Page 4

Desta maneira, todo o territorio da monarquía española pasaba a ter un sistema de goberno uniforme, coa única excepción de Navarra e do País Vasco, que polo seu apoio a Filipe V puideron conservar os seus foros.

Nos propios Decretos de Nova Planta Filipe V xustificou a súa aplicación:

·

Os territorios da Coroa de Aragón romperon o pacto coa Coroa ao rebelarse contra Filipe V: “(...) por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, (...)”.

·

O monarca ten o dereito absoluto para gobernar, pois foi nomeado herdeiro por Carlos II (dereito de herdanza), circunstancia á que hai que engadir a ocupación e conquista conseguida durante a guerra: “(...) y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su rebelión”.

·

Un dos atributos do Rei é a imposición e derrogación de leis: “(...) y considerando también que uno de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y derogación de leyes”.

·

O desexo de implantar en todos os reinos de España unha uniformidade das leis: “(...) por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales”.

Felipe V e os Decretos de Nueva Planta  

traballo de Paula Mourelo. 2º BAC IES Francisco Aguiar. Betanzos

Felipe V e os Decretos de Nueva Planta  

traballo de Paula Mourelo. 2º BAC IES Francisco Aguiar. Betanzos

Advertisement