Page 1

#01 2012

s r e

Personeelsmagazine van NHL Hogeschool

Sanne Gaastra:

p x

‘Hoe goed werkt een college op vrijdagochtend?’

Docent wordt student Hoe bevalt dat Jaap Ikink?

Studeren en werken Jasper Postma leeft zich in.

e d g u r b r Ove tiekloof a r e n ge HL

25 jaar N


2 collega’s? ltje Ken jij jeen kennis met Je We makan (36) k Bornem Maritieme Technrie Docent ingscoördinato & opleidoktober 2011 Sinds 1 Na bijna tien jaar op verschillende jachtwerven en ontwerpbureaus te hebben gewerkt maakte Jeltje vorig jaar de overstap naar het onderwijs.

e i t a n i b De comechniek, van t ement manag ensen en m Benieuwd wat Jeltje naast haar werk doet? Kijk op pagina 27.

‘De keuze voor scheepsbouw lijkt logisch, maar is het voor mij niet. Mijn vader en oom hebben een scheepswerf en juist daarom heb ik altijd gezegd dat ik wat anders wilde gaan doen. Maar de liefde voor jachten was er nou eenmaal. Ik werkte als ontwerper en projectcoördinator, met jachten vanaf veertig meter. De techniek bleef boeien en schepen bouwen is teamwerk, maar ik wilde graag nog meer aandacht aan kwaliteit en mensen kunnen geven. Zo kwam ik in het onderwijs terecht.’

Niet kneuterig ‘Ik houd van afwisseling en veel verschillende prikkels, dus ik vroeg me af of jaar in jaar uit hetzelfde vakkenpakket mij niet zou vervelen. Dat zal ik voorlopig niet weten, want al snel kwam de taak van opleidingscoördinator op mijn pad. Daar besteed ik nu zo’n 75 procent van mijn tijd aan. De overige tijd werk ik als docent. Erg leuk, want nu kan ik ook mijn leidinggevende ervaring gebruiken.’


3 6

m toriu Audi 10 Rengerslaan ber 2012, 20 septem 15.00 uur van dr. ir.

rede m De inaugurele lector Zonnestroo Bert Plomp, Het lecbij de NHL. door & Vervoer 2011 opgericht erzoek toraat is in Energieond de NHL en . De focus Nederland Centrum mtechnolo ligt op zonnestroo daarvan in integratie . En het gie en de en gebouwen m woningen van zonnestroo lokale gebruik voertuigen en , in gebouwen . vaartuigen

ratie De inaugu . & Vervoer) nestroom

overzicht van Bekijk het ctoraten op nhl.nl/le lectoraten

rs in cijfe den geschud NHL 80 han de lectoren bij de n op jaarbasis 1 van raties van lectore ugu 4 ina ten bij de NHL sen wijn, lectora , 9 fles ken 19 (14 boe otje) eaus uto erstofa 24 cad 1 wat

in gesprek

9

8

ie otivat er m ra ov

r te voo Ruimidualiteit iv ind

st e Gaa Sann

8

ring en van verande na (29) houdt heeft ze Daardoor Sanne Gaastra lol in haar studenten. eigenwijze nog steeds elke dag omdat ik vier jaar NHL graag. Misschien werk. ‘Ik creëer .’ me snel verveel ? en educatie

stra (29)

Sanne Gaa

n in Leeuwarde en getogen tieweGeboren Groningen NHL en Communica Woont in tie aan de Communica Doceert RUG Sowijs n aan de tenschappe social media-lab aan de RUG hter van het appen Medeopric tiewetensch Communica Studeerde gaastra

Volg Sanne

op Twitter:

de NHL.’

NHL. nog bij de voor later zit je Vier jaar je het interessant op vier Hoe houd baan lijkt nog nauwelijks snel me Ik verveel jezelf? ‘Mijn ik begon. kansen

toen jij met jeugd . Voor de klas d nieuwe jaar geleden, ik voortduren zo geboren onderwijzer daardoor omweg ben niet eens en creëer ik dat zelf ‘Ik ben geen niks. Via een vier school Soms heb me eigenlijk op de afgelopen en voor mezelf. staan leek Na de middelbare als ik terugkijk gedaan toch beland. ka, maar mijn e dingen door, maar er gelukkig financiële door Zuid-Ameri veel verschillend zit vol energie. Als Ik jaar heb ik en wilde geen wilde ik reizen uitgewerkt. ben ik snel bij een het gevaarlijk ik tijdelijk nieuwe ideeën een leuk idee, vader vond Ik heb Daarom ben me belt met het ander. Het geld een collega bijdrage leveren. komt vaak de gaan werken. het werk Van het één tiebureau bij Verkeerskun te porren. maar ik vond communica van t aan projecten tiewetenelkaar gekregen, rkt met collega’s heb meegewerk ik niet bij om Communica project. , samengewe Na mijn ik besloot en Bouwkunde in Groningen. in een provinciaalsubsidie zo leuk dat in eidingen een te gaan studeren Randstad. Ik wilde stel voor de Welzijnsopl schappen ik naar de een projectvoor het social zover is het ontstaan, Doordat ik studie verhuisde gaan werken, maar , is Sowijs tie dat ik tie om het comheb geschreven opleiding Communica de communica gevraagd Ik werd .’ van de Groningen media-lab nooit gekomen. voor de gemeente heb opgericht Of studenten eleid de NHL me. samen met municatieb Daarna benaderde , dat is toch te schrijven. “Onderwijs werken: wilde ik voor ze

Wat heb

k in gespreaastra Sanne G stra houdt van eigen-

ast te anne Gaa l enthousi Docente S . En is sne n te n e d u gereide st krijgen.

en op gesprek ik. Ik ging me dat ik mij?”, dacht niks voor . Ik realiseerde wel aan. enthousiast sprak me was meteen het onderwijs me had vergist: Vooral bij

intussenuditorium In het avan lector Bert Plomp (Zon-

6

n

warde

Leeu

@sanne

in beeld

12

ar

25 ja

13

van rig bestaan Het 25-ja groots gevierd de NHL is de centrale hal in

NHL

12

in 25 jaar de NHL zich Hoe heeft Een beeldreportage ting ontwikkeld? , de huisves over de mensen ormen. en de studiev

Ontmoeten

Promotie

Eerstejaars

warden bouw in Leeude open De nieuw zich door kenmerkt nte stijl en transpara

mensen

traat

Tesselschades

in beeldNHL 25 jaar n op het gebied van

ge ntwikkelin vormen. Over de o en studie g in st ve is u h mensen,

Jaren ‘80

lling

Op Tersche

huisvesting 25 19

), soonr ja (44 ent Per Theate n Rijn ), doc opleiding Quinte Docent a (35 de tips vanr opleiding Torensmkeling bij af. Drie ide Merlijn Ontwik fotogra studiele tips van ionele nalist en fess Drie & Pro lance jour lijke én free CMD

15

tore.

24 18

14

Luisteren

Digitaal

Kweekvijver n in

Oud-studente actie

een profes‘Tryater heeft maakt aanpak en

sionele ie en, e voorstelling e animat toegankelijk cultuur. Scherp in de Friese

verweven regelmatig Ken Sirer vandat trots input Ik ben op‘Met de RSAonze devan maakteten oud-studen n Robinson bemachtige iedere die rol leiding een een animatie de Weerd, Maritzien. moeten de cast. in zou d, docent scherpe eenafgestudeer maar net nog geeft Robinson onproductie.’ huidige hetdeze van in speelt analyse em en waarom derwijssyste Omke met niet meer op deze tijd dat inTryater de oktober tipje van Vanaf r Plus een werkt.Wanja we novembe 16 gaan welke kant sluier:tournee,

dstalige

Nederlan op?’ met ling in Stadsboventite

een van de ‘Meeuw is elen” mooiste “exportartik Friesland. van de provincie taboend, soms Spraakmake ieder d, maar in doorbreken enorm goede geval een talent. voor Fries kweekvijver voorstelling Deze nieuwe van Jek ten onder regie den Lourens van Velden en weer zo’n Akker belooft rstelling typische Meeuw-voo

rg denHarmoEducatio schouwbu en Changing nie insLeeuward paradigm

te worden!’

van Billy the Kid aterr Meeuw Jeugdthe decembe school 12-14 uw2012 in Stadsscho in burg de Harmonie en Leeuward

Voorstelling opdracht

en

magische ‘Een theatrale NHL-mede ochtend voor hun (klein)kinde werkers en Naast tot 15 jaar. ren van 3 is er voorstelling een korte die opdracht een theatrale NHLdoor het je bezoekers En: je kunt gebouw voert. te aan je kinderen werkplek laten zien!’

Lang… en Nog Heel 10 Zaterdag gelukkig r 2012, 10.00 novembe an Rengersla uur, NHL en 10 Leeuward

e in de diept

r op tips? Reagee Heb je zelf mijnnhl.nl/xpers meer tips. Ook voor

r op tips? Reagee Heb je zelf mijnnhl.nl/xpers van Gerrit. meer tips

Ook voor

studievorm

blijven leren

stellingen langer de de klas. kennis voor Ook onderwijsin wachter van kunnen profiteren van den veel meer als gids, wegwijzer, vol de ideeën Stel je op wei in die enorme van de vernieuwen‘De inrichting begeleider en student Delver: De leerling jongeren. is vaak traditioinformatie. nodig.’ kennis nog steeds van het onderwijs hebben je hebben de elver neel: docenten groep. @BamberD er, directeur Kaag (38)die naar de , beschikspuien betrokken doJeugd trendwatch Paula en ppij.nl de techniek & Welzijn dankzij Zorg over nieuwe enmaatscha us voor www.media Docent Maar soms sneller ctiecurs van het idingskunde ken studenten t de man of Begele onderdelen de introdu bij de stijgt bepaalde kennis dan studeer op zoek en Als dat lukt, nieuwe ‘Ik ben ik ben zelf lverversen. centen de klas. Scholieren vind je ervan? onderwijs; kheden en de bedrijfsinte fase vrouw voor kans leermogelij deWat dat werkenergie . De eerste gegaan naar oplei-moeten erg Zoeken naar daar enthousiast studenten is dus belangrijk deze en te n. Los daarvan Het e generaties, bijiets mee ligentie. Waarom heb ik inmiddels daar en uitdaginge g die ruimte omligt verschillend de master interesse zeker een van geen ik kom, is dat en nieuwe generaties ding? ‘Mijnkrijgen volgens Bontekonin hoe verder is deze opleiding mensen Meki Je krijgt draait het van Volgens zorgen de en krijgen.’ doen.’ afgerond kennis collega’s. voor begeleiden le visie generaties pakken. En het wordt. De must. ‘Terwijl verder wolken ander aanrader een graag Spiritue begeleiom. ‘Nieuwe leuker het update ik mijmaar Lekker dit als geen pre, hoe toepaskrijgen palet aan is voor een Newwilde Meki heeft daarin vernieuwt, kan ik direct in eerste een breed een als het goed generaik opdoe Ik dachtsneller kijken .wereld Met zijn bedrijf met games ruimte is mijn n aangereikt; voorgaande p- tijd en die kun je binnen begrepen. mensen Torensma dingsvorme minder ur. jongeontwikkelen Beter ‘Pieter van de door de supervisoro Hij met werken uit enkel sen. Bovendien eigen weg maar e bedrijfscultu in het van aandocentenmaar die kunstenaar. Dat hebben Team, dat instantie je van éndruk, kt altijd verrijking hij dertig vader, ties opgebouwd nemen zij over. bezinning. ‘We zijn het volgen creatievoor deze opleiding Groningen, waarin om Poolse bij mij. En na is, goed de financiële Het NHL. Goed gemaa bestaat, adviseert‘Games makeninons leiding deaan heel past goed schilderijen bedrijven studenten. het dat door is en ze maakt danken Wat nog vitaal nd te soms ook grootste Om zorgen rug inzetbaar weer vergoed we kiezen je je spir en Open beleid. meer is, willen Beplattela de honderd wordt niet doen.ben leuk om zelf master pje en bedrijven Haagse te innovatieve Master deecologische niks de het vraag zijn Wat dat niet bij en ‘Ik ver, het is heel leren reclamefilm niet crisis En: levencoach ik uit erkend het wolken Ik gebruikeven we beter deop ‘Een soort in Nederland. Zo datkwam supervisor, visie van onderwijs als naar en mooite zijn. ervoor ze ons verkiezen in Nijmegen.’ Aikidorituele de in liggen unde de kwaliteit er student iseens en vooral Om d!skundige.’ en, betoogt ‘Een gaan,fantastisch kanvan een Duitse regelmatig zich weleens waarom samenwerk geleidingsk erde voren komt begeleiding erg goed bijvoorbeel van te laten ervaringen verhaal dat kijkennaar werk Maar wel achteruit mijn gerenomme zijn de voor oplossing: voorzitter is al De één docente. studenten.’ boven te maken maar geschreven met platsluit de zij op zoek mijmaster schrijfster. internationa het Poolse je? ‘Deze zo ruimte Daarnaast blijkt dat op volgens geven. gesprekken Ga-dit Bestuur rol leer afspeelt vend. Op gemaakt. toren. Dan Wat en die invan College levensvieen grotere ideeën. Auteur hetpen toonaange dedesupervisornieuwe dan studenten De herinnering aan bij mijn unde ik bezig met boek tijdens om onderzoek teland. inhoud ey, oprichter dit verder zijn naar eigenschap eerlijksta-en minde slag plusidingsk de ruimte zitten:gaat moment ben zijn - eler ze aan en dat collega’s gaan educatie n hem NHL Geef over hoofdrolsp beslotennoemde jaar vin Pretor-Pinn ireBegele de Wat ontwikkelin 25 jaarWe van sie en ik denk seerste appreciatio jongeren opleiding. op van Master actuele Jeugd en is er specifieke aandacht ‘Het creativiteit. documenta Cloud en naar viering ie een l van Nijmegen als steen begeleiding doen hun op van de iets aan kunnen teeyepunten? nu nog een NHL voor Hogeschoo zijn zich Die isin niet zo sterk. pelen daar ook inspiratie heid, transparant het is inderdaad met zijn, complexe werk. Binnen de belang organisategen het zijnWaar: van de nieuwste en biedt ik didactisch die van binnen zoon society, vormen ngen de belangen zoek vond mijn en jaar maar uiteren coaching, zelf op te steen, is daar hebben.’ wordt Hoe groter Ik bekijk en ze vraagstukke Duur: 2,5 r, voor de kenmerkenen Educatie’ is een Laat beschikbaa om eerlijk niet kijkboek.’ coaching geschieden hetsupervisie fasen; deinmiddels dit leuke het isopener. vakgebied. Maar zag ik drie van van ‘Jeugd ogen!’ de informatie Supervisie, van een thesis decor grote de moeite hoe lastiger zijn ties. andere van Opbouw: die daargeneratie. en sowieso ook metdie bruikbare bieden van eeuw schrijven zijn nu aard en naar gewerkt middelen jaar annheim ejongeren twintigste zijngaan erzoek dat expertisege en vijf de aan ing vanover We look like Aikido/M al.’ onoverkom zijn. Voor waard!’ wonen praktijkond van de zes zeintervisie that Er is een toenegastspreker bekijken al,als een niet eenworden. e levensverha Clouds Hoe en hetdat riteria: hbo-opleid Anita er nog niet: l. De reden? Köhler echt;kunnen de keningezet gebeurt ontroerend ze belangen Daarbij bij dan van mensen Ik heb gedaan Toelatingsc hogeschoo r, Soms Beteren aan verdergaan onderzoek. probleem. zou things hun ouders onderwerp. lijk het in het begeleiden gelukkige circulair nney nsma.nl dan ook aanraad ons gewoon bij doen envak, maar ervaring mende behoefte waarop jongeren leren. anders Pretor-Pi in één games pietertore studenten niet centraal iksteen Gavin verstopt wat op voor proces wijze van over eigenlijk socialer zijn de het zijn van en Steen kunnen staat invoering i moeten nis over skundige ze ergens niet tevreden watslimmer n rond de Mysliwsk begeleiding dé werkwijze is.’ als ze erde exWieslaw eerlijk zeggen weet je als Ook vraagstukke bedrijven uitkomst maken vakken.’ hebben vergen gecombine wat allede al vinden. Daar vooraf niet brede scholen heeft op deze terreinen Jane McGonig NHL veel experwat aan.’ pertise. De en lectoraten via opleidingen deze verder uitbouwen. en zal tise in huis

creatief Eerlijk ende kracht van de

vind je op Meer foto’s nhl.nl/25jaar

Op het water

rit Bijblijven, van Ger jezelf blijven tips Drie ontwikkelen n. en uitdage We weten hoe allemaal het belangrijk is! Een collega over Bamber Delver vertelt (50) ng opleidi ‘Besef dat jederol verandert’ waar of cursus zeker zij mee als docenthij of Tip? ‘Je bent maar niet belangrijk, bezig is. ruimte niet minder of poortzouGeef ze de allesweter

Studys

r op tips? Reagee Heb je zelf mijnnhl.nl/xpers meer tips. Ook voor

k

In gespre

rkoper

kve ks, boe

Roo

als stil te staan aan even iedereen verandeontstaat bij met weerstand het te maken of ben ringen. Heeft van het oude, het loslaten over de enthousiast dus je echt niet ‘Het heeft inhoud? Delver: leeftijd, maar met g niet te maken Wees nieuwsgieri met houding. van jongeren. naar de leefwereld en af en toe opletten Luisteren, dan kom houden, eens je mond je zeker eind. Je hoeft onje een heel ren aan alle niet te vergaloppeweet wel wat er Maar dat line hypes. hoor ik regelmatig speelt. Zo studenten blij zijn als docenten . Maar ze meenemen hun laptop openhet dat met beseffen niet webcam aangaat, klappen de studiegede brakke waardoor wereld rest van de Dat noot én de en luisteren. mee kan kijken handig om maar wel is niet erg, te weten!’

s mijnnhl.nl/xper 5jaar generatiekloof? dag op nhl.nl/2 Ervaar jij een de jubileum filmpje van Bekijk het

elandHet studi leert schap stimu ren samen stude

xpers #01

15

rh ireren doo tellingen. Laat je insp r en voors u tu ra e lit k) a (v filmpjes,

17

rol ten k de ‘Maaan studeenr’ v grot n we f? ugge overbr iekloo Hoe generat de

16

Danny

inning (25) Meki voor bez

‘Maak

tijd

discusstuderen, als je fris is onmisbaar siëren; het mijn blijven. Binnen rs om en bij wilt medewerke bedrijf mogen 70 procent maximaal die reden zijn.’ declarabel van hun tijd kic New business @dannyme media consultant, en nieuwe r r, onderneme opiniemake

Tip? ‘Lezen,

Y Generatie (1985 – 2000)

d dat ze zo beveilig we dat erkers, maar ren, omdat voor alle medew ties voor te lang vergade Een tablet kunnen. Veel Het komt in veel organisa ies. (Erniet online zijn. ende generat l gewend en nu eenmaa irritaties tussen verschill Bamber Delver ning, en zorgt voor igen Aart Bonteko van de diverse naar de kracht varings)deskund zoeken liever luisteren.’ met Danny Meki filmpje liet ‘Het begint de NHL een generaties. lezing bij vroeg mix van

van de jongeren kenmerken of hun eerste Wat zijn de op de NHL kt? die rondlopen op de arbeidsmar stappen zetten meest opvallende eit is hun werk Authenticit afwisselend . Ze willen zaken op eigenschap ruimte om creatieve in plaats en vooral te pakken manier aan hun eigen hoort’. Hiërarchie zoals het respect van ‘doen suffig, wederzijds heel vinden ze werksfeer positieve en een open, niet van politieke Ze houden belangrijk. mooier voorstellen en zaken ze vergankelijk spelletjes vinden Kennis dan ze zijn. om te delen. en vooral

aanwezigen een bij uitstek zien en de De NHL is Vooral docenten studenten De meeste wat ze zagen. generaties. Y (1985 – lastig; zij verzonnen generatie vonden dat in een van behoren tot bij. “Hij is grootste deel d. er van alles rs 2000) en het ze bijvoorbeel en medewerke de flow”, zeiden simpelweg de docenten pragmauit van de Terwijl studenten den: “Het is maakt deel of de verbin’ vraag beantwoord tische generatie X. Maar levert die playbackt”. een jongen dende generatie op? Anders dat echt problemen generard: is er een Extremen de kloof volgens geformulee heeft Bamber Delver, leefOverigens zoveel met tiekloof? Volgens en directeur niet eens atcher Delver kloof tusvoor jeugdtrendw ‘Want de Academie tijd te maken. en de oudste van de Nationale ij, is er sen de studenten het algemeen Maatschapp Media en sprake van is over regelmatig generatie studenten inderdaad tussen studenten die gat tussen kleiner dan van rond het een gapend docenten ‘Ik merkte en startende en hun docenten. ik tijdens mijn toen heel duidelijk

Saopleveren. mooie resultaten best of both ijk heeft dat je tot the men kom Waarschijnl g: ‘Er is vaak . Oude dertig. worlds.’ Bontekoninnodig om tot met bewijsdrang minte maken gesprek hebben daar een goed beter dere docenten te komen.’ dus zij kunnen die ontdekking in de der last van, zich verplaatsen gierig loslaten en psychoOrganisatie Wees nieuws het contact jongeren.’ g sluit zich Helaas verloopt niet altijd Bontekonin loog Aart Y-junioren ‘Ik zie dat tussen generaties ‘Ik zie vaak met daarbij aan. Meki : klik hebben zo soepel. bij het een opvallende optreden van de protestgeVóór problemen vitale senioren van innovaties. zijn verschillendoorvoeren kan komen, elkaars neratie. Daarvoor tot stand ze herkennen innovatie worden. Dat de redenen: niet wilng’, het zich moet er geschoond van het ‘vrijheidsdra afstand nemen aan de bestaande betekent: hebben id len aanpassen Als beslissers delen gedrevenhe bestaande. cultuur, ze aan de bestaande elkaars duidelijkniet bijgedragen en waarderen ze die meestal lijken aan generaties situatie, willen natuurlijk, heid. Beide . Dat is heel van elkaar vernietigen dat ze veel . Mensen Meki te voelen constructief Ook Danny als: maar niet kunnen leren.’ met argumenten gestart met vijftiende komen dan tijd/geld dat (25), op zijn wel hoeveel n, heeft gemerkt “Weet je de totvaak onderneme hebben in met 50-plussers we gestoken systeem?” contact het g van dit ‘De verschillen standkomin gaan over prettig verloopt. er geen sprake zou moeten dat Zijn Terwijl het zijn zo groot, e innovaties. e. Inhoudelijk de voorgesteld is van concurrenti zijn er uiteren? Dan moeten het verbetering Meki raadt maar en qua werkwijze gaan!’ verschillen, we ervoor hele aard ook grote kunnen juist die extremen

16

Aart Bontekoning (63)

‘Energieverlies? Doe er iets aan!’

d tijdens lies? Bijvoorbeel of door teveel Tip? ‘Energiever vergadering anderen of een te lange Vraag aan ief werk? zij net administrat Vaak hebben zo ervaren. vergae en lang zij het ook van bureaucrati het aan de zoveel last dat iemand zijn ze blij deren en en psycholoog orde stelt.’ Werk ing Organisatie @bontekon van Generaties! xpert, auteur erk.nl generatie-e Generatiew partner bij in uitvoering,

in de klei

20

n rhale ie veroeger’ o o M v ‘ ver o in Miks Welzijn voor het zet zich in organisatie van de geinwoners welzijn van en senioren d. meente Skarsterlân Lemsterlan in de gemeente geven advies rs De medewerke activiteiten en organiseren jongekinderen, met en voor n en senioren. ren, volwassene brengen leerbedrijf Vanuit ons derde- en tweede-, we eerste-, onder bij studenten is vierdejaars mix van studenten stage Miks. Die aanpak. Mijn zien een nieuwe kans om te was een mooie praktijk.’ in de hoe dat uitpakt

het? ‘Ik vond Hoe was om weer

mooi wat het machtig mee te maken is. van dichtbij van stagelopen de essentie andere dag onder voor Ik heb die bij een dialezing geholpen

weinig van , waar ze ontvangen herinvan ging om de het Joure orziesnapte. Het De ouderen over de vervoersvo jaar geleden. de dicatie van hebben we nu en vijftig de activiningen. Samen waarna ouderen organiseren zelf. Miks el ingevuld, mogelijk papierwink naar ld teiten zoveel terug moest ik snel weer vooral, bijvoorbee faciliteert voor de bijeenkomde dialezing.’ en door ruimte r te stellen het sten beschikbaa je op? ‘Dat dat over thema’s. Wat viel vindt van mee te denken jf het leuk Miks gebruik stagebedri zijn. Als stagiair Daarbij maakt Joure en netwerk in stagiairs kritisch zoals het haar grote hadden accepteren De ouderen kun je alles hoe over omgeving. mee meer dan is. Of je denkt Er waren beter kan. er zin in! toekomst op de dialezing het in de stage van vijftig mensen tijdens mijn . Zelfs mensen Ik heb me naar aanleiafgekomen mooide met kritisch opgesteld e brief in de negentig, vroeger. Het die onduidelijk is over ding van Ik zei: het ste verhalen elkaar dat iedereen van de gemeente. mevrouw viel me op Miks deze onderling, dat zou ouderen goed kende; de helpen, maar ook de medewerniet heeft kunnen maar vooral zijn als het en de ouderen.’ het niet beter Dat had kers van Miks geweest? nodig was Manon gelukje geleerd? onze student rd. Ook Wat heb bewustwording. gesignalee kan kig ook al meer wat Miks ‘Het was je heel werk moet in te zij had gevraagd In het sociaal bij de daar verandering Zo was ik doen om flexibel zijn. koffie en brengen.’ druk met dialezing ging ik tussendoor stoelen en stof tot na-– een oudere bood met Wat dat je nog in gesprek een brief ‘Ik merkte Ze had denken? mevrouw. Skarsterlân van de gemeente

pte in de die atiekloof De genedreskundigen

NHL: drie f. Generatie n de kloo ruggen va rb ve o t e over h

21

n studente res. n van stagead s hore hun voor geleider aat op ? Tijd Stagebe eraan toeg in het echt dag de een hoe het gaat het neemt hoe ent over. Maar : de doc student een test k van de stageple

docent WelJaap Ikink, liep idingen, zijnsople mee in het een dagje En hij is ouderenwerk. iast. laaiend enthous ‘Bij je stage? Waar liep Joure. Deze

n ken, doe lezen, kij collega’s Tips van un favoriete websites,

20 docent WelzijnsIkink (47), Docent Jaap student Culopleidingen Veenstra, Student Manon pelijke Vorming tureel Maatschap (3e jaars)

in de kleik Jaap Ikin

ir. ordt stagia Docent w t? a lt d Hoe beva

2012

2 binnenwerk 4 in het kort 23 inperspectief 24 blijven leren 26 lifehacking 27 buitenwerk 28 uitblinkers

Kom je het Layar-icoon tegen? Dan staat je op de linker- en/of rechterpagina een extraatje te wachten. Via de Layar-app vind je meer informatie en bonusmateriaal. Download Layar in de Google Play Store of Apple App Store en open de Layar-app op je tablet of smartphone. Houd het apparaat boven een pagina waar het Layar-icoon te zien is en klik op het scherm. Als de button in beeld verschijnt, kun je verder lezen/kijken.

xpers is het personeelsmagazine van NHL Hogeschool. Redactie: Lucienne Krijthe en Selma Steenwelle (NHL Hogeschool), Esther Berendsen en Nynke Wielenga (LVB Networks).

Coördinatie: LVB Networks, Amersfoort. Eindredactie: Lucienne Krijthe en Selma Steenwelle (NHL Hogeschool)

Ontwerp en vormgeving: Walter van Kalsbeek (LVB Networks). Fotografie: Henri Vos (Schietgraag).

Suggesties? Vragen? Mail naar xpers@nhl.nl

Colofon

7

intussen


4

1

Een personeelsmagazine? Dat klinkt ouderwets. ‘Dat

is het zeker niet. In dit blad maken we koppelingen met digitale media en evenementen die binnen onze hogeschool plaatsvinden. Op die manier versterken alle middelen elkaar. Ik zou zeggen: lees, liefst met je smartphone paraat, en ontdek.’

2

Wat is het doel van het magazine? ‘Delen en verbin-

den. Er gebeuren veel bijzondere dingen hier op de NHL. Een personeelsmagazine is een mooi middel om dit te delen, elkaar te inspireren en ontwikkelingen en tips uit te wisselen. Op papier, maar zeker ook digitaal!

n a a n vrage it

55) Voorz

ink ( Willem Sm

Ook lees je in verschillende rubrieken over onze expertisegebieden, dit keer Jeugd en Educatie. En uiteraard is er in dit nummer aandacht voor ons 25-jarig jubileum.’

3

Wat deed u 25 jaar geleden? ‘Ik was dertig jaar oud

en zette de eerste stappen op de arbeidsmarkt. In die tijd werkte ik als economisch beleidsmedewerker bij de provincie Groningen. Het was een dynamische tijd. Een tijd van ontdekken.’

4

Wat staat de NHL de komende 25 jaar te wachten? ‘De afgelopen 25 jaar hadden we te maken met de informatierevo-

L

estuur NH

e van B ter Colleg

lutie. Inmiddels heeft de docent niet langer het monopolie op onderwijs. Het draait steeds meer om coaching van studenten. Studenten en docenten zullen de komende jaren nog meer gaan samenwerken. Daarbij zal de NHL faciliteren. Ik realiseer me dat we als hogeschool het tempo moeten verhogen en dat doen we ook. Zo hebben we forse investeringen in het dataverkeer gedaan. Volgend voorjaar presenteren we bovendien de eerste Dag van de digitale didactiek. Op die manier geven we vernieuwende ideeën van docenten en studenten een kans. Overigens ben ik ervan overtuigd dat de rol van de docent groot blijft; hij weet hoe jongeren leren.’

Kindertheater De opleiding Docent Theater heeft in het kader van het 25-jarig bestaan van de NHL kindervoorstellingen bedacht. Datum? 10 november. Thema? ‘Nog Heel Lang’. Nog Heel Lang, de musical Leeftijd: 3-6 jaar Wat gebeurt er als poppen en mensen niet dezelfde taal spreken? Een voorstelling en workshop poppen maken. Nog Heel Lang, de cadeautjesfabriek Leeftijd: 7-10 jaar De kinderen worden met de broertjes Kinkel meegenomen naar de cadeautjesfabriek. Wat zijn de jongens van plan? De Battle Leeftijd: 11-15 jaar Acteurs en dansers battlen over verschillende onderwerpen die het publiek mag kiezen. Meedoen mag!

Meld je aan op nhl.nl/25jaar

Symfonie NNO bij de NHL

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is langsgeweest bij de NHL. Vanwege het 25-jarig bestaan gaf hét symfonieorkest van het Noorden 1 november een concert in de ontvangsthal van de NHL in Leeuwarden. Het NNO speelde twee topstukken uit de balletgeschiedenis: ‘Boléro’ van Maurice Ravel en ‘De Vuurvogel’ van Igor Stravinsky. Ten


5 Doen waar je goed in bent Medewerkers en studenten die meer willen maken van studieloopbaanbegeleiding (SLB) zijn aan het goede adres bij de lunchbijeenkomst van Spread the word over talent. Het thema is ‘Kiezen voor je talent en doen waar je goed in bent’. Een thema dat ook bijzondere aandacht krijgt in het Strategisch Plan 2012-2015 van de NHL. De bijeenkomst wordt geleid door Djoerd Hiemstra, seniordocent en promovendus op het thema Talentgericht ontwikkelen. En Luk Dewulf, auteur van onder andere ‘Ik kies voor mijn Talent’ en ‘Radicaal kiezen voor waar je goed in bent!’. Aansluitend kun je deelnemen aan de intervisiebijeenkomst/verdiepingsworkshop voor medewerkers.

Win kaarten voor Soldaat van Oranje Het Concert

Kiezen voor je talent en doen waar je goed in bent, 6 december, 12.00 – 13.00 uur.

foto: Patricia Steur

orkest slotte bracht het orkest Liszt’s ‘Totentanz’ ten uitvoering. Het NNO wordt geleid door topdirigent Michel Tabchnik. Het College van Bestuur had voor dit evenement alle medewerkers en hun partners uitgenodigd. Net als studenten, oud-medewerkers, leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo, decanen en diverse relaties.

Vanwege het 150-jarig bestaan van het Noord Nederlands Orkest mag de NHL vijf keer twee vrijkaarten voor Soldaat van Oranje – Het Concert verloten. Het 86-koppige orkest staat onder leiding van dirigent Gregory Charette. En speelt samen met solisten Angela Groothuizen, Charly Luske, Joost Marsman en Janneke Brakels nummers uit de musical Soldaat van Oranje.

Kans maken op deze vrijkaarten? Reageer dan voor 8 november via xpers@nhl.nl.

Soldaat van Oranje – Het Concert, 9 november, De Lawei in Drachten.


6

m u i r o t i d Au n e d r a w Leeu

in cijfers hud den gesc n a h 80 L bij de NH n e r o t c 1 van de le arbasis ja p o n e r o s van lect ie t a r u g u 4 ina L bij de NH n e t a r o t 19 lec n wijn, e s s e fl 9 , 4 boeken 1 ( s u a e d 24 c1awaterstofautootje)


intussen

De inaugurele rede van dr. ir. Bert Plomp, lector Zonnestroom & Vervoer bij de NHL. Het lectoraat is in 2011 opgericht door de NHL en Energieonderzoek Centrum Nederland. De focus ligt op zonnestroomtechnologie en de integratie daarvan in woningen en gebouwen. En het lokale gebruik van zonnestroom in gebouwen, voertuigen en vaartuigen.

Bekijk het overzicht van lectoraten op nhl.nl/lectoraten

Rengerslaan 10 20 september 2012, 15.00 uur

7


8

Sanne Gaastra (29) Geboren en getogen in Leeuwarden Woont in Groningen Doceert Communicatie aan de NHL en Communicatiewetenschappen aan de RUG Medeoprichter van het social media-lab Sowijs Studeerde Communicatiewetenschappen aan de RUG

Volg Sanne op Twitter: @sannegaastra


in gesprek

9

ie t a v i t o m r e v o a r t s a a G e n n a S

r o o v e t m i u R t i e t i l a u d i v i d in

Sanne Gaastra (29) houdt van verandering en eigenwijze studenten. Daardoor heeft ze na vier jaar NHL nog steeds elke dag lol in haar werk. ‘Ik creëer graag. Misschien omdat ik me snel verveel.’ Wat heb jij met jeugd en educatie? ‘Ik ben geen geboren onderwijzer. Voor de klas staan leek me eigenlijk niks. Via een omweg ben ik er gelukkig toch beland. Na de middelbare school wilde ik reizen door Zuid-Amerika, maar mijn vader vond het gevaarlijk en wilde geen financiële bijdrage leveren. Daarom ben ik tijdelijk bij een communicatiebureau gaan werken. Het geld heb ik niet bij elkaar gekregen, maar ik vond het werk zo leuk dat ik besloot om Communicatiewetenschappen te gaan studeren in Groningen. Na mijn studie verhuisde ik naar de Randstad. Ik wilde in de communicatie gaan werken, maar zover is het nooit gekomen. Ik werd gevraagd om het communicatiebeleid voor de gemeente Groningen te schrijven. Daarna benaderde de NHL me. Of ik voor ze wilde werken: “Onderwijs, dat is toch

niks voor mij?”, dacht ik. Ik ging op gesprek en was meteen enthousiast. Ik realiseerde me dat ik me had vergist: het onderwijs sprak me wel aan. Vooral bij de NHL.’

Vier jaar later zit je nog bij de NHL. Hoe houd je het interessant voor jezelf? ‘Mijn baan lijkt nog nauwelijks op vier jaar geleden, toen ik begon. Ik verveel me snel en creëer daardoor voortdurend nieuwe kansen voor mezelf. Soms heb ik dat zelf niet eens zo door, maar als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar heb ik veel verschillende dingen gedaan en nieuwe ideeën uitgewerkt. Ik zit vol energie. Als een collega me belt met een leuk idee, ben ik snel te porren. Van het één komt vaak het ander. Ik heb meegewerkt aan projecten bij Verkeerskunde en Bouwkunde, samengewerkt met collega’s van de Welzijnsopleidingen in een provinciaal project. Doordat ik een projectvoorstel voor een subsidie heb geschreven, is Sowijs ontstaan, het social media-lab van de opleiding Communicatie dat ik samen met studenten heb opgericht .’


10 ‘Als een st u

dent een a fwijkend id ee heeft, denk ik: Le uk, laat m aar horen’

Hoe vind jij aansluiting bij studenten? ‘Lesgeven doe ik vooral op gevoel. Natuurlijk heb ik het nodige geleerd over vakdidactiek en groepsdynamiek, maar daar ben ik in mijn colleges niet bewust mee bezig. Dankzij mijn ervaring voel ik aan hoe ik een groep studenten of een individuele student mee moet krijgen. Ik ben zelf enthousiast over mijn vak en probeer ook enthousiasme in studenten los te maken. De interactie met studenten is voor mij enorm belangrijk. Ik word blij als ik de hogeschool binnenloop en het enthousiasme en de energie van de studenten voel. De ene student zit in een hoekje te bellen, de ander rent met een werkstuk langs, of ze staan in een groepje te praten. Als ik de studenten zie, verschijnt er een lach op mijn gezicht en denk ik: laat deze dag maar beginnen! Vooral het ongedwongene van studenten vind ik leuk. Hoe open ze naar me zijn en dat ze bijna allemaal op hun eigen manier te inspireren zijn.’

Hoe inspireren studenten en jij elkaar? ‘Mijn doel is dat een student iets leert en zelf gaat nadenken over zijn vak en visie daarop. Het lokaal uitloopt met het idee “ik maak er wat van”, terwijl hij er eerder misschien geen zin in had. Daarbij moet ruimte zijn voor individualiteit. Als een student geen essay wil schrijven, maar

Sanne Gaastra stelt: Over vijf jaar zijn ‘live’ hoorcolleges niet meer nodig. Alles wat digitaal aangeboden kan worden, is dan alleen online te vinden. De school wordt een inspiratieplek waar studenten en docenten brainstormen en samenwerken.

Geef je mening op mijnnhl.nl/xpers

een ander idee heeft, denk ik: “Leuk, laat maar horen!” Ik vind het heel goed dat studenten via de NHL veel praktijkervaring kunnen opdoen. Dat wordt door het werkveld ook gezien. Wel moet het leerproces van de student voorop blijven staan. Studenten moeten ook fouten kunnen maken. Maar de opdrachtgever wil natuurlijk de beste kwaliteit. Dat is een spanningsveld. Ook omdat de NHL het geld dat ermee verdiend wordt goed kan gebruiken. Dus ook de studenten.’

Wat vind je van het Nederlandse onderwijsbeleid? ‘Door de bezuinigingen en daaruit voortvloeiende regels kiezen sommige studenten ervoor om niet verder te studeren. Dat vind ik jammer. Verdieping moet mogelijk zijn voor wie daar de capaciteit voor en interesse in heeft. Ik hoop dat studenten in de toekomst kunnen blijven kiezen. Jongeren hebben steeds minder tijd om foute keuzes te maken, terwijl ze fouten moeten kunnen maken. Het is zo zonde als ze blijven steken in een studie waar ze ongelukkig van worden omdat ze geen geld hebben om over te stappen. Een jaartje flierefluiten in je studententijd is heus geen ramp, ook daar leer je van.’

Hoe sta je tegenover digitalisering in het onderwijs? ‘Digitalisering van het onderwijs is een feit en zal steeds verder doorzetten. Ik vind dat een mooie en kansrijke ontwikkeling. Je kunt als hogeschool Blackboard aanbieden, maar studenten gaan hun eigen gang, kiezen hun eigen weg. Daar ga ik als docent in mee. Bijvoorbeeld door Facebook te gebruiken om te communiceren met studenten. De functie van het klaslokaal is aan het veranderen. Ik probeer social media in mijn les te integreren, maar vind ook: wie naar de les komt, doet mee. Ik zie dat veel studenten zich niet bewust zijn van de mogelijke consequenties van social media. Ze hebben er geen weet van wat er met hun (zoek)gegevens gebeurt. Als ik ernaar vraag, blijkt het hen ook niet zoveel uit te maken. Het is goed ze daar


in gesprek

bewust van te maken. Ook als hogeschool. Hoe daarmee om te gaan, ook voor collega’s. Regels opleggen zal niet werken.’

digitale leeromgeving bieden veel kansen. Ik geef ook les op de Rijksuniversiteit Groningen. Ze hebben daar een pilot gedaan waarin ze hoorcolleges hebben gefilmd. Studenten konden die colleges online terugkijken wanneer het hen uitkwam. Bij een evaluatie van deze pilot bleek ik de enige docent te zijn die er enthousiast over was. Ik probeer vanuit de student te denken, en vraag me dan af hoe goed een student op vrijdagochtend naar je college luistert. Laat hem liever zijn eigen tijd kiezen. Een digitale leeromgeving is een goed middel om studenten te bereiken. Zo hielden twee collega’s laatst een vragenuur over het tentamen van die week via Facebook. Maar het is niet de enige manier om studenten te bereiken. Een docent die uit het blote hoofd prachtig kan vertellen, en daarmee studenten enthousiast krijgt, kan net zoveel betekenen.’

Hoe ziet het hoger onderwijs er over 25 jaar uit? ‘In het meest extreme geval komen studenten over 25 jaar niet meer naar de hogeschool om met elkaar naar de docent te luisteren. Dan is het een inspiratieplek waar studenten en docenten brainstormen en samenwerken. Alles wat digitaal aangeboden kan worden, is alleen online te vinden. Dat heeft ook een keerzijde; sommige studenten kunnen zoveel vrijheid niet aan. De afstand tot de student neemt in elk geval toe en hiermee neemt ook de individualisering toe. Die afstand vraagt om een zekere discipline. Kijk maar naar een concept als flexibel werken. Het is nog maar de vraag of studenten die discipline kunnen opbrengen. Vooral eerstejaars. Maar als onderwijsinstelling moet je meegaan met de tijd, met de behoeftes van de student. Alleen zo kun je tot vernieuwing komen. Over deze materie voeren wij op de opleiding pittige discussies. De gamification van het onderwijs is momenteel een hot item bij de NHL. En het College van Bestuur heeft ons als lectoraat Social Media gevraagd of we ons over de mogelijkheden van social media en digitale technieken in het onderwijs kunnen buigen. Het is goed dat we als hogeschool zo met digitalisering bezig zijn.’

Wie zou jij graag terugzien in deze rubriek? Meld het ons via mijnnhl.nl/xpers

Hoe ver moet je volgens jou als hogeschool meegaan in digitalisering van het onderwijs? ‘Social media en een

11


12

2

L H N r a 5 ja Hoe heeft de NHL zich in 25 jaar ontwikkeld? Een beeldreportage over de mensen, de huisvesting en de studievormen.

Jaren ‘80

Tesselschadestraat

De nieuwbouw in Leeuwarden kenmerkt zich door de open en transparante stijl

Op Terschelling

huisvesting


in beeld

13

Eerstejaars

Promotie

Ontmoeten

mensen

Het 25-jarig bestaan van de NHL is groots gevierd in de centrale hal


14 Het studielandschap stimuleert samen studeren Luisteren

Digitaal

In gesprek

Meer foto’s vind je op nhl.nl/25jaar

studievorm

Op het water


15 Drie

ooks, b

errit R tips van G

Beter met games

Beter dan echt; Hoe games ons gelukkiger, slimmer en socialer maken Jane McGonigal

Het Poolse platteland ‘Een fantastisch mooi geschreven verhaal dat zich afspeelt op het Poolse platteland. De herinneringen van de hoofdrolspeler stapelen zich op als steen op steen, en vormen tegen het decor van de geschiedenis van de twintigste eeuw zijn ontroerende levensverhaal.’

Steen op steen Wieslaw Mysliwski

Lekker wolken kijken ‘We zijn altijd druk, maar soms is het heel goed om even niks te doen. Op je rug liggen en naar de wolken kijken bijvoorbeeld! Om zo ruimte te maken voor nieuwe ideeën. Auteur Gavin Pretor-Pinney, oprichter van de Cloud appreciation society, biedt inspiratie in dit leuke kijkboek.’

Clouds that look like things Gavin Pretor-Pinney

Heb je zelf tips? Reageer op mijnnhl.nl/xpers Ook voor meer tips van Gerrit.

‘Games maken ons creatiever, innovatiever en zorgen ervoor dat we beter leren samenwerken, betoogt de schrijfster. De voorzitter van het College van Bestuur noemde dit boek tijdens de viering van 25 jaar NHL en het is inderdaad een eyeopener. Ik bekijk mijn zoon nu met andere ogen!’

ystore.

per Stud oekverko


16

gen we g u r b r e v Hoe o neratiekloof? de ge

ki (25)

Danny Me

inning’

oor bez aak tijd v

‘M

Tip? ‘Lezen, studeren, discussiëren; het is onmisbaar als je fris en bij wilt blijven. Binnen mijn bedrijf mogen medewerkers om die reden maximaal 70 procent van hun tijd declarabel zijn.’ @dannymekic New business en nieuwe media consultant, opiniemaker, ondernemer

k a a ‘M n a v

Een tablet voor alle medewerkers, maar zo beveiligd dat ze niet online kunnen. Veel te lang vergaderen, omdat we dat nu eenmaal gewend zijn. Het komt in veel organisaties voor en zorgt voor irritaties tussen verschillende generaties. (Ervarings)deskundigen Aart Bontekoning, Bamber Delver en Danny Meki zoeken liever naar de kracht van de diverse generaties. ‘Het begint met luisteren.’

Generatie Y (1985 – 2000) Wat zijn de kenmerken van de jongeren die rondlopen op de NHL of hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt? Authenticiteit is hun meest opvallende eigenschap. Ze willen afwisselend werk en vooral creatieve ruimte om zaken op hun eigen manier aan te pakken in plaats van ‘doen zoals het hoort’. Hiërarchie vinden ze suffig, wederzijds respect en een open, positieve werksfeer heel belangrijk. Ze houden niet van politieke spelletjes en zaken mooier voorstellen dan ze zijn. Kennis vinden ze vergankelijk en vooral om te delen.

De NHL is bij uitstek een mix van generaties. De meeste studenten behoren tot generatie Y (1985 – 2000) en het grootste deel van de docenten en medewerkers maakt deel uit van de pragmatische generatie of de verbindende generatie X. Maar levert dat echt problemen op? Anders geformuleerd: is er een generatiekloof? Volgens Bamber Delver, jeugdtrendwatcher en directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, is er inderdaad regelmatig sprake van een gapend gat tussen studenten en hun docenten. ‘Ik merkte het heel duidelijk toen ik tijdens mijn

lezing bij de NHL een filmpje liet zien en de aanwezigen vroeg wat ze zagen. Vooral docenten vonden dat lastig; zij verzonnen er van alles bij. “Hij is in een flow”, zeiden ze bijvoorbeeld. Terwijl studenten simpelweg de vraag beantwoordden: “Het is een jongen die playbackt”.’

Extremen Overigens heeft de kloof volgens Delver niet eens zoveel met leeftijd te maken. ‘Want de kloof tussen de studenten en de oudste generatie is over het algemeen kleiner dan die tussen studenten en startende docenten van rond


l o r de n e t n e d u t s ’ r e t o r g

in de diepte

de dertig. Waarschijnlijk heeft dat te maken met bewijsdrang. Oudere docenten hebben daar minder last van, dus zij kunnen beter loslaten en zich verplaatsen in de jongeren.’ Organisatiepsycholoog Aart Bontekoning sluit zich daarbij aan. ‘Ik zie dat Y-junioren een opvallende klik hebben met vitale senioren van de protestgeneratie. Daarvoor zijn verschillende redenen: ze herkennen elkaars ‘vrijheidsdrang’, het zich niet willen aanpassen aan de bestaande cultuur, ze delen gedrevenheid en waarderen elkaars duidelijkheid. Beide generaties lijken aan te voelen dat ze veel van elkaar kunnen leren.’ Ook Danny Meki (25), op zijn vijftiende gestart met ondernemen, heeft gemerkt dat het contact met 50-plussers vaak prettig verloopt. ‘De verschillen zijn zo groot, dat er geen sprake is van concurrentie. Inhoudelijk en qua werkwijze zijn er uiteraard ook grote verschillen, maar die extremen kunnen juist hele

17

mooie resultaten opleveren. Samen kom je tot the best of both worlds.’ Bontekoning: ‘Er is vaak een goed gesprek nodig om tot die ontdekking te komen.’

Wees nieuwsgierig Helaas verloopt het contact tussen generaties niet altijd zo soepel. Meki : ‘Ik zie vaak problemen optreden bij het doorvoeren van innovaties. Vóór innovatie tot stand kan komen, moet er geschoond worden. Dat betekent: afstand nemen van het bestaande. Als beslissers hebben bijgedragen aan de bestaande situatie, willen ze die meestal niet vernietigen. Dat is heel natuurlijk, maar niet constructief. Mensen komen dan met argumenten als: “Weet je wel hoeveel tijd/geld we gestoken hebben in de totstandkoming van dit systeem?” Terwijl het zou moeten gaan over de voorgestelde innovaties. Zijn het verbeteringen? Dan moeten we ervoor gaan!’ Meki raadt

Aart Bont

e

‘Energiev koning (63) e Doe er ie rlies? ts aan!’ Tip? ‘Energieverlies? Bijvoorbeeld tijdens een te lange vergadering of door teveel administratief werk? Vraag aan anderen of zij het ook zo ervaren. Vaak hebben zij net zoveel last van bureaucratie en lang vergaderen en zijn ze blij dat iemand het aan de orde stelt.’ @bontekoning Organisatiepsycholoog en generatie-expert, auteur van Generaties! Werk in uitvoering, partner bij Generatiewerk.nl


18

Ervaar jij een generatiekloof? mijnnhl.nl/xpers Bekijk het filmpje van de jubileumdag op nhl.nl/25jaar

iedereen aan even stil te staan als weerstand ontstaat bij veranderingen. Heeft het te maken met het loslaten van het oude, of ben je echt niet enthousiast over de inhoud? Delver: ‘Het heeft dus niet te maken met leeftijd, maar met houding. Wees nieuwsgierig naar de leefwereld van jongeren. Luisteren, opletten en af en toe eens je mond houden, dan kom je een heel eind. Je hoeft je zeker niet te vergalopperen aan alle online hypes. Maar weet wel wat er speelt. Zo hoor ik regelmatig dat docenten blij zijn als studenten hun laptop meenemen. Maar ze beseffen niet dat met het openklappen de webcam aangaat, waardoor de brakke studiegenoot én de rest van de wereld mee kan kijken en luisteren. Dat is niet erg, maar wel handig om te weten!’

Eerlijk en creatief Zoeken naar de kracht van de verschillende generaties, daar draait het volgens Bontekoning om. ‘Nieuwe generaties zorgen als het goed is voor een update van de door voorgaande generaties opgebouwde bedrijfscultuur. Wat nog vitaal is, nemen zij over. Wat dat niet meer is, willen ze

Jeugd en educatie Binnen de NHL is er specifieke aandacht voor de kenmerken van de nieuwste generatie. ‘Jeugd en Educatie’ is een van de zes expertisegebieden van de hogeschool. De reden? Er is een toenemende behoefte aan verdergaande kennis over de wijze waarop jongeren leren. Ook vraagstukken rond de invoering van brede scholen vergen gecombineerde expertise. De NHL heeft op deze terreinen via opleidingen en lectoraten veel expertise in huis en zal deze verder uitbouwen.

Bamber D

e

‘Besef dalver (50) t je rol ve rand

ert’

Tip? ‘Je bent als docent zeker niet minder belangrijk, maar niet langer de allesweter of poortwachter van kennis voor de klas. Stel je op als gids, wegwijzer, begeleider in die enorme wei vol informatie. De leerling en student hebben je nog steeds nodig.’ @BamberDelver Jeugd trendwatcher, directeur www.mediaenmaatschappij.nl verversen. Als dat lukt, stijgt de werkenergie en de bedrijfsintelligentie. Het is dus belangrijk dat nieuwe generaties die ruimte pakken. En krijgen.’ Meki heeft dit als geen ander begrepen. Met zijn bedrijf New Team, dat uit enkel jonge mensen bestaat, adviseert hij dertig van de honderd grootste bedrijven in Nederland. ‘Ik vraag bedrijven weleens waarom ze ons verkiezen boven de gerenommeerde kantoren. Dan blijkt dat zij op zoek zijn naar eigenschappen die in jongeren besloten zitten: eerlijkheid, transparantie en creativiteit. Hoe groter de belangen zijn, hoe lastiger het is om eerlijk te zijn. Voor jongeren zijn die grote belangen er nog niet: ze wonen gewoon bij hun ouders en ze kunnen eigenlijk niet anders dan eerlijk zeggen wat ze ergens van vinden. Daar hebben bedrijven wat aan.’

Geef ze de ruimte Ook onderwijsinstellingen zouden veel meer kunnen profiteren van de vernieuwende ideeën van jongeren. Delver: ‘De inrichting van het onderwijs is vaak traditioneel: docenten hebben de kennis en spuien die naar de groep. Maar dankzij de techniek beschikken studenten soms sneller over nieuwe kennis dan de man of vrouw voor de klas. Scholieren en studenten moeten de kans krijgen om daar iets mee te doen.’ Volgens Meki is dat geen pre, maar een must. ‘Terwijl de wereld sneller vernieuwt, krijgen docenten minder tijd en ruimte voor bezinning. Dat hebben we te danken aan de financiële crisis en het Haagse beleid. Om de kwaliteit van onderwijs niet achteruit te laten gaan, is er volgens mij maar één oplossing: studenten een grotere rol geven. Geef ze de ruimte om onderzoek te doen naar actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor hun vakgebied. Laat ze zelf op zoek gaan naar bruikbare informatie en een gastspreker over dat onderwerp. Soms gebeurt dat al, verstopt in één vak, maar het zou dé werkwijze moeten zijn voor alle vakken.’


19

t Persoon n e c o d , ) 5 rensma (3 leiding o p T o e jn li d r ij e b g van M twikkelin n O Drie tips le e n ograaf. t ssio o e f f n o r e P t s & rnali lijke lance jou e e r f n é CMD

Spirituele visie

pietertorensma.nl

Scherpe animatie

‘Een soort reclamefilmpje van een Duitse Aikidodocente. Maar wel erg goed gemaakt. Daarnaast sluit de inhoud aan bij mijn levensvisie en ik denk dat collega’s daar ook iets aan kunnen hebben.’

‘Met de input van Sir Ken Robinson maakte de RSA een animatie die iedere docent zou moeten zien. Robinson geeft een scherpe analyse van het huidige onderwijssysteem en waarom dat in deze tijd niet meer werkt. Plus een tipje van de sluier: welke kant gaan we op?’

Aikido/Mannheim van Anita Köhler

Changing Education paradigms

Goed gemaakt

Heb je zelf tips? Reageer op mijnnhl.nl/xpers Ook voor meer tips.

‘Pieter Torensma is mijn vader, én kunstenaar. Hij maakt schilderijen waarin zijn ecologische en spirituele visie op het leven naar voren komt en vooral internationaal is zijn werk toonaangevend. Op dit moment ben ik bezig met een documentaire over hem en zijn werk. Die is nu nog niet beschikbaar, maar uiteraard ook de moeite van het bekijken waard!’


20

nten van stude n re o h s res. r eleide n stagead u h p o Stagebeg t a a r raan toeg t? Tijd voo h c e t e hoe het e h gaat het in mt een dag de Maar hoe nee e docent d : t s e t n e e ent over. d u t s e d n va stageplek

e i o ‘Mo r e v o Jaap Ikink, docent Welzijnsopleidingen, liep een dagje mee in het ouderenwerk. En hij is laaiend enthousiast. Waar liep je stage? ‘Bij Miks Welzijn in Joure. Deze organisatie zet zich in voor het welzijn van inwoners van de gemeente Skarsterlân en senioren in de gemeente Lemsterland. De medewerkers geven advies en organiseren activiteiten met en voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Vanuit ons leerbedrijf brengen we eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars studenten onder bij Miks. Die mix van studenten is een nieuwe aanpak. Mijn stage was een mooie kans om te zien hoe dat uitpakt in de praktijk.’

Hoe was het? ‘Ik vond het machtig mooi om weer van dichtbij mee te maken wat de essentie van stagelopen is. Ik heb die dag onder andere geholpen bij een dialezing voor


in de klei

21

n e l a h r e v ’ r e g e o r v ouderen over het Joure van nu en vijftig jaar geleden. De ouderen organiseren de activiteiten zoveel mogelijk zelf. Miks faciliteert vooral, bijvoorbeeld door ruimte voor de bijeenkomsten beschikbaar te stellen en mee te denken over thema’s. Daarbij maakt Miks gebruik van haar grote netwerk in Joure en omgeving. De ouderen hadden er zin in! Er waren meer dan vijftig mensen op de dialezing afgekomen. Zelfs mensen van in de negentig, met de mooiste verhalen over vroeger. Het viel me op dat iedereen elkaar kende; de ouderen onderling, maar vooral ook de medewerkers van Miks en de ouderen.’

Wat heb je geleerd? ‘Het was meer bewustwording. In het sociaal werk moet je heel flexibel zijn. Zo was ik bij de dialezing druk met koffie en stoelen en ging ik tussendoor nog in gesprek met een oudere mevrouw. Ze had een brief van de gemeente Skarsterlân

ontvangen, waar ze weinig van snapte. Het ging om de herindicatie van de vervoersvoorzieningen. Samen hebben we de papierwinkel ingevuld, waarna ik snel weer terug moest naar de dialezing.’

Wat viel je op? ‘Dat het stagebedrijf het leuk vindt dat stagiairs kritisch zijn. Als stagiair kun je alles accepteren zoals het is. Of je denkt mee over hoe het in de toekomst beter kan. Ik heb me tijdens mijn stage kritisch opgesteld naar aanleiding van die onduidelijke brief van de gemeente. Ik zei: het is goed dat Miks deze mevrouw heeft kunnen helpen, maar zou het niet beter zijn als het niet nodig was geweest? Dat had onze student Manon gelukkig ook al gesignaleerd. Ook zij had gevraagd wat Miks kan doen om daar verandering in te brengen.’

Wat bood stof tot nadenken? ‘Ik merkte dat je –

Docent Jaap Ikink (47), docent Welzijnsopleidingen Student Manon Veenstra, student Cultureel Maatschappelijke Vorming (3e jaars)


22

‘Het ambacht op zich is nog heel herkenbaar, maar de problematiek is veel complexer’

Ook met je voeten in de klei? Geef je op via mijnnhl.nl/xpers. En lees hier de beoordeling van Manon.

in het sociaal werk – je niet “te goed” moet voelen om meer te doen dan alleen leuke activiteiten organiseren. Er komen veel randvoorwaarden bij kijken. Zo’n dialezing bijvoorbeeld die in een buurthuis wordt gehouden. Je bent niet klaar als de laatste oudere is vertrokken, dat ben je pas als je de beheerder hebt geholpen de ruimte weer om te bouwen. Ook stof tot nadenken: als stagiair maak je deel uit van de organisatie. Je gaat dus verder dan alleen je stageopdracht uitvoeren. Daarvan proberen we de stagiair wel te doordringen, en er is ook aandacht voor in de stagecompetenties. Toch wordt het in de praktijk wel eens een beetje vergeten.’

Wat viel je tegen? ‘Ik heb

begin jaren tachtig zelf stage gelopen en het uitvoerend werk tot eind jaren negentig gedaan. Het ambacht op zich vind ik nog heel herkenbaar, maar de problematiek waarmee studenten te maken krijgen, is veel complexer. Er is meer toezicht op wet- en regelgeving gekomen. Dat merkte ik onder meer bij het individuele gesprek met die oudere mevrouw. Een stagiair heeft niet altijd direct de benodigde kennis. Maar dat hoeft ook niet, regels veranderen immers continu. Onze taak als hogeschool is om de student te leren zichzelf die kennis zo snel mogelijk eigen te maken.’

Hoe zou je jezelf beoordelen? ‘Met een ruime voldoende. In het begin was ik een beetje onwennig. Ik had

wat moeite mijn plek te vinden. Het was echt even nodig dat me werd gezegd wat ik moest doen. Daarna nam ik zelf initiatief. En heb ik mijn handen uit de mouwen gestoken.’

Wat ga je voortaan anders doen? ‘Niet veel. Wel wil ik studenten ervan doordringen dat ze deel uitmaken van een organisatie. Dit is vooral een aandachtspunt voor eersteen tweedejaars. Een hoge mate van zelfstandigheid en kritisch blijven, zijn aandachtspunten voor ouderejaars. Ik wil nog duidelijker krijgen of ze voor hun afstudeerverslag gewoonweg de vraag van het stagebedrijf overnemen, of dat ze kritisch doorvragen. Pas dan onderzoeken ze wat de organisatie echt wil weten.’


ief

ct in perspe

23

n e r e d Stu rken en we Het resultaat telt De hogeschool

De langstudeerboete is van de baan, maar de financiële situatie van studenten is niet altijd rooskleurig. Werken is vaak noodzakelijk. Concerncontroller Jasper Postma (47), werkzaam op de afdeling Finance & Control van de NHL, over de consequenties voor de hogeschool, de docent en student.

‘Voor school telt in principe maar één ding: het resultaat van de student. Wij krijgen voor iedere student vier jaar betaald, plus een vijfde jaar als de student zijn diploma behaald. In principe is die vijf jaar voldoende om een vierjarige hbo-opleiding af te ronden. Ook met een bijbaan in de avonduren of weekenden. Als de “bijbaan” teveel tijd opslokt, kan dat een probleem opleveren.’

De student

Werkervaring plus ‘Veel ouders betalen het collegegeld, maar voor de extraatjes moet gewerkt worden. Lenen is ook een optie, maar dat ziet niet iedere student zitten. De kosten van die “extraatjes” kunnen overigens flink oplopen; een auto, uitgaan, vakanties, dure kleding… Iedere student heeft andere behoeften. Naast geld verdienen, heeft werken een ander voordeel: je doet de nodige werkervaring op. Ook al is het geen baan

in je toekomstige vakgebied, je went in ieder geval aan het werkproces, afspraken nakomen, et cetera. Een leuke extra, maar het opdoen van praktijkervaring zit ook in de hbo-opleidingen die wij aanbieden. Dus wat dat betreft is werken geen must. En hoe leerzaam de baan of eigen onderneming ook is, ik denk dat het jammer is als het ten koste gaat van de studie. Een diploma gaat een leven lang mee.’

De docent

Geen bezwaar ‘Zolang een bijbaan niet ten koste gaat van de studie, hebben docenten er geen bezwaar tegen. Het komt de zelfstandigheid van studenten ten goede. En nu zij steeds langer thuis blijven wonen, ontbreekt het daar nogal eens aan. Werken kan echter ook problemen opleveren, aangezien studenten steeds vaker een baan voor twee of drie dagen per week hebben. Ook een eigen bedrijfje zorgt vaak voor een verschuiving van prioriteiten. Tegelijkertijd zijn docenten gek op de praktijkervaring die deze jonge ondernemers inbrengen in de les. Het houdt hen scherp. Sterker nog: het is voor een docent bijna onmogelijk om op alle gebieden bij te blijven zonder de inbreng van dit soort actieve studenten.’


24 Bijblijven, jezelf blijven ontwikkelen en uitdagen. We weten allemaal hoe belangrijk het is! Een collega vertelt over de opleiding of cursus waar hij of zij mee bezig is.

blijven ler en Paula Kaag (38) Docent Zorg & Welzijn, betrokken bij de introductiecursus voor nieuwe docenten en studeert Begeleidingskunde Waarom deze opleiding? ‘Mijn interesse ligt bij het begeleiden van mensen en daarin wilde ik mij graag verder ontwikkelen. Ik dacht in eerste instantie aan de supervisoropleiding in Groningen, maar die wordt niet vergoed door de NHL. Zo kwam ik uit bij de Master Begeleidingskunde in Nijmegen.’

Wat leer je? ‘Deze master gaat verder dan de supervisoropleiding. We gaan aan de slag met complexe begeleidingsvraagstukken binnen organisaties. Supervisie, coaching en intervisie zijn middelen die daarbij ingezet kunnen worden. We doen circulair onderzoek. Daarbij staat het proces centraal en weet je als begeleidingskundige vooraf niet wat de uitkomst is.’

Wat vind je ervan? ‘Ik ben erg enthousiast. De eerste fase van de master heb ik inmiddels afgerond en hoe verder ik kom, hoe leuker het wordt. De kennis die ik opdoe kan ik direct toepassen. Bovendien kun je binnen deze opleiding je eigen weg kiezen en dat past goed bij mij. En: het is heel leuk om zelf weer eens student te zijn. Ik gebruik mijn ervaringen regelmatig in gesprekken met studenten.’

Wat zijn plus- en minpunten? ‘Het eerste jaar vond ik didactisch niet zo sterk. Maar inmiddels wordt daar aan gewerkt en sowieso zag ik het niet als een onoverkomelijk probleem. Ik heb gedaan wat ik studenten ook aanraad als ze niet tevreden zijn over

bepaalde onderdelen van het onderwijs; ik ben zelf op zoek gegaan naar leermogelijkheden en uitdagingen. Los daarvan is deze opleiding zeker een aanrader voor collega’s. Je krijgt een breed palet aan begeleidingsvormen aangereikt; een verrijking in het werken met studenten. En na het volgen van de master ben je ook inzetbaar als supervisor, erkend coach en begeleidingskundige.’

Master Begeleidingskunde Waar: Hogeschool van Nijmegen Duur: 2,5 jaar Opbouw: drie fasen; supervisie en coaching, praktijkonderzoek en schrijven van een thesis Toelatingscriteria: hbo-opleiding en vijf jaar ervaring in het begeleiden van mensen


25 4), n Rijnja (4 e t in u ter Q van ent Thea c o D Drie tips g in er opleid studieleid

Oud-studenten in actie

Tryater met Omke Wanja Vanaf oktober op tournee, 16 november met Nederlandstalige boventiteling in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden

‘Meeuw is een van de mooiste “exportartikelen” van de provincie Friesland. Spraakmakend, soms taboedoorbrekend, maar in ieder geval een enorm goede kweekvijver voor Fries talent. Deze nieuwe voorstelling onder regie van Jek ten Velden en Lourens van den Akker belooft weer zo’n typische Meeuw-voorstelling te worden!’

Billy the Kid van Meeuw Jeugdtheaterschool 12-14 december 2012 in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden

Voorstelling en opdracht ‘Een theatrale magische ochtend voor NHL-medewerkers en hun (klein)kinderen van 3 tot 15 jaar. Naast een korte voorstelling is er een theatrale opdracht die bezoekers door het NHLgebouw voert. En: je kunt je werkplek aan je kinderen te laten zien!’

Nog Heel Lang… en gelukkig Zaterdag 10 november 2012, 10.00 uur, NHL Rengerslaan 10 Leeuwarden

Heb je zelf tips? Reageer op mijnnhl.nl/xpers Ook voor meer tips.

‘Tryater heeft een professionele aanpak en maakt toegankelijke voorstellingen, verweven in de Friese cultuur. Ik ben trots dat er regelmatig oud-studenten van onze opleiding een rol bemachtigen in de cast. Marit de Weerd, nog maar net afgestudeerd, speelt in deze productie.’

Kweekvijver


lifecking ha 26

Wil je ook meer doen in minder tijd, met minder stress? In deze rubriek vind je handige en gezonde tips. ‘Best app ever’ De iStudiez Pro app is een studieplanner, waarin docenten gemakkelijk studievakken in roosters kunnen vastleggen. Ook handig om opdrachten en ander werk, zoals lezingen, symposia en na te kijken werk, te plannen en deadlines in de gaten te houden. iStudiez Pro won tussen 2009 en 2011 diverse prijzen, waaronder de Best App Ever in Education (2009) en Best College Student App (2011).

• Interactieve kalender. • Markeer lessen met kleurlabels. • Gebruik icons voor verschillende klassen. • Geïntegreerde adressenlijst. • Synchroniseren met andere apparatuur.

Deze app is beschikbaar voor iPhone, iPad en iPod touch (€2,39) en verkrijgbaar in de Apple App Store.

Hoe maak jij het jezelf makkelijker? Deel je tips op mijnnhl.nl/xpers

Deze app is ontwikkeld door onze eigen studenten Erik van der Wal en Thom Hoekstra tijdens de opleiding Communication & Multimedia Design. Mission onderscheidt zich van andere to do-apps door de spannende ‘geheim-agent uitstraling’.

Voor €0,79 verkrijgbaar in de Apple App Store.

Met de Boekenbol app van bol.com heb je altijd en overal toegang tot je digitale bibliotheek. Alle digitale boeken die je ooit bij bol.com hebt gekocht zijn direct te lezen op je computer, tablet, smartphone of e-reader. • Digitale boeken kopen, beheren en lezen. • Digitale boeken die je eerder bij bol.com kocht, worden automatisch overgezet naar jouw app. • Toegang tot het gehele assortiment digitale boeken bij bol.com. • Gemakkelijk betalen met automatische incasso (enkel geldig op de Android app).

Download de app voor Android in de Google Play Store, of voor iPhone in de Apple App Store.

Handige taken-app Een brief posten. Een boodschap doen. Een collega bellen. Je vergeet niks meer dankzij Missions; een simpele en praktische taken-app voor de iPhone.

Boekenbol

s p i t s d i e h Gezond 1

Ons lichaam heeft baat bij minimaal een half uur beweging per dag. Zeker als je niet veel beweging krijgt tijdens je werk.

2 3

Doe je lichaam een plezier door bij het opstaan een glas water te drinken. Telefoneer zo weinig mogelijk. Als je een collega wilt spreken, loop je naar hem of haar toe.


27 Ken keer Jeltjij je collega’s? Dit Eigenaarje Borneman (36 ) van Zilv’r en Zon Kera iek Sinds 2m 007 Jachten ontwerpen is veel ‘in je hoofd’ zijn. Vandaar dat Jeltje al tijdens haar studie begon met ‘kleien’. Nog steeds besteedt ze gemiddeld een dag per week aan het maken van voornamelijk gebruiksvoorwerpen van keramiek. ‘Ik vind het lekker om met mijn handen te werken. In mijn studie en vorige beroep was het een goed tegenwicht voor al het denkwerk. Nu is het vooral een rustmoment; even niet met anderen bezig zijn en mijn creativiteit de ruimte geven. Niet dat ik in mijn werk op school geen creativiteit nodig heb. Om problemen op te lossen, brandjes te blussen en studenten verder te helpen. Maar dat is anders dan creatief scheppend bezig zijn. In een ideale wereld zou ik mijn tijd fifty-fifty verdelen tussen school en keramiek.’

Gebruiksvoorwerp ‘Ieder object dat ik maak is uniek. Ik maak wel series, maar ook binnen een serie heeft ieder kopje, iedere kan, zijn eigen karakter. Tijdens de tentoonstelling naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de NHL, ‘Laat zien wat je kun(s)t’, heb ik theepotten laten zien. Een mooie middenweg tussen gebruiksvoorwerpen en kunst.’

Tussen geb voorwerp e ruiksn kunst Benieuwd wat Jeltje bij Maritieme Techniek doet? Kijk op pagina 2.


s r e k n i l b t ui er M

nd Marije va

odel

L-m H N s i ) 0 eer (2

Herkenbaar NHL 11.000 studenten, 1.000 medewerkers, meer dan 70 opleidingen en toch op een herkenbare manier naar buiten treden. Hoe doe je dat? Met een nieuwe campagnestijl, die in september gelanceerd is. Daarbij wordt uitgegaan van de termen: talentontwikkeling en groei, open en ondernemend, deskundig en innovatief. De pay off van de campagne is: NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief.

Energie Marije is uitgekozen als een van de modellen voor het nieuwe campagneconcept van de NHL. Marije: ‘Ik ben blij met het resultaat. Het zijn vrolijke en kleurrijke foto’s die veel energie uitstralen en dat was ook de bedoeling.’

NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief.

xpers 01-2012  

xpers is het personeelsmagazine van de NHL Hogeschool. Op mijnnhl.nl kun je reageren op het magazine en vind je bonusmateriaal, zoals extra...