Page 1

.

Editie 4, april 2009 xr.paauwe.info

Proces & Inhoud

eXcelleRate | een e-magazine met artikelen over de praktijk toepassing van architectuur in organisaties

Voorwoord 1 Wat iis een PXA? W Een stuur op projecten. 2 Hoe maak je een PXA ondanks hoge werkdruk in het project?

4

Thema: Architectuur in Projecten

PXA

een kernachtige architectuurpresentatie die voor eisen, architectuur en ontwerp handvatten creĂŤert op een project

Integrale beveiliging door middel van architectuur Gastauteur Erik Douwes

6

Het managen van de informatievoorziening Gastauteur Fred Beenakker 8 Architectuurkalender 2009 10 Poster: Visie en Strategie

Methode & Toolss

11 Powerpoint: Tips & Tricks voor de manager 12 Tool van de maand: Dragon1 Toolbox 14 Applicatielandschapsplaat in de herkansing 15 PXA: een verkort stappenplan 17

Omdat strategische projecten sturing en controle onder architectuur nodig hebben 2

Maak nu gebruik van de Dragon1 Toolbox voorjaarsactie Alleen bestemd voor de nieuwe generatie enterprise architecten! Lees snel verder op pagina 3 Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden


Do you know how to eXcelleRate? We do! Voorwoord Wie is er nu niet op zoek naar het tovermiddel om projecten voor eens en voor altijd te laten slagen? Wat zorgt voor het behalen van de resultaten die men voor ogen had bij de start van het project? Ons antwoord hierop is de PXA. De PXA

Het

is een innovatie op de project start

voorziening

managen

van

de

informatie-

architectuur De PXA bestaat niet uit architectuur. dikke tekstdocumenten, maar laat met

Nog steeds zijn er ondernemingen die te

een handzame set aan architectuur-

weinig

visualisaties de te realiseren oplossing

doorontwikkeling

zien.

is

voorziening. Fred Beenakker doet uit de

van

d k doeken h hoe d informatievoorziening de i f ti i i

Een

praktisch

stappenplan

voor

maken k

b beschikbaar hikb

h t het

controle

hebben van

de

op

de

informatie-

architectuurvisualisaties in een PXA.

weer onder controle wordt gebracht.

Ook is er in deze editie weer aandacht

Wilt u ook uw artikel in XR? Dat kan. Neem

voor onze gastauteurs.

contact op met ons via xr@paauwe.info.

Integrale beveiliging door middel van

Handige instrumenten

architectuur Ook deze maand is er weer het nodige Iedereen is bekend met het onderwerp,

aan praktijkinstrumenten in XR: het PXA-

maar als we Erik Douwes mogen geloven

stappenplan en een voorbeeldvisualisatie

dan staat beveiliging nog niet hoog

op basis van Dragon1 die door elke

genoeg op de TO-DO-lijst. Het gevolg is

manager

dat er veel beveiligingsincidenten zijn

gebruiken.

die

tijd

en

onderneming.

geld

kosten

van

de

en

architect

direct

is

te

Met vriendelijke groet,

Talitha Paauwe Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

1


Proces & Inhoud P

Wat is de PXA? Een stuur op projecten Hoe de stuurgroep en opdrachtgever weer controle krijgen over het project. Mark Paauwe PXA

staat

voor

Project

aXelleratie

Architectuur en is de innovatie op architectuurgebied die voor elk project toegevoegde waarde heeft. PXA staat voor j Project

De PXA is een speciaal ontwikkeld

aXelleratie

instrument

Architectuur

stuurgroepen van projecten die bij het ontwerp

voor

en

opdrachtgevers

realisatie

bedrijfs-/IT-oplossingen

van

en

integrale

nog

meer

directe sturing g en controle op p kwaliteit willen hebben.

Figuur 1: De drie handvatten in een PXA: eisen, architectuur, ontwerp

De PXA is een kernachtige powerpoint-

door beslissers en belanghebbenden op

presentatie van ongeveer 20 slides en is

kwaliteit een project te sturen is.

ontwikkeld voor beslissers die willen zien dat visie, strategie, beleid en

De PXA smeedt drie losse handvatten aan

architectuur echt gebruikt wordt in een

elkaar: eisen, architectuur en ontwerp.

project. Hoe beter de architectuur is afgestemd

Een PXA bestaat uit begrijpelijke architectuurarchitectuur visualisaties

D PXA laat De l t stapsgewijs t ij de d opbouw b van

op de d eisen i en hoe h b t beter h t ontwerp het t

de architectuur van de integrale bedrijfs-

past binnen de architectuur en deze

/IT-oplossing zien die in een project

eisen daarmee mogelijk maakt, des te

wordt ontworpen en gerealiseerd. Dit

duurzamer en toekomstvaster is het

inzicht krijgt de opdrachtgever doordat

resultaat.

de

gehele

PXA

voornamelijk

architectuurvisualisaties,

uit

architectuur-

Bijna elk businessproject of ICT-project

principes en ontwerpregels bestaat van

van formaat maakt tegenwoordig gebruik

de belangrijkste onderdelen van de

van architectuur. Bij veel projecten wordt

bedrijfs-/IT-oplossing.

een project start architectuur document door architecten opgesteld.

Architectuurvisualisaties en architectuurprincipes zijn instrumenten waarmee Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

2


Proces & Inhoud P

Vervolg Wat is de PXA? Een stuur op projecten

Bij veel van deze projecten wordt echter

architectuur op een juiste manier de

dit p project j start architectuur document

strategische g uitgangspunten g g p en doelen

niet

heeft doorvertaald en of de solution

of

nauwelijks

gebruikt

door

Het project start

opdrachtgevers,

programma-managers

architectuur

architectuur

stuurgroepen,

projectleiders

enterprise architectuur.

document is vaak

ontwikkelaars.

en

te dik en bevat nauwelijks visualisaties

voldoende

past

in

de

De PXA biedt een antwoord op deze Het project start architectuur document is

problematiek. De PXA is kernachtig,

feitelijk vaak te dik en bevat geen of

klein en bevat de essentie. In feite alles

nauwelijks

om een project te kunnen sturen op basis

te begrijpen visualisaties.

Hierdoor is het moeilijk om in korte tijd te d doorgronden d

voor

b li beslissers

off

van overzicht en inzicht.

d de

* Lees de actievoorwaarden op htt //t i i http://training.paauwe.info/nl/actievoorwaarden_voorjaarsactie.php i f / l/ ti d j ti h

Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

3


Proces & Inhoud P

Hoe maak je de PXA ondanks hoge werkdruk in het project? Op elk moment in een project is het raadzaam de PXA te maken. Mark Paauwe Idealiter is een project start architectuur document in enkele weken te maken voorafgaand aan de start van een project of programma. In de huidige praktijk wordt dit niet gedaan of is dit de meeste gevallen om verschillende redenen niet haalbaar.

Figuur 2: een visualisatie creëert overzicht

Wanneer nu een project of programma al

project altijd voldoende scherp en helder

project uit

een eind onderweg g is,, iedereen onder

in p projectdocumentatie j te staan.

stilstand halen of

tijdsdruk

behoeden voor

opdrachtgever niet het gevoel meer

Als dat niet het geval is, is het onmogelijk

een crisissituatie

hebben te kunnen sturen, is het moment

dat

daar om de PXA te maken.

richting

De PXA kan een

staat,

de

stuurgroep

en de

opdrachtgevende projectleider

medewerkers

voldoende

stuurgroep

en

project-

sturing

en

De PXA kan een project uit stilstand halen

controle hebben. Als het maken van de

of behoeden voor een crisissituatie. De

PXA niet makkelijk gaat is dat een teken

PXA vervangt dan in dit geval de project

aan de wand.

start architectuur en geeft het project t een extra t 'boost'. 'b t' meteen

D PXA smeedt De dt drie d i handvatten h d tt aan elkaar: eisen, architectuur en ontwerp.

De PXA kan worden gezien als aanvulling

Een PXA is altijd in korte tijd te maken

of vervanging van de project start

In elk project waar iets ontworpen,

architectuur

en

gerealiseerd of geïmplementeerd wordt

de

zijn er eisen die worden gesteld door

stuurgroepen.

voor De

opdrachtgevers PXA

trekt

architectuur van tactisch logisch niveau

opdrachtgever

en

stuurgroep.

Het

naar conceptueel strategisch niveau.

probleem in veel projecten is echter dat niet iedereen die in het project is

In elk project, hoe zeer dat nu onder

ondergedompeld

tijdsdruk verkeert, is altijd in korte tijd de

voldoende scherp in beeld heeft wat de

PXA te maken. Informatie over eisen,

oorspronkelijke strategische uitgangs-

architectuur en ontwerp horen in elk

punten zijn als onderdeel van de eisen.

© Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

onder

het

werk,

4


Proces & Inhoud P

Vervolg Hoe maak je de PXA ondanks hoge werkdruk in het project?

Het antwoord hierop is: neem in de PXA

Het opstellen van een PXA vraagt om drie

een p paar dia’s op p die de belangrijkste g j

kwaliteiten van de makers:

uitgangspunten

van

het

project

vermelden, voorzien van veelzeggende

1.

de werkdruk in

schetsen en cartoons. De informatie over

enterprise architectuur, IT-innovatie en

projecten door

eisen dient altijd voor de projectleiding

bedrijfstransformatie.

iedereen

en de architecten voorhanden te zijn. zijn Is

De PXA verlaagt

Conceptueel

denkvermogen

in

efficiënter te laten dat niet het geval, dan laat het maken van

2. Veel werkervaring en specialisatie in

werken

de PXA indirect zien dat het project niet

de te ontworpen integrale bedrijfs-/IT-

te toetsen is op juiste scoping en

oplossing.

prioriteiten. De belangrijkste uitgangspunten t zijn ij bij elk lk project j t echter ht altijd ltijd

3 Creativiteit, 3. C ti it it durf d f en visueel i l ingesteld i t ld

binnen een week opnieuw op te halen bij

zijn.

de bron. Ook al heeft u (nog) geen tekentalent,

Een PXA zorgt voor overzicht en samenhang tussen eisen, doelen, architectuur en oplossingen

Als het project weinig tot geen resources

dan nog bent u in staat een PXA te

heeft om de PXA te maken, dan blijkt in

maken.

de praktijk altijd wel een architect of een strategisch beleidsmedewerker beschik-

Kortom: Er is altijd gelegenheid, reden

baar te zijn, met voldoende body, om de

en mogelijkheid tot het maken van de

benodigde informatie voor de PXA te

PXA. Er is in feite geen reden om het niet

verzamelen en deze te verwerken in

te doen.

visualisaties

in

de

powerpoint-

presentatie.

Voor meer informatie over de PXA kunt u terecht op de website van Paauwe Research (http://research.paauwe.info) Hier

kunt

overview

u

een

management

presentatie

en

een

architecten introductie presentatie van de PXA downloaden. Figuur 3: Voorbeeld visualisatie uit PXA © Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

5


Proces & Inhoud P

Integrale beveiliging door middel van architectuur Denk na over de risico’s die u van uw doelstellingen kunnen afhouden. Erik Douwes Architectuur

begint

waar

de

opdrachtgever zijn ideeën vertaalt naar wensen

en

eisen

doorvertaalt

en

naar

die

weer

strategische

uitgangspunten. Vervolgens wordt er op basis daarvan een ontwerp gemaakt van de gewenste situatie door de architect. De architectuurmethode Dragon1 heeft als grondslag de bouwarchitectuur. Om het vakgebied g informatiebeveiliging g g te positioneren

ten

architectuur

neem

opzichte ik

de

van

de

volgende

Figuur 4: Structuurvisie van een alarmoplossing in een gebouw Kortom een pakket aan maatregelen voor

hypothetische situatie.

de risico's die ik zie.

De opdrachtgever laat een huis bouwen

Het bouwen van een huis is een afweging

De architect

en heeft een aantal wensen op papier

van kosten die je kunt en wilt maken om

ontwerpt op basis

gezet. Er moet veel inval van zonlicht zijn

je strategische doelstellingen van je huis

van concepten

en er moet ruimte zijn voor vier personen

te behalen. Daarbij wordt vaak eerder

en een hond. Vanuit de auto wil hij droog

het alarmsysteem geschrapt in plaats van

i huis in h i kunnen k k komen. O k moett het Ook h t huis h i

d openslaande de l d terrasdeuren. t d

uniek

zijn

in

de

buurt

(concurrentiepositie bij verkoop).

De architect gaat ontwerpen op basis van concepten

waarmee

uw

strategische

Vaak wordt er aan de mooie dingen

uitgangspunten worden ingevuld. Na

gedacht. Nooit staat boven aan de lijst dat

enige aanpassingen op het ontwerp, u

ik sloten op mijn deuren wil of dat ik een

wilt geen houten maar duurzame en

alarminstallatie wens of beter gezegd, dat

toekomstvaste kunststoffen terrasdeuren,

ik ongewenst bezoek wil voorkomen of

wordt het ontwerp gerealiseerd.

dat

bepaalde

objecten

extra

bescherming vereisen.

© Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

6


Proces & Inhoud P

Vervolg Integrale beveiliging door middel van architectuur

Het huis van de opdrachtgever is klaar.

Opnieuw

Maar

huishoudregels g aangepast g p worden.

binnen

ingebroken

een en

week

is

wordt

er

geld

en

zijn

moet

het

ontwerp

of

de

adressenboek ontvreemd. Het geld en

Risico's gebruiken om doelstellingen

adressenboek waren een van zijn meest

te halen.

waardevolle bezitten. De strategische uitgangspunten worden Zijn Denk na over de risico’s die u van uw doelstellingen kunnen afhouden

kennissen

problemen

en

relaties

krijgen

kunnen

doordat

het

adressenboek is ontvreemd. Hoewel de

niet gehaald door het manifest worden van risico's. Uw huis is wel uniek maar niet in positieve zin.

vermiste objecten reproduceerbaar zijn ( d (adressen

navragen

en

geld ld

bij

I organisaties In i ti zien i we vaak k soortgelijke t lijk

verzekering) voelt hij zich ongemakkelijk

situaties maar dan op andere schaal. De

door emotionele en imago schade.

risico's en bijbehorende schade zijn vaak ook van een hele andere orde.

Misschien vinden zijn relaties hem nu minder betrouwbaar.

Conclusie

Het ontwerp van het huis moet aangepast

Het gaat niet om het invoeren van

worden. Alle kunststof deuren moeten

maatregelen (of ze nu wel of niet effectief

vervangen worden door nieuwe kunststof

zijn) maar om het feit dat er nagedacht

deuren,

wordt

zodat

er

betere

sloten

in

geplaatst kunnen worden. Een muur moet

over

risico's

die

u

van

uw

doelstellingen kunnen afhouden.

weggebroken worden, zodat er een kluis geplaatst kan worden.

Lees het volledige artikel van Erik Douwes op xr.paauwe.info

Een half jaar later wordt er via een openstaand

raam

opnieuw

spullen

ontvreemd. Er wordt nagedacht over nieuwe

maatregelen.

Een

procedure

afspreken met het gezin om altijd alle ramen

te

controleren

of

een

anti-

Erik Douwes is als zelfstandig ondernemer in de functie van applicatiebeheerder momenteel werkzaam bij de ING.

inbraakslot op alle ramen.

Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

7


Proces & Inhoud P

Het managen van de informatievoorziening Informatiemanagement is het domein van de bestuurders. Fred Beenakker Kennis is macht. De waarde van dit oude gezegde komt in onze tijd, die wordt gekenmerkt door toenemende dynamiek en snelheid van verandering en kennisontwikkeling, in een ander daglicht te staan. Het toegankelijk

Alhoewel kennis en expertise nog steeds

maken en

onderscheidende factoren zijn, wordt het

beschikken over

toegankelijk maken daarvan en dus het

de juiste informatie wordt steeds

beschikken over de jjuiste informatie,, steeds belangrijker.

Figuur 5: Waar volgt de IT echt de business? maar verantwoordelijk moet zijn voor het

belangrijker

Wil een organisatie zich tegenwoordig in positieve

zin

onderscheiden

verkrijgen van die juiste informatie.

en

competitief blijven, blijven zal zij steeds beter en

Niets is minder waar! De IT-afdeling leidt

sneller in staat moeten zijn de juiste

de

informatie te verkrijgen en moeten weten

management is het domein van de

waar die informatie vandaan kan worden

bestuurders, niet van de IT-ers en zelfs

gehaald.

niet van de Chief Information Officer

organisatie

niet.

Informatie-

(CIO) (CIO). Informatie-

Bestuurders kunnen in toenemende mate

management is

alleen succesvol zijn als zij goed gebruik

Sterker nog, als alle bestuurders ten volle

het domein van

weten te maken van de meest actuele

zouden beseffen wat de meerwaarde is

informatie en zicht hebben op de manier

van informatie en een goed gebruik

waarop

daarvan, zou er niet eens behoefte zijn

bestuurders

die

het

best

kan

worden

verkregen ĂŠn gebruikt. Dan gaat het onvermijdelijk

ook

over

aan een CIO.

informatie-

technologie.

Het

gaat

dus

om

informatie,

informatievoorziening en de rol die het Daarom

bestaat

bij

sommigen

de

opvatting dat de IT-afdeling dan ook

executive

management

heeft

in

het

omgaan met en managen van die

Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

8


Proces & Inhoud P

Vervolg Het managen van de informatievoorziening

Informatie-

informatie, de manier waarop die juiste

verlopen als het managen van de andere

informatie door de organisatie g gaat en g

business-resources.

Met

andere

hoe die wordt gebruikt.

woorden:

moet

worden

informatie

vergeleken met de andere resources die

management

Informatiemanagement draait dus om het

een

draait om de

managen

grondstoffen,

relatie tussen

bedrijfsvoering en IT, IT de Business – IT

bedrijfsvoering

alignment. Dat management lijkt op het

en IT

eerste gezicht een uit te voeren taak.

Willen we een adequate en doelgerichte

Toch blijkt dat in de praktijk vaak lastig.

inzet van IT realiseren is het noodzaak

Waarom

bovenstaande zaken te regelen.

van

is

de

die

relatie

afstemming

tussen

tussen

organisatie

nodig

gebouwen,

heeft:

mensen

en

kapitaal kapitaal.

b i business en IT zo moeilijk? ilijk? In hun boek over informatiemanagement Dat houdt in de eerste plaats verband

gaan

met

informatiemanagement

de

van

oudsher

moeizame

de

auteurs

in

op

allerlei

aspecten

en

communicatie tussen IT-professionals en

bieden daarbij praktische handvatten

de rest van de organisatie. En dat terwijl

voor

er een grote onderlinge afhankelijkheid

verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

bestuurders

om

die

bestaat tussen business en IT. Lees het volledige artikel van Fred Maar ondanks die afhankelijkheid zien

Beenakker op xr.paauwe.info

wij telkens weer dat er sprake is van uiteenlopende

doelstellingen,

een

externe focus versus een interne focus, van veranderingen in de omgeving van een organisatie versus technologische ontwikkelingen en een bedrijfskundige

Fred Beenakker is directeur van MakeIMWork

en

als

interim

projectleider momenteel werkzaam voor InHolland. I H ll d

benadering versus een technologische benadering. In

de

tweede

onvoldoende

plaats

onderkend

wordt

nog

dat

het

managen van informatie net zo moet

Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

9


Architectuurkalender

2009

Deze kalender bevat de belangrijkste activiteiten op architectuurgebied

Wanneer?

Wie organiseert?

Waarover gaat het

Waar?

9 april

GIA

Gershon Janssen, SOA in de praktijk

Nieuwegein

23 april

NGI-Avond

Hoe doet de politie het?

De Bilt

mei

NGI-Middag

Feestelijke lancering boek over vergelijking architectuurmethoden (waaronder Dragon1, Dya en Togaf)

Ntb

14 mei

GIA

Martin Op’t Land over Business Architectuur

Ntb

27 mei

EAM2009

Enterprise Architectuur (Mark Paauwe verzorgt presentatie over communicatiegerichte Figuur 1, Cartoon visualisatie van EA)

Garderen

klantgerichtheid

4 juni

NGI-Dag

NGI 50 jarig jubileum, evt. bijdrage in track

Hilversum

11 juni

GIA

Wim Groenendaal (trendwatcher)

Ntb

8-12 juni

Caise 2009

The 21st International Conference on Advanced Information Systems

Amsterdam

september

Dragon1 Architectuur Congres

Collaborative Enterprise Architecture. Hoe CIO’s, managers en architecten samen enterprise architectuur kunnen laten werken in de onderneming.

Wageningen

12 november

NGI-Avond

ALV en Lezing

Ntb

25 en 26 november

LAC2009

Architectuur moet bijdragen

Nieuwegein

december

Open Architectuur Event Capgemini

Ntb

Ntb

Deze kalender is onder voorbehoud van druk en zetfouten. Staat uw evenement hier niet op? Mail het naar xr@paauwe.info Wij houden voor u onder andere de volgende organisaties in de gaten voor open architectuurevenementen: Via Nova, Archimate, Capgemini, GIA, NAF, LAC, SCIA, ERIA, VRI en NGI

2009 is het jaar van samenwerken onder enterprise architectuur

© Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

10


De posterpagina: Een visie & strategie poster

Deze drie-in-één-visualisatie is door Paauwe Research ontworpen voor een onderneming om te laten zien wat de relatie is tussen systemen en domeinen uit de omgeving, omgeving welke modellen van de systemen en domeinen uit de omgeving zijn te maken en van welke modellen van systemen en domeinen er visualisaties zijn te maken. Deze drie-in-één visualisatie zorgde bij de onderneming voor sturing op het soort visualisaties dat moesten worden gemaakt. Met het MOSCOW-principe werden op de systemen, modellen en visualisaties aangegeven welke systemen in kaart moesten worden gebracht, welke modellen zouden kunnen worden opgesteld en welke visualisaties en views men graag zou willen zien. Dit is een praatplaat om snel een gemeenschappelijk beeld, begrip, inzicht en overzicht te creëren in de samenhang en afhankelijkheden van systemen, modellen en visualisaties. Bij deze poster hoort ook een toelichtingdocument waarmee de poster stap voor stap wordt uitgelegd. Deze poster kunt u in fysieke vorm (A1 hardcopy), digitale vorm (pdf) en wijzigbare vorm (.ppt + .doc) kopen op onze webshop http://tools.paauwe.info. U kunt deze poster en het document specifiek laten maken voor uw eigen situatie. © Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

11


Methode & Tools M

Powerpoint: Tips & Tricks for managers MS PowerPoint is still the number one architecttool. architecttool Especially for our international readers we present several MS PowerPoint Tips & Tricks in English. Tip 1: To links presentations to the e-mail address

Tip 4: To embed TrueType fonts

Select the object (text or graphic) you want to turn

Create you presentation as normal.

into a hyperlink.

From the File menu, click Save As command.

Right-click the object and choose Action Settings from the pop-up menu.

drop down menu and select Save Options.

From the Action Settings dialog box displayed, displayed click Hyperlink to: and pick the URL… from the drop-down list box. From the Hyperlink To URL dialog box pop-up, type your email address into the text box using this format: mailto:

From the Save As dialog box, click on the Tools icon

address@domain.com

(Example:

mailto:steven@yahoo.com)

From the Save Options dialog box, select the Embed TrueType fonts command. Click OK. Note: This can make your presentation to display the current font even when used on a different PC that does not have the fonts you have used installed locally.

Click OK twice to close the window. Tip 5: To compress and optimize presentation Tip 2: To change PowerPoint’s default file location

(ppt) to decrease the file size

From the Tools menu, then click Options.

Open your PowerPoint presentation

Click the Save tab.

Click File Menu and then Save as.

In the Default file location text box, enter the

From the save dialog box, click the Tools drop down

complete drive and path to the folder where you'd

menu and select Compress Pictures.

like to store your presentations. Make sure that the folder has already been created before you do this. Click OK.

From the Compress Pictures dialog box, select All pictures in document. In the Change resolution section, select Web/Screen unless you need to be able to print the presentation in

Tip 3: To tweak the placement of a graphic

high quality.

Select the graphic or text box.

In the Options section, select Compress pictures and

Press and hold down the Ctrl key.

Delete cropped areas of pictures.

Use the arrow keys to move graphic or text up, down,

Click OK.

right, or left.

Confirm that you want to Compress Pictures (if the dialog appears). Save the presentation to a new file name.

Source: http://www.msoffice-tutorial-training.com/powerpoint-tips.html

Click Save.

© Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

12


Methode & Tools M

Continue Powerpoint: Tips & Tricks for managers

Tip 6: To jump to a particular slide in PowerPoint

Press Ctrl+Enter again, this selects the Body Text

slide show

placeholder for editing. Enter your body text or

Just type the number of the slide and press the Enter key.

bullet points. Press Ctrl+Enter again, since there are no more text placeholders on the current slide, this creates a new

OR

slide and selects the Title placeholder for editing, so

Right-click the screen, point to Go, point to By Title,

you

then click the title text of the slide you want.

immediately.

Tip 7: To get additional guides

Tip 10: To remove all the rehearsed timings

From the View menu, click Guides.

recorded before

y while y you drag g an Click and hold down the Ctrl key

Switch to Slide Sorter view.

existing guide to a new position.

Press Ctrl+A to select all of the slides.

Tip 8: To Slide Shows in a mini-window Hold down the Ctrl key while you click the Slide Show icon icon. PowerPoint displays your slide show in a small window rather than full screen.

can

begin

entering

the

new

title

text

From the Slide Show menu, click Slide Transition. From the Slide Transition dialog box displayed, in the Advance section, set the Automatically After to zero. Click Apply to All button to remove timings from all of your slides at once.

When you find something you'd like to change, click back in the main PowerPoint window. The screen show window minimizes itself onto the Windows Taskbar. Do the necessary changes then click the Slide Show icon again to resume your mini-show with your most recent changes g in p place.

Tip 9: To enter the text – Fast way Start a new presentation or insert a new slide into an existing one. Press Ctrl+Enter, this automatically selects the Title placeholder for editing. Enter your title text.

Source: http://www.msoffice-tutorial-training.com/powerpoint-tips.html

Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

13


Methode & Tools M

Tool van de maand: Dragon1 Toolbox De EA Webtool van het jaar 2009 die helpt architectuurvisualisaties en architectuurprincipes op te stellen. Dragon1 Toolbox De

Dragon1

Toolbox

is

de

ondersteunende collaboratieve EA tool die architecten, consultants en managers helpt bij het creëren en communiceren van

architectuurontwerpen

voor

IT-

innovaties en bedrijfstransformaties. De Visual Designer is een

PXA maken met de Dragon1 Toolbox

Figuur 6: Het startscherm van de Dragon1 Toolbox met de vier applicatieonderdelen

modeling tool voor elke

D PXA is De i opgenomen als l instrument i t t

architect

voor architecten. In de toolbox treft u een

Architecture Repository

sjabloon, een voorbeeld en een checklist aan om vandaag snel en op een juiste

De

manier de PXA te maken waar u morgen

vergaarbak

al voordeel van heeft.

artifacten.

Visual Designer

Architecture

Repository

van

al

Alle

uw

is

de

architectuur-

architectuurprincipes,

organisatiebouwstenen,

modellen

visualisaties

administreren,

kunt

u

en

beheren en vrijgeven voor gebruik in Alle mogelijke architectuurvisualisaties

ontwerp in de architecture repository. De

voor SOA, BPM en enterprise architectuur

repository is ANSI-2 SQL Compliant en

zijn te maken met de Visual Designer. In

werkt met SQL-Server, Oracle 10g en

de

MySQL.

Visual

bouwstenen

Designer

zijn

standaard

honderden beschikbaar,

voorzien van intuïtieve symbolen in

Models Atlas

verschillende tekenstijlen. Hiermee zijn bijvoorbeeld ontwerpschetsen, situatie-

De Models Atlas is een interactieve

tekeningen en blauwdrukken te maken.

webapplicatie visualisaties

De

Visual

Designer

wordt

zo

waarmee

architectuur-

kunnen

worden

een

gepubliceerd. De Models Atlas maakt het

volwaardige vervanger van Powerpoint

mogelijk om feedback te vragen op

om even snel een visualisatie in te

architectuurvisualisaties aan een grote

maken.

groep personen. © Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

14


Methode & Tools M

Applicatielandschapsplaat in de herkansing Dynamische informatie van incidenten en scenario’s maakt een landschapsplaat waardevol voor beslissers.

Mark Paauwe

Iedereen kent tegenwoordig wel de applicatielandschapsplaat

(ALP).

Een

grote A0-formaat poster waarop alle belangrijke

informatiesystemen,

informatiedomeinen, informatiestromen, applicaties, gegevensverzamelingen en diverse andere softwarecomponenten op staan weergegeven. De ALP is een prachtige praatplaat. De structuur,, samenhang g en afhankelijkj heden

van

de

applicaties

applicatie-achtigen

staan

en er

de op

weergegeven. Steeds vaker staat er ook

Figuur 7: Een gedeelte van een applicatielandschapsposter voor een gemeente op basis van Dragon1

op de poster aangegeven wie eigenaar is van de applicaties en wat de functies en

van de ALP komt, komt zodat voor iedereen

services zijn die een applicatie levert, los

inzichtelijk en overzichtelijk wordt welke

van de technologie of technische vorm

applicaties waar zitten.

van de applicatie zelf. Wat vaak niet expliciet op die eerste Z Zo wordt dt de d ALP een managementt

versie i staat t t is i waar welke lk problemen bl

dashboard voor IT-managers.

zitten in de informatievoorziening en wanneer deze problemen optreden.

In de praktijk blijft een ALP vaak letterlijk In de praktijk

en figuurlijk hangen. De maatregelen die

Bij het maken van een ALP wordt al te

blijft een ALP

genomen zouden kunnen worden of

vaak vergeten dat het ongeoefende oog

vaak letterlijk en

echter moeten worden genomen op basis

van

van het inzicht dat uit de ALP blijkt,

onmiddellijk ziet welke problemen er zijn

worden niet genomen. Hoe komt dat?

met: 1) bepaalde patronen of opdelingen

figuurlijk hangen

de

manager

of

directeur

niet

van informatie, services, functies tussen De

applicatiebeheerders

en

ontwikkelaars zorgen er samen met de

applicaties, of 2) bepaalde bijtende combinaties van technologieën.

architecten voor dat er een eerste versie © Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

15


Methode & Tools M

Vervolg Applicatielandschapsplaat in de herkansing

Dynamische informatie van scenario’s op

Als de ALP poster niet mag of kan worden

de ALP is dan een oplossing! p g

voorzien

van

dynamische y

scenario

informatie, dan kan worden gekozen voor Breng naast statische informatie over

het

dynamische

structuur, eigenaarschap en opdelingen

workshop

informatie aan op

van applicaties, ook altijd dynamische

belangrijkste ramp- of doemscenario’s

een ALP

informatie

goed na te spelen. spelen

Breng ook altijd

aan

op

een

incidentenscenario's

ALP ALP,

voor

zoals

gebruik

van

zijn

geeltjes.

In

een

deze

wijze

de

op

beheer,

gebruik en ontwikkelingen.

Maar

nog

belangrijker:

de

juiste

maatregelen worden eerder genomen De problemen (of incidenten) in een

door de beslissers nu duidelijker is wat

applicatielandschap li ti l d h t d treden vaak k op bij

d impact de i t is i van bepaalde b ld incidenten. i id t

het extreem gebruik van applicaties, het invoeren

van

applicaties

het

Hoe erg het optreden van bepaalde

onverwachts uitvallen van een applicatie.

incidenten is, kan op diezelfde ALP

Dan pas blijkt bijvoorbeeld het belang of

blijken

de

uitgangspunten, bedrijfsdoelen en eisen

afhankelijkheid

of

van

de

als

de

strategische

desbetreffende applicatie in het geheel.

erop staan vermeld.

Voor managers en directeuren wordt een

Zo

ALP van strategische waarde als een

architectuurvisualisatie in de vorm van

waarschijnlijk scenario van bijvoorbeeld

een ALP elke directeur of manager

een beheerincident, zoals het onderuit

aanzetten tot actie.

kan

een

architect

met

een

gaan van een centrale applicatie, in de kantlijn

van

de

poster

wordt

uitgeschreven. Als men de impact ziet en snapt, dan pas gaat men handelen. Met kleuren en opvallende symbolen kan de impact van het optreden van een gebeurtenis

in

de

ALP

worden

aangegeven.

© Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

16


Belangrijke stappen bij het opstellen van een PXA. Koen van Boekel De PXA wordt opgesteld voordat begonnen wordt aan de ontwerpfase en realisatiefase van een (grote) bedrijfstransformatie of het ontwikkelen van een IT-oplossing. Het opstellen van de PXA zorgt ervoor dat de overgang van de requirement engineering (opstellen van eisen) fase naar de

Dragon1 PXA Toolbox Workshop

ontwerpfase op juiste wijze verloopt en beschrijft de architectuur waaraan het uiteindelijke ontwerp zich dient te conformeren. Het document is zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer leidend (bindend) en dient

Bij u op locatie

voor beide partijen begrijpelijk en bruikbaar te zijn zijn. De opdrachtgever moet een duidelijk beeld krijgen van hoe de eisen en wensen van de opdrachtgever zelf en van de belanghebbende (en eindgebruikers) zijn doorvertaald naar een passende architectuur voor de oplossing. De opdrachtgever dient te kunnen sturen met de PXA. De opdrachtnemer moet een duidelijk kader hebben waaraan het op te leveren ontwerp (en oplossing) dient te voldoen. Het doel van de PXA is om dit zoveel mogelijk visueel inzichtelijk te maken. De PXA bevat zowel globale informele visualisaties (vooral interessant voor opdrachtgever) als formele gedetailleerde visualisaties (vooral interessant voor opdrachtnemers). Het volgende stappenplan helpt de architect bij het opstellen van de PXA:

Kijk op

1.

training. paauwe. p info

Verzamel de strategische uitgangspunten, doelen, eisen en wensen van de opdrachtgever en belanghebbende voor het betreffende project indien deze nog niet zijn beschreven in een programma van eisen (PvE). Maak deze visueel inzichtelijk met schetsen van de toekomstige situatie. Hierdoor ontstaat er een beeld van een mogelijke toekomst, een streven van waar men naar toe wil. Dit is tevens een eerste kans om te peilen welke richting de opdrachtgever op wil. De visualisatie kan immers aanslaan of tegenstaan bij de opdrachtgever en belanghebbende.

2.

Verzamel tevens de p problemen die zich in de huidige g situatie voor doen. Maak deze visueel inzichtelijk met een schets van de huidige situatie. Dit zorgt ervoor dat voor iedereen de aanleiding en het belang van het project duidelijk is.

3.

Indien de huidige situatie (lees: huidige enterprise architectuur van de onderneming) nog onvoldoende visueel (of tekstueel) inzichtelijk is gemaakt, dient dit eerst gedaan te worden. Zonder een beeld van de huidige situatie is het onmogelijk om de juiste oplossing te kiezen en te implementeren binnen een onderneming.

4.

Op basis van de huidige situatie en het PvE dient de architect met een passende oplossing te komen. Selecteer daarom concepten en principes die samen de mogelijke oplossing vormen en visualiseer deze doormiddel van conceptschetsen en principeschetsen. De concepten en principes samen vormen de oplossing. Deze totaalplaat dient gevisualiseerd te worden door middel van een schets of grove tekening.

Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

Ga nu n naar http://re esearch.paauwe.info: een website e over de prak ktijktoepassing va an enterprise architectuur

Methode & Tools M

PXA: een verkort stappenplan

17


PXA: een verkort stappenplan

5.

Presenteer de visualisaties aan de opdrachtgever en belanghebbende. Op basis van de reacties kan de architectuur van de mogelijke oplossing worden bijgeschaafd en kan de opdrachtgever uiteindelijk zijn goedkeuring geven over de voorlopige architectuur van de oplossing.

6.

Op basis van de keuzes die tot nu toe gemaakt zijn dienen meer formele en meer gedetailleerde beeld van de uiteindelijke oplossing. Bij het maken van deze visualisaties is de hulp van specialisten op de diverse gebieden (enterprise, governance, business, information, security, technology) noodzakelijk. Deze visualisaties geven een beeld van de impact, risico’s, kosten/baten etc. van de toekomstige oplossing. Op basis hiervan kan een opdrachtgever zijn goedkeuring geven over de beschreven architectuur van de oplossing in de PXA.

7.

Maak Artist Impressions, Sfeerbeelden en/of Situationele beelden die de opdrachtgever een begrijpelijk en visueel aantrekkelijk beeld geven van wat er gerealiseerd gaat worden doormiddel van het project. Hierdoor heeft de opdrachtgever een duidelijk eindbeeld van hetgeen wat gerealiseerd zal worden en waar hij of zij zijn goedkeuring over heeft gegeven.

8.

Vertaal de gekozen oplossingsrichting naar ontwerpregels voor de aannemer(s) en maak een Blauwdruk (bouwtekening) van de oplossing. Op basis hiervan weet de opdrachtgever wat hij moet realiseren en op welke wijze dit gedaan moet worden.

9.

Verzamel alle visualisaties en verwerk deze in een aantrekkelijke powerpoint-presentatie en stel deze beschikbaar aan de opdrachtgever, belanghebbende en aannemer(s) voor reacties (commentaar).

10. Verwerk de reacties van alle partijen door de visualisaties, waar nodig, aan te passen en lever een definitieve versie op van de PXA. Op deze wijze is de PXA voor ieder project een must-have en is het een bindend en begrijpelijk document voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

M Mark Paauwe k kan op locatie bij u een work kshop verzorg gen. Kijk voor meer informatie op K p http://trainin ng.paauwe.info o

tekeningen gemaakt te worden. Deze visualisaties geven een realistisch en meer gedetailleerd

Dragon1 P D PXA & Too olbox Worrkshop

Methode & Tools M

Vervolg

Dit e-magazine is een tweemaandelijkse uitgave van Paauwe Group BV. De doelgroep van dit e-magazine zijn architecten, managers en consultants in de breedste zin van het woord. Dit e-magazine bevat artikelen over onderzoek naar de praktijktoepassing van architectuur in organisaties en praktische gebruikstips voor architectuurtools. U kunt zich abonneren op dit e-magazine door een e-mail te sturen naar xr@paauwe.info. Ook voor reacties, advertenties of bijdragen kunt u dit e-mailadres gebruiken. Š Copyright 2009, Paauwe Group BV, alle rechten voorbehouden

18

http://www.xr-magazine.nl/sites/default/files/XR_magazine_4_2009  

http://www.xr-magazine.nl/sites/default/files/XR_magazine_4_2009.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you