Page 2

Paseando pola vila

PASEANDO POLA VILA casa do concello

casa da cultura

colexio

Édelingua. Proxecto didáctico de inmersión lingüística. IES O Mosteirón.

polideportivo centro de saúde

oficina da xuventude

quiosco

peirao

paseo marítimo

igrexa

edificios

chafariz

beirarrúa

paso de peóns

semáforo

museo

mercado

xardíns

parque infantil

xulgado de paz

boca de rega

calzada

porto deportivo

gasolineira

biblioteca municipal

taberna

pousada

aparcadoiro

valo publicitario

cemiterio

guindastre

maquesina

colectores do lixo

caixa de correo

cruzamento papeleira

aramado

sumidoiro

campos semánticos (2)  

Campos semánticos en lingua galega

campos semánticos (2)  

Campos semánticos en lingua galega