Page 1

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS


Στη μνήμη του Χάρη Κάννα που έφυγε πολύ νωρίς. In loving memory of Haris Kannas who departed too soon. 28.9.2004 - 27.7.2006


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

01

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS


60 years of excellence in autoparts!

Εταιρική Tαυτότητα

H εταιρεία

Εξυπηρετούμε την πολυπληθή πελατεία μας σε ολόκληρη την Κύπρο, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης, κατασκευαστικές εταιρείες και εμπόρους αυτοκινήτων.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1957 από τον Αντρέα Κάννα, με όραμα να προσφέρουμε στην κυπριακή αγορά την πιο πλήρη σειρά ηλεκτρικών ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μπαταριών. Παράλληλα στηρίζουμε τον επαγγελματία μέσω μιας πλούσιας συλλογής από ανταλλακτικά συστημάτων κλιματισμού, αξεσουάρ, ρουλεμάν, εργαλεία και χημικά καθαριστικά.

Επιπλέον, οι διανομείς πωλητές της εταιρείας μας καλύπτουν τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού και προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ακόμα και στα πιο απόμακρα σημεία της Κύπρου.

Οι Άνθρωποί μας

Μέσα στα τελευταία 60 χρόνια, έχουμε αναδειχτεί σαν ο μεγαλύτερος διανομέας χονδρικής διάθεσης ηλεκτρικών ανταλλακτικών αυτοκίνητων στην Κύπρο. Επιλέγουμε μεταξύ 60 και πλέον προμηθευτών απ’ όλο τον κόσμο για να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στη δέσμευση που έχουμε αναλάβει προς τους πελάτες μας.

Κάθε διευθυντής καταστήματος ανήκει στο δυναμικό μας με προϋπηρεσία που κυμαίνεται τουλάχιστον από 15 μέχρι και 25 χρόνια. Η πολύχρονη πείρα που διαθέτουν τους καθιστά εξαιρετικούς γνώστες τόσο της σειράς των προϊόντων μας όσο και για τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Δίκτυο Διανομής

Το όραμά μας

Διατηρούμε πάντα μια μεγάλη σειρά αποθεμάτων τα οποία διανέμουμε άμεσα στους πελάτες μας από τα 6 καταστήματά μας, 3 στη Λευκωσία (το Κεντρικό στο Στρόβολο και στο Δάλι) καθώς και στη Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Έτσι ελαχιστοποιούμε το χρόνο και κόστος της παράδοσης.

Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, είμαστε δεσμευμένοι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές καθώς και άριστες υπηρεσίες τεχνογνωσίας στους πελάτες μας.

02


60 years of excellence in autoparts!

Company Profile

The Company

We are thus able to serve our extensive clientele across the whole island such as electricians, mechanics, wholesalers and retail shops, construction companies and car dealers.

Our company was established in 1957 by Mr Andreas Kannas, with the vision of offering to the Cypriot market a full range of electrical automotive spare parts, batteries, accessories, bearings, parts for air conditioning units and tools. During the past 60 years, we have grown to become the largest wholesale distributor of electrical automotive parts in Cyprus, achieving an excellent reputation among both our suppliers and customers. We select our products from over 60 suppliers across the world in order to be in a position to meet our commitments towards our clients.

In addition, our company’s salespersons cover the rest of the island, offering our products and services to even the most remote areas in Cyprus.

Our people Each branch manager has served with us for at least 15 to 25 years. Their long experience ensures that they have a thorough knowledge both of our range of products and of our customers’ requirements.

Distribution network

Our vision

We hold comprehensive stocks and distribute our products through our 6 branches. Three are in Nicosia (Head office), Nicosia (Strovolos branch and our new branch in Dali area) and in Limassol, Larnaka and Paphos. All branches are carefully located in order to minimise delivery time and costs.

In today’s competitive environment, we are committed to offering high quality products at competitive prices as well as a high standard of know how to all our clients.

03


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Air Conditiong Parts We offer a full range of Blowers, Cabin filters, Compressors, Condensers, Switches, Dryers and Valves Cabin Filters

Blowers

The cabin air filter, a feature found on most late-model vehicles, cleans the air that comes into the interior through the heating, ventilation and air conditioning system. We recommend to replace it every 19,000 or 24,000km.

Air conditioner blower is an absolutely indispensable part of an air conditioning unit. Unfortunately, like most fans, it’s also prone to the damage and disrepair that can cause annoying banging and clanging noises, or even worse, fail to produce cold air. If you’re experiencing any of these types of problems don’t hesitate to contact us.

Condensers, Evaporators and Heater Cores

Compressors

The compressor is the 'heart' of the air conditioning system, moving refrigerant through the system. Our company stocks hundreds of air conditioning Compressors for all types of vehicle. Contact us to find your replacement compressor.

04

An air conditioning condenser is a vital part of an air conditioner responsible for cooling vapors coming from a compressor. Investigate your AC condenser for leaks or other damage, and replace your worn part with a high-quality new AC condenser from our shops.


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Switches

Driers Driers Pressure Switches

An A/C pressure switch is used to shut down A/C systems when there is low or high pressure. To achieve this, it reverses its curvature and activates electrical switch contacts. Its aim is to save the system, which can be damaged when a drastic fall or rise of pressure occurs.

Your air conditioning switch starts the operation of your a/c parts. It does this by completing a circuit to allow current flow between conductors.

Air-condition gas refrigerant R134a

Valves

In the air conditioning process, the refrigerant plays an integral part in the air conditioning cycle. It is used to absorb, transfer and release heat in the air-conditioning circuit. Use a reputable brand that you can trust to protect your A/C system. Our R134a comes in a standard resealable canister, with a net weight of 12 kg.

The control valves are the most important part of any late model vehicle. We offer a variety of sizes to meet the unique OEM requirements for fill time at the assembly plant. Contact us to discuss the refrigerant oils in your applications.

05


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Resistors

Driers Driers

Resistors are responsible for controlling the fan speeds of the car's heating and air conditioning unit. A broken resistor will cause troubles in operating the car's blower motor, as the electricity supplied in the blower motor is higher or lower than what is recommended.

The A/C dryer is a holding vessel that receives refrigerant from the condenser. Its primary function is to make sure only liquid refrigerant reaches the expansion valve. We recommend replacing the A/C drier when the A/C compressor is replaced.

Fans

Thermostats

A thermostat simply switches the heating system on and off as necessary. Find the thermostat that fits your vehicle.

We stock a wide selection of A/C fans. These fans supply the car with cool air and create efficient air flow over the device so that it may operate correctly and at its full ability.

06


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Accessories Featuring thousands of items, including air cleaners, antennas, power cables, emergency triangles, warnings lights, park assist sensors, wiper blades and more, we offer the car accessories you want most. Charger/ Jumper cables

Audio Systems & Multimedia

Improve the sound quality in your car with low prices and a great selection of car radio and car speakers.

Jumper cables are electric cables which connect two vehicles. Every driver should keep them in the trunk and be able to use them if the car stalls.

Air Fresheners

Air Cleaners

Create a pleasant smelling and clean indoor atmosphere.

When the air conditioning system is activated, bacteria and microorganisms can spread through the ventilation system. Choose the ideal product for you and enjoy the fresh air.

07


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Park Assist Sensors / Reverse Alarms

Emergency Triangles / Warning Jackets / First Aid Boxes

It is recommendable for safety purposes that all motorists carry a warning triangle in their vehicles. Also a well-stocked first aid kit is a handy thing to have.

Parking sensors are proximity sensors for road vehicles designed to alert the driver to obstacles while parking. Those fitted sensors are placed into the front and rear bumper of the vehicle. Each sensor sends out an invisible and harmless beam of ultrasound that is reflected by an object. Parking sensors are proximity sensors for road vehicles designed to alert the driver to obstacles while parking. Those fitted sensors are placed into the front and rear bumper of the vehicle. Each sensor sends out an invisible and harmless beam of ultrasound that is reflected by an object.

Wiper Blades

Tire Compressors

Visibility is extremely important to safe driving. If your current wipers are not wiping well or leaving streaks, change them immediately. We are distributors of Hella and ADM wiper blades. We offer the widest choice of quality car wipers.

Suitable for inflating the wheels of vehicles, bicycles, boats, mattresses, balls, etc.

08


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Sun shadess

Glue

Protect your vehicle from the sun and heat.

Epoxy glue for bonding glass, metal, wood, aluminium, copper, fiberglass etc. Cleaning

Antennas

We offer a wide range of car radio antennas and other audio accessories.

Towels and sponges for cleaning automobiles, cars and boats. Horns

A vehicle horn is a sound-making device used to warn others of the approach of the vehicle or of its presence.

LIGHTING

09


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Additives & Lubricants In our stores you may find quality chemicals and lubricants that make things work better and fit your project’s unique chemical needs. Charger/ Jumper cables

Cleaning and degreasing

Powerful cleaners, degreasers, solvents and parts washing solutions aimed to tackle the toughest grease, oil and grime.

Engine/Parts Cleaning and Protecting

Surface Cleaning and Degreasing

Vehicle Cleaning and Specialty Cleaners

Maintenance and repair Engine, fuel and oil additives designed to keep your vehicle running better for longer. Acute leak repair products designed to stop leaks fast for your engine and tire.

Cooling System

Create a pleasant smelling and clean indoor atmosphere.

10


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Gas, Oil Additives and Automatic Transmission

Motor Flush and Brake Fluid

Lubricating and Penetrating Oils and Greases

Tire Repair, Sealing and Coating

Tire Inflator & Sealer for small, medium, and large tires.

Premium lubricants, penetrants, functional fluids and greases with formulations designed for specific applications. Paint Sprays

A variety of colors to choose - including 4 classic metallic hues: Antique Gold, Brilliant Gold, Brilliant Silver and Copper.

11


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Batteries Winner and Delkor batteries constantly win the game with time. They are ahead of their time and are created to work faithfully and to last. A name of strength and superiority that the selection in responding confidently to each requirement. Motorcycles

Automotive

• Higher cold cranking power Motorcycle battery • Maintenance free closed type with acid bottle • Immediate activation – Long service time • Covers new motorcycles with high reliability

• Exclusive patented lid with gas separator • Consistent starting performance • Extremely low rate of self discharge • Longer lifetime by minimizing vibrations • 30% more starting power • Applications: Cars,Light vehicles, Trucks, Buses, Marine applications

Traction

VRLA (Valve Regulated Lead Acid)

• Sealed lead acid rechargeable AGM batteries • For general use both for cyclic and stand by • Robust construction-Maintenance Free • Low self discharge-High recovery capacity • Designed service: 4-10 years • Applications: UPS power supply systems, Home alarms - security, Emergency back up power supply, Fire alarm devices, Emergency lighting, Electric toys-CATV, Sightseeing tour carts-Golf carts

12

The ATLAS advanced range, designed to meet internationally-recognised, European EN standards, is distinguished by its high tolerance to cycling and long float charge life. The guaranteed performance and reliability of the range is ensured by the advantage of an optimised, plate design featuring tubular plate technology. The specifications of the ATLAS EPzS cells make the batteries ideal for a wide range of applications, such as mobile lifting platforms, electric road vehicles, emergency lightening, etc.


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Marine

Solar

• Lead acid cycle resistance range • Semi traction with flat plate design • Deep Cycle with American traction plate design • Deep Cycle with tubular plate design • Plates of increased thickness with higher corrosion resistance • Long service life under repeated discharge-charge cycles • Applications: Electric vehicles, Solar photovoltaic systems- aeolic for home applications, Floor sweeping machines- Lawnmowers - Wheelchairs, Marine service and starting applications, Signaling road lightning-Taxis, Trucks heavy duty with high energy requirements

• Hermetically sealed closed type calcium - calcium range • 100 % maintenance free - Leakage free • Excellent starting performance and discharge resistance characteristics. • Extremely low rate of self-discharge. • Dual terminals with conventional posts and wing nuts. • Built in state of charge indicator • Provides complete protection against sulfuric acid losses • Long duration of service life • Applications: Marine applications, Service power for ships & yachts, Cars / Buses / Caravans

13


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Lighting Product range including beacons and lightbars, globes, cornering lights, fog lights, headlights and more. You can be confident that you are buying the best quality with the best design features and latest technology. Bulbs

Beacons and Lightbars

High quality, lightweight and impact resistant lenses that increase the durability of our beacons. Suitable for all types of cars, vans, trucks, agricultural and construction vehicles. Our range of beacons and lightbars offers excellent value for money.

Bulbs available include H1, H2, H3, H4, H7, miniatures, HB3, and specialised halogen globes and incandescent bulbs.

Fog lights

Headlights

A vehicle’s “eyes,” and an important safety feature when driving at night.

Fog lights truly give you the low-down on visibility in bad weather, fog, and night driving conditions. Not only do they increase your visibility by providing light close to the road beneath the fog level, they greatly increase the chances of other drivers seeing you through the mist on congested roadways.

14


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Spot lights

Working Lights

Modern cars, with their low drag coefficients and safety features, require greater light output with increasing restrictions on space and weight. Technologies such as coated plastic headlamp lenses and gas discharge light systems give stylists more design freedom and dramatically increase light output.

A range of hand lamps and garage lamps that offer high service life and operating safety.

Rear lights

Rear Lamps for Trucks & Buses

Rear Lamps for Vehicles

To provide illumination to the rear when backing up, and to warn adjacent vehicle operators and pedestrians of a vehicle's rearward motion, each vehicle must be equipped with at least one rear-mounted, rear-facing reversing lamp.

15


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Parts High quality auto parts for all your needs. Regardless if you have a small compact, exotic hybrid, sports car, luxury sedan or four-wheel drive truck you can visit any of our shops and find the part you want. Filters Our company carries a wide selection of filters to ensure your vehicle operates smoothly and efficiently.

Fuel Filters

Oil Filters

Fuel filter screens out dirt and rust particles from the fuel, normally made into cartridges containing a filter paper. They are found in most internal combustion engines.

An oil filter is designed to remove contaminants from engine oil, transmission oil, lubricating oil, or hydraulic oil. Oil filters are used in many different types of hydraulic machinery.

Air Filters

Cabin Air Filters

The air filter stops airborne contaminants from getting sucked into your car's engine. It stops debris such as dust, leaves and wayward pelicans before they get inside the engine and do damage.

This filter can greatly reduce the effectiveness of the vehicle's air conditioning and heating performance. Clogged or dirty cabin air filters can significantly reduce airflow from the cabin vents, as well as introduce allergens into the cabin air stream.

16


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Driers Driers Starters and Alternators

Alternators are used in modern automobiles to charge the battery and to power the electrical system when its engine is running. A starter is used to initiate the engine's operation under its own power. We can supply you with starter motors and alternators with an extensive range of over 1200 different references.

Spare parts for starters

Spare parts for alternator

We can provide you an extensive range of replacement parts for starters.

If you want to repair or overhaul your defective alternator yourself, we can provide you with alternator parts at reasonable prices. Control Relay

Pulley

Roller bearing

Collector-ring end shield

Armature

RectiďŹ er Multiplate Clutch

Pulley

Drive end Shield

Solenoid Switch Stator Frame

Commutator Set Excitation Winding

Drive-End Shield

Rotor

Stator

Regulator

Starter Pinion

Thermostats

Bearings

A bearing is a machine element that constrains relative motion and reduces friction between moving parts to only the desired motion. Available in various types.

17

Any liquid-cooled car engine has a small device called the thermostat that sits between the engine and the radiator blocking the flow of coolant to the radiator until the engine has warmed up. If you need a compatible Thermostat for your car you can find it in one of our shops.


60 years of excellence in autoparts!

ADDITIVES & LUBRICANTS

ACCESSORIES

A/C PARTS

BATTERIES

LIGHTING

Glow Plugs & Spark Plugs

Glow Plugs & Spark Plugs

Terminal & Shell Coil Connection

Insulation

Connector (to plug wire)

Seal

Gasket

Regulation Coil

Ceramic Insulator

Electrode

Tip

Heating Coil

WORKSHIOP EQUIPMENT

PARTS

Insulator Casing

A spark plug is a device for delivering electric current from an ignition system to the combustion chamber of a spark-ignition engine to ignite the compressed fuel/air mixture by an electric spark, while containing combustion pressure within the engine.

A glow plug is a heating device used to aid starting diesel engines. Heat generated by the glow plugs is directed into the cylinders, and serves to warm the engine block immediately surrounding the cylinders.

Coils

Flasher Unit / Relay

An ignition coil (also called a spark coil) is an induction coil in an automobile's ignition system which transforms the battery's low voltage to the thousands of volts needed to create an electric spark in the spark plugs to ignite the fuel. If you need a compatible Ignition Coil for your car our shops offer thousands of items at great prices.

A relay switch is an electrically operated switch that enables one circuit to be switched to a second circuit that is separate. Flasher units are designed to control the flash rate of vehicle directional indicators. We offer a comprehensive range of relays and flasher units to suit 12 and 24 volt applications.

18


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Ignition Cables and Connectors

Fuel Pumps

A worn/damaged fuel pump can cause: Fuel pressure drop, Lean mixture, Rough idling, Poor performance, Hard starting, Rough engine running or Fuel pressure fluctuations or surge. Choose our fuel pumps if you want long-lasting, high-performing pump that fits right the first time.

The ignition cables are responsible for conducting the voltage (V) to the spark plug with as little loss as possible. We offer only top quality ignition parts. All these parts can be used with very high power motors. Mirrors

Steering Column and Ignition Switches

The automotive steering column is a device intended primarily for connecting the steering wheel to the steering mechanism or transferring the driver's input torque from the steering wheel. You can buy various high quality steering column and ignition switches from our shops.

Need a compatible mirror for your car? Then get it from us with hundreds of items at great prices.

19


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Window Lifts

Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valves

In internal combustion engines, exhaust gas recirculation (EGR) is a nitrog en oxide (NOx) emissions reduction technique used in petrol/gasoline and diesel engines. EGR works by recirculating a portion of an engine's exhaust gas back to the engine cylinders.

The window lift on most cars uses a really neat linkage to lift the window glass while keeping it level.

Sensors

Explore our full range sensor products to meet your design specifications.

Oxygen Sensor

Crank Sensor

Sensors to monitor the amount of oxygen in the exhaust.

An electronic device used in an internal combustion engine to monitor the position or rotational speed of the crankshaft.

20


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

Camshaft Sensor

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Mass Air Flow Sensor (MAF)

Sensors that are used to find out the mass flow rate of air entering a fuel-injected internal combustion engine.

A magnetic sensor that tells the computer on start up what position the cam is at in relation to the crankshaft.

Engine Oil Sensor

Knock Sensor

As the oil is circulated by the automotive oil pump it is passed through an engine oil pressure sensor, this checks the pressure and notifies the driver if there is a problem.

The sensor that assures that you're getting as much power and fuel economy as is possible from your engine.

21


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Switches

Explore our full range sensor products to meet your design specifications.

Backlight Switch

Fan Switch

The reverse light switch is a mechanical device used to control operation of the vehicle reverse lights.

Take control of your electric fan with one of our adjustable or non-adjustable fan switches.

Oil Pressure Switch

Stop Light Switch

A pressure switch is a form of switch that closes an electrical contact when a certain set pressure has been reached on its input.

Your brake lights are an essential part of your braking system and your warning system. Make sure your stop light switches are working.

Mirrors

22


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENTS EQUIPMENT

Workshop Equipment Everything you need for your workshop. Battery chargers and testers, headlights aiming devices, thermometers, tool trolleys, air impact tools, cutters, screwdrivers, wrenches etc Tool boxes

Tool trolleys

Keep your tools properly sorted and organized, packaged in blow-molded carry cases. A selection among metallic or plastic tool boxes.

We provide you ideal storage solutions where tools and equipment need to be moved between areas. Flexible configuration options ensure these units can be custom built to meet your specific requirements and will provide a durable workspace solution for years to come.

Special Tools

In our shops you may find automotive tools and equipment for the professional automotive technician and special service tools.

23


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Hydraulic Bottle Jacks

Jacks and stands

Aluminum jack stands and other heavy duty jack stands for cars and motorcycles. Keep this accessory handy for changing flat tires or any work under the car.

Try our hydraulic bottle jacks for lifting heavy unit loads when performing maintenance, installation or handling.

A/C Service Equipment

Creepers

Automatic alarm for service: the unit advises when you have to replace rep filters

Air Conditioning Tools & Equipment for all you needs. Electronic leak detector testers, crimping tools and hydraulic pumps, micro UV lamps and air-condition cleaners.

We have a great selection of Creepers to help your work under your car in comfort. In our shops you may also find seat creepers.

24


60 years of excellence in autoparts!

A/C PARTS

ACCESSORIES

ADDITIVES & LUBRICANTS

BATTERIES

LIGHTING

PARTS

WORKSHIOP EQUIPMENT

Screwdrivers

Wrench – socket – Bit sets

Find sets that include wrench, sockets and bits in a variety of sizes.

A wide selection of screwdrivers to get you through any project. A good set of screwdrivers is one of the most useful items to have in your toolbox.

Electric testers and Multimeters

Chargers and Starters

An electric tester is a very simple piece of electronic test equipment used to determine the presence or absence of an electric voltage in a piece of equipment under test. A multimeter is an electronic measuring instrument that combines several measurement functions in one unit. Electric testers and multimeters are available in a wide range of features and prices.

Chargers ideal for a wide range of business environments such as garages, petrol stations, public and private transport companies, construction companies and many others. We offer a wide variety of models suitable for professional or home use.

25


60 years of excellence in autoparts!

Nicosia - Head Office

Nicosia - Lakatamia

Nicosia - Dali

Paphos - ???

ΑΛΥΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ALYKO POTAM

Larnaka - ???

Limassol - ???

25


Head Office

Branches

46 Kallipoleos Ave., 1071 Nicosia P.O.Box 20662, 1662 Nicosia Cyprus Tel: 22 84 84 22

16D Viomihanias Str., 2326 Lakatamia, Tel: 22 84 84 33 6 Tefkrou Anthia, 2540 Dali, Nicosia, Tel: 22 84 84 11 93 Misiaouli & Kavazoglou, 3016 Limassol, Tel: 22 84 84 55 12 Atalantis Str., 6058 Larnaka, Tel: 22 84 84 44 101 Ellados Ave., 8020 Paphos, Tel: 22 84 84 66

National Number: 22 84 84 84

Working Hours: Monday - Friday 08:00-13:00 & 14:00-17:00

KANNAS - COMPANY PROFILE  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you