Page 8

Sisè: Adaptar el nostre llenguatge a l’interlocutor. Si adaptem el nostre llenguatge als altres, serà molt més fàcil la comunicació. Així, en funció de l’interlocutor, podem utilitzar un registre més formal o més informal, s’haurà d’argumentar d’una manera o d’una altra, etc. Penseu que no podem parlar de la mateixa manera amb tothom. Depèn de factors com el seu nivell cultural i educatiu, nivell de renda, el seu origen, etc. Per fer que ens entenguin, hem d’adaptar el nostre llenguatge a l’altre com una sabata s’adapta al nostre peu.

Setè: Suprimir les barreres de comunicació. Les barreres de comunicació són aquelles que dificulten la comunicació entre dues o més persones. Hem d’intentar suprimir-les o minimitzar-les. Tipus de barreres de comunicació: Ambientals: Són les que ens envolten. Ens poden aportar una incomoditat física (si fa massa calor a una sala, si utilitzem una cadira incòmoda, si treballem darrere d’una finestreta massa tancada que ens dificulta la comunicació amb l’interlocutor, etc.), distraccions visuals, interrupcions i sorolls (un timbre, un telèfon, sorolls de fons de l’alumnat quan surt de classe, etc.). Verbals: Per la manera de parlar (si parlem massa ràpid, si no vocalitzem, si no sabem explicar les coses...). Hem de tenir clar què volem dir i expressar-ho amb claredat. També hem de saber escoltar l’altra persona. Interpersonals: Com les suposicions (alguna cosa que es dóna per feta a la comunicació quan no és així) o les percepcions (la forma en què percebem el que ens envolta). Cadascun de nosaltres percep el que ens envolta de manera diferent i aquest fet fa que ens tanquem en les nostres percepcions i que no permeti obrirnos a les formes de pensar i comunicar d’altres persones. A vegades, ens costa ser objectius i pensar que hi ha altres formes de veure la vida. Els prejudicis també poden ser una barrera de comunicació. Els prejudicis provoquen que tinguem una idea prefixada socialment d'una persona o grup, que pot ser ser positiva o negativa. Alguns elements que poden ser motiu de prejudicis serien l’edat, la procedència cultural, la condició social, etc. Així, podem dir que hem de fugir de les suposicions, de les percepcions i dels prejudicis. Alguns consells en la comunicació clara i concisa: -

Pensa el que vols dir abans de parlar i posa atenció al que dius.

-

Digues el que vols dir, però sense ofendre.

-

Fes preguntes obertes que fomentin la comunicació (per exemple quan diem “vols que t’aclareixi algun punt?”)

Mòdul 1 part 2 comunicació  
Mòdul 1 part 2 comunicació  
Advertisement