Page 1

ENQUISA : AS LINGUAS          Grupo de traballo: 5º C 1.-Cal foi a enquisa? 1.-

Cantas linguas sabes falar?

 Unha

 Dúas

 Tres

 Catro

3.-

Con quen falas galego?

 Con ninguén  Coa familia  Cos amigos  Cos compañeiros

2.-

Que linguas falas normalmente?

 Galego  Castelán

 Inglés  Outra

4.-

Adoitas escribir en galego?

 Nunca

 Ás veces

 Sempre

5.Convén aprender cantas máis linguas mellor?  Si

 Non

 Non o sei

2.-Como fixemos? Primeiro fotocopiámola do libro de Lingua galega. Despois levamos cada un 5 enquisas á casa para que os familiares as cubriran. En total, cubríronse 80 enquisas. Unha semana despois demos cada un os resultados. 3.-O seu resultados? 1.-

Cantas linguas sabes falar?

3.-

Unha: 3 persoas Dúas: 51 persoas Tres: 21 persoas Catro: 5 persoas 2.-

Que linguas falas normalmente? Galego: 59 persoas Castelán: 45 persoas Inglés: 2 persoas Outra: 2 persoas

Con quen falas galego? Con ninguén: 10 persoas Coa familia: 60 persoas Cos amigos: 61 persoas Cos compañeiros: 55 persoas

4.-

Adoitas escribir en galego? Nunca: 22 persoas Ás veces: 43 persoas Sempre: 15 persoas

6.Convén aprender cantas máis linguas mellor? Si: 78 persoas Non: 1 persoa Non o sei: 1 persoa

4.-Que significa aquí, en Rianxo? Que a maioría da xente de Rianxo fala galego. Normalmente fálase cos amigos e coa familia e os compaéiros.Tamén adoitan escribir, ás veces, en galego. E din que convén aprender cantas máis linguas, mellor.

Enquisa sobre as linguas  
Enquisa sobre as linguas  

O alumnado de 5º C realizou unha enquisa sobre as linguas utilizadas polos seus familiares e coñecidos