar perque crec que és important. De la mateixa manera que l'home ajunta un pal i una closca, per facilitar una activitat, ja sigui per conrear o construir, és quan néix la relació de la forma amb la funció, aprofitar els elements que ens proporciona la natura per donals-hi una doble funcionalitat hi resoldre problemes. Imaginem aquest pal en un mapa cronologic, desde els seus inicis en la prehistoria, com a eina de defensa, o d'alguna altra funció, i fixem-nos quina activitat està realitzant la mateixa eina aquest mateix any, efectivament la eina realitza la mateixa funció que fa milers d'anys, els unics canvis que a patit no son funcionals, si no formals, estètics, una necessitat d'actualitzar-se per al gust del consumidor, actualment aquesta eina ja no utilitzarà una closca, però si el pal, i un tipus de material també natural, però modificat per l'home, aquesta eina ha pasat per un mètode d'industrialització, una mecanització dels procesos i una seriació. També amb el valor afegit de que aquesta eina ja no forma part d'un artesà, si no d'una empresa, que en voldrà treure un benefici, i convencer al consumidor que el seu producte és molt millor que el de la competència, però realment està oferint el mateix servei que la mateixa eina però d'una altra marca. És a dir, aquesta eina ha passat per una sèrie de procesos, tant

Document  
Document  

Document de prova

Advertisement