Page 1

ORGANIZATORZY DNI KARIERY 2012 ŁÓDŹ Koordynator projektu Martyna Słowińska

External Relations

Akademia Umiejętności i Public Relations

Mateusz Mikołajczyk Klaudia Szaciłło Katarzyna Wieteska Szymon Kejna

Weronika Dynak Małgorzata Kowalska Przemysław Krukowski

www.lodz.aiesec.pl -5-

29

strona_29_organizatorzy  

ORGANIZATORZY DNI KARIERY 2012 ŁÓDŹ Akademia Umiejętności i Public Relations Koordynator projektu External Relations Martyna Słowińska 29 29...

strona_29_organizatorzy  

ORGANIZATORZY DNI KARIERY 2012 ŁÓDŹ Akademia Umiejętności i Public Relations Koordynator projektu External Relations Martyna Słowińska 29 29...

Advertisement