Page 1


PIERWSZA POMOC PRZY ZŁAMANIACH Pod żadnym pozorem nie wolno poruszać kończyną. Najważniejszą zasadą jest unieruchomienie uszkodzonego odcinka przed poruszaniem chorego. W celu osłabienia szybkości narastania obrzęku w miejscu złamania należy kończynę położyć nieco ponad poziomem serca. W celu zmniejszenia obrzęku można okładać unieruchomioną kończynę workami z lodem.


PIERWSZA POMOC PRZY ZAWALE Zawał serca jest to upośledzenie zaopatrywania w krew mięśnia sercowego w skutek niewydolności wieńcowej, której następstwem jest mniej lub bardziej rozlegle zniszczenie tkanek ściany serca.


Przyczyny zawału serca Najczęstszą przyczyna zawału serca, obok powstania skrzepów, jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Rzadziej źródłem zawałów jest zablokowanie tętnicy na skutek dostania się powietrza, tłuszczu lub innych ciał obcych.


Objawy zawału serca • nagły, klujący ból w okolicy mostka; • wrażenie ciasnoty w klatce piersiowej; • często promieniowanie bólu przez lewe ramie aż do małego palca. • niepokój, strach przed śmiercią; • chłodna, blada skóra, zimny pot; • czasem nudności i wymioty; • często nieregularny puls.


OMDLENIE

definicja

Omdlenie, jest tokrótkotrwała utrata przytomności wywołana niedotlenieniem mózgu, związanym ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie) najczęściej na podłożu reakcji naczynioruchowych.


OPARZENIE definicja Oparzenie, jest to uszkodzenie tkanek wywołane działaniem wysokiej temperatury (oparzenie termiczne np. słoneczne), żrących środków chemicznych (oparzenie chemiczne), promieniowania jonizującego (np. oparzenie rentgenowskie).


Stopnie oparzenia Zależnie od głębokości zmian miejscowych rozróżnia się trzy stopnie oparzenia: I - zaczerwienienie, obrzęk i bolesność skóry. II - na skórze powstają pęcherze wypełnione osoczem. III - występuje martwica skóry i tkanek głębszych.


PIERWSZA POMOC PRZY OPARZENIU Właściwie udzielona pomoc w przypadku oparzenia: 1) Przemycie skóry czystą, wodą o temperaturze około 20 stopni przez 20 minut i założeniu suchego opatrunku z jałowej gazy przy poparzeniu jamy ustnej poszkodowany powinien ssać kawałki lodu, lub płukać gardło zimną wodą; 2) uciskowy opatrunek jałowy z użyciem tiulu nawazelinowanego lub tiulu z 2% maścią silikonową (niektóre okolice ciała, jak twarz, krocze, pozostawia się bez opatrunku), 3) zapobieganie zakażeniu: antybiotyki, surowica przeciwtężcowa (tężec, surowice dpornościowe) lub anatoksyna, w razie konieczności transfuzja krwi. 4) walczenie ze wstrząsem: przetaczanie osocza, elektrolitów, 5) podawanie dużej ilości płynów do picia, 6) leki przeciwbólowe, 7) zorganizowanie pomocy lekarskiej,


KRWOTOKI 1) Zatamowaniu krwawienia (założenie opatrunku uciskowego w miejscu zranienia) 2) zapobieganiu zakazeniu rany poprzez nałożenie odpowiedniego opatrunku 3) zastosowaniu opaski uciskowej powyżej miejsca zranienia w wypadku silnego krwawienia 4) uniesieniu ku górze (zmniejsza to obrzęk), jeśli zranienie dotyczy kończyny 5 )możliwie szybkim przekazaniu zranionego do właściwej placówki służby zdrowia


Koniec ; )

Pierwsza pomoc  

jest tu zamieszczone, jak nalezy sie zachowywać w razie róznych nagłych wypadkow i t p . ; D

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you