Page 1

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Enstitünüzün 20……/20…… Eğitim-Öğretim Yılı (GÜZ)/(BAHAR) Yarıyılı için ……………………………………………………… Anabilim Dalında açılmış olan Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurmak istiyorum. Başvuru için istenen belgeler ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Adı, Soyadı

: …………………………………..

…../…../….. (imza)

T.C. Kimlik No. :

Başvurduğu Program (Alan)

:

ALES Sayısal/EA Puanı

:

Lisans Not Ortalaması

:

Yabancı Dil Puanı

: KPDS: …………….ÜDS:……………DİĞER:……………

Sürekli Haberleşme Adresi ve Cep Tel : Ekler : ( ) 1-Özgeçmiş, ( ) 2-Diploma / Mezuniyet Belgesi, ( ) 3-Transkript, ( ) 4-ALES Sonuç Belgesi, ( ) 5-2 Adet Fotoğraf, ( ) 6-Nüfus Cüzdanı Örneği, ( ) 7-Askerlik Durum Belgesi ( Erkek adaylar için). ( ) 8-Varsa Yabancı Dil Belgesi (ÜDS / KPDS /YDS/Diğer) ( )9-Medipol Mensuplarından Çalışanlar İçin : Çalışma Belgesi – Personel Kimlik Kartı Fotokopisi Öğrenciler İçin : Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you