Stierencatalogus 2017

Page 1

YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

Stierencatalogus 2017 Xsires - uw specialist in inkruisen

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 1

www.xsires.com

08-09-17 08:44


INHOUD pagina

Bedrijfsreportage

4

Waarom inkruisen?

5

Noors Roodbont

6 - 11

Xsires, de enige, èchte specialist in inkruisen! Beste veehouders Met veel plezier presenteert Xsires Crossbreeding de nieuwe stierencatalogus 2017 met in het hart de overzichtelijke stierenkaart. In dit magazine kunt u lezen wat inkruisen is en waarom het zo belangrijk is voor de melkveehouderij. We laten Jan Willem van der Wal uit Creil aan het woord, die veel ervaring heeft met inkruisen. Hij past al zeven jaar driewegkruising toe met Fleckvieh, Brown Swiss en Holstein. Om succesvol in te kruisen dient men goede keuzes te maken, want elk ras heeft zijn sterke, maar ook minder gunstige eigenschappen. In dit magazine tonen we u een variëteit aan stieren uit Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland. Ook laten we u kennismaken met twee nieuwe vleesstieren uit Ierland. De Black Angus-runderen zijn momenteel te bezichtigen in de weide van de familie Kerkhof in Akkrum. We wensen u veel leesplezier toe en hopen dat de inhoud van dit magazine u helpt bij het maken van de juiste fokkerijkeuze.

Fleckvieh

12 - 15

Stierenkaart

16 - 17

Vervolg Fleckvieh

18 - 21

Brown Swiss

22 - 27

NEDERLAND

Holstein Spermvital 28 - 29

NOORDEN Alfred Hulst Martijn Visser Leon Clemens

06-30 837 818 06-23 762 842 06-30 703 190

Vleesstieren

MIDDEN Bertus Eggink Christiaan van Walderveen

06-15 161 334 06-81 176 653

ZUIDEN Johan van Zoggel

06-22 469 716

ALGEMEEN Jan Klijnstra Kantoor

06-45 798 417 0566-62 27 65

30 -31

YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

Namens het team van Xsires Crossbreeding, Jan Klijnstra

BELGIË ANTWERPEN, VLAAMS-BRABANT EN LIMBURG Wilfried Volkaert 32-477 616 845 OOST- EN WEST-VLAANDEREN Johan Dielemans

2

|

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 2-3

32-494 510 859

X-SireS catalogus 2017

|

3

08-09-17 08:44


Ervaringen met inkruisen

‘Voorzichtig proberen is de grootste fout bij inkruisen! Jan Willem van der Wal uit het groendorp Creil heeft inmiddels de nodige ervaring met inkruisen. Al zeven jaar lang past hij een 3-wegkruising toe met Fleckvieh, Brown Swiss en Holstein. Bij het maken van een paring telt de betrouwbaarheid van de stier zwaar mee: “Ik heb een bepaalde verwachting, dan zie ik dat ook graag terug in de dochters van de stier.” Het melkveebedrijf van Jan Willem van der Wal in de Noordoostpolder is een éénmansbedrijf. Jan Willem runt de boerderij en melkt zijn negentig koeien op twee robots. Hij is een liefhebber van grote melktypische koeien. “Het moeten wel no-nonsense dieren zijn. Ik wil efficiënt produceren met weinig gedoe.” Na Fleckvieh heeft Van der Wal in eerste instantie gekozen voor Noors Roodbont als tweede kruising om hun uitstekende gezondheidseigenschappen. “De Noren doen het hier zeker niet slecht, maar de dochters van de stier Highway pakten destijds zo goed uit dat ik de keus heb gemaakt om hiermee verder te gaan. Ook het melktype spreekt mij meer aan dan de kleinere en bespierde bouw van Noors Roodbont.” Op het bedrijf is destijds gelijk breed ingezet bij het inkruisen. “Voorzichtig proberen is de grootste fout bij inkruisen. Wil je het echt een kans geven, zorg dan voor voldoende aantallen om een eerlijk beeld te krijgen en zet in op alle lagen van de veestapel.” Jan Willem geeft aan dat de diversiteit van de verschillende kruisingen in het begin even wennen is, maar dat het na verloop van jaren weer naar elkaar toe trekt. Zo wordt bewust geen gebruik gemaakt van kruisingsstieren “Bij ons zijn toverballen niet wenselijk”, vertelt hij lachend. “Daarom kies ik bewust voor zuivere rassen, daar blijft de veestapel het meest uniform bij.” Ook de betrouwbaarheid van de stieren vindt Jan Willem erg belangrijk. “Wanneer ik een bepaalde verwachting heb van een stier, dan zie ik dat ook graag terug in de dochters. Ruime frames met diepe en brede kruizen. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat ik geen omkij-

Inkruisen

Waarom inkruisen? Inkruisen is bij veel landbouwdieren al vele jaren de basis van een succesvolle bedrijfsvoering, te denken valt aan de varkens- en kippenhouderij. Niet ver van huis blijkt de kruisingsfokkerij ook succesvol bij honden. Waar zuivere rassen steeds vaker gebreken vertonen, blijken de straathonden (asbak-, vuilnisbakrassen e.d.) nog steeds de sterkste honden te zijn. Door in te kruisen geniet men van een flink stuk heterosis, dat wil zeggen dat de nakomeling op diverse punten beter is dan het gemiddelde van beide ouders. Met het aan de melk komen van de kruislingen blijkt ook dat er geen productiedaling is. Terwijl juist op gebied van vruchtbaarheid, uiergezondheid, algemene gezondheid en duurzaamheid grote sprongen vooruit worden gemaakt. Om het inkruisen succesvol te maken dient men goede keuzes te maken. Zo heeft elk ras zijn sterke, maar ook zijn minder gunstige eigenschappen.

Kruisingschema’s De ervaring leert dat om succesvol te zijn in het inkruisen, men een gedegen fokplan nodig heeft dat consequent uitgevoerd dient te worden. De onderstaande kruisingsschema’s worden veelal toegepast in de praktijk.

ken meer heb naar afkalven. Afgelopen jaar heb ik drie keer een koe moeten helpen, de rest ging vanzelf! Op het bedrijf wordt gestreefd naar een duurzame en gezonde koe. Dit valt ook af te lezen aan de dierdagdosering van slechts één; toch wordt er bewust gehandeld wanneer het gaat om insteek. “Een vervangingspercentage van dertig procent vind ik optimaal. Ik wil voldoende verjonging houden in de veestapel. Een vaars produceert nu eenmaal makkelijker dan een oude koe.” De invloeden van de verschillende rassen zorgen voor krachtige en bespierde koeien. “Dit levert mij bij afvoer ook nog eens één cent per liter extra op. Dit klinkt misschien niet veel, maar bij een melkprijs van vijfentwintig cent is het meer dan welkom!” Familie Van der Wal Melkkoeien: 90 stuks Jongvee: 30 stuks Productie 305-dagen: 10.065 kgM 4.14 %V 3.41 %E Kruisingsplan: 3-wegkruising HF X FLV x BS Productie Highway (op de foto van de twee zwartjes is het de rechter) BS x FLV x HF 14.114 kgM 4.00 %V 3.59 %E

Rotatie-kruising Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee rassen die het beste aansluiten op uw bedrijfs-voering en -wensen. Bij deze kruising blijft van het oorspronkelijke heterosis effect 67% in stand. Door jarenlang in de praktijk ervaring op te hebben gedaan, blijkt dat de stierkeuze na de eerste generatie zeer belangrijk is om de gewenste koe te fokken die men voor ogen heeft. De spreiding tussen de nakomelingen zal groter zijn na een tweede kruising (F2). Hierdoor is de kans op tegenvallers groter, althans in een 2-wegkruising.

Meest gebruikte 3-wegkruising HF x NR x FLV Deze kruising kenmerkt zich in middelgrote koeien. De eerste Noors Roodbonte kruising haalt de (extreme) grootte uit uw melkvee en brengt met een wijde vooren achterhand de breedte terug in uw melkvee. Ook de verbetering van de gezondheidskenmerken waar het ras bekend om staat wordt volop benut in de kruising. Bij de volgende kruising, waar gebruik wordt gemaakt van Fleckvieh wordt de kracht in uw melkvee gefokt. Door middel van bespiering kan een melkkoe lang teren op zijn eigen energievoorraad. Na het afkalven wil het nog wel eens gebeuren dat een melkkoe in een negatieveenergiebalans terecht komt. Een kruisling trekt hier veel gemakkelijker op eigen kracht doorheen.

3-wegkruising Een kruising tussen drie verschillende rassen is het meest optimaal. Het zorgt er voor dat het oorspronkelijke heterosis effect met 85% grotendeels intact blijft. Bij een 3-wegkruising blijkt dat de nakomelingen het meest uniform zijn en het beste scoren op de secundaire eigenschappen, namelijk waar de erfelijkheidsgraad het laagst van is: vruchtbaarheid, klauwgezondheid, uiergezondheid, kalvervitaliteit en celgetal. Wat opvalt is de uniformiteit in de F2 qua bouw, benen en uier. Dat is het gevolg van de keuze van een derde ras, waardoor er geen re-combinatie effecten kunnen ontstaan die meer spreiding veroorzaken. Ook in latere generaties blijft uw melkveestapel uniform en het heterosis effect intact. Door de verschillende rassen blijft de bloedverwantschapgraad laag in uw veestapel. Dat maakt iedere kruising een nieuwe en gezonde kruising!

Productie Skjenaust (is de koe in het weiland, deze is eerder op de foto gekomen in de tulpen) NR x HF 4 lactaties gemiddeld 46.453 kgM 4.42 %V 3.60 %E

4

|

X-Sires catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 4-5

X-Sires catalogus 2017

|

5

08-09-17 08:45


Noors Roodbont

Noors Roodbont

Het Noorse melkveeras is de laatste veertig jaar zeer consequent gefokt op gezondheidskenmerken en voerefficiëntie. Noorwegen mag dan wel een zeer groot land zijn, echter slechts vijf procent van het oppervlakte is geschikt voor landbouw, ruw- en krachtvoer zijn dan ook altijd schaars geweest. Dit heeft geresulteerd in middelgrote, vruchtbare en gezonde melkkoeien, welke bestaat uit een populatie van 300.000 dieren. De Noors Roodbonte koe voldoet steeds meer aan het type koe dat wereldwijd gewenst is. De voerkosten nemen tegenwoordig een grote hap uit de marges. Kleine vruchtbare koeien hebben een veel betere voederconversie dan grote koeien met een lagere vruchtbaarheid. Het ras scoort dan ook ontzettend goed op zowel geboortegemak als afkalfgemak. Ten opzichte van andere Scandinavische rassen beschikt

het Noors Roodbont ras over net wat meer bespiering en heeft een ruimere voor- en achterhand, wat resulteert in compacte, maar robuuste melkkoeien met voldoende voorhand en een breed en hellend kruis. Haar botten zijn fijn, haar beenwerk sterk en de klauwen hard. De uiers zijn iets ruimer aangehecht, maar bezitten een uitstekende speenplaatsing. + + + + + +

Gopollen

Voederconversie Klauwgezondheid Vruchtbaarheid Uiergezondheid Vitale kalveren Geboortegemak -verloop

Dochterfoto Gopollen 100% NR

Punt van aandacht: hoogtemaat. • Excellente cijfers in onder- en bovenbalk • Past in ieder kruisingssysteem • Zeer hoge dochtervruchtbaarheid! A2

KI-code: 76-8738 Braut x Peterslund aAa: 423

Braut

A2

KI-code: 76-4716 Krejstad x Kjaer aAa: 534

6

|

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

115 100 123 125

Hoøen

Productie Melk: 102 kg Vet: 100% Eiwit: 101%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 6-7

Productie Melk: 104 kg Vet: 111% Eiwit: 99%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

98 117 109 103

Dochterfoto Braut NR x HF

Dochterfoto Hoøen 100% NR

• De ideale partner voor HF • Meer dan 10.000 dochters wereldwijd • +4 Bevruchting

• Dé uierspecialist bij uitstek • Zeer fraai exterieur • Veel gebruikt op FLV-kruisingen

KI-code: 76-8042 K Lens x Lien aAa: 423

Productie Melk: 106 kg Vet: 114% Eiwit: 98%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

107 94 124 128 X-SireS catalogus 2017

|

7

08-09-17 08:45


Noors Roodbont

Noors Roodbont

Reitan 2

Saur PP

Dochterfoto Reitan 2 100% NR • 100% Hoornloos • Extreem hoge dochtervruchtbaarheid • Zeer duurzame bloedlijn ‘Lien’

• Zeer hoge productie- en gehalten-vererving • Geeft veel bespiering • Fokt groter dan het ras gemiddelde

KI-code: 76-8206 S Adam x Brenden aAa: 435

Productie Melk: 122 kg Vet: 108% Eiwit: 107%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

A2

KI-code: 76-8328 Amdal x Velsvik aAa: 453

143 99 104 125

Skjelvan

A2

KI-code: 76-7999 H. Ponnistus x Orraryd aAa: 315

8

|

Productie Melk: 137 kg Vet: 95% Eiwit: 88%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 8-9

Productie Melk: 95 kg Vet: 114% Eiwit: 111%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

97 110 98 118

Prestangen

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

Dochterfoto Skjelvan 100% NR

Dochterfoto Prestangen NR x HF

• Extreem hoge productie • Fijne melk-typische koeien • Hoog en breed opgehangen achter-uier

• Plus eiwit • Veel bespiering • Top exterieur A2

117 108 122 109

KI-code: 76-7321 Haugset x Ryggvold aAa: 531

Productie Melk: 102 kg Vet: 88% Eiwit: 105%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

100 119 127 117 X-SireS catalogus 2017

|

9

08-09-17 08:45


Noors Roodbont

Noors Roodbont

Enger

A2

KI-code: 76-9287 Braut x Olstad aAa: 531

Nymoen Pp

Productie Melk: 103 kg Vet: 115% Eiwit: 112%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

Dochterfoto Enger 100% NR

Dochterfoto Nymoen Pp 100% NR

• Gehalten stier • Uitstekende Braut-zoon • Bespiering

• Uitzonderlijk hoge klauwgezondheid • 50% Hoornloos • Top fit! A2

106 115 98 102

KI-code: 76-8207 Långbo x Olstad aAa: 345

Vamman Pp

A2

KI-code: 76-9286 Hjulstad x Velsvik aAa: 513

10

|

Productie Melk: 100 kg Vet: 123% Eiwit: 102%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 10-11

Productie Melk: 91 kg Vet: 108% Eiwit: 104%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

95 68 112 113

Val

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

110 103 104 103

Dochterfoto Vamman Pp 100% NR

Dochterfoto Val 100% NR

• 50% Hoornloos • Zeer geschikt als pinkenstier • Extreem hoog vetpercentage

• Productiestier • Uitermate geschikt voor op FLV-kruisingen • Fijn karakter

KI-code: 76-7320 Sørby x Orraryd aAa: 315

Productie Melk: 135 kg Vet: 89% Eiwit: 85%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

92 90 95 98 X-SireS catalogus 2017

|

11

08-09-17 08:45


Fleckvieh

Fleckvieh

Walot Wat veelal niet bekend is, is dat Fleckvieh met 41 miljoen dieren één van de grootste runderpopulaties is op Holstein na. De Simmental is van origine afkomstig uit Zwitserland. In de 18e eeuw werden de eerste dieren naar Oostenrijk en Duitsland geëxporteerd waar het de naam Fleckvieh kreeg. In de 19e eeuw wilde men in Oostenrijk en Duitsland een meer economische koe fokken, die voor zowel melk- en vleesproductie geschikt was. Door de bevleesdheid van koeien op te nemen in de fokwaarden is die door de jaren heen aanzienlijk verbeterd. Het succes van Fleckvieh zit hem volgens melkveehouders in de bespiering; een koe kan beter zijn vleesreserves aanspreken, want vetvoorraad verbranden vergiftigt een koe alleen maar. Het zijn robuuste middelgrote koeien die zich kenmerken in een lang en hellend kruis met een hoog aangezet staartbot en een

iets groffer beenwerk, wat zich uit in een goede vruchtbaarheid (NR 72%) en afkalfgemak. De gemiddelde Fleckvieh koe is beduidend langer in productie voordat ze wordt afgevoerd. En zelfs bij afvoer heeft ze een zeer goede restwaarde, die aanzienlijk hoger is dan bij Holstein. Het gemiddelde vervangingspercentage van het ras ligt op 21%. + + + + +

Dochterfoto Walot 100% FLV

Meer omzet en aanwas Uiergezondheid Vruchtbaarheid Beenwerk Levensduur

• Uitstekende gebruikskenmerken • Zeer correcte benen en uiers • Allround stier

Punt van aandacht: gehalten, meer kans op zuigers KI-code: 76-6592 Waldbrand x Gebalot aAa: 324

Rumgo

A2

KI-code: 76-4745 Rumba x Stego aAa: 426

12

|

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

110 110 115 114

Janda

Productie Melk: 533 kg Vet: -0.06% Eiwit: 0.00%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 12-13

Productie Melk: 784 kg Vet: -0.07% Eiwit: 0.01%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

Dochterfoto Rumgo FLV x HF

Dochterfoto Janda 100% FLV

• Meest gebruikte FLV-stier in NL • Vlotte geboorten: 134 • Zeer geschikt voor de eerste kruising

• Levensduur topper • Zeer hoge dochtervruchtbaarheid • Duurzame koe-familie A2

104 94 100 98

KI-code: 78-0172 Hermann x Rau aAa: 645

Productie Melk: 591 kg Vet: -0.03% Eiwit: 0.02%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

111 107 100 114 X-SireS catalogus 2017

|

13

08-09-17 08:45


Fleckvieh

Fleckvieh

Pandora

Waterman

Dochterfoto Pandora 100% FLV

• Moeder gemiddeld 3.74% E (8L) • Fokt grote, brede en lange dochters • De bewezen uierspecialist

• Triple aAa 615 • Veel melk

KI-code: 78-0424 Williams x Reumut aAa: 615

Productie Melk:1.025 kg Vet: -0.12% Eiwit: -0.09%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

KI-code: 76-8069 Polari x Winnipeg aAa: 423

116 106 116 115

Wurzl

KI-code: 76-9030 Wal x Rau aAa: 342

14

|

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

120 92 112 114

Ivan

Productie Melk: 582 kg Vet: -0.02% Eiwit: 0.01%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 14-15

Productie Melk: 510 kg Vet: -0.01% Eiwit: -0.02%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

Dochterfoto Wurzl 100% FLV

Moeder Ivan: Linschi

• Pinkenstier • Bewezen afstamming • Dé fitness stier!

• Levensproductie moeder Linschi 136.000 kgM • Duurzaam - Vitaal - Productief • Zeer vlotte geboorten A2

101 107 110 99

KI-code: 76-8315 Imposium x Streller aAa: 423

Productie Melk: 311 kg Vet: 0.03% Eiwit: -0.01%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

106 98 106 103 X-SireS catalogus 2017

|

15

08-09-17 08:45


STIERENKAART AUGUSTUS 2017

XSireS CrOSSBreeDiNG B.V.

Stationsweg 90

|

9001 EJ GROU

| The Netherlands T + 31 (0) 566-622765 | F + 31 (0) 566-624778 Jan Klijnstra | 06-45798417 | info@xsires.com

P.O. Box 76 | 9000 AB GROU

YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

19 29 23 29 21 17 10 21 26 24 14 29 21 34

112 119 115 122 115 112 108 113 122 118 109 116 118 121

104 110 111 116 101 120 106 105 112 99 107 106 101 109

94 110 107 106 107 92 98 105 97 82 105 86 99 97

98 114 114 115 99 114 103 105 109 126 111 113 102 101

100 115 100 116 110 112 106 117 109 108 101 101 113 103

134 116 102 100 119 98 119 110 102 123 102 104 110 99

102 108 109 115 102 107 107 105 105 104 115 107 108 115

113 96 101 98 114 109 101 99 119 92 101 109 113 109

107 108 104 119 97 96 101 105 105 110 105 107 111 102

Vasient x Silvreta Glenn x Ragaz Zeus x Vinozak Huray x Eagle Jaguar x Huray Huray x Pronto Vinozak x Earnest Huxoy x Vigor Hucos x Jetway

58 93 92 93 71 99 99 64 99

+839 +299 +24 +890 +671 +851 +674 +677 +924

-0.02 +0.21 +0.29 -0.08 -0.15 -0.13 -0.15 -0.20 -0.35

+0.07 +0.13 +0.25 +0.00 +0.00 -0.11 -0.09 -0.06 -0.12

32 28 22 31 16 25 16 13 10

34 20 19 32 24 22 16 19 23

126 115 115 122 115 116 111 112 112

115 120 90 114 114 97 94 107 113

108 98 98 108 113 81 105 91 95

102 128 114 105 111 119 101 121 116

105 110 101 98 113 106 104 113 113

99 99 105 97 106 101 100 116 98

105 93 111 99 105 98 101 103 104

108 87 115 95 98 91 106 106 109

104 119 115 98 98 117 106 105 108

Batenburg Geronimo RF Splendor

Maik x Fidelity Man-O-Man x Shottle

proefstier proefstier

g

109 114 121 110 112 110 112 117 103 116 102 103 110 103

106 104 118 104 113 98 100 109 83 101 108 90 110 97

+2 +2 +0

103 103 107 106 102 117 116 120 112

103 101 112 117 103 103 95 110 104

-1 +2 -3 -2 -1 +1 +1 +3 +0

A2 A2

A2 A2

A2

A2/BB A2 A2 A2 A2

BB A2/BB

426 324 645 615 342 423 423 NB 543 564 432 156 432 243

24 23 25 17 23 24 18 18 22 19 19 19 16 12

516 135 435 246 342 654 342 432 213

22 20 19 22 20 21 20 19 27

561 423

12 10

44 40

40

52

44

52

Prijzen onder voorbehoud en excl. BTW. ( ) Gesekst sperma beschikbaar (*) Beperkt beschikbaar SV= Spermvital beschikbaar: meerprijs € 6,-. PP= 100% hoornloos Pp= 50% hoornloos Belgisch witblauw en Jersey op verzoek beschikbaar.

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 16-17

A2 = A2/A2

• De fokwaarden hebben betrekking op de stieren binnen het land van herkomst. • De fokwaarden van de verschillende rassen zijn onderling dus niet vergelijkbaar. • Bevruchting van Braut zijn NL-cijfers

Prijzen bij levering in eigen vat, via KI worden distributiekosten in rekening gebracht. Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle onderbalkkenmerken zijn te vinden op de website of kunnen toegestuurd worden.

www.xsires.com

Vraag uw vertegenwoordiger naar Holstein SpermVital

18 27 22 32 23 20 15 15 42 30 12 17 32 26

23 24 22 22 22 18 19 21 19 16 16

eks t

+0.00 +0.01 +0.02 -0.09 +0.01 -0.02 -0.01 -0.05 -0.13 -0.24 -0.02 -0.08 +0.09 +0.03

534 423 423 435 315 453 531 531 513 345 315

ges

-0.06 -0.07 -0.03 -0.12 -0.02 -0.01 +0.03 -0.18 -0.02 -0.26 -0.08 -0.29 +0.19 -0.14

A2 A2 A2 A2 A2 A2

prijs

+533 +784 +591 +1.025 +582 +510 +311 +706 +1.048 +1.272 +428 +1.003 +410 +905

SV SV

A2 A2

aAa

99 99 98 71 98 99 99 63 98 99 99 99 93 87

SV

4

a/B eta C as ein

Rumba x Stego Waldbrand x Gebalot Hermann x Rau Williams x Reumut Wal x Rau SV Polari x Winnipeg Imposium x Streller Mahango x Polled Rumgo x Manitoba Inhof x Manitoba Humid x Dionis Vagabund x Romwein Waldbrand x Rumgo MG x Zahner

SV

100 117 92 83 90 145 119 91 97 117 91

Kap p

113 111 113 99 99 90 83 97 113 107 111

htin

85 100 105 110 99 116 115 100 93 112 88

heid

dtrs .

100 108 112 132 131 88 82 110 111 103 106

bev ruc

109 108 106 93 97 100 90 103 111 127 120

h tb aar

mel

109 123 124 104 122 98 127 98 104 112 95

vruc

celg

103 125 128 125 109 118 117 102 103 113 98

leve n sd uur

afka

arh

geb oort

117 100 94 99 108 110 119 115 103 68 90

kba

ben en

98 115 107 143 117 97 100 106 110 95 92

etal

uier

102 108 110 130 137 102 100 112 108 93 132

af st

eid

dtrs .

bes pier ing

Vasil Pp Georg Dundee Harding Jeff Highway Vincent * Huvi Huxoy *

lfge mak

oop f ram

103 105 106 130 137 96 105 111 100 91 132

m Rumgo Walot Janda * Waterman Wurzl Pandora Ivan Medicus PP Vulkan Inros Heiduck Versetto Wallis Mailand

ever l

tota

101 113 116 128 134 102 93 115 113 95 127

e

kg e iwit

101 99 98 107 88 111 105 112 102 104 85

al p ro

kg v et

100 111 114 108 95 114 88 115 123 108 89

Krejstad x Kjaer Braut x Peterslund K Lens x Lien S Adam x Brenden H. Ponnistus x Orraryd Amdal x Velsvik Haugset x Ryggvold Braut x Olstad Hjulstad x Velsvik Långbo x Olstad Sørby x Orraryd

%

102 104 106 122 137 95 102 103 100 91 135

n aa Braut Gopollen * Hoøen Reitan 2 Skjelvan Saur PP Prestangen Enger Vamman Pp Nymoen Pp Val

d

ing

11036 215 6152 351 1169 1 3905 207 186 248 4063

amm

%e iwit

NIEUW

%v et

NIEUW

Noors Roodbont No 76-4716 No 76-8738 No 76-8042 No 76-8206 No 76-7999 No 76-8328 No 76-7321 No 76-9287 No 76-9286 No 76-8207 No 76-7320 Fleckvieh Au 76-4745 Au 76-6592 Au 78-0172 Au 78-0424 Au 76-9030 Au 76-8069 Au 76-8315 Au 78-0425 Au 76-9289 Au 76-9288 Au 76-7419 Au 76-7872 Au 76-8404 Au 76-8810 Brown Swiss Sui 78-0423 Sui 76-9556 Sui 76-7418 Au 76-9557 Au 76-9031 Au 76-6832 Au 76-5327 Au 76-8187 Au 76-5669 Holstein NL 36-985 VS 76-7183

kg m elk

NIEUW

Exterieur

betr .

NIEUW

stie rcod e

Lan

d va n he rkom st

Productie

08-09-17 08:45


Fleckvieh

Fleckvieh

Inros

Medicus PP

Dochterfoto Inros 100% FLV

• De uierkampioen in Oostenrijk • Productiestier • Fokt middelgrote dieren

• 100% Hoornloos • Stier met glasharde benen • Allround stier

KI-code: 78-0425 Mahango x Polled aAa: NB

Productie Melk: 706 kg Vet: -0.18% Eiwit: -0.05%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

KI-code: 76-9288 Inhof x Manitoba aAa: 564

105 105 117 105

Vulkan

A2

KI-code: 76-9289 Rumgo x Manitoba aAa: 543

18

|

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

99 82 108 126

Heiduck

Productie Melk:1.048 kg Vet: -0.02% Eiwit: -0.13%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 18-19

Productie Melk:1.272 kg Vet: -0.26% Eiwit: -0.24%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

112 97 109 109

Dochterfoto Vulkan 100% FLV

Dochterfoto Heiduck 100% FLV

• Celgetal topper • Veel kilogram vet en eiwit • Betrouwbare afstamming

• Uitermate geschikt voor de eerste kruising • Zeer stabiel in zijn fokwaarden • Uit de fokstal van de familie Ratzberger

KI-code: 76-7419 Humid x Dionis aAa: 432

Productie Melk: 428 kg Vet: -0.08% Eiwit: -0.02%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

107 105 101 111 X-SireS catalogus 2017

|

19

08-09-17 08:46


Fleckvieh

Fleckvieh

Versetto

A2

KI-code: 76-7872 Vagabund x Romwein aAa: 156

Productie Melk:1.003 kg Vet: -0.29% Eiwit: -0.08%

Mailand

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

Dochterfoto Versetto 100% FLV

Dochterfoto Mailand 100% FLV

• Zeer melkrijk en vererft excellente uiers • Veel gebruikt op NR-kruisingen • Triple aAa: 156

• Ideaal voor in de driewegkruising • Fokt veel breedte en diepte • Uitgegroeid tot een zeer imposante stier

106 86 101 113

KI-code: 76-8810 MG x Zahner aAa: 243

Productie Melk: 905 kg Vet: -0.14% Eiwit: 0.03%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

109 97 103 101

Wallis

• Top bevruchter • Een zeer complete stier • Fitness topper

KI-code: 76-8404 Waldbrand x Rumgo aAa: 432

20

|

Productie Melk: 410 kg Vet: 0.19% Eiwit: 0.09%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 20-21

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

101 99 113 102

Jula, de dochter van onze werknemer Christiaan van Walderveen, leert al vroeg de kneepjes van het vak.

X-SireS catalogus 2017

|

21

08-09-17 08:46


Brown Swiss

Brown Swiss

Georg Brown Swiss is een oud ras en is wereldwijd verspreid. Het ras vindt zijn oorsprong in het noordoostelijke Alpengebied van Zwitserland waar het de naam Braunvieh droeg. De populatie bedraagt ongeveer zeven miljoen dieren. De Brown Swiss dieren staan bekend om hun kracht en harde klauwen. De productie is erg persistent en het eiwitgehalte in de melk is hoog waarbij een nauwe vet- en eiwitverhouding opvalt. Van origine is de Brown Swiss een dubbeldoelkoe. Door jarenlange fokkerij heeft het ras zich ontwikkeld tot een melkras met een spiertje. Al fokt het ras wat grover in het frame, het toont wel meer uniformiteit binnen het ras dan Holstein. De hoogtemaat is vergelijkbaar. De kruisvorm van het ras is overwegend hellend tot vlak met een verhoogd

staartbot. Waar de draaier centraal zit tussen het zit- en heupbeen, vertoont het daardoor een iets rechter beenwerk. De uiervorm van de Brown Swiss is zeer correct, met lang en sterk aangehechte uiers die prettig weg melken. + + + + +

IJzersterke klauwen Hoog eiwit, nauwe vet- eiwitverhouding Uiergezondheid Persistentie Levensduur

Dochterfoto Georg 100% BS • Gehalten verbeteraar • Excellente uiers • Moeder negen lactaties op rij binnen het jaar een kalf

Punt van aandacht: drinkgedrag kalveren, grote koeien. A2

KI-code: 76-9556 Glenn x Ragaz aAa: 135

Vasil Pp

A2

BB

KI-code: 78-0423 Vasient x Silvreta aAa: 516

22

|

Productie Melk: 839 Vet: -0.02% Eiwit: 0.07%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 22-23

Productie Melk: 299 kg Vet: 0.21% Eiwit: 0.13%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

120 98 110 128

Dundee

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

Moeder Vasil Pp: Neutop Silvreta

Dochterfoto Dundee 100% BS

• Triple aAa: 516 • 50% Hoornloos • Kappa-caseïne BB

• Extreme gehalten • Levensduur • Celgetal topper A2

115 108 105 102

KI-code: 76-7418 Zeus x Vinozak aAa: 435

Productie Melk: 24 kg Vet: 0.29% Eiwit: 0.25%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

90 98 101 114 X-SireS catalogus 2017

|

23

08-09-17 08:46


Brown Swiss

Brown Swiss

Harding

A2

KI-code: 76-9557 Huray x Eagle aAa: 246

Productie Melk: 890 kg Vet: -0.08% Eiwit: 0.00%

Highway

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

Dochterfoto Harding 100% BS

Dochterfoto Highway 100% BS

• Dochtervruchtbaarheid • Veel kilogrammen vet en eiwit • Zeer complete stier en breed inzetbaar

• Levensduur topper • NL dochterproductie 7.531 kgM 4.30 %V 3.48 %E • Persistentie 126

114 108 98 105

KI-code: 76-6832 Huray x Pronto aAa: 654

Jeff

Productie Melk: 851 kg Vet: -0.13% Eiwit: -0.11%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

97 81 106 119

Vincent

Dochterfoto Vincent BS x HF • Bespiering • Zeer sterke bovenbalk • Moeder gemiddeld 5/5: 11.436 kgM 3.74 %E A2

KI-code: 76-9031 Jaguar x Huray aAa: 342

24

|

Productie Melk: 671 kg Vet: -0.15% Eiwit: 0.00%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 24-25

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

114 113 113 111

• Middelgrote dieren • Veel kracht en bespiering • Bewezen topstier in NL

KI-code: 76-5327 Vinozak x Earnest aAa: 342

Productie Melk: 674 kg Vet: -0.15% Eiwit: -0.09%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

94 105 104 101 X-SireS catalogus 2017

|

25

08-09-17 08:46


Brown Swiss

Brown Swiss

Huvi

• Droomafstamming Huxoy x Vigor • Pinkenstier • Exterieur topper BB

KI-code: 76-8187 Huxoy x Vigor aAa: 432

Productie Melk: 677 kg Vet: -0.20% Eiwit: -0.06%

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

107 91 113 121

Huxoy

Dochterfoto Huxoy 100% BS

• Al jarenlang de absolute top • Beperkt beschikbaar A2

BB

KI-code: 76-5669 Hucos x Jetway aAa: 213

26

|

Productie Melk: 924 kg Vet: -0.35% Eiwit: -0.12%

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 26-27

Exterieur Frame: Bespiering: Beenwerk: Uier:

113 95 113 116 X-SireS catalogus 2017

|

27

08-09-17 08:46


Holstein SpermVital

Holstein SpermVital

SpermVital verdubbelt levensduur van sperma

Nils

Iedere veehouder kent de frustratie: een op het oog gezonde melkkoe die nog gemakkelijk een lactatie mee kan, maar de koe wil niet drachtig worden. Hiervoor is in Noorwegen SpermVital ontwikkeld.

NIEUW IN NEDERLAND

SpermVital combineert het vruchtbare sperma met een gel die het sperma extra sterk en levenslustig maakt. SpermVital kan bijdragen aan minder gedwongen afvoer op melkveebedrijven.

HOLSTEIN SPERMVITAL

VERDUBBELT DE LEVENSDUUR VAN HET SPERMA Bevruchtend vermogen van 48 uur!

SpermVital is een unieke techniek waarbij de energie van de spermacellen gewaarborgd blijft. Na het winnen van het sperma wordt er een gel aan toegevoegd om dit effect te bereiken. Na het ontdooien van het sperma bezitten de spermacellen nog de oorspronkelijke hoeveelheid energie, de cellen zijn derhalve veel vitaler. Bovendien komt het sperma geleidelijk vrij. Dit houdt in dat na het ontdooien van het rietje de spermacellen nog een bevruchtend vermogen hebben van minimaal 48 uur, wat het dubbele is van conventioneel sperma! + Het moment van insemineren is minder kritisch + Drachtigheidspercentage is gelijk of hoger dan conventioneel sperma + Inseminaties per tocht worden gereduceerd + Conventionele manier van insemineren kan worden toegepast

Meer informatie:

www.spermvital.com

Tip: insemineer zo vroeg mogelijk in de tocht!

Grootmoeder Nils: Joyana

KI-code: 76-9101 Go Now RF x Shamrock GTPI: 2190

Productie Melk: Betr. 75% Melk: 516 Vet: + 0.14% 58 lbs Eiwit: + 0.08% 37 libs

Exterieur Uier: Benen: PTAT:

0.22 0.30 0.39

Net merit: Levensduur: Dtrs. Vruchtbaarheid: Celgetal: Geboorteverloop:

492 3.5 1.0 2.88 7.2

Xsires Crossbreeding B.V. Stationsweg 90, PO Box 76, 9001 EJ Grou, 9000 AB Grou, The Netherlands Tel: +31 (0)566 - 622 765, Info@xsires.com, www.xsires.com

Lars

Tor

Moeder Lars: Farnear-TRB-BH Varsity

KI-code: 76-9100 Racer x Supersire GTPI: 2442

28

|

Productie Melk: Betr. 75% Melk: 1.399 Vet: + 0.03% 61 lbs Eiwit: + 0.04% 53 libs

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 28-29

Exterieur Uier: Benen: PTAT:

1.70 0.54 2.10

Net merit: Levensduur: Dtrs. Vruchtbaarheid: Celgetal: Geboorteverloop:

593 2.8 1.2 2.96 5.7

Grootmoeder Tor: Tramilda-N Baxter Emily

KI-code: 76-9102 Catalyst x Lexor GTPI: 2349

Productie Melk: Betr. 75% Melk: 844 Vet: + 0.12% 63 lbs Eiwit: + 0.06% 41 libs

Exterieur Uier: Benen: PTAT:

1.59 1.31 1.62

Net merit: Levensduur: Dtrs. Vruchtbaarheid: Celgetal: Geboorteverloop:

593 4.8 -0.6 3.03 5.3

X-SireS catalogus 2017

|

29

08-09-17 08:46


Vleesstieren

Vleesstieren

Smerwick Luke

Tenor de Denis

• Al drie generaties op rij zeer makkelijke kalvingen • Ook zeer geschikt voor op uw HF-pinken of kleine koeien KI-code: 78-0254 P. Mike x Mogeely Ras: Aberdeen Angus Prijs: € 12,00

Levensnummer: Kleur: Geboortedatum : Geboortegemak:

IE 191936570424 Eenkleurig zwart 10-11-14 Zeer vlot

• Mooie typische en bevleesde kalveren • Geeft blauwe kleuring KI-code: Bucher x Ras: Prijs:

Bunlahy John G

76-8698 Jacent Belgisch Wit-blauw € 11,00

Levensnummer: Kleur: Geboortedatum : Geboortegemak:

BE 260819444 Eenkleurig wit 06-10-09 Normaal

Grimm

• De kampioensstier in Ierland van 2016 • Five star ranking voor bevleesdheid KI-code: 78-0253 YD Superior x SA Bang Ras: Aberdeen Angus Prijs: € 12,00

30

|

Levensnummer: Kleur: Geboortedatum : Geboortegemak:

X-SireS catalogus 2017

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 30-31

IE 251261710285 Eenkleurig zwart 06-10-12 Vlot

• Lokaal Oostenrijks dubbeldoelras • Bevruchting +5 KI-code: 78-0239 Glinz x Mascha Ras: Pinzgauer Prijs: € 24,00

Levensnummer: Kleur: Geboortedatum : Geboortegemak

AT 558097116 Roodbont 15-09-08 103

X-SireS catalogus 2017

|

31

08-09-17 08:46


WALOT DE MEEST PERSISTENTE WALDBRAND-ZOON NU BESCHIKBAAR

Walot is met de nieuwe indexdraai wederom gestegen. De stier is met een score van 118 de meest persistente Waldbrand-zoon! Ook in zijn fokwaarden voor productie, exterieur en fitness behoort hij tot de top van beschikbare Waldbrand-zonen. Naarmate er meer dochters meetellen in zijn fokwaarde-schatting, weet hij deze ook goed te handhaven. Zijn cijfer voor geboorteverloop (116) is een mooie bijkomstigheid, wat de stier breed inzetbaar maakt.

Walot

118

Fleckvieh

KI-code: 76-6592 Afstamming: Waldbrand x Gebalot aAa: 324 Productie Melk: 784 kg Vet: -0.07% Eiwit: 0.01% Gebruikskenmerken Geboorteverloop: Melkbaarheid: Celgetal: Vruchtbaarheid: Duurzaamheid:

116 108 96 104 114

Exterieur Frame: Beenwerk: Uier: Bespiering: Prijs

110 115 114 100 € 23,-

YOUR PARTNER IN CROSSBREEDING

Xsires_2017_08_Catalogus.indd 32

08-09-17 08:46