Page 8

8

Xornal 21 Xullo 2018

Mos

A Louriña

Rematadas as obras de saneamento en Roublín

Este mes a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e o concelleiro Camilo Augusto, xunto coa enxeñeira municipal, recepcionaron as xa finalizadas obras de saneamento en Roublín de mans de técnicos da Xunta de Galicia e do Consorcio de Augas do Louro. A obra de acometida da rede de saneamento en Roublín-Pereiras, foi posible grazas a un convenio de colaboración entre a consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Mos, polo que a Xunta destinou unha dotación de 500.000 euros para financiar íntegramente estes traballos. O de Roublín trátase dun

convenio de colaboración a tres bandas entre Augas de Galicia (dependente da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio), o Consorcio de Augas do Louro e o Concello de Mos para execución da rede de saneamento nesta zona da parroquia de Pereiras. As obras en Roublín consistiron na execución de nove ramais de colectores que finalizan nun pozo de bombeo, e a súa correspondente impulsión. Os colectores executados nesta primeira fase suman unha lonxitude total de 2.058 metros e dan servizo a 114 vivendas e preto de 250 persoas.

40 rapaces mosenses gozaron das Xornadas Multiaventura 2018 A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a concelleira de Participación Cidadá mosense, Julia Loureiro, visitaron na praia de Patos aos 40 mozos e mozas mosenses que participaron nas “Xor-

nadas Multiaventura 2018”. Estes rapaces, con idades comprendidas entre os 10 e os 17 anos de idade, están distribuídos en dous grupos, un de iniciación formado por 22 integrantes, e

outro de perfeccionamento con 18 membros. As “Xornadas Multiaventura” comezaron o pasado luns 25 de xuño e prologáronse durante os días, 26, 27, e 29.

Reciben 4.157 horas mensuais de aistencia nas súas casas

Preto dun cento de vecinos beneficiarios do Servizo de Axuda no Fogar

“Botellón” no parque de Torroso antes de ser inaugurado Con restos de lixo, vasos, latas de cervexa e licores de alta gradación así amenceu o parque biosaludable de Torroso tras unha noite de botellón celebrada antes da súa inauguración oficial. A senda e parte do mobiliario urbano atópase na actualidade accesible e xa son utilizados por veciños e visitantes que gozan deste novo espazo verde, nunhas obras polas que a Comunidade de Montes de Torroso pagou máis de 255.000 euros (42 millóns das antigas pesestas)

NOVO APARCADOIRO Paralelamente a estes traba-

llos a Comunidade de Montes acomentía obras de recheo e compactación dunha parcela ubicada na estrada Mos – Puxeiros co obxecto de acondicionala para ser utilizada como aparcadoiro de turismos. Os traballos consistiron na ampliación dun muro de contención de terras xa existente que incrementará a súa capacidade de recheo ademáis de elevar nuns dous metros a cota de nivel no terreo. Con esta nova obra gáñase as prazas de aparcadoiro perdidas coa construción de dúas pistas polideportivas a carón do novo auditorio de Torroso.

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a concelleira mosense de Política Social, Sara Cebreiro, informaban este mes de que o Concello presta o Servizo de Axuda no Fogar, SAF, ao maior número de usuarios da historia do municipio, un total de 92 beneficiarios: 13 de Básico e 79 de Dependencia. O SAF de Dependencia presta 4.157 horas mensuais de asistencia. As representantes municipais, Arévalo e Cebreiro, destacaron respecto do SAF que “se trata dun servizo de primeira para as persoas dependentes da localidade mosense, nas que estamos volcados tanto dende o Concello en xeral, como dende o departamento de Política Social, en particular”. En setembro de 2017 a concellería de Política Social da Xunta de Galicia aprobou concederlle á administración local mosense 6.812 horas anuais máis para o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Dependencia, o que supón 567,66 horas mensuais a maiores. En total o Concello de Mos investiu no SAF en 2017 640.022,82 euros. Os beneficiarios do Servizo de Axuda no Fogar son preferentemente persoas maiores con

déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carecen de apoio persoal no seu contorno inmediato, así comoi fogares con menores nos que se observa necesidade

prestación de atención a distancia, adaptacións funcionais do fogar, servizo de podoloxía e servizo de fisioterapia. O SAF ten por obxecto prestarlles un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, dende unha Actualmente a media perspectiva integral e normalizadora, naquede idade dos usuarios las situacións nas que do SAF en Mos ronda teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos os 90 anos casos de desestruturación familiar, facilitando a permanencia no seu dunha intervención de carácter propio contorno de convivencia, socioeducativo. O Servizo de favorecendo a súa calidade de Axuda no Fogar tamén dá unha vida e evitando ou retardando resposta preventiva e socializa- a súa posible institucionalizadora a diversas situacións de fa- ción. Os obxetivos do Servizo milias mosenses en risco de ex- de Axuda no Fogar son mellorar clusión social. a calidade de vida das persoas Este servizo cobre asistencias usuarias, posibilitar a permaós beneficiarios nos seus respec- nencia das persoas no seu contivos domicilios tales coma aten- torno de convivencia habitual, cións de carácter persoal na re- favorecer e potenciar a autonoalización de actividades básicas mía persoal no propio domicina vida diaria, atención das ne- lio, manter, mellorar e recuperar cesidades de carácter doméstico as redes de relación familiar e e da vivenda, atencións de ca- social; previr situacións de derácter psicosocial e educativo e, pendencia ou exclusión social, con carácter complementario, retardar ou evitar a institucioeste servizo tamén incorpora nalización e reforzar a solidaoutros tipos de atención como riedade e potenciar o voluntaactividades de acompañamento, riado social.

Xornal21 nº 123  

Número 123 de Xornal21.

Xornal21 nº 123  

Número 123 de Xornal21.

Advertisement