Page 1


50 homes por dez reás  

50 personaxes descritos cun trazo e dúas palabras por Castelao