Catalogus september 2018

Page 1

Lustenberger natural pictures

YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

Stierencatalogus 2018 Xsires - uw specialist in inkruisen

www.xsires.com


Xsires, de enige, èchte specialist in inkruisen!

Inhoud

pagina

Erelijsten

4

Waarom inkruisen?

5

Fleckvieh Bedrijfsreportage

6 - 13 14 - 15

Noors Roodbont

16 - 17

Stierenkaart

18 - 20

Beste veehouders Met veel plezier presenteert Xsires Crossbreeding de nieuwe stierencatalogus 2018 met in het hart de overzichtelijke stierenkaart. Het is al weer een jaar geleden dat we de eerste editie hebben uitgebracht van deze uitgebreide stierencatalogus. Wat is nu een jaar, wanneer we dat verder relativeren is het ook zomaar weer voorbij, maar deze periode heeft voor de melkveehouders wel voor de nodige uitdagingen gezorgd. Eerst al de veranderende fosfaatwetgeving, wat nog steeds voor de nodige kopzorgen zorgt, zowel financieel als administratief. En dan heb ik het nog niet eens over het uitdagende klimaat gehad tijdens de zomerperiode. Haal ik mijn weidedagen wel? Blijft er genoeg gras over om te zomerstalvoeren? Valt er nog wel kwalitatief goede snijmais te oogsten? En mocht dat nog niet genoeg zijn, alle acties die worden ondernomen liggen ook nog eens onder het vergrootglas van de maatschappij. Bewonderingswaardig weten melkveehouders zich vaak een weg te slaan, om ondanks de veranderingen die op hun pad komen, toch koers te houden. Xsires draagt graag haar steentje hieraan bij op het gebied van fokkerij, om u te verzekeren van een toekomstbestendige koe, die veerkrachtig genoeg is in alle omstandigheden en in elk type bedrijfsvoering. Want een koe floreert wanneer zij optimaal functioneert en de boer maximaal rendeert. Dát is de kracht van inkruisen!

Vervolg Noors Roodbont

21 - 25

Jan Klijnstra

Brown Swiss

26 - 30

NEDERLAND

Namens het team van Xsires Crossbreeding,

Uitgelicht: Highway

31

Spermvital en REDX Vleesstieren

32 33 -35

NOORDEN Alfred Hulst Leon Clemens

06-30 837 818 06-30 703 190

MIDDEN Christiaan van Walderveen Jochem Evers

06-81 176 653 06-47 323 214

ZUIDEN Johan van Zoggel

06-22 469 716

ALGEMEEN Jan Klijnstra Kantoor

06-45 798 417 0566-62 27 65

BELGIË * De koe op de cover van de stierencatalogus is een Walot-dochter, 100% Fleckvieh.

* Alle fokwaarden zijn op basis van de indexdraai in september 2018

2

|

X-Sires catalogus 2018

Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg Wilfried Volkaerts +32-(0)477 616 845 Oost- en West-Vlaanderen Johan Dielemans

+32-(0)494 510 859


YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

X-Sires catalogus 2018

|

3


Erelijsten

100.000 kilogram melk! In 2005 zijn de eerste Fleckvieh-rietjes verhandeld door Xsires Crossbreeding. Niet veel later volgden ook rietjes van Noors Roodbont en Brown Swiss. De eerste Fleckvieh-kalveren die hier uit voort gekomen zijn, zijn geboren in 2006. Om nu, twaalf jaar later, deze koeien te mogen bewonderen bij de melkveehouders in de stal blijft een uitzonderlijk prestatie van mens en dier. Wij willen familie Messchendorp en familie Kuper dan ook

bij deze van harte feliciteren met het realiseren van deze duurzame levensproductie van 100.000 kilogram melk!

Melkveebedrijf Familie Messchendorp

Maatschap Kuper

De eerste Rumba-dochter in Nederland die de 100.000 kg melk passeert, is van de familie Messchendorp in Zuidlaren. Voor zover bekend, is dit de eerste Fleckviehdochter die deze grens passeert en die ook nog eens voortkomt uit het stierenaanbod van Xsires sinds 2005. Echter, het scheelde niet veel of ze zou betiteld zijn tot de eerste Belgisch Blauwe koe met 100.000 kg melk op de teller. Bij het insemineren van haar moeder is destijds namelijk de schets verwisseld met die van een andere koe. Tot voor een paar jaar was haar stalnaam “de Belg”. Dat is veranderd toen de familie Messchendorp haar wilde opgeven voor de “Fleckvieh koe van ‘t jaar”. Er is voorafgaand aan de verkiezing een DNA-test afgenomen en sindsdien gaat ze officieel als Rumba-dochter door het leven. Er zijn vijf vaarskalveren geboren welke allemaal nog op het bedrijf aanwezig zijn én die ook nog eens melkgevend zijn. De oudste nakomeling is een Haugseth (Noors Roodbont) die inmiddels ook al ruim 73.000 kg melk op de teller heeft staan. Ina 2 is een echte karakterkoe, die zich niet gemakkelijk laat vangen. Zo heeft ze ooit eens na het afkalven melkziekte gehad wat haar bijna het leven heeft gekost; wonderlijk genoeg kwam ze er weer bovenop en zat ze al snel weer op 50 kg melk per dag. Ina 2 is geboren op 14 december 2006 en ze heeft in 3101 dagen een totale levensproductie gerealiseerd van 102.538 kg melk met 3.95% vet en 3.68% eiwit, met een gemiddelde dagproductie van 33,1 kg melk. Inmiddels is ze drachtig van haar tiende kalf!

4

|

X-Sires catalogus 2018

Op onze website hebben wij een speciale pagina ingericht waar wij alle toekomstige 100-tonners zullen publiceren. >>Kijk eens op www.xsires.com/erelijsten

Op het melkveebedrijf van Maatschap Kuper uit Vlagtwedde heeft de tweede Rumba in Nederland met 100.000 kg melk op de teller staan! Voor familie Kuper is Jacoba 149 de eerste koe op het bedrijf die de 100.000 kg melkgrens is gepasseerd. Jacoba 149 is het allereerste Fleckvieh kalf dat op melkveebedrijf bedrijf geboren is. De moeder van Jacoba 149 wou op een gegeven moment maar niet drachtig worden. Toentertijd opperde Leon van KI-service Clemens “Waarom probeer je niet eens goede Fleckvieh-bevruchter?” en achteraf gezien is dat een hele goede beslissing geweest! Ze heeft inmiddels tien keer gekalfd en daarbij elf kalveren op de wereld gezet en dat met een gemiddelde tussenkalftijd van slechts 358 dagen! Er worden in totaal drie dochters van haar op het bedrijf gemolken, waarvan één vijfde kalfskoe, die al ruim 50.000 kg melk heeft geproduceerd. Jacoba 149 is geboren op 2 december 2006 en ze heeft in 3030 dagen een totale levensproductie gerealiseerd van 102.538 kg melk met 4.17% vet en 3.39% eiwit. Haar gemiddelde dagproductie over tien lijsten is 33,3 kg melk. Ze staat nu droog en kalft binnenkort van haar twaalfde kalfje. Een geweldige prestatie van deze super vruchtbare koe!


Inkruisen

Waarom inkruisen? Inkruisen is bij veel landbouwdieren al vele jaren de basis van een succesvolle bedrijfsvoering, te denken valt aan de varkens- en kippenhouderij. Niet ver van huis blijkt de kruisingsfokkerij ook succesvol bij honden. Waar zuivere rassen steeds vaker gebreken vertonen, blijken de straathonden (asbak-, vuilnisbakrassen e.d.) nog steeds de sterkste honden te zijn. Door in te kruisen geniet men van een flink stuk heterosis, dat wil zeggen dat de nakomeling op diverse punten beter is dan het gemiddelde van beide ouders. Met het aan de melk komen van de kruislingen blijkt ook dat er geen productiedaling is. Terwijl juist op gebied van vruchtbaarheid, uiergezondheid, algemene gezondheid en duurzaamheid grote sprongen vooruit worden gemaakt. Om het inkruisen succesvol te maken dient men goede keuzes te maken. Zo heeft elk ras zijn sterke, maar ook zijn minder gunstige eigenschappen.

Kruisingschema’s De ervaring leert dat om succesvol te zijn in het inkruisen, men een gedegen fokplan nodig heeft dat consequent uitgevoerd dient te worden. De onderstaande kruisingsschema’s worden veelal toegepast in de praktijk. Rotatie-kruising Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee rassen die het beste aansluiten op uw bedrijfsvoering en -wensen. Bij deze kruising blijft van het oorspronkelijke heterosis effect 67% in stand. Door jarenlang in de praktijk ervaring op te hebben gedaan, blijkt dat de stierkeuze na de eerste generatie zeer belangrijk is om de gewenste koe te fokken die men voor ogen heeft. De spreiding tussen de nakomelingen zal groter zijn na een tweede kruising (F2). Hierdoor is de kans op tegenvallers groter, althans in een 2-wegkruising. 3-wegkruising Een kruising tussen drie verschillende rassen is het meest optimaal. Het zorgt er voor dat het oorspronkelijke heterosis effect met 85% grotendeels intact blijft. Bij een 3-wegkruising blijkt dat de nakomelingen het meest uniform zijn en het beste scoren op de secundaire eigenschappen, namelijk waar de erfelijkheidsgraad het laagst van is: vruchtbaarheid, klauwgezondheid, uiergezondheid, kalvervitaliteit en celgetal. Wat opvalt is de uniformiteit in de F2 qua bouw, benen en uier. Dat is het gevolg van de keuze van een derde ras, waardoor er geen re-combinatie effecten kunnen ontstaan die meer spreiding veroorzaken. Ook in latere generaties blijft uw melkveestapel uniform en het heterosis

effect intact. Door de verschillende rassen blijft de bloedverwantschapgraad laag in uw veestapel. Dat maakt iedere kruising een nieuwe en gezonde kruising! Meest gebruikte 3-wegkruising HF x NR x FLV Deze kruising kenmerkt zich in middelgrote koeien. De eerste Noors Roodbonte kruising haalt de (extreme) grootte uit uw melkvee en brengt met een wijde vooren achterhand de breedte terug in uw melkvee. Ook de verbetering van de gezondheidskenmerken waar het ras bekend om staat wordt volop benut in de kruising. Bij de volgende kruising, waar gebruik wordt gemaakt van Fleckvieh wordt de kracht in uw melkvee gefokt. Door middel van bespiering kan een melkkoe lang teren op zijn eigen energievoorraad. Na het afkalven wil het nog wel eens gebeuren dat een melkkoe in een negatieveenergiebalans terecht komt. Een kruisling trekt hier veel gemakkelijker op eigen kracht doorheen.

X-Sires catalogus 2018

|

5


Fleckvieh

Wat veelal niet bekend is, is dat Fleckvieh met 41 miljoen dieren één van de grootste runderpopulaties is op Holstein na. De Simmental is van origine afkomstig uit Zwitserland. In de 18e eeuw werden de eerste dieren naar Oostenrijk en Duitsland geëxporteerd waar het de naam Fleckvieh kreeg. In de 19e eeuw wilde men in Oostenrijk en Duitsland een meer economische koe fokken, die voor zowel melk- en vleesproductie geschikt was. Door de bevleesdheid van koeien op te nemen in de fokwaarden is die door de jaren heen aanzienlijk verbeterd. Het succes van Fleckvieh zit hem volgens melkveehouders in de bespiering; een koe kan beter zijn vleesreserves aanspreken, want vetvoorraad verbranden vergiftigt een koe alleen maar. Het zijn robuuste middelgrote koeien die zich kenmerken in een lang en hellend kruis met een hoog aangezet staartbot en een iets groffer beenwerk, wat zich uit in een goede vruchtbaarheid (NR 72%) en afkalfgemak. De gemiddelde Fleckvieh koe is beduidend langer in productie voordat ze wordt afgevoerd. En zelfs bij afvoer heeft ze een zeer goede restwaarde, die aanzienlijk hoger is dan bij Holstein. Het gemiddelde vervangingspercentage van het ras ligt op 21%.

+ + + + +

Meer omzet en aanwas Uiergezondheid Vruchtbaarheid Beenwerk Levensduur

Punt van aandacht: gehalten, meer kans op zuigers

Rumgo

Dochterfoto Rumgo • Meest gebruikte FLV-stier in NL • Vlotte geboorten: 133 • Z eer geschikt voor de eerste ­k ruising A2

Productie Exterieur KI-code: 76-4745 Melk: +454 kg Frame: 105 Rumba x Stego Vet: -0.05% Bespiering: 93 aAa: 426 Eiwit: +0.01% Uier: 97 Beenwerk: 100 6

|

X-Sires catalogus 2018


Fleckvieh

Walot

Dochterfoto Walot

• Blijft maar stijgen in zijn fokwaarde • Zeer correcte benen en uiers • Allround stier Productie Exterieur KI-code: 76-6592 Melk: +730 kg Frame: 112 Waldbrand x Gebalot Vet: -0.09% Bespiering: 110 aAa: 324 Eiwit: +0.01% Uier: 116 Beenwerk: 115

Hut AB*

Moeder: Struppi

• Triple aAa 516 • Extreem veel kilogrammen vet en eiwit • Topexterieur met foutloze onderbalk Productie KI-code: 78-1025 Melk: +833 kg Haribo x Reumut Vet: +0.21% aAa: 516 Eiwit: +0.08%

Exterieur Frame: 104 Bespiering: 98 Uier: 118 Beenwerk: 106 X-Sires catalogus 2018

|

7


Fleckvieh

WORKER Wiffzack x Reumeut WORKER is een jonge, maar interessante stier die gefokt is door de familie Freigassner uit Weisskirchen, in Steiermark. De stier heeft nu al zijn plaats veroverd in het Oostenrijkse fokprogramma. De fokker heeft zich opgewerkt tot één van de topbedrijven in Oostenrijk qua productie en exterieur. WORKER overtuigt met zijn onberispelijke uiterlijk in grootte, lengte en zijn elegante beweging. Zijn moeder HERZOGIN (V.: Reumut) realiseert onder relatief zware omstandigheden op een hooggelegen bergboerderij een torenhoge productie. Ze heeft een 3-jarig gemiddelde van maar liefst 1.000 kg vet en eiwit per lactatie en 14.000 kg melk geproduceerd in haar hoogste lijst, deze topprestaties spreken natuurlijk voor zich.

Als Wiffzack-zoon vertoont WORKER een evenwichtig verervingspatroon met een hoge melkgift met een positieve eiwitovererving. Met zijn sterke fitnesseigenschappen op het gebied van levensduur, persistentie, uiergezondheid en een zeer hoge kalvervitaliteit behoort WORKER tot één van de betere stieren van dit moment! Familie Freigassner met de Repteit-dochter HARP.

Maar er zijn meer harde werkers in zijn stamboom. Grootmoeder (V:. Weinold) en overgrootmoeder (V:. Repteit) lopen nog altijd tussen de kudde. De Repteitdochter HARP vertoont na tien afkalvingen nog altijd evenveel veerkracht, hardheid en de drang om melk te produceren, want haar actuele levensproductie is inmiddels al ruim 129.000 kg melk!

Worker

Moeder: Herzogin •M oeder Herzogin gemid. 3 lact. 1000 kg vet + eiwit • G rootmoeder en overgrootmoeder beide nog in productie. • Z eer sterke fitnesseigenschappen A2

Productie Exterieur KI-code: 78-1217 Melk: +936 kg Frame: 112 Wiffzack x Reumut Vet: -0.10% Bespiering: 92 aAa: 465 Eiwit: +0.02% Uier: 114 Beenwerk: 104 8

|

X-Sires catalogus 2017


Fleckvieh

Waterman

• Triple aAa 615 • Veel melk Productie KI-code: 78-0424 Melk: +941 kg Williams x Reumut Vet: -0.13% aAa: 615 Eiwit: -0.09%

Exterieur Frame: 116 Bespiering: 107 Uier: 117 Beenwerk: 117

Manpower

Moeder: Worenza •T op-bevruchter • De levensduur topper 124 • G efokt op een biologisch melkveebedrijf Productie Exterieur KI-code: 78-0949 Melk: +742 kg Frame: 102 Mint x Mohikaner Vet: -0.20% Bespiering: 98 aAa: Eiwit: -0.04% Uier: 116 Beenwerk: 115 X-Sires catalogus 2017

|

9


Fleckvieh

Wurzl

Dochterfoto Wurzl

• Pinkenstier • Bewezen afstamming • Dé fitness stier! Productie Exterieur KI-code: 76-9030 Melk: +542 kg Frame: 102 Wal x Rau Vet: -0.03% Bespiering: 106 aAa: 342 Eiwit: +0.02% Uier: 100 Beenwerk: 110

Pandora

Dochterfoto Pandora

• Moeder gemiddeld 3.74% E (8L) • Fokt grote, brede en lange dochters • De bewezen uierspecialist SV

A2

Productie Exterieur KI-code: 76-8069 Melk: +535 kg Frame: 118 Polari x Winnipeg Vet: -0.01% Bespiering: 96 aAa: 423 Eiwit: -0.01% Uier: 111 Beenwerk: 117 10

|

X-Sires catalogus 2018


Fleckvieh

Janda*

Dochterfoto Janda

• Levensduur topper • Zeer hoge dochtervruchtbaarheid • Duurzame koe-familie A2

Productie Exterieur KI-code: 78-0172 Melk: +378 kg Frame: 112 Hermann x Rau Vet: -0.03% Bespiering: 106 aAa: 645 Eiwit: +0.02% Uier: 115 Beenwerk: 99

Medicus PP

• Hoornloos PP 100% • M: Sonne maakt indruk met haar ijzersterke beenwerk Productie Exterieur KI-code: 78-0425 Melk: +834 kg Frame: 112 Mahango x Polled Vet: -0.17% Bespiering: 107 aAa: 624 Eiwit: -0.05% Uier: 104 Beenwerk: 120 X-Sires catalogus 2018

|

11


Fleckvieh

Wallis

Moeder: Brunni

• Top bevruchter • Gehalten-kanon • Fitness topper Productie Exterieur KI-code: 76-8404 Melk: +413 kg Frame: 105 Waldbrand x Rumgo Vet: +0.17% Bespiering: 100 aAa: 432 Eiwit: +0.11% Uier: 100 Beenwerk: 113

Mountever

Dochterfoto Mountever

• Top-exterieur • Fokt grote ruime koeien • Ideale partner voor NR-kruislingen A2

Productie Exterieur KI-code: 78-1218 Melk: +532 kg Frame: 132 MG x Wal Vet: -0.23% Bespiering: 99 aAa: 423 Eiwit: +0.07% Uier: 121 Beenwerk: 119 12

|

X-Sires catalogus 2018


Fleckvieh

Inros

Dochterfoto Inros

• De uierkampioen in Oostenrijk • Productiestier • Fokt middelgrote dieren Productie Exterieur KI-code: 76-9288 Melk: +1.107 kg Frame: 99 Inhof x Manitoba Vet: -0.24% Bespiering: 82 aAa: 564 Eiwit: -0.22% Uier: 127 Beenwerk: 107

Versetto

Dochterfoto Versetto •Z eer melkrijk en vererft excellente uiers • Veel gebruikt op NR-kruisingen • Triple aAa: 156 A2

Productie Exterieur KI-code: 76-7872 Melk: +1.061 kg Frame: 108 Vagabund x Romwein Vet: -0.38% Bespiering: 89 aAa: 156 Eiwit: -0.09% Uier: 109 Beenwerk: 99 X-Sires catalogus 2018

|

13


Maatschap Oldehinkel – van den Berg

“Na vele jaren kunnen wij nog steeds zeggen, dat was de beste beslissing ooit”

Op de foto Jenny en Albert Jan Oldehinkel met Bertus Eggink

In 2011 is het roer om gegaan wat betreft de fokkerij. “Wij zijn destijds radicaal overgestapt op Fleckvieh en Noors Roodbont en hebben onze 100% Holsteinveestapel volledig ingekruist met deze twee rassen. Na vele jaren kunnen wij nog steeds zeggen, dat was de beste beslissing ooit” aldus Jenny Odehinkel.

14

|

X-Sires catalogus 2018

“Bedrijvigheid” is de juiste omschrijving van het kleine buurtschap in Collendoorn. Is het niet te vinden op het nabijgelegen toeristische Ponypark City dan is het wel op het melkvee- en vleesveebedrijf van de familie Oldehinkel. Naast de 150 koeien tellende melkveestapel en 75 stuks jongvee worden er op jaarbasis ook nog eens 80 stierkalveren afgemest. De werkzaamheden worden rond gezet door Albert Jan en Jenny Oldehinkel en hun twee kinderen Bart en Remco. De melkkoeien, het jongvee en het vleesvee zijn verdeeld over verschillende locaties. In 2011 was de maat vol voor de familie Oldehinkel. Het percentage moeilijke geboorten lag te hoog en de koeien hadden te veel verzorging nodig rondom het afkalven. Na een lastige opstart was een slechte drachtscore veelal het gevolg. De resultaten drukten behoorlijk op het werkplezier. Dit moest toch beter kunnen? “Na een uitnodiging in de vakbladen voor een open dag op het melkveebedrijf van Henk Schoonvelde, mede oprichter Xsires Crossbreeding, kwamen de mannen zeer enthousiast thuis. Ze hadden de oplossing gevonden: inkrui-


V: Braut 5e lact. 305-dgn 12.085 kgM 4.18%V 3.58%E LW 110

V: Wallis 1e lact. 305-dgn 8.499 kgM 4.22%V 3.71%E LW 113

sen!” aldus Jenny. Met een glimlach verteld ze dat ook zij enthousiast is geworden bij een tweede excursie. Na een bezoek van onze vertegenwoordiger Bertus Eggink zijn ze radicaal overgestapt op een 3-wegkruising met Fleckvieh en Noors Roodbont. Na het aan de melk komen van de eerste kruislingen in juli 2014, bestaat op dit moment 85% van de melkveestapel uit kruislingen. Wat een verademing benadrukt Jenny nogmaals; wij hoeven nagenoeg nooit meer te helpen bij het afkalven, want kruislingen redden zich geheel zelf in de grote afkalfstal op stro. Ze starten vervolgens rustig op en zijn vlot weer drachtig. Dat het een juiste beslissing is geweest, blijkt wel uit de kengetallen. In vier jaar tijd is het rollend jaargemiddelde met ruim 1000 kg melk toegenomen. De tussenkalftijd is gedaald van ruim 400 dagen naar een jaarlijks gemiddelde van slechts 375 dagen. Bij de melkkoeien zijn jaarlijks 1,8 inseminaties per dracht nodig en bij het jongvee 1,2 inseminaties. Volgens Oldehinkel zijn de kruislingen al snel weer tochtig na het afkalven, vanaf 50 lactatiedagen worden ze weer geïnsemineerd. Op het bedrijf heeft dit geresulteerd in een non-return percentage op 56-dagen van zelfs 78%. Aan het voer wordt dezelfde zorg en aandacht besteed als de koeien. Aan het voerhek ligt een gemengd rantsoen wat goed is voor 23 kilogram melk per koe per dag. Afhankelijk van het lactatiestadium wordt er brok bijgevoerd in een krachtvoerstation. De totale krachtvoerkosten zijn 6 cent per kg/melk. Kwalitatief goed voer is niet alleen belangrijk voor de melkproductie maar ook voor de ontwikkeling van de melkgevende dieren. Dit valt ook terug te zien in de ontwikkeling van kruislingskalveren. Zo werden er voorheen nog Blonde d’Aquitaine dieren voor de mesterij aangekocht. Maar de groei en ontwikkeling van de kruislingskalveren is dusdanig goed dat alle stierkalveren van eigen opfok worden afgemest. Gemiddeld heb-

ben de stieren van 20 maanden bij afvoer een geslacht gewicht van ongeveer 365 kilogram. Wat opvalt is dat er slechts een verschil is van 6 kilogram geslacht gewicht tussen de stierkalveren met als vader Noors Roodbont of Fleckvieh. Dit verschil komt voornamelijk doordat de Noorse stieren iets kleiner zijn qua hoogtemaat en juist iets fijner van bot. In verhouding tot hun gewicht en omvang bezitten ze hierdoor meer vlees en spierweefsel. Bertus met pensioen! Onze inmiddels 69-jarige en altijd enthousiaste Bertus Eggink stopt na 11,5 jaar met zijn rol als vertegenwoordiger. Hij mag samen met zijn vrouw Annie gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Bertus zal nog wel betrokken zijn bij de organisatie, maar heeft inmiddels zijn gebied overgedragen aan zijn opvolger Christiaan van Walderveen. Jenny Oldehinkel aan het woord: “Bertus komt al sinds 2011 bij ons over de vloer. Wij hebben altijd veel plezier beleefd aan het contact met Bertus als persoon en als vertegenwoordiger. Zoals gewoonlijk beginnen wij in huis met een kop koffie om bij te kletsen, om vervolgens de bedrijfsresultaten door te nemen welke wij afsluiten met een rondje langs de melkkoeien en jongvee. Het enthousiasme en de passie van Bertus voor de fokkerij en met name het inkruisen, heeft er voor gezorgd dat het ook mijn hobby is geworden. Wij hebben altijd veel waarde gehecht aan de oprechte interesse van Bertus in ons als persoon en in het bedrijf waar wij met zijn allen dagelijks werkzaam zijn. Wij wensen hem en zijn vrouw een welverdiend pensioen!”.

X-Sires catalogus 2018

|

15


Noors Roodbont Het Noorse melkveeras is de laatste 40 jaar zeer consequent gefokt op gezondheidskenmerken en voerefficiëntie. Noorwegen mag dan wel een zeer groot land zijn, echter slechts 5% van het oppervlakte is geschikt voor landbouw, ruw- en krachtvoer zijn dan ook altijd schaars geweest. Dit heeft geresulteerd in middelgrote, vruchtbare en gezonde melkkoeien, welke bestaat uit een populatie van 300.000 dieren. De Noors Roodbonte koe voldoet steeds meer aan het type koe dat wereldwijd gewenst is. De voerkosten nemen tegenwoordig een grote hap uit de marges, kleine vruchtbare koeien hebben een veel betere voederconversie dan grote koeien met een lagere vruchtbaarheid. Het ras scoort dan ook ontzettend goed op zowel geboortegemak als afkalfgemak. Ten opzichte van andere Scandinavische rassen beschikt het Noors Roodbonte ras over net wat meer bespiering en heeft een ruimere voor- en achterhand, wat resulteert in compacte, maar robuuste melkkoeien met voldoende voorhand en een breed en hellend kruis. Haar botten zijn fijn, haar beenwerk sterk en de klauwen hard. De uiers zijn iets ruimer aangehecht, maar bezitten een uitstekende speenplaatsing.

+ Voederconversie + Klauwgezondheid + Vruchtbaarheid + Uiergezondheid + Vitale kalveren + Geboortegemak -verloop Punt van aandacht: hoogtemaat.

Gopollen

Dochterfoto Gopollen •E xcellente cijfers in onder- en bovenbalk • Past in ieder kruisingssysteem • Zeer hoge dochtervruchtbaarheid! A2

Productie KI-code: 76-8738 Melk: 102 kg Braut x Peterslund Vet: 112% aAa: 423 Eiwit: 99% 16

|

X-Sires catalogus 2018

Exterieur Frame: 114 Bespiering: 108 Uier: 125 Beenwerk: 121


Noors Roodbont

Braut

Dochterfoto Braut • De ideale partner voor HF • M eer dan 10.000 dochters wereldwijd • +4 Bevruchting A2

SV

Productie KI-code: 76-4716 Melk: 103 kg Krejstad x Kjaer Vet: 99% aAa: 534 Eiwit: 100%

Exterieur Frame: 98 Bespiering: 116 Uier: 103 Beenwerk: 108

Hoøen

Dochterfoto Hoøen

• Dé uierspecialist bij uitstek • Zeer fraai exterieur • Veel gebruikt op FLV-kruisingen SV

Productie KI-code: 76-8042 Melk: 108 kg K Lens x Lien Vet: 114% aAa: 423 Eiwit: 102%

Exterieur Frame: 107 Bespiering: 94 Uier: 127 Beenwerk: 122 X-Sires catalogus 2018

|

17


Stierenkaart SEPTEMBER 2018

YOUR PARTNE

Zeus x Vinozak Vasient x Huxoy Glenn x Ragaz Joe x Huray Zaster x Einstein Huxoy x Vigor Huray x Eagle Jaguar x Huray Huray x Pronto

Batenburg Geronimo RF Splendor

Maik x Fidelity Man-O-Man x Shottle

(!) Gesekst sperma beschikbaar (*) Beperkt beschikbaar SV= Spermvital beschikbaar: meerprijs € 6,-. PP= 100% hoornloos Pp= 50% hoornloos Belgisch witblauw en Jersey op verzoek beschikbaar.

A2 = A2/A2

al p ro

1.157 11.040 7.402 G 6.370 G 8.876 G 269 188 2.816

102 103 108 109 142 123 107 99 107 103 102

112 99 114 112 96 108 90 139 114 122 110

99 100 102 120 91 100 107 132 113 104 102

110 102 117 115 137 126 99 120 117 115 108

102 103 109 119 141 124 111 113 115 105 103

105 102 113 118 141 127 106 118 115 111 106

99 +454 99 +730 67 +936 72 +941 72 +742 98 +542 99 +535 99 +378 70 +834 97 +413 99 +532 99 +1.107 99 +541 99 +1.061 66 +833

-0.05 -0.09 -0.10 -0.13 -0.20 -0.03 -0.01 -0.03 -0.17 +0.17 -0.23 -0.24 -0.13 -0.38 +0.21

+0.01 +0.01 +0.02 -0.09 -0.04 +0.02 -0.01 +0.02 -0.05 +0.11 +0.07 -0.22 -0.04 -0.09 +0.08

15 23 30 28 14 20 21 14 21 30 4 26 12 12 52

17 27 35 25 23 21 18 15 25 23 24 20 16 30 36

111 117 123 119 113 114 113 110 116 118 111 115 110 115 131

94 59 94 84 90 98 94 77 99

+0.33 -0.04 +0.24 +0,26 +0,01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12

+0.30 +0.08 +0.15 -0,01 +0,02 -0.05 +0,01 +0.08 -0.09

21 32 28 41 15 26 23 8 17

19 35 20 18 14 21 26 20 16

115 127 115 114 111 116 117 111 111

%

tota

ing amm af st

m n aa Dundee * Vasil Pp Georg FrankyBoy This Huvi Harding Jeff Highway *

kg e iwit

nieuw

Rumba x Stego Waldbrand x Gebalot Wiffzack x Reumut Williams x Reumut Mint x Mohikaner Wal x Rau SV Polari x Winnipeg Hermann x Rau Mahango x Polled Waldbrand x Rumgo MG x Wal Inhof x Manitoba Humid x Dionis Vagabund x Romwein Haribo x Reumut

kg v et

nieuw

!

SV SV

Braut x Peterslund Krejstad x Kjaer K Lens x Lien Buckarby x Amdal H. Ponnistus x Orraryd Reitan 2 x Sørmarka Haugset x Ryggvold Buckarby x Velsvik Braut x Olstad Hjulstad x Velsvik Långbo x Olstad

%e iwit

nieuw

Rumgo Walot Worker Waterman Manpower Wurzl Pandora Janda * Medicus PP Wallis Mountever Inros Heiduck Versetto Hut AB *

SV SV

%v et

nieuw

Gopollen * Braut Hoøen Espeland Skjelvan Ranheim Prestangen Kvalbein ! Enger Vamman Pp Nymoen Pp

kg m elk

nieuw

Noors Roodbont No 76-8738 No 76-4716 No 76-8042 No 78-0941 No 76-7999 No 78-0940 No 76-7321 No 78-0788 No 76-9287 No 76-9286 No 76-8207 Fleckvieh Au 76-4745 Au 76-6592 Au 78-1217 Au 78-0424 Au 78-0949 Au 76-9030 Au 76-8069 Au 78-0172 Au 78-0425 Au 76-8404 Au 78-1218 Au 76-9288 Au 76-7419 Au 76-7872 Au 78-1025 Brown Swiss Sui 76-7418 Sui 78-0423 Sui 76-9556 Sui 78-1221 Sui 78-1219 Au 76-8187 Au 76-9557 Au 76-9031 Au 76-6832 Holstein NL 36-985 VS 76-7183

betr .

nieuw

stie rcod e

Lan

d va n he rkom

st

Productie

-44 +863 +268 +557 +364 +709 +708 +375 +638

wachtstier wachtstier •D e fokwaarden hebben betrekking op de stieren binnen het land van herkomst. • De fokwaarden van de verschillende rassen zijn onderling dus niet vergelijkbaar. • Bevruchting van Braut zijn NL-cijfers


xsires crossbreeding b.v.

Stationsweg 90

|

9001 EJ GROU

| The Netherlands T + 31 (0) 566-622765 | F + 31 (0) 566-624778 Jan Klijnstra | 06-45798417 | info@xsires.com

P.O. Box 76 | 9000 AB GROU

ER IN CROSSBREEDING

133 114 104 95 106 118 98 103 115 109 97 121 99 103 111

102 108 114 115 102 101 106 112 113 109 98 105 113 108 110

113 97 115 98 119 114 109 101 102 112 100 94 105 109 99

106 106 107 117 99 97 95 101 100 111 99 111 104 107 122

106 109 117 110 124 106 96 116 116 114 103 113 104 96 109

105 98 100 106 121 105 99 119 109 114 102 94 113 97 115

89 113 120 119 113 93 114 109 96

99 111 99 110 112 83 109 118 79

114 103 129 110 119 110 106 117 119

102 104 111 113 114 100 99 112 104

107 101 100 99 98 116 100 102 100

114 104 94 96 102 105 100 106 99

117 108 85 106 106 104 93 93 93

111 99 117 117 99 101 98 92 117

106 100 101 105 107 121 107 105 117

113 103 104 95 111 120 117 108 106

rijzen bij levering in eigen vat, via KI worden P distributiekosten in rekening gebracht. Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle onderbalkkenmerken zijn te vinden op de website of kunnen toegestuurd worden.

A2 A2 A2 A2 +1 +2

A2 A2

+4 -1 +2 -1 +0 +3 -2 -1 +1 +1 -5

A2

A2

A2

A2 BB/A2 A2 BB/A2 BB/A2 BB/A2 A2 A2

531 453 531 513 345

24 23 22 21 22 20 19 20 21 19 16

426 324 465 615 561 342 423 645 624 432 423 564 432 156 516

24 24 18 17 16 23 23 25 18 19 20 19 11 20 24

435 516 135 615 546 432 246 342 654

19 22 20 25 22 20 22 20 22

561 423

16 10

eks t

100 115 104 117 115 110 117 99 120 113 119 107 97 99 106

BB/A2

423 534 423 243 315

ges

97 116 114 117 116 100 111 115 104 100 121 127 103 109 118

A2 A2

prijs

93 110 92 107 98 106 96 106 107 100 99 82 103 89 98

+4

aAa

105 112 112 116 102 102 118 112 112 105 132 99 107 108 104

121 100 90 100 81 99 118 108 93 103 118

a/B eta C as ein

111 113 113 103 101 112 84 98 96 115 107

Kap p

103 86 105 101 103 102 112 104 103 95 108

htin

117 99 111 101 126 124 85 109 122 112 104

bev ruc

106 107 105 98 95 116 88 109 102 109 125

g

heid h tb aar

121 108 122 101 123 98 124 112 100 103 113

vruc

mel

leve n sd uur

celg

arh

afka

125 103 127 117 108 122 118 108 105 107 112

kba

geb oort

108 116 94 85 108 103 119 105 116 96 69

etal

ben en

lfge mak

eid

dtrs .

oop uier

ever l

bes pier ing

114 98 107 122 117 117 100 107 106 111 95

e f ram

od

dtrs .

Exterieur

42

52

Prijzen onder voorbehoud en excl. BTW.

www.xsires.com Vraag uw vertegenwoordiger naar Holstein SpermVital


Laatste rieten OP=OP Fleckvieh: Vulkan Productie Exterieur AU Prijs: € 12,00 Melk: +1018 kg Frame: 112 Celgetal topper A2 KI-code: 76-9289 Vet: -0.04% Bespiering: 97 Veel kilogrammen vet en eiwit Rumgo x Manitoba Eiwit: -0.13% Uier: 109 aAa: 543 Beenwerk: 106

Fleckvieh: Ivan Productie Exterieur AU Prijs: € 10,00 Melk: +372 kg Frame: 109 Pinkenstier A2 KI-code: 76-8315 Vet: +0.02% Bespiering: 100 Levensproductie Moeder Linschi 136.000 kg melk Imposium x Streller Eiwit: +0.00% Uier: 102 aAa: 423 Beenwerk: 113

Fleckvieh: Mailand Productie Exterieur AU Prijs: € 8,00 Melk: +602 kg Frame: 117 Fokt breed en diep KI-code: 76-8810 Vet: +0.01% Bespiering: 100 Zeer lange en hellende kruizen MG x Zahner Eiwit: +0.09% Uier: 99 aAa: 243 Beenwerk: 99

Fleckvieh: Waldfeuer Productie Exterieur AU Prijs: € 12,00 Melk: +109 kg Frame: 107 Best ontwikkelde dochters KI-code: 76-6837 Vet: -0.04% Bespiering: 112 Geeft veel bespiering Waldbrand x Vanstein Eiwit: +0.06% Uier: 106 aAa: 351 Beenwerk: 110

Noors Roodbont: Saur PP Productie Exterieur NO Prijs: € 10,00 Melk: +104 kg Frame: 90 100 % Hoornloos PP A2 KI-code: 76-8328 Vet: +105% Bespiering: 114 Ideale combinatie voor grote HF koeien Amdal x Velsvik Eiwit: +108% Uier: 101 aAa: 453 Beenwerk: 90

Noors Roodbont: Val Productie Exterieur NO Prijs: € 10,00 Melk: +134 kg Frame: KI-code: 76-7320 Vet: +89% Bespiering: Sørby x Orraryd Eiwit: +88% Uier: aAa: 315 Beenwerk:

92 NL-dochters in productie; +8.000 kgM 1e lact. 90 Melktypische dieren 93 95

Noors Roodbont: Meland Pp Productie Exterieur NO Prijs: € 12,00 Melk: +133 kg Frame: 104 50 % Hoornloos Pp KI-code: 78-0762 Vet: +108% Bespiering: 102 Productiestier met uitstekende gehalten Skjelvan x Eggtrøen Eiwit: +107% Uier: 104 aAa: 345 Beenwerk: 105

Noors Roodbont: Turandot Productie Exterieur FI Prijs: € 8,00 Melk: +105 kg Frame: 95 Zeer correct beenwerk KI-code: 76-5462 Vet: +93% Bespiering: NB Pinkenstier Luiro x Akilles Eiwit: +101% Uier: 112 aAa: 321 Beenwerk: 112

20

|

X-Sires catalogus 2018


W U E I N

Gesekst sperma van Noors Roodbont Geheel vernieuwde techniek Fokt nu nog beter en sneller vooruit REDX™ is het nieuwe gesekste sperma van Noors Roodbont waarmee u nog sneller genetische vooruitgang boekt voor hoogkwalitatieve melkkoeien. REDX™ combineert de nieuwste technologische ontwikkelingen met de beste genetica van Noors Roodbont.

Xsires Crossbreeding

Ferskvann

Stationsweg 90, 9001 EJ GROU www.xsires.com, info@xsires.com


Noors Roodbont

Espeland

• I deale partner voor FLV-kruislingen • Zeer hoog % eiwit • Veel melktypische kwaliteiten Productie KI-code: 78-0941 Melk: 109 kg Buckarby x Amdal Vet: 112% aAa: 243 Eiwit: 120%

Exterieur Frame: 122 Bespiering: 85 Uier: 117 Beenwerk: 101

Skjelvan

Dochterfoto Skjelvan • Extreem hoge productie • Fijne melk-typische koeien • H oog en breed opgehangen ­a chter-uier A2

Productie KI-code: 76-7999 Melk: 142 kg H. Ponnistus x Orraryd Vet: 96% aAa: 315 Eiwit: 91% 22

|

X-Sires catalogus 2018

Exterieur Frame: 117 Bespiering: 108 Uier: 108 Beenwerk: 123


Noors Roodbont

Ranheim

• Zoon van de succesvolle Reitan-2 • Uitstekende klauwgezondheid • Productie-stier SV

Productie KI-code: 78-0940 Melk: 123 kg Reitan 2 x Sørmarka Vet: 108% aAa: NB Eiwit: 100%

Exterieur Frame: 117 Bespiering: 103 Uier: 122 Beenwerk: 98

Prestangen

Dochterfoto Prestangen

• Plus eiwit • Veel bespiering • Top exterieur SV

A2

Productie KI-code: 76-7321 Melk: 107 kg Haugset x Ryggvold Vet: 90% aAa: 531 Eiwit: 107%

Exterieur Frame: 100 Bespiering: 119 Uier: 118 Beenwerk: 124 X-Sires catalogus 2018

|

23


Noors Roodbont

Kvalbein

• De nr.1 gehaltenvererver van Geno • Veel kilogrammen vet en eiwit Productie KI-code: 78-0788 Melk: 99 kg Buckaby x Velsvik Vet: 139% aAa: 453 Eiwit: 132%

Exterieur Frame: 107 Bespiering: 105 Uier: 108 Beenwerk: 112

Enger

Dochterfoto Enger

• Gehalten stier • Uitstekende Braut-zoon • Bespiering A2

Productie KI-code: 76-9287 Melk: 107 kg Braut x Olstad Vet: 114% aAa: 531 Eiwit: 113% 24

|

X-Sires catalogus 2018

Exterieur Frame: 106 Bespiering: 116 Uier: 105 Beenwerk: 100


Noors Roodbont

Vamman Pp

Dochterfoto Vamman

• 50% Hoornloos • Zeer geschikt als pinkenstier • Extreem hoog vetpercentage A2

Productie KI-code: 76-9286 Melk: 103 kg Hjulstad x Velsvik Vet: 122% aAa: 513 Eiwit: 104%

Exterieur Frame: 111 Bespiering: 96 Uier: 107 Beenwerk: 103

Nymoen Pp

Dochterfoto Nymoen

• Uitzonderlijk hoge klauwgezondheid • 50% Hoornloos • Fokt mooie, fijne melktypische koeien A2

Productie KI-code: 76-8207 Melk: 102 kg Långbo x Olstad Vet: 110% aAa: 345 Eiwit: 103%

Exterieur Frame: 95 Bespiering: 69 Uier: 112 Beenwerk: 113 X-Sires catalogus 2018

|

25


Brown Swiss

Brown Swiss is een oud ras en is wereldwijd verspreid. Het ras vindt zijn oorsprong in het noordoostelijke Alpengebied van Zwitserland waar het de naam Braunvieh droeg. De populatie bedraagt ongeveer 7 miljoen dieren. De Brown Swiss dieren staan bekend om hun kracht en harde klauwen. De productie is erg persistent en het eiwitgehalte in de melk is hoog waarbij een nauwe vet- en eiwitverhouding opvalt. Van origine is de Brown Swiss een dubbeldoelkoe. Door jarenlange fokkerij heeft het ras zich ontwikkeld tot een melkras met een spiertje. Al fokt het ras wat grover in het frame, het toont wel meer uniformiteit binnen het ras dan Holstein. De hoogtemaat is vergelijkbaar. De kruisvorm van het ras is overwegend hellend tot vlak met een verhoogd staartbot. Waar de draaier centraal zit tussen het zit- en heupbeen, vertoont het daardoor een iets rechter beenwerk. De uiervorm van de Brown Swiss is zeer correct, met lang en sterk aangehechte uiers die prettig weg melken.

+ IJzersterke klauwen + Hoog eiwit, nauwe vet- eiwitverhouding + Uiergezondheid + Persistentie + Levensduur Punt van aandacht: drinkgedrag kalveren, grote koeien.

Dundee

Dochterfoto Dundee

• Extreme gehalten • Levensduur • Celgetal topper A2

Productie Exterieur KI-code: 76-7418 Melk: -44 kg Frame: 89 Zeus x Vinozak Vet: +0.33% Bespiering: 99 aAa: 435 Eiwit: +0.30% Uier: 114 Beenwerk: 102 26

|

X-Sires catalogus 2018


Brown Swiss

Vasil Pp

Dochterfoto Vasil Pp

• Triple aAa: 516 • 50% Hoornloos • Kappa-caseïne BB bb

A2

Productie Exterieur KI-code: 78-0423 Melk: +863 kg Frame: 113 Vasient x Huxoy Vet: -0.04% Bespiering: 111 aAa: 516 Eiwit: +0.08% Uier: 103 Beenwerk: 104

Georg

Dochterfoto Georg • Gehalten verbeteraar • Excellente uiers • M oeder 9 lactaties op rij binnen het jaar een kalf A2

Productie Exterieur KI-code: 76-9556 Melk: +268 kg Frame: 120 Glenn x Ragaz Vet: +0.24% Bespiering: 99 aAa: 135 Eiwit: +0.15% Uier: 129 Beenwerk: 111 X-Sires catalogus 2018

|

27


Brown Swiss

FrankyBoy

Dochterfoto FrankyBoy •Z eer hoog % Vet 0.26 • F okt koeien met brede kruizen en een ruime voorhand • V eelgevraagde Triple aAa: 615 BB

A2

Productie Exterieur KI-code: 78-1221 Melk: +557 kg Frame: 119 Joe x Huray Vet: +0.26% Bespiering: 110 aAa: 615 Eiwit: -0.01% Uier: 110 Beenwerk: 113

This

Dochterfoto This •Z eer geschikt voor de 1e kruising, voor extra bespiering! • U iers zijn fijn van kwaliteit en zeer vast aangehecht • T op exterieur BB

A2

Productie Exterieur KI-code: 78-1219 Melk: +364 kg Frame: 113 Zaster x Einstein Vet: +0.01% Bespiering: 112 aAa: 546 Eiwit: +0.02% Uier: 119 Beenwerk: 114 28

|

X-Sires catalogus 2018


Brown Swiss

Huvi

Dochterfoto Huvi

• Droomafstamming Huxoy x Vigor • Pinkenstier • Exterieur topper BB

A2

Productie Exterieur KI-code: 76-8187 Melk: +709 kg Frame: 93 Huxoy x Vigor Vet: -0.05% Bespiering: 83 aAa: 432 Eiwit: -0.05% Uier: 110 Beenwerk: 100

Harding

Dochterfoto Harding • Dochtervruchtbaarheid ++ • Moeder gemiddeld 8 lactaties: 9.015 kgM 3.73% E • Z eer complete stier en breed ­inzetbaar A2

Productie Exterieur KI-code: 76-9557 Melk: +708 kg Frame: 114 Huray x Eagle Vet: -0.09% Bespiering: 109 aAa: 246 Eiwit: +0.01% Uier: 106 Beenwerk: 99 X-Sires catalogus 2018

|

29


Brown Swiss

Jeff

• Veel bespiering • Zeer sterke bovenbalk • M oeder gemid. 6/5: 11.436 kgM 3.74 %E A2

Productie Exterieur KI-code: 76-9031 Melk: +375 kg Frame: 109 Jaguar x Huray Vet: -0.11% Bespiering: 118 aAa: 342 Eiwit: +0.08% Uier: 117 Beenwerk: 112

Highway*

Dochterfoto Highway • Levensduur topper • N L dochterproductie 7.531 kgM 4.30 %V 3.48 %E • Persistentie 126 NB

Productie Exterieur KI-code: 76-6832 Melk: +638 kg Frame: 96 Huray x Pronto Vet: -0.12% Bespiering: 79 aAa: 654 Eiwit: -0.09% Uier: 119 Beenwerk: 104 30

|

X-Sires catalogus 2018


HIGHWAY

Highway-dochters doen melkveehouders verbazen De laatste tijd krijgen wij veel positieve berichten van melkveehouders met dochters van de Brown-Swiss-stier Highway. Op het melkveebedrijf van de familie Mulder in Staphorst wist onze vertegenwoordiger Christiaan van Walderveen enkele mooie plaatjes vast te leggen. “De Highway-dochters op de foto zijn op één na allemaal vaarzen. Uit de vele Highway-dochters blijkt dat de stier zeer uniforme dieren fokt. De dieren kunnen het beste worden omschreven als melktypische dieren, die fijn van bouw en middelgroot van formaat zijn. Ze hebben zeer correcte, vast aangehechte uiers en een lichte bespiering.” aldus Christiaan. De Highway-dochters zijn ook nog eens zeer productief, zo is de gemiddelde vsp 305-dagen-productie van de zeven vaarzen op de foto 7.683 kg melk met 4.12% vet en 3.59% eiwit met een lactatiewaarde van 105. De vaarzen zijn gemonsterd tijdens de hitte van eind juni en ze zijn ook allemaal nog redelijk vers met gemiddeld slechts 55 lactatiedagen. Volgens de melkveehouder is de productie alleen maar verder toegenomen. Wij zijn

Op de foto Henri Mulder met de zeven Highway-dochters

dus zeer nieuwsgierig naar de volgende monstername! Highway heeft de zeer gewilde triple aAa code 654, dat hem zeer geschikt maakt voor iedere 2- of 3-wegkruising. Ook blijkt nog eens dat er zeer weinig uitval is onder de Highway-dochters.


SpermVital REDX

SpermVital verdubbelt levensduur van sperma Iedere veehouder kent de frustratie: een op het oog gezonde melkkoe die nog gemakkelijk een lactatie mee kan, maar de koe wil niet drachtig worden. Hiervoor is in Noorwegen SpermVital ontwikkeld.

NIEUW IN NEDERLAND

SpermVital combineert het vruchtbare sperma met een gel die het sperma extra sterk en levenslustig maakt. SpermVital kan bijdragen aan minder gedwongen afvoer op melkveebedrijven.

HOLSTEIN SPERMVITAL

VERDUBBELT DE LEVENSDUUR VAN HET SPERMA Bevruchtend vermogen van 48 uur!

SpermVital is een unieke techniek waarbij de energie van de spermacellen gewaarborgd blijft. Na het winnen van het sperma wordt er een gel aan toegevoegd om dit effect te bereiken. Na het ontdooien van het sperma bezitten de spermacellen nog de oorspronkelijke hoeveelheid energie, de cellen zijn derhalve veel vitaler. Bovendien komt het sperma geleidelijk vrij. Dit houdt in dat na het ontdooien van het rietje de spermacellen nog een bevruchtend vermogen hebben van minimaal 48 uur, wat het dubbele is van conventioneel sperma! + Het moment van insemineren is minder kritisch + Drachtigheidspercentage is gelijk of hoger dan conventioneel sperma + Inseminaties per tocht worden gereduceerd + Conventionele manier van insemineren kan worden toegepast

Meer informatie:

www.spermvital.com

Tip: insemineer zo vroeg mogelijk in de tocht! Xsires Crossbreeding B.V. Stationsweg 90, PO Box 76, 9001 EJ Grou, 9000 AB Grou, The Netherlands Tel: +31 (0)566 - 622 765, Info@xsires.com, www.xsires.com

REDX – Noors Roodbont gesekst sperma Nu beschikbaar, de nieuwste technologie om stierensperma te seksen! Deze revolutionaire technologie is ontwikkeld door ABS Genus in de Verenigde-staten. De Noorse KI-organisatie Geno heeft als eerste een productielocatie in Europa die gebruik maakt van deze nieuwe spermavriendelijke techniek. De mannelijke cellen worden namelijk geïdentificeerd en inactief gemaakt met behulp van een lasertechniek. De vrouwelijke cellen blijven ongemoeid. Verschil met gangbare techniek Ten opzichte van de gebruikelijke techniek van seksen van sperma zijn er twee belangrijke verschillen die de spermakwaliteit ten goede komen. Bij de gangbare spermasorteringsmethode wordt het sperma aan elektromagnetische velden blootgesteld. Daarnaast worden de mannelijke en vrouwelijke cellen onder hoge druk van elkaar gescheiden waardoor de kans op beschadiging toeneemt. Verbetering bevruchtingsresultaten De REDX technologie maakt geen gebruik van elektromagnetische velden. De mannelijke geïnactiveerde cel-

32

|

X-Sires catalogus 2018

len blijven in het rietje aanwezig waardoor het risico op verlies van spermakwaliteit minder is. ABS Genus heeft de technologie wereldwijd uitvoerig getest. Uit een database van 37 miljoen dieren blijkt dat deze nieuwe techniek een verbetering geeft van 10% op het aantal drachtigheden ten opzichte van het huidige gesekste product. Meer keuze, snellere vooruitgang REDX stelt Xsires in staat om flexibeler keuzes te maken welke stieren in de nieuwe gesekste vorm beschikbaar komen. Hierdoor kan de beste genetica van Geno zowel conventioneel als in REDX beschikbaar komen. Veehouders profiteren met REDX van een groter aanbod topgenetica waarmee ze grote sprongen kunnen maken in de genetische vooruitgang van de veestapel. Vraag uw vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid van REDX.


Vleesstieren

Bunlahy John G

• De kampioensstier in Ierland van 2016 • Five star ranking voor bevleesdheid Prijs: € 14,00 KI-code: 78-0253 YD Superior x SA Bang Ras: Aberdeen Angus

Levensnummer: IE 251261710285 Kleur: Eenkleurig zwart Geboortedatum : 06-10-12 Geboortegemak: Normaal

Lisduff Leonardo

• Extreem veel lengte, stijl en zeer ras typisch • Ook zeer geschikt voor op uw HF-pinken of kleine koeien Prijs: € 14,00 KI-code: 78-0807 Lisduff Barney x Curzon Entertainer Ras: Aberdeen Angus

Levensnummer: IE 121657681387 Kleur: Eenkleurig zwart Geboortedatum : 07-02-16 Geboortegemak: Zeer vlot

X-Sires catalogus 2018

|

33


Vleesstieren

Idefix

• Stier is krijtwit van kleur • Vertoont een zeer mooie bevleesdheid • Geboorteverloop 105 op FLV-basis • Uitstekende bevruchter +4 Prijs: € 12,00 KI-code: 78-1026 Icare x Rufus Ras: Belgisch Wit-blauw

Levensnummer: AT 971674819 Kleur: Eenkleurig wit Geboortedatum : 01-07-13 Geboortegemak: Normaal

Bricolage

• Slechts 7% moeilijke geboorten Prijs: € 8,00 KI-code: 78-1220 YD Superior x SA Bang Ras: Belgisch Wit-blauw

34

|

Levensnummer: BE056713627 Kleur: Eenkleurig wit Geboortedatum : 18-04-16 Geboortegemak: Normaal

X-Sires catalogus 2018


Vleesstieren

Pelican

• Goede bevruchter • Kalveren worden gemakkelijk geboren Prijs: KI-code: Bucher x Ras:

€ 11,00 78-0417 Jacent Belgisch Wit-Blauw

Levensnummer: BE 756442149 Kleur: Eenkleurig wit Geboortedatum : 21-10-15 Geboortegemak: Normaal

Grimm

• Lokaal Oostenrijks dubbeldoelras • Bevruchting +5 Prijs: € 24,00 KI-code: 78-0239 Glinz x Mascha Ras: Pinzgauer

Levensnummer: AT 558097116 Kleur: Roodbont Geboortedatum : 15-09-08 Geboortegemak 103

X-Sires catalogus 2018

|

35


Graag tot ziens bij u thuis!

YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

Stationsweg 90, 9001 EJ Grou Tel: +31(0) 566 - 62 27 65 info@xsires.com

www.xsires.com