Page 1

BASES DEL 1R CONCURS JOVE DE FOTOGRAFIA “VILA DE SITGES” L'Ateneu Popular de Sitges, amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sitges, convoca el primer Concurs Jove de Fotografia "Vila de Sitges". Les bases del concurs seran les següents: 1. Tema Societat, cultura i paisatges de Sitges. Es pot utilitzar qualsevol dels elements esmentats per participar-hi. 2. Participants La convocatòria sʼadreça a totes les persones joves que hi estiguin interessades dʼentre 14 i 35 anys. 3. Requisits: Cada concursant haurà de presentar un màxim de tres fotografies, que compleixin les següents característiques: - Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites. - La temàtica haurà de reflectir algun dels temes proposats pel concurs. - Les mides de la fotografia hauran de ser 20x30 cm. - Les fotografies es poden presentar en qualsevol tècnica fotogràfica, tant en blanc i negre com en color, i no poden haver estat modificades amb cap programa de tractament dʼimatges. - Els autors/res cediran les obres a l'Ateneu Popular de Sitges perquè, si sʼescau, es pugui utilitzar per a qualsevol publicació sempre que no sigui per a finalitats comercials ni lucratives. 4. Forma de presentació de les propostes: -

-

Les obres sʼhan de presentar impreses juntament amb una còpia de lʼoriginal en suport informàtic. Les fotografies sʼhan de presentar sense signar. Darrera de cada obra ha de constar un pseudònim. Juntament amb lʼoriginal, lʼautor ha de lliurar un sobre tancat, a lʼexterior del qual hi ha dʼhaver el lema del treball i el pseudònim i, a lʼinterior, nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon de contacte i el lema o pseudònim. En cas de presentació de més dʼuna fotografia, les diferents obres es poden presentar en el mateix sobre, indicant els diferents lemes de cada fotografia.

5. Lloc i termini de presentació: El termini de presentació finalitza el 18 dʼoctubre de 2010 a les 15:00h. Les fotografies hauran dʼadreçar-se a un dels següents llocs: -

Regidoria de Joventut de lʼAjuntament de Sitges (Plaça de lʼAjuntament, s/n) Calçats Rosell (Primer de Maig, 4) Traditeca (Centre Comercial Oasis, local 30/3)

Lʼhorari de presentació de les obres serà de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i a partir de lʼ1 dʼoctubre també els dimarts de dos quarts de 5 a 19 hores. Un cop presentades les obres al punt de recollida, es farà entrega dʼun comprovant. 6. Composició del jurat Formen part del jurat: - Regidora de Joventut de l'Ajuntament de Sitges, Elisabeth Pérez - President de lʼAteneu Popular de Sitges, Xavier Nin - Presidenta de lʼAssociació Finestra Oberta, Alicia Llorens - President de la Secció Fotogràfica del Grup dʼEstudis Sitgetans, Andreu Noguero - Josep Maria Alegre


7. Veredicte: El veredicte del jurat es farà públic durant lʼentrega dʼobsequis que tindrà lloc el dissabte 13 de novembre de 2010 a les 19 hores a lʼEstudi Vidal (carrer dʼen Bosc). El veredicte serà inapel·lable. 8. Premis Hi haurà dos premis: - Un únic primer premi pel guanyador del concurs, que escollirà el jurat i que consistirà en un sopar per a dues persones al Restaurant La Nansa. - Un únic premi pel guanyador de la votació popular, consistent en un sopar per a dues persones a la Pizzeria Cap de la Vila. Sʼobsequiarà amb un detall a tots els participants del concurs. Lʼentrega dels premis del jurat i de la votació popular, es realitzarà durant lʼentrega dʼobsequis el dia 13 de novembre a lʼestudi Vidal o dins la "Nit dels Premis Sitges" que organitza l'Ajuntament de Sitges anualment.

9. Exposició Totes les fotografies presentades sʼexposaran a lʼEstudi Vidal (carrer dʼen Bosc, 16), del 28 dʼoctubre al 14 de novembre en lʼhorari a determinar pels organitzadors. 10. Votació popular Durant lʼexposició, lʼorganització posarà a disposició dels visitants una urna i unes butlletes perquè aquests procedeixin a la votació popular. Cada visitant podrà votar fins a un màxim de tres obres, en una única butlleta en la qual quedarà registrada les dades del votant perquè no torni a votar. En cas de detectar més dʼuna participació en les votacions de la mateixa persona, lʼorganització anul·larà automàticament les seves votacions. 11. Drets -

-

La fotografia guanyadora quedarà en propietat de l'Ateneu Popular de Sitges que la podrà utilitzar per donar publicitat a lʼentitat. En el cas que la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sitges també ho sol·liciti, també podrà utilitzar-la per donar publicitat a lʼÀrea de Joventut. Les obres no premiades es podran recollir durant el mes de desembre a les oficines de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sitges. Arribat aquest termini, l'Ateneu Popular de Sitges i l'Ajuntament de Sitges no es faran responsables de les fotografies que no sʼhagin retirat. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per lʼorganització. La participació en aquest concurs implica lʼacceptació total de les bases.

Organitza:

Col·labora:

Bases Concurs Jove de Fotografia "Vila de Sitges"  

Bases del 1r Concurs Jove de Fotografia "Vila de Sitges" organitzat per l'Ateneu Popular de Sitges amb col·laboracio de l'Ajuntament de Sitg...

Bases Concurs Jove de Fotografia "Vila de Sitges"  

Bases del 1r Concurs Jove de Fotografia "Vila de Sitges" organitzat per l'Ateneu Popular de Sitges amb col·laboracio de l'Ajuntament de Sitg...