Page 1

#03 2013 Personeelsmagazine

van NHL Hogeschool

Joyce Kerstens

‘Online vallen remmingen weg’

Onderwijskwaliteit Een kritische reflectie

Studenten in actie

Leeuwarden beter bereikbaar

n

achte j e d n e s tus

r e v o n e r e l Meer t k r a m e h c i n een

Stage


2 ga’s? jij je colleteef n e k d e Hoe go n kennis met S loWe make n (58), docent BioomSteenekecretaris Examenc en gie en se tuurwetenschapp missie Na sinds 1993. en Milieu

Per toeval liep Steef zijn oud-docenten van de opleiding Leraar Biologie tegen het lijf. Inmiddels werkt hij al twintig jaar bij de NHL. ‘Destijds zetelde de NHL nog voor een deel in Groningen, waar ik mijn doctoraalstudie volgde aan de RUG. Zodoende kwam ik in het Biologisch Centrum Haren toevallig mijn ouddocenten van de opleiding Leraar Biologie tegen. Ze vroegen of ik een excursie naar Terschelling wilde begeleiden. Dat vond ik zo leuk, dat ik steeds meer les ging geven.’

Leren kijken

n e t e o m n e t n e d Stu ar de natuur na n e k j i k leren Benieuwd wat Steef naast zijn werk doet? Kijk op pagina 27

‘Wat lesgeven voor mij zo leuk maakt, is praktische zaken aan studenten leren. De theorie koppelen aan wat ze buiten zien. De eerste keer dat we het veld in gaan, zien ze niks. Ze komen niet vaak buiten en moeten naar de natuur leren kijken. Als leraar probeer ik hen vanuit mijn enthousiasme iets bij te brengen en ze zo te triggeren om dat later zelf ook te doen. We gaan elk jaar naar Terschelling, voor het echte veldwerk. Daar komt de theorie tot leven.’


3 Hoe goed ken jij je collega’s? Dit keer Steef Steeneken (58), bosbeheerder en n intusse CMD veldbioloog sindsDe 2004. community een CMD heeft

En is genieten. Buiten zijn want bosbehard werken, steekt graag heerder Steef uit de mouwen. de handen

/27 2 Ste

Goed luistere houd

n op de ef Steeneke te S t e o d Wat iten? en daarbu

20 ‘Het is

geen werk’

bosbeheer ‘Buiten het met de invenin de klei e ik me bezig zoals vogelJaap Verhag uit tarisaties, Ik keek zijn ogen ie op zang. inventarisat Jaap Verhage veel over jachten. lees er vreselijk tussen de graag daarnaast en bezoek d over bijvoorbeel l. symposia wat Hogeschoo ische cycli, van NHL biogeochem de magazine d wat alles wat in het personeels is inhoudt dat Benieuwop XPERS is ? Vragen? de bepalend Suggesties l Steef bodem gebeurt vind de xpers@nhl.n en vormgegroeit. Ik Mail naar Ontwerp voor wat er afdeling Exacte interesvan KalsKijk e: LVB Netving: Walter natuur ontzettend om bui- Coördinati . Vakken doet? 2 Networks). ervan Lucienne beek (LVB en geniet works, Amersfoort op pagina Redactie: sant bezig ik nou Selma en Of te zijn. Krijthe ten op het Hoge: Henri Vos ie: Lucienne of lekker wandel (NHL Fotografie Eindredact Steenwelle ben, geen werk, g). Selma SteenHet isBerendEsther lig... (Schietgraa Krijthe en school), l) strand Wielengal.’ Hogeschoo betekenisvo Nynke vooral welle (NHL senisen het (LVB Networks).

16

Colofon

r op tips? Reagee Heb je zelf mijnnhl.nl/xpers meer tips. Ook voor

ages,

ForumIm

in beeld

12 Vrij-Baan 2/27

oeten ten mnatuur Studnen aar de kijken leren

73, Benieuwd naast Hereplein n wat Steef doet? Groninge zijn werk 27 Kijk op pagina

Kerstens komen Volgens Joyce vaak in vervelende online niet jongeren situaties terecht.

worden steeds er geef ik en de NHL ‘Als bosbeheerd ik mee Leeuwarden en werk adviezen beter bereikbaar. van een aan het onderhoud Het in Roden. aantal bossen binnen erk met de natuurbeis leuk om gaan buitenw veld in te heerders het te ken handen bezig en met je Steef Steene op de NHL wetenSteef Steeneken zijn. We wisselen Wat doet uit informatie schappelijke en daarbuiten? daarvan neem en een deel werk. naar mijn ik weer mee ligt huis. Daar Of mee naar berg een grote nu overigens out. Tja, soms in de diepte openhaardh uit.’ reflectie ook bomen kritische van de NHL moeten er creditatie De instellingsac n

NHL zetelde de ‘Destijds in een deel nog voor waar ik mijn Groningen, aan udie volgde doctoraalst kwam ik de RUG. Zodoende Centrum in het Biologisch mijn oudHaren toevallig opleiding van de docenten tegen. Ze Leraar Biologie excursie ik een vroegen of oep wilde naar Terschelling vond ik zo Linzens . Dat begeleiden meerenles inspanning dat ik steeds leuk, tussen ‘Balans Ik belangrijk. is ging geven.’ ontspanning vakantie naar ga graag op Norcia. Het Leren dikijken Castelluccio mij zo vlakte op eenvoor lesgeven ‘Wat ligt zadorpje Le Marche enpraktische maakt, is leuk Umbrië tussen leren. De onontdekt aan studenten is grotendeels enken aan wat ze Daardoor koppelen toeristen. theorie door eerste keer de tradinog De hetzien. Mythe buiten ademt Eén in gaan, De Sovjet het veldsfeer. Italiaanse dat we tionele nniet Ze komen van niks.specialiteite lokale de ze zien expositie van is naar moeten ‘Een mooie en dorp Het Unie buiten Sovjet vaak de is linzensoep. Als door de kunsten uit leren kijken. omringt natuur dealleen Stalin. Interesniet hen vanuit ten tijde van endeikbergen leraar probeer zien hoe die adembenem bij zijjn iets sant om te Grande.e Er geïdeenthousiasm de Piano mijn kunst wordt van trigde in te die zo ze periode linzen, volen brengen tevelden gaat van kleine ook later zelf ook aliseerd. Het om dat verbouwt.’ bevolking geren tot een schilderij lokale kunstwerken gaan elk jaar te doen. We bij vier meter.’ , voor het van zeven io di Norcia, naar Terschelling Castellucc komt Italië Daar Assen echte veldwerk. Umbrië, Drents Museum tot leven.’ de theorie juni 2013

2013

4 in het kort 15 lezen 19 kijken 24 in ontwikkeling 26 doen 28 uitblinkers

gesprek

8 inJoyce Kerstens

de NHL.

ond be‘Elke maandagav in filmhuisfilm zoek ik een es. Dat ForumImag bioscoop met enkele doe ik samen een leden van van de vijftig filmclub. We vrijblijvende op pad, borrelen gaan soms samen films. en bekijken uit gaat vooral Mijn interesse over het onderwijs, naar films Lazhard” zoals “Monsieur vluchteover een Algerijnse zijn invalkracht ling die als helpt.’ leerlingen

#03

Welnee, Chaotisch? e werkplek. inspirerend

zijn liep Steef Per toeval ten van de oud-docen Leraar Biologie opleiding lijf. Inmiddels tegen het jaar bij al twintig werkt hij

Invalkracht

xpers

6

ega’s? f p je coll rkam ie. ken jij met Stee oJan BoeEconomHoe goed kennis ent Biol en com doc tips vanhniek en (58), Examenppen We mak Drie is Tec neken Stee secretar etenscha decaan gie en Natuurws 1993. missie eu sind en Mili

(63),

4 in het kort 15 lezen 19 kijken 24 in ontwikkeling 26 doen 28 uitblinkers

Tot 9

7

intussen

n

6

tion

sig ia De

sch?

timed

& Mul

ti Chao munica

Com

? Welne Chaotisch lek. de werkp inspireren

Design tion & Multimedia bij andere Bij Communica anders dan het net wat s spelen (CMD) werkt Communitie aan de NHL. leren soms opleidingen rol. Studenten dus zijn er een belangrijke van docenten, werken elkaar dan meer van s. Studenten hoorcollege Elke maar weinig projecten. samen aan planningen, voornamelijk gebruikt posters, inspirerende projectgroep zijn eigen en meer om Voor buitenontwerpen Chaotisch? te richten. werkplek in wel. misschien staanders voelen Maar de CMD’ers thuis. zich hier helemaal

n CMD

studente

4800 960

6

10 uur Rengerslaan april, 11.00 Vrijdag 29

ers

in cijf

jaar 960 n per projecte 120 project uur per binnen 3200 minors iding ople 8 de k per wee post-its 500 aan data

intussenmunity CMD De com e, CMD heeft een

mb dag per

laptops

in gesprek

9

8

8

afet rstenscybers e Ke Joyc jeugd en over

y

en e vall ‘Onlinmingen rem ’ weg jeugd en het niet, enen vertrouw pedofielen en zitten Veel volwass s, pro. Want ‘daar en internet . Maar Joyce Kersten de NHL, bij wordt gepest’ en Cybersafety Jeugd t biedt zoveel jectleider over. ‘Interne er.’ denkt er andersis een slechte raadgev leuks en angst

bij lectoraat & Cybersafety er Jeugd Projectleid . later Sociologie. was Cybersafety HBO Logopedie, psychiatrie in Duitsland, Studeerde in de logopediste Werkte als vormgever. Veiligheid. en grafisch Integrale . chauffeur bij het lectoraat cybersafety jeugd en Kwam binnen Kerstens. derzoek naar Domenie Doet promotieononderzoeksbureau: eigen Heeft een

e yce Kers vervelend Volgens Jo iet vaak in n e lin n o jongeren recht. situaties te

igheid gelijkwaard We laten . We zijn dus heel belangrijk. zwaar meewegen naar heid motiveert, en wederkerig jongeren g naar wat nieuwsgieri ereld.’ hun belevingsw

schokvia internet over’, seksuele verzoeken meestal anders ‘Vinden we – in denken daar die verzoeken kend, jongeren van ‘Vooral omdat – meestal weet Joyce. gedacht wordt g tot wat komen online tegenstellin komen. Jongeren Zelf ervaandere jongeren situaties terecht. seksuele in vervelende vinden niet vaak niet zo. Ze in elk geval vaak spannend ren ze dat jongeren is van andere van ons onderzoek verzoeken . De context en opwindend

tens (47)

Joyce Kers

orno ervaren jongeren Kinderponline goederen

‘Er worden Diefstal van Joyce vervolgt: betaald of ze wel als vervelend. waarvoor zwaarden. gestolen, magische “goederen” bij hebben, zoals aangifte gedaan lang gespeeld steeds vaker ook zelf plegen soms Daarvan wordt real Maar jongeren door te hebben. In de politie. het elkaar feiten, zonder seks met strafbare zestiende tussen ze vanaf hun beeldscherm life mogen zodra er een hebben, maar

in beeld

13

aan NHL Vrij b de voor

in beeldn Vrij-Baa worden steeds

12

Reis Werk Slim, Het project 5 procent uiteindelijk Slim moet opleveren. in de spits Werminder auto’s het Nieuwe invoer van ) fiets en Hoe? Door van de (elektrische vervoer. De ken, gebruik van openbaar artner: het stimuleren convenantp succesvol rs NHL is een medewerke maakten 150 ! vorig jaar de fietsregeling gebruik van beter bereikbaar wordt steeds per Leeuwarden extra sneltrein Er gaat een Groningenper spoor. het traject op warden uur bij rijden . Tussen Zwolle-Leeu en wordt Leeuwarden per uur bij twee treinen onder handen komen er bij Leeuwarden nieuwe stahet de spoorbrug En vergeet genomen. traject niet. ek op dit tion Werpsterho

n werken rden Vrij-Baa de NHL samen In Leeuwa en overheid aar te bedrijven, d beter bereikb om Frieslan voor de hoofdstad, maken. Goed én voor de NHL. voor de regio

zich over monten buigen eOnze CMD-stude om van de Tesselschad de gelijke oplossingene toegangsweg naar en over de aantrekkelijk straat een Ze brainstormd te maken. de straat met binnenstad vergeleken de de straat, en benoemden functie van in Nederland andere straten n van de omgeving. kernwaarde

ek in gespre rstens Joyce K tens komen

12

ergens moeten ook Al die auto’s Hiervoor ges gestald worden. parkeergara worden diverse de Tesselscha. Aan gerealiseerd d. Hier komt destraat bijvoorbeelvoor 400 parge een parkeergara n. Onze studenten keerplaatse dachten Civiele Techniek hierover mee.

NHL en en de Leeuward ikbaar. beter bere

4 vragen aan

14

André Abrahamse, kwartiermaker Service Center

5

De NHL is bezig met organisatieo een

3

Gluren buren bij de

Dag van de Digitale Didactie k

Zijn hoorcolleges nog van deze maken van tijd of moeten elektronische we meer gebruik leeromgevingen ervoor dat onderwijs ? Zorgt digitalisering tijds- en plaatsonafhanke de Dag van de Digitale lijk wordt? overige NHL-medewerkeDidactiek gaan Tijdens docenten, studenten rs met deze vragen aan en en andere de slag. digitaliserings-

Collega’s heb je in alle soorten docenten tot beleidsmedewer en maten. Van tionistes tot kers, van recepdirecteuren. Vraag jij je af wat je collega’s wel eens precies doen werkdag eruit en hoe hun ziet? En lijkt ervaring en het je interessant kennis uit om te wisselen? op via www.mijnnhl.nl/ Geef dagjemeelopen je dan en beleef de werkdag collega van een collega.

Wat? Lezingen, workshops, Wanneer? visievorming, dinsdag 18 pitches juni 2013, Voor wie? 10.00 Docenten, (beleids)medewe – 15.00 uur rkers en studenten

Gluren bij de buren

De Mediat

heek

Wil jij weten hoe de werkdag van jouw NHL-collega’s Geef je dan eruit ziet? op

via mijnnhl.nl/dagjemeelopencollega.

Vergroot

je perspectief.

voor XPERS? Belang fietsers. Door de aanleg van een rijk!

bij XPERS. dVind meer via de app content Layar. Zo werkt het:

op de gaststoel?

door via xpers@nhl.nl.

• Download Layar via Google Play • Open de of Apple Layar-app Appstore op je tablet • Houd de tablet of smartphone of smartphone. Layar icoontje boven een te zien is. pagina waar • Wacht tot het de extra content het scherm in verschijnt. Het kan een YouTube-fi lmpje zijn, een foto of een link naar Mijnnhl.nl.

2012)

17

18

n van s hore geleider eraan Stagebe n hoe het eadres. ? stag echt studente op hun in het toegaat gaat het de docent k hoe test: Maar r een de stageple Tijd vooeen dag . neemt student over van de

16

‘Bij

e ditati saccre telling

sopleiding toch al een instellingsWe hebben ‘Het voordeel van de naar tie? veau accredita

op instellingsni ccreis dat we accreditatie kan de opleidingsa ‘Ook is Hierdoor zegt Corrie. kwaliteit kijken. r worden’, van de NHL, ditatie inhoudelijkegoed voor het imago bevesatie? In een extra deze accreditatie saccredit beoordeling instelling positieve s-Vlaamse Diane Keizer, omdat een (Nederland kwaliteit is.’ werken rede de NVAO onze goede tiging van vult aan: ‘Collega’s onder2011 kondigde aan de instellingsb alle het bij van Bestuur, organisatie) lid College primaire proces, Accreditatie rg uit te voeren veau te ziel aan het bereidt kwaliteitszo op instellingsni n. De NHL met hart en toetsing van is om dat belangn en hogeschole in 2013. ‘Dit vraagt wijs. De uitdaging voor elkaar is daarbij universiteite . Begrip Sinia, prozien wat de op een beoordeling presenteren stelt Corrie zich voor kunnen laten niveaus.’ ‘Met we samen van collega’s’, is op alle bij de NHL. rijk, zodat het nodige in kwaliteit ccreditatie te de e waarde Instellingsa de normen verhaal van jectleider de toegevoegd instellingsbreed aan Waarom we een eenduidig oordeel van ‘Om aangaan. Corrie: dialoog name omdat de Een positief we rg op instituut? neerzetten. voldoen, moeten keuzes binnen een NHL willen we interne kwaliteitszoborgen dat onze proberen maak je bepaalde dingen anders? Dat van onderwijs NVAO bewijst we we de kwaliteit dat doen. Met deze kaart te brengen.’ Waarom doen orde is. Dat hóe we onszelf in En en zien gestart. laten voor de NVAO en hebben jaar geleden zijn we een gebeuren.’ enorme klus het dan echt dit jaar moet

Wat is een

Dementie en dan? ,

Prachtige

‘De Campagne DementieEnDan, dit jaar van 20 tot 29 september, belicht hoopgevende ontwikkelingen op het gebied van dementie. Internationaal onderzoek komt aan bod, maar het gaat vooral over laagdrempelige oplossingen. Denk aan ontmoetingscentra in de wijk, muziek als bron van herinneringen en het belang van goede voeding. Interessant!’

dementieend

an.nl

Ervaringsverhalen

nationaalpro ouderenzorg gramma .nl

als in juni 2012 Saxion heeft ool in Nederland eerste hogesch gsaccreditatie n. een instellin eeld gekrege Bureau positief beoord nhuis, hoofd Paul Nieuwe bij Saxion, vertelt: Kwaliteitszorg

continu Want er zijn . evalueer jezelf. in jouw specialisme is dan ook: ook tot gen gaande, kom je vanzelf ontwikkelin naar kijkt, met elkaar Als je daar .’

verbetering

een bepaalde Erkennen n hebben in de hogeschole

lagen tussen de ‘De meeste te een samenspel dat inzichtelijk werkwijze, Het is belangrijk t, wat het organisatie. samenwerk verzien hoe je je van elkaar hebben. Laat welke stappen op. Wat het n we bij Saxion de balans moet opleveren, formuleerde hantedat onze maak regelmatig jaar geleden tot op heden wacht. En ‘Ruim tien ? De bevestiging verder op rg geïnleid, dat we dus opgeleverd We gaan ons heeft een kwaliteitsbe we in kwaliteitszo rg goed loopt. mensen in jaren hebben in het positieve kwaliteitszo wil zeggen: ren. Al die zich terug weg. Dat is zes op een andere en dat betaalt de ingeslagen ets. Dit oordeel vesteerd waar nodig leukanten als krijgen en de instellingsto de goede beweging nu niet achteroveren en oordeel bij en Want zowel erkennen maar we gaan en meegekreg je durven manier werken. jaar geldig, aanbeveling eden moet voor een je samen . De basis de kwetsbaarh weet je welke doelen nen. We hebben in verbetering aan Dan ijn. Iedereen benoemen. werken continu rg is zelfbewustz in de spiegel kunt realiseren.’ goede kwaliteitszo dat je regelmatig tip weet ook. Mijn de organisatie doen dat meesten de moet kijken;

op is iedereen de beleid en van Werkt ons ‘Deze vraag is de kern we toe. ‘Omdat de hoogte? licht Corrie

g om kwaliteit ‘Het is lasti 74 opleidingen voor alle garanderen’ te

kwaliccreditatie’, lastig om instellingsa zijn, is het . Om organisatie te garanderen een flinke 74 opleidingen hoe we het doen, van teit voor alle beeld te krijgen Daarbij hebben een beter gemaakt. accreditaeen analyse ook bij de hebben we p. De gekeken die Alle instituten we naar thema’s toetsing. eigen projectgroeover de grote komen, zoals instituut een Daaruit zijn heeft elk alle collega’s tie aan bod leid en de rs informeren analyses uitgevoerd. Logisch, want projectleide hebben zelf het kwaliteitsbe gekomen. En als NHL ccreditatie, naar voren instellingsa verschillen eigen context. d staan heeft een normen.’ rst. Tegelijkertij elke opleiding ? De eau. geen eenheidswo te wachten kwaliteitsniv willen we voor één zorgen ons dit jaar over de beoordeling zijn allen we ervoor Wat staat najaar we wel met tie willen rmen. zich in het communica van de kwaliteitsNVAO buigt Met goede van de kwaliteitsnowe Het niveau weet heeft meerdere instelling. hebben van onze op basis van dat iedereen te leiden, vastgesteld in het leven goede banen zorg wordt ccreditatie Om dat in pen instellingsa als geheel, daarnaast projectgroe de NHL Eén voor geroepen.

pte in de die Kritische reflectiesaccreditatie

20

Waarom

Over Lolkje

deze opleiding?

hoofd stelde ‘Mijn afdelingshet voor, en aanvankelijk klein duwtje Wat leer had ik een in de rug je? ‘In elk geval nodig. Ik ben wist dat als waar het gedachtegoed leer ik begrijpen kunstenaar ik de master en zou lang geen van de opleiding komt. En tijd zou hebben volgen, ik twee jaar welke grote vandaan denkers en de keuze om te tekenen. eraan vooraf goed had historische gingen. Erg Nadat ik overdacht, lijnen gaan. Wat interessant. gestuurd besloot ik me over de onderwijs Het vraagervoor te binnen de streep trok? lang bij de een bijzonder opleiding Ik werk al NHL, maar CMD is concept, dat heel weet eigenlijk derwijs. Van geeft. Ik vind studenten weinig van de bijscholing veel vrijheid het een mooie ongeleerd, maar en cursussen onderwijs. en goede Ik ben er blij heb ik veel ik had behoefte vorm mee en bovendien van trots dat we aan iets stevigers.’ ermee ben ik niet elke student werken. Tegelijkertijd zie ik dat vraaggestuurd kan omgaan met de vrijheid die onderwijs bij hoort. Sommige ten hebben moeite doelen studenDaarom wil te stellen en te halen. ik graag een hulpmiddel ontwikkelen voor studenten en hen strategieën beter keuzes aanreiken, kunnen maken. zodat ze ze een overzicht Ik wil ze helpen te geven door van alle binnen, buiten en na de opleiding.mogelijkheden studie kunnen En hoe ze aanpakken hun en monitoren.’

Docent Communication & Multimedia Volgt de master Pedagogiek. Design (CMD). Bij de NHL in Groningen, Zernikepark Cursusduur 10. 2 jaar. Toelatingscriter ia cursus bachelor, ‘Stages of minimaal concern’ (m.b.t. fase 3 ontwikkeling). de status van je professionele

Wat levert

het

je op? ‘De giek is een master Pedagozeer praktijkgerichte alles wat opleiding. ik leer meteen Ik kan toepassen. Zo merk ik in

Eindredactie: Lucienne Krijthe en Selma Steenwelle (NHL Hogeschool)

Ontwerp en vormgeving: Walter van Kalsbeek (LVB Networks). Fotografie: Henri Vos (Schietgraag).

Professiona

liseringsaca

In elke XPERS lega die een lees je over een colopleiding volgt. Omdat of cursus de NHL blijvend investeren wil in de ontwikkelin medewerke g van rs, geleden de is een aantal jaar Professiona academie liseringsgestart.

demie

Het aanbod van de Professionaliseri mie richt zich op ngsacadebaanbegeleider jouw rol als docent, en/of onderzoeker. studieloopontstaat vanuit Het aanbod de concrete afdelingen: behoefte van wat speelt er in de toekomst? hebben meerdere Waar docenten komt er uit behoefte de plangesprekken aan? Wat ?

uitblinkers27

Hoe goed Dit keer ken Steef jij je colleg Steen eken a’s? veldb bosbehee (58), ioloo g sindsrder en 2004 .

Christien Helmers en Nienke Bos, ontwerpers van de beeldjes voor de NHL Academy Award

Invalkrach

t

‘Elke maandagavond bezoek ik een filmhuisfilm in bioscoop ForumImages. Dat doe ik samen met enkele van de vijftig leden van een vrijblijvende filmclub. We gaan soms op pad, borrelen en bekijken samen films. Mijn interesse gaat vooral uit naar films over het zoals “Monsieur onderwijs, Lazhard” over een Algerijnse vluchteling die als invalkracht zijn leerlingen helpt.’

ForumImage s, Hereplein 73, Groningen

Linzensoe

p

De Sovjet

Mythe

‘Een mooie expositie van kunsten uit de Sovjet Unie ten tijde van Stalin. Interessant om te zien hoe die periode in kunst wordt geïdealiseerd. Het gaat van kleine kunstwerken tot een schilderij van zeven bij vier meter.’

Drents Museum Assen Tot 9 juni 2013

‘Balans tussen inspanning en ontspanning is belangrijk. Ik ga graag op vakantie naar Castelluccio di Norcia. Het dorpje ligt op een vlakte tussen Umbrië en en is grotendeels Le Marche door toeristen. onontdekt Daardoor ademt het nog de tionele Italiaanse tradisfeer. Eén van de lokale specialiteiten is linzensoep. Het dorp is niet alleen omringt adembenemend door de e bergen van de Piano Grande. Er zijjn ook velden vol linzen, die de lokale bevolking verbouwt.’

Castelluccio Umbrië, Italiëdi Norcia,

‘Als bosbeheerder geef ik adviezen en werk aan het onderhoudik mee van een aantal bossen in Roden. Het is leuk om met de natuurbeheerders het veld in te gaan en met je handen zijn. We wisselen bezig te wetenschappelijke informatie uit en een deel daarvan neem ik weer mee naar mijn werk. Of mee naar huis. Daar ligt nu overigens een openhaardhout. grote berg Tja, soms moeten er ook bomen uit.’

Goed luisteren

‘Buiten het bosbeheer houd ik me bezig met de inventarisaties, zoals vogelinventarisatie op lees er vreselijk zang. Ik veel over en bezoek daarnaast graag symposia over bijvoorbeeld biogeochemisch e cycli, wat inhoudt dat alles bodem gebeurt wat in de bepalend voor wat er is groeit. natuur ontzettend Ik vind de interessant en geniet ervan om buiten te zijn. Of ik nou bezig ben, wandel of lekker op het strand lig... Het is geen werk, het is vooral betekenisvol.’

‘Het geen is werk’

Bij een award-uitreiking horen bijzondere organisatie van de awards. Dus ke Bos, tweedejaarsNHL Academy Award vroeg Christien Helmers de deze te ontwerpen. studenten Beeldende en Kunst & Vormgeving,NienChristien ontwierp een beeldje om de award van massief voor de juryprijs, keramiek. winnaar van Nienke maakte de publieksprijs de award van was. voor de

Eigen draai

Al acht jaar ontwerpen studenten Award.Christien: de beeldjes ‘Erg leuk om voor de NHL ik heb erBenieuwd te doen! De Academy toch mijn opdracht eigenwat draai aan is vrij strikt, zwaard en kunnen maar de Steef hoed van op“mijn” de award van geven. Zo heb ik het Dat kostte afdeling me wel wat geslagen Exacte extra tijd. staal gemaakt. mijn Vakken studie heeft Maar omdat doet? het me Kijk ik helemaal geen stress bij ben met opgeleverd.’ op pagina

NHL Hogeschoo 2 l. Vergroot

je perspectie

f.

ng De instelli L. H N e van d

Coördinatie: LVB Networks, Amersfoort.

25

gesprekken met geven. Omdat studenten dat ik al veel tips kan ik nu zelf onderzoek het onderzoeksproc het is juist doe, begrijp praktisch es beter en helpen bij voor mij makkelijker.’en mensgericht. kan ik studenten ik het opzetten Dat maakt van hun onderzoek. het biedt de master veel op het Ook tie. Voor mijn gebied van Wat zijn plusonderzoek zelfregulaen minpunten? licht ik de door en leer eerste half hele opleiding ik alle ins jaar viel de ‘Het en outs begeleiding de module anders dan Organisatiekund kennen. En dankzij tegen en ik gewend dat is ben. Ik geef begrijpen altijd feedback waarom dingen e hoop ik beter te mijn studenten als ze ergens gaan zoals ervaar ik hoe niet uitkomen. ze gaan.’ het is als Nu je meer alleen Wat vind en proactief je ervan? moet doen moet zijn. Het goed en het ‘De master waarmee bevalt onze studenten is goed dat ik alles kost mijn beschikbare me geen enkele moeite erg in aanraking den lijve ondervind. komen, aan om er al tijd aan te Gelukkig zo interessant besteden. leiding inmiddels heb ik de Ik vind het dat ik, als begegoed kunnen het even of doen. Ik iedereen kan, iets ga regelen. Wat heb er vooraf kan aanbevelen, lezen een ik goed over ga er nu echt is de studie collega volgen. nagedacht voor. Ik had samen met en We reizen van het lesprogramma verwacht gen onderweg samen en dat de inhoud overlegveel over theoretischer inhoudelijke ondersteunen zou zijn, maar zaken. En elkaar in alles.’

Buiten zijn is genieten. En hard werken, want bosbeheerder Steef steekt graag de handen uit de mouwen.

XPERS is het personeelsmagazine van NHL Hogeschool. Redactie: Lucienne Krijthe en Selma Steenwelle (NHL Hogeschool), Esther Berendsen en Nynke Wielenga (LVB Networks).

Alaska ‘Mijn derde literaire thriller Overmand verscheen eind februari. Het is het spannendste en beste boek dat ik tot nu toe geschreven heb. In Overmand is Amy voor de liefde naar Alaska geëmigreerd. Als ze op haar vrijgezellenfeest ontvoerd wordt in de wildernis, gaat haar zusje naar haar op zoek.’

Overmand Anita Terpstra

‘Ik raad iedere en aan een studie sámen te doen’

in on twikk eling

Lolkje van der Kooi (51) doet de master Pedagogie k bij de NHL.

‘Nederland vergrijst, dus ook voor collega’s buiten mijn vakgebied is het de moeite waard om zich in ouderen te verdiepen. Op deze site staan alle projecten in het kader van ouderenzorg. Vooral de ervaringsverhale n van ouderen zijn de moeite waard. Zij weten zelf namelijk heel goed wat ze nodig hebben.’

Catch-22 Robert Heller

24

docu

‘In de campagneweek over dementie kan ik de documentaire van Ireen Van Ditshuyzen zeker aanraden. Ik heb al wat beelden mogen zien en het ziet er prachtig uit. De documentaire is gemaakt om meer kennis over en een betere behandeling en bejegening van dementiepatiën ten te bewerkstelligen .’

Tweeluik DementieEnDan (Ned 24 september2, 23 en om 21.00 uur)

Gek? ‘Wie zich gek verklaart, kan niet gek zijn. Ook wel Catch-22 genoemd. Het gelijknamige boek van Robert Heller gaat over een groep piloten in de Tweede Wereldoorlog. Deze militairen zitten in Italië, maar willen naar huis en zijn daarvoor bereid zich gek te (laten) verklaren. Dat gaat niet zo gemakkelijk als ze denken. Een ernstig onderwerp, hilarisch beschreven. Om dit boek hardop gelachen.’ heb ik

Bijblijven,

26

tips? Reageer mijnnhl.nl/x op Ook voor pers meer tips.

goed. is een groot onderwijs zijn. Met de Kwaliteit van n het eens zal iederee we de kwaliteit Daarover itatie leggen tglas. instellingsaccredijs onder een vergroo e van ons onderw : hopelijk een positiev Met als beloning beoordeling.

werkte, als productontwikke Ik doe nu ook nog toegepastlaar. strueren. Maar om onderzoek nu te zeggen dat ik door en kom nog deze ervaring veel bij bedrijven over de heel anders les Wat viel ga geven… kunnen zeggen vloer. Je zou je op? ‘De Dat niet. Wel kan ik goede verstandhouding dat ik dus putten uit altijd met nog nieuwe tussen de mijn voeten inspiratie. twaalf medewerkers Tijdens mijn in de klei sta. Natuurlijk lezingen van Hydroen lessen wordt er nu mar onderling; maak ik graag gebruik gemaakt meer en tussen gebruik van praktijkvoorbeel Johannes en zijn van computers ten opzichte stagebegeleider den. Om het begrijpelijk van toen. ik werd ik . Ook dat Maar erg gastvrij te is juist een werktuigbouwku houden. Met ontvangen. verbetering. Johannes wordt goed maakt de nde wordt Dat werkwijze verhaal al begeleid en zijn collega’s reproduceersnel te technisch. je baar.’ staan voor mede dankzij Maar klaar. En ze hem mijn ervaring zijn ook erg Hydromar enthousiast kan ik vertellen bij over hem. Wat ga je Ik heb hem ergens een hoe geadviseerd klepje opengaat er ders doen?voortaan andat wanneer vervolgens en mogelijkheid hij de ‘Ik vind het een complete elke stagebegeleider voor ziet na zijn plank met loopstudie bij Hydromar led-verlichting een aanrader een dagje aan de slag en touwen uitschuift. mee te lopen te kunnen, hij dat Of dat er een stagiair. moet met jachten bestaan van Om te ervaren tuigbouwkundig doen. Werktwee miljoen hij of zij nu wat en per strekkende euro écht doet. op de arbeidsmarkt.zijn schaars Ook doe je zo nieuwe meter. Geweldig toch?’ Of ik zelf contacten zou kunnen op en kom je in meedraaien aanraking binnen een bedrijf met nieuwe technieken als Hydromar? Hoe zou en producten. Ik denk van je altijd interessant Het is wel. Hoewel delen? ‘Ik jezelf beoorhet alweer zo’n te zien welke heb natuurlijk keuzes werktuigbouwku twintig jaar parametrisch niet geleden is dat ik in ndigen getekend. op de werkvloer het bedrijfsleven Voor de rest kan maken, hoe ik mezelf op locatie ze moeilijk beoordelen. ontwerpen en conDat moet Johannes maar doen.’

Heb je zelf

sche Kriti ctie e refl

De ins

ervaringsSaxion: de deskundige

Pride and Prejudice Jane Austen

of cursus waar hij of zij mee bezig is.

Drie tips van Jan Boerkamp (63), decaan Techniek en Economie.

21

Alles klopt ‘Een dag niet gelezen, is een dag niet geleefd. Ik lees alles wat los en vast zit. Tijdschriften van a tot z, zelfs reclamefolders gaan niet ongelezen de papierbak in. Maar vooral lees ik boeken. Pride and Prejudice van Jane Austen zelfs al een aantal keer. Alles klopt in dit boek; tijdsbeeld, personages, plot, sfeer. Austen schreef het twee eeuwen geleden, maar het blijft leuk.’

Meer weten? gebruikers groep op Kijk in de mijnnhl.nl

docent bij Verhage (62), Docent Jaap uwkunde. Werktuigbo (21), de opleiding van Slooten Student Johannes uwkunde. Werktuigbo vierdejaars

e in de diept

20

n uit

zijn oge age keek Jaap Verh jachten. tussen de

Drie tips van Anita Terpstra (38) tekstschrijver op de afdeling Marketing & Communicatie bij de NHL en auteur van literaire thrillers.

jezelf blijven ontwikkele n en uitdagen. We weten allemaal hoe belangrijk het is! Een collega vertelt over de opleiding

‘Op mijn leeftijd leer je niet meer zo snel bij’

Heb

je stage?

Marine Equipment zegHydromar Ik moet eerlijk in Berlikum. nog niet het bedrijf gen dat ik ook niet dus wist ik goed kende, . Het verwachten wat ik moest dat zich klein bedrijf bleek een met het ontwerpene bezighoudt van hydraulisch en construeren Bijvoorvoor jachten. n systemen e loopplanke beeld uitschuifbar van SlooJohannes en trappen. Werktuigopleiding ten van de tekent en ontwerpt, bouwkunde hij met ze. Dat doet amberekent h tekenprogr een parametrisc basisinput in en de ma. Hij voert de moconstrueert de computer werkplaats, de grote zijn dellen. In kantoor, kunnen achter het vervolgens daarmee collega’s slag.’ aan de

punten en voert informatie De computer in. tekent en berekent vervolgens het ontwerp of de constructie.’

je zelf Reageertips? mijnnhl.nl/x op pers

Waar liep

19 Wat mag je niet missen? Drie tips van Annette Keuning, docente Verpleegkunde en domeindocent Verpleegkunde Gerontologie en Geriatrie.

je voeten in de klei? Geef je op En lees hiermijnnhl.nl/xpers via de beoordelin of xpers@nhl. nl. g van Johannes.

, docent Jaap Verhage de, bouwkun Werktuig mee liep een dagje r Marine bij Hydromain Berlikum. nt Equipme uit zijn ogen Hij keek jachten. tussen de

16

h tekenen parametrisc al wel van wil nog niet Maar dat gehoord. kan. Ik ik het ook nieuwe contacten zeggen dat wel geprosant. Ik heb Hydromar leer én meer geleerd heb het bij opgedaan op mijn leeftijd hydraubeerd, maar nichemarkt: Ik heb over een zo snel bij. en voor de op je niet meer lische component de opleiding vooral gericht Binnen mij daarom jachtbouw. in de werkplaats. richten we uwkunde de materialen sen. Ik ben Werktuigbo werkproces , een aanweten En op de Bij ons op pneumatiek en wil alles de k met luchtdruk. een technicus Hoe lassen drijftechnie ze hydraugebruiken van producten. ? Hydromar edewerkers k met olie. werkplaatsm ze juist voor liek, een druktechnie erg op elkiezen lijken van Waarom De technieken opleiding staal bij dekkranen binnen een roestvast en motorbokaar. Maar van het niet alle facetten grote zeilschepen product daar kun je niet , je moet Wordt het behandelen ten? gemerkt vakgebied Ik heb ook niet En dat is duurder door? rs ter plaatse ook keuzes maken. zijn de stages dat de medewerke doordenerg. Daarvoor goed de student hun producten Daar kan het bedoeld. Ik denk dat ken.’ het toepassen. en voor andere ‘De voor Johannes, is in de je tegen? erg leerzaam Wat viel ontwerpen studenten, it van het hen onbekenvoor complexite h tekenen. praktijk met te werken.’ en het parametrisc een stuk dere technieken Johannes is Dat ging ‘Ik ontwerpers je geleerd? beter af. Voor met beWat heb materitekenen h hele “leven” parametrisc als een uitkomst. ben al mijn geen ontwerper hulp van software mogelijk. Je aalkundige, lezingen er veel Maar ik geef Digitaal is aandachtsJohannes. natuureen aantal en begeleid kiest voor bij bedrijven had ik Daardoor lijk studenten.

het? ‘Erg interes-

in de klerihage Jaap Ve

Ook met

aken zes m st Keu een mu is Hoe was

We gaan voor eeuw ige roem

In de b nus !

Een keer

Geef het

Bron: Jaarverslag

in de klei

15

fietstunnel

Eind januari en hebben we een turborotonde vraagd jullie

is het kruispunt naar jullie ge- Van mening Loonstraat/Midd personeelsm over dit elagazine. Het zeelaan/Julianala We gaan resultaat?an door! veiliger en stroomt het Uit het onderzoek verkeer beter door. kwam naar driekwart Wethouder Op 25 april voren dat van de respondenten ruim Thea Kosis voor de achtste keer leest. Een ter het reikt. Nicole (CDA) magazine bijna even de NHL Academy opende de Bakker, tweedejaars groot deel (zeer) belangrijk Award uitgenieuwe haar project vindtfietstunnel. het Eco-Acupuncture studente Bouwkunde, dat de NHL magazine een personeelsging naar won met Florence de heeft. Hanneke Rasing, juryprijs. de respondentenVerder heeftCMD-studenten documentaire 35 procent studente Verpleegkunde,De publieksprijs van van de over het Cockayne actie ondernomen leiding van mi-kregen voor haar nor Crossmedia Syndroom. een geldbedrag, naar aanéén of meer maakten bij Nicole en artikelen een prachtige productiebedrijf voor de Leeuwarder Hanneke in het blad. Videonerds Courant Award. award en zijn genomineerd Redactie van de NHL ook De jury nomineerde een dynamische Janneke Huizinga met haar theatervoorstellin Omdat dit informatiefi hiervoor een personeelsmaga lm over g ‘Willemijntje’. medewerkers Leeuwarden De Leeuwarder zine voor is, Vrij-Baan. alle Courant Award Eén om tie samengesteld.hebben we een van de brede wordt op vele,redacwant Videonerds studentenprojecten 11 juni uitgereikt. Deze denkt actief mee in de spotlights eigen NHL vaste editie Een prijs videopartner over onderwerpenis vanaf Academy te zetten. 4 van en hbo-instellingen Award diende Leuk kandidaten. Leeuwarden als inspiratiebron. detail: onze Via de gaststoel en interviewVrij-Baan. in Leeuwarden Coöriedereen kan bovendien dinator 28 mei worden Alle zes mbodie dat leuk Robert Keun doen mee aan de LC-Award. vindt een vertelt:onderwijsbijlagealle genomineerde denken en ‘Je keer lijkt naar mee-doen. projecten Op Madurodam bij de krant. gepresenteerd te kijken, maar in een het zijn echte De redactie opnames. Gedraaid (vlnr op de met de Katinka Muller tilt foto): shift-lens; ideaal om Esther Alma Mulder de drukte Berendsen en bedrijvigheid Nynke Arij Peerbolte van hetWielenga project vast te leggen!’ Lucienne Selma Steenwelle Krijthe Quiryn Spannenburg Er is nog een vacature Extra foto’s, voor vanuit het instituut Educatie een medewerker meningen informatie & Communicatie. en achtergron

Heb je zelf Reageer tips? Ook voor op mijnnhl.nl/ xpers meer tips van Anita

in cijfers 38.933 316 27 4.400 274.143 44.209 113 2.318 80 78

boeken, lende databestanden tijdschriften, verschilen nog eens boeken. elektronische bezoekers 2011). Dat (16.000 meer zijn gemiddeld dan in bezoekers uitleningen. per uur. In Gemiddeld beantwoord totaal aan de balie. vragen per docenten dag volgden de studenten training Informatievaardi en Mediatheek gheden. (Leeuwarden,

Loop een met een dagje mee collega!

NHL Hogeschool.

Binnen Vrij-Baan is er ook veel aandacht

4

2

Weten aan welke projecten NHLBekijk studenten meewerke het op mijnnhl.nl/ n? xpers

de aanleg van Dankzij de is Leeuwarden Haak om bereikstraks beter van Leeuwarden Om de aanvoer baar per auto. en zand hoeveelhed – niet de enorme ns per dag – 400 vrachtwagebereikbaarheid van de ten koste zand wordt het te laten gaan, en boot. via pijplijn vervoerd

1

en dat leidt ntwikkeltraject. Is uiteindelijk dat nodig? tot studenten klaar te zijn op onze school. minder ‘Ja, om die manager voor de toekomst. is dat effect Vanaf 2018 zal zien drie merkbaar.’ Wij aanpak hebben.’ wellicht een andere ontwikkelingen die vragen om actie: de verwachtte Wat gaat krimp van aantal studenten, er veranderen? het Levert dit de steeds ‘Direct verandert kwaliteitseisen strengere binnen hetonrust op er alleen en de financiële de bestuurslaag iets in die afneemt. SCKO? ‘Enigsruimte zins, omdat Om die ontwikkelingen len een duidelijkevan de NHL. We wilmensen bang het hoofd dit een eerste zijn dat scheiding te bieden, gen tussen aanbrenstap is van hebben besturingsfi het maken, reorganisatie. een grote losofie aangepast.’we onze uitvoeren controleren Die angst en van beleid. is ongegrond. Ook zullen We zullen kritisch kijken er geen ontslagen ook naar de werkzaamheden Waarom verwachten tijdens dit vallen van managers traject. Wel kijken we en bestuurders. jullie minder kritisch of managers studenten? rect heeft dit ook gevolgen Indi‘Dat heeft op de juiste plek zitten. puur te maken medewerkers; Als dat niet voor de demografi met het geval zij houden zoeken we sche ontwikkelingen.de is, teamleider, hun team intern naar worden minder en waarin maar behoren een functie Er die persoon kinderen schien tot straks misgeboren een ander beter op haar plek zijn of organisatieonderdeel met is.’ een andere manager. En

Suggesties? Vragen? Mail naar xpers@nhl.nl

Colofon

binnen erk buitenw ken NHL ef Steene

3 27

26 2

2013

xpers #03


4

1

De NHL is bezig met een organisatieontwikkeltraject. Is dat nodig? ‘Ja, om

klaar te zijn voor de toekomst. Wij zien drie ontwikkelingen die vragen om actie: de verwachtte krimp van het aantal studenten, de steeds strengere kwaliteitseisen en de financiële ruimte die afneemt. Om die ontwikkelingen het hoofd te bieden, hebben we onze besturingsfilosofie aangepast.’

2

Waarom verwachten jullie minder studenten?

‘Dat heeft puur te maken met de demografische ontwikkelingen. Er worden minder kinderen geboren

n a a n vrage rahamse

André Ab

en dat leidt uiteindelijk tot minder studenten op onze school. Vanaf 2018 is dat effect merkbaar.’

3

Wat gaat er veranderen?

‘Direct verandert er alleen iets in de bestuurslaag van de NHL. We willen een duidelijke scheiding aanbrengen tussen het maken, uitvoeren en controleren van beleid. We zullen ook kritisch kijken naar de werkzaamheden van managers en bestuurders. Indirect heeft dit ook gevolgen voor de medewerkers; zij houden hun team en teamleider, maar behoren straks misschien tot een ander organisatieonderdeel met een andere manager. En

Gluren bij de buren Collega’s heb je in alle soorten en maten. Van docenten tot beleidsmedewerkers, van receptionistes tot directeuren. Vraag jij je wel eens af wat je collega’s precies doen en hoe hun werkdag eruit ziet? En lijkt het je interessant om ervaring en kennis uit te wisselen? Geef je dan op via www.mijnnhl.nl/dagjemeelopencollega en beleef de werkdag van een collega.

r

vice Cente

aker Ser , kwartierm

die manager zal wellicht een andere aanpak hebben.’

4

Levert dit onrust op binnen het SCKO? ‘Enigs-

zins, omdat mensen bang zijn dat dit een eerste stap is van een grote reorganisatie. Die angst is ongegrond. Ook zullen er geen ontslagen vallen tijdens dit traject. Wel kijken we kritisch of managers op de juiste plek zitten. Als dat niet het geval is, zoeken we intern naar een functie waarin die persoon beter op zijn of haar plek is.’

Dag van de Digitale Didactiek Zijn hoorcolleges nog van deze tijd of moeten we meer gebruik maken van elektronische leeromgevingen? Zorgt digitalisering ervoor dat onderwijs tijds- en plaatsonafhankelijk wordt? Tijdens de Dag van de Digitale Didactiek gaan docenten, studenten en overige NHL-medewerkers met deze en andere digitaliseringsvragen aan de slag. Wat? Lezingen, workshops, visievorming, pitches Wanneer? dinsdag 18 juni 2013, 10.00 – 15.00 uur Voor wie? Docenten, (beleids)medewerkers en studenten

De Mediatheek in cijfers

Gluren bij de buren

38.933

316

274.143

Loop een dagje mee met een collega!

44.209

Wil jij weten hoe de werkdag van jouw NHL-collega’s eruit ziet? Geef je dan op via

mijnnhl.nl/dagjemeelopencollega. NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief.

27 4.400

boeken, tijdschriften, verschilelektronische lende databestanden en nog eens bezoekers (16.000 meer dan in boeken. bezoekers per uur. In totaal 2011). Dat zijn gemiddeld uitleningen. Gemiddeld vragen per dag studenten en beantwoord aan de balie. docenten volgden de training Informatievaardigheden. 

113

2.318

Bron: Jaarverslag Mediatheek (Leeuwarden, 2012)

80

78


5

xpers? Belangrijk! Eind januari hebben we jullie gevraagd naar jullie mening over dit personeelsmagazine. Het resultaat? We gaan door! Uit het onderzoek kwam naar voren dat ruim driekwart van de respondenten het magazine leest. Een bijna even groot deel vindt het (zeer) belangrijk dat de NHL een personeelsmagazine heeft. Verder heeft 35 procent van de respondenten actie ondernomen naar aanleiding van één of meer artikelen in het blad.

Redactie Omdat dit een personeelsmagazine voor alle medewerkers is, hebben we een brede redactie samengesteld. Deze denkt vanaf editie 4 actief mee over onderwerpen en interviewkandidaten. Via de gaststoel kan bovendien iedereen die dat leuk vindt een keer meedenken en -doen.

De redactie (vlnr op de foto): Katinka Muller Alma Mulder Arij Peerbolte Selma Steenwelle

Esther Berendsen Nynke Wielenga Lucienne Krijthe Quiryn Spannenburg

We gaan voor eeuwige roem Op 25 april is voor de achtste keer de NHL Academy Award uitgereikt. Nicole Bakker, tweedejaars studente Bouwkunde, won met haar project Eco-Acupuncture Florence de juryprijs. De publieksprijs ging naar Hanneke Rasing, studente Verpleegkunde, voor haar documentaire over het Cockayne Syndroom. Nicole en Hanneke kregen een geldbedrag, een prachtige award en zijn genomineerd voor de Leeuwarder Courant Award. De jury nomineerde hiervoor ook Janneke Huizinga met haar theatervoorstelling ‘Willemijntje’. De Leeuwarder Courant Award wordt op 11 juni uitgereikt. Een prijs om studentenprojecten in de spotlights te zetten. Leuk detail: onze eigen NHL Academy Award diende als inspiratiebron. Alle zes mboen hbo-instellingen in Leeuwarden doen mee aan de LC-Award. Op 28 mei worden alle genomineerde projecten gepresenteerd in een onderwijsbijlage bij de krant.

In de b nus!

Er is nog een vacature voor een medewerker vanuit het instituut Educatie & Communicatie.

Extra foto’s, meningen en achtergrondinformatie bij XPERS. Vind meer content via de app Layar.

Een keer op de gaststoel?

Zo werkt het:

Geef het door via xpers@nhl.nl.

• Download Layar via Google Play of Apple Appstore • Open de Layar-app op je tablet of smartphone. • Houd de tablet of smartphone boven een pagina waar het Layar icoontje te zien is. • Wacht tot de extra content in het scherm verschijnt. Het kan een YouTube-filmpje zijn, een foto of een link naar Mijnnhl.nl.


6

n

ig s e D a i d Multime

? h c s i t o a h C

& n o i t a c i n Commu

s r e f j i c n i

n CMD

960 per jaar n e t c je o r 120 p ject r per pro u u 3200 innen minors biding 8 de ople week st-its per o p 500 ata mb aan d per dag 0 0 48 laptops 0 6 9 studente


intussen

7

Rengerslaan 10 Vrijdag 29 april, 11.00 uur Bij Communication & Multimedia Design (CMD) werkt het net wat anders dan bij andere opleidingen aan de NHL. Communities spelen een belangrijke rol. Studenten leren soms meer van elkaar dan van docenten, dus zijn er maar weinig hoorcolleges. Studenten werken voornamelijk samen aan projecten. Elke projectgroep gebruikt posters, planningen, ontwerpen en meer om zijn eigen inspirerende werkplek in te richten. Chaotisch? Voor buitenstaanders misschien wel. Maar de CMD’ers voelen zich hier helemaal thuis.


8

Joyce Kerstens (47) Projectleider Jeugd & Cybersafety bij lectoraat Cybersafety. Studeerde HBO Logopedie, later Sociologie. Werkte als logopediste in de psychiatrie in Duitsland, was chauffeur en grafisch vormgever. Kwam binnen bij het lectoraat Integrale Veiligheid. Doet promotieonderzoek naar jeugd en cybersafety. Heeft een eigen onderzoeksbureau: Domenie Kerstens.


in gesprek

9

s n e t y s t r e f e a K s r e e c y b y c Jo n e d g over jeu

n e l l a v e n i ‘Onl ngen i m m re ’ g e w Veel volwassenen vertrouwen het niet, jeugd en internet. Want ‘daar zitten pedofielen en wordt gepest’. Maar Joyce Kerstens, projectleider Jeugd en Cybersafety bij de NHL, denkt er anders over. ‘Internet biedt zoveel leuks en angst is een slechte raadgever.’

dus heel belangrijk. We laten gelijkwaardigheid en wederkerigheid zwaar meewegen. We zijn nieuwsgierig naar wat jongeren motiveert, naar hun belevingswereld.’

Kinderporno ‘Vinden we seksuele verzoeken via internet schokkend, jongeren denken daar meestal anders over’, weet Joyce. ‘Vooral omdat die verzoeken – in tegenstelling tot wat gedacht wordt – meestal van andere jongeren komen. Jongeren komen online niet vaak in vervelende situaties terecht. Zelf ervaren ze dat in elk geval niet zo. Ze vinden seksuele verzoeken van andere jongeren vaak spannend en opwindend. De context van ons onderzoek is

Diefstal van online goederen ervaren jongeren wel als vervelend. Joyce vervolgt: ‘Er worden “goederen” gestolen, waarvoor ze betaald of lang gespeeld hebben, zoals magische zwaarden. Daarvan wordt steeds vaker aangifte gedaan bij de politie. Maar jongeren plegen soms ook zelf strafbare feiten, zonder het door te hebben. In real life mogen ze vanaf hun zestiende seks met elkaar hebben, maar zodra er een beeldscherm tussen


10 ‘Laat jong e is tussen e ren ervaren wat de g en goede g rap en pes rens ten’

zit, gelden andere regels. Twee zeventienjarigen die via de webcam aan het experimenteren zijn, maken juridisch gezien kinderpornografie. Als vervolgens de verkering uitgaat en één van twee de beelden op internet verspreidt, dan verspreidt die persoon kinderpornografie. Met andere woorden: deze jongere is strafbaar.’

Gegrepen Zelf groeide Joyce op met de typemachine, maar het onderzoek naar virtuele veiligheid heeft haar gegrepen. ‘Jeugd en cybersafety is een interessant onderzoeksgebied, onder andere omdat er pionierswerk te verrichten is. En voor mij persoonlijk is onderzoek doen dé manier om geïnteresseerd te blijven. Ik heb veel verschillende banen gehad, maar bleef zoekende. Ik begon met de studie Logopedie, waarna ik aan de slag ging bij een psychiatrische kliniek in Duitsland. Als groentje en enige professional op het gebied van logopedie in zo’n hiërarchische omgeving, dat was erg zwaar. Toch heb ik het vier jaar volgehouden. Daarna heb ik een baantje als chauffeur genomen om bij

Joyce stelt: Media-opvoeding is seksuele opvoeding Niet digitale kennis is noodzakelijk, maar praten met je kind.

Lees Joyces toelichting op mijnnhl.nl/xpers

te komen. Dat beroep buitte ik helemaal uit; ik rookte zware shag en at in truckerscafés. Ook ben ik nog een tijdje grafisch vormgever geweest. In een adviesfunctie maakte ik daarna lange maar leuke weken. Toch was ik ook op deze baan na een paar jaar uitgekeken. De intellectuele uitdaging riep. Na een studie sociologie, waarmee in die tijd geen droog brood viel te verdienen, ben ik in het onderzoekswerk gerold. Eerst bij B&A in Den Haag en daarna aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In onderzoek kan ik de intellectuele uitdaging en de praktijk – maatschappij – eindelijk aan elkaar koppelen.’

Inhaalslag Samen met collega’s van het lectoraat Cybersafety bracht Joyce onlangs het boek Jeugd en Cybersafety, online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren, uit. ‘Aan de basis van dit boek staat onderzoek naar de risico’s van internet voor jongeren. Dat hebben we in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen uitgevoerd. We kregen er vier jaar subsidie voor. Daarbij vroeg het ministerie ons te focussen op vier onderwerpen: internetverslaving, cyberpesten, jeugd en seksueel internetgedrag en economische delicten, zoals virtuele diefstal van online goederen.’ Het boek is geschreven voor jeugdhulpverleners, docenten, ouders en ieder ander die te maken heeft met internettende jongeren. Het Lectoraat onderhoudt nauwe banden met het veld. Joyce: ‘We werken samen met de politie, belangenorganisaties en jongerenwerk. In eerste instantie bleven deze partijen wat achter op het onderwerp cyber-


in gesprek

Kwetsbare jongeren ‘Met het onderzoek hebben we ook in beeld kunnen brengen welke jongeren online kwetsbaar zijn’, vertelt Joyce. ‘De jongeren die online het meest in vervelende situaties terechtkomen. Voor dit onderzoek vulden leerlingen uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs een vragenlijst over hun online gedrag in. Jongeren van tien tot achttien jaar, verdeeld in twee groepen, zodat we de leerlingen in het voortgezet onderwijs vragen over seksualiteit konden stellen. Uit de antwoorden bleek inderdaad dat je aan het online gedrag

kunt afmeten hoe kwetsbaar een kind is. Op basis hiervan hebben we een profiel van “de kwetsbare jongere” gemaakt. Dit zijn onder meer jongeren die online weinig remmingen hebben.’

Over het randje ‘Daarom is het noodzaak om jongeren al vroeg online weerbaar te maken’, vervolgt Joyce. ‘Door ze “netiquette” bij te brengen bijvoorbeeld, regels rondom hoe je je online hoort te gedragen. Iets wat je het beste spelenderwijs kunt bijbrengen. Beter dan zeggen dat iets niet mag, is het om jongeren het te laten ervaren. Bijvoorbeeld wat de grens is tussen een goede grap en pesten. Dat kan door ze een camera mee te geven om aan het einde van de dag een hele goede grap op YouTube te zetten. Maar eerst moeten ze de filmpjes aan elkaar presenteren. Het leuke is dat de discussie tussen jongeren dan vanzelf ontstaat: wat de één een hilarische grap vindt, is voor de ander over het randje.’

Wie zou jij graag terugzien in deze rubriek? Meld het ons via mijnnhl.nl/xpers

safety, maar zij zien het belang en hebben een inhaalslag gemaakt. Zo werden jongeren die bij de politie aangifte kwamen doen van online diefstal aan de balie weggestuurd. De politie wist niet hoe ermee om te gaan. Tegenwoordig worden deze aangiftes wel serieus genomen. En de Rechtbank van Leeuwarden heeft onlangs de eerste online diefstal veroordeeld.’

11


n a a b Vrij L H N e d r voo 12

Het project Werk Slim, Reis Slim moet uiteindelijk 5 procent minder auto’s in de spits opleveren. Hoe? Door invoer van het Nieuwe Werken, gebruik van de (elektrische) fiets en het stimuleren van openbaar vervoer. De NHL is een succesvol convenantpartner: vorig jaar maakten 150 medewerkers gebruik van de fietsregeling!

In Leeuwarden Vrij-Baan werken bedrijven, overheid en de NHL samen om Friesland beter bereikbaar te maken. Goed voor de hoofdstad, voor de regio én voor de NHL.

Leeuwarden wordt steeds beter bereikbaar per spoor. Er gaat een extra sneltrein per uur bij rijden op het traject GroningenLeeuwarden. Tussen Zwolle-Leeuwarden komen er twee treinen per uur bij en wordt de spoorbrug bij Leeuwarden onder handen genomen. En vergeet het nieuwe station Werpsterhoek op dit traject niet.

Dankzij de aanleg van de Haak om Leeuwarden is Leeuwarden straks beter bereikbaar per auto. Om de aanvoer van de enorme hoeveelheden zand – 400 vrachtwagens per dag – niet ten koste van de bereikbaarheid te laten gaan, wordt het zand vervoerd via pijplijn en boot.


in beeld

Onze CMD-studenten buigen zich over mogelijke oplossingen om van de Tesselschadestraat een aantrekkelijke toegangsweg naar de binnenstad te maken. Ze brainstormden over de functie van de straat, vergeleken de straat met andere straten in Nederland en benoemden de kernwaarden van de omgeving.

13

Al die auto’s moeten ook ergens gestald worden. Hiervoor worden diverse parkeergarages gerealiseerd. Aan de Tesselschadestraat bijvoorbeeld. Hier komt een parkeergarage voor 400 parkeerplaatsen. Onze studenten Civiele Techniek dachten hierover mee.


14 Binnen Vrij-Baan is er ook veel aandacht voor fietsers. Door de aanleg van een fietstunnel en een turborotonde is het kruispunt Van Loonstraat/Middelzeelaan/Julianalaan veiliger en stroomt het verkeer beter door. Wethouder Thea Koster (CDA) opende de nieuwe fietstunnel. CMD-studenten van de minor Crossmedia maakten bij productiebedrijf Videonerds van de NHL een dynamische informatiefilm over Leeuwarden Vrij-Baan. Eén van de vele, want Videonerds is vaste videopartner van Leeuwarden Vrij-Baan. Coördinator Robert Keun vertelt: ‘Je lijkt naar Madurodam te kijken, maar het zijn echte opnames. Gedraaid met de tilt shift-lens; ideaal om de drukte en bedrijvigheid van het project vast te leggen!’

Weten aan welke projecten NHLstudenten meewerken? Bekijk het op mijnnhl.nl/xpers


15 r stschrijve k e t ) 8 3 ( a a Terpstr it n A municatie n m a o v C s ip & t g tin Drie thrillers. ng Marke e li ir e a d r f e a t li e van op d n auteur e L H N e bij d

Alles klopt

Gek? ‘Wie zich gek verklaart, kan niet gek zijn. Ook wel Catch-22 genoemd. Het gelijknamige boek van Robert Heller gaat over een groep piloten in de Tweede Wereldoorlog. Deze militairen zitten in Italië, maar willen naar huis en zijn daarvoor bereid zich gek te (laten) verklaren. Dat gaat niet zo gemakkelijk als ze denken. Een ernstig onderwerp, hilarisch beschreven. Om dit boek heb ik hardop gelachen.’

‘Mijn derde literaire thriller Overmand verscheen eind februari. Het is het spannendste en beste boek dat ik tot nu toe geschreven heb. In Overmand is Amy voor de liefde naar Alaska geëmigreerd. Als ze op haar vrijgezellenfeest ontvoerd wordt in de wildernis, gaat haar zusje naar haar op zoek.’

Pride and Prejudice Jane Austen

Catch-22 Robert Heller

Overmand Anita Terpstra

Alaska

Heb je zelf tips? Reageer op mijnnhl.nl/xpers Ook voor meer tips van Anita

‘Een dag niet gelezen, is een dag niet geleefd. Ik lees alles wat los en vast zit. Tijdschriften van a tot z, zelfs reclamefolders gaan niet ongelezen de papierbak in. Maar vooral lees ik boeken. Pride and Prejudice van Jane Austen zelfs al een aantal keer. Alles klopt in dit boek; tijdsbeeld, personages, plot, sfeer. Austen schreef het twee eeuwen geleden, maar het blijft leuk.’


16

van ers horen id le e g e b Stage het eraan e o h n e t n dres. stude un stagea h p o t a ht? a toeg t in het ec e h t a a g t Maar hoe de docen : t s e t n e e k Tijd voor e stageple d g a d n e neemt e dent over. u t s e d n a v

s e z u e K n e e s i Jaap Verhage, docent Werktuigbouwkunde, liep een dagje mee bij Hydromar Marine Equipment in Berlikum. Hij keek zijn ogen uit tussen de jachten. Waar liep je stage? ‘Bij Hydromar Marine Equipment in Berlikum. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het bedrijf nog niet goed kende, dus wist ik ook niet wat ik moest verwachten. Het bleek een klein bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen en construeren van hydraulische systemen voor jachten. Bijvoorbeeld uitschuifbare loopplanken en trappen. Johannes van Slooten van de opleiding Werktuigbouwkunde ontwerpt, tekent en berekent ze. Dat doet hij met een parametrisch tekenprogramma. Hij voert de basisinput in en de computer construeert de modellen. In de grote werkplaats, achter het kantoor, kunnen zijn collega’s daarmee vervolgens aan de slag.’


in de klei

17

n e k ma t s u m Hoe was het? ‘Erg interessant. Ik heb nieuwe contacten opgedaan én meer geleerd over een nichemarkt: hydraulische componenten voor de jachtbouw. Binnen de opleiding Werktuigbouwkunde richten we ons op pneumatiek, een aandrijftechniek met luchtdruk. Bij Hydromar gebruiken ze hydrauliek, een druktechniek met olie. De technieken lijken erg op elkaar. Maar binnen een opleiding kun je niet alle facetten van het vakgebied behandelen, je moet keuzes maken. En dat is ook niet erg. Daarvoor zijn de stages ook bedoeld. Daar kan de student het toepassen. Ik denk dat het voor Johannes, en voor andere studenten, erg leerzaam is in de praktijk met voor hen onbekendere technieken te werken.’

Wat heb je geleerd? ‘Ik ben al mijn hele “leven” materiaalkundige, geen ontwerper als Johannes. Maar ik geef lezingen bij bedrijven en begeleid natuurlijk studenten. Daardoor had ik

al wel van parametrisch tekenen gehoord. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik het ook kan. Ik heb het bij Hydromar wel geprobeerd, maar op mijn leeftijd leer je niet meer zo snel bij. Ik heb mij daarom vooral gericht op de materialen in de werkplaats. En op de werkprocessen. Ik ben een technicus en wil alles weten van producten. Hoe lassen de werkplaatsmedewerkers? Waarom kiezen ze juist voor roestvast staal bij dekkranen van grote zeilschepen en motorboten? Wordt het product daar niet duurder door? Ik heb gemerkt dat de medewerkers ter plaatse hun producten goed doordenken.’

Wat viel je tegen? ‘De complexiteit van het ontwerpen en het parametrisch tekenen. Dat ging Johannes een stuk beter af. Voor ontwerpers is parametrisch tekenen met behulp van software een uitkomst. Digitaal is er veel mogelijk. Je kiest voor een aantal aandachts-

Docent Jaap Verhage (62), docent bij de opleiding Werktuigbouwkunde. Student Johannes van Slooten (21), vierdejaars Werktuigbouwkunde.


18

‘Op mijn leeftijd leer je niet meer zo snel bij’ Ook met je voeten in de klei? Geef je op via mijnnhl.nl/xpers of xpers@nhl.nl. En lees hier de beoordeling van Johannes.

punten en voert informatie in. De computer tekent en berekent vervolgens het ontwerp of de constructie.’

Wat viel je op? ‘De goede verstandhouding tussen de twaalf medewerkers van Hydromar onderling; en tussen Johannes en zijn stagebegeleider. Ook ik werd ik erg gastvrij ontvangen. Johannes wordt goed begeleid en zijn collega’s staan voor hem klaar. En ze zijn ook erg enthousiast over hem. Ik heb hem geadviseerd dat wanneer hij de mogelijkheid ziet na zijn studie bij Hydromar aan de slag te kunnen, hij dat moet doen. Werktuigbouwkundigen zijn schaars op de arbeidsmarkt. Of ik zelf zou kunnen meedraaien binnen een bedrijf als Hydromar? Ik denk van wel. Hoewel het alweer zo’n twintig jaar geleden is dat ik in het bedrijfsleven

werkte, als productontwikkelaar. Ik doe nu ook nog toegepast onderzoek en kom nog veel bij bedrijven over de vloer. Je zou kunnen zeggen dat ik dus nog altijd met mijn voeten in de klei sta. Natuurlijk wordt er nu meer gebruik gemaakt van computers ten opzichte van toen. Maar dat is juist een verbetering. Dat maakt de werkwijze reproduceerbaar.’

Wat ga je voortaan anders doen? ‘Ik vind het voor elke stagebegeleider een aanrader een dagje mee te lopen met een stagiair. Om te ervaren wat hij of zij nu écht doet. Ook doe je zo nieuwe contacten op en kom je in aanraking met nieuwe technieken en producten. Het is altijd interessant te zien welke keuzes werktuigbouwkundigen op de werkvloer maken, hoe ze op locatie ontwerpen en con-

strueren. Maar om nu te zeggen dat ik door deze ervaring heel anders les ga geven… Dat niet. Wel kan ik putten uit nieuwe inspiratie. Tijdens mijn lezingen en lessen maak ik graag gebruik van praktijkvoorbeelden. Om het begrijpelijk te houden. Met werktuigbouwkunde wordt je verhaal al snel te technisch. Maar mede dankzij mijn ervaring bij Hydromar kan ik vertellen hoe er ergens een klepje opengaat en vervolgens een complete loopplank met led-verlichting en touwen uitschuift. Of dat er jachten bestaan van twee miljoen euro per strekkende meter. Geweldig toch?’

Hoe zou je jezelf beoordelen? ‘Ik heb natuurlijk niet parametrisch getekend. Voor de rest kan ik mezelf moeilijk beoordelen. Dat moet Johannes maar doen.’


19 e n Annett a v s ip t t ie eindocen en? Dr s m is o d m t n e ie je n nde . rpleegku Wat mag e V e t n e Geriatrie c o n d e , g ie g in n lo to Keu de Geron n u k g e le Verp

Dementie, en dan?

dementieendan.nl

‘In de campagneweek over dementie kan ik de documentaire van Ireen Van Ditshuyzen zeker aanraden. Ik heb al wat beelden mogen zien en het ziet er prachtig uit. De documentaire is gemaakt om meer kennis over en een betere behandeling en bejegening van dementiepatiënten te bewerkstelligen.’

Tweeluik DementieEnDan (Ned 2, 23 en 24 september om 21.00 uur)

Ervaringsverhalen ‘Nederland vergrijst, dus ook voor collega’s buiten mijn vakgebied is het de moeite waard om zich in ouderen te verdiepen. Op deze site staan alle projecten in het kader van ouderenzorg. Vooral de ervaringsverhalen van ouderen zijn de moeite waard. Zij weten zelf namelijk heel goed wat ze nodig hebben.’

nationaalprogramma ouderenzorg.nl

Heb je zelf tips? Reageer op mijnnhl.nl/xpers

‘De Campagne DementieEnDan, dit jaar van 20 tot 29 september, belicht hoopgevende ontwikkelingen op het gebied van dementie. Internationaal onderzoek komt aan bod, maar het gaat vooral over laagdrempelige oplossingen. Denk aan ontmoetingscentra in de wijk, muziek als bron van herinneringen en het belang van goede voeding. Interessant!’

Prachtige docu


20

e h c s i t i Kr e i t c e fl e r

accred s g n i l l e t s De in

itatie

Kwaliteit van onderwijs is een groot goed. Daarover zal iedereen het eens zijn. Met de instellingsaccreditatie leggen we de kwaliteit van ons onderwijs onder een vergrootglas. Met als beloning: hopelijk een positieve beoordeling. Wat is een instellingsaccreditatie? In 2011 kondigde de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) aan de instellingsbrede toetsing van kwaliteitszorg uit te voeren bij alle universiteiten en hogescholen. De NHL bereidt zich voor op een beoordeling in 2013. ‘Dit vraagt het nodige van collega’s’, stelt Corrie Sinia, projectleider Instellingsaccreditatie bij de NHL. ‘Met name omdat we een eenduidig verhaal van de NHL willen neerzetten. Een positief oordeel van de NVAO bewijst dat onze interne kwaliteitszorg op orde is. Dat we de kwaliteit van onderwijs borgen en hebben laten zien hóe we dat doen. Met deze enorme klus zijn we een jaar geleden gestart. En dit jaar moet het dan echt gebeuren.’

We hebben toch al een opleidingsaccreditatie? ‘Het voordeel van de instellingsaccreditatie is dat we op instellingsniveau naar kwaliteit kijken. Hierdoor kan de opleidingsaccreditatie inhoudelijker worden’, zegt Corrie. ‘Ook is deze accreditatie goed voor het imago van de NHL, omdat een positieve beoordeling een extra bevestiging van onze goede kwaliteit is.’ Diane Keizer, lid College van Bestuur, vult aan: ‘Collega’s werken met hart en ziel aan het primaire proces, het onderwijs. De uitdaging is om dat op instellingsniveau te presenteren. Begrip voor elkaar is daarbij belangrijk, zodat we samen kunnen laten zien wat de toegevoegde waarde in kwaliteit is op alle niveaus.’ Corrie: ‘Om instellingsbreed aan de normen te voldoen, moeten we de dialoog aangaan. Waarom maak je bepaalde keuzes binnen een instituut? Waarom doen we dingen anders? Dat proberen we voor de NVAO en onszelf in kaart te brengen.’


in de diepte

21

Saxion: de ervaringsdeskundige Saxion heeft in juni 2012 als eerste hogeschool in Nederland een instellingsaccreditatie positief beoordeeld gekregen. Paul Nieuwenhuis, hoofd Bureau Kwaliteitszorg bij Saxion, vertelt: ‘Ruim tien jaar geleden formuleerden we bij Saxion een kwaliteitsbeleid, dat we tot op heden hanteren. Al die jaren hebben we in kwaliteitszorg geïnvesteerd en dat betaalt zich terug in het positieve oordeel bij de instellingstoets. Dit oordeel is zes jaar geldig, maar we gaan nu niet achterover leunen. We hebben aanbevelingen meegekregen en werken continu aan verbetering. De basis voor een goede kwaliteitszorg is zelfbewustzijn. Iedereen in de organisatie weet dat je regelmatig in de spiegel moet kijken; de meesten doen dat ook. Mijn tip

is dan ook: evalueer jezelf. Want er zijn continu ontwikkelingen gaande, ook in jouw specialisme. Als je daar met elkaar naar kijkt, kom je vanzelf tot verbetering.’

Erkennen ‘De meeste hogescholen hebben een bepaalde werkwijze, een samenspel tussen de lagen in de organisatie. Het is belangrijk dat inzichtelijk te hebben. Laat zien hoe je samenwerkt, wat het moet opleveren, welke stappen je van elkaar verwacht. En maak regelmatig de balans op. Wat het ons heeft opgeleverd? De bevestiging dat onze kwaliteitszorg goed loopt. We gaan dus verder op de ingeslagen weg. Dat wil zeggen: mensen in beweging krijgen en waar nodig op een andere manier werken. Want zowel de goede kanten als de kwetsbaarheden moet je durven erkennen en benoemen. Dan weet je welke doelen je samen kunt realiseren.’

Werkt ons beleid en is iedereen op de hoogte? ‘Deze vraag is de kern van de instellingsaccreditatie’, licht Corrie toe. ‘Omdat we een flinke organisatie zijn, is het lastig om kwaliteit voor alle 74 opleidingen te garanderen. Om een beter beeld te krijgen van hoe we het doen, hebben we een analyse gemaakt. Daarbij hebben we naar thema’s gekeken die ook bij de accreditatie aan bod komen, zoals toetsing. Alle instituten hebben zelf analyses uitgevoerd. Daaruit zijn grote verschillen naar voren gekomen. Logisch, want elke opleiding heeft een eigen context. En als NHL willen we geen eenheidsworst. Tegelijkertijd staan we wel met zijn allen voor één kwaliteitsniveau. Met goede communicatie willen we ervoor zorgen dat iedereen weet heeft van de kwaliteitsnormen. Om dat in goede banen te leiden, hebben we projectgroepen instellingsaccreditatie in het leven geroepen. Eén voor de NHL als geheel, daarnaast

‘Het is lastig om kwaliteit voor alle 74 opleidingen te garanderen’ heeft elk instituut een eigen projectgroep. De projectleiders informeren alle collega’s over de instellingsaccreditatie, het kwaliteitsbeleid en de normen.’

Wat staat ons dit jaar te wachten? De NVAO buigt zich in het najaar over de beoordeling van onze instelling. Het niveau van de kwaliteitszorg wordt vastgesteld op basis van meerdere


22

Ons kapitaal Siebren Baars, docent Bouwtechniek bij de NHL en architect, is ervan overtuigd dat we de vruchten gaan plukken van de instellingsaccreditatie. ‘Ik, en met mij heel veel docenten, zijn gericht op de inhoud van het onderwijs. Daarin investeren we veel tijd. Met de dingen eromheen, zoals vastlegging van onderwijsprogramma’s, hebben we niet zo veel. Toch besef ik dat het juist de randvoorwaarden zijn die ons werk mogelijk maken. De onderwijsinhoud is het kapitaal van onze instelling. Maar waar staat dat materiaal opgeslagen? Hoe kwetsbaar is ons aanbod? Veel informatie en kennis is persoonsgebonden. Daar zie ik verbeterpunten. Het is mooi dat de instellingsaccreditatie een impuls geeft aan onze bewustwording. Die helpt ons te focussen. Het kost tijd om kritisch naar onze eigen programma’s te kijken, dat kan een drempel zijn. De kunst is het niet te complex te maken. Goede evaluaties en implementatie van verbeteringen vormen daarbij de kern. Door open te staan voor verbetering plukken we ook daarna de vruchten. En dat maakt ons vak alleen maar leuker! De instellingsaccreditatie moet overigens geen doel op zich worden. Het bewust werken aan onze kwaliteit en dat met trots kunnen aantonen, daar gaat het om. Zo verbeteren we ons aanbod en ons primaire doel: de studenten naar het gewenste eindniveau brengen.’ Meer weten? Kijk op Mijnnhl bij de groep Instellingsaccreditatie NHL voor achtergrondinformatie en het project NHL.

‘De instellingsaccreditatie moet geen doel op zich worden’

bezoeken door de NVAO en een kritische reflectie van de NHL. Concreet gaat de toets over de volgende thema’s: onderwijs, onderwijs & onderzoek, internationalisering, personeel, functiebeperking en voorzieningen. De commissie wil bijvoorbeeld de volgende zaken weten: Wat is de visie van de NHL op de onderwijskwaliteit? Welke resultaten behaalt de NHL? Zorgt de NHL dat opleidingen waar nodig systematisch verbeteren? Is er sprake van een kwaliteitscultuur? Corrie: ‘Het is belangrijk dat we dit samen doen, want elke medewerker draagt bij aan kwaliteit. Zo zijn de Onderwijs Servicebureaus bijvoorbeeld verantwoordelijk voor goede archivering van afstudeermaterialen. En houden docenten elkaar scherp als het gaat om de kwaliteit van toetsen.’

Wat als de uitslag tegenvalt? ‘Natuurlijk kleven er ook nadelen aan de instellingsaccreditatie’, weet Corrie. ‘We zijn een grote instelling met veel diversiteit, dus het is een uitdaging om als geheel aan het accreditatiekader te voldoen. Bovendien is het niet makkelijk om kritisch naar jezelf te kijken. De dingen die verbetering nodig hebben, kunnen ook een drempel vormen. Het zou een enorme teleurstelling zijn als we het niet halen. Ik zie niet anders dan collega’s die zeer betrokken zijn en zich een slag in de rondte werken. Het is prachtig als dat bekroond wordt met een keurmerk. Daarom werken we nu hard om die kwaliteit aantoonbaar te maken. Die kwaliteit is van ons allemaal, en het is een uitdaging om dat op te pakken. Ik zou willen zeggen: weet waar je het voor doet, en doe het samen. En laten we vooral oog hebben voor wat we goed doen, want tot dusver hebben we het altijd goed gedaan. We zijn eerlijk, open en wat we beloven dat doen we ook. Daar mogen we op vertrouwen.’


23

s e r u g fi & s t Fac O-raad)

(Bron: HB

Onderwijsaanbod

De NHL bood in 2012 76 opleidingen aan in 113 varianten (voltijd/deeltijd en duaal), 61 bacheloropleidingen, 11 masters en 4 associate degrees.

Visitaties De volgende opleidingen zijn in 2012 gevisiteerd: B Scheepsbouwkunde en Ad Maritieme Techniek, B Opleiding tot Verpleegkundige, B Culturele en Maatschappelijke Vorming, M Leraar Theologie. De NVAO, de accrediterende instantie, heeft voor een deel van de visitaties al een positief besluit afgegeven. In de loop van 2013 zal de NVAO de resterende beoordelingen uitvoeren.

Oordeel Keuzegids Een combinatie van studentenoordelen, het oordeel van experts en cijfermatige informatie als slagingspercentages. In de keuzegids worden hogescholen en opleidingen beoordeeld op een aantal criteria. De NHL stond met zes opleidingen op een eerste plaats in de Keuzegids HBO Voltijd 2013. Het gaat om de opleidingen Docent Theater, Ocean Technology, Maritiem Officier, Scheepsbouwkunde/Maritieme Techniek, Docent Beeldende Kunst & Vormgeving en European Studies.


24 Bijblijven, jezelf blijven ontwikkelen en uitdagen. We weten allemaal hoe belangrijk het is! Een collega vertelt over de opleiding of cursus waar hij of zij mee bezig is.

in ontwikk eling Lolkje van der Kooi (51) doet de master Pedagogiek bij de NHL.

Waarom deze opleiding? ‘Mijn afdelings-

Wat leer je? ‘In elk geval leer ik begrijpen

hoofd stelde het voor, en aanvankelijk had ik een klein duwtje in de rug nodig. Ik ben kunstenaar en wist dat als ik de master zou volgen, ik twee jaar lang geen tijd zou hebben om te tekenen. Nadat ik de keuze goed had overdacht, besloot ik ervoor te gaan. Wat me over de streep trok? Ik werk al heel lang bij de NHL, maar weet eigenlijk weinig van onderwijs. Van de bijscholing en cursussen heb ik veel geleerd, maar ik had behoefte aan iets stevigers.’

waar het gedachtegoed van de opleiding vandaan komt. En welke grote denkers en historische lijnen eraan vooraf gingen. Erg interessant. Het vraaggestuurd onderwijs binnen de opleiding CMD is een bijzonder concept, dat studenten veel vrijheid geeft. Ik vind het een mooie en goede vorm van onderwijs. Ik ben er blij mee en bovendien ben ik trots dat we ermee werken. Tegelijkertijd zie ik dat niet elke student kan omgaan met de vrijheid die bij vraaggestuurd onderwijs hoort. Sommige studenten hebben moeite doelen te stellen en te halen. Daarom wil ik graag een hulpmiddel voor studenten ontwikkelen en hen strategieën aanreiken, zodat ze beter keuzes kunnen maken. Ik wil ze helpen door ze een overzicht te geven van alle mogelijkheden binnen, buiten en na de opleiding. En hoe ze hun studie kunnen aanpakken en monitoren.’

Over Lolkje Docent Communication & Multimedia Design (CMD). Volgt de master Pedagogiek. Bij de NHL in Groningen, Zernikepark 10. Cursusduur 2 jaar. Toelatingscriteria cursus bachelor, minimaal fase 3 ‘Stages of concern’ (m.b.t. de status van je professionele ontwikkeling).

Wat levert het je op? ‘De master Pedagogiek is een zeer praktijkgerichte opleiding. Ik kan alles wat ik leer meteen toepassen. Zo merk ik in


25 ‘Ik raad iedereen aan een studie sámen te doen’

gesprekken met studenten dat ik al veel tips kan geven. Omdat ik nu zelf onderzoek doe, begrijp ik het onderzoeksproces beter en kan ik studenten helpen bij het opzetten van hun onderzoek. Ook biedt de master veel op het gebied van zelfregulatie. Voor mijn onderzoek licht ik de hele opleiding door en leer ik alle ins en outs kennen. En dankzij de module Organisatiekunde hoop ik beter te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan.’

Wat vind je ervan? ‘De master bevalt erg goed en het kost me geen enkele moeite om er al mijn beschikbare tijd aan te besteden. Ik vind het zo interessant dat ik, als het even kan, iets ga lezen of doen. Ik heb er vooraf goed over nagedacht en ga er nu echt voor. Ik had verwacht dat de inhoud van het lesprogramma theoretischer zou zijn, maar

het is juist praktisch en mensgericht. Dat maakt het voor mij makkelijker.’

Wat zijn plus- en minpunten? ‘Het eerste half jaar viel de begeleiding tegen en dat is anders dan ik gewend ben. Ik geef mijn studenten altijd feedback als ze ergens niet uitkomen. Nu ervaar ik hoe het is als je meer alleen moet doen en proactief moet zijn. Het is goed dat ik alles waarmee onze studenten in aanraking komen, aan den lijve ondervind. Gelukkig heb ik de begeleiding inmiddels goed kunnen regelen. Wat ik iedereen kan aanbevelen, is de studie samen met een collega volgen. We reizen samen en overleggen onderweg veel over inhoudelijke zaken. En ondersteunen elkaar in alles.’

In elke XPERS lees je over een collega die een opleiding of cursus volgt. Omdat de NHL blijvend wil investeren in de ontwikkeling van medewerkers, is een aantal jaar geleden de Professionaliseringsacademie gestart.

Het aanbod van de Professionaliseringsacademie richt zich op jouw rol als docent, studieloopbaanbegeleider en/of onderzoeker. Het aanbod ontstaat vanuit de concrete behoefte van afdelingen: wat speelt er in de toekomst? Waar hebben meerdere docenten behoefte aan? Wat komt er uit de plangesprekken?

Meer weten? Kijk in de gebruikers­groep op mijnnhl.nl

Professionaliseringsacademie


26 3), rkamp (6 e o B n a J van conomie. Drie tips E n e k ie echn decaan T

Linzensoep Invalkracht

Heb je zelf tips? Reageer op mijnnhl.nl/xpers Ook voor meer tips.

‘Elke maandagavond bezoek ik een filmhuisfilm in bioscoop ForumImages. Dat doe ik samen met enkele van de vijftig leden van een vrijblijvende filmclub. We gaan soms op pad, borrelen en bekijken samen films. Mijn interesse gaat vooral uit naar films over het onderwijs, zoals “Monsieur Lazhard” over een Algerijnse vluchteling die als invalkracht zijn leerlingen helpt.’

ForumImages, Hereplein 73, Groningen

‘Een mooie expositie van kunsten uit de Sovjet Unie ten tijde van Stalin. Interessant om te zien hoe die periode in kunst wordt geïdealiseerd. Het gaat van kleine kunstwerken tot een schilderij van zeven bij vier meter.’

‘Balans tussen inspanning en ontspanning is belangrijk. Ik ga graag op vakantie naar Castelluccio di Norcia. Het dorpje ligt op een vlakte tussen Umbrië en Le Marche en is grotendeels onontdekt door toeristen. Daardoor ademt het nog de traditionele Italiaanse sfeer. Eén van de lokale specialiteiten is linzensoep. Het dorp is niet alleen omringt door de adembenemende bergen van de Piano Grande. Er zijjn ook velden vol linzen, die de lokale bevolking verbouwt.’

Drents Museum Assen Tot 9 juni 2013

Castelluccio di Norcia, Umbrië, Italië

De Sovjet Mythe


27 Hoe goe Dit keer d ken jij je colleg Steef Ste eneken (5a’s? 8), bo veldbiolo sbeheerder en og sinds 2004.

Buiten zijn is genieten. En hard werken, want bosbeheerder Steef steekt graag de handen uit de mouwen. ‘Als bosbeheerder geef ik adviezen en werk ik mee aan het onderhoud van een aantal bossen in Roden. Het is leuk om met de natuurbeheerders het veld in te gaan en met je handen bezig te zijn. We wisselen wetenschappelijke informatie uit en een deel daarvan neem ik weer mee naar mijn werk. Of mee naar huis. Daar ligt nu overigens een grote berg openhaardhout. Tja, soms moeten er ook bomen uit.’

Goed luisteren ‘Buiten het bosbeheer houd ik me bezig met de inventarisaties, zoals vogelinventarisatie op zang. Ik lees er vreselijk veel over en bezoek daarnaast graag symposia over bijvoorbeeld biogeochemische cycli, wat inhoudt dat alles wat in de bodem gebeurt bepalend is voor wat er groeit. Ik vind de natuur ontzettend interessant en geniet ervan om buiten te zijn. Of ik nou bezig ben, wandel of lekker op het strand lig... Het is geen werk, het is vooral betekenisvol.’

‘Het is geen werk ’ Benieuwd wat Steef op de afdeling Exacte Vakken doet? Kijk op pagina 2


s r e k n i l b t ui

rpers e w t n o , s e Bo k n ward e A i y N m n e e d s a r L Ac elme H H N n e e i d t s r i r o Ch jes vo d l e e b e van d

Bij een award-uitreiking horen bijzondere awards. Dus vroeg de organisatie van de NHL Academy Award Christien Helmers en Nienke Bos, tweedejaars studenten Beeldende Kunst & Vormgeving, om deze te ontwerpen. Christien ontwierp de award voor de juryprijs, een beeldje van massief keramiek. Nienke maakte de award voor de winnaar van de publieksprijs van was.

Eigen draai Al acht jaar ontwerpen studenten de beeldjes voor de NHL Academy Award.Christien: ‘Erg leuk om te doen! De opdracht is vrij strikt, maar ik heb er toch mijn eigen draai aan kunnen geven. Zo heb ik het zwaard en de hoed van “mijn” award van geslagen staal gemaakt. Dat kostte me wel wat extra tijd. Maar omdat ik helemaal bij ben met mijn studie heeft het me geen stress opgeleverd.’

NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief.

xpers 03-2013  
xpers 03-2013  

xpers is het personeelsmagazine van de NHL Hogeschool. Op mijnnhl.nl kun je reageren op het magazine en vind je bonusmateriaal, zoals extra...

Advertisement