Page 6

-

Fes un bon ús de les arts mecàniques de la veu: Utilitza correctament el ritme de la veu (una velocitat de veu que permeti que t’entenguin), articula bé (vocalitza), utilitza un to de veu càlid, suau i proper, però no monòton. Varia la intensitat de la veu per mantenir l’atenció i ressaltar la informació important i, sobretot, utilitza el somriure.

-

No facis gestos bruscos (bellugar massa els braços, gesticular molt, ...) ni quan parlis tu ni quan parli l’altra persona. Aquest fet distreu l’interlocutor, dificulta la comunicació i afavoreix el comportament agressiu.

-

La distància entre les persones que es comuniquen ha de ser còmoda. Ni apropar-te ni allunyar-te massa.

-

Has de tenir una postura dreta, però relaxada i tranquil·la. Que la teva expressió facial sigui natural. Quan una persona parla amb tu, el primer que fa és mirar-te a la cara i veure la teva expressió facial. Si et mostres natural, tranquil i relaxat afavoreixes la comunicació.

Pensa que, segons els experts, entre el 60 % i el 70 % de la comunicació correspon a la comunicació no verbal. Per aquest motiu hem de tenir molta cura d’aquesta comunicació per afavorir una comunicació molt més clara.

Segon. Escoltar l’altre. Això vol dir escoltar i que l’altre tingui la sensació que està sent escoltat, és a dir, que rebi “feedback”, sobre si l’hem entès o no. Hi ha vegades que no escoltem perquè estem massa capficats per tot el que hem de dir. Si no escoltem, l’altre sempre ho percep. Oi que quan parleu amb algú per telèfon i no diu res, li pregunteu: “hi ets?”. Necessitem aquesta certesa de feedback fins i tot al whatsapp, amb un ok, que confirma que el missatge ha estat rebut i entès. És important mirar els ulls del nostre interlocutor, assentir amb el cap i orientar el nostre cos cap a la persona amb qui parlem. Nosaltres, en aquestes situacions, tenim un paper doble. Per una banda, hem de comunicar i, per l’altra, hem de controlar si l’altra persoan rep els missatges i els entén.

Tercer. No afegir significats ni judicis. Hem de tenir clar quin és el missatge que volem transmetre i quin efecte volem que tingui. Per exemple, si hem de dir que un tràmit està fora de termini i diem: “no hi ha res a fer” o “hauria d’haver vingut abans, ara és tard”; a més de dir que el tràmit està fora de termini, també afegim un judici o un càstig des del moment en què introduïm elements negatius. S’ha de parlar de la manera més senzilla i evitar afegir significats o idees que no són oportunes ni correctes: “En aquests moments, el tràmit està fora de termini. L’últim dia era…. De totes maneres, podem fer

Mòdul 1 part 2 comunicació  
Mòdul 1 part 2 comunicació  
Advertisement